Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup

2 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget :00 1(Åben) Brobyggerne, godkendelse af folkeoplysende forening 3 2(Åben) Gentofte Billard Klub, godkendelse af folkeoplysende forening4 3(Åben) Gentofte Dartklub, godkendelse af folkeoplysende forening 5 4(Åben) Faino, godkendelse af folkeoplysende forening 5 5(Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Skovshoved Roklub 6 6(Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Gentofte Billard Klub8 7(Åben) Orientering om revisionspraksis for medlems- og lokaletilskud9 8(Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 10 9(Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 11 Side 2

3 1(Åben) Brobyggerne, godkendelse af folkeoplysende forening Sags ID: EMN Brobyggerne har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i kommunen Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen og lever op til folkeoplysningsloven De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i kommunen Brobyggerne ønsker med afsæt i erfaringerne med tilbuddet Basecamp under aktiv årstid at etablere en forening, som kan tilbyde en lignende fast aktivitet for børn og unge med særlige behov, således at børnene og de unge gennem deltagelse i aktiviteten kan udvikle deres færdigheder i forhold til, at deltage i fysisk aktivitet, fungere i en foreningsmæssig ramme og forholde sig til andre børn og voksne end dem, der udgør deres daglige netværk Foreningen skal fungere som et springbræt for børnene og de unge på deres vej frem mod deltagelse i tilbud i det almene foreningsliv Foreningen har pt 8 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 heraf er bosiddende i Gentofte Kommune Brobyggernes vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Brobyggerne opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen At Brobyggerne godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at foreningen vil være berettiget til at søge om medlemstilskud for regnskabsåret 2015 Referat fra stiftende GF 8 dec 2014PDF ( EMN ) VedtægterPDF ( EMN ) Bestyrelse og revisor for Brobyggerne Gentofte ( EMN ) Side 3

4 2(Åben) Gentofte Billard Klub, godkendelse af folkeoplysende forening Sags ID: EMN Gentofte Billard Klub har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i kommunen Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen og lever op til folkeoplysningsloven De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i kommunen Gentofte Billard Klub ønsker at fremme interessen for billardsporten i Gentofte Kommune ved afholdelse af årlige klub- og klasemesterskaber venskabsturneringer mv Foreningen har pt 23 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 heraf er bosiddende i Gentofte Kommune Gentofte Billard Klubs vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Fritid, Kultur og Unge vurderer samlet, at Gentofte Billard Klub opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen Kultur, Unge og Fritid, indstiller At Gentofte Billard Klub godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at foreningen vil være berettiget til at søge om medlemstilskud for regnskabsåret reviderede vedtægter Gentofte Billardklub ( EMN ) 2 Referat af stiftende generalforsamling Gentofte Billard Klub ( EMN ) Side 4

5 3(Åben) Gentofte Dartklub, godkendelse af folkeoplysende forening Sags ID: EMN Gentofte Dartklub har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i kommunen Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen og lever op til folkeoplysningsloven De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i kommunen Gentofte Dartklub ønsker at fremme kendskabet til dart samt at spille dart på højst mulige sportslige niveau Foreningen har pt 7-8 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 heraf er bosiddende i Gentofte Kommune Gentofte Dartklubs vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Dartklub opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen At Gentofte Dartklub godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at foreningen dermed vil være berettiget til at søge om medlemstilskud for regnskabsåret Revideret ansøgning fra Gentofte Dartklub ( EMN ) 4(Åben) Faino, godkendelse af folkeoplysende forening Sags ID: EMN Side 5

6 Faino har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i kommunen Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen og lever op til folkeoplysningsloven De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i kommunen Fiano ønsker at fremme Ukrainsk kultur i Danmark og i udlandet samt at arbejde for integration af nyankomne fra Ukraine i det danske samfund Foreningen har pt 6 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 heraf er bosiddende i Gentofte Kommune Fainos vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Faino opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen At Faino godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at foreningen vil være berettiget til at søge om medlemstilskud for regnskabsåret GeneralMeeting1pdf ( EMN ) 2 Reviderede vedtægter Faino ( EMN ) 5(Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Skovshoved Roklub Sags ID: EMN Side 6

7 Skovshoved Roklub ønsker at etablere et tilbud til børn i alderen 8 11 år, hvor de gennem en legende tilgang bliver bredt introduceret til forskellige roaktiviteter Tilbuddet er en nytænkning indenfor rosporten, da ungdomsmedlemmer normalt skal vælge en enkelt aktivitet fra starten af deres medlemskab Klubben ønsker med tiltaget at give kommende medlemmer en bred indføring i klubbens mange aktiviteter, så de har en god forudsætning for senere at vælge den aktivitet, der passer dem Det er målet at få fat i deltagere pr år, og rekrutteringen skal ske via annoncering og på et senere tidspunkt via et samarbejde med omkringliggende skoler Holdet vil indgå i klubbens sociale arrangementer ifbm videoaftener, træningssamlinger, sommerhusture, fællesspisning mm og medlemmerne vil have mulighed for at stille op til stævner inden for alle roaktiviteterne Bestyrelsen støtter op om tiltaget, da de vurderer at det kan knytte klubbens forskellige sportslige afdelinger bedre sammen Klubben ansøger om kr, og de ansøgte midler skal primært bruges på indkøb af nyt materiel, godtgørelse af trænerlønninger samt annoncering Der er i 2015 afsat kr til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de kr er bundet til elitearbejde Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag Der er kr tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud Der ydes højest et tilskud på kr pr år pr projekt Klubben har oplyst følgende budget for projektet: Trænerløn: 100 timer á 70 kr 7000 kr Køb af børnekajak: 3 stk á 4000 kr kr Køb af polokajak: 3 stk á 4000 kr kr Køb af pagaj: 10 stk á 700 kr 7000 kr Annoncering i Villabyerne: ca 4 halvsides farveannoncer 9000 kr Træningssamlinger/ stævner ca årligt kr Udgifter i alt kr Klubben har bevilliget midler til at støtte projektet Der er et medlemskontingent på 500 kr årligt samt et indmeldingsgebyr på 300 kr Med etableringen af et aktivitetshold i Skovshoved roklub er det muligt, at tilbyde nye medlemmer en bred introduktion til klubbens mange aktiviteter, samt appellere til en bred børnegruppe Tiltaget understøtter derfor fint Gentofte Kommunes to mål om, at styrke vores foreninger i deres arbejde med Side 7

8 at rekruttere og fastholde børn og unge i foreningerne samt styrke rammerne for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud til borgerne At Skovhoved Roklubs ansøgning imødekommes 1 Budgettillæg til ansøgning om tilskuddocx ( EMN ) 2 Ansøgning og tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion - Skovshoved Roklub ungdompdf ( EMN ) 6(Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Gentofte Billard Klub Sags ID: EMN Gentofte Billard Klub ønsker at etablere sig som ny folkeoplysende forening i Gentofte Kommune med det formål at fremme interessen for billardsporten for alle over 10 år i kommunen bla ved at afholde årlige klub- og klassemesterskaber samt venskabsturneringer mv Foreningen som søger om godkendelse som folkeoplysende forening på dette møde i Folkeoplysningsudvalget har pt 23 medlemmer, heraf 4 under 25 år Klubben ansøger om kr, som skal bruges på indkøb af materiel til etablering af aktiviteten Der er i 2015 afsat kr til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de kr er bundet til elitearbejde Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag Der er kr tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud Der ydes højest et tilskud på kr pr år pr projekt Side 8

9 Klubben har jf bilaget oplyst om etableringsudgifter på kr, hvoraf ca kr har at gøre med faciliteter til at dyrke sportsbillard, og de resterende udgifter vedrører rammer som spisefaciliteter, køleskab, elkoger mv, som ikke umiddelbart er støtte berettigede udgifter Etableringen af Gentofte Billard klub vil tilvejebringe et nyt foreningstilbud i kommunen, som endnu ikke har nogen sportsbillardklub Tiltaget understøtter dermed kommunens mål om, at styrke rammerne for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud til borgerne Det fremgår ikke af ansøgningen, hvorledes de øvrige etableringsudgifter skal tilvejebringes, og der udestår også et spørgsmål om, hvilke lokaler foreningens aktiviteter vil skulle udspille sig i Kultur, Unge og Fritid anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes således, at midlerne først frigives, når der foreligger oplysninger om tilvejebringelsen af de øvrige etableringsomkostninger, og spørgsmålet om, hvor foreningens aktiviteter skal foregå, er afklaret At ansøgningen fra Gentofte Billardklub imødekommes, under forudsætning af, at der foreligger oplysninger om, hvorledes de øvrige etableringsudgifter, og spørgsmålet om, hvor foreningens aktiviteter skal foregå, er afklaret 1 Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen ( EMN ) 7(Åben) Orientering om revisionspraksis for medlems- og lokaletilskud Sags ID: EMN Der orienteres om revisionspraksis for medlems- og lokaletilskud i Gentofte Kommune sammenholdt med den tilsvarende praksis i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner På folkeoplysningsudvalgets møde den 18 februar 2015 bad udvalget om at få en orientering om kommunens praksis for behandling og revision af ansøgninger om medlems- og lokaletilskud Side 9

10 Gentofte Kommunes praksis for behandling og revision af ansøgninger om medlems- og lokaletilskud fremgår af bilagte oversigt, hvor praksis er sammenlignet med praksis i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner Som det fremgår at bilaget, er Gentofte Kommunes revisionspraksis mere systematisk og skrap end de andre kommuners Der stilles således skrappere krav i Gentofte Kommune til klubbernes revisorer, og Gentofte Kommune tager systematisk 10 % af klubberne ud til en nærmere gennemgang af alle bilag, som ligger til grund for udbetalingerne af tilskud Til Folkeoplysningsudvalget At orienteringen tages til efterretning 1 Medlems og lokale tilskud i 4K ( EMN ) 8(Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Side 10

11 9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 11

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere