JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator"

Transkript

1 Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e le aflæselig, 20mm høj 7-segmendisplay il visning af akuel værdi og sepunk eller inerakion. Ved udførelsen med visning af sepunk vises sepunke permanen på e ege display. To knapper er ilsrækkelige il indsilling af sepunk og konfiguraion. Parameerindasningen har en dynamisk udformning og efer o sekunder overages værdien auomaisk. Udførelsen med imer har yderligere indikaor- og bejeningselemener il imerfunkionen. Timerfunkionen har o relæer (f. eks. processyring og programslu). Ved udførelserne med visning af sepunk og imer er der en limikomparaor il rådighed. Ved hjælp af e folieasaur er regulaoren sænkvandsbeskye på forsiden og nem a rengøre. Herigennem er enheden særdeles egne il hygiejniske krav inden for nærings- og nydelsesmiddelindusrien (f. eks. idssyrede processer i bageovne). Gennem e bejeningsvenlig seup-program kan enkele paramere uddrages på enheden. Den elekriske ilsluning sker via en sikbar skrueklemmerække. De mulige ind- og udgangskonfiguraioner er vis i den følgende bloksrukur. Type / Type / med imer Bloksrukur Akuelværdiindgang Regulaorudgang K1 for: modsandsermomere P100 ermoelemener Type L, J, K Spændingsforsyning AC V, Hz eller AC/DC V, Hz Regulaor Relæ (skifekonak) Signaludgang K2 (kun ype /1.. og ype /2..) Signaludgang K3 (kun ype /1..) Type /2.. med visning af sepunk Nøgleegenskaber k Enkel bejening k Timerfunkion (kun ype /1..) k Digial indgangsfiler med programmerbar fileridskonsan k En limikomparaor (kun ype /1.. og /2.. ) k Le rengørlig folieasaur k Egne il omgivelsesemperaurer op il 60 C k Tre relæer med en brydeevne på 5A ved 230V (kun ype /1..) k Tresproge seup-program (ysk, engelsk, fransk) k UL- og CSA-godkendelse

2 Side 2/6 Indikaor- og bejeningselemener (1) LED-display oppe 20mm høj, 3-cifre 7-segmendisplay il akuel værdi (emperaur); rød Via seup-programme kan den akuelle værdi vises her og man kan skife mellem visning af sepunk og akuel værdi vha. en askombinaion. (2) LED-display nede 14mm høj, 3-cifre 7-segmendisplay Ved ype /1.. : il imerid; grøn Visningsforma: h.mm (sidse minu: ss) Ved ype /2.. : il sepunk; grøn (3) LED Regulaorudgang K1, gul Signaludgang K2, grøn (kun ved ype /1.. og /2..) Signaludgang K3, rød (kun ved ype /1..) LED lyser, når relæe er akivere. LED slukker, når relæe er deakivere. (4) Knapper Timersyring (kun ved ype /1..) Forøgelse af værdi, valg af paramere Formindskelse af værdi, valg af paramere (2) (1) 125 (3) (4) Limikomparaor (kun ype /1.. og /2..) Funkion lk1 Vinduesfunkion: udgang akiv (ON), når måleværdien befinder sig inden for e besem område (vindue) omkring sepunke. Funkion lk2 Som lk1, dog inverere signalfunkion. lk1 lk2 Funkion lk3 Nedre grænseværdisignalering Funkion: udgang inakiv, når måleværdi<(sepunk - grænseværdi) Funkion lk4 Som lk3, dog inverere signalfunkion. lk3 lk4 Funkion lk5 Øvre grænseværdisignalering Funkion: udgang inakiv, når måleværdi>(sepunk + grænseværdi) Funkion lk6 Som lk5, dog inverere signalfunkion. lk5 lk6 Funkion lk7 Koblingspunk er uafhængig af regulaorens sepunk; kun besemmer koblingspunke. Funkion: udgang akiv, når måleværdi er>grænseværdi. Funkion lk8 Som lk7, dog inverere signalfunkion. lk7 lk8 Udlæsningen af signale sker ved ype /2.. med visning af sepunke via signaludgang K2 og ved ype /1.. med imer via signaludgang K3.

3 Side 3/6 Timerfunkion (kun ype /1..) Enheden har en reguleringsuafhængig imerfunkion med en indsillelig imerid 1 9 imer og 59 minuer. Via o udgange realiseres forskellige signalfunkioner. Funkion af signaludgang K2 2 Kviering med knap Auomaisk rese efer imerid for signaludgang K2 (1 minu 2 9 imer, 59 minuer) 2 Signal fra sar Funkion af signaludgang K3 2 - imerid for signaludgang K2 (1 sekund minuer 59 sekunder) Kviering med knap Auomaisk rese efer 1 3 Signal fra 1 Tekniske daa Ved konfigurere limikomparaor sendes begge signaler il udgangen gennem en logisk ELLERforbindelse. Akuelværdiindgang for ermoelemen Beegnelse Måleområde Målenøjagighed Omgivelsesemperaurpåvirkning Fe-CuNi "L" C ( F) 0,5% 100 ppm/k Fe-CuNi "J" DIN EN C ( F) 0,5% 100 ppm/k NiCr-Ni "K" DIN EN C ( F) 0,5% 100 ppm/k Referencepunk P 100 inern Akuelværdiindgang for modsandsermomeer Beegnelse Tilsluningsform Måleområde Målenøjagighed Omgivelsesemperaurpåvirkning P 100 DIN EN leder C 0,1% 50 ppm/k F Sensorledningsmodsand Max. 20Ω pr. ledning ved 2- og 3-leder ilsluning Målesrøm 500µA Ledningskompensaion Ikke nødvendig ved 3-leder ilsluning. Ved 2-leder ilsluning kan der sofwaremæssig foreages en ledningskompensaion gennem en korrekion af den akuelle værdi. Målekredsovervågning 1 Målere Over-/underskridelse af måleområde Føler-/kabelkorsluning 1 Føler-/kabelbrud Termoelemen - Modsandsermomere 1. I fejlilfælde indager udgangene definerede ilsande (konfigurerbar). 3 - imerid for signaludgang K3 (1 sekund = fabriksindsille regisreres - regisreres ikke 3 9 minuer 59 sekunder)

4 Side 4/6 Udgange Fordeling Type / Type / Type / Udgang K1 Relæ (skifekonak) i ohm skif ved nominel Relæ (skifekonak) i ohm skif ved nominel Relæ (skifekonak) i ohm skif ved nominel Udgang K2 Udgang K3 Regulaor Regulaorype Regulaorsrukurer A/D-konverer Afasningsid Timer Nøjagighed Elekriske daa Findes ikke Findes ikke i ohm skif ved nominel i ohm skif ved nominel Topunksregulaor P/PD/PI/PID Opløsning >15 bi 210ms 2,5s/10h ±50ppm i omgivelsesemperaurområde Hus Husype Plashus il monering i konrolpanel ih. DIN Omgivelses-/ C / C opbevaringsemperaurområde Vejrbesandighed 90% rel. fugighed uden kondensering Drifssilling Valgfri Beskyelsesklasse Ih. DIN EN , på forsiden IP 65, på bagsiden IP 20 Væg Ca. 190g i ohm skif ved nominel Findes ikke Spændingsforsyning (SMPSsrømforsyning) AC V -15/+10%, 48 63Hz eller AC/DC 20 53V, 48 63Hz Prøvespændinger (ypeafprøvning) Ih. DIN EN , del , overspændingskaegori III, ilsmudsningsgrad 2 Effekforbrug Max. 6VA Daasikring EEPROM Elekrisk ilsluning På bagsiden via sikbare skrueklemmer, lederværsni 2,5mm 2 enråde eller 1,5mm 2 finråde med slumuffer Elekromagneisk kompaibilie Søjemission Søjimmunie DIN EN Klasse B Indusrikrav Sikkerhedsbesemmelse Ih. DIN EN Godkendelser UL- og CSA-godkendelse

5 Side 5/6 Dimensioner Seup-inerface Tæ monering (paneludskæringernes minimumsafsande) Type Horisonal Verikal >14mm >14mm Tilsluningsplan Den elekriske ilsluning må kun udføres af faglig V personale! Signaludgang K2 udgang K3 Signal- 1 Regulaorudgang K1 2 Relæ Relæ Relæ Spændingsforsyning 250V/5A 3 250V/5A 3 250V/5A 3 ifølge ypeskil (L-) (L+) N L1 Termoelemen P100 (3-leder) + AC V J Akuelværdiindgang 1. Kun ved ype /1.. og / Kun ved ype / Resisiv i ohm + AC/DC V Ne

6 Side 6/6 Besillingsoplysninger: Grundudførelse /0.. uden imer /1.. med imer /2.. med visning af sepunk (1) Grundypesupplemen x x x.88 Fabriksindsille, konfigurerbar xxx.99 Konfigurere efer kundens angivelser (2) Akuelværdiindgang x x x 888 Konfigurerbar (fabriksindsilling er P100) xxx 999 Konfigurere efer kundens angivelser P100 Fe-CuNi ype "J" Fe-CuNi ype "L" NiCr-Ni ype "K" (3) Udgange x skifekonak (K1) x skifekonak (K1), 1 sluekonak (K2) x skifekonak (K1), 2 sluekonak (K2, K3) (4) Spændingsforsyning xxx 22 AC/DC V, Hz x x x 23 AC V +10/-15%, Hz (1) (2) (3) (4) Besillingsnøgle / Besillingseksempel / = lagerføre udførelser x = kan vælges ved denne grundype Tilbehør Salgsarikelnr. Seup-program il Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 70/ Pc-inerface il seup-program med adaper 70/ vbrugsanvisning B

VR 18 Papirløs registrering

VR 18 Papirløs registrering BUdkPEOVR200312 VR 18 Papirløs registrering Moderne kompakt dataopsamling hvor målinger kan ses i mange forskellige variationer og hvor de historiske data nemt kan vises, samtidig med at nye værdier gemmes.

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Schneider Electric KNX Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Teknisk information Schneider Electric KNX Oversigt DIN monteret enheder relæ udgange Relæ udgang DIN8x2306 Relæ udgang

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Timere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Timere Acti 9 Hovedkatalog 2012 Timere Skumringskontakter IC100, IC2000, IC2000P+, IC 100k, IC Astro Skumringskontakter P111637 P83237 P83237 P111639 P116858 IC100 Kan justeres fra 2 til 100 lux. Leveres med

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

FITOCLIMA 2.500 HP BIO KLIMAKAMMER

FITOCLIMA 2.500 HP BIO KLIMAKAMMER STRENOMETER INFORMATION FITOCLIMA 2.500 HP BIO KLIMAKAMMER STRENOMETER ApS KONGEVEJEN 213, DK-2830 VIRUM 45 95 07 00 E-MAIL: salg@strenometer.dk www.strenometer.dk FITOCLIMA 2.500 HP BIO BESKRIVELSE Klima-

Læs mere