Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller."

Transkript

1 Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev valgt. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. 4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse: Formandens beretning til generalforsamlingen 2014: Synlighed: Vi har fortalt omverdenen, at vi eksistere: Ved omtale i Pressen Ved skriftligt at have underrettet 4 kommunale forvaltninger Vore nabo-frivilligcentrer Landsforeningen Frise, hvor vi er optaget i vejviser Afholdelse af arrangementer med foredrag Formål: Formidling af frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, start og drift af projekter, støtte til netværksdannelse, borgerinformation samt foreningsservice. Fondreising: Være opmærksom på både offentlige og privat puljer og fonde, om der kan søges til relevante formål for både frivilligcentret og de enkelte foreninger, som tilbydes oplysning og støtte. Hjemmeside: er omdøbt og er under omstrukturering, ny: frivillig-ssm.dk mail: Hjemmesiden er udbygget således, at der nu kan ydes forskellige former for foreningsstøtte og service, som fx en elektronisk social vejviser, formidling af oplysninger, annoncering af aktuelle foreningsaktiviter. Ved anmodning om en sådan støtte/service rettes henvendelse til webmaster Hanne Rossé. Det er dog kun benyttet i 3 tilfælde: Støtte til en forening under stiftelse ved modtagelse og opbevaring af økonomiske midler, annoncering af Hjerteforeningens nytårsmars og formidling af Ældresagens oplysninger om IT-hjælp og undervisning.

2 En sådan støtte og service er af stor værdi for foreningerne og hører til frivilligcentrets kerneområder, og bør indtænkes og benyttes meget mere af foreningerne. Brevpapir: med logo er udarbejdet tillige med, at hjemmesiden er med det nye logo. Logoet er en mælkebøtte med flyvefærdige frø og dermed illustrerer Frivilligcentrets formål. Bankkonto: er oprettet, vi er cvr og virk.dk registreret og har e-boks. Lokaler: Kultur og Fritid har givet os adgang til at låne kommunelokaler, vi kan selv booke os ind på ledige tidspunkter med adgangskode. Man har noteret sig, at vi ønsker os faste lokaler til medlemsaktiviteter, men peger foreløbig på 3 frivilligbaser i Præstø, Stege og Vordingborg. Jeg vil opfordre til gøre brug af lokalebookningen til enkeltstående arrangementer eller til andre egnede formål. Vi har endvidere selv været opmærksomme, når Kommunen havde tomme lokaler, hvilket har medført, at vi ønsker at komme i betraktning til en del at de tidligere administrationslokaler på Panther Plast, Solbakken, Vordingborg. Ved fremvisning under et åben hus arrangement fandt vi lokalerne egnet uden større ændringer bortset fra tilgængelighed. Vores forslag om benyttelse blev placeret i gruppen konkrete forslag blandt 5 andre konkrete forslag, der ikke havde forslag til brug af administrationslokalerne. Matchsdatabase: for frivillige og foreninger, der har behov for frivillige er oprettet. Hanne Rossé er tovholder. Benyttes ikke meget (2 matchs). Social vejviser: Er i gang med udarbejdelse af foreningsvejviser, som fik den højeste prioritering på temamødet. Vi har vedtaget layoutet, således at hver forening under sit log kan præsentere sin målgruppe, sit formål og evt. aktiviteter samt oplysning om kontaktpersoner og på den måde annoncere med sin eksistens. Over 20 foreninger har p.t. indleveret deres oplysninger, det kan ses på hjemmesiden. Økonomi: Kort tid efter stiftelsen fik vi kr af Kommunen til at starte for. Har søgt i Socialministeriets puljemidler. Har udfærdiget budget med udgifter svarende til de søgte puljemidler. Fik afslag, som skyldtes at det vurderedes, at projektet ikke levede op til kriterierne for støtte fra puljen, da det vurderedes udenfor puljens formål at give støtte til et frivilligcenter, der er i gang med at opstarte frivilligcenteraktiviteter.

3 Temamøde: Vi har holdt et temamøde i slutningen af november 2013 med formålet, at alle sociale organisationer blev opfordret til at komme og være med til at præge Frivilligcentrets fremtidige aktiviteter, så vi bedst muligt støtter op om din forening, dit projekt, din idé. Som oplægsholder havde vi fung. centerleder Anne Sofie Vengberg Sevel, Frivilligcenter Lolland. Derefter havde vi to gruppediskussioner og plenum om det store perspektiv: Hvad vil vi allerhelst? og om det nære perspektiv: Hvad vil vi lige nu? Det var en vellykket aften, hvor der blev peget på konkrete forslag, som bestyrelsen siden har arbejdet på at få gennemført i prioriteret rækkefølge. Det Frivillige Samråd: Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune besluttede d. 10. oktober 2013 at nedsætte rådet Det Frivillige Samråd på baggrund af Politik For Frivillighed med tilhørende handleplan. Vedhæftede kommissorium blev ligeledes godkendt og beskriver rådets rammer. Som det fremgår af dette kommissorium, kommer rådet til at bestå af repræsentanter fra dels kommunalbestyrelsen og dels frivillige. Samrådet består af 9 medlemmer fordelt med 3 medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer og 6 udpeget af de frivillige i Vordingborg Kommune. Kommunalbestyrelsen udpeger tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen og der vælges seks repræsentanter for de frivillige blandt de frivillige. De frivillige repræsentanter vælges således, at der sikres en bred repræsentation blandt de mange forskellige foreninger. Der skal sikres repræsentation fra hver af de fire hovedgrupperinger og desuden vælges to repræsentanter ved den årlige dialogdag. De fire hovedgrupperinger er: social og sundhed kultur og musik idræt og motion fritid og korps På kommunalbestyrelsens møde d. 16. januar 2014 blev medlemmerne til Det Frivillige Samråd udpeget. Vi blev anmodet om at indstille en repræsentant indenfor kategorien social og sundhed, fordi Frivilligcentret dækker en bred vifte af foreninger og frivillige indenfor

4 denne kategori. Det blev mig, der blev udpeget. Arrangementer: Vi planlægge to konkrete arrangementer senere på året. Det ene drejer sig om en kombineret foreningsmesse og et foredrag med både social og kultur baggrund med den kendte Tv-jounalist Eva Jørgensen med temaet som familie pludselig at blive ramt af at en nærståede bliver ramt af alvorlig sygdom. Hun har selv været udsat for det og har også skrevet et par bøger om det. Vi regner med stor interesse og tilslutning til et sådant arrangement, og booker derfor teatersalen i Vordingborg og gymnasiets kantineområde. Det vil være en god måde for foreningerne at skabe synlighed for sig selv. I januar søgte vi om kommunal støtte til arrangementet, men fik afslag fornylig. Vi prøver at søge en privat fond for at få midler til arrangementet. Endvidere er vi p.t. i gang med at undersøge, om der er medlemmer/ opbakning nok (15) til af afholde et kursus om temaet Tip og tricks til ansøgning om midler fra offentlige puljer. Det var formandens beretning, som er til debat nu: Drøftelse af lokaler, som kommunen stiller til rådighed via et bookingsystem. Opbakning til at søge lokaler på Panteren/Solbakken. Der blev gjort opmærksomhed på, at annoncetegning af professionelle ikke giver stor avance for foreninger. Beretningen godkendt. 5. Forelæggelse af revideret regnskab Godkendt. 6. Indkomne forslag Ingen indkommet. 7. Fastlæggelse af kontingent Uændret for året 2015 vedtaget. 8. Valg af formand i lige årstal Niels Jørgen Abildgaard genvalgt. 9. Valg af næstformand i ulige årstal

5 Marie Lenstrup fratræder som næstformand nu pga. andre opgaver. Hanne Rossé blev valgt for ét år. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Birgit Parkdal valgt for ét år. Jytte Graaberg valgt for to år. Lis Torndal valgt for to år. 11. Valg af suppleanter for 1 år Inge Suensen og Stella Steengård begge valgt for ét år. 12. Valg af 2 interne revisorer for 1 år Winnie Lindner Pedersen og Agnes Johansen genvalgt. 13. Eventuelt Fonde og kurser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde (frivillighed.dk) drøftet. Der blev gjort opmærksom på, at man kan søge Vanførefondens personlegater. Se Rekruttering af frivillige drøftet. 11. marts 2014 Anders J. Andersen referent

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006 2 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere