Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser"

Transkript

1 Rettelsesblad Opdateret Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser Pkt Tidsplan (Udbudsbetingelser) Dato for forventet kontrakt udløb i tidsplanen på side 4 i udbudsbetingelserne er ændret til Pkt Medicinsk funktion (Udbudsbetingelser) Pkt vedr. underkriteriet Medicinsk funktion på side 11 i udbudsbetingelserne udgår og erstattes af efterfølgende nye afsnit. Den ændrede tekst er markeret med gul overstregning Medicinsk funktion Underkriteriet Medicinsk funktion vurderes - for hver delaftale - på basis af tilbudsgivers redegørelse under specifikke konkurrenceparametre i Kontraktbilag 1, medsendte dokumentation under Udbudsbilag 5 og medsendte brugsvejledninger og produktdatablade under Udbudsbilag 6, tilbudsgivers vareprøver samt en eventuel gennemført afprøvning jf. afsnit I prioriteret rækkefølge lægges der vægt på følgende 2 delunderkriterier med den nedenfor angivne vægtning: Delunderkriteriet Materiale / Form / Udformning, Brugervenlighed og Sortiment, der vægtes med procent i underkriteriet Medicinsk funktion, forstås som de tilbudte produkters efterlevelse/opfyldelse af de specifikke konkurrenceparametre for Materiale / Form / Udformning, Brugervenlighed og Sortiment i Kontraktbilag 1. Specifikke konkurrenceparametre der i delunderkriterieevalueringen tillægges særlig vægt vil i Kontraktbilag 1 være markeret med følgende: Der lægges særligt vægt på denne konkurrenceparameter Delunderkriteriet Formål, der vægtes med procent i underkriteriet Medicinsk funktion, forstås som de tilbudte produkters efterlevelse/opfyldelse af de specifikke konkurrenceparametre for Formål i Kontraktbilag 1. Jo flere konkurrenceparametre der kan efterleves/opfyldes og jo mere disse konkurrenceparametre efterleves/opfyldes, des bedre delunderkriterieevalueringen. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium. Tilbud på den enkelte delaftale - der på underkriteriet Medicinsk funktion bliver evalueret til mindre end 2,5 point på en vurderingsskala fra Konkurrencekravet er ikke opfyldt eller kan ikke vurderes (0 point) til Meget tilfredsstillende / opfylder alle konkurrencekrav (5 point) - vil blive udelukket fra den videre konkurrence på den pågældende delaftale. Pkt Økonomi (Udbudsbetingelser) Pkt vedr. underkriteriet økonomi på side 12 i udbudsbetingelserne udgår og erstattes af efterfølgende nye afsnit. Den ændrede tekst er markeret med gul overstregning Økonomi Forstået som den samlede tilbudssum pr. delaftale Den samlede tilbudssum pr. delaftale, der beregnes på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 2 og eventuelt antal fakturaer i Kontraktbilag 3, findes ved at summere følgende:

2 Rettelsesblad Opdateret o o o Tilbudssummen for det primære sortiment beregnes ved at summere: o Produktet af i cm2 klæberkant og Omregnet tilbudspris pr. cm2 klæberkant for hver af de 5 primære bandagestørrelser vægtet med 50 procent. Såfremt en tilbudsgiver kun tilbyder 4 af de 5 bandagestørrelser under en delaftale, vil ordregiver anvende Maks. pris klæberkant for den primære bandagestørrelse, der ikke tilbydes, til at beregne produktet for denne primære bandagestørrelse. o Produktet af i styk og Tilbudspris pr. styk moms i for hver af de 5 primære bandagestørrelser vægtet med 50 procent. Såfremt en tilbudsgiver kun tilbyder 4 af de 5 bandagestørrelser under en delaftale, vil ordregiver anvende Maks. pris klæberkant multipliceret med det gennemsnitlige areal i cm2 for den primære bandagestørrelse, der ikke tilbydes, til at beregne produktet for denne primære bandagestørrelse. For den primære bandagestørrelse, der ikke tilbydes, beregnes det gennemsnitlige areal i cm2 ved at multiplicere gennemsnittet af minimum længde og maksimum længde af n excl. klæberkant med gennemsnittet af minimum bredde og maksimum bredde af n excl. klæberkant jf. pkt og vedr. mindstekrav til størrelse i kontraktbilag 1. Tilbudssummen for supplerende relevante bandageformer og -størrelser beregnes ved at summere produktet af i cm2 klæberkant for supplerende bandageformer og -størrelser og den Gennemsnitlige omregnede tilbudspris klæberkant for tilbudte relevante bandageformer og -størrelser. Såfremt en tilbudsgiver ikke tilbyder supplerende relevante bandageformer og -størrelser under en delaftale, vil ordregiver anvende Maks. pris klæberkant for supplerende relevante bandageformer og -størrelser til at beregne Tilbudssummen for supplerende relevante bandageformer og -størrelser. Eventuelle ekstra udgifter pr. år forbundet med faktureringsformen ved kontraktstart på de udbudte produkter: Såfremt at tilbudsgiver under det tværgående mindstekrav i Faktureringsform ved kontraktstart i Kontraktbilag 1 har svaret B (Leverandøren gennemfører elektronisk fakturering fra et andet land end Danmark i henhold til rammekrontaktens pkt Elektronisk fakturering og kontraktbilag 6), vil der i den samlede tilbudssum pr. delaftale blive tillagt administrative udgifter (til manuel indrapportering af importdata til IntraStat og manuel afregning af EU-moms til Told) på 150 moms pr, faktura i henhold til det historiske skønnede antal af fakturaer for delaftalen angivet i Kontraktbilag 3. Såfremt at tilbudsgiver under det tværgående mindstekrav i Faktureringsform ved kontraktstart i Kontraktbilag 1 har svaret C (Leverandøren gennemfører anden fakturering i henhold til rammekrontaktens pkt Anden fakturering), vil der i den samlede tilbudssum pr. delaftale blive tillagt administrative udgifter (til manuel indrapportering af importdata til IntraStat og manuel afregning af EU-moms til Told samt manuel fakturagodkendelse) på 350 moms pr, faktura i henhold til det historiske skønnede antal af fakturaer for delaftalen angivet i Kontraktbilag 3. Økonomi vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud. Udbudsbetingelser udgår og erstattes af en opdateret udgave af Udbudsbetingelser i henhold til ovenstående ændringer. Opdateret udgave af Udbudsbetingelser kan downloades fra udbyders hjemmeside. Udbyder ser gerne, at den opdaterede udgave af Udbudsbetingelser anvendes. Såfremt tilbudsgiver vælger ikke at anvende den opdaterede udgave af Udbudsbetingelser, er tilbudsgiver selv ansvarlig for, at tilbuddet indeholder de nødvendige oplysninger.

3 Rettelsesblad Opdateret Rettelse 1 - Ændringer i kontraktbilag 1 Pkt , og vedr. delaftale 1 (Kontraktbilag 1) Pkt , og vedr. delaftale 1 i Kontraktbilag 1 udgår og erstattes af efterfølgende nye punkter. Den ændrede tekst er markeret med gul overstregning Mindstekrav vedr. medicinsk funktion Størrelse: Skumbandagens kernetykkelse skal være større end 2 mm Skumbandagen eksklusiv klæberkant (ns reelle sugeflade) skal kunne leveres i mindst 4 ud af 5 efterfølgende størrelser - Længde minimum (L min) & Længde maksimum (L max) x Bredde minimum (B min) & Bredde maksimum (B max): L min = 4 cm & L max = 5 cm X B min = 4 cm & B max = 5 cm L min = 6 cm & L max = 8 cm X B min = 6 cm & B max = 8 cm L min = 8 cm & L max = 11 cm X B min = 8 cm & B max = 11 cm L min = 12 cm & L max = 16 cm X B min = 10 cm & B max = 18 cm L min = 17 cm & L max = 23 cm X B min = 17 cm & B max = 23 cm Mindstekrav vedr. pris Priser på det primære og sekundære sortiment De beregnede tilbudspriser eksklusiv klæberkant (ns reelle sugeflade) i Kontraktbilag 2 må ikke overstige de efterfølgende maks. priser pr. størrelse/anatomiskformede bandage: Størrelse/form i cm Maks. pris klæberkant L min = 4 & L max = 5 X B min = 4 & B max = 5 0,30 L min = 6 & L max = 8 X B min = 6 & B max = 8 0,25 L min = 8 & L max = 11 X B min = 8 & B max = 11 0,20 L min = 12 & L max = 16 X B min = 10 & B max = 18 0,20 L min = 17 & L max = 23 X B min = 17 & B max = 23 0,20 Øvrige størrelser; 0,20 Anatomiskformede r; 0, Konkurrenceparametre Det vurderes positivt, at n eksklusiv klæberkant (ns reelle sugeflade) kan leveres i størrelsen (længde x bredde): L min = 4 cm & L max = 5 cm X B min = 4 cm & B max = 5 cm; Der lægges særligt vægt på denne konkurrenceparameter Pkt , og vedr. delaftale 2 (Kontraktbilag 1) Pkt , og vedr. delaftale 2 i Kontraktbilag 1 udgår og erstattes af efterfølgende nye punkter. Den ændrede tekst er markeret med gul overstregning Mindstekrav vedr. medicinsk funktion Størrelse: Skumbandagens kernetykkelse skal være større end 2 mm Skumbandagen eksklusiv klæberkant (ns reelle sugeflade) skal kunne leveres i mindst 4 ud af 5 efterfølgende størrelser - Længde minimum (L min) & Længde maksimum (L max) x Bredde minimum (B min) & Bredde maksimum (B max): L min = 4 cm & L max = 5 cm X B min = 4 cm & B max = 5 cm L min = 6 cm & L max = 8 cm X B min = 6 cm & B max = 8 cm L min= 10,5 cm & L max= 13,5 cm X B min= 10 cm & B max= 13.5 cm L min = 4,5 cm & L max = 9 cm X B min = 14 cm & B max = 20 cm L min= 4,5 cm & L max= 8,5 cm X B min= 24,5 cm & B max = 29,5 cm

4 Rettelsesblad Opdateret Mindstekrav vedr. pris Priser på det primære og sekundære sortiment De beregnede tilbudspriser eksklusiv klæberkant (ns reelle sugeflade) i Kontraktbilag 2 må ikke overstige de efterfølgende maks. priser pr. størrelse/anatomiskformede bandage: Størrelse/form i cm Maks. pris klæberkant L min = 4 & L max = 5 X B min = 4 & B max = 5 0,35 L min = 6 & L max = 8 X B min = 6 & B max = 8 0,30 L min= 10,5 & L max= 13,5 X B min= 10 & B max= 13,5 0,25 L min = 4,5 & L max = 9 X B min = 14 & B max = 20 0,25 L min= 4,5 & L max= 8,5 X B min= 24,5 & B max= 29,5 0,25 Øvrige størrelser; 0,25 Anatomiskformede r; 0, Konkurrenceparametre Det vurderes positivt, at n eksklusiv klæberkant (ns reelle sugeflade) kan leveres i størrelsen (længde x bredde): L min = 4 cm & L max = 5 cm X B min = 4 cm & B max = 5 cm; Der lægges særligt vægt på denne konkurrenceparameter Kontraktbilag 1 udgår og erstattes af en opdateret udgave af Kontraktbilag 1 i henhold til ovenstående ændringer. Opdateret udgave af Kontraktbilag 1 kan downloades fra udbyders hjemmeside. Udbyder ser gerne, at den opdaterede udgave af Kontraktbilag 1 anvendes. Såfremt tilbudsgiver vælger ikke at anvende den opdaterede udgave af Kontraktbilag 1, er tilbudsgiver selv ansvarlig for, at tilbuddet indeholder de nødvendige oplysninger.

5 Rettelsesblad Opdateret Rettelse 1 - Ændringer i kontraktbilag 2 Ændringer vedr. delaftale 1 (Kontraktbilag 2) Positionerne og beregning af tilbudssum vedr. delaftale 1 i Kontraktbilag 2 udgår og erstattes af efterfølgende nye positioner og beregning af tilbudssum. Den ændrede og tilføjede tekst er markeret med gul overstregning. Længde i cm Bredde i cm Intern varebetegnelse længde af m længde af bredde af m bredde af Maks.pris klæberka nt i cm2 skumbanda ge t i styk klæbeevne klæbeevne klæbeevne klæbeevne klæbeevne klæbeevne , , , , , Beregnet tilbudspris excl. moms klæberkant Tilbudssum beregnet ud fra skønnet i cm2 ( klæberkant) vægtet med 50 % Tilbudssum beregnet ud fra skønnet i stk vægtet med 50 % #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! 0 #DIVISION/0! 0 #DIVISION/0!

6 Rettelsesblad Opdateret Ændringer vedr. delaftale 2 (Kontraktbilag 2) Positionerne og beregning af tilbudssum vedr. delaftale 2 i Kontraktbilag 2 udgår og erstattes af efterfølgende nye positioner og beregning af tilbudssum. Den ændrede og tilføjede tekst er markeret med gul overstregning. Længde i cm Bredde i cm Intern varebetegnelse længde af m længde af bredde af m bredde af Maks.pris klæberka nt i cm2 skumbanda ge t i styk klæbeevne klæbeevne klæbeevne klæbeevne 10,5 13, , klæbeevne 4, klæbeevne 4,5 8,5 24,5 29,5 0, , , , , Beregnet tilbudspris excl. moms klæberkant Tilbudssum beregnet ud fra skønnet i cm2 ( klæberkant) vægtet med 50 % Tilbudssum beregnet ud fra skønnet i stk vægtet med 50 % #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! 0 #DIVISION/0! 0 #DIVISION/0! Kontraktbilag 2 udgår og erstattes af en opdateret udgave af Kontraktbilag 2 i henhold til ovenstående ændringer. Opdateret udgave af Kontraktbilag 2 kan downloades fra udbyders hjemmeside. Udbyder ser gerne, at den opdaterede udgave af Kontraktbilag 2 anvendes. Såfremt tilbudsgiver vælger ikke at anvende den opdaterede udgave af Kontraktbilag 2, er tilbudsgiver selv ansvarlig for, at tilbuddet indeholder de nødvendige oplysninger. --- o ---

7 Rettelsesblad Opdateret Rettelse 2 - Ændringer i kontraktbilag 1 Pkt , og vedr. delaftale 2 (Kontraktbilag 1) Pkt og vedr. delaftale 2 i Kontraktbilag 1 og Rettelse 1 i Pkt og vedr. delaftale 2 ovenfor udgår og erstattes af efterfølgende nye punkter. Den ændrede tekst er markeret med gul overstregning Mindstekrav vedr. medicinsk funktion Størrelse: Skumbandagens kernetykkelse skal være større end 2 mm Skumbandagen eksklusiv klæberkant (ns reelle sugeflade) skal kunne leveres i mindst 4 ud af 5 efterfølgende størrelser - Længde minimum (L min) & Længde maksimum (L max) x Bredde minimum (B min) & Bredde maksimum (B max): L min = 4 cm & L max = 5 cm X B min = 4 cm & B max = 5 cm L min = 6 cm & L max = 8 cm X B min = 6 cm & B max = 8 cm L min= 10 cm & L max= 13,5 cm X B min= 10 cm & B max= 13.5 cm L min = 4,5 cm & L max = 9 cm X B min = 14 cm & B max = 20 cm L min= 4,5 cm & L max= 8,5 cm X B min= 24,5 cm & B max = 29,5 cm Mindstekrav vedr. pris Priser på det primære og sekundære sortiment De beregnede tilbudspriser eksklusiv klæberkant (ns reelle sugeflade) i Kontraktbilag 2 må ikke overstige de efterfølgende maks. priser pr. størrelse/anatomiskformede bandage: Størrelse/form i cm Maks. pris klæberkant L min = 4 & L max = 5 X B min = 4 & B max = 5 0,35 L min = 6 & L max = 8 X B min = 6 & B max = 8 0,30 L min= 10 & L max= 13,5 X B min= 10 & B max= 13,5 0,25 L min = 4,5 & L max = 9 X B min = 14 & B max = 20 0,25 L min= 4,5 & L max= 8,5 X B min= 24,5 & B max= 29,5 0,25 Øvrige størrelser; 0,25 Anatomiskformede r; 0,25 Kontraktbilag 1 udgår og erstattes af en opdateret udgave af Kontraktbilag 1 i henhold til ovenstående ændringer. Opdateret udgave af Kontraktbilag 1 kan downloades fra udbyders hjemmeside. Udbyder ser gerne, at den opdaterede udgave af Kontraktbilag 1 anvendes. Såfremt tilbudsgiver vælger ikke at anvende den opdaterede udgave af Kontraktbilag 1, er tilbudsgiver selv ansvarlig for, at tilbuddet indeholder de nødvendige oplysninger. Rettelse 2 - Ændringer i kontraktbilag 2 Ændringer vedr. delaftale 2 (Kontraktbilag 2) Position 2.3 vedr. delaftale 2 i Kontraktbilag 2 og Rettelse 1 i Position 2.3 vedr. delaftale 2 ovenfor udgår og erstattes af efterfølgende nye position. Den ændrede og tilføjede tekst er markeret med gul overstregning.

8 Rettelsesblad Opdateret Længde i cm Bredde i cm Intern varebetegnelse længde af m længde af bredde af m bredde af Maks.pris klæberka nt i cm2 skumbanda ge t i styk klæbeevne klæbeevne klæbeevne klæbeevne 10 13, , klæbeevne 4, klæbeevne 4,5 8,5 24,5 29,5 0, , , , , Beregnet tilbudspris excl. moms klæberkant Tilbudssum beregnet ud fra skønnet i cm2 ( klæberkant) vægtet med 50 % Tilbudssum beregnet ud fra skønnet i stk vægtet med 50 % #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! 0 #DIVISION/0! 0 #DIVISION/0! Kontraktbilag 2 udgår og erstattes af en opdateret udgave af Kontraktbilag 2 i henhold til ovenstående ændringer. Opdateret udgave af Kontraktbilag 2 kan downloades fra udbyders hjemmeside. Udbyder ser gerne, at den opdaterede udgave af Kontraktbilag 2 anvendes. Såfremt tilbudsgiver vælger ikke at anvende den opdaterede udgave af Kontraktbilag 2, er tilbudsgiver selv ansvarlig for, at tilbuddet indeholder de nødvendige oplysninger.

9 Rettelsesblad Opdateret Rettelse 3 - Ændringer i Udkast til rammekontrakt for sårbehandlingsprodukter Pkt. 6.2 Anden fakturering (Udkast til rammekontrakt) Pkt. 6.2 Anden fakturering i Udkast til rammekontrakt for sårbehandlingsprodukter udgår og erstattes af efterfølgende nye punkt og underpunkter. Den ændrede tekst er markeret med gul overstregning Anden fakturering Ved anden fakturering forstås fakturering forskellig fra den elektroniske fakturering under pkt ovenfor. Al fakturering fra et andet land end Danmark er omfattet af anden fakturering med undtagelse af elektronisk fakturering fra et andet land end Danmark i henhold til de danske Nem- Handelsregler i Kontraktbilag 6, jf. pkt Ved anden fakturering udstedes faktura til rekvirenten - i leverandørens CVR-nr. med mindre andet er aftalt jf. pkt. 12 Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender - med angivelse af ordrenummer, EAN-nummer, personreferencenummer, leveringsdato, leveringssted, varebetegnelse, priser (varernes værdi med og uden EU-moms) i og kvantum samt varekode (i henhold til EU's varenomenklatur) og nettovægt Ved anden fakturering skal der senest samtidigt med fremsættelse af fakturaen fremsendes en pdf-version af fakturaen (eller en lignende låst kopi af fakturaen) til rekvirentens adresse Såfremt at en leverandør med elektronisk fakturering - i henhold til Kontraktbilag 6 - fra Danmark jf. pkt i kontraktperioden overgår til anden fakturering jf skal Kunden krediteres 350 moms pr. faktura med anden fakturering Såfremt at en leverandør med elektronisk fakturering - i henhold til Kontraktbilag 6 - fra et andet land end Danmark jf. pkt i kontraktperioden overgår til anden fakturering jf. pkt skal Kunden krediteres 200 excl. moms pr. faktura med anden fakturering Pkt. 7. Betalingsbetingelser (Udkast til rammekontrakt) Pkt. 7 Betalingsbetingelser i Udkast til rammekontrakt for sårbehandlingsprodukter udgår og erstattes af efterfølgende nye punkt og underpunkter. Den ændrede tekst er markeret med gul overstregning. 7. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra Kundens modtagelse af levering og Leverandørens fremsættelse af fyldestgørende faktura i Kunden betaler udelukkende sine fakturaer i og Leverandøren skal kunne modtage betaling i. Kunden betaler ikke vekselgebyrer af nogen art i forbindelse med fakturabetalingerne jf. pkt o ---

Rettelse 1 (spørgsmål 1.72) Rettelse 2 (spørgsmål 1.73) Rettelsesblad 4. Bemærk:

Rettelse 1 (spørgsmål 1.72) Rettelse 2 (spørgsmål 1.73) Rettelsesblad 4. Bemærk: Rettelse 1 (spørgsmål 1.72) Bemærk: Opdateret version af Kontraktbilag 1. I forhold til det oprindelige Kontraktbilag 1 er der sket ændringer i punkt 1.1. Delaftale 1B, Ablationskatetre er tilføjet. Der

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

10-1118 Kontrakbilag 1A - overblik over krav

10-1118 Kontrakbilag 1A - overblik over krav A GENERELLE FÆLLESKRAV GÆLDER ALLE DELAFTALER A.1 A.2 A.3 Indgår i evalueringen af underkriteriet Udbudsbetingelserne pkt. 1.20.1 Indgår i evalueringen af underkriteriet Forsyningsvirksomhed og Service,

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Rettelsesblad 1 1 Rettelsesblad til udbud af Sårbehandlingsprodukter, kompression og forbindstoffer Rettelse 1 Fejl i Udbudsbetingelserne Pkt. 1.11 Afgivelse af tilbud og sprogkrav Afsnittet om sprogkrav

Læs mere

Tilbudsbetingelser for

Tilbudsbetingelser for Tilbudsbetingelser for Konsulentopgave om bistand til forberedelse og gennemførelse af EU-udbud af radionet til maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark 21. februar 2014 ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015 Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Rettelsesblad til EU-udbud nr. 2015/S 189-342299 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer Rettelsesblad 3 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten Offentliggjort den 02.11.2015

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål & Svar Udbud af lukket blodprøvetagning 2015/S245-444953

Spørgsmål & Svar Udbud af lukket blodprøvetagning 2015/S245-444953 Spørgsmål & Svar opdateret d. 12.01.2016 1 Spørgsmål & Svar Udbud af lukket blodprøvetagning 2015/S245-444953 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og. Svendborg sygehus

Spørgsmål og svar. Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og. Svendborg sygehus Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og Svendborg sygehus Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice

Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice Notat vedr. adgang til at annullere udbud, angivelse af loft på tilbudssummer samt konsekvenser i relation til besparelsespotentiale (jf. Arbejdsretsdommen af

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 3 Nørrebro / Brønshøj 1. Aftalens Parter Mellem

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016.

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016. Sagsnr. 2016/S 074-128382 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 1 Udbud af Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Nr. Spørgsmål Svar Modtaget 1 Vedr. ESPD / dokumentation: Der blev stillet spørgsmål til den dokumentation,

Læs mere

Udbud med mange varenumre. Advokat Henrik Holtse hho@bechbruun.com eller 72273482

Udbud med mange varenumre. Advokat Henrik Holtse hho@bechbruun.com eller 72273482 Udbud med mange varenumre Advokat Henrik Holtse hho@bechbruun.com eller 72273482 Kan man lave udbud med mange varenumre? lovligt kommercielt praktisk Nej! Ignorer spørgsmålet Yes we can Udbud, der omfatter

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Release note R2.0 2015. Mandag den 23. marts 2015. Autocore Salg

Release note R2.0 2015. Mandag den 23. marts 2015. Autocore Salg Release note R2.0 2015 Mandag den 23. marts 2015 Autocore Salg Semler Services 16-03-2015 Indhold Indledning... 3 Support for Browser... 3 FVS Salgsordre... 3 Indhold funktion:... 3 Listebillede:... 4

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-48-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af vikarer til hjemmerespirationsområdet

Sagsnr. 1-23-4-101-48-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af vikarer til hjemmerespirationsområdet Sagsnr. 1-23-4-101-48-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af vikarer til hjemmerespirationsområdet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASE

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASE SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 3 af 24. juni 2016) Page 1 of 7 1 Bilag 3, 6.1 - Infokrav 33 I kravet står:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER GENERELLE BETINGELSER I forbindelse med tilbudsindhentning på intern revision af Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Side 1 af 5 1. INDLEDNING 1.1 GENEREL

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger på Sølvgade i august 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR I

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger på Sølvgade i august 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR I Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger på Sølvgade i august 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR I Vær opmærksom på at flere af spørgsmålene har medført ændringer i udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel Logistik og E-handel 1 Logistik 1.1 Leveringsbetingelser Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre og. Hver ordre skal pakkes for sig. Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 7. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 7. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 7. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Udbud nr. 13/10715. Udbud af. Bygherrerådgivning. til Frederikshavn Kommune

Udbud nr. 13/10715. Udbud af. Bygherrerådgivning. til Frederikshavn Kommune Udbud nr. 13/10715 Udbud af Bygherrerådgivning til Frederikshavn Kommune 1 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 3 3. Udbudsform og udbudsansvarlig...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser og kontraktbilag (23. april 2014)

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser og kontraktbilag (23. april 2014) Rettelsesblad #1+2+3+4+5 1 af 14 Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser og kontraktbilag (23. april 2014) Udbudsbetingelsernes pkt.1.10.2 Økonomisk og finansiel kapacitet Den sidste linje under

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark Sagsnummer: 15/35662 Region

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-11-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Baggrund for udbuddet... 3 1.2 Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Det fremgår af kontraktbilag 1 kravspecifikation pkt. 5.13 hvilke kort betalingssystemet skal kunne modtage for friskbygmaskiner.

Det fremgår af kontraktbilag 1 kravspecifikation pkt. 5.13 hvilke kort betalingssystemet skal kunne modtage for friskbygmaskiner. Sagsnr. 1-23-4-101-27-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Side 12: Ang. kortbetalingsmodul: Hvilke kort skal

Læs mere

Maleristandsættelse af flyttelejligheder Kontraktformular - oplæg. Delaftale xx xx lejligheder

Maleristandsættelse af flyttelejligheder Kontraktformular - oplæg. Delaftale xx xx lejligheder B O V I A A D M I N I S T R A T I O N S S E L S K A B AAB Kolding og Den Almene Boligorganisation Grønnevangen Maleristandsættelse af flyttelejligheder - oplæg Delaftale xx xx lejligheder 29. august 2016

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2011/S 206-335726. pr. 28. november 2011: Udbud af medicinske og tekniske luftarter til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2011/S 206-335726. pr. 28. november 2011: Udbud af medicinske og tekniske luftarter til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2011/S 206-335726 pr. 28. november 2011: Udbud af medicinske og tekniske luftarter til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4: Det fremgår, at

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for konkurrenceudsættelse af facilitering af opgaver forbundet med gennemførsel

Læs mere

ANNONCERING. Leasing af el-biler

ANNONCERING. Leasing af el-biler ANNONCERING Leasing af el-biler Konkurrencebetingelser 07.08.2012 Leasing af el-biler Konkurrencebetingelser 1 1. Generel information... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 1.2 Overordnet tidsplan... 3 1.3 Udbyder...

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Spørgsmål/svar er opdateret den 8. april 2016.

Spørgsmål/svar er opdateret den 8. april 2016. Version 1.0 LEMVIG KOMMUNES 1. UDBUD AF SPECIALKØRSEL SPØRGSMÅL/SVAR TIL UDBUDSMATERIALET Spørgsmål/svar er opdateret den 8. april 2016. Nr. Spørgsmål Svar Besvarelsesdato 1. Er Lemvig Kommunes 1. udbud

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Forslag til skærpede økonomiske krav til leverandører

Forslag til skærpede økonomiske krav til leverandører Forslag til skærpede økonomiske krav til leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Gæld til det offentlige Konkurstruet eller lignende nu Ansøger leverer en erklæring på tro

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

Tilbudsindhentning. Fredensborg Kommune. Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Tilbudsindhentning. Fredensborg Kommune. Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Tilbudsindhentning Fredensborg Kommune Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn 11. april 2013 Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Udbud af diabetesprodukter

Udbud af diabetesprodukter Udbud af diabetesprodukter Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/26995530.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for offentliggjørelse 24.02.2011 15:29 Tilbudsfrist

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

ID Reference Spørgsmål Svar

ID Reference Spørgsmål Svar ID Reference Spørgsmål Svar 1 Er det muligt for tilbudsgiver at Der afsættes 45 min. Til præsentere det fremsendte tilbud. præsentation af de tilbudte produkter. Tidsplan fremsendes efter tilbudsfrist.

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Bilag 1 til udbudsbetingelser SKABELONER TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED

Bilag 1 til udbudsbetingelser SKABELONER TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED Bilag 1 til udbudsbetingelser SKABELONER TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED OFFENTLIGT EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL SUPPORT, VEDLIGEHOLD

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler.

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler. Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

KONTRAKT. mellem.... (herefter Sygehusapoteket)... CVR-nr... (herefter Leverandøren) hjemmeleverance af peritonealdialysevæsker m.m.

KONTRAKT. mellem.... (herefter Sygehusapoteket)... CVR-nr... (herefter Leverandøren) hjemmeleverance af peritonealdialysevæsker m.m. Udbud 2013-2.514.b Udbud 2013-2.515.b BILAG 3 KONTRAKT mellem (herefter Sygehusapoteket) og CVR-nr. (herefter Leverandøren) om hjemmeleverance af peritonealdialysevæsker m.m. 2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND...3

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØS- NINGSBESKRIVELSE

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØS- NINGSBESKRIVELSE BILAG 2 LEVERANDØRENS LØS- NINGSBESKRIVELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i bilaget beskrive sin håndtering til løsning af opgaven under hensyntagen til at sikre en

Læs mere