Agendaplan for Galgebakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agendaplan for Galgebakken 2011-2014"

Transkript

1 Agendaplan for Galgebakken Årsrevision Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision Side 1 af 8

2 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange huslejekroner i at forbedre bygninger og faciliteter. Miljømæssigt har det betydet, at ressourceforbruget er blevet mindsket. Varmeforbruget: vores tage er blevet isoleret og antallet af energiruder er blevet øget, og dele af varmesystemet er blevet renoveret. El-forbruget: nyt fællesvaskeri, hårde hvidevarer med mindre strømforbrug. Vandforbruget: nyt fællesvaskeri, nye toiletter. Med hensyn til affald, er kildesortering af affald fra husholdningerne blevet udviklet til flere fraktioner. Udearealerne har ikke fået pesticider siden engang i 1970'erne, og brugen af trykimprægneret træ er blevet minimeret. Galgebakken har foreløbig i 2 perioder à 2 år haft Grønt Diplom fra Boligselskabernes Landsforening. Ordningen er fornylig blevet relanceret. På Galgebakken vil diplomet blive fornyet med indskrivningen af denne agendaplan. Beboerne Galgebakken har i mange år bygget på frivillig indsats fra beboerne til at drive en velfungerende Genbrugsgård og en Tøjbyttebod. Galgebakkens beboere har været med i den Klimaudfordring som Agendacenter Albertslund udskrev i Udfordringen var en konkurrence mellem boligområder om, hvem der kunne nedsætte deres CO 2 udledning mest. Klimaudfordringen har ført til, at alle boligområderne også Galgebakken - nedsatte deres CO 2 -udledning. Det skyldes, at beboerne har holdt bedre hus med el og varme. Overordnede mål for Agendagruppen Udvikle bedre miljøvaner i dagligdagen hos beboerne og Driften Foreslå vifter af miljøinitiativer på de årlige budgetbeboermøder, der samlet set kan nedbringe huslejeudgifterne på Galgebakken til varme, el, vand og affaldshåndtering Holde et højt informationsniveau om nye ideer og muligheder på miljøområdet Engagere flere beboere i Agendagruppens arbejde. Galgebakkens agendaplan revideres overordnet for 3 år ad gangen og løbende på de årlige budgetbeboermøder, næste gang i september Dette er Agenda-gruppens forslag for med årsplan for Agendagruppen: Kontaktperson: Lars Messell, Vester 2-14, tlf.: , Øvrige medlemmer: Mike Hjorth Andersen, Susanne Bang, Poul Evald Hansen, Birthe Y. Nielsen og Biba Schwoon. Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision Side 2 af 8

3 Perioden Konkrete mål for forbruget af varme, vand og el Beboermødet vedtog sidste år som mål for denne 4 års periode at sænke forbruget så meget, at det kom ned på niveau med Hyldespjældet Galgebakkens endnu grønnere nabobebyggelse. Vi foreslår disse konkrete mål ændret til: Forbruget på Galgebakken sænkes. Forbruget på Galgebakken sænkes hurtigere end i andre boligafdelinger med tæt/lave boliger i VA. De nyeste forbrugsopgørelser er for 2010, og disse opgørelser kan vise, om Galgebakken er på rette vej. Kilder til vurdering af Galgebakkens ressourceforbrug er i 2011: Albertslund Kommunes Grønne Regnskab, der nu kun udgives elektronisk, og kan læses på Albertslund Kommunes hjemmeside. (Kommunens små grønne regnskaber for hver boligafdeling udgives ikke længere) VA's Grønne Regnskab for suppleret med Galgebakkens egne målinger. Forbruget af varme, el og vand i Varme Varmeforbruget afhænger af boligernes isoleringstilstand og af beboernes adfærd. Varmeforbruget på Galgebakken er højt på grund af boligernes dårlige isoleringstilstand, men det kan sænkes ved at beboerne holder bedre hus med varmen. Galgebakkens varmeforbrug måles på 10 varmecentraler, hvorefter varmeforbruget fordeles efter individuel varmemåling i den enkelte bolig (fordampningsmålere) Varmeforbrug mwh pr. 100 m Galgebakken 17,6 17,6 VA gennemsnit tæt/lave boliger 17,6 17,6 Note: Tallene er graddagskorrigerede, dvs. det faktiske forbrug er korrigeret for at vintermånederne i 2010 var usædvanligt kolde. Kilde: VA s Grønne Regnskab Tallene viser at Galgebakken ikke har sænket sit varmeforbrug i 2010, og det er heller ikke sket i VA s tæt/lave boliger som gennemsnit. Målet er med andre ord ikke blevet nået tallene fra VA s Grønne Regnskab viser desuden at Hyldespjældet havde et varmeforbrug som lå 29 % lavere end Galgebakkens. Det siger lidt om, hvor meget varme Galgebakken kan spare ved at få gennemført en bedre isolering af boligerne i den kommende helhedsplan. Varmen fra Albertslund Varmeværk er i 2010 blevet mere grøn, fordi varmeværket har produceret mindre CO2 da den lavede varme i 2010 sammenlignet med Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision Side 3 af 8

4 CO 2 regnskabet for Galgebakkens varmeforbrug pr 100 m 2 ser derfor således ud: ,5 ton CO ,3 ton CO 2 Galgebakken er med andre ord kommet miljømæssigt bedre ud af 2010 end 2009 takket være Albertslund Varmeværk. Der er spareråd for varme på Agenda Center Albertslunds hjemmeside 2. El Elforbruget afhænger især af forbrugsvaner: Hvilke og hvor mange elektriske apparater er der i husstanden, og hvor meget og hvordan bruges de? Det private elforbrug på Galgebakken måles ved el-måler i den enkelte bolig Elforbrug pr. person Galgebakken 1165 kwh 1096 kwh VA gennemsnit tæt/lave boliger 1185 kwh 1181 kwh Kilde: Albertslund Kommunes Grønne Regnskab Tallene viser at Galgebakken har sænket sit elforbrug i 2010, og har sænket det mere end i VA s tæt/lave boliger som gennemsnit. Målet er med andre ord blevet nået. I er der på Agendagruppens initiativ med opbakning fra GAB og Driften udskiftet en hel del af de ældre køle-fryse-skabe og trinetter. Vi har derfor forhåbninger om, at el-forbruget i 2011 bliver lavere end foregående år. Elselskabet har ligesom varmeselskabet leveret grønnere el i 2010 sammenlignet med CO 2 regnskabet for Galgebakkens elforbrug pr person ser derfor således ud: kg CO kg CO 2 Du kan finde spareråd for el på Agendacenter Albertslunds hjemmeside Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision Side 4 af 8

5 3. Vand Galgebakken har som bekendt ikke vandmåling i de enkelte lejemål. Det indgår i den kommende helhedsplan for Galgebakken at få opsat vandmålere, fordi alle opgørelser viser at folk sætter vandforbruget ned, når de skal betale for vandet efter det forbrug, der er målt hos dem. Men uden individuel vandmåling skal faldet i forbrug opnås kollektivt. Alle skal deltage. Vandforbruget afhænger naturligvis af beboernes faktiske vandforbrug, dvs. deres vandvaner. Det afhænger dog også af, om der er huller i vandledningsnettet under Galgebakken. Hvis der er det, er der en masse vand, som bare siver ud i jorden uden nogensinde at nå frem til beboerne, men som de alligevel må betale til over huslejen Vandforbrug liter/person/dag Galgebakken 121 liter 135 liter VA gennemsnit tæt/lave boliger 111 liter 113 liter Kilde: Albertslund Kommunes Grønne Regnskab Over en 10-årig periode er forbruget i Albertslund faldet 20%. Forbruget i VA s boligafdelinger er faldet tilsvarende. Besparelsen svarer til ca. kr pr. bolig pr. år. Der vil således være god økonomi for Galgebakkens beboere i at spare på vandet i perioden Albertslund har sat som miljømål at nå ned på et vandforbrug på 100 liter vand pr. person pr. dag, og tabellens tal viser at det gik den forkerte vej i 2010 både på Galgebakken og i VA s tæt/lave boliger generelt. Tabellens tal viser også, at målet om at sænke Galgebakkens vandforbrug, og sænke det mere end de andre tæt/lave boliger i VA, ikke er opfyldt. Økonomisk set: Galgebakkens høje vandforbrug i 2010 har betydet en merudgift pr. person på ca. 900 kr., når der sammenlignes med vandforbruget i VA s tæt/lave boliger generelt.. Efter Agendagruppens mening, er forklaringen på det høje vandforbrug på Galgebakken i 2010, at beboerne har været gode til at holde på vandet, men der har været vandudsivninger i ledningsnettet. Galgebakkens ledningsnet er gammelt og skal løbende udskiftes. Driften, Galgebakkens Afdelingsbestyrelse og Agendagruppen har fokus på dette problem for at holde bedre styr på vandudsivningerne. Agendacenter Albertslund har henvendt sig til Galgebakken med tilbud om hjælp til at nedsætte det høje vandforbrug. Afdelingen arbejder med initiativer af forskellig slags. Driften og Agendagruppen vurderer for øjeblikket den evt. positive virkning af at bruge mere vandbesparende perlatorer. Kan vores kloaksystem klare, at vandgennemstrømningen bliver mindre? Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision Side 5 af 8

6 4. Affald Konkrete mål for Galgebakkens affaldshåndtering Kildesorteringen af affald på Galgebakken forbedres. Mere affald bliver genbrugt, og mindre går til forbrænding og deponi Den samlede affaldsmængde nedsættes Den samlede affaldsmængde i de 10 afdelinger i VA, der får vejet deres affald, er steget med 5,4% i I den kommunale affaldsstrategi frem til 2012 er der en målsætning om, at mindst 39% af affaldet skal gå til genbrug og 55,5% til forbrænding Affald pr. person pr år I alt Genbrug Forbrænding Deponi 2009: Galgebakken 661 kg 36% 60% 4% 2009: Albertslund, boliger i alt 609 kg 34% 60% 6% 2010: Galgebakken??? kg 2010: Albertslund, boliger i alt 583 kg Kilde: Albertslund Kommunes Grønne Regnskab & VA s Grønne Regnskab Der mangler desværre tal for 2010 i disse regnskaber. Agendagruppen vender tilbage til emnet i Galgebakkeposten i løbet af Galgebakken har følgende ordninger for kildesortering og genbrug: Affalds-øerne En bringe-ordning for beboerne med 10 øer Affald til forbrænding og genbrug Styres af Driften Genbrugsgården En bringe-ordning for beboerne i 1 gård Affald til genbrug, forbrænding og deponi Drives af en åben beboergruppe med støtte fra Driften Tøjbytteboden En bytteordning for beboerne i 1 bod Drives autonomt af en åben beboergruppe De grønne affaldsdepoter En bringeordning for beboerne med 3 depoter (på P-plads B, C og E) Haveaffald og deponi Styres af Driften Hjemmekompostering - en mulighed for alle beboere Information: samt Galgebakkens info-tv, specielt tekst-tv, om affaldshåndtering og kompostering pjecen om hjemmekompostering kan downloades fra Albertslund Kommunes hjemmeside Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision Side 6 af 8

7 Konkrete mål for transport bilkørsel, cykling og bus 1. Biltransport: Antallet af biler på Galgebakkens P-pladser reduceres. Målet er ikke opfyldt. I august måned 2011talte Agendagruppen flere biler på Galgebakkens P-pladser end i 2010 Antallet af biler på P-pladserne er dog forsat lavt: 396 biler til 615 husstande. Flere beboere benytter sig af en delebilsordning i stedet for privatbil. Målet er opfyldt. I august måned 2010 var der 35 medlemmer af Albertslund Delebil på Galgebakken. Det er 2 flere end i juni 2009, hvor der var 33 medlemmer. 2. Cykling: Flere beboere bruger cykel til transport over korte afstande Ikke målbart. Albertslund Kommune forbedrer cyklisternes vilkår Målet er ikke opfyldt. Der er kommet flere huller på cykelstierne i 2010 sammenlignet med Offentlig transport: Transporten med bus og S-tog skal forbedres. Målet er ikke opfyldt. Fremtid: I 2011 underskrev 11 kommuner, heriblandt Albertslund, en aftale om en letbane i Ring 3 - fra Lundtofte til Ishøj. Formålet er at forbedre transportmulighederne på tværs af Hovedstaden og ind til byen ved at kombinere letbanen med S-tog, busser og Metro. Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision Side 7 af 8

8 I året der gik havde Agendagruppen fokus på: at komme med ideer til nedsættelse af vandforbruget på Galgebakken, både for beboerne privat og i samarbejde med Driften for fællesforbruget at forbedre kildesorteringen af plast på Genbrugsgården at fortsætte arbejdet i Kompostgruppen at få opsat et display til solcellepanelet på Beboerhuset at fremlægge en ny belysningsplan for Beboerhuset, der både tager hensyn til funktion og energiforbrug. Planen skal prissættes og fordeles på Galgebakkens langtidsplan i forbindelse med vedtagelse af kommende budget. Første etape er gennemført i Beboerhusets indgangsparti at undersøge hvilke muligheder der er for, at beboerne privat kan købe mere miljøvenlig el ved valg af el-selskab at fortsætte udskiftningen af hårde hvidevarer til mindre energiforbrugende modeller Agendagruppen har i disse sager samarbejdet med Driften, GAB og beboergrupper. Eksternt har Agendagruppen haft et tæt samarbejde med Agenda Center Albertslund. Agendagruppen vil i 2012 fortsætte arbejdet med: at forbedre kildesorteringen på affaldsøerne med bedre skiltning at samarbejde med Genbrugsgruppen, herunder fortsat forbedring af plastsortering at komme med ideer til nedbringelse af ressourceforbruget på Galgebakken og følge dem op med handling i samarbejde med beboerne at følge med i udviklingen af bæredygtig renovering og den tilhørende økonomi og relatere den til den kommende helhedsplan for Galgebakken at fortsætte forsøg med LED-belysning til kommende udskiftning af belysning at følge med i arbejdet omkring miljøspørgsmål i Albertslund Kommunes Brugergruppe: Galgebakkens repræsentant i Brugergruppen, Birthe Y. Nielsen, er tillige medlem af Arbejdsgruppen, der tilrettelægger Brugergruppens møder. Vores repræsentant informerer løbende Agendagruppen og Galgebakken som helhed. at forholde sig til Agenda Center Albertslunds oplæg "Det bæredygtige Albertslund", at forholde sig til VA's handlingsplan og Grønne Regnskab at fortsætte med at bruge Jørgen Steen Nielsens "Guide til overlevelse" som idébank at koble miljøspørgsmål og økonomi sammen i oplysning til beboerne: Agendagruppen har i sine artikler til Galgebakkeposten m.v. lagt vægt på, at ethvert miljøinitiativ har en økonomisk side, eks.vis mindre elforbrug eller mindre varmeforbrug = lavere udgifter for beboerne i boligafdelingens regnskab Agendagruppen vil i det hele taget internt fortsætte samarbejdet med Driften, GAB og beboergrupper. Eksternt vil Agendagruppen fortsætte sit tætte samarbejde med Agenda Center Albertslund. Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision Side 8 af 8

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013 NYT FRA FORMANDEN Beboervenlige budgetter Som et led i BO-VESTs strategi, hvor beboerne og den gode service er i fokus, lanceres nu det beboervenlige budget. Formålet med det beboervenlige budget er først

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere