Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK

2 RENOVATØRENS ARBEJDE I ASK BILAG TIL UDBUDSMATERIALE Version 1.07 Anker Hedegaard

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Definitioner Ansvar Ansvar Hotline Oprettelse af brugere Kurser Fast kørsel Tømmekalender Oversigt over faste tømninger Tømningsregistrering Bestillinger Bestillingstyper Bestillinger via renovatørsnitflade Renovatørsnitflade Automatisk Renovatørsnitflade Manuel renovatørsnitflade Annullering af bestilling via snitflade Bestillinger via avanceret søgning Eksport og Udskrift af bestillinger Bekræftelse af bestillinger Bekræftelse af tømning af tømning af ringerordning Bekræftelse af Containerbestilling Bestillinger på tømmekalender Afvigelser Klagebehandling Ændring af tømmekalender Meddelelser... 8 Bilag 1 Operativsystemer og Browsere på arbejdspladser... 9 Bilag 2 - Systemparametre Bilag 3 Bestillingstyper Bilag 4 Oversigt over faste tømninger Bilag 5 Specifikation af renovatørsnitflade Bilag 6 Specifikation af Afvigelser

4 Bilag 7 Ændring af tømmekalender Bilag 8 ASK Brugervejledning for renovatører Bilag 9 Technical Description XLM Interface for Waste Collection

5

6 1. INDLEDNING Københavns Kommune registrer alle forhold vedrørende affaldsafhentning i ASK Affalds System København. Københavns Kommune anvender systemet til registrering af alle relevante forhold vedrørende affaldsafhentningen, og det påhviler renovatøren at anvende systemet til de opgaver, der er beskrevet i dette dokument. Systemet er bygget på Microsoft Dynamics CRM, og kan anvendes på en med adgang til Internettet, men én af de understøttede browserversioner. Se liste over understøttede operativsystemer og browserversioner i Bilag 1 Operativsystemer og Browsere på arbejdspladser. Der skal ikke foretages særlig installation af klientprogrammel, men der kan, afhængig af lokale forhold, være fordele ved at installere særlige parametre til systemdatabasen på de maskiner hvorpå programmet afvikles. Eksempel på sådanne systemparametre er vedlagt som Bilag 2 - Systemparametre. For vejledning til systemet, se Bilag 8 ASK Brugervejledning for renovatører. Københavns Kommune foretager løbende udvikling på systemet, og udvikler nye funktioner. Når sådanne har relevans for renovatøren giver der meddelelse herom, og ny brugervejledning udfærdiges DEFINITIONER I dette dokument anvendes følgende definitioner: Affaldsordning - Afhentning af husholdningsaffald er opdelt i en række forskellige affaldsordninger bestemt af typen af affaldsfraktion, f.eks. dagrenovation, pap- og papir, storskrald osv. fra enten beholdere eller containere. Én affaldsordning afhentes af én renovatør i ét udbudsområde Afhentningsfrekvens - Den frekvens hvormed afhentning af affald fra en given standplads finder sted. ASK - Affalds System København ATR - Automatisk Tømnings Registrering Bekræftet dato - Den dato hvor renovatøren har bekræftet at bestillingen udføres. Bestillingsdato - Den dato, hvor en bestilling ønskes udført. 1

7 Bestillingsordning - En affaldsordning, hvor afhentning af affald sker efter kundens bestilling. Henvendelse - Alle henvendelser fra kunder og renovatører om affaldsafhentning registreres i ASK som henvendelser, ligesom alle henvendelser fra renovatører om affaldsafhentning hos kunder registreres som henvendelser. Henvendelser kan være af typerne Kundehenvendelse, Renovatørafvigelse og Renovatør-oplysning. Koordinater - Talværdier der beskriver et geografisk punkts placering på et kort. I ASK anvendes koordinater efter UTM systemet (Universal Transverse Mercator coordinate system). Kundehenvendelse - Henvendelse fra kunde om affaldsafhentningen. Løs afhentning - Afhentning af affald, der ikke er emballeret i beholdere eller andet materiel. Materiel - Til en affaldsordning er der tilknyttet materiel i form af én eller flere sække, beholdere eller containere af forskellig type. OIS - Den Offentlige Informations Server. Renovatør - En entreprenør der varetager indsamling af bestemte typer affald (affaldsordninger) i ét eller flere udbudsområder. Renovatørafvigelse - Henvendelse fra renovatør med årsag til at afhentning af affald hos en kunde ikke har fundet sted som planlagt. Renovatøroplysning - Henvendelse fra renovatør med oplysning om forhold, der generer arbejdet med afhentning af affald fra en given standplads. Rute - Renovatøren opdeler sit udbudsområde i distrikter som køres af et team af renovationsarbejdere som kører en rute med en Skraldebil. Standplads - En fysisk lokalitet hvorfra der afhentes affald og hvor der kan være opstillet Materiel. Standpladsadresse - En verificeret adresse hvor renovatøren kan parkere skraldebilen, kombineret med en beskrivelse af vejen frem til standpladsen. Særlige forhold - Oplysninger om forhold der skal iagttages ved tømning fra en standplads. Tømmedag - En dato hvor tømning af en given affaldsordning skal finde sted fra en given standplads. Tømmekalender - De datoer hvor affaldet er planlagt afhentet. Tømmekalenderen fastsættes af renovatøren. Tømning - Afhentning af affald fra en standplads. 2

8 Udbudsområde - Et geografisk område, hvorfra der afhentes én eller flere affaldsordninger, der er udbudt samlet. Udført dato - Dato hvor renovatøren har udført en given tømning. Verificeret adresse - Postadresse som angivet i OIS s adresseregister 2. ANSVAR 2.1. ANSVAR Renovatøren er ansvarlig for at det udstyr der anvendes opfylder de krav der stilles for at afvikle ASK, d.v.s. at operativsystem og browserversioner er i overensstemmelse i listen i Bilag 1. I kontraktperioden kan Københavns kommune foretage opgradering af programmellet, således at andre browserversioner kan anvendes. Renovatøren er ansvarlig for, at de arbejdspladser der anvendes til at tilgå ASK med, er i stand til at opfylde disse krav, og at der er tilstrækkelig forbindelse til Internettet.. Københavns Kommune er ansvarlig for at renovatøren kan tilgå systemet gennem kommunens firewalls HOTLINE Er renovatøren forhindret i at tilgå ASK kan fejlmelding ske til Københavns kommune, eller nærmere anvist personale, alle hverdage i tidsrummet 08:00 16:00. Udbedring af driftsforstyrrende fejl vil ske hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid OPRETTELSE AF BRUGERE Renovatøren skal meddele Københavns Kommune, hvilke navngivne medarbejdere der skal autoriseres til at have adgang til at arbejde i ASK. Der skal meddeles Navn og CPR-nummer og adresse på hver enkelt medarbejder. Hver enkelt medarbejder får tilsendt brugernavn og adgangskode til systemet fra Københavns Kommune. Brugernavne og adgangskoder er personlige, og må ikke videregives til andre. Renovatøren forpligter sig til at meddele afgang blandt de autoriserede medarbejdere uden unødigt ophold KURSER Københavns Kommune afholder, i forbindelse med kontraktstart, og ved væsentlige programopdateringer, 1 dags kursus i renovatørens arbejde i ASK for udvalgte medarbejdere hos renovatøren. 3

9 3. FAST KØRSEL For hver enkelt kundeforhold er der oprettet affaldsordninger med tømmefrekvens og tømmekalender, samt oplysninger om Rute og Prioritet 3.1. TØMMEKALENDER Københavns Kommune registrerer bestillinger på Tømmekalendere, og renovatøren skal registrere den af ham valgte tømmekalender i ASK inden for den i kontrakten angivne svarfrist Ved større omlægninger af tømmekalendere kan funktionen Indlæsning af tømmekalender anvendes OVERSIGT OVER FASTE TØMNINGER Renovatøren skal anvende oplysninger fra ASK som grundlag for sin kørselsplanlægning. Fra ASK trækkes der Microsoft Excel regneark, (.xslx format) med oplysninger om samtlige faste tømninger i et udbudsområde. Regnearkenes kolonner er specificeret i 4

10 Bilag 4 Oversigt over faste tømninger. Renovatøren skal løbende ajourføre sit kørselsgrundlag med ændringer i de tilmeldte faste tømninger. En ajourført liste over det aktuelle grundlag kan hver dag hentes fra Renovatørsnitfladen TØMNINGSREGISTRERING I løbet af kontraktperioden forudsættes der implementeret ATR. Al datakommunikation vedrørende tømninger og afmeldinger under ATR skal anvendes den i Bilag 12 beskrevne XML snitflade mellem renovatørens tømningsregistreringssystem og ASK. 4. BESTILLINGER Københavns Kommune registrer alle bestillinger på tømninger i ASK. I de tilfælde, hvor bestillingen skal udføres af renovatøren bliver bestillingen tilgængelig i ASK umiddelbart efter registreringen. Renovatøren er selv ansvarlig for at hente de nødvendige / ønskede oplysninger for at udføre de bestillinger der er registreret, og vælger selv hvilken metode der anvendes til at hente bestillingerne, idet der er adgang til de bestillinger der skal udføres på forskellig måde, med forskellig grad af oplysninger om bestillingen BESTILLINGSTYPER Oversigt over bestillingstyper kan ses i 5

11 Bilag 3 Bestillingstyper 4.2. BESTILLINGER VIA RENOVATØRSNITFLADE RENOVATØRSNITFLADE ASK indeholder en renovatørsnitflade, hvor renovatøren kan hente bestillinger direkte til sit IT-system, eller hvor renovatøren kan udlæse bestillinger i XML-format, der kan overføres til Microsoft Excel regneark, (.xslx format). Nærmere specifikation af de XML-schemas der anvendes udleveres hvis det ønskes AUTOMATISK RENOVATØRSNITFLADE Den automatiske renovatørsnitflade består i en række webservices, der tilgås via Internettet. Bestillinger hentet via den automatiske renovatørsnitflade indeholder datafelter som beskrevet i Bilag 5 Specifikation af renovatørsnitflade. Københavns Kommune autoriserer renovatøren til at anvende den automatiske snitflade når dette ønskes MANUEL RENOVATØRSNITFLADE Den manuelle renovatørsnitflade kaldes direkte fra ASK, hvor der kan udlæses bestillinger i XML-format, der kan konverteres til Microsoft Excel regneark, (.xslx format). Bestillinger hentet via den manuelle renovatørsnitflade indeholder datafelter som beskrevet i Bilag 5 Specifikation af renovatørsnitflade ANNULLERING AF BESTILLING VIA SNITFLADE Såvel den automatiske renovatørsnitflade, som den manuelle renovatørsnitflade kan transmittere annulleringer af tidligere registrerede bestillingsnumre. Københavns Kommune kan registrere en annullering af en bestilling indtil kl. 12:00 dagen før den dato renovatøren har bekræftet at ville udføre den BESTILLINGER VIA AVANCERET SØGNING ASK indeholder mulighed for at etablere avancerede søgninger i systemets registre. Københavns Kommune bygger avancerede søgninger, der giver renovatøren mulighed for at hente bestillinger efter forskellige søgeparametre: 6

12 Bestillinger, der ikke er bekræftet Bestillinger, der er bekræftet til udførsel i indeværende måned Bestillinger der er bekræftet til udførsel i næste måned. Bestillinger der var bekræftet til udførsel i forrige måned Derudover kan renovatøren selv oprette søgninger efter specifikke bestillingstyper med avancerede søgninger i Microsoft Dynamics CRM EKSPORT OG UDSKRIFT AF BESTILLINGER Renovatøren kan eksportere bestillinger fremsøgt med avanceret søgning til et Microsoft Excel regneark, (.xslx format). ASK indeholder mulighed for at udskrive én eller flere bestillingslinjer på en særskilt rapport med én bestilling på én side BEKRÆFTELSE AF BESTILLINGER Renovatøren skal behandle de enkelte bestillinger i ASK ved for bestillinger at bekræfte hvornår bestillingen udføres. Bekræftelse skal være registreret senest dagen efter at bestillingen er registreret. Renovatøren kan registrere bekræftelse på flere linjer, med samme bekræftelsesdato, samtidigt BEKRÆFTELSE AF TØMNING AF TØMNING AF RINGERORDNING Renovatøren skal, ved bestillinger af typen Tømning af ringerordning bekræfte hvornår tømning finder sted. Kunden modtager automatisk ordrebekræftelse med den af renovatøren valgte dato BEKRÆFTELSE AF CONTAINERBESTILLING Renovatøren skal, ved bestillinger af typen Containerbestilling, bekræfte hvornår container leveres. Kunden modtager automatisk ordrebekræftelse med den af renovatøren valgte leveringsdato BESTILLINGER PÅ TØMMEKALENDER Renovatøren skal, ved bestillinger af typen Tømmekalender udbedes, registrere den af ham valgte gældende tømmekalender på det kundeforhold bestillingen vedrører. 5. AFVIGELSER For hver hændelse, hvor en tømning ikke er udført skal renovatøren registrere en henvendelse af typen Renovatørafvigelse, og anvende dertil beregnede årsagskoder. 7

13 Til henvendelsen skal der oprettes afvigelser for hvert enkelt registreret stykke materiel, der ikke er tømt. Liste over årsagskoder og deres anvendelse, ses i Fejl! Henvisningskilde ikke undet. I tilfælde af, at tømning er udført som planlagt, men hvor der er forhold der generer tømningen, og som renovatøren skal underrette kommunen om, skal renovatøren registrere en henvendelse af typen Renovatøroplysning, og anvende dertil beregnede årsagskoder. Liste over mulige årsagskoder, og deres anvendelse, ses i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Afvigelser kan importeres fra Microsoft Excel regneark, (.xslx format), med funktionen Indlæsning af afvigelser. Specifikation af format på regnearket findes i Bilag 5 Specifikation af renovatørsnitflade 6. KLAGEBEHANDLING Alle kundeklager registreres i ASK. Renovatøren skal behandle disse klager i ASK. I ASK er der adgang til en Kø hvor henvisninger til alle henvendelser der skal behandles af renovatøren lægges. Renovatørens kommentarer til kundens henvendelse skal angives som en Note på henvendelsen, hvorefter henvendelsen sendes til Københavns Kommune. 7. ÆNDRING AF TØMMEKALENDER Renovatøren kan, efter nærmere aftale, foretage ændring af tømmekalender for en række kundeforhold. Sådanne ændringer kan indlæses fra et Microsoft Excel regneark, (.xslx format). Specifikation af regnearket kan ses i Bilag 7 Ændring af tømmekalender 8. MEDDELELSER Renovatøren skal, hvis der er større forstyrrelser af den planlagte kørsel, give meddelelse herom på siden Meddelelser. 8

14 BILAG 1 OPERATIVSYSTEMER OG BROWSERE PÅ AR- BEJDSPLADSER Microsoft Dynamics CRM 2011 er bygget til anvendelse med Internet Explorer, hvor den fulde funktionalitet opnås sikrest. De fleste funktioner kan dog p.t. afvikles på følgende kombinationer af operativsystemer og browsere. Københavns Kommune kan foretage ændringer af denne specifikation hvis Microsoft udsender sådanne. Platform Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari Windows 7 Version 9, 10 og 11 Seneste Version Seneste Version Ikke understøttet Windows 8 Version 11 til desktoppen Seneste Version Seneste Version Ikke understøttet Apple OS X 10.8 (Mountain Lion) Ikke understøttet Ikke understøttet Ikke understøttet Seneste Version Apple ios Ikke understøttet Ikke understøttet Seneste Version Ikke understøttet 9

15 BILAG 2 - SYSTEMPARAMETRE For at sikre den bedst mulige arbejdshastighed skal ASK afvikles på maskiner med operativsystemet Windows 8 eller senere, og med mindst 3 GB hukommelse. Følgende konfiguration skal ske på alle arbejdspladser renovatøren anvender: Webstedet https://www.affaldsservice.kk.dk skal tilføjes som Websider, der er tillid til på samtlige maskiner. Blokeringer for anvendelse af Pop-up vinduer skal være slået fra. 10

16 BILAG 3 BESTILLINGSTYPER I ASK anvendes følgende typer af bestillinger, der skal udføres af renovatøren: Ydelser i ASK Containerbestilling Ekstra tømning Anvendes til Renovatør bedes levere og efter 3 dage hente container til Storskrald eller Haveaffald Renovatør bedes foretage ekstra tømning af dagrenovation på en standplads. Afhentning af løst affald Renovatør bedes foretage afhentning af uemballeret haveaffald eller storskrald fra en standplads Tømmekalender ønskes Tømning af Bestillingsordning Renovatør bedes levere tømmekalender til affaldsordning for kundeforhold Tømning af Bestillingsordning Renovatør bedes foretage tømning af bestillingsordning med fast materiel på en standplads

17 BILAG 4 OVERSIGT OVER FASTE TØMNINGER Oversigt over alle faste tømninger i et udbudsområde kan trækkes ud af ASK, og dermed danne grundlag for renovatørens kørsel. Oplysningerne leveres i et Microsoft Excel regneark, (.xslx format). Regnearket indeholder følgende kolonner: Kolonne Indhold * Udbudsområdenavn Navn på det udbudsområde tømningen tilhører * Områdenavn Navn på den bydel tømningen tilhører * RenovatørNavn Navn på den renovatør der kører i udbudsområdet * Kundeforholdsnr Nummer på kundeforholdet * Adresse Adresse på standpladsen * KoordinaterØst UTM Øst koordinat på standpladsen * KoordinaterNord UTM Nord koordinat på standpladsen * StandpladsNr Nummer på standpladsen Rum Evt. rum-nummer på standpladsen Beskrivelse Evt. beskrivelse af adgangsvejen til standpladsen Afstand Afstand i meter fra fortovskant til standpladsen Låsekode Evt. kode på lås på adgangsvejen til standpladsen Låsetype Evt. type på lås på adgangsvejen til standpladsen Materiel Navn på materiel der skal tømmes Affaldsfraktion Navn på affaldsfraktionen Affaldsordning Navn på affaldsordning Rute Evt. rute på affaldsordningen Afhentningsfrekvens Afhentningsfrekvensen TømningerPrÅr Antal tømninger pr. år Tømmekalender Tømmekalender tilknyttet denne affaldsordning Hjælpemidler Evt. hjælpemidler registreret på standpladsen Dispensationer Evt. dispensationer registreret på standpladsen OpstilletDato Dato i format DD-MM-ÅÅÅÅ for hvornår materiellet er opstillet. Prioritet Evt. prioritet på ruten registreret af renovatøren Særlige forhold Evt. særlige forhold registreret på standpladsen 12

18 BILAG 5 SPECIFIKATION AF RENOVATØRSNITFLADE Renovatørsnitfladen trækker bestillinger ud af ASK med følgende oplysninger: De enkelte felter indeholder de data, der er registreret i ASK på tidspunktet for bestillingens oprettelse. Nr. Feltnavn Indhold * 1 Ydelse Den ydelse der bestilles leveret * 2 Bestillingsnr Unikt nummer for denne bestilling * 3 CVR-nr. CVR-nummer på den renovatør, der skal udføre bestillingen * 4 Bestillingsdato Den dato bestillingen ønskes udført * 5 Kundeforholdsnr Kundens Kundeforholdsnummer i ASK 6 Kontakt1 rolle Rolle for kontaktperson hos kunden 7 Kontakt1 navn Navn på kontaktperson hos kunden 8 Kontakt1 mobiltlf Mobiltelefonnummer på kontaktperson hos kunden 9 Kontakt2 rolle Rolle på 2.kontaktperson hos kunden 10 Kontakt2 navn Navn på 2. kontaktperson hos kunden 11 Kontakt2 mobiltlf Mobiltelefonnummer på 2. kontaktperson hos kunden * 12 Ordning Kode for den Affaldsordning bestillingen vedrører 13 Afhentningsfrekvens Affaldsordningens normale afhentningsfrekvens * 14 Standpladsnr. Nummer på standpladsen vor bestillingen ønskes udført * 15 Vejkode Vejkode for den vej standpladsen er beliggende på * 16 Vejnavn Vejnavn for den vej standpladsen er beliggende på * 17 Husnr Husnummer standpladsen er beliggende på * 18 Postnr Postnummer for den adresse standpladsen er beliggende på * 19 Koordinater øst UTM koordinat Øst for standpladsen * 20 Koordinater Nord UTM koordinat Nord for standpladsen 21 Rum Rumnummer tilknyttet standpladsen 22 Dispensation1 1. dispensation tilknyttet standpladsen 23 Dispensation2 2. dispensation tilknyttet standpladsen 24 Dispensation3 3. dispensation tilknyttet standpladsen 25 Særlige forhold1 1. Særlige forhold tilknyttet standpladsen 26 Særlige forhold2 2. Særlige forhold tilknyttet standpladsen 27 Særlige forhold3 3. Særlige forhold tilknyttet standpladsen 28 Låsetype Kode for den låsetype der anvendes ved

19 adgang til standpladsen 29 Låsekode Kode der anvendes ved adgang til standpladsen 30 Beskrivelse Beskrivelse af adgangsvejen til standpladsen * 31 Materiel kode Kode for det materiel der skal tømmes * 32 Materiel Navn Navn på det stykke materiel der skal tømmes 33 Bemærkning Bemærkning tilknyttet bestillingen 34 Bekræftet dato Dato hvor renovatøren bekræfter at ville udføre bestillingen 35 Tømmekalender Tømmekalender renovatøren agter at anvende * = feltet skal være udfyldt Felt 34 anvendes til dato for hvornår renovatøren planlægger at udføre opgaven. Felt 13 anvendes kun når bestillingstypen er Tømmekalender ønskes, og felt 35 anvendes til renovatørens bekræftelse når bestillingstypen er Tømmekalender ønskes 14

20 BILAG 6 SPECIFIKATION AF AFVIGELSER Der kan foretages samlet indlæsning af afvigelser fra et Microsoft Excel regneark, (.xslx format), med følgende kolonner: Kolonnenavn Indhold * Type Ikke-udført tømning eller Ikke-udført bestilling Bestillingsnr Bestillingsnummer hvis Type = Ikke-udført bestilling * CVR-nummer CVR-nummer på den renovatør der har registreret afvigelsen * Kundeforholdsnr Kundeforholdsnummer, hvor afvigelsen er sket * Affaldsordning Affaldsordning hvor afvigelsen er sket * Standpladsnr Standplads, hvor afvigelsen er sket Materiel Materiel omfattet af afvigelsen * Dato Dato hvor afvigelsen er sket * Årsagskode Årsag til den manglende tømning eller manglende udførelse af en bestilling Kommentar Eventuel kommentar * = feltet skal være udfyldt

21 BILAG 7 ÆNDRING AF TØMMEKALENDER Der kan indlæses ændringer af tømmekalendere for en række kundeforhold på én gang med funktionen Import af tømmekalender. Ændringerne skal være i et Microsoft Excel regneark, (.xslx format), med følgende kolonner: Kolonnenavn Indhold * Kundeforholdsnr Kundeforholdsnummer for det kundeforhold ændringen vedrører * Affaldsordning Navn på den Affaldsordning, hvor tømmekalenderen ændres Rute Renovatørens rutebetegnelse for den affaldsordning der ændres Prioritet Renovatørens prioritet på ruten * Tømmekalender Navn på den nye tømmekalender * Startdato Dato i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ hvor den nye tømmekalender skal træde i kraft. * = feltet skal være udfyldt 16

22 BILAG 8 ASK BRUGERVEJLEDNING FOR RENOVATØRER Til ASK udfærdiges der løbende en brugervejledning. P.t. er version gældende. 17

23 Brugervejledning til ASK Affalds System København for Renovatører

24 ASK BRUGERVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Forrest i denne vejledning finder du et generelt afsnit om brugen af ASK, og bagest bilag med ordliste og oversigt over genvejstaster. Vejledningen er derudover inddelt i afsnit, hvor hver side i kortfattet form beskriver én bestemt opgave, som du kan have brug for at udføre i ASK. De fleste sider starter med en kort beskrivelse af hvornår sidens emne er relevant De enkelte sider i vejledningen er, til højre for overskriften, markeret med farver, hvor hver brugerrolle har sin farve. På den måde burde du nemt kunne identificere emner, der er relevante for dig. CC KT KoT KtT RE Adm Alle brugere Callcenter Kundeteam Konsulentteam Kontraktteam Renovatør Administratorer Vær venligst opmærksom på, at de eksempler der i vist i skærmbilleder i denne manual er dannet på forskellige systemer på forskellige tidspunkter, samt at brugerrettigheder har indflydelse på hvilke elementer, der vises i skærmbillederne. Du kan derfor ikke nødvendigvis genfinde det specifikke skærmbillede i systemet. Version , udskrevet

25 ASK BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Læsevejledning... 2 Introduktion til ASK... 5 Generelt om ASK... 6 Login... 6 Opbygning af skærmbilleder... 6 Stamdata... 7 Indstilling af ASK... 8 Indstilling af Internet Explorer Brugere i Københavns Kommune Brugere udenfor Københavns Kommune Søgning i ASK Centralt søgeskærmbillede Søg Detail oplysninger Søgning i registre Søgning i opslagslister Vejledninger til Ejendom og Kontaktperson(er) Vis ejendomsoplysninger Vis ejendom på kort Vis kontaktperson Vejledninger til Kundeforhold og Puljeordning Vis kundeforhold Vejledninger til Affaldsordninger, Standpladser og Materiel Vis affaldsordninger Ændre tømmekalender og rute for affaldsordning Ændre tømmekalenderperiode Vis standplads(er) Vis standpladsforhold Vis materiel Vis materiel på standplads Vejledning til ASK Erhverv Vejledning til Henvendelser og Bestillinger Vis henvendelser på liste Ændre visning af henvendelser Vis henvendelser på kundeforhold Vis henvendelse Vis bestilling Opret henvendelse Arbejd med en henvendelse Udskriv henvendelse Videresend henvendelse Opret henvendelse Renovatørafvigelse/OplysninG Opret henvendelse Ikke udført tømning Opret henvendelse Ikke udført bestilling Behandl henvendelse Kundehenvendelse Vis bestillinger på liste Vis bestillinger på liste pr. renovatør Vis bestillinger på kundeforhold Bekræft bestilling Udskriv bestillinger Vejledning til Køer

26 ASK BRUGERVEJLEDNING Arbejd med Køer Hurtigguide til Køelementer og køer Vejledning til Rapporter Vis rapporter Vis rapport Oversigt over afmeldte ordninger Vis rapport Tømningsordninger på adresser Vis rapport Ændringer på placeret materiel Vejledning til Dashboards Start et Dashboard Meddelelser Vidensbase Hjælp Vejledning til administrative opgaver Eksporter data til Excel Hent bestillinger Indlæs bestillinger til regneark Indlæs afvigelser fra regneark Indlæs tømmekalendere fra regneark Hent Flettefil til ændringsbreve Vejledning til Renovatørsnitflade Renovatørsnitflade Rapport med kørselsgrundlag Hent bestillinger Ordliste til ASK Tastaturgenveje i ASK Generelle genveje Genveje i dialogbokse Genveje i formularer Øget tilgængelighed med Tastaturgenveje

27 ASK BRUGERVEJLEDNING INTRODUKTION TIL ASK I ASK arbejder vi ud fra den generelle antagelse, at alt affald frembringes på en ejendom. Ejendommen er således kunden, med hvem der etableres et kundeforhold. Ejendomsregistret, med oplysninger om ejere og administratorer opdateres dagligt via OIS, med alle ændringer i BBR registret, ESR registret og ddt offentlige adresseregister. Der skal således kun undtagelsesvis rettes i data om ejendomme, ejere og administratorer, men viceværter skal vedligeholdes. Ejendomme, vi leverer ydelser til skal have oprettet et kundeforhold. Kundeforholdet bestemmer hvordan betaling for ydelserne opkræves. Alle ydelser opkræves hos ejendommens administrator eller ejer, enten via ejendomsskattebilletten, eller for særlige ydelser via en faktura. Kundeforholdet kan være en Grundordning, det vil sige direkte med ejendommen, eller en puljeordning, det vil sige at kundeforholdet omfatter flere ejendomme. Til kundeforholdet knyttes affaldsordninger med hver sin tømmefrekvens og tømmekalender, og der oprettes standpladser hvorpå materiel placeres. Standpladsen beskriver den adresse hvorfra affaldet skal afhentes samt eventuelle yderligere oplysninger der er nødvendige for at finde frem til affaldets placering. Til afhentning af affald anvendes normalt ét eller flere stykker materiel, som placeres på en standplads. Der modtages henvendelser og bestillinger af ydelser fra kunder. Disse registreres i systemet. Henvendelser overføres automatisk til den instans der skal behandle dem, medens bestillinger overføres til enten Beholderservice eller til den en renovatør der skal planlægge og udføre opgaven. Renovatører opretter henvendelser med oplysninger om afvigelser og andre forhold der har betydning for arbejdets udførelse, og disse tilknyttes den enkelte kunde. I ASK Erhverv vises gebyrpligtige virksomheder og produktionsenheder i Københavns Kommune, og deres betaling af gebyrer. 5

28 ASK BRUGERVEJLEDNING GENERELT OM ASK Topmenu Listemenu Indholdsvindue Outlookbar LOGIN ASK kan startes på en PC med adgang til Internettet ved at angive følgende adresse i Internet Explorer: https://www.affaldsservice.kk.dk. Arbejder du påå en maskine i Københavns kommune kan du blot skrive askcrm2 Brugen af ASK kræver i nogle tilfælde login med brugernavn og kodeord. Anvendes en PCC arbejdspladss på Københavns Kommunes netværk skal der ikke angives login, medens der fraa en vilkårlig PC uden for Køben havns Kommunes netværk skal logges på med angivelse af e mail adresse og adgangskode. På samme måde kan en testudgave af ASK startes med https:/ //testask.kk.dkk og test askcrm2 OPBYGNING AF SKÆRMBILLEDER Skærmbilledet i ASK er opbygget i fire hovedområder: Skærmbilledet tilpasses efter de rettigheder den enkelte bruger har til systemets skærmbilleder og registre. Listemenuen viser de menupunkter, der p.t. er tilgængelige. Outlookbar en n viser systemets hovedmenu. Indholdsvinduet viser indholdet af det valgte menupunkt. Bemærk venligst, at denne vejledning er skrevet af en bruger med administrative rettigheder. De skærmbil ler du selv ser, kan derfor adskille sig fra de skærmbilleder, der vises i dennee vejledning. 6

29 ASK BRUGERVEJLEDNING STAMDATA Hovedmenupunktet Stamdata indeholder kodelister over alle de stamregistre, der anvendes i ASK. Listemenu Brugerafhængig Vinduesmenuu Detailvindue Kodeliste Menubaren kan altid skjules (og hentes frem igen) ved at trykke på ne. I listemenuen vælges hvilket stamregister der skal arbejdes med, og indholdsvinduet viser de poster der er i registret. Nederst vises hvorr mange poster der er fundet, og der kann evt. bladres i siderne og sorteres i indholdet. Dobbeltklikkes på en post visess detailvinduet med postens indhold. ASK indeholder i mange skærmbilleder links til poster i andre registree i systemet. Links er altid markeret med en understregning, og ved v at klikke på et sådant link springer man til den pågældende post i det på rettighe gældende register. Indholdet af programmenu og detailmenuu samt vinduesmenuerne er afhængigt aff brugerrollens der. i skærmbilledets øverste højre hjør Du kan altid komme tilbage til t åbningsskærmbilledet ved at trykke påå. Du kan se de senest besøgte sider og visninger ved at trykke på. Du kan skjule" Internet Explorer, og hente den frem igen, ved tryk på p F11 7

30 ASK BRUGERVEJLEDNING INDSTILLING AF ASK Den enkelte bruger skal, under menupunktet Filer, nederst i listemenuen Indstillinger, vælge sine egne indstillinger, herunder er vist den optimale indstilling. Værdien for Standardfane skal altid sættes til Meddelelser. Se værdien for fanen Beskyttelse af personlige oplysninger på næste side 8

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.2 11/2014 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Bestil fast fondsudtræk

Bestil fast fondsudtræk Bestil fast fondsudtræk Emne Bestilling af fondsudtræk er pr. 26.04.2015 integreret i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Registrering af faste indstillinger Inden du bestiller det første faste fondsudtræk,

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Membercare. Brugervejledning

Membercare. Brugervejledning Membercare Brugervejledning September 2016 1 Indhold GENERELT OM MEMBERCARE... 3 LOG IND I MEMBERCARE... 3 HOVEDMENU... 4 Menuen Person... 4 Redigere medlemmers data... 7 Ændre data... 7 Menuen Netværk...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere