Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus"

Transkript

1 Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, Tid: 12. august 2015, kl Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt torsdag den 6. august. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Dagsorden Indhold Punkt 1: Nyt fra elevrådet... 2 Punkt 2: Nedsættelse af ansættelsesudvalg... 2 Punkt 3: Politik for kost og sundhed... 3 Punkt 4: Politik for elevers tilstedeværelse i skoletiden... 3 Punkt 5: Lokalemangel i Kaas... 4 Punkt 6: Planlægning af dialogmøde... 4 Punkt 7: Skolecenter Jetsmarks net-etik... 5 Punkt 8: Orientering fra formanden... 8 Punkt 9: Orientering fra ledelse og medarbejdere... 9 Punkt 9: Eventuelt... 9 Punkt 10: Dagsordenspunkter til kommende møder Møder i skoleåret 2015/ Medlemmer og underskrifter: Side 1

2 Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Punkt 1: Nyt fra elevrådet Elevrådets repræsentanter i skolebestyrelsen (X (Kaas) og Y (Pandrup)) vil orientere om status med elevrådsarbejdet i henholdsvis Kaas og Pandrup. Ledelsen vi orientere om tiltag siden sidste møde. Orienteringspunkt Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen tager repræsentanternes orientering til efterretning. Der kan eventuelt træffes aftale om konkret dagsordenspunkt til næste møde. Beslutning: Punktet er aflyst idet elevrepræsentanterne endnu ikke er valgt. Punkt 2: Nedsættelse af ansættelsesudvalg På en stor skole som Skolecenter Jetsmark er der ofte behov for at afholde ansættelsessamtaler. Vi har haft kutyme for, at der er forældrerepræsentation ved faste stillinger, hvorimod vikariater varetages af ledelsen. Ledelsen ønsker en afklaring af disse forhold gældende for skoleåret 2015/2016. Beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen udvælger forældrevalgte repræsentanter til et ansættelsesudvalg, der træder i værk ved faste ansættelser af pædagogisk personale. der kun er forældrerepræsentation ved faste stillinger Beslutning: Godkendt Bestyrelsen nedsætter følgende til ansættelsesudvalget: TR, 2 medarbejder rep. Janni, Lotte, Dorthe, og Heidi, Side 2

3 Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Punkt 3: Politik for kost og sundhed Vi har endnu ikke formuleret en politik for kost og sundhed. Ledelsen folder emnet ud i mødet, hvorefter skolebestyrelsen drøfter emnet. På baggrund af drøftelsen, vil ledelsen udarbejdet et forslag, som høres i medarbejdergruppen, hvorefter punktet genoptages i skolebestyrelsen. Beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen tager tilkendegiver grundlaget for ledelsens arbejde med punktet frem til næste møde. Beslutning ved junimødet: Skolebestyrelsen afventer en tilbagemelding fra personalegruppen. Punktet genoptages. Beslutning ved augustmødet: Ledelsen ønsker punktet udsat til septembermødet, idet personalet ikke når at drøfte det ordentligt inden augustmødet. Godkendt Beslutning ved septembermødet: Punkt 4: Politik for elevers tilstedeværelse i skoletiden Vi har endnu ikke formuleret en politik for elevers tilstedeværelse i skoletiden. Ledelsen folder emnet ud i mødet, hvorefter skolebestyrelsen drøfter emnet. På baggrund af drøftelsen, vil ledelsen udarbejdet et forslag, som høres i medarbejdergruppen, hvorefter punktet genoptages i skolebestyrelsen. Beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen tager tilkendegiver grundlaget for ledelsens arbejde med punktet frem til næste møde. Beslutning: Se punkt 5. Punktet genoptages ved septembermødet. Side 3

4 Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Punkt 5: Lokalemangel i Kaas Med den viden vi har nu, kommer vi til at mangle to undervisningslokaler til overbygningen i Kaas pr. 1. august Ledelsen ønsker at inddrage bestyrelsen i en indledende drøftelse af hvordan vi kan håndtere denne positive udfordring. Til drøftelse. Bliver senere til et beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen reflekterer udfordringen. Beslutning: Ledelsen orienterer om mulige løsninger på det kommende lokaleproblem. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at arbejde videre med flere mulige løsninger. Punkt 6: Planlægning af dialogmøde Se referat fra majmødet angående 3-sporet skole i alle afdelinger? Dialogmødet skal planlægges. Som embedsmænd skal skoleledelsen holde armslængde til politiske beslutninger, men ledelsen må naturligvis forventes at bidrage med faglige betragtninger. Beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen planlægger dialogmødet. Beslutning: Formanden indkalder de forældrevalgte til planlægningsmøde. Side 4

5 Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, Punkt 7: Skolecenter Jetsmarks net-etik Skoleledelsen ønsker, at vi får formaliseret skolens net-etik. Beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager Skolecenter Jetsmarks net-etik Til referat: Godkendt. Side 5

6 kolecenter Jetsmarks net-etik Net-etik: Elevers brug af internettet i skolen og hjemme Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, Børn og unges mediebrug er i dag kompleks, sammensat og næsten umuligt at regulere centralt. Børn og unge bruger hver dag mange forskellige medier, i fritiden, på skolen og i SFO. Samtidig trænger alt det, som man før kunne holde uden for hjemmets fire vægge, nu ind til os gennem internetforbindelser på vores computere, f.eks. billeder med porno og vold. Hvis man gerne vil spille en aktiv rolle i børnenes måde at bruge medierne på, må man tage udgangspunkt i, hvordan internettet og mobilen opleves i børnehøjde. Her følger 10 gode råd til, hvordan du lærer børn færdselsreglerne på internettet og mobiltelefonen: ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage dem i hånden og følge med derud. Vis dem vejen ligesom ude i trafikken. TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger mobilen. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende. ORIENTER dig og følg med. Besøg de sider, de unge besøger gerne sammen med dem og find ud af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier. UNDGÅ forbud sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv. Lav den gerne i fællesskab med børnene. HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af. LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem. REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovlig download af musik og film, identitetstyveri eller hacking. UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer. LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller møde nye mennesker på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor. BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke sættes rigtigt op og målrettes den rigtige aldersgruppe. Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt i at indstille filtrene. Det drejer sig i høj grad om at aktivere børns eget filter. De skal lære at vælge, og man skal fortælle dem, at de kun skal se det på nettet, de selv har lyst til at se på. De skal også huske at sige til hinanden eller en voksen, når de synes, noget er ubehageligt. Side 6

7 Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, Det gør vi på Skolecenter Jetsmark: Vi fører en løbende dialog blandt medarbejderne og med andre skoler om emnet Eleverne undervises i Net-etik Filter som beskytter mod spam-mails, spyware og hackere er installeret Hvis man støder på en side med pornografisk indhold skal den straks lukkes ned Elevernes færden på Internettet bliver fulgt både i undervisningen og i frikvartererne Godkendt i skolebestyrelsen den 12. august 2015 Side 7

8 Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Punkt 8: Orientering fra formanden Formanden orienterer om løst og fast siden sidste møde. Orienteringspunkt. Evt. beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen - tager formandens orientering til efterretning, - beslutter om orienteringen giver anledning til at dagsordenssætte et punkt til næste møde. Til referat: Intet nyt. Side 8

9 Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Punkt 9: Orientering fra ledelse og medarbejdere Skolens ledelse orienterer om løst og fast siden sidste møde. Medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at supplere. Orienteringspunkt. Evt. beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen - tager de orienteringen til efterretning, - beslutter om orienteringen giver anledning til at dagsordenssætte et punkt til næste møde. Til referat: Lars og Jakob orienterede om: o Intet nyt er behandlet under dagsordnen eller formidlet via ugenyt. Inge-Lise og Susanne orienterede om: o Intet nyt. Punkt 9: Eventuelt Bestyrelsen ønsker at deltage i de fælles forældremøder i indskolingen. Dette ønske imødekommer de forældrevalgte. Skolebestyrelsen godkender en prøveperiode med en skærpet mobiltelefonpolitik. Side 9

10 Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Punkt 10: Dagsordenspunkter til kommende møder Indspark ønsker om punkter, der skal behandles i skolebestyrelsen. Fx revidering af principper. Beslutningspunkt. Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen - træffer beslutning om fordeling af punkter, der skal behandles på de kommende møder. Beslutning: Kommende møder: September: o Principper for lejrskoler o Kost og sundhed o Evaluering af borgermøde Oktober: o o o Side 10

11 Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Møder i skoleåret 2015/ august 9. september 7. oktober 11. november 9. december 13. januar 10. februar 9. marts 13. april 11. maj 15. juni Møderne holdes i mødelokale 1 i Kaas i tidsrummet December- og junimødet dog i tidsrummet kl Side 11

12 Medlemmer og underskrifter: Referat er læst og godkendt Navn Adresse Tlf. Mail Formand: Rasmus Vørs Carlsen Blystøbervej På intra / Næstformand: Rikke Olssen Jensen Klosterkrogen På intra / Dina Maria Sten Dorte Ankerstjerne Hejlesen Heidi Rasmussen Jannie Ladefoged Lotte Damborg Mortensen Nørregade 39, Kaas Bækvej 3, Moseby Cannerslundvej 42 Bleggravsvej 19, Moseby Markedsvej / På intra / På intra / På intra / På intra / På intra / Susanne Nielsen På intra / Inge-Lise Thomsen På intra / Suppleanter: Første suppleant: Henrik Guldberg, Anden suppleant: Louise R. Hejlesen, 3. suppleant: Karina R. Christiansen Side 12

13 I Jammerbugt Kommunale Skolevæsen ønsker vi skoler, der er inkluderende, således at børnene og de unge er en del af fællesskabet, giver børnene og de unge passende udfordringer, som skaber lærelyst, engagement og gå på mod, har et udviklende miljø, der fremmer børn og unges trivsel og sundhed, arbejder ud fra et anerkende perspektiv, hvor alle børnene og de unge bliver mødt og set, fremmer børn og unges læring og dannelse, arbejder ud fra et undervisningsbegreb, som støtter og udfordrer det enkelte barns læring og udvikling, har særlig fokus på ledelse med henblik på at styrke udviklingen i skolerne, styrker dialogen og samarbejdet med forældrene, giver børnene og de unge en oplevelse af, at der er sammenhæng i deres hverdag, har en glidende overgang fra én del af skolesystemet til den næste, har gode fysiske rammer for børnenes og de unges trivsel, sundhed, læring og udvikling. Side 13

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde EN GUIDE TIL VOKSNE OM MOBILTELEFONER OG INTERNET I BØRNEHØJDE Kan internettet andet end at stjæle børns tid?

Læs mere

ipad mini til alle skoleelever i Greve Kommune

ipad mini til alle skoleelever i Greve Kommune ipad mini til alle skoleelever i Greve Kommune Kære skoleelever og forældre I dag begynder skolereformen i hele Danmark. Det betyder, at I elever får en ny og mere varieret skoledag, og at I skal arbejde

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere