NORDVEST SAFARI THY-MORS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDVEST SAFARI THY-MORS"

Transkript

1 NORDVEST SAFARI THY-MORS VISIONER - YDELSER - KOMPETENCE Nordvest Safari vi i fremtiden blive en stor bidragyder til tankerne om NCOA - National Center of Outdoor Activities i Thy og på Mors. 1

2 Nordvest Safari er navnet på et nyt natur- Det er visionen at fremme og udbre- og friluftsprojekt, der udspringer af allere- de naturvejledning og friluftsliv på de eksisterende projekter og processer i et stærkt og bæredygtigt grundlag Thy-Mors området med en del kompetente i den Nordvestlige del af Danmark aktører som Grejbank Nordvest, Limfjords- med afsæt i eksisterende ressourcer, centret og Thisted og Morsø Kommuner. aktører, bidragsydere og brugere. Sæler - spottet på Limfjordsexplorer NAVN NORDVEST SAFARI Nordvest Safari baserer sine aktiviteter, så de overordnet er funderet i Friluftsrådets vision: Friluftsliv for alle - i en rig natur på et bæredygtigt grundlag. VISION citat fra NCOA rapporten: Nordvest Safari navn kommer af at give og yde Nordvest Safari er et tilbud om viden, ganske stort spekter af naturformidling og SAFARI SOM INDSATSOMRÅDE Der er en aktivitet, som skiller sig ud. Det drejer sig om safari, som derfor indgår i en særskilt perspektivering af afsnittet om konkrete indsatsområder. pædagogisk naturvejledning og lærende frilufts-oplevelser i sin ypperste form i det geografiske område Nordvestlige Danmark, med nærhed og oplevelser i den frie luft, i den frie natur, i et område, der i forvejen er fyldt med naturoplevelser, der blot ligger og venter på brugere, til lands, til færdigheder og oplevelser i uddannelsessystemet, folkeoplysningen og praktisk friluftsliv indenfor natur, miljø, folkesundhed og friluftsliv. Nordvest Safari vil også drive kursusvirksomhed, hvilket også bliver i samarbejde med DGI Dette sker på en friluftsliv til skoler, institutioner, virksomheder, turister med mere og som gennem disse aktiviteter indgår i den 4 dobbelte bundlinie for begge kommuner (sammenhængskraft, økonomi, miljø og sundhed). OM SAFARI vands og i luften. måde, der kombinerer naturformidling og Nordvest Safari er friluftspædagogik og Safari i NCOA-regi tager netop udgangspunkt i betegnelsen forstået som en oplevelsesorienteret rejseform, hvilket også ligger i den oprindelige arabiske betydning af ordet safar. Området er primært de to kommuner Thisted Kommune og Morsø Kommune, som til sammen har nogle af de største rekreative områder i Nordvestdanmark, beliggende indenfor egne kommun- friluftsliv med fysisk aktivitet og mental velvære gennem vejledning, planlægning og guidning fra aktører, der i forvejen er etablerede på og i området. Aktiviteterne sker blandt andet via en bred vifte af fri- filosofien er, at uanset om man er en skole, der skal undervises gennem specialviden, en virksomhed, der skal have medarbejdere på teambuilding eller det drejer sig om enkeltpersoner med interesse i natur, Safari forbindes med en rejse over land i Afrika. Ordet safari stammer ers grænser. Der er Limfjorden hele vejen rundt, der er Vesterhavet, der er Nationalpark Thy, Legind luftsudstyr, der er tilpasset og anvendelig for mange forskellige målgrupper i mange friluftsliv, exploreroplevelser, så får man nærhed til elementerne gennem natur- fra det østafrikanske sprog swahili, hvor det betyder karavanerejse og fra det arabiske safar, der betyder rejse. Bjerge, søer, åer, kæmpe landarealer fyldt med flora og fauna og der findes allerede eksisterende materiale, der anviser oplevelser og overnatninger - fra den primitive form, til den mere behagelige. Dette forskellige naturmiljøer. I NCOA (National Center of Outdoor Activities) rapporten fra 2009, kan man oplevelser, man oplever at være en del af naturen og at naturen er en del af en selv, så vi fornemmer at være i en bæredygtig helhed med naturen. store område på cirka 1500 km 2 betegner vi som finde visoner, der stemmer nøje overens Nordvest Natur, hvilket lægger navn til dette friluft- med Nordvest Safaris vision om et aktivt spædagogiske projekt og til visionen. og attraktivt område, der kan tilbyde et 2 3

3 ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 BulBjerG HAnstHolm vigsø ZONEKORT Klitmøller vejlerne vandet sø løgstør vorupør skarregård stenbjerg thisted vildsund sol ejerslev nykøbing livø fur Dette kort visualiserer, hvor stort et aktionsområde Nordvest Safari vil komme til at spænde over. Allerede i dag opererer man i alle områder med mobile enheder og kan lave nedslag stort set hvor som helst - til lands, til vands og i luften. AGGer visby KriK nessund legind BjerGe HvAlpsund limfjordscentret KORT OVER AKTIVITETSOMRÅDER sillerslev HovedKvArter - HQ tambohuse GrejBAser KeYpoints 4 5

4 MÅL GRUPPER Limfjordsexplorer med ledsagerbåd MÅLGRUPPER Nationalpark Thy (NPT forventes at købe et antal ydelser - aftale etableres) Thisted- og Morsø kommune og forvaltninger Miljø og Teknik Staben i kommunerne Børne- og familieforvaltningerne Herunder kommunale projekter, som fx: Sundhed, socialindsats, aktivering, bosætningsstrategi m.m. Institutioner og skoler/ungdomsskolerne Skolerne/ friskoler: Supplering i undervisningen i de forskellige fag, AKT., lejreture, udeskole projekt m. m Børnehaver og SFO er, samt dagplejere Socialfaglige instanser og projekter Udviklingshæmmede og lign. Kommunale socialprojekter, samt udslusningsforløb med unge Socialopholdssteder Flygtninge Sundhed: Sundhedsplejen fra Thisted Kommune Suppelment til World Cup i Klitmøller (surfstævne) Turist, erhverv samt foreninger Turistbureau(er) Turister Turist og underholdningsbranchen fx: Jesperhus, Vigsø feriecenter, Hanstholm bunkermuseum, museerne, hoteller/ campingpladser, osv. Borger: Foreninger, klubber, bestyrelser, private, samt borgerprojekter Idræts- og efterskolerne Naturcentre og lign. ( kollegaer ) fx Doverodde Købmandsgård/Limfjordscentret, Skarregård, museerne, osv. Frivillig deltagelse i landsdækkende arrangementer og andre åbne arrangementer: fx: Skovens dag, Naturens dag, gratis aktiviteter i Nationalpark Thy Virksomheder, handelsstandsforening m.fl. Kirken (konfirmationsundervisning og sorggrupper) og flygtningecentre 6 7

5 ORGANISATION STRUKTUR Nordvest Safari er en erhvervsdrivende fond. Fonden har sit udgangspunkt og hovedkvarter i Limfjordscentret i Doverodde (den nuværende erhvervsdrivende fond, der driver Limfjordscentret i dag, ophører med at eksistere). Bygningerne i Limfjordscentret ejes af Thisted Kommune og lejes af fonden, der sørger for selve driften, aktiviteter og aflønning af personale samt almindelig vedligehold. Der laves evt. driftsoverenskomst mellem fonden og de to Kommuner. Driftsoverenskomsten omhandler placering af grej, benyttelse af faglig ekspertise (natur- og friluftsvejledere), aktivitetstilbud til skoler og institutioner og lignende. Bestyrelse Thomas Kolding Daglig leder og naturvejleder Søren Kiel Naturvejleder Freelancer Natur Driftsoverenskomsten modsvares af grundtilskud til fonden fra kommunerne samt betaling for et årligt antal aktiviteter for skoler, institutioner o.lign. Søren Kragh Freelancer Biolog Friluftsliv Karin Nikolaus Freelancer Kulturmedarbejder Centret Freelancer Diverse Friluftsvejleder Thomas Kolding underviser i træklatring Formålet er beskrevet i fondens vedtægter: VEDTÆGTER Navn.: Nordvest Safari Thy-Mors Hjemsted: Doverodde Købmandsgård, fjordstræde 1, 7760 Hurup Formål.: se projektbeskrivelse Bestyrelsen på 7 personer sammensættes således: Formand: Niels Peter Riis (Doverodde købmandsgårds venner) Næstformand John Landbo (S.O.L) Preben Holler (Thisted Kommune) Lauge Larsen (Morsø Kommune) Poul Erik Skov Sørensen (Støtteforeningen for Hanstholm Fyr) Lars Jørgensen (DGI) Rasmus Fejerskov (Thisted turistforening) Medarbejdere uden stemmeret Thomas Kolding, Centerleder- og Friluftsvejleder Karin Nikolaus, Forretningsfører- og kultur medarbejder (sekretær bestyrelsen) Søren Kiel Andersen, Naturvejleder Regnskabsaflæggelse herunder regnskabsåret.: regnskabsåret følger kalenderåret. Der benyttes reg. revisor. Årsregnskab med estimeret budget forelægges kommunerne senest april hvert år. Anvendelse af overskud.: Eventuelt overskud benyttes til opfyldelse af fondens formål. 8 9

6 AKTIVITET INDHOLD For disse beløb får Thisted Kommune følgende ydelser og fordele: Thisted Kommune opnår flere aktiviteter pr. år. (75 stk. mod ca. 50 i dag) OPLEVELSE UDFORSKNING Natur- og explorerture - Limfjordssafari Vandaktiviteter: Havkajak, kanoer, tømmerflåde etc. Havkajak- og kano eller ribbåd Oplevelsesture - Naturvandringer Guidede ture Kompetencer/læring Man sikrer Friluftsrådets fortsatte medvirken i minimum 3 år Man kan tilkøbe freelance-naturvejledere, og derved styrke volumen i udbudte aktiviteter Den øgede volumen vil i højere grad understøtte Limfjordscenterets bæredygtighed I øvrigt er det samme grejmængde og samme natur/kulturmedarbejdere man arbejder videre med. SPORTSRELATERET Mountainbiking Adventurerace på flere måder Folketriatlon Skovmandsdyster Vandidræt Havkajak AKTIVITETER KOMMUNERNE TEAMBUILDING Skoleteambuilding Teambuilding for organisationer Teamcooking/lejrliv Vandaktiviteter Thisted og Morsø Kommune tilbydes et bredt udviklet program fra Nordvest Safari luftsvejledere, biologer og den faglighed der tilknyttes efter behov. baseret på pædagogisk naturformidling og ACTION AKTIVITETER Strabadstur Kategori med fx. rapelling, klatring, ribbåd, vandaktivitet etc. friluftsliv. Teori og praktik smelter sammen som en helhed i et aktivitetsprogram, der tilgodeser de læreplaner og ønsker om anderledes indlæring og udendørsliv og Aktiviteterne kan tilbydes til stort set alle, lige fra enkeltpersoner over skoleklasser til meget store hold med flere hundrede personer. Typisk kan 1 fagperson håndtere -læring, der blandt andet beskrives fra Mil- 1 skoleklasse á stk. ANDET Vinteraktiviteter: Vildmarksbad med brændeovn, jøministeriets side (se andre steder i dette Lavvu m/ brændeovn, svedhytte(r), båludstyr og/ dokument). De tilbudte aktiviteter passer desuden eller trangiasæts med gasbrænder, sikkerhedsuds- godt til hold, hvori der indgår personer tyr ifm. vinterbadning m. m Programmet kan anvendes i tidsmæssige med særlige behov (fysisk og psykisk). Vildmarksbad: ifm. weelness aktivitet og supple- perioder, der passer ind i de enkeltes be- ment til andre aktiviteter hov (skoler, institutioner, turister, borgere Skoletjeneste: Fysiskeaktiviteter etc.). Det vil sige, lige fra 1 times varighed Udeskole: Projekter eller supplement dertil til flere døgn, måske uger. Tillids- kommunikations og samarbejdslege Aktiviteterne foregår i alle former for FORTÆLLING/FORDYBELSE Foredrag Guidede ture Fortællinger udendørsliv, med alle 4 elementer som legeplads. Land, vand, luft, ild og udføres med højt fagligt indhold af natur- og fri

7 GREJBANK NORDVEST Grejbank Nordvest ligger inde med kvalitets friluftsudstyr for omkring 1½ millioner kr. MATERIEL... ANTAL Mountainbikes af forskellige str stk. Fra S. XL, samt cyklehjelme stk. Havkajakker med eller uden ror stk. Våddragter, vådsko, rojakker, pagajer og svømmeveste sæt Havkajakinstruktørsikkerhedspakning... 1 stk. Saharatelte/ beduin telte (10-12 pers.)... 5 stk. Mobiltelte... 5 stk. Lavvu er med eller uden brændeovn (8-10 pers.)... 2 stk. Sikkerheds/ group shelter (8-10 pers.)... 2 stk. Trangiasæt m/ gasbrænder... 4 stk. Vildmarksbad med indbygget brændeovn på traiker (5-8 pers.)... 1 stk. Buesæt med skive og stander... 3 sæt. Boggietrailere (til ovenstående grej)... 6 stk. Kompas stk. Liggeunderlag, regnslag, soveposer, rygsække... 5 stk. pr. emne Vandski og tubeudstyr... 1 komplet sæt og 2 tubes Rekvisitter til samarbejdsøvelser/ teambuilding... Div. forskelligt udstyr Klatre- og rappellingsudstyr... Div. forskelligt udstyr Teambuildings rekvisitter... Udlejes ikke RIB. / havgummibåd - 100HK. (9 pers.) (Bruges til sælsafari- og maritim naturformidling, følgebåd til større arrangementer, og anden vandaktivitet). Udlejes ikke, føres udelukkende af en fra Grejbank Nordvest eller kyndig repræsentant. Det meste af dette udstyr er lastet på bogietrailer, hvor halvdelen kan laves om til mobiltelte. GREJ OVERSIGT LIMFJORDSCENTRET MATERIEL... Havkajakker 1... Havkajakker 2... Fun kajakker... Limbojoller med påhængsmotor (6 og 15 HK)... Pontonflåde... Waterbird (Hydrofoilvandcykelting)... Rafter og tønder til tømmerflåder... Våddragter... Masker, snorkel, svømmefødder... Waders... Cykler - forskellig type... ANTAL 16 stk. 4 stk. 4 stk. 2 stk. 1 stk. 2 stk. 30 stk. 30 stk. 20 stk. 50 stk. 15 stk. Diverse bålgrej, pagajer, fangstnet til fjordsafari og vandhulsundersøgelser, akvarier, vandkikkerter udstyr til grøn sløjd, samarbejdsøvelser og friluftsudstyr, kasteøkser, buer, pil, skiver

8 TRANSPORT Der har endnu ikke været væsentlige barrierer på transportområdet, som har blokeret for udførelsen af aktiviteten - så vi ser ingen større bekymringer vedr. transporten, som har det med at blive løst uden de store problematikker, fordi vi netop begiver os ud på anderledes oplevelser, som en del af naturen. Med dette forskelligartede grej, som benyttes; på land, til vands og i luften - kan Nordvest Safari servicere brugerne, kunderne og selve eventen i det aktuelle nærmiljø. Der er afsat ,00 kr. i budgettet til transportstøtte. Ud over dette kan der etableres forskellige former for økotransport for, at undgå større transportudgifter. I dette afsnit nævner vi forskellige muligheder, taget ud fra vores oplevelser og erfaringer, hvor egen transport har været en del af arrangementet eller hvor økotransporten indgår i aktiviteten. Mountainbikes og cykler: Nordvest Safari har i alt 125 MTB og 6 cykeltrailer, hvorpå, hver trailer kan laste mountainbikes dermed kan stort set hele cykle materielparken flyttes på trailerne. Mulighederne med MTB har mange strenge. Til eksempel kan cyklerne kan hentes på trailerne til skoler, hvorefter disse cykler benyttes til at transportere de deltagende til den aftalte lokation, hvor natur- og friluftsvejledningen/arrangementet skal foregå. MTB kan også indgå i selve aktiviteten, som et transportmiddel med fokus på: Tid, økonomi, miljø, sundhed, færdsel eller i et samspil med anden faglig undervisning. Anvendelsen og formålet tilpasses opgaven. Andre muligheder, hvor Nordvest Safaris grej kan indgå helt eller delvist i transporten: Havkajakker, ribbåd, vandring, løbe, padle, hesteridning/ hestevognskørsel, egen eller offentlig bus, familiekørsel/-samkørsel, egen cykel/el-cykler, knallert osv. mulighederne er store og lettere end nogensinde, specielt når man tænker med hvilket formål hele konceptet er oprettet. Med de mange forskellige baser og keypoints samt de mange forskellige steder, der skal tilgodeses med aktiviteter, er det vigtigt at have styr på hvordan transport til og fra aktiviteterne skal foregå. Nordvest Safari er en stationær- og mobil enhed, som forvalter friluftsudstyr for et par millioner. Dette grej skal, som beskrevet, udplaceres i grejbaser i Thy og på Mors. På Mors kunne det evt. være i Søsportscentret i Nykøbing, Sundby havn/ SOL, savværket i Legind skov, roklub ved Østerstrand eller lign. Der er afsat ,- kr. i budgettet til leje af busser til forskellige transportformål, som fx. Hurup-Doverodde. Thomas Kolding har gennem en længere årrække, som natur- og friluftsvejleder, haft mange tusinde personer i friluftsaktivitet i Thy, Jammerbugt og på Mors, hvor denne form for transport er anvendt. Målgrupperne har været særdeles forskellige såsom geografiske områder, alder, handicaps, økonomi, sociale lag og generelle menneskelige egenskaber

9 KONTAKT Fjordstræde 1 Doverodde Hurup Thy T Koncept og produktion: - version 08 16

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen 2007 2 Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil

Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskole 2011 Kontaktoplysninger Morsø Ungdomsskole Tranevej 2 7900 Nykøbing Mors 9970 6280 ung@morsoe.dk www.ungmors.dk Afdelingsleder Johs. Odgaard 9970 6283

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

forum for natur- og friluftsliv

forum for natur- og friluftsliv forum for natur- og friluftsliv Medlemsblad, nr. 83 november 2010 Temanummer om natur- og friluftslivsuddannelser i Danmark forum for natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Rasmus Simonsen

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere