Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag"

Transkript

1 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper sit tag i dansk økonomi. Selvom vi således er optimister på dansk økonomis vegne, så er det værd at understrege, at vi alene forventer en gradvis økonomisk bedring. Vi venter en vækst på 0,7 % i 2013, stigende til 1,6 % i Det er en markant bedring sammenlignet med 2012, hvor BNP faldt med 0,5 %. Særligt det private forbrug synes at være i bedring. Danskernes forbrugslyst er allerede stigende, og med udsigten til stigende disponible indkomster i 2013, for første gang siden 2010, så er der grund til at vente forbrugsvækst. Kickstarten har ikke været en succes og bør ikke følges op af tilsvarende forsøg på at udglatte de økonomiske konjunkturer. Dansk økonomi har behov for at finde sine egne ben at stå på efter den voldsomme overophedning inden krisen. Ekspansiv finanspolitik risikerer blot at hindre en nødvendig tilpasning. Dansk økonomi har balanceret på kanten af økonomisk recession siden midten af Kvartaler med fremgang er blevet afløst og overgået af kvartaler med tilbagegang, og BNP var i 3. kvartal i år knap 1 % lavere end to år tidligere. Når vi ser fremad, så er vi dog optimister på dansk økonomis vegne. Vi forventer således vækst over de kommende to år. Når det er sagt, så venter vi ikke særlig høj vækst og den økonomiske krise slipper således kun langsomt sit tag i dansk økonomi. Vi venter en vækst på under 1 % i 2013 og først i 2014 ventes væksten at nærme sig det normale. Dermed vil længden af den igangværende krise svare stort set til længden af krisen efter kartoffelkuren. Dengang som nu var der årsager til, at krisen blev så langvarig. Årene inden kriserne bød således på en overophedning af både boligmarked og arbejdsmarkedet og selvom det havde tydeligere konsekvenser i midten af 1986 erne i form af et bekymrende underskud på betalingsbalancen, så er lighederne mange, hvad angår forløbet både inden krisen satte ind, og da den først satte ind. Der er dog også forskelle den nuværende krise har således været meget hårdere end krisen i men uden helt samme menneskelige omkostninger. BNP er således faldet med cirka 4,5 % i den nuværende krise mens BNP steg 5,5 % fra 1987 til Ledigheden er til gengæld meget lavere i dag end i begyndelsen af 1990 erne og antallet af danskere, som bliver tvunget på tvangsauktion hver måned er cirka en fjerdedel af niveauet i Væksten vil i 2013 ikke være høj nok til at stabilisere arbejdsmarkedet, og vi venter på den baggrund faldende beskæftigelse næste år. Dermed er der tale om en forventning om en forværring sammenlignet med situationen de seneste år, hvor den private beskæftigelse har været stort set konstant. Vi venter til gengæld en konstant offentlig beskæftigelse, og det samlede jobtab bliver dermed ikke voldsomt. Ændringer i forhold til seneste prognose Kilde: Danske Bank og Danmarks Statistik Svag vækst i sigte m ia. k r m ia. k r B N P, f a s t e p r is e r Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Juniorøkonom Andreas Løchte Ermler Aktuel prognose Tidligere prognose BNP -0,5 0,7 1,6 0,1 1,2 Privatforbrug 1,1 1,3 1,2 0,9 1,1 Offentligt forbrug 0,0 0,6 0,8 0,0 0,7 Faste bruttoinvesteringer 1,8 2,1-1,5 1,5 1,2 Eksport 1,8 1,6 3,6 1,9 2,5 Import 3,2 2,9 2,0 2,7 2,6 Bruttoledighed (1000 personer) ,0 166,8 Inflation 2,4 1,5 1,7 2,5 2,0 Offentlig saldo, % af BNP -4,0 0,3-1,8-3,8 0,3 Betalingsbalance, % af BNP 5,9 4,8 4,9 6,0 5, december 2012

2 Vores forventning om en bedring i dansk økonomi bygger på en forudsætning om, at den europæiske krise kommer til at stilne en smule af over de kommende kvartaler. Sker det ikke, så vil der gå endnu længere tid, før krisen slipper sit tag i os alle. Sammenlignet med vores seneste prognose har vi i lyset af de seneste nøgletal nedjusteret vores vækstforventninger særligt for Vi er dog også blevet mere pessimistiske med hensyn til vækstforventningerne for Eksporten ser ud til at være mere under pres fra den europæiske krise end tidligere vurderet, og det har også konsekvenser for væksten næste år. Til gengæld klarer det private forbrug sig overraskende godt, og der er udsigt til, at det private forbrug kommer til at overtage eksportens rolle som vækstdynamo. Hårdere end kartoffelkuren BNP (2007=100) BNP (1986=100) Kartoffelkuren>> <<Den store recession Forbruget har det bedre end sit rygte I debatten om dansk økonomi har privatforbruget ofte en skurkerolle som den faktor, der i særlig grad holder krisen i gang. Der er da heller ingen tvivl om, at vi samlet set har oplevet et kraftigt fald i forbruget og en meget beskeden efterfølgende fremgang sammenlignet med mange andre lande. Det hænger nøje sammen med udviklingen på det danske boligmarked, hvor store prisstigninger udløste store formuegevinster frem til 2007, som blev omsat i kraftig forbrugsvækst og hvor vi efterfølgende har set store formuefald og dermed altså også fald i privatforbruget. Men set mere kortsigtet må man faktisk sige, at privatforbruget klarer sig ganske godt. Reviderede tal viser nu, at forbruget var stigende gennem hele første halvår Trods et lille fald i 3. kvartal var privatforbruget alligevel hele 1,8 % højere end på samme tid året før; heraf var halvdelen i form af flere bilkøb. Det er ganske imponerende med tanke på, at realindkomsten efter skat i samme periode er faldet med i størrelsesordenen 1 %. At forbruget steg alligevel, skal ses i sammenhæng med udbetalingen af efterlønsbidrag, der ganske vist ikke har gjort husholdningerne rigere, men som har forbedret deres likviditet betydeligt. Opsparingskvoten falder 14.0 % af disponibel indkomst Udviklingen kan ses som et tegn på, at forbrugerne har skruet lidt ned for bekymringen og derfor forbruger en større del af indkomsten. Men det er nu ikke noget, der er til at få øje på i forbrugertillidsindikatoren, der stadig viser, at en overvægt af forbrugere ser negativt på økonomien. Det er da også svært at se, hvad der grundlæggende skulle have gjort forbrugerne mere optimistiske end for eksempelvis et år siden. Hverken på bolig- eller arbejdsmarkedet er der sket nogen særlig ændring. Det er der heller ikke udsigt til i Vi regner med, at forbruget kommer til at stige, trukket af stigende disponibel realindkomst udløst af skattelettelser. Først i 2014 forventer vi at se stigninger i huspriser og beskæftigelse, som kan give et mere reelt stemningsskifte blandt forbrugerne. Men vi regner ikke med, at det vil udløse et stort forbrugsopsving. Husholdningernes formue inklusive bolig, men eksklusive pension, er reelt ikke vokset siden 2009 trods den store stigning i opsparingen, så der er ikke nogen stor opsparet formue, der venter på at blive omsat i forbrug. Forbrugsvækst ikke forbrugsfest % å / å % å / å P r iv a t f o r b r u g F o r b r u g e r t illid december 2012

3 Ekstremt lav lønvækst og faldende inflation Lønvæksten på det private arbejdsmarked har gennem 2012 befundet sig på omkring 1,5 %, hvilket ikke er set lavere i i hvert fald 45 år. Der har kun været plads til minimale lønstigninger ved de lokale forhandlinger på arbejdspladserne. Med udsigt til yderligere fald i beskæftigelsen i 2013 og kun en lille vending i 2014 regner vi ikke med, at lønmodtagerne vil få betydeligt større lønstigninger hjem de kommende år. Alligevel kommer der til at være en markant forskel i den reale indkomstudvikling, der var negativ i både 2011 og Igen i 2012 har inflationen været forholdsvis høj for en økonomi præget af ledig kapacitet og lav lønvækst. Forklaringen er primært højere afgifter og energipriser, der steg kraftigt i begyndelsen af året. Men i 2013 forventer vi svagt faldende energipriser målt i danske kroner, og politikerne har besluttet at afskaffe fedtskatten fra nytår og droppe den planlagte ekstra sukkerafgift fra samme tidspunkt. Det betyder, at inflationen står til at falde til omkring 1,8 % allerede i januar, og yderligere lidt i løbet af året. Dermed kommer lønvæksten næsten til at kunne holde trit med priserne. Men ud over det kommer skatten til at falde for de beskæftigede i 2013, hvor jobfradraget og topskattegrænsen bliver sat op. Til gengæld bliver bundskatten hævet en anelse og bundfradraget lidt mindre værd. Sammen med rentefaldet betyder det, at den disponible realindkomst kommer til at stige 0,75 %. I 2014 er der kun udsigt til en lille yderligere skattelettelse og dermed også kun en lille stigning i indkomsten. Huspriser står stille Siden midten af 2011 har huspriserne været svagt faldende, mens der på det seneste har været tegn på stigende priser på ejerlejligheder. Vores forventning er, at tilpasningen i huspriserne er ved at være overstået, men vi har svært ved at få øje på faktorer, der kan udløse et egentligt opsving i huspriserne. Men når vi når frem til 2014, regner vi dog med, at de nogenlunde vil kunne følge med inflationen i øvrigt. Med de sidste års udvikling in mente er det klart, at det er en forventning med en meget høj grad af usikkerhed. Til trods for, at huspriserne er faldet voldsomt gennem de seneste år, har vi ikke set en tilsvarende voldsom stigning i antallet af tvangsauktioner, som vi så i krisen Det skyldes i høj grad, at det globale rentefald har gjort det muligt for boligejerne at tilpasse deres privatøkonomi til krisen. I den sammenhæng har de ellers udskældte variabelt forrentede boliglån også spillet en positiv rolle. Variabelt forrentede lån udgør primært en trussel mod den finansielle stabilitet, hvis renten udvikler sig for forskelligt fra, hvad de danske konjunkturer skulle tilsige. Det har ikke være tilfældet i perioden siden Det private arbejdsmarked i fornyet krise Den økonomiske krise har sat sit præg på det danske arbejdsmarked men tilpasningen kom primært i begyndelsen af krisen. I år har både den private og den offentlige beskæftigelse været overraskende stabil. Vi venter, at den lave økonomiske vækst kommer til at betyde et yderligere tab af arbejdspladser over de kommende år. Men vi venter ikke en dramatisk Formuen langt fra genoprettet Reallønnen falder % å / å % å / å L ø n v æ k s t In f la t io n Stabilt boligmarked Mia. DKK Indeks 2006=100 Nettoformue inkl. bolig ekskl. pension Boligpriser december 2012

4 eskalation af krisen på det danske arbejdsmarked. Med udsigten til en vækst på cirka 0,7 % i 2013 efter et decideret fald i BNP i 2012, så er det desværre overvejende sandsynligt, at beskæftigelsen kommer til at falde yderligere. Vi forventer et fald i beskæftigelsen på cirka personer frem til midten af Det er i lyset af den svage vækst et moderat fald i beskæftigelsen. Baggrunden for, at vi i prognosen ikke forventer et større fald i beskæftigelsen er, at produktivitetsvæksten gennem de seneste år langt fra har imponeret. Vi forventer, at den tendens kommer til at fortsætte. Vi venter, at faldet i beskæftigelsen vil være isoleret til den private sektor og der er således tale om en forventning om en klar forværring af situationen på det private arbejdsmarked sammenlignet med, hvad vi har set de seneste år, hvor den private beskæftigelse har været stort set konstant. Eksporten under pres Eksporten har været et af lyspunkterne i dansk økonomi de seneste år. Til trods for en svag konkurrenceevne og krisen i de vestlige lande, har der været en pæn fremgang i eksporten frem til 2. kvartal i år. Eksporten lå således i 2. kvartal i år cirka 10 % højere end i krisens start i Fremgangen har været jævnt fordelt mellem vare- og tjenesteeksport, som er steget stort set parallelt. I 3. kvartal i år faldt eksporten dog, og eksporttallene for oktober antyder, at tilbagegangen meget vel kan være fortsat ind i 4. kvartal. At eksporten aktuelt har det svært er ikke overraskende i lyset af, at konsekvenserne af den europæiske krise i stigende omfang kan mærkes i Nordeuropa. Både tysk og svensk økonomi er bremset markant op over de seneste kvartaler, og det påvirker naturligvis vores eksportmuligheder, da Tyskland og Sverige er vores to største eksportmarkeder. Når vi ser på udviklingen over de kommende år, så får eksporten en hjælpende hånd fra, at vi er i færd med en gradvis genopretning af vores lønkonkurrenceevne. Lønvæksten ligger aktuelt cirka 1 procentpoint under lønvæksten i de lande, som vi primært konkurrerer med. Den lave lønvækst er med til at holde forbruget nede men det gavner til gengæld vores eksportmuligheder. Tilpasningen er nødvendig, hvis vi på den lange bane skal have vækst i dansk økonomi. Vores konkurrenceevne har også gavn af, at den effektive kronekurs er blevet svækket betydeligt over de seneste år. Igen noget, som holder forbruget nede gennem højere importpriser men som til gengæld gavner vores eksport. Stabilt privat arbejdsmarked p e r s o n e r < < P r iv a t b e s k æ f t ig e ls e p e r s o n e r O f f e n t lig b e s k æ f t ig e ls e > > Eksporten til Tyskland og Sverige må ventes at Chart aftage 8 To Paste Chart % v æ k s t B N P M ia. D K K ( p r i s e r ) 6PASTE SPECIAL PICTURE [WINDOWS 4 < METAFILE] < T y s k la n d 2 Chart should paste into scale Kilde: 0 Reuters Ecowin og Danske Markets < < S v e r ig e S a m le t e k s p o r t > > Anm.: I 2012 er væksten beregnet på årets første tre kvartaler, å/å. Fortsat stort overskud på betalingsbalancen Hvor vores konkurrenceevne er i bedring, så må vi desværre konstatere, at det er vanskeligt at tale om en markant bedring af udviklingen på vores primære eksportmarkeder i Europa. Vi venter derfor også, at eksportvæksten over de kommende år vil blive meget lav. Vi venter ikke recession i Europa i 2013, men Europa kommer til at balancere på kanten. Med udsigten til en vækst på 1,1 % i Tyskland, og 1,2 % i Sverige, så er vores forventning om en eksportvækst på knap 2 % i virkeligheden slet ikke så pessimistisk. Men desværre frygter vi, at de seneste års primære vækstmotor ser ud til at være sat ud af kraft for en periode m ia. k r m ia. k r B e t a lin g s b a la n c e n, 1 2 m d r. a k k Trods udfordringer for eksporten venter vi også i de kommende år et solidt overskud på betalingsbalancen. Overskuddet ventes dog at falde lidt, da der er udsigt til lidt mere indenlandsk vækst december 2012

5 Tilpasningen i den offentlige sektor tilendebragt Den økonomiske politik har været flittigt benyttet i den i gangværende krise. I starten af krisen blev den økonomiske politik lempet betydeligt. Lempelsen fandt primært sted via øgede offentlige udgifter, men dertil kom også delvist ufinansierede skattelettelser. Ud over den traditionelle økonomiske politik har alternative midler også været taget i brug. I første omgang via udbetalingen af de penge, som mange danskere havde sparet op i henholdsvis den særlige pensionsordning og i efterlønsordningen, siden hen via forskellige former for semi-offentlige investering. I 2013 vurderes den økonomiske politik at være svagt ekspansiv. Regeringen vedtog inden sommerferien en skattereform, hvis aktivitetseffekt vil være svagt ekspansiv, og det forventes akkurat at opveje de finanspolitiske stramninger i den såkaldte genopretningspakke og udløbet af den såkaldte boligjobplan. I både 2011 og 2012 har den planlagte ekspansive finanspolitik været modarbejdet af det faktum, at kommunerne har strammet deres økonomistyring betydeligt og vel og mærke betydeligt mere end planlagt og aftalt med regeringen. Det har givet sig udslag i en faldende offentlig beskæftigelse. Den offentlige beskæftigelse er således faldet med personer siden midten af Den faldende offentlige beskæftigelse, som ikke har været planlagt, skal ses i lyset af, at den offentlige beskæftigelse i årene inden steg langt mere end planlagt, og man kan derfor reelt sige, at den offentlige beskæftigelse er vendt tilbage til et lidt mere normalt, om end højt, niveau. Der er trods de seneste to års faldende offentlige beskæftigelse fortsat cirka flere offentlige ansatte, end da den økonomiske krise satte ind. Den offentlige sektor er således ikke blevet ramt af krisen men snarere af manglende styring. Offentligt forbrug uændret 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5 % å / å % å / å O f f e n t lig t f o r b r u g, f a s t e p r is e r ,5 1,5 0,5-0,5-1,5 Ser vi på den aktuelle udvikling i den offentlige beskæftigelse, så har den været stort set konstant det seneste år. Det indikerer, at nedskæringerne i antallet af stillinger i den offentlige sektor er ved at være til nået til vejs ende. Samme indtryk får man, når man kigger på udviklingen i antallet af jobannoncer i den offentlige sektor. Antallet af jobannoncer i den offentlige sektor stiger således i øjeblikket ganske betydeligt. Det betyder ikke, at der er udsigt til en stigende offentlig beskæftigelse, men vi venter, at det aktuelle niveau for antallet af offentligt ansatte vil blive fastholdt over de kommende år. Den nuværende regering lancerede i valgkampen i september 2011 en såkaldt kickstart af dansk økonomi. Kickstarten havde til formål at stimulere økonomien via fremrykkede offentlige investeringer. Kickstarten har desværre ikke haft den ønskede økonomiske effekt, da den underliggende økonomiske modvind i praksis gjorde enhver tanke om en kickstart illusorisk. Men kickstarten kan dog godt ses i dele af dansk økonomi. De offentlige investeringer er steget betydeligt i løbet af krisen. Men det har vist sig vanskeligere, end regeringen troede, at fremskynde de offentlige investeringer. De offentlige investeringer er således steget mindre end planlagt. Det skal ses i lyset af, at offentlige investeringer ofte tager tid at planlægge, og dertil kommer, at EU-udbud og andre administrative barrierer kan forsinke processen betydeligt. Det betyder dog, at den negative effekt fra Investeringsmål ikke nået % å/å Faktiske tal Regeringens skøn året før Prognose Danske Bank december 2012

6 de offentlige investeringer må formodes at bliver mindre over de kommende år, end oprindeligt planlagt. I 2012 blev den økonomiske politik lempet via kickstarten og udbetalingen af efterlønspengene. Begge bidrog til en betydelig svækkelse af de offentlige finanser og Danmark ser dermed i 2012 for første gang i krisen ud til at have et underskud over de tilladte 3 % af BNP i EU. Allerede næste år ventes underskuddet dog at blive vendt til overskud. Baggrunden for, at vi allerede venter et overskud på den offentlige saldo i 2013, er dels, at de midlertidige stimuli falder bort, og dels at vi venter, at fremrykningen af beskatningen af kapitalpension kommer til at bidrage langt stærkere til den offentlige sektors saldo end ventet af regeringen. Regeringen venter et bidrag på godt 5 mia. kroner. Vi venter et bidrag på i størrelsesordnen 40 mia. kroner. Der er alene tale om en midlertidig indtægt, og allerede i 2014 venter vi atter underskud på de offentlige finanser. Regeringen har forpligtiget sig til, at uventede indtægter fra den fremrykkede beskatning af kapitalpensioner skal anvendes til at nedbringe gæld. Vi er dog bekymrede for, om den politiske virkelighed vil ændre på det løfte, så nogle af de ekstraordinære indtægter bliver omsat i øgede offentlige udgifter i forbindelse med finansloven af Det vil ikke være hensigtsmæssigt, om det sker. Vi venter, at den offentlige sektors bruttogæld vil holde sig sikkert under 50 procent de kommende år. Den offentlige sektors nettogæld ser markant stærkere ud, men nettogælden øges betydeligt i 2012 som følge af det forholdsvis store underskud. Investeringsløftet lader vente på sig Regeringen har også søgt at løfte væksten ved at give et ekstraordinært stort skattefradrag for erhvervsinvesteringer i 2. halvår 2012 og i Vi forventer ikke, at virksomhedernes investeringer vil begynde at løfte sig før hen mod slutningen af 2013, når investeringsvinduet lukker. Virksomhederne har fortsat rigelig kapacitet, og med en usikker økonomisk fremtid forventer vi ikke, at virksomhederne for alvor skruer op for investeringsaktiviteten. Der er dog ingen tvivl om, at mange virksomheder vil fremrykke investeringer fra 2014 til 2013 for at få gavn af det højere skattefradrag. I det omfang, at den øgede investeringsaktivitet i 2013 ikke blot er fremrykning af alligevel planlagte investeringer fra 2014, vil investeringsvinduet naturligvis stimulere det langsigtede vækstpotentiale i dansk økonomi. Vores vurdering er imidlertid, at der primært bliver tale om ændret timing af investeringer, der alligevel var blevet gennemført, og der er derfor efter vores vurdering ikke større positive effekter af investeringsvinduet med hensyn til den fremtidige vækst. Isoleret set er den kortsigtede væksteffekt af investeringsvinduet også begrænset, da f.eks. maskininvesteringer er meget importtunge. Balance på budgettet i % a f B N P E U k r a v ( - 3 % a f B N P ) O f f e n t lig e s a ld o Den offentlig bruttogæld falder Intet markant investeringsløft i sigte % a f B N P % af BNP % af BNP m ia. k r <<Nettogæld F a s t e b r u t t o in v e s t e r in g e r, f a s t e p r is e r Bruttogæld>> m ia. k r december 2012

7 Danmark: Prognosen i tal Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) Privatforbrug 874,5-0,5 1,1 1,3 1,2 Offentligt forbrug 508,1-1,5 0,0 0,6 0,8 Faste bruttoinvesteringer 311,7 2,8 1,8 2,1-1,5 - Erhvervsinvesteringer -1,8 6,7 5,4-1,8 - Boliginvesteringer 14,6-9,4-2,3 1,2 - Offentlige investeringer 4,2 2,3-5,8-5,3 Væksbidrag fra lagerændringer 3,6 0,5-0,6 0,0 0,0 Eksport 956,8 6,5 1,8 1,6 3,6 - Vareeksport 593,4 5,9 0,3 1,4 3,5 - Tjenesteeksport 363,4 7,6 4,2 1,8 3,8 Import 863,3 5,6 3,2 2,9 2,0 - Vareimport 552,7 5,4 3,4 3,3 1,5 - Tjenesteimport 310,6 5,9 2,7 2,2 2,7 Vækstbidrag fra nettoeksporten 93,5 0,8-0,6-0,6 1,0 Bruttonationalprodukt 1791,5 1,1-0,5 0,7 1,6 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 101,2 107,0 90,0 95,0 - % af BNP 5,6 5,9 4,8 4,9 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -32,0-72,0 5,0-35,0 - % af BNP -1,8-4,0 0,3-1,8 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 835,0 763,0 768,0 733,0 - % af BNP 46,6 41,9 41,2 38,1 Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) 2767,0 2753,3 2738,3 2737,0 Bruttoledigheden (1000 pers.) 162,1 163,5 170,1 170,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 6,2 6,2 6,5 6,5 Oliepris - dollar pr. tønde 111,0 111,0 103,0 98,0 Huspriser, % å/å -2,8-3,9-0,3 1,2 Timeløn i industrien, % å/å 1,8 1,5 1,5 1,7 Forbrugerpriser, % å/å 2,8 2,4 1,5 1,7 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente 0,20 0,20 0,40 0,40 2-årig swap-rente 0,56 0,45 0,60 0,65 10-årig swap-rente 1,77 1,85 2,10 2,30 EUR/DKK 746, USD/DKK 563, Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Reuters EcoWin og Danske Bank december 2012

8 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bankaktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse december 2012

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Vigtig sminke af den offentlige saldo

Vigtig sminke af den offentlige saldo Vigtig sminke af den offentlige saldo Vi har fået de første indikationer på, at den fremrykkede skat på kapi- talpensioner er begyndt at rulle ind i statskassen. Og omlægningerne ser allerede nu ud til

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere