Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid"

Transkript

1 Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid 1

2 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Tune før Fritidsakt En forening forude 14 Tune IF stiftes 15 Fester/arr. i 20 erne 16 Op gennem 30 erne 22 Selvejende baner 27 Ærmerne smøges op Skete i 40 erne Flere jordhandler Besættelsen mærkes Befrielsen Café Tinghøj erne 59 Dilettant Projekt klubhus 66 Andespil 68 Juletræsfester erne 77 Side Vedtægtsændring Nyt anlæg & hal erne 83 Ny struktur Hal Hal Idrætsfritidsklub 124 GFIS 124 Tunetrolden 125 Stævner/som.fest 125 Idræt i natten 126 Klubnyt 126 Foregangsmænd 127 Resumé 128 Tune IF s profil Udviklingen i tal 133 Tune IF og fremtiden 137 Visionerne 138 Afd. præsenterer 139 Epilog 151 Bilagsliste 152 2

3 TUNE IDRÆTSFORENING Forord. I anledning af at Tune Idrætsforening den 20. juni 2009 kunne fejre 85 års jubilæum, har et udvalg med dette skrift prøvet på at samle noget af foreningens historie, så den kan fastholdes for eftertiden. Det er naturligvis ikke muligt at få hele foreningens historie med, men et udpluk af årstalsrelaterede begivenheder, bestyrelsesarbejdet og en række mærkedage kan forhåbentlig give læseren et indtryk af foreningens udvikling op gennem årene. Udvalget har fundet det rigtigt også at forsøge at belyse noget af den baggrund for bysamfundet, hvorfra foreningen er opstået. Byen og idrætten. Tune Idrætsforening har siden stiftelsen i 1924 været en væsentlig kulturfaktor i et mindre samfund, som strækker sig fra landsbysamfundet over udbygningsfasen til det nuværende Tune. Det kan derfor være interessant at se, hvordan Tune Idrætsforening har udviklet sig gennem tiden. Også set i lyset af den fortid, der befolkningsmæssigt og bymæssigt dannede baggrund for, at foreningen kunne opstå og videreudvikles. For at give et lidt mere historisk billede af fortiden, er det interessant at gå rimelig langt tilbage i tiden og forsøge at belyse nogle af de forhold, der dengang rådede, og hvoraf bysamfundet er opstået. Ved gennemlæsning af tidligere beskrivelser, studie af gamle kort og nye teorier om fortiden kan der drages visse konklusioner, rigtige eller forkert e, men dog tænkelige. Det er derfor nødvendigt at pointere, at det skrevne vedrørende fortiden ikke skal ses som et videnskabeligt værk, men skal betragtes som mere eller mindre sandsynligt, set i relation til de konklusioner og teorier, der indgår i det materiale, der har været til rådighed. 3

4 Som kilder til diverse oplysninger er bl.a. udgivelser fra Greve Lokalhistoriske Forening : Lidt om gamle dage af Johs. Hansen 1994, Der var engang en landsby af Poul Gehl 1997, Oldermandslauget i Tune af Jakob Kjær Oplysninger, der vedrører selve Tune Idrætsforening, er hentet fra gamle forhandlingsprotokoller og referater og er udformet som et resumé af bestyrelsesarbejdet gennem tiderne, med hovedvægten på de mest interessante og skelsættende afgørelser og episoder. Det er desværre ikke lykkedes at opdrive de allerførste protokoller, da der muligvis ikke de første par år er blevet skrevet ret meget, eller også har man anvendt kladdehæfter, som så er gået tabt. Den ældste protokol, som er intakt, er dateret 19. oktober Da skribenten er ud af en familie, der var med ved foreningens stiftelse og op gennem årene har været meget aktiv i bestyrelsesarbejdet, er der ved familiesammenkomster diskuteret meget vedrørende foreningen og noget af dette kan endnu være i hukommelsen, hvorfor det skrevne kan sammenfattes som: Hvad har du læst? Hvad har du fået fortalt? Og hvad har du selv oplevet? Tune boplads. Tune er én af Hedeboegnens ældste bopladser, hvilket man mener at kunne aflæse ud fra flere sammenfaldende teorier og formodninger om fortiden. Navnet har op gennem tiderne vær et stavet på forskell ig måde bl.a. som Thunæ Thune og Tune. Tune nævnes ifølge beretninger første gang i året 1085, hvor man træffer begrebet TUNÆHERATHI der menes at betyde Tune Herred. Det må antages, at bopladsen Tunæ er anlagt meget før, at man gav et større område (Herred) navnet efter bopladsen, altså Tuneområdet eller Tune Retskreds. Herrederne har også siden reformationen dannet grundlag for Danmarks inddeling i provstier. Herred er et gammelt begreb, der består endnu. Herred betyder et større administrativt område og en retskreds uden for købstæderne. Herredet blev ledet af en herredsfoged, der både var politimester og dommer, og denne retsinstans virkede indtil retsplejelovens ikrafttræden i De nuværende underretskredse uden for købstæderne er stadig herredsinddelt. 4

5 At Tune er en meget gammel boplads er der et andet eksempel på nemlig Tune Kirke. De ældste dele af kirken er opført i 1200 tallet og det beviser, at der må have været et vist befolkningsunderlag til stede på dette tidspunkt. I 1184 og 1251 optræder navnet Tunæ, og igen i forbindelse med begrebet Herred. Tune Herreds segl er fra En ting, der også peger på at Tune er en meget gammel boplads, er de mange oldtidshøje, der er, eller har været på egnen, f. eks. Baldershøj, Allershøj, Grønhøj, Villershøj, Maglehøj, Tinghøj m.fl. Tune ligger meter (området med skolen) over havets overflade og på Heden. Ordet Hede betyder skovløs slette. Området mellem Greve Landsby og Tune kaldes Tune Hede. Tune ligger midt i Hedeboegnen, som er trekantområdet mellem København, Roskilde og Køge. Ordet Hede er i vores område ikke et udtryk for mager jord, som det f.eks. er i Jylland, da Hedeboegnen har noget af Danmarks bedste landbrugsjord. 5

6 Navnet Tune. Det menes, at navnet Tune stammer fra ordet TUN, som er en gammel nordisk betegnelse for et beskyttet eller indelukket område tæt ved en gård. Men TUN har også været brugt om en fælles plads, eller fælles afgræsningsmark i midten af gårde på alle sider, hvilket passer godt med Tune. Gamle kort viser nemlig at Tune var en rundby eller mangekantby. Gårdene lå i en tydelig firkant med 5 6 gårde i hver af de fire sider, så der opstod dette fælles tun i midten, i dag stort set hele den gamle bydel. Det er sandsynligt, at dette tun blev udnyttet som fælles afgræsningsareal, da det lå godt beskyttet og indeholdt 3 gadekær, hvoraf de 2 fortsat eksisterer, kun Hørkæret, som lå ved nuværende Tune Bygade nr. 24, er blevet fyldt op. På et tidspunkt i 1200 tallet blev der inddraget et stykke af Tunet til opførelse af Tune kirke, og også tingstedet, hvor alle vigtige beslutninger i gamle dage blev truffet, havde plads i det sydøstlige hjørne. Da Tune var en herredsby, har der sandsynligvis også været flere rettersteder i byen og omegnen, og det menes, at tingstedet har været et af disse. I nærheden lå også tingmandens hus. Tingmanden var en slags retsvidne. Det oprindelige tingsted, der lå på hjørnet af Østergade og Tune Bygade blev helt sløjfet i 1965 på grund af vejudvidelse, men blev i 1967 genskabt og placeret på det nuværende sted lige vest for kirken, dog i en reduceret udgave. Tune bærer i dag fortsat præg af den gamle mangekantby, hvor gårdene lå i en firkant omkring Tunet, hvis man ser på vejnettet, der dog dengang kun var hjulspor og uden fast grund, så de ofte var rene pløregader. Mod nordvest var vejen mod Roskilde, mod nordøst mod København, mod sydøst mod Køge og mod sydvest mod Snoldelev og Ringsted, altså en firkant med veje ud i alle 4 hjørner. Hvis de mange antagelser og teorier, sammenlagt med tidligere beskrivelser og gamle kort er korrekte, vil det kunne udledes, at resterne af det omtalte Tun midt i byen sandsynligvis er den gamle idrætsplads, som Tune Idrætsforening har anlagt og ejet i perioden 1933 til

7 Det skal bemærkes at gårdenes navne er opstået langt senere, men er her anført udelukkende til orientering om disses oprindelige beliggenhed i bykernen. Bysamfundet. Fra gammel tid var der 29 gårde og nogle få huse, men i 1658 under svenskerkrigen brændte halvdelen af gårdene, og resten blev mere eller mindre ødelagt. Ikke alle gårde blev genopført, for det er angivet, at 25 gårde ved 7

8 udflytningen omkring 1780 fik et samlet jordtilliggende. I alt 12 gårde blev liggende i byen og resten blev flyttet ud på markerne. Indtil 1841 blev bysamfundet ledet af oldermandslavet, som bestod af ejerne af de største gårde. I 1881 blev der givet kommunalt selvstyre i form af et såkaldt sogneforstanderskab, der skulle bestå af sognepræsten, de lodsejere, der havde mere end 32 tdr. hartkorn og 4 andre mænd, der var fyldt 25 år og var uberygtede ejere af ejendomme af nærmere angiven størrelse. Disse råd blev i 1867 afløst af sognerådene, hvortil alle mænd, som var fyldt 25 år og ikke skyldte i skat elle r afgifter kunne vælges. Tune blev først en selvstændig kommune i 1905, indtil da havde Tune og Snoldelev været én kommune. Inden for det kirkelige er der ikke sket nogen adskillelse, da det fortsat hedder Tune Snoldelev pastorat med fælles præster. Tune nåede at være en selvstændig kommune i 65 år, før der i 1970 ved kommunalreformen skete sammenlægning mellem kommunerne Karlslunde og Greve/Kildebrønde til den nuværende Greve kommune. 8

9 9

10 Parti fra nuværende Nørregade 1906 med sprøjtehuset i midten af billedet. Der var Tunes hestetrukne sprøjte placeret, og det gik på tur til egnens gårdejer hvem der ved brand skulle bringe sprøjten til brandstedet. Motiv fra Nørregade

11 Skolevæsenet. Undervisning i Tune kan spores helt tilbage til før reformationen. De første undervisere var ældre elever fra Roskilde latinskole, som blev sendt rundt for at hjælpe præsterne med at undervise i kristendom og dansk. De blev kaldt løbedegne, og hvis de fik fast bopæl, blev de kaldt sædedegne. Datidens undervisning foregik i kirken eller Anneksgården. Den første egentlige skole blev oprettet i 1743 på østsiden af kirken. Den fungerede indtil 1841, hvor den blev flyttet over på den anden side af vejen (Nørregade). I 1843 var der 89 elever. Der blev opført en gymnastiksal til skolen i Denne sal skulle også fungere som forsamlingshus. I 1919 blev en ny skolefløj med 2 klasseværelser opført (i dag Atlantic). Ud over selve hovedskolen var der i 1886 oprettet en pogeskole for de yngste elever, d. v. s. 1. og 2. klasse, som så senere blev flyttet til, som man sagde, den store skole. Forskolen lå på hjørnet af nuværende Nørregade og Østergade og er nu ombygget til 2 beboelser. I 1963 blev den nuværende skole indviet. Den indeholdt 7 klasseværelser, gymnastiksal og skolekøkken plus andre birum. Der var 7 lærere og 132 børn. Næste udvidelse af Tune skole var i 1967, hvor 2 pavilloner blev taget i brug med tilsammen 4 klasseværelser foruden faglokaler, samt et stort kælderlokale som beskyttelsesrum. Det var lovgivningen der krævede, at der skulle være et beskyttelsesrum. Idrætsforeningens bordtennisafdeling kom til at nyde gavn af denne kældersal, da afdelingen kunne flytte deres aktiviteter til meget bedre forhold, end de før havde haft i den gamle skole. I 1968 havde skolen 11 klasser og 11 lærere, og der var 240 elever. Der var 65 elever, der gik i klasse i Karlslunde. Børneantallet voksede fortsat, og i 1972 og 1973 indviedes igen en ny tilbygning (firkløveret), og skolen beregnedes nu til ca. 800 elever. Op gennem 70 erne steg børneantallet fortsat, og Tune Skole fik en stor overbelægning på op mod 40 %, hvilket medførte, at det blev nødvendigt med en aflastningsskole. Denne blev opført på Lundegården og taget i brug i 1978 med navnet Lundegårdsskolen. Skolen er tosporet til og med 5. klassetrin, hvorefter eleverne flyttes til Tune Skoles overbygning. 11

12 I 1866 var der oprettet en folkehøjskole, der senere blev til Tune Landboskole. Der var kurser for landboungdommen af varierende længde, oftest 9 måneder. og det kom senere til at få en del indflydelse på idrætslivet, da mange af eleverne dyrkede gymnastik og fodbold i Tune Idrætsforening. Byudviklingen. Årstal Indbyggertal Kommentar hustande hustande Stat. årsbog 9/ Stat. Årsbog 1/ Ca. Ca. Ifølge Greve kommune Ifølge Greve kommune Tilbagegangen i indbyggertallet de senere år skyldes især faldende børnetal. Som det fremgår af tallene, var der en stor tilvækst i befolkningstallet op gennem 60erne og 70erne, hvilket skyldtes at der i 1960 blev udstykket 12 tdr. land (Runevej og Odinsvej). En byggegrund kostede 3000 kr., og der var hurtigt udsolgt. Gennem 60 erne gik det stærkt, yderligere 35 tdr. land blev udstykket (vejene med trænavne på nordsiden af Tune Parkvej) og industrigrundene længst mod øst. 12

13 Senere skete udstykning på Lundegården (grundejerforeningen Fortuna ) nord for Tune Parkvej. Denne udstykning blev den sidste private udstykning. Herefter blev det kommunen, der opkøbte arealer, byggemodnede og videresolgte grundene i et lidt mere roligt tempo, planlagt som ca. 10 % udvikling pr. år. Det var jordarealer helt fra Roskildevej, dele af Højgård, Nordgård, Elkjærgård, resten af Bakkegård, Strømsagergård og Tinggård ved Karlslundevejen. Ca. 20 tdr. land blev udlagt til idrætsformål. Tune i centrum. Tune har altid været, og er det stadig, et aktivt bysamfund med et efter forholdene stort opland. Selv om der op gennem 40 erne og 50 erne kun var indbyggere, kunne der eksistere mange håndværkere og handlende. Der var således 3 smedjer, 1 karetmager, 3 tømrermestre, 2 murermestre, 1 urmager, 2 skomagere, 2 træskomænd, 1 sadelmager, 2 slagtere, 1 bager, 1 mekanikerværksted, 1 barbersalon og 2 gartnere. Af handlende var foruden bageren 1 brugsforening, 3 købmænd, 2 slagterbutikker, 1 apoteksudsalg og også Tatol og en manufakturforretning kunne eksistere. De to sidstnævnte dog i 60 erne. Jo, der var god gang i den også dengang. Tune har gennem tiderne haft en central placering, hvad angår forsvar af landets hovedstad. Under 1. verdenskrig blev Tunestillingen bygget. Dette forsvarsværn for København bestod af en række skyttegrave og maskingeværstillinger og gik fra Roskilde fjord over Himmelev, Vindinge, Tune og Karlslunde til Mosedefortet ved Køge Bugt. I efterkrigsårene efter anden verdenskrig ( ) opstod der store spændinger mellem de østlige og de vestlige stormagter. Berlin blev delt i en østog en vestzone. Staten DDR blev dannet. Mange flygtede fra den kommunistiske og diktatoriske østblok til det mere frie og velstående vesten. For at forhindre denne flugt påbegyndte østblokken i 1961 at opføre en høj mur mellem de to zoner. Opdelingen af Berlin varede helt frem til den 9. november 1989, før der blev åbnet en fri grænseovergang, og man påbegyndte nedrivning af muren., således at Berlin igen blev én hel by. Også under den kolde krig kom Tune i centrum, da militæret i begyndelsen af 60erne opførte både en radarstation og et raketbatteri som var tænkt som et værn mod eventuel russisk invasion. 13

14 Seneste eksempel for Tune i centrum er lufthavnen som i daglig tale i hele landet kaldes Tune Lufthavn, selvom det officielle navn er Københavns Lufthavn Roskilde. Fritidsaktiviteter anno Der var dengang ikke mange fritidsaktiviteter for de unge. På den anden side eksisterede der heller ikke de fritidsproblemer, vi kender i dag. Otte timers arbejdsdagen var ikke slået igennem på landet i begyndelsen af tyverne. Bortset fra spisepause og middagssøvn var en timers arbejdsdag absolut ikke noget særsyn. De fleste unge var beskæftiget som karle og piger på egnens gårde, og især i høstens tid, hvor både karle og piger deltog, var det et hårdt arbejde, så det var tidligt i seng, så der eksisterede ikke nogle lange aftener, der skulle slås ihjel. Begrebet weekend var heller ikke opfundet, så det var for de flestes vedkommende søndagene, der for en stor del kunne føles lidt lange og kedsommelige. Der var godt nok et par foreninger, bl.a. Afholdsforeningen og Skytteforeningen, der arrangerede nogle foredrag og sammenkomster af forskellig art, men det var hovedsagelig for den mere modne del af befolkningen, så egentlige fritidsaktiviteter for ungdommen var det småt med. Det skal her nævnes, at Tune først fik elektricitet i starten af 1920erne. Den første gadelampe blev tændt i En forening forude. Tunes store drenge og karle har vel været lige så legesyge som ungdommen i dag. Og hvad er mere tænkeligt end at det også dengang, som i dag, var en rund bold, der fik fortrinsret i legen. Det startede efter sigende med enten en kludebold eller en oppustet svineblære, for senere at blive en bold af læder med en gummiblære. Selvom Tune er en gammel by, er tanken om at starte en idrætsforening ikke så gammel, da der allerede meget tidligere var opstået idrætsforeninger eller fodboldklubber, f.eks. kan nævnes B93 B 1903 i København, RB 1906 i Roskilde og også i flere mindre byer i området f. eks. Viby i 1909, Greve omkring år Legen med bolden i Tune foregik hovedsagelig i en kalvefold på Højgården, eller på Nordgårdens roekuleplads, og efter spillet slappede man af i vejgrøften. Det var efter sigende under en sådan afslapning, at ideen med at starte en egentlig 14

15 forening opstod. Hjælp og gode råd, om hvordan man kunne starte en forening, bl.a. udformning af vedtægter og andre praktiske ting, kunne fås i bl.a. Afholds og foreningen Skytteforeningen. Tune Idrætsforening stiftes. Det var denne flok fodboldinteresserede unge, der stod sammen om at indkalde til stiftende generalforsamling den 20. juni De udarbejdede vedtægter blev godkendt, hvilket betød, at der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, som så selv konstituerede sig med formand og kasserer. Holger Nielsen (Tømrerens Holger) blev den første formand. Generalforsamlingen blev afholdt i Tømrerens lysthus. Hvor mange der deltog, er uvist, da det ikke er lykkedes at opspore forhandlingsprotokol el. lign. frem til 19. oktober 1926, men der har været forlydender om ca deltagere, måske flere. Foreningens aktiviteter var de første år selvsagt fodbold, og man lejede hvert år en græsmark på en af egnens gårde, og selvom jævnhed og græsbestand ikke var det bedste, lykkedes det at indrette en, efter datidens forhold, brugelig fodboldbane. Lejeprisen var omkring 200 kroner årligt. Omklædning foregik i det fri, og brusebad var et ukendt begreb, som kun kunne foregå i regnvejr! Spillet var udelukkende træningskampe samt deltagelse i forskellige stævner og sommerfester, helt frem til foreningen i 1933 blev indmeldt i Sjællands Boldspils Union. Allerede i sæson 1925/26 blev idrætsgren nr. 2 sat på programmet, nemlig gymnastik. Den lokale skytteforening havde i et par sæsoner forsøgt med lidt vintergymnastik, men uden større held. Bedre gik det, da Idrætsforeningen tog gymnastik på programmet. Der var god tilslutning allerede fra starten. Sæsonen sluttede hvert forår med en gymnastikopvisning, men her manglede noget, som man havde set, andre foreninger havde, nemlig en foreningsfane. Derfor besluttede bestyrelsen at indkøbe en sådan fane, og for at skaffe penge til købet, afholdtes i 1926 fastelavnsridning, og det lykkedes at indsamle 142,51 kr. Men da fanen kostede 155 kr. måtte der opkræves det manglende beløb som ekstra kontingent af gymnasterne. 15

16 Det var en stor begivenhed, da fanen skulle hentes i København. Hele bestyrelsen, 5 mand høj, tog af sted for at hente den. Den officielle faneindvielse skete ved gymnastikopvisningen den 3.april At det var en stor begivenhed at få sin egen fane, kan også læses af programmet for indvielsen: Flere bestyrelde fik hver sit emne for sesmedlemmer skulle holde tale, og talen: Holger Rasmussen: Velkomsttale, Holger Nielsen: Kammeratskab, H. Møller: Fanen, Ejnar Andersen: Foreningen, og en tak til beboerne i Tune. Entre til opvisningen var 50 øre for voksne, 25 øre for børn, og ved det efterfølgende bal 1,25 kr. for voksne 50 øre for børn. Valg af fanebærer blev tilføjet i vedtægterne. Den 6. juli 1927 blev foreningens vedtægter ændret for første gang, da den halvårlige generalforsamling vedtog bestyrelsens forslag om, at formand og kasserer fremover skulle vælges skiftevis på den halvårlige generalforsamling. Fester og arrangementer i tyverne. Alle fester og arrangementer, såvel sportslige som div. møder, foredrag m.m. blev afholdt i skolens gymnastiksal eller i det tilstødende mødelokale, som i daglig tale altid blev benævnt skænkestuen. Selve salen var på størrelse med en badmintonbane med kun cm uden for stregerne. I indgangsenden var placeret en stor rund kakkelovn, men størrelsen af salen var så kneben, at kakkelovnen stod cm inde over baglinjen på badmintonbanen. Skænkestuen var på ca. 25 kvm, og fra en lille gang på 5 6 kvm var der trappe til balkonen på første sal til et lokale på ca. 20 kvm. Endvidere var der et lille køkken på ca. 10 kvm. Toiletterne, som også var skolens toiletter, var i en særskilt bygning, der lå parallelt med gymnastiksalen på østsiden af denne. Der var langt for såvel elever som brugere af gymnastiksalen. Eleverne skulle over legepladsen og om på den modsatte side af gymnastiksalen, og dennes indgangsdør var på modsatte side som toiletbygningen. Det var barskt at blive trængende specielt om vinteren, da der hverken var lys eller varme, så en god selskabsblære var næsten nødvendig. Toiletterne var i den gammelkendte type lokum med tønde, og det var ikke altid man huskede at tømme spandene, så de hygiejniske forhold var ringe. Toiletterne kunne endvidere ikke aflåses, så det 16

17 var ofte et led i løjerne nytårsaften, at der blev smidt gær i tønderne med en meget ulækker opkogning til følge. Toiletbygningen indeholdt også udhus for skolelærerne samt rejsestald med båse for 6 heste. Toiletterne blev benyttet af skolen helt frem til slutningen af 40 erne, hvor man først da fik indrettet træk og slip toiletter i den ene ende af skolens vestlige gangareal. Det var virkelig en forbedring af forholdene. Hestestalden blev også brugt som cykelstald for såvel skolens elever som for deltagere i arrangementer m.m. i gymnastiksalen. 17

18 Skitse af gymnastiksal og toilet/staldbygning opført i 1911 til brug for skolen og samtidig fungere som forsamlingshus for byens borgere. 18

19 1) Gymnastiksal 2) Toiletbygning og stald 3) Lærerboliger 4) 2 Klasseværelser Luftfoto af Tune skole fra 1954, der viser den store afstand for skoleeleverne når de skulle på toilettet og også forholdene for trængende når der var komsammen i gymnastiksalen. Læg mærke til indgangs døren i gymnastiksalen der var placeret i øverste højre hjørne af skolegården. Hestestalden var fra gammel tid beregnet for postvognen fra Roskilde, men blev også om søndagen brugt af bønderne, når de kom kørende i hestevogn til kirken. Her kunne hestene opstaldes, mens gudstjenesten eller anden kirkelig handling foregik. Senere blev en del af stalden anvendt som brændselsrum for skolen, og det var især i krigsårene, der var brug for megen plads, idet det var tørv, der blev anvendt som brændsel. Fester og arrangementer har lige siden foreningens spæde start været et meget vigtigt element. Det er vel meget forståeligt, når man tænker på, hvor få adspredelser der var i gamle dage. Stort set alle arrangementer havde efterfølgende bal til 3 eller 4 mands orkester. Blandt andet kan nævnes: Fastelavnsfest, gymnastikopvisning, sommerfest, fodbold og håndboldstævner, andespil, juletræsfest og senere kom også dilettant, trylleshow og maskerade samt folkedansopvisning på programmet. Festerne var stort set alle årligt tilbagevendende, så det blev til en 5 6 faste arrangementer, der dog ofte blev suppleret med enkelte løse arrangementer, såsom pakkefest, udflugter, foredragsaftener m.v. Det var specielt juletræsfesterne, der krævede en hel del arbejde, idet bestyrelsen skulle besøge alle husstande for at forny medlemskort eller tegne nye medlemmer, men også for at tegne interesserede på deltagerliste til juletræsfesten og selvfølgelig for at få et overblik over, hvor mange penge man 19

20 kunne disponere over. Tilmeldingsbeløbet størrelse var frivillig. At det var et frivilligt beløb, man betalte, gjorde at det var med at få de familier, man erfaringsmæssigt vidste, gav de største beløb, til at stå øverst på listen, for der blev selvsagt skævet lidt til, hvad andre havde betalt. Der var gerne stor tilslutning til disse juletræsarrangementer, f. eks. kan nævnes julen Der var fra tegningslisterne indkommet 125,50 kr. og tilmeldt 80 børn. Der skulle købes ind hos byens handlende: 80 poser julegodter i brugsen, 200 appelsiner hos købmand Olsen, 70 cigarer hos købmand Christensen samt 70 marcipanstænger hos bager Larsen. Baltegn kostede 1,25 kr. for voksne, børn samt balkonbilletter 50 øre. Overskud på juletræsfesten blev endda 30,10 kr. Fodboldbanen var i 1928 blevet flyttet til Langagergård på vejen mod Snoldelev. Ved det afholdte fodboldstævne havde kioskejer Holger Mortensen fået tilladelse til at sælge øl og sodavand, is m.v., mod at foreningen fik halvdelen af fortjenesten. Enhver indtægt var kærkommen, og man rettede også henvendelse til sognerådet om at få skolen til at anvende banen mod betaling. At det var helt andre beløbsstørrelser, man den gang opererede med i forbindelse med planlægning af arrangementer og fastlæggelse af kontingenter, fremgår af protokollerne. Således kan det læses, at på den halvårlige generalforsamling den 23. november 1928 aflagde kassereren regnskab, der havde en balancesum på hele 383,05 kr.. På samme generalforsamling blev der for første gang indvalgt kvinder i bestyrelsen, idet vedtægterne blev ændret, så bestyrelsen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer, hvoraf de 2 skulle være kvinder. Det var de kvindelige gymnaster, der havde presset på for at blive repræsenteret i foreningens ledelse. Søndag den 28. april 1929 blev der opført revy med lokale kræfter. Billetter for reserverede pladser kostede 1,50 kr., øvrige pladser 1 kr., baltegn 1,25 kr. Om lørdagen var der generalprøve for børn til 50 øre pr. billet. Scenen blev lejet af afholdsforeningen for 10 kr. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det økonomiske resultat gjort op. Indtægterne var: Generalprøven 41,25 kr., revyen søndag 246 kr., ballet 100 kr. 20

21 og solgte medlemskort 5,45 kr. i alt indtægter 392,70 kr. Men der var udgifter på 403,60 kr., altså et underskud på 10,90 kr. Om det var dette underskud, der blev afgørende for, at man på den følgende generalforsamling den 14. maj 1929 vedtog en forhøjelse på 100 % af medlemskontingentet til 25 øre halvårligt i stedet for 25 øre helårligt, er nok sandsynligt. På et bestyrelsesmøde den 23. maj 1929 blev det vedtaget at afholde stiftelsesfest den 16. juni, da foreningen den 20. juni havde bestået i 5 år. Arrangementet skulle om eftermiddagen bestå af ringridning, kugleridning, stafetløb, sækkeløb og cykelløb. Om aftenen fælles kaffebord, bortlodning (amerikansk lotteri) og derefter bal til 2 mands orkester, klaver og violin. Der blev også på mødet vedtaget udflugt til Møns klint søndag den 7. juli med rutebil, afgang kl. 5 præcis. Hele dagen skulle udnyttes. Allerede den 22. september blev der festet igen, der blev afholdt pakkefest og bal. Mindste værdi for pakker var sat til 25 øre. Under ballet var der ballondans med 2 præmier. Der var også bortlodning (amerikansk lotteri) og numrene blev solgt forud. Prisen var fastsat til at man betalte nummerets tal i ører, og der var 3 præmier i hver serie. Hele fire personer var udpeget til at købe gevinsterne for i alt ca. 40 kr. Da regnskabet på næste bestyrelsesmøde blev gjort op, viste det et overskud på ballet med 18,61 kr. og bortlodningen med 62,30 kr. Alt i alt et flot resultat. I slutningen af 20 erne begyndte det at knibe med tilslutningen til gymnastik, og man vedtog på bestyrelsesmødet den 20. november 1929 at stoppe med gymnastikken den kommende vinter og i stedet prøve med folkedans, da man havde erfaret, at der var stor interesse for dette i andre foreninger. Der forelå et tilbud fra fru Skjoldgaard, Roskilde, om at lede folkedansen for 10 kr. pr. aften + rejseomkostninger. Startdato var den 1. december, og hermed var foreningens 3. idrætsgren startet. Da der ikke fandtes TV eller dårlig nok radioer eller anden adspredelse til fritiden, og da Tune var et udpræget landområde med mange karle og tjenestepiger rundt om på egnens gårde, blev dette initiativ hilst velkomment, også fordi der her var en god mulighed for at flirte lidt med det modsatte køn. Interessen for folkedans holdt dog kun en kort periode, men kom senere stærkt igen med større succes. Også juletræsfesten i 1929 havde et dalende deltagerantal, men blev dog gennemført anden nytårsdag. Der deltog 50 børn mod tidligere år ca. 80. Det 21

22 indsamlede beløb var på 139,50 kr. De samlede udgifter var 224,20 kr. og overskuddet blev 33 kr. Kampholdet Rich. Nielsen, Aksel Lambrik, Ejner Nielsen,?, Otto Olsen, Peter Nielsen, Otto Andersen, Johs. Andersen, Peter Andersen, Holger Rasmussen, Otto Hansen. Spillertrøjen er med langsomme striber Op gennem trediverne Klik her for stort billede Torsdag den 30. januar 1930 blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor der skulle vælges næstformand. 3 navngivne personer blev foreslået, nemlig Hans Madsen, Karl Larsen og Folmer Sørensen. Citat fra referat: Efter lang diskussion blev Hans Madsen valgt enstemmigt. Hans Madsen takkede bevæget for valget. Han ville ellers ikke så gerne modtage valg, da han ikke ville anskaffe telefon, men han havde en god cykel, så det opvejede det andet. Vintergymnastikken blev genoptaget efter 1 års pause med start den 8. november, tirsdage for skolepiger og unge piger, onsdage for drenge og karle. Kontingent 2 kr. for børn og 3 kr. for voksne. Sognerådet bevilgede som tidligere 100 kr. i tilskud til rengøring og leje af gymnastiksalen. Juletræsfesten 3.juledag 1930 havde igen et rimeligt deltagerantal, nemlig 85 børn, samlet overskud inkl. baltegn og medlemskort blev 12 kr. Den næste fest, maskerade og bal, blev planlagt til afholdelse søndag den 8. februar Det blev vedtaget, at der skulle være præmier til de 2 mest komiske herrer og til de 2 smukkeste damer. Førstepræmie 8 kr. og 3 kr. som andenpræmie. Alle maskerede gratis adgang. Tilskuerpris 50 øre for voksne og 25 øre for børn. Baltegn kostede 1,25 kr. til 3 mands orkester. På grund af mund og klovsyge måtte arrangementet dog flyttes til den 22. februar med samme program og priser. 22

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Vedtægter for S.A.S. Entertainment

Vedtægter for S.A.S. Entertainment 1 NAVN Foreningens navn er Stige Amatør Scene, Stige, Odense N, i daglig tale kaldet S.A.S Entertainment. Foreningen er stiftet den 12/10 1982 2 FORMÅL Foreningens formål er at samle teaterinteresserede

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Love for Ishøj Sportsrideklub

Love for Ishøj Sportsrideklub Love for Ishøj Sportsrideklub 1 Hvad er Ishøj Sportsrideklub? ISR, som navnet forkortes, er en rideklub hjemmehørende på Vestegnen i Ishøj kommune. Klubbens Historie går egentlig tilbage til 13. februar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager Vedtægter for den selvejende institution MARIAGER HALLEN Mariager 1. Den selvejende institutions navn er: Mariager-Hallen 2. Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

HAVDRUP SOMMER CUP 2010

HAVDRUP SOMMER CUP 2010 HAVDRUP GYMNASTIK & IDRÆTS FORENING FODBOLDAFDELINGEN www.hgi-fodbold.dk PROGRAM HAVDRUP SOMMER CUP 2010 Søndag den 15. august 2010 ved Havdrup Hallen Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2010... 3

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere