Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://solutions.brother.com"

Transkript

1 SOFTWARESYSTEM TIL PERSONLIGT BRODERIDESIGN Brugsanvisning Besøg os på hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ).

2 VIGTIGE OPLYSNINGER: BESTEMMELSER Radiointerferens (Andre steder end USA og Canada) Denne maskine er i overensstemmelse med EN55022 (CISPR Publikation 22) /Klasse B.

3 Læs følgende, før du åbner d-rompakken Mange tak for dit køb af denne software. Før du åbner softwarens d-rom-pakke, skal du omhyggeligt gennemlæse følgende produktaftale, der leveres med dette produkt. Brug kun denne software, hvis du kan aeptere aftalens betingelser. Ved at åbne d-rom-pakken aepterer du dens betingelser for brug. Dette produkt kan ikke returneres, efter det er blevet åbnet. Produktaftale 1) Generelle betingelser Dette er en aftale mellem dig (slutbrugeren) og virksomheden bag dette produkt. 2) Brug af produktet Dette produkt må kun installeres og bruges på en omputer. 3) Kopibegrænsninger Dette produkt må kun kopieres med henblik på bakup. 4) Begrænsninger for ændringer Dette produkt må på ingen måde ændres eller skilles ad. 5) Begrænsninger for overførsel Denne software må ikke overføres eller på anden måde bruges af en tredjemand. 6) Garanti Vi påtager os intet ansvar for dit valg eller brug af dette produkt eller for eventuelle skader, der måtte opstå af dets brug. 7) Andet Dette produkt er beskyttet af love vedrørende ophavsret. Dele af dette produkt blev skabt ved hjælp af teknologi fra Softfoundry International Pte. Ltd. Sådan åbner du Brugsanvisningen (pdf-format) Brugsanvisningen installeres sammen med softwaren. Brugsanvisningen (pdf-format) vil være på det sprog, du valgte i forbindelse med installationen. Klik på Alle programmer, derefter på PE-DESIGN PLUS, og derefter på Brugsanvisning. Ellers skal du med PE-DESIGN PLUS klikke på, og derefter Brugsanvisning. Fra PES-Writer skal du klikke på Help (Hjælp), og derefter på Brugsanvisning. Du skal bruge Adobe Reader til at se og udskrive pdf-versionen af Brugsanvisningen. Hvis du ikke har Adobe Reader på din omputer, skal du installere programmet. Det kan downloades fra Adobe Systems Inorporateds websted (http://www.adobe.om/). Proedurerne i denne håndbog er skrevet til brug i Windows 7. Hvis du bruger softwaren med et andet styresystem end Windows 7, kan proedurerne og vinduernes udseende være lidt anderledes. 1

4 Tillykke med dit valg af vores produkt! Mange tak for dit køb af vores produkt. For at få mest muligt ud af denne enhed og opnå sikker og korrekt drift, bedes du læse denne brugerhåndbog nøje og opbevare den sikkert sammen med din garanti. Læs nedenstående, før du benytter dette produkt Design smukke broderimønstre Dette system giver dig mulighed for at skabe mange forskellige broderimønstre og understøtter et større udvalg af syindstillinger (stingtæthed, stinglængde osv.). Det endelige resultat afhænger imidlertid af din speifikke symaskinemodel. Vi anbefaler, at du foretager en prøvesyning med dine sydata, før du syr på det endelige stof. Sikker drift Undgå at tabe nåle, metaltråde eller andre metalgenstande ned i enheden eller ind i kortåbningen. Undlad at anbringe ting på enheden. Forlæng enhedens levetid Enheden må ikke opbevares på steder, hvor den står i direkte sollys, eller i omgivelser med høj luftfugtighed. Undlad at opbevare enheden i nærheden af et varmeapparat, strygejern eller andre varme genstande. Undlad at spilde vand eller andre væsker på enheden eller kortene. Undlad at tabe eller støde til enheden. Reparation og justeringer Hvis der opstår en funktionsfejl, eller der kræves justering, bedes du kontakte dit nærmeste servieenter. Bemærk Denne brugerhåndbog forklarer ikke, hvordan du benytter din omputer under Windows. Se dine Windows -håndbøger. Anerkendelse af ophavsret Windows er et registreret varemærke tilhørende Mirosoft Corporation. Andre produktnavne, der nævnes i brugerhåndbogen, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de pågældende selskaber og anerkendes hermed. Vigtigt Brug af denne enhed til uautoriseret kopiering af materiale fra broderikort, aviser og tidsskrifter til kommerielle formål er en krænkelse af ophavsretten, hvilket er strafbart. Forsigtig Den software, der følger med dette produkt, er beskyttet af love vedrørende ophavsret. Denne software må kun benyttes eller kopieres i overensstemmelse med lovene vedrørende ophavsret. GEM DISSE INSTRUKTIONER Dette produkt er kun beregnet til privat brug. For yderligere produktoplysninger og opdateringer skal du gå ind på vores websted eller 2

5 Indholdsfortegnelse Før brug...4 Før brug... 4 Introduktion...4 Installation...5 Skab broderimønstre...10 Sådan kommer du i gang Opstart af program...10 Skab broderimønstre fra fotos (Photo Stith 1 (Fotosting 1))...11 Lagring...18 Afslutning af program...19 Image To Stith (Billede til sting) Photo Stith 2 (Fotosting 2)...21 Auto Punh (Automatisk stingsætning) Cross Stith (Korssting)...27 Generelle dialogbokse...30 Indtast tekst Indtast tekst...32 Avanerede funktioner til indtastning af tekst...35 Tillæg...61 Forklaring af vinduerne PE-DESIGN PLUS -vinduet...61 Menuer...65 Tip og teknikker Syretning...67 Sewing Order (Syrækkefølge)...67 Syning af brede områder...67 Oversigt Sewing Attributes (Sy indstillinger)...68 Liste over skrifttyper...70 PES-Writer Overførsel af flere broderimønsterfiler til et originalkort...72 Fejlfinding Stikordsregister...76 Plaering af broderidesign...37 Plaering af broderidesign Redigering af broderidesign...37 Kontrol af broderimønstre...40 Anvend sy indstillinger på linjer og områder...45 Åbning/import af broderidesign...48 Overførsel af broderidesign til maskiner Udskrivning...54 Speifiering af Design Page (Designside) størrelse og farve...56 Ændring af programindstillinger

6 Før brug Før brug Introduktion Pakkens indhold Kontroller, at følgende dele er inkluderet. Hvis der mangler noget, eller nogle dele er beskadigede, skal du kontakte din autoriserede forhandler eller Brothers kundeservie. USB-kortskrivermodul Cd-rom Originalkort Brugsanvisning b a Indeholder softwaren og brugsanvisningen (pdf-format). a LED-lampe Denne lampe lyser op, når der tændes for enheden, og blinker, når USB-kortskrivermodulet kommunikerer med omputeren. b Kortåbning Indsæt et originalkort/broderikort her. USB-forbindelsesstik Tilsluttes til omputeren. a Bemærk: De eneste originalkort, der kan bruges med dette USB-kortskrivermodul, er de samme som dem, der medfølger, eller valgfrie originalkort af samme type. Fjern aldrig et originalkort, og træk aldrig USB-kablet ud, mens denne lampe blinker. Da USB-kortskrivermodulet forsynes med strøm via USB-forbindelsen til omputeren, er der hverken strømkabel eller afbryderkontakt. Sørg for at opbevare originalkort væk fra høj fugtighed, direkte sollys og statisk elektriitet samt beskytte dem mod kraftige stød. Undlad derudover også at bøje kortene. Valgfrit tilbehør Yderligere tomme originalkort kan købes via en autoriseret forhandler. Originalkort 4

7 Før brug Installation Læs dette før installation Før du begynder installationen, skal du kontrollere, at omputeren overholder systemkravene. For at installere softwaren på Windows -operativsystem skal du logge på omputeren med administratorrettigheder. Se Windows -vejledningen for flere oplysninger om at logge på omputeren med administratorrettigheder. Installationsproeduren er beskrevet for Windows 7. Proeduren og dialogboksene kan være lidt anderledes for andre operativsystemer. Hvis installationen annulleres, før den er færdig, eller hvis proeduren ikke udføres som beskrevet, installeres softwaren ikke korrekt. Tag ikke d-rom'en ud af omputerens d-rom-drev, mens installationen er i gang. Fjern d-rom'en, når installationen er færdig. Før du tænder for omputeren, skal du sørge for at koble USB-kortskrivermodulet fra. Før brug Systemkrav Før du installerer softwaren på din omputer, skal du sørge for, at omputeren overholder følgende pminimumskrav. Computer Operativsystem Proessor Hukommelse Ledig plads på harddisken Skærm Port Printer Cd-rom-drev Internetadgang IBM-p eller kompatibel omputer Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 eller 64 bit) 1 GHz eller derover 512 MB (1 GB eller mere anbefales). 200 MB XGA (1024 x 768), 16-bit farve eller højere 1 ledig USB En grafisk printer, der understøttes af dit system (hvis du ønsker at udskrive dine billeder) Nødvendigt for installation Nødvendigt for opdatering a Bemærk: USB-kortskrivermodulet forsynes med strøm via USB-forbindelsen. Forbind USBkortskrivermodulet til en USB-port på omputeren eller en egenforsynet USB-hub, der kan tilføre nok strøm til kortskrivermodulet. Hvis kortskrivermodulet ikke tilsluttes på denne måde, kan du risikere, at det ikke fungerer korrekt. Dette produkt fungerer muligvis ikke korrekt med visse omputere og USB-udvidelseskort. 5

8 Før brug Installation af softwaren Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer programsoftwaren. a Bemærk: Hvis installationen afbrydes eller ikke udføres som beskrevet, installeres softwaren ikke korrekt. Før du tænder for omputeren, skal du sørge for, at USB-kortskrivermodulet er FRAKOBLET. For at installere softwaren skal du logge på omputeren med administratorrettigheder. Hvis du ikke er logget på med administratorkontoen, kan du eventuelt blive anmodet om adgangskoden til administratorkontoen (Administratorer) med Windows 7. Indtast adgangskoden for at fortsætte proeduren. 1. Læg den vedlagte d-rom i omputerens drom-drev. Kun for Windows XP-brugere Efter et kort øjeblik vises dialogboksen til valg af sprog for InstallShield Wizard (guiden InstallShield) automatisk. Fortsæt med trin 4. på side 7. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk: 1) Klik på Start-knappen. 2) Klik på Kør. Dialogboksen Kør vises. 3) Indtast den fulde sti til installationsprogrammet, og klik derefter på OK for at starte installationsprogrammet. For eksempel: F:\setup.exe (hvor F: er navnet på d-rom-drevet) For Windows 7- eller Windows Vista -brugere: Efter et kort øjeblik vises dialogboksen Auto Play (Kør automatisk) automatisk. Hvis dialogboksen Auto Play (Kør automatisk) ikke starter automatisk: 1) Klik på Start-knappen. 2) Klik på Alle programmer Tilbehør Kør. Dialogboksen Kør vises. 3) Indtast den fulde sti til installationsprogrammet, og klik derefter på OK for at starte installationsprogrammet. For eksempel: F:\setup.exe (hvor F: er navnet på d-rom-drevet) 6

9 Før brug 2. Klik på Run setup.exe (Kør setup.exe). Dialogboksen User Aount Control (Brugerkontokontrol) kommer frem. 6. Kontroller installationsplaeringen, og klik derefter på Next (Næste). 3. Klik på Yes (Ja). Efter et kort øjeblik vises den følgende dialogboks automatisk. 4. Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på OK. InstallShield Wizard (guiden InstallShield) starter op, og den første dialogboks kommer frem. 5. Kik på Next (Næste) for at fortsætte med installationen. For at installere programmet i en anden mappe: 1) Klik på Change (Skift). 2) I dialogboksen Change Current Destination Folder (Skift aktuel destinationsmappe), der kommer frem, vælger du drevet og mappen. (Indtast om nødvendigt navnet på en ny mappe.) 3) Klik på OK. Dialogboksen Destination Folder (Destinationsmappe) i InstallShield Wizard (guiden InstallShield) viser den valgte mappe. 4) Klik på Next (Næste) for at installere programmet i den valgte mappe. Før brug En dialogboks kommer frem, som indikerer, at forberedelserne til installation er færdige. 7. Klik på Install (Installer) for at installere programmet. En dialogboks kommer frem, hvor du kan vælge den mappe, hvor softwaren skal installeres. Når installationen er færdig, kommer følgende dialogboks frem. 7

10 Før brug 8. Klik på Finish (Afslut) for at fuldende installationen af softwaren. Kontroller, om du har den seneste version af programmet Klik på i PE-DESIGN PLUS og derefter på Chek for Updates (Søg efter opdateringer). Softwaren kontrolleres for at afgøre, om det er den seneste version. Hvis nedenstående meddelelse vises, er det den seneste version af softwaren, der benyttes. a Bemærk: Denne proedure installerer også automatisk kortskriverdriveren. Nu kan du tilslutte kortskriveren til omputeren. Sørg for, at PE-DESIGN PLUS starter korrekt. Hvis nedenstående meddelelse vises, er det ikke den seneste version af softwaren, der benyttes. Klik på Yes (Ja), og download så den seneste version af softwaren fra webstedet. Hvis dialogboksen, der anmoder om genstart af omputeren, kommer frem, skal du genstarte omputeren. a Bemærk: Denne funktion kan ikke benyttes, hvis omputeren ikke er tilsluttet internettet. Det kan være umuligt at kontrollere, om det er den seneste version, hvis der er tændt for en firewall. Sluk for firewall'en, og prøv at udføre handlingen igen. Du skal have administratorrettigheder. Hvis afkrydsningsboksen Always hek for most reent version at startup (Søg altid efter seneste version ved opstart) er markeret, kontrolleres softwaren ved opstart for at fastlægge, om du har seneste version eller ej. 8

11 Før brug Teknisk support Afinstallation Kontakt teknisk support, hvis du har et problem. Se på selskabets websted (http://www.brother.om/) for at finde teknisk support, hvor du bor. Gå ind på Brother Solutions Center på (http://solutions.brother.om/) for at se hyppigt stillede spørgsmål og oplysninger om softwareopdateringer. a Bemærk: Før du kontakter webstedet, skal du gøre følgende: 1) Opdater dit Windows -styresystem til den nyeste version. 2) Hav din omputers mærke og model parat sammen med versionen af dit Windows -styresystem. 3) Noter evt. fejlmeddelelser, der bliver vist. Disse oplysninger vil bidrage til, at dine spørgsmål bliver hurtigere besvaret. 4) Kontroller og opgrader din software med den nyeste version. 1. Klik på knappen i værktøjslinjen, og klik derefter på Kontrolpanel. 2. I vinduet Kontrolpanel skal du vælge Programmer og funktioner. 3. I vinduet Programmer og funktioner skal du vælge denne software og derefter klikke på Fjern. Afinstallationsproeduren er beskrevet for Windows 7 og Windows Vista. I Windows XP skal du klikke på knappen Start og derefter på Kontrolpanel. Dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer. Vælg denne software, og klik på Fjern. Før brug Online-registrering Hvis du ønsker at blive kontaktet vedrørende opgraderinger og få vigtige oplysninger f.eks. om fremtidige produktudviklinger og -forbedringer, kan du registrere dit produkt online ved at følge en enkel registreringsproedure. Klik på Online Registration (Online-registrering) i menuen i PE-DESIGN PLUS for at starte den installerede webbrowser og åbne siden for onlineregistrering på vores websted. Online-registrering er muligvis ikke tilgængelig alle steder. 9

12 Skab broderimønstre Sådan kommer du i gang Opstart af program Opstart af PE-DESIGN PLUS Klik på og derefter på Alle programmer, derefter på PE-DESIGN PLUS, og så på PE-DESIGN PLUS. Om Top Wizard (guiden Top) Når PE-DESIGN PLUS starter, vises følgende guide. (1) (2) (3) (4) (5) (1) New (Nyt) Klik på denne knap for at begynde at skabe et nyt mønster. (2) Open PES (Åbn PES) Klik på denne knap for at åbne broderidata (.pes). Åbning af PE-DESIGN PLUS-filer på side 48 (3) Image To Stith (Billede til sting) Klik på denne knap for at skabe et broderimønster fra et billede. Brug funktionen Photo Stith 1 (Fotosting 1) til at skabe et broderimønster fra et billede på side 11 (4) Most Reently Used Files (Oftest benyttede filer) Klik på et filnavn fra listen, og klik derefter på Open (Åben). (5) Always show Wizard at Startup (Vis altid guiden ved opstart) Vælg denne afkrydsningsboks for at starte guiden hver gang PE-DESIGN PLUS startes. 10

13 Skab broderimønstre Skab broderimønstre fra fotos (Photo Stith 1 (Fotosting 1)) Eksempelfilen til denne vejledning kan findes her: Dokumenter (Mine Dokumenter)\PE-DESIGN PLUS\Tutorial Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Brug funktionen Photo Stith 1 (Fotosting 1) til at skabe et broderimønster fra et billede Ændr irklens farve Tilføj tekst, og indstil mellemrum mellem bogstaverne Redigere i teksten Importer og roter et broderimønster Overfør broderimønstre til en broderimaskine Overfør designet til et originalkort Overfør data til en broderimaskine via et USB-medie Skab broderimønstre Trin 1 Brug funktionen Photo Stith 1 (Fotosting 1) til at skabe et broderimønster fra et billede Vi åbner nu billedet af pigen og konverterer det til et broderimønster. 2. Importer filen girl2-fae.bmp. Vælg filen girl2-fae.bmp i mappen Dokumenter (Mine Dokumenter)\ PE-DESIGN PLUS\Tutorial 1. Klik på 1 i guiden Top. 1 Billedfilformater Der kan importeres billeder i følgende formater. Windows bitmap (.bmp) Exif (.tif,.jpg) Portable Network Graphis (.png) GIF (.gif) 11

14 Skab broderimønstre Skab smukt fotobroderi Følgende typer fotos egner sig ikke til at skabe broderimønstre. Fotos hvor objektet er lille som f.eks. på fotos af forsamlinger Fotos, hvor objektet fremstår mørkt, som f.eks. fotos, der er taget i et rum eller taget med baglys Et billede med en bredde og højde på mellem 300 og 500 dpi er velegnet. 5. Juster billedets størrelse og position. 1 angiver Design Page (Designside). Flyt markøren ind over et af håndtagene, hold Shift -tasten og venstre museknap nede, og træk musen for at formindske billedets størrelse. Juster mønsterets plaering ved at trække i det Klik på 1, derefter på 2 og derefter på Broderimønsterstørrelse 3 Image to Stith Wizard (Læg sting på et billede) på side Klik på 1 for at vælge den irkelformede maske, og klik derefter på Next (Næste). 1 Broderimønsterets størrelse vises i nedre venstre hjørne af dialogboksen. Brugeren kan frit ændre størrelsen med denne visning. For at opnå det bedste resultat skal du ændre størrelsen på broderimønsteret til de størrelser, der er angivet nedenfor. Kun ansigt: mm Hoved og skuldre: mm Dialogboksen Set Output Size (Vælg outputstørrelse) på side 31 og Dialogboksen Gray Balane / Set Output Size (Grånuaner/størrelse) på side Kontroller forhåndsvisningen af området, der skal konverteres, og klik på Next (Næste). 7. Klik på Selet from Candidates(Vælg fra flere muligheder). Dialogboksen Selet Mask (Vælg maske) på side 30 Dialogboksen Photo Stith 1 Parameters (Indstillinger i Fotosting 1) på side 19 12

15 Skab broderimønstre 8. Vælg en af mulighederne (1), og klik på OK. Trin 2 Ændr irklens farve 1. Flyt rullepanelet i feltet Sewing Order (Syrækkefølge), indtil irklens mønster (1) vises, og klik derefter på det. 1 Denne forhåndsvisning skifter til det valgte billede. 9. Vælg afkrydsningsboksen Add mask outline (Tilføj maskekontur), tjek forhåndsvisningen, og klik derefter på Finish (Afslut) Klik på 1 på fanebladet Color (Farve) for at ændre irklens farve. Skab broderimønstre 1 Stingene indlæses automatisk. Hvis broderimønsteret indeholder farver, som du ikke ønsker at fremhæve (f.eks. grå i ansigtet), ændrer du syrækkefølgen i feltet Sewing Order (Syrækkefølge), så den uønskede farve sys før de andre. Kontrol og redigering af syrækkefølgen på side

16 Skab broderimønstre Trin 3 Tilføj tekst, og indstil mellemrum mellem bogstaverne 7. Klik på fanebladet Text Attributes (Tekst indstillinger), og indstil derefter Charater Spaing (Mellemrum mellem bogstaver) (1) til 3,0 mm. 1. Klik på og derefter på. 2. Klik under pigen på Design Page (Designside). En stiplet lodret linje vises på Design Page (Designside) Tast Andrea på tastaturet. Angiv indstillingen ved at klikke på vælgeren og indtaste værdien, eller ved at klikke på eller. Trin 4 Redigere i teksten 4. Tryk på tasten Enter. Teksten tastes ind. 1. Klik på teksten for at vælge den, vælg afkrydsningsboksen Transform (Rediger) (1), og klik derefter på Klik på teksten for at vælge den. 6. Klik på fanebladet Color (Farve), og klik derefter på 1 for at ændre skriftens farve

17 Skab broderimønstre 2. Flyt markøren ind over, eller, hold venstre museknap nede, og træk musen for at justere tekstens størrelse, plaering eller krumning. 2. I vælgeren Category (Kategori) vælger du Floral (Blomstret). : Justerer tekststørrelsen. : Flytter teksten langs irklen. 3. Flyt markøren ind over rosen, hold venstre museknap nede, og træk musen for at importere mønsteret til Design Page (Designsiden) som vist i illustrationen. : Justerer irklens radius. Redigere i teksten på side Klik på mønsteret for at justere broderimønstrenes plaering, og plaer markøren over mønsteret. Når markøren skifter til, hold venstre museknap nede, og træk mønsteret til den ønskede plaering. Trin 5 Redigering af broderidesign på side 37 Importer og roter et broderimønster Vi importerer nu broderimønsteret for rosen. Importer broderidesign på side Klik på i dialogboksen Import (Importer) for at lukke den. Skab broderimønstre 1. Klik på, derefter på, og. 15

18 Skab broderimønstre 5. Flyt markøren ind over rotationshåndtaget (1), hold venstre museknap nede, og træk musen for at justere mønsterets vinkel. 1 Trin 6 Overfør broderimønstre til en broderimaskine Du kan sy et mønster, der er overført til din symaskine ved at skrive det til medier. Der findes mange metoder til dataoverførsel. Nedenfor beskriver vi to af dem. Skriv til et originalkort ( s. 16) Data kan overføres til broderimaskiner, der er kompatible med originalkort. Overfør data til en broderimaskine via et USBmedie ( s. 17) Data kan overføres til broderimaskiner med et USB-B-forbindelsesstik. Overfør designet til et originalkort 1. Sæt et originalkort i USB-kortskrivermodulet. a Bemærk: Når importerede stingmønstre forstørres eller formindskes, kan broderikvaliteten blive forringet. Forstør/formindsk stingmønstre en smule på side Klik på, derefter på, og. 16

19 Skab broderimønstre 3. Klik på OK. Overfør data til en broderimaskine via et USB-medie 1. Slut USB-mediet til omputeren. 2. Klik på, derefter på, og. a Bemærk: Når der skrives til et originalkort, der allerede indeholder data, slettes alle data på kortet. Kontroller inden et originalkort tages i brug, at designene på kortet ikke længere skal bruges. Fra et broderikort på side 50 Hvis du ønsker at gemme mønstrene, sørg for at gemme dem på en harddisk eller andet lagringsmedie. 4. Når skrivningen er færdig, vises følgende meddelelse. Klik på OK. Dataoverførsel begynder. 3. Når overførslen er færdig, vises følgende meddelelse. Klik på OK. 4. Når et broderimønster er overført, tag USBmediet ud af omputeren. Skab broderimønstre a Bemærk: Forholdsregler ved brug af kortskrivermodulet/originalkort Originalkortet er indsat korrekt, når du hører det klikke på plads. Fjern aldrig et originalkort, og træk aldrig USB-kablet ud, mens LED-lampen blinker. 5. Sæt USB-mediet i USB-porten på maskinen. Se maskinens Brugsanvisning for at få flere oplysninger om brug af broderimaskinen. Overfør til en maskine med et originalkort på side 52. Se Lagring på side 18 for at få flere oplysninger om, hvordan broderimønstre gemmes. 5. Indsæt et originalkort i symaskinens kortåbning. 17

20 Skab broderimønstre Lagring 2. Vælg drev og mappe, og skriv filnavnet. Overskrivning Klik på 1, og derefter på Klik på Save (Gem) for at gemme dataene. Det nye filnavn vises i titellinjen i vinduet PE-DESIGN PLUS. Eksport af Hvis der ikke er speifieret et filnavn, eller hvis filen ikke kan findes, kommer dialogboksen Save As (Gem som) frem. Gem med et nyt navn De data, der vises på Designside, kan eksporteres som en fil med et andet format (.dst,.hus,.exp,.ps,.vip,.sew,.jef,.sd,.xxx og.shv). 1. Klik på 1, og derefter på Klik på 1, og derefter på

21 Skab broderimønstre 2. Vælg drev og mappe, og skriv filnavnet. Dialogboksen Photo Stith 1 Parameters (Indstillinger i Fotosting 1) Med Color (Farve), Sepia ( Grå -toner) eller Gray (Gråtoner): (1) (2) 3. Vælg et format (.dst,.hus,.exp,.ps,.vip,.sew,.jef,.sd,.xxx eller.shv), som filen skal eksporteres som. Speifier antallet af hop i broderidesign med DST-format på side 60. Afslutning af program Klik på 1 og derefter på 2. 1 a Bemærk: Nogle mønstre, der er importeret fra broderikort, kan ikke eksporteres. (3) Med Mono (Ensfarvet): (1) (2) (3) Angiv de ønskede indstillinger under Sewing Option (Valgmuligheder for syning) (1) og Color Option (Farvevalg) (2), og klik derefter på Update Preview (Opdater forhåndsvisning) (3) for at se virkningerne af de speifierede indstillinger. Klik på Finish (Afslut) (4) for at konvertere billedet til et broderimønster. (4) (4) Skab broderimønstre Flere detaljerede indstillinger kan vælges fra dialogboksen Parameters (Indstillinger) i Stith Wizard (guiden Sting). 2 19

22 Skab broderimønstre (1) Sewing Option (Valgmuligheder for syning) Detail (Detaljer) Run Pith (Stinglængde) Sew Page Color (Sy baggrundsfar ven) (Available only with Color, Sepia and Gray) (Kun mulig med Farve, Grå -toner og Gråtoner) Conversion Priority (Konvertering sprioritet) Image Type (Billedtype) Add mask outline (Tilføj maskekontur) Hvis du vælger en indstilling, der er tættere på Fine (Åben), skabes der flere detaljer i mønsteret, og antallet af sting øges. (Stingene vil være overlappende). Når værdien sænkes, forkortes stinglængden, hvilket giver finere sting. Hvis denne afkrydsningsboks er tom, vil de dele af mønsteret, der har den samme farve som Designsiden, ikke blive syet. Hvis den er valgt, vil de blive syet. Vælg Stith Quality (Stingkvalitet), hvis du ønsker at skabe et mønster, der er så tæt på det originale fotografi som muligt. Vælg Jump Stith Redution (Mindre spring mellem felter), hvis du ønsker at mindske antallet af hopsting. Hvis du vælger Photo (Foto), blandes trådfarverne, hvilket giver et mere naturligt udseende. Hvis du vælger Cartoon (Tegneserie), blandes trådfarverne ikke, hvilket giver et mere enkelt farvet udseende. Vælg Photo (Foto) for billedata fra et fotografi osv. Vælg Cartoon (Tegneserie) for billeddata fra en illustration osv. Hvis denne afkrydsningsboks er valgt, oprettes der linjedata ud fra maskekonturen. (2) Color Option (Farvevalg) Farve/ Grå -toner/gråtoner Auto Selet (Automatisk farvevalg) Manual Selet (Manuel trådfarve) Thread Chart (Trådoversigt) Max. Number of Colors (Maks. antal farver) Vælg denne afkrydsningsboks for at vælge trådfarverne automatisk. Vises, når afkrydsningsboksen Auto Selet (Automatisk farvevalg) er tom. Klik på denne knap for at åbne dialogboksen Manual Selet (Manuel trådfarve). Note: på side 20 Vælger trådoversigten til valg af trådfarven med funktionen Automatisk farvevalg. Indstiller antal farver, der vælges af funktionen Automatisk farvevalg. Ensfarvet Change Klik på knappen for at få vist Color (Skift dialogboksen Thread Color (Trådfarve), farve) hvor trådfarverne kan skiftes. Farve/ Grå -toner/gråtoner/ensfarvet Brightness / Contrast (Lysstyrke/ kontrast) Selet from Candidates (Vælg fra flere muligheder) Update Preview (Opdater forhåndsvisning) Den øverste skyder bruges til at justere lysstyrken. Den nederste skyder bruges til at justere kontrasten. Der vises forskellige variationer af billedet med forskellige grader af lysstyrke og kontrast. Klik på en af variationerne, og klik derefter på OK for at anvende indstillingerne. 7. på side 12. Opdater det forhåndsviste billede, efter indstillingerne er ændret. Om dialogboksen Manual Selet (Manuel trådfarve) I denne dialogboks kan du manuelt vælge den trådfarve, der skal bruges med Photo Stith 1 (Fotosting 1). For at flytte den farve, der er valgt i Color List (Farveliste) til Use Color List (Brug farveliste), skal du klikke på Add (Tilføj). For at slette farven, der er valgt i Use Color List (Brug farveliste), skal du klikke på Remove (Fjern). Trådfarverne i Color List (Farveliste) og Use Color List (Brug farveliste) er angivet i rækkefølge startende med den lyseste. Denne rækkefølge er syrækkefølgen og kan ikke ændres. 20

23 Image To Stith (Billede til sting) Photo Stith 2 (Fotosting 2) Vi vil skabe et broderimønster med Photo Stith 2 (Fotosting 2) med en anden metode end den, der blev brugt med Photo Stith 1 (Fotosting 1). Trin 1 Start guiden Photo Stith 2 (Fotosting 2) Trin 2 Importer fotodata ind i PE-DESIGN PLUS Trin 3 Benyt en billedmaske og juster dens størrelse og plaering Trin 4 Ændring af syvinklen Trin 1 Start guiden Photo Stith 2 (Fotosting 2) Klik på, derefter på og derefter på. Trin 2 Importer fotodata ind i PE-DESIGN PLUS 1. Dobbeltklik på mappen Dokumenter (Mine Dokumenter)\PE-DESIGN PLUS\Tutorial for at åbne den. Skab broderimønstre Når programmet er installeret, er mappen PE-DESIGN PLUS gemt i mappen Dokumenter (Mine Dokumenter). 2. Vælg filen girl2-fae.bmp, og klik på Open (Åben), eller dobbeltklik på filens ikon. 21

24 Skab broderimønstre Trin 3 Benyt en billedmaske og juster dens størrelse og plaering 1. Klik på 1 for at vælge den irkelformede maske. Træk håndtaget 2 for at justere maskens størrelse, og træk masken for at justere dens plaering. Klik på Next (Næste). Trin 4 Ændring af syvinklen 1. Indtast 45 i boksen Diretion (Retning). 2. Klik på Update Preview (Opdater forhåndsvisning) Klik på Finish (Afslut). Dialogboksen Selet Mask (Vælg maske) på side Klik på Next (Næste). I denne dialogboks kan du justere billedets størrelse og plaering. I dette eksempel går vi blot videre til næste trin. Dialogboksen Gray Balane / Set Output Size (Grånuaner/størrelse) på side 31 22

25 Skab broderimønstre Dialogboksen Photo Stith 2 Parameters (Indstillinger i Fotosting 2) Med Farve: (1) (2) Med Ensfarvet: (1) (2) Angiv de ønskede indstillinger under Sewing Option (Valgmuligheder for syning) (1) og Color Option (Farvevalg) (2), og klik derefter på Update Preview (Opdater forhåndsvisning) (3) for at se virkningerne af de speifierede indstillinger. Klik på Finish (Afslut) (4) for at konvertere billedet til et broderimønster. (1) Sewing Option (Valgmuligheder for syning) Line interval (Linjeafstand) Max. Density (Maks. stingtæthed) (3) (3) Lavere værdi (4) (4) Højere værdi Line Interval (Linjeafstand) (2) Color Option (Farvevalg) Farve Thread Chart (Trådoversigt) Color Set (Farveindstilling) Thread Colors Used (Anvendte trådfarver) Change Color (Skift farve) Ensfarvet Change Color (Skift farve) Farve/Ensfarvet Brightness / Contrast (Lysstyrke/ kontrast) Update Preview (Opdater forhåndsvisning) Du kan vælge, hvilken slags tråd der skal anvendes med funktionen Farveindstilling. Hvis Auto Selet (Automatisk farvevalg) er valgt, vælges de fire mest passende farver automatisk. Ved at vælge et andet valg speifierer du de fire farver, der bruges når broderimønsteret skabes. Valgmulighederne er: yan (C), magenta (M), gul (Y), sort (K), rød (R), grøn (G) og blå (B). Vælg en af følgende kombinationer, der indeholder de farver, der bruges mest i billedet. Farvekombinationer: CMYK, RGBK, CRYK, BMYK Viser de fire valgte trådfarver. Klik på en farve under Thread Colors Used (Anvendte trådfarver). Klik derefter på Change Color (Skift farve) for at få vist dialogboksen Thread Color (Trådfarve). Vælg den nye farve, og klik på OK. Den valgte trådfarve anvendes til det forhåndsviste billede. Hvis du ønsker at skifte farven på fotostingene, skal du klikke på knappen Change Color (Skift farve) for at åbne dialogboksen Thread Color (Trådfarve). Vælg farven, og klik på OK for at skifte farven. Den øverste skyder bruges til at justere lysstyrken. Den nederste skyder bruges til at justere kontrasten. Opdaterer det forhåndsviste billede, efter indstillingerne er ændret. Skab broderimønstre Diretion (Retning) Add mask outline (Tilføj maskekontur) Hvis denne afkrydsningsboks er valgt, oprettes der linjedata ud fra maskekonturen. 23

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Inspiration til din kreativitet med en helt ny verden af broderier

Inspiration til din kreativitet med en helt ny verden af broderier Software til personlige broderier Inspiration til din kreativitet med en helt ny verden af broderier Fremstil motiver der kombinerer broderi med udprintede billeder Væk dine broderidrøm PE-Design 8 har

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Brugsanvisning MagniLink Read

Brugsanvisning MagniLink Read Brugsanvisning MagniLink Read LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Systemkrav*... 4 2. MONTERING...

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere