Byg en mur rundt om din pc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byg en mur rundt om din pc"

Transkript

1 BESKYT PC EN MOD ANGREB FRA INTERNETTET: Byg en ur rund o din pc Ny progra på cd en Med en firewall på copuen har du en effekiv ur od kriinelle fra innee. Freov vil du finde firewallen ZoneAlar på cd en, d følg ed blade. Med ZoneAlar kan du konrolle, hvilke progra d å kounike på nee. SÅDAN! Med en firewall din pc sikre od ubudne gæs fra innee. DET SKAL DU BRUGE ZoneAlar Skadelige progra og ondskabsfulde hacke forsøg konsan a rae pc på innee. E af idlne il a beskye sig od de en firewall. D en indbygge firewall i Windows, en hvis du vil have fle og bedre funkion, kan du insalle ZoneAlar, so du find i Sikkhedscenre på cd en, d følg ed dee blad. Kopu for alles Sikkhedscen sede a besøge, når du vil sikre din pc. H find du progra, d kan beskye din pc od virus, spyware og ande uøj. Og freov ZoneAlar e fas eleen i Sikkhedscenre. En firewall e progra, d behandl daa, so sendes ov e neværk, og ZoneAlar kigg på al de, d sendes il ell fra din pc. Hv gang du send en ail ell kigg på en hjeeside, send og odag din pc en række daa. De sale i så såkalde pakk. Firewallen behandl pakkne ud fra nogle få sip- TIDSFORBRUG 0 inu SVÆRHEDSGRAD LIGGER PÅ CD EN ligg i Sikkhedscenre. VIRKER MED: Brug sikkhedscenre på cd en Sikkhedscenre på cd en sede, hvor du find de nyese og bedse sikkhedsprogra. Farne på nee øges hele iden, så de vigig a holde pc en beskye. Vi sørg for, a du alid kan finde de sikkhedsprogra, du har brug for: AVG Ani-Virus SPAMfigh Ad-Aware ZoneAlar Tjek di kodeord De en god idé a kigge i Sikkhedscenre, hv gang blade udko, og jekke, a du har insalle de nyese progra. Af Torben B. Sørensen. Foo: isockphoo.

2 LIGGER PÅ CD EN ligg i Sikkhedscenre Find ne rund i ZoneAlar Ef insallaionen sar ZoneAlar auoaisk ed Windows og ligg so e ikon i sysebakken ved ure. Hvis du vil åbne hovedvindue, skal du dobbelklikke på ikone. A ZoneAlar en af de es effekive firewalls på arkede. D le regl: Hvis en pakke ko fra din pc, får den lov il a blive send ud. Hvis en pakke ko ude fra innee, uden a du har bed o den, bliv den lukke ude. ZoneAlar sa prograe Coodo Firewall, so vi idlige har haf på cd en. Vi udskif løbende prograne i Sikkhedscenre på cd en, når d dukk noge bedre op og da Coodo ikke længe bliv opdae i den grais udgave, fald valge på ZoneAlar. KOMP UTER FOR A O 0 K PR OM ZO OG PL E N EA RA T LA M Sy il or rafik g fr k a d en in p c Bes ang ky pc reb en fra ine od Væ rne lg e d, hvil å ke p gå på rogra ne e Den bed fire se wal l + 9 A ND RE P R OG R AM MER A RM Hjælp klik h for a sare prograes hjælpefunkion. C C Menubjælke den giv adgang il a se inforaion og indsille prograe. Se og re indsilling for firewallen, prograkonrollen og advarsl. D LLE 09 B Links il inforaion og produk på innee. B Saus når den grøn, al i orden. Anivirus og browssikkhed ikke slåe il, da disse o funkion kræv, a du inves i købevsionen. Au Fire Clie s Plac orun: n GOMfox og sk cd en Pl i ub Ir ay di fa e cd-d nv øjeb skuf Regi iew læse lik, fen ind. rev, en Skyp s for cd e r på cd s cd-d Ven e n Ko Hvis nu sar n. Nor reve Twea e pue kvi du br den ikk e auo al vil r for e gø a Bas ug al e isk pr r ic le og ra Sifind de, ka. e n CD.E il a kø Ny Sys XE. re Opg nekor Denn ekr dow e cd av: Sæ rad di ly ra Vis s XP og ese i dk a. Vi i W W di n pc or har anbe indo in en 80 inds fal, ws a Hurig Dire 0-MHz MB ra du cx proc Inds e pc 9. esso, r og Såd Sieil skær progan sle Sie : h en pe ra es je rf De ek r Sikk : Muli es prog o åd ne: he edie ide ra d i a Vi slee sa ed M Pr på: AGIX og Kon rae rolpa fjn fje Pr rn prog nel og es via Tilfø ra og j/ ikon rae. Ikone il afins har si eg grup ligge allaion. e r gra pe so i sa selve e e. pro- På cd en, d følg ed blade, find du e udvalg af sikkhedsprogra. DK Day : Cha s Zoo Mys pionsh Mysy Volle ical E ip Hea r ybal po l Figh riu s SPIL Boo GSP FrakCAT RØVE R: Kryp ing Sud Me opad io eo Sh are SMA UDV ALG VIDE Ad-A RH AVG ware EDSC ENT SPA Ani-V RET Tjek Mfighirus : Zone di kode Alar ord SIKK E Page n Ta Defrag TweaCopy Upd k RegC ae Noifi lean TE A RT IKLE R: O: Ado RKTØ Aus be Read J: CCle logics D Cue an isk Def rag Dup PDF FileMlicae Cl FileZi enu To ean ol lla VÆ O INS 0 09 LLE TAL L ATIO

3 Sådan insall du ZoneAlar Når du har insalle ZoneAlar, skal pc en gensares. Sraks ef gensaren vil du øde de førse advarsl fra prograe. På de følgende sid kan du læse, hvordan advarslne skal forsås, og hvad du skal gøre. H får du førs nogle ips il, hvad du skal svare på nogle af spørgsålene und insallaionen. Saen ed ZoneAlar kan du også insalle en værkøjsbjælke il din brows. Den hedd Spy Block og besky od websed ed spyware. Du kan rolig fjne fluebene, hvis du ikke inesse, for Zone- Alar fung fin uden. Klik på Nex. ZoneAlar kan auoaisk sende besked il en daabase o, hvilke angreb firewallen har afværge. Beskeden sendes i anonyise for og bruges il a sale viden o angreb på nee. Hvis du vil edvirke, skal du vælge Paricipae in DefenseNe. Klik def på knappen Nex. De beyd advarslne ZoneAlar vis en række advarsl nede ved ure i sysebakken, lige ef a prograe insalle. De skyldes, a prograe skal vide, hvilke af dine progra d har lov il a gå på innee ell foreage andre handling. Nogle af advarslne infor o, a angreb bleve afværge. Når du har reage på de førse alar, vil d efhånden koe færre hvis du bed ZoneAlar huske dine valg. ZoneAlar kend dee progra e anivirusprogra og dfor kaldes advarslen REPEAT PROGRAM. Prograe forsøg a få adgang il rused zone. Trused zone indehold copue, so du har illid il, ypisk på e hjeeneværk. Da prograe h e anivirusprogra, so vi har illid il, kan vi rolig give de lov. Hvis du i vivl o de, ZoneAlar advar o, kan du klikke på knappen More Info. Så åbn en hjeeside ed ydlige inforaion o advarslen. Sæ e flueben ud for Reeb his seing, så bliv du ikke spurg igen, næse gang sae progra foreag sae handling. Klik på knappen Allow for a give din illadelse. 8 Prograe Carbonie Us Inface forsøg a gå på innee. Når du selv bliv spurg, o e progra, du har illid il, å gå på nee, så sæ e flueben ud for Reeb his seing, og klik på knappen Allow 8.

4 LIGGER PÅ CD ligg i Sikkhedscenre Ordlise ZoneAlar bed o din illadelse, før den giv progra på din pc lov il a gå på nee. ZoneAlar kend en lang række progra i forvejen. Du slipp for anuel a skulle give illadelse il de es udbrede progra, hvis du vælg Se up y progras. Klik på Nex for a afslue guiden. Firewall E progra, d blok for progranes adgang il a sende og odage ov nee. Du skal give illadelse, før de sk. Inne zone ZoneAlars offenlige zone, hvor sikkheden skrappe end på rused zone. Prograe blok for kriinelle fra innee. IP-adresse Alle copue på nee har des egen aladresse, d kan idenifice de. Du skal bruge IP-adressen il fx a dele en prin. Spionprogra E viruslignende progra, so hold øje ed dig og send oplysningne ilbage il en bagand. Med ZoneAlar kan de ikke lade sig gøre. Trused zone ZoneAlar del forskellige neværk op i zon, base på, hvor sikre de. Trused zone ypisk di hjeeneværk, so du rolig kan sole på. De hedd prograe 9 Mange af alarne i ZoneAlar skyldes indbyggede progra i Windows, d kounik ov innee. I loggen vises hv progra kun ed e filnavn, d kan være svær a genneskue. H en lise ov nogle af de, d ofe vil opræde, og so ikke farlige. 0 H e progra, d vil være sv 9, så andre copue kan forbinde sig il de, når de kør på din pc. Teknikken bruges i af skadelige progra, så du bør være varso. Prograe h hør dog il en scann på pc en, og dfor kan an rolig sæe e flueben ud for Reeb his seing 0 og klikke på Allow. Dee en besked o, a Zone- Alar har sandse en daapakke, d send il din copu, uden a du har bed o den. I dee ilfælde de en uskyldig Ping-forespørgsel, hvor en anden pc spørg, o d nogen på IP-adressen. Når du bliv ræ af a se denne ype advarsel, kan du sæe e flueben ud for Don show his dialog again. Din pc naurligvis sadig beskye. Klik på knappen OK for a lukke vindue. Explor.exe Windows Sifind. Kør alid i baggrunden i Windows. Iexplore.exe Inne Explor. Dee progra kør kun, når du åbn browsen. Jusched.exe Opdaingsfunkion il Java. Kør alid i baggrunden. Msin.exe Oulook Express ell Windows Mail i Windows Visa. Rundll.exe Bruges af ange forskellige progra. Svchos.exe Mange af Windows jenes kør und denne proces. Taskeng.exe Windows Visas Opgavesyring. Kør alid i baggrunden. Winword.exe Microsof Word. Prograe kør kun, når du sar de. Wplay.exe Windows Media Play. Kør kun, når du sar de.

5 Tillad sreaing af ediefil Hvis e progra skal kunne afspille video ell lyd, så du kan se og høre de på en anden pc, skal du give de lov il a funge so sv. Åbn ZoneAlars hovedvindue ved a dobbelklikke på ikone ved ure. Klik på Progra Conrol og def Progras. Find fre il prograe i lisen, klik på spørgsålsegne ud for Sv Trused, og vælg hef Allow. De giv pc i rused zone (hjeeneværk) adgang il a bruge din pc so sv. Hvis illadelsen også skal gælde copue ude på innee, skal du gøre de sae ud for Sv Inne. Hvis prograe ikke opræd i lisen, skal du klikke på knappen Add for a ilføje de. Tillad deling af prin Hvis andre copue skal kunne udskrive på en prin, d slue il din pc, skal de være lise i rused zone. Du kan ilføje e hel neværk ell bare adressne på de enkele pc, d skal have adgang. Klik på Firewall, og vælg Zones. Klik på knappen Add for a ilføje adress, d skal høre il rused zone. Valgulighedne Hos/Sie (webadressen på en sv), IP Address (IP-adressen på en copu), IP Range (en række IP-adress) ell Subne (e hel IP-subne fx alle adress, d begynd ed 9.8.). Klik på Subne. Udfyld daa o den ell de IPadress 8, d skal ilhøre rused zone. Hvis du ikke kend IP-adressen, kan du åbne prograe Koandoprop und Tilbehør i sarenuen og skrive ipconfig fra den copu, du vil give adgang. De vis adressen. Skriv e navn 9, og klik på OK

6 LIGGER PÅ CD EN Giv e bloke progra adgang ligg i Sikkhedscenre De sk, a e progra bliv bloke ved en fejlagelse, så de ikke længe kan få lov il a gå på nee. Hvis du ude for de, skal du blo ind i prograkonrollen og ændre di valg. Klik på Progra Conrol og def Progras. Klik på de røde kryds und Access, og vælg Allow ud for Trused og Inne. Vælg forskellige zon il forskellige neværkskor Hvis du har en bærbar pc, d både har e kabelbase neværkskor og e rådløs nekor, kan du ildele de forskellige zon. De kabelbasede vil so regel blive brug på di konor ell i hjee, hvor du forhåbenlig har en firewall. De kan dfor sæes i rused zone, ens de rådløse forbliv i inne zone. Klik på Firewall og def på Zones. Klik på zonen ud for de neværkskor, du vil ændre zonen for, og vælg den ønskede zone. Lad dig ikke forsyrre Med ZoneAlars Gae Mode kan du slippe for prograes advarsl, når du fx spill copuspil ell s fil. Ells kan advarslne afbryde dig i filen ell spille. Tri ZoneAlars indsilling Højreklik på ZoneAlar-ikone i sysebakken, og vælg Gae Mode. Du skal vælge, o ZoneAlar auoaisk skal illade ell afvise alle de forespørgsl, so prograe kør i baggrunden, ens Gae Mode akiv. Hvis du illad de, risik du, a skadelige progra får adgang il nee. Men hvis du sig nej, kan nogle nyige progra holde op ed a virke. Valge kun akiv, indil du slår Gae Mode fra ell slukk pc en. Du find ZoneAlars indsilling ved a åbne hovedvindue og klikke på Ovview og def vælge Prefences. Du kan fx besee, o Zone- Alar auoaisk skal jekke for opdaing, o prograe skal sares auoaisk ed Windows, og o prografilne skal beskyes od ændring. Du kan også vælge a skjule din IP-adresse, når du send inforaion il ZoneAlar. So regel vil de dog være ilsrækkelig a skjule de sidse al i IPadressen.

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN!

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN! Med AVG Anti-Virus tager du et kæmpe skridt mod en sikker og dirkefri computer. SÅDAN! Med kun ét program får du total beskyttelse mod virus, spionprogrammer og farlige hjemmesider. HOLD VIRUS FRA DØREN:

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

HELT SIKKER BÆRBAR. Derhjemme På rejsen Når du er fremme I det fri

HELT SIKKER BÆRBAR. Derhjemme På rejsen Når du er fremme I det fri HELT SIKKER BÆRBAR Pas godt på d Den bærbare er smart og kan bruges overalt i huset, men henkastet på et tilfældigt bord er den også et oplagt mål for en langfingret tyv, der ikke lige har tid til at skrue

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

ORD FORKLARINGER OG ORD SOM NØRDER BRUGER

ORD FORKLARINGER OG ORD SOM NØRDER BRUGER ORD FORKLARINGER OG ORD SOM NØRDER BRUGER Aac Aac er et codes til lyd på samme måde som MPG3. Aac er især blevet udbredt efter, Apple besluttede sig for at bruge formatet i sin musikafspiller, ipod'en.

Læs mere

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Skadelige computerprogrammer

Skadelige computerprogrammer Skadelige computerprogrammer (Revision 6 19 okt. 2013) OBS! Ang. antivirusprogrammer: Jeg anbefaler i slutningen af denne artikel brugen af Microsofts antivirusprogram, Microsoft Security Essentials. Bladr

Læs mere

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar.

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar. Tips og tricks Til gode mailvaner HVAD: De fleste af os bruger computeren rigtig meget til at sende og modtage mails. Mails er hoveddøren til din computer, og derfor interessant for dem, der sender spam-mails.

Læs mere

Skal vi chatte? sådan kommer du i gang

Skal vi chatte? sådan kommer du i gang Skal vi chatte? sådan kommer du i gang Indhold Skal vi chatte?...5 Den gode historie...6 Hvordan kommer jeg på nettet?...8 Sådan bladrer du på nettet...10 Hvordan finder jeg rundt?...13 Tips til søgning

Læs mere