FRIVILLIGCENTER HILLERØD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGCENTER HILLERØD"

Transkript

1 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Bestyrelsens nyhedsbrev Nr. 1 (april 2006)

2 Frivilligcenter Hillerød Indhold Velkommen 1 Stiftende generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød 2 Frivilligcenter Hillerøds lokale forankring 3 Nyt fra bestyrelsen 4 Kort og godt om bestyrelsen 8 Et frivilligcenter er der ikke for sin egen skyld 10 Kontingent 2006 og medlemskab 14 Frivilligmessen Opslagstavlen 16 Du kan også læse nyhedsbrevet på frivilligcentrets hjemmeside, hvor du løbende kan følge med i udviklingen. Du finder vores hjemmeside på: Nyhedsbrevet udarbejdes af bestyrelsen for Frivilligcenter Hillerød Redaktør på nyhedsbrevet: Inge Engel Christensen Nyhedsbrevet er trykt i 150 eksemplarer

3 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 Velkommen Hillerød har fået en ny forening: Frivilligcenter Hillerød. Frivilligcenter Hillerød er en interesseorganisation for de mange foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde i Hillerød Kommune. Foreningsdannelsen betyder, at vi nu kan gå videre med næste fase i arbejdet hen imod etablering af et egentligt frivilligcenter i Hillerød. Efter måneders forarbejde er vi således nu endeligt kommet rigtigt på banen!! Bestyrelsens primære opgave lige nu er at udvikle frivilligcentrets fundament og derved realisere medlemsforeningernes ønske om et lokalt frivilligcenter. Bestyrelsen har smøget ærmerne op, og arbejdet er allerede godt på vej. Der er dog stadig mange sten, der skal vendes, og i de kommende måneder skal der bl.a. ansøges om økonomiske midler, de fysiske rammer skal på plads, og der skal styr på en masse praktiske detaljer. Selvom der endnu er et stykke vej til det endelige mål, er der jo allerede nu god grund til at sprede det glade budskab. Og der sker en hel masse. Vi er derfor meget glade for at kunne byde dig velkommen til første nummer af bestyrelsens nyhedsbrev, hvor vi løbende vil orientere om udviklingen. Rigtig hjerteligt velkommen!! 1

4 Frivilligcenter Hillerød Stiftende generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød Den 7. februar 2006 blev der afholdt stiftende generalforsamling for foreningen Frivilligcenter Hillerød i Kedelhuset, Hillerød Viden- og Kulturpark. Der var et flot fremmøde til generalforsamlingen med rigtigt mange repræsentanter fra de lokale foreninger, der har frivilligt socialt arbejde som deres omdrejningspunkt. William Christiansen bød på vegne af arbejdsgruppen velkommen, hvorefter Maj Bechgaard (fra arbejdsgruppen) orienterede om det hidtidige arbejde. Med kyndig hånd styrede Hanne Biehl fra FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) aftenens gang, og efter livlig diskussion blandt de fremmødte nåede vi frem til endelig vedtagelse af vedtægter for Frivilligcenter Hillerød. Dermed var foreningen formelt etableret og en meget væsentlig milepæl passeret. Ved flertal blandt de fremmødte foreninger blev det besluttet at fastsætte foreningens årlige kontingent til henholdsvis 250 kr for medlemmer og 100 kr for støttemedlemmer. Efterfølgende blev der afholdt valg til foreningens bestyrelse (du kan læse mere om bestyrelsens medlemmer på side 8-9), hvorefter mødet blev afsluttet i god ro og orden. En ny forening er født!! 2

5 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 Frivilligcenter Hillerøds lokale forankring For at kunne udfylde rollen som en væsentlig aktør på det frivilligt sociale område skal et frivilligcenter være lokalt forankret. Kravet om lokal forankring udgør derudover én af betingelserne for at opnå støtte fra Socialministeriets Sats-pulje. Frivilligcentrets etablering forudsætter kort sagt, at der er opbakning til ideen blandt de lokale foreninger. Fremmødet ved den stiftende generalforsamling beviste at frivilligcenterinitiativet kan bære lokalt, og den egentlige etablering af centret vil uden tvivl generere ny energi, og dermed bidrage til at endnu flere foreninger og borgere inddrages i initiativet. Deltagere ved stiftende generalforsamling Aflastningstjenesten Amalie-Galebevægelsen Amnesty International, Hillerød Dansk Handicapforbund, Hillerød Dansk Røde Kors, Hillerød Den Boligsociale Fond Den Boligsociale Fonds Frivillige Foreningen Af Psykiatribrugere Flygtninge Netværket i Hillerød Hillerød Kvindecenter Hillerød-Lænken Klaverfabrikkens Frivillige Kirkens Korshær i Hillerød Landsforeningen for Marfan syndrom Nyreforeningen Seniormotion, Gørløse SIND, Hillerød Skævinge Lydavis Skævinge Pensionistforening Tirsdagsklubben Ældre hjælper Ældre Derudover har flere foreninger tilkendegivet interesse for initiativet, bl.a. Diabetesforeningen, Gigtramtes Interessegruppe, Hillerød Handicap Idrætsforening, Hillerød Ny Handicapgruppe, HjerneSagen, Sprogcafeen, Styrk din Krop og Venskabsforeningen Falonga. 3

6 Frivilligcenter Hillerød Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen afholdt sit første møde d. 20. februar, hvor den fremtidige strategi blev diskuteret og opgaver fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Derudover konstituerede bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Siden da er der afholdt en række møder, hvor diskussionerne bl.a. har omhandlet Frivilligcenter Hillerøds mission, vision og værdigrundlag, og arbejdet på udformning af ansøgning til Socialministeriets Sats-pulje om økonomisk støtte til det kommende frivilligcenters drift. Dialog med Hillerød Kommune Etableringen af frivilligcentret sker i samarbejde med Hillerød Kommune, og bestyrelsen har på et møde med politiske og administrative repræsentanter fra kommunen netop forelagt og diskuteret visioner og strategier for centret. Der er fastlagt et nyt møde i begyndelsen af maj, og i den mellemliggende tid arbejdes der videre med opstilling af de konkrete rammer for centret og med ansøgningen til Socialministeriet. Mission, Vision og Værdigrundlag Bestyrelsen har formuleret følgende ang. frivilligcentrets mission, vision og værdigrundlag: Frivilligcentrets mission er at fremme og formidle kontakten til og mellem frivillige sociale foreninger, grupper og borgere i Hillerød kommune, for at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde samt det sociale og kulturelle samvær i kommunen. Frivilligcentrets vision er at udbrede kendskabet til Frivilligcenter Hillerøds mission for dermed at blive det naturlige omdrejningspunkt for understøttelse og videreudvikling af det frivillige sociale arbejde, som foregår i lokalområdet. Frivilligcenter Hillerød har en central rolle i forhold til at 4

7 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 udvikle, informere og på alle måder inspirere, hjælpe og støtte de frivillige foreninger, grupper og borgere til at fremme den frivillige indsats. Frivilligcentrets baserer sit virke på følgende værdier Vi anerkender og respekterer ethvert menneske som ressourcefyldt og kompetent. Vi møder ethvert menneske med åbenhed og respekt. Vi arbejder loyalt og respektfuldt for at skaffe de bedst mulige vilkår for alle medlemmer og borgere. Vi anser deltagelse i frivilligt socialt arbejde for en væsentlig kilde til aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse. Strategi for 2006 Bestyrelsens strategi har som mål at få etableret Frivilligcenter Hillerød inden udgangen af august 2006 med ansættelse af en centerleder. Etableringen skal ske i tæt samarbejde med Hillerød kommune vedr. dele af de økonomiske forhold, der er en forudsætning for yderligere tilskud fra Socialministeriet. Der skal endvidere være tæt samarbejde med kommunen vedr. de fysiske forhold omkring centrets indretning og placering. Dette arbejde skal resultere i en konkret samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune. Samarbejdsaftalen skal eventuelt kunne rumme mulighed for etablering af en cafe i de tildelte lokaler. Bestyrelsen i Frivilligcenter Hillerød påbegynder arbejdet med opfyldelse af centrets mission og vision, og dette skal straks efter ansættelse af centerlederen udvikles og intensiveres. Målsætninger i 2006 Bestyrelsen har fastsat følgende konkrete mål for 2006: Strategiske mål: Udarbejde beskrivelse af behov for centrets indretning og fysiske rammer. 5

8 Frivilligcenter Hillerød Udarbejde samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød med henblik på sikring af centrets fremtidige drift. Udarbejde Ansøgning B med budget til Socialministeriet. Organisatoriske mål: Afklare den fremtidige centerleders opgaver, ansvar og kompetencer, hvilket munder ud i en konkret stillingsbeskrivelse. Udarbejde ansættelsesprocedure og kontrakt for centerlederen. Kvalitetsmål: Udarbejde PR strategi med henblik på sikring af optimal information om centrets udvikling til medlemmer og samarbejdspartnere. Herunder vil der bl.a. blive udarbejdet nyhedsbreve, oprettet en hjemmeside, og tilrettelagt temadage og/eller informationsarrangementer. De konkrete målsætninger for 2006 skal samlet bidrage til etablering af Frivilligcenter Hillerød. Til de enkelte målsætninger udarbejdes konkrete handleplaner med angivelse af realistiske tidsfrister. Bestyrelsen i Frivilligcenter Hillerød og den kommende centerleder har et fælles ansvar for gennemførelsen af strategi Hillerød Kommune bidrager på udvalgte områder til gennemførelse af strategi

9 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 Invitation til film- og debataften HVEM TAGER ANSVARET? - en film om social omsorg og velfærd i Danmark - Filmen tager fat på det vi danskere længe har taget for givet: Den sociale velfærd, og rejser bl.a. spørgsmål som Hvem skal og kan påtage sig opgaverne? Hvilke rammer skal der sættes?, og hvordan spiller vi bedst muligt sammen? Filmen er produceret af Lars Feldballe Petersen/Film & TV-Compagniet. og varer 52 minutter. Kulturværkstedet, lokale 0.2 Hillerød Viden- og Kulturpark (bag Hillerød bibliotek) Torsdag, d. 18. maj, kl Der vil blive serveret kaffe/the og kage Hjemmesiden er etableret!! Kig ind på og læs mere om Frivilligcenter Hillerød Du kan nu også kontakte os på 7

10 Frivilligcenter Hillerød Kort og godt om bestyrelsen Leif Jørgensen (formand) Amalie-Galebevægelsen Jeg er 69 år, og har i mange år arbejdet frivilligt for socialt udstødte medborgere. Lokalt har jeg bl.a. været med i en række sociale aktiviteter i foreningen Hvalen, Østfestihvalen i Hillerød Øst m.v. Derudover har jeg bl.a. deltaget i den praktiske opbygning af Netværkstedet Thorvaldsen på Frederiksberg og har deltaget i den socialpolitiske debat til forbedring af forholdene for socialt udstødte. I Galebevægelsen arbejder jeg nu mest med kontakt/støtte, praktisk hjælp, og bisidder-opgaver. William Christiansen (næstformand) Flygtninge Netværket i Hillerød Jeg er 58 år og har hele mit voksne liv boet i Hillerød kommune. Jeg har beskæftiget mig med såvel kultur- som foreningsarbejde, idet jeg i en længere årrække deltog i bestyrelsesarbejdet i Hillerød Kommunale Musikskole. Herefter var jeg med til at starte Flygtninge Netværket i Hillerød, hvor jeg stadig er aktiv. Det er via dette arbejde, at jeg nu også er næstformand i bestyrelsen i Frivilligcenter Hillerød. Jeg er vicepolitiinspektør i en af Rigspolitiets centrale afdelinger, hvor jeg beskæftiger mig med organisationsudvikling. 8 Fin O. Jørgensen (kasserer) Den Boligsociale Fonds Frivillige Jeg er 62 år gammel, og har arbejdet med socialt arbejde i 40 år (efter uddannelse som maskinarbejder). Jeg startede i 1965 på Kofoed Skole, og blev faglærer i 1968 på skolens revalideringsafdeling. Samtidigt læste jeg til pædagog. Jeg blev siden forstander på Holger Nielsens Ungdomsbolig (1974), og tiltrådte som Inspektør for Frederiksborg Amts Forsorgshjem i Hillerød (1977) indtil jeg fratrådte til pension i I alle årene har jeg haft et samarbejde med private sociale organisationer.

11 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 Ingrid Nygaard (bestyrelsesmedlem) Foreningen Af Psykiatribrugere (FAP) Jeg er 49 år gammel, og arbejder med kontorarbejde. Jeg er bestyrelsesmedlem i FAP, og har derudover erfaring fra forskelligt fagligt og politisk arbejde, samt beboerforeningsarbejde og forældre-arbejde. Ole Hagman (suppleant) SIND, Hillerød Jeg er 53 år, og far til 2 børn på 16 og 21 år. Jeg blev efter alvorlig psykisk sygdom tilkendt førtidspension i Jeg har siden været aktiv i SIND, og mit frivillige arbejde her har givet mig et fast ståsted, der har haft stor betydning for min udfoldelse i det normale samfund. Dette har bl.a. betydet, at jeg i 2000 havde mod på at starte på universitetet, hvor jeg studerer folkesundhedsvidenskab. Jeg er medlem af SINDs hovedbestyrelse, formand for SIND-huset i Hillerød, og er nyvalgt til Hillerød Handicapråd og det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Niels Lidegaard (intern revisor) Ældre hjælper Ældre Jeg er 78 år gammel, og født og opvokset ved Graasten. Jeg arbejdede først i landbrug, dernæst med regnskaber for landmænd, derefter med skatteligning og til sidst deltids som medhjælp på mejeri. I min pensionisttilværelse har jeg været engageret i foreningsarbejde, bl.a. i Pensionistforeningen og derigennem også i Ældremobiliseringens arbejde. 9

12 Frivilligcenter Hillerød Et frivilligcenter er der ikke for sin egen skyld, men for foreningslivet Frivilligcentrets ypperste formål er at samle foreningslivet, så vi i fællesskab kan søge indflydelse på den lokale frivilligpolitik og de beslutninger, der vedrører foreningerne. Ser man på aktiviteterne i allerede eksisterende frivilligcentre synes mulighederne nærmest uendelige. Er du stadig i tvivl om hvad man kan bruge et frivilligcenter til? Så læs lidt om mulighederne her. Mange foreninger klarer sig egentlig fint på egen hånd - det vidner de mange flotte aktiviteter og projekter, der stables på benene, om. Men samtidig byder frivilligt socialt arbejde også på en mængde udfordringer, som det kan være svært at tackle på egen hånd. Og af og til kan det frivillige arbejde føles som et sejt træk, når man står ansigt til ansigt med udfordringer i form af manglende hænder eller mangler hjælp til at komme fra tanke til handling. Det er altid godt at få inspiration udefra, og at få mulighed for sparring og praktisk hjælp til at realisere de gode ideer. Frivilligcenter Hillerød har masser af gode tilbud til foreninger og borgere, der allerede er eller ønsker at blive aktive på det frivilligt sociale område, der bl.a. omfatter støtte- og venskabsforeninger, ældreforeninger, patientog handicapforeninger, samt en lang række andre foreninger og grupper. Frivilligcentrets tilbyder f.eks.: Praktisk hjælp 10 Frivilligcentret vil kunne tilbyde medlemsforeningerne praktisk hjælp på en række områder, f.eks. med lokale-udlån og ved at stille PC, printer- og kopieringsfaciliteter til rådighed. Centrets ansatte kan også yde praktisk hjælp ved udarbejdelse af informationsbrochurer, invitationer og andet skriftligt materiale.

13 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 Faglig sparring og hjælp Frivilligcentret tilbyder mulighed for faglig sparring, bl.a. i forbindelse med udformning af ansøgninger til fonde og puljer, oplysning om lokaler, støttemuligheder, frivilligpleje, m.m. Netværksdannelse Frivilligcentret skaber mulighed for netværksdannelse på tværs af foreninger, og tilbyder et forum, hvor alle mulige typer af foreninger kan mødes. Kurser og seminarer I frivilligcentrets regi vil det være muligt at arrangere fælles kurser for frivillige og brugere i de mange medlemsforeninger. Selvom foreninger har forskellige fokusområder, byder det frivillige arbejde ofte på fælles udfordringer - uanset målgruppen. Frivilligcentret vil også kunne hjælpe til med at arrangere fælles foredragsaftener, temadage eller udflugter ved at samle foreninger med begrænsede ressourcer og hjælpe med det praktiske. Synlighed Frivilligcentret kan hjælpe foreningerne med at komme på landkortet. Det sker ved fælles arrangementer (f.eks. frivilligmesse eller åbent-hus dage), ved udgivelse af et frivilligblad, links på hjemmesiden, udarbejdelse af en foreningsvejviser, afholdelse af arrangementer, hvor kommunens borgere kan deltage, eller ved fysisk synliggørelse på centrets hylder med foreningspjecer og på opslagstavlerne. Hjælp til nye projekter Frivilligcentret tilbyder sig som projekt-vugge, og giver mulighed for sparring og vidensdeling. Etablerede foreninger kan få råd og vejledning i forbindelse med opstart af nye projekter, og vordende foreninger og grupper kan få hjælp til at komme godt i gang. Frivilligcentret vil også gøre en aktiv indsats for at udvikle og støtte selvhjælpsgrupper. 11

14 Frivilligcenter Hillerød Vidensbank om frivilligt arbejde Frivilligcentret fungerer som en fælles vidensbank for frivillige, foreninger og enkeltpersoner. Har du brug for at vide, hvor du skal henvende dig med en konkret forespørgsel, vil frivilligcentret kunne guide dig videre. Vidensbanken vil også gøre det muligt at dele individuelle foreningers erfaringer. Brug for nye frivillige? Via frivilligcentret kan foreningerne finde nye frivillige, og nye frivillige kan finde foreningerne. Dialog med andre aktører I forholdet til eksterne aktører kan man som forening ofte føle sig svagt stillet. Frivilligcentret skaber fundamentet og muligheden for at lokale foreninger kan finde fælles fodslag, og så og sige præsentere en fælles front i forhold til andre instanser, og via frivilligcentret kan foreninger tale med én stemme, når det er nødvendigt. Skærpet profil på det frivillige arbejde Foreningernes frivillige lægger utroligt mange timer i det frivillige arbejde, og den frivillige indsats spiller en markant rolle - både på det nære menneskelige plan, men også på et bredere, samfundsmæssigt plan. Denne væsentlige rolle til trods, er frivilligt arbejde fortsat omgærdet af fordomme om hattedamer og deslige. Frivilligcentret vil arbejde aktivt for at højne profilen på det frivillige arbejde, der udføres af de enkelte foreninger. Det lokale udgangspunkt Frivilligcenter Hillerød er lokalt forankret. Det betyder at det, i modsætning til f.eks. landsorganisationer, har fokus på de lokale behov og den lokale udvikling. Løbende dialog med lokale foreninger og politikere gør samspillet lettere for alle parter. 12

15 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 Mulighederne i frivilligcenter-initiativet er mange - og de her nævnte områder er endda blot nogle af dem. Der er forskel på foreninger. Nogle er veletablerede med veludviklede organisationer, andre er mere flydende. Derfor er der også stor forskel på de enkelte foreningers behov og ønsker. Men der er også fællespunkter! Ønsket om at fremme vores hjertesager og ønsket om at lave gode, konstruktive og vedkommende aktiviteter for målgruppen. Frivilligcenter Hillerøds formål er at hjælpe foreningerne til at realisere disse ønsker. Vær med til at præge udviklingen - sammen står vi stærkere!! Kort om FriSe Frivilligcenter Hillerød er medlem af landsorganisationen FriSe, hvis vision er at der over hele landet etableres lokale platforme for udvikling af frivilligt socialt arbejde. Disse støtter og udvikler menneskelige netværk, selvhjælpsgrupper, og andre initiativer på det frivillige sociale område. FriSe er repræsenteret i en række centrale organer på det frivillige sociale område, og påvirker i høj grad debatten om frivilligt socialt arbejde. FriSe står også bag en række spændende nye initiativer, f.eks. web-portalerne FrivilligJob.dk og Selvhjaelp.dk Du kan læse mere på hjemmesiden: Besøg også: 13

16 Frivilligcenter Hillerød Kontingent 2006 og medlemskab På den stiftende generalforsamling blev det besluttet at fastsætte et årligt kontingent for medlemskab af Frivilligcenter Hillerød på henholdsvis 250 kr for medlemmer og 100 kr for støttemedlemmer. Bestyrelsen har dog besluttet at kontingentet for 2006 halveres, idet det skønnes at medlemmer ikke vil kunne få fuldt udbytte af medlemskabet før centret reelt er etableret. Kontingentsatser for 2006 er således: Medlemmer (foreninger/grupper): 125 kr Støttemedlemmer: 50 kr Beløbet kan indbetales til Frivilligcenter Hillerød: Nordea Bank, reg.nr.: 2276 konto nr.: Husk at angive tydeligt navn, så vi kan registrere indbetalingen korrekt. Hvem kan blive medlem? Jf. Frivilligcenter Hillerøds vedtægter kan følgende optages Som medlemmer: Foreninger, grupper, m.fl., der støtter foreningens formål og har hjemsted i Hillerød Kommune. Som støttemedlemmer: Alle, f.eks. enkeltpersoner, foreninger og virksomheder. Du kan læse Frivilligcenter Hillerøds vedtægter på 14

17 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 Frivilligmessen 2005 Frivilligcenter-initiativet baserer sig bl.a. på det samarbejde, der opstod på tværs af foreningerne i forbindelse med Frivilligmessen i september Messen blev afholdt i Truckhallen, og repræsentanter for mange af de lokale foreninger var mødt frem for at oplyse om foreningernes arbejde, aktiviteter og mærkesager. Samtidig var det en rigtig god og inspirerende dag, der gav foreningerne mulighed for at lære hinanden at kende og dermed for at skabe netværk på tværs. Messen i glimt 15

18 Frivilligcenter Hillerød Opslagstavlen Logo konkurrence Frivilligcenter Hillerød mangler et logo!! Og vi har brug for DIN hjælp. Fat pennen og send os dit forslag senest d. 1. juni Bestyrelsen udvælger dernæst et logo blandt de indkomne forslag. Vinder-forslaget præmieres med en stor æske chokolade. Forslag kan sendes pr. post til: Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse, v. Leif Jørgensen, Østervang 68, 3400 Hillerød. Vi modtager også gerne dit forslag pr. på: Har du en god ide?? En grundsten i Frivilligcenter Hillerøds virke er at fungere som projektvugge, og at være med til at løbe nye projekter i gang. Går du med ideer til nye projekter, vil vi gerne høre fra dig! Eller har du måske forslag til et kursuseller seminaremne? Så kontakt os på: 16

19 Bestyrelsens nyhedsbrev, nr. 1 Frivilligcenter Hillerød ønsker at bidrage til at skabe en bedre kontakt mellem de enkelte foreninger. Har din forening et arrangement eller en ny aktivitet, som I har lyst til at fortælle andre om, hjælper vi gerne med at udbrede kendskabet til denne via nyhedsbrevet og/eller via frivilligcentrets hjemmeside. Deadline for indlæg til næste nummer af nyhedsbrevet er d. 20. maj 2006 Kontakt os på: Eller pr. post: Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse, v. Leif Jørgensen, Østervang 68, 3400 Hillerød.

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Varde Kommunes frivillighedspolitik.

Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til den kommunale forvaltnings service og tilbud til kommunens borgere. Derfor betragter

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 8 12 14 18 19 Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for. SIND - Fredericia Lokalafdeling. 4. udgave

Forslag til. Vedtægter for. SIND - Fredericia Lokalafdeling. 4. udgave Fredericia Forslag til Vedtægter for SIND - Fredericia Lokalafdeling 4. udgave (godkendt af lokalbestyrelsen 08.01.2014 + senere redaktionelle ændringer efter prokura) Landsforeningen SIND landsforeningen@sind.dk

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside. 1 Indholdsfortegnelse. 2 Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) 3 Vedtægter. 4 ÆIS bestyrelse. 7 Godkendelsesbetingelser for ældreidrætsforeninger eller klubber. 8 Skema til forening-

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Foreningen Danish Marine & Offshore Group

Foreningen Danish Marine & Offshore Group VEDTÆGTER for Foreningen "Danish Marine & Offshore Group" 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Danish Marine & Offshore Group". Foreningens navn forkortet er DMOG 1.2 Foreningens hjemsted er sekretariatsadressen:

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998

Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 (forkortet IFK 98), og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus 1 De organisatoriske rammer Den selvejende institutions navn er "De Frivilliges Hus". Den selvejende institution er en fond, som har hjemsted

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere