Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag"

Transkript

1 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper sit tag i dansk økonomi. Selvom vi således er optimister på dansk økonomis vegne, så er det værd at understrege, at vi alene forventer en gradvis økonomisk bedring. Vi venter en vækst på 0,7 % i 2013, stigende til 1,6 % i Det er en markant bedring sammenlignet med 2012, hvor BNP faldt med 0,5 %. Særligt det private forbrug synes at være i bedring. Danskernes forbrugslyst er allerede stigende, og med udsigten til stigende disponible indkomster i 2013, for første gang siden 2010, så er der grund til at vente forbrugsvækst. Kickstarten har ikke været en succes og bør ikke følges op af tilsvarende forsøg på at udglatte de økonomiske konjunkturer. Dansk økonomi har behov for at finde sine egne ben at stå på efter den voldsomme overophedning inden krisen. Ekspansiv finanspolitik risikerer blot at hindre en nødvendig tilpasning. Dansk økonomi har balanceret på kanten af økonomisk recession siden midten af Kvartaler med fremgang er blevet afløst og overgået af kvartaler med tilbagegang, og BNP var i 3. kvartal i år knap 1 % lavere end to år tidligere. Når vi ser fremad, så er vi dog optimister på dansk økonomis vegne. Vi forventer således vækst over de kommende to år. Når det er sagt, så venter vi ikke særlig høj vækst og den økonomiske krise slipper således kun langsomt sit tag i dansk økonomi. Vi venter en vækst på under 1 % i 2013 og først i 2014 ventes væksten at nærme sig det normale. Dermed vil længden af den igangværende krise svare stort set til længden af krisen efter kartoffelkuren. Dengang som nu var der årsager til, at krisen blev så langvarig. Årene inden kriserne bød således på en overophedning af både boligmarked og arbejdsmarkedet og selvom det havde tydeligere konsekvenser i midten af 1986 erne i form af et bekymrende underskud på betalingsbalancen, så er lighederne mange, hvad angår forløbet både inden krisen satte ind, og da den først satte ind. Der er dog også forskelle den nuværende krise har således været meget hårdere end krisen i men uden helt samme menneskelige omkostninger. BNP er således faldet med cirka 4,5 % i den nuværende krise mens BNP steg 5,5 % fra 1987 til Ledigheden er til gengæld meget lavere i dag end i begyndelsen af 1990 erne og antallet af danskere, som bliver tvunget på tvangsauktion hver måned er cirka en fjerdedel af niveauet i Væksten vil i 2013 ikke være høj nok til at stabilisere arbejdsmarkedet, og vi venter på den baggrund faldende beskæftigelse næste år. Dermed er der tale om en forventning om en forværring sammenlignet med situationen de seneste år, hvor den private beskæftigelse har været stort set konstant. Vi venter til gengæld en konstant offentlig beskæftigelse, og det samlede jobtab bliver dermed ikke voldsomt. Ændringer i forhold til seneste prognose Kilde: Danske Bank og Danmarks Statistik Svag vækst i sigte m ia. k r m ia. k r B N P, f a s t e p r is e r Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Juniorøkonom Andreas Løchte Ermler Aktuel prognose Tidligere prognose BNP -0,5 0,7 1,6 0,1 1,2 Privatforbrug 1,1 1,3 1,2 0,9 1,1 Offentligt forbrug 0,0 0,6 0,8 0,0 0,7 Faste bruttoinvesteringer 1,8 2,1-1,5 1,5 1,2 Eksport 1,8 1,6 3,6 1,9 2,5 Import 3,2 2,9 2,0 2,7 2,6 Bruttoledighed (1000 personer) ,0 166,8 Inflation 2,4 1,5 1,7 2,5 2,0 Offentlig saldo, % af BNP -4,0 0,3-1,8-3,8 0,3 Betalingsbalance, % af BNP 5,9 4,8 4,9 6,0 5, december 2012

2 Vores forventning om en bedring i dansk økonomi bygger på en forudsætning om, at den europæiske krise kommer til at stilne en smule af over de kommende kvartaler. Sker det ikke, så vil der gå endnu længere tid, før krisen slipper sit tag i os alle. Sammenlignet med vores seneste prognose har vi i lyset af de seneste nøgletal nedjusteret vores vækstforventninger særligt for Vi er dog også blevet mere pessimistiske med hensyn til vækstforventningerne for Eksporten ser ud til at være mere under pres fra den europæiske krise end tidligere vurderet, og det har også konsekvenser for væksten næste år. Til gengæld klarer det private forbrug sig overraskende godt, og der er udsigt til, at det private forbrug kommer til at overtage eksportens rolle som vækstdynamo. Hårdere end kartoffelkuren BNP (2007=100) BNP (1986=100) Kartoffelkuren>> <<Den store recession Forbruget har det bedre end sit rygte I debatten om dansk økonomi har privatforbruget ofte en skurkerolle som den faktor, der i særlig grad holder krisen i gang. Der er da heller ingen tvivl om, at vi samlet set har oplevet et kraftigt fald i forbruget og en meget beskeden efterfølgende fremgang sammenlignet med mange andre lande. Det hænger nøje sammen med udviklingen på det danske boligmarked, hvor store prisstigninger udløste store formuegevinster frem til 2007, som blev omsat i kraftig forbrugsvækst og hvor vi efterfølgende har set store formuefald og dermed altså også fald i privatforbruget. Men set mere kortsigtet må man faktisk sige, at privatforbruget klarer sig ganske godt. Reviderede tal viser nu, at forbruget var stigende gennem hele første halvår Trods et lille fald i 3. kvartal var privatforbruget alligevel hele 1,8 % højere end på samme tid året før; heraf var halvdelen i form af flere bilkøb. Det er ganske imponerende med tanke på, at realindkomsten efter skat i samme periode er faldet med i størrelsesordenen 1 %. At forbruget steg alligevel, skal ses i sammenhæng med udbetalingen af efterlønsbidrag, der ganske vist ikke har gjort husholdningerne rigere, men som har forbedret deres likviditet betydeligt. Opsparingskvoten falder 14.0 % af disponibel indkomst Udviklingen kan ses som et tegn på, at forbrugerne har skruet lidt ned for bekymringen og derfor forbruger en større del af indkomsten. Men det er nu ikke noget, der er til at få øje på i forbrugertillidsindikatoren, der stadig viser, at en overvægt af forbrugere ser negativt på økonomien. Det er da også svært at se, hvad der grundlæggende skulle have gjort forbrugerne mere optimistiske end for eksempelvis et år siden. Hverken på bolig- eller arbejdsmarkedet er der sket nogen særlig ændring. Det er der heller ikke udsigt til i Vi regner med, at forbruget kommer til at stige, trukket af stigende disponibel realindkomst udløst af skattelettelser. Først i 2014 forventer vi at se stigninger i huspriser og beskæftigelse, som kan give et mere reelt stemningsskifte blandt forbrugerne. Men vi regner ikke med, at det vil udløse et stort forbrugsopsving. Husholdningernes formue inklusive bolig, men eksklusive pension, er reelt ikke vokset siden 2009 trods den store stigning i opsparingen, så der er ikke nogen stor opsparet formue, der venter på at blive omsat i forbrug. Forbrugsvækst ikke forbrugsfest % å / å % å / å P r iv a t f o r b r u g F o r b r u g e r t illid december 2012

3 Ekstremt lav lønvækst og faldende inflation Lønvæksten på det private arbejdsmarked har gennem 2012 befundet sig på omkring 1,5 %, hvilket ikke er set lavere i i hvert fald 45 år. Der har kun været plads til minimale lønstigninger ved de lokale forhandlinger på arbejdspladserne. Med udsigt til yderligere fald i beskæftigelsen i 2013 og kun en lille vending i 2014 regner vi ikke med, at lønmodtagerne vil få betydeligt større lønstigninger hjem de kommende år. Alligevel kommer der til at være en markant forskel i den reale indkomstudvikling, der var negativ i både 2011 og Igen i 2012 har inflationen været forholdsvis høj for en økonomi præget af ledig kapacitet og lav lønvækst. Forklaringen er primært højere afgifter og energipriser, der steg kraftigt i begyndelsen af året. Men i 2013 forventer vi svagt faldende energipriser målt i danske kroner, og politikerne har besluttet at afskaffe fedtskatten fra nytår og droppe den planlagte ekstra sukkerafgift fra samme tidspunkt. Det betyder, at inflationen står til at falde til omkring 1,8 % allerede i januar, og yderligere lidt i løbet af året. Dermed kommer lønvæksten næsten til at kunne holde trit med priserne. Men ud over det kommer skatten til at falde for de beskæftigede i 2013, hvor jobfradraget og topskattegrænsen bliver sat op. Til gengæld bliver bundskatten hævet en anelse og bundfradraget lidt mindre værd. Sammen med rentefaldet betyder det, at den disponible realindkomst kommer til at stige 0,75 %. I 2014 er der kun udsigt til en lille yderligere skattelettelse og dermed også kun en lille stigning i indkomsten. Huspriser står stille Siden midten af 2011 har huspriserne været svagt faldende, mens der på det seneste har været tegn på stigende priser på ejerlejligheder. Vores forventning er, at tilpasningen i huspriserne er ved at være overstået, men vi har svært ved at få øje på faktorer, der kan udløse et egentligt opsving i huspriserne. Men når vi når frem til 2014, regner vi dog med, at de nogenlunde vil kunne følge med inflationen i øvrigt. Med de sidste års udvikling in mente er det klart, at det er en forventning med en meget høj grad af usikkerhed. Til trods for, at huspriserne er faldet voldsomt gennem de seneste år, har vi ikke set en tilsvarende voldsom stigning i antallet af tvangsauktioner, som vi så i krisen Det skyldes i høj grad, at det globale rentefald har gjort det muligt for boligejerne at tilpasse deres privatøkonomi til krisen. I den sammenhæng har de ellers udskældte variabelt forrentede boliglån også spillet en positiv rolle. Variabelt forrentede lån udgør primært en trussel mod den finansielle stabilitet, hvis renten udvikler sig for forskelligt fra, hvad de danske konjunkturer skulle tilsige. Det har ikke være tilfældet i perioden siden Det private arbejdsmarked i fornyet krise Den økonomiske krise har sat sit præg på det danske arbejdsmarked men tilpasningen kom primært i begyndelsen af krisen. I år har både den private og den offentlige beskæftigelse været overraskende stabil. Vi venter, at den lave økonomiske vækst kommer til at betyde et yderligere tab af arbejdspladser over de kommende år. Men vi venter ikke en dramatisk Formuen langt fra genoprettet Reallønnen falder % å / å % å / å L ø n v æ k s t In f la t io n Stabilt boligmarked Mia. DKK Indeks 2006=100 Nettoformue inkl. bolig ekskl. pension Boligpriser december 2012

4 eskalation af krisen på det danske arbejdsmarked. Med udsigten til en vækst på cirka 0,7 % i 2013 efter et decideret fald i BNP i 2012, så er det desværre overvejende sandsynligt, at beskæftigelsen kommer til at falde yderligere. Vi forventer et fald i beskæftigelsen på cirka personer frem til midten af Det er i lyset af den svage vækst et moderat fald i beskæftigelsen. Baggrunden for, at vi i prognosen ikke forventer et større fald i beskæftigelsen er, at produktivitetsvæksten gennem de seneste år langt fra har imponeret. Vi forventer, at den tendens kommer til at fortsætte. Vi venter, at faldet i beskæftigelsen vil være isoleret til den private sektor og der er således tale om en forventning om en klar forværring af situationen på det private arbejdsmarked sammenlignet med, hvad vi har set de seneste år, hvor den private beskæftigelse har været stort set konstant. Eksporten under pres Eksporten har været et af lyspunkterne i dansk økonomi de seneste år. Til trods for en svag konkurrenceevne og krisen i de vestlige lande, har der været en pæn fremgang i eksporten frem til 2. kvartal i år. Eksporten lå således i 2. kvartal i år cirka 10 % højere end i krisens start i Fremgangen har været jævnt fordelt mellem vare- og tjenesteeksport, som er steget stort set parallelt. I 3. kvartal i år faldt eksporten dog, og eksporttallene for oktober antyder, at tilbagegangen meget vel kan være fortsat ind i 4. kvartal. At eksporten aktuelt har det svært er ikke overraskende i lyset af, at konsekvenserne af den europæiske krise i stigende omfang kan mærkes i Nordeuropa. Både tysk og svensk økonomi er bremset markant op over de seneste kvartaler, og det påvirker naturligvis vores eksportmuligheder, da Tyskland og Sverige er vores to største eksportmarkeder. Når vi ser på udviklingen over de kommende år, så får eksporten en hjælpende hånd fra, at vi er i færd med en gradvis genopretning af vores lønkonkurrenceevne. Lønvæksten ligger aktuelt cirka 1 procentpoint under lønvæksten i de lande, som vi primært konkurrerer med. Den lave lønvækst er med til at holde forbruget nede men det gavner til gengæld vores eksportmuligheder. Tilpasningen er nødvendig, hvis vi på den lange bane skal have vækst i dansk økonomi. Vores konkurrenceevne har også gavn af, at den effektive kronekurs er blevet svækket betydeligt over de seneste år. Igen noget, som holder forbruget nede gennem højere importpriser men som til gengæld gavner vores eksport. Stabilt privat arbejdsmarked p e r s o n e r < < P r iv a t b e s k æ f t ig e ls e p e r s o n e r O f f e n t lig b e s k æ f t ig e ls e > > Eksporten til Tyskland og Sverige må ventes at Chart aftage 8 To Paste Chart % v æ k s t B N P M ia. D K K ( p r i s e r ) 6PASTE SPECIAL PICTURE [WINDOWS 4 < METAFILE] < T y s k la n d 2 Chart should paste into scale Kilde: 0 Reuters Ecowin og Danske Markets < < S v e r ig e S a m le t e k s p o r t > > Anm.: I 2012 er væksten beregnet på årets første tre kvartaler, å/å. Fortsat stort overskud på betalingsbalancen Hvor vores konkurrenceevne er i bedring, så må vi desværre konstatere, at det er vanskeligt at tale om en markant bedring af udviklingen på vores primære eksportmarkeder i Europa. Vi venter derfor også, at eksportvæksten over de kommende år vil blive meget lav. Vi venter ikke recession i Europa i 2013, men Europa kommer til at balancere på kanten. Med udsigten til en vækst på 1,1 % i Tyskland, og 1,2 % i Sverige, så er vores forventning om en eksportvækst på knap 2 % i virkeligheden slet ikke så pessimistisk. Men desværre frygter vi, at de seneste års primære vækstmotor ser ud til at være sat ud af kraft for en periode m ia. k r m ia. k r B e t a lin g s b a la n c e n, 1 2 m d r. a k k Trods udfordringer for eksporten venter vi også i de kommende år et solidt overskud på betalingsbalancen. Overskuddet ventes dog at falde lidt, da der er udsigt til lidt mere indenlandsk vækst december 2012

5 Tilpasningen i den offentlige sektor tilendebragt Den økonomiske politik har været flittigt benyttet i den i gangværende krise. I starten af krisen blev den økonomiske politik lempet betydeligt. Lempelsen fandt primært sted via øgede offentlige udgifter, men dertil kom også delvist ufinansierede skattelettelser. Ud over den traditionelle økonomiske politik har alternative midler også været taget i brug. I første omgang via udbetalingen af de penge, som mange danskere havde sparet op i henholdsvis den særlige pensionsordning og i efterlønsordningen, siden hen via forskellige former for semi-offentlige investering. I 2013 vurderes den økonomiske politik at være svagt ekspansiv. Regeringen vedtog inden sommerferien en skattereform, hvis aktivitetseffekt vil være svagt ekspansiv, og det forventes akkurat at opveje de finanspolitiske stramninger i den såkaldte genopretningspakke og udløbet af den såkaldte boligjobplan. I både 2011 og 2012 har den planlagte ekspansive finanspolitik været modarbejdet af det faktum, at kommunerne har strammet deres økonomistyring betydeligt og vel og mærke betydeligt mere end planlagt og aftalt med regeringen. Det har givet sig udslag i en faldende offentlig beskæftigelse. Den offentlige beskæftigelse er således faldet med personer siden midten af Den faldende offentlige beskæftigelse, som ikke har været planlagt, skal ses i lyset af, at den offentlige beskæftigelse i årene inden steg langt mere end planlagt, og man kan derfor reelt sige, at den offentlige beskæftigelse er vendt tilbage til et lidt mere normalt, om end højt, niveau. Der er trods de seneste to års faldende offentlige beskæftigelse fortsat cirka flere offentlige ansatte, end da den økonomiske krise satte ind. Den offentlige sektor er således ikke blevet ramt af krisen men snarere af manglende styring. Offentligt forbrug uændret 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5 % å / å % å / å O f f e n t lig t f o r b r u g, f a s t e p r is e r ,5 1,5 0,5-0,5-1,5 Ser vi på den aktuelle udvikling i den offentlige beskæftigelse, så har den været stort set konstant det seneste år. Det indikerer, at nedskæringerne i antallet af stillinger i den offentlige sektor er ved at være til nået til vejs ende. Samme indtryk får man, når man kigger på udviklingen i antallet af jobannoncer i den offentlige sektor. Antallet af jobannoncer i den offentlige sektor stiger således i øjeblikket ganske betydeligt. Det betyder ikke, at der er udsigt til en stigende offentlig beskæftigelse, men vi venter, at det aktuelle niveau for antallet af offentligt ansatte vil blive fastholdt over de kommende år. Den nuværende regering lancerede i valgkampen i september 2011 en såkaldt kickstart af dansk økonomi. Kickstarten havde til formål at stimulere økonomien via fremrykkede offentlige investeringer. Kickstarten har desværre ikke haft den ønskede økonomiske effekt, da den underliggende økonomiske modvind i praksis gjorde enhver tanke om en kickstart illusorisk. Men kickstarten kan dog godt ses i dele af dansk økonomi. De offentlige investeringer er steget betydeligt i løbet af krisen. Men det har vist sig vanskeligere, end regeringen troede, at fremskynde de offentlige investeringer. De offentlige investeringer er således steget mindre end planlagt. Det skal ses i lyset af, at offentlige investeringer ofte tager tid at planlægge, og dertil kommer, at EU-udbud og andre administrative barrierer kan forsinke processen betydeligt. Det betyder dog, at den negative effekt fra Investeringsmål ikke nået % å/å Faktiske tal Regeringens skøn året før Prognose Danske Bank december 2012

6 de offentlige investeringer må formodes at bliver mindre over de kommende år, end oprindeligt planlagt. I 2012 blev den økonomiske politik lempet via kickstarten og udbetalingen af efterlønspengene. Begge bidrog til en betydelig svækkelse af de offentlige finanser og Danmark ser dermed i 2012 for første gang i krisen ud til at have et underskud over de tilladte 3 % af BNP i EU. Allerede næste år ventes underskuddet dog at blive vendt til overskud. Baggrunden for, at vi allerede venter et overskud på den offentlige saldo i 2013, er dels, at de midlertidige stimuli falder bort, og dels at vi venter, at fremrykningen af beskatningen af kapitalpension kommer til at bidrage langt stærkere til den offentlige sektors saldo end ventet af regeringen. Regeringen venter et bidrag på godt 5 mia. kroner. Vi venter et bidrag på i størrelsesordnen 40 mia. kroner. Der er alene tale om en midlertidig indtægt, og allerede i 2014 venter vi atter underskud på de offentlige finanser. Regeringen har forpligtiget sig til, at uventede indtægter fra den fremrykkede beskatning af kapitalpensioner skal anvendes til at nedbringe gæld. Vi er dog bekymrede for, om den politiske virkelighed vil ændre på det løfte, så nogle af de ekstraordinære indtægter bliver omsat i øgede offentlige udgifter i forbindelse med finansloven af Det vil ikke være hensigtsmæssigt, om det sker. Vi venter, at den offentlige sektors bruttogæld vil holde sig sikkert under 50 procent de kommende år. Den offentlige sektors nettogæld ser markant stærkere ud, men nettogælden øges betydeligt i 2012 som følge af det forholdsvis store underskud. Investeringsløftet lader vente på sig Regeringen har også søgt at løfte væksten ved at give et ekstraordinært stort skattefradrag for erhvervsinvesteringer i 2. halvår 2012 og i Vi forventer ikke, at virksomhedernes investeringer vil begynde at løfte sig før hen mod slutningen af 2013, når investeringsvinduet lukker. Virksomhederne har fortsat rigelig kapacitet, og med en usikker økonomisk fremtid forventer vi ikke, at virksomhederne for alvor skruer op for investeringsaktiviteten. Der er dog ingen tvivl om, at mange virksomheder vil fremrykke investeringer fra 2014 til 2013 for at få gavn af det højere skattefradrag. I det omfang, at den øgede investeringsaktivitet i 2013 ikke blot er fremrykning af alligevel planlagte investeringer fra 2014, vil investeringsvinduet naturligvis stimulere det langsigtede vækstpotentiale i dansk økonomi. Vores vurdering er imidlertid, at der primært bliver tale om ændret timing af investeringer, der alligevel var blevet gennemført, og der er derfor efter vores vurdering ikke større positive effekter af investeringsvinduet med hensyn til den fremtidige vækst. Isoleret set er den kortsigtede væksteffekt af investeringsvinduet også begrænset, da f.eks. maskininvesteringer er meget importtunge. Balance på budgettet i % a f B N P E U k r a v ( - 3 % a f B N P ) O f f e n t lig e s a ld o Den offentlig bruttogæld falder Intet markant investeringsløft i sigte % a f B N P % af BNP % af BNP m ia. k r <<Nettogæld F a s t e b r u t t o in v e s t e r in g e r, f a s t e p r is e r Bruttogæld>> m ia. k r december 2012

7 Danmark: Prognosen i tal Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) Privatforbrug 874,5-0,5 1,1 1,3 1,2 Offentligt forbrug 508,1-1,5 0,0 0,6 0,8 Faste bruttoinvesteringer 311,7 2,8 1,8 2,1-1,5 - Erhvervsinvesteringer -1,8 6,7 5,4-1,8 - Boliginvesteringer 14,6-9,4-2,3 1,2 - Offentlige investeringer 4,2 2,3-5,8-5,3 Væksbidrag fra lagerændringer 3,6 0,5-0,6 0,0 0,0 Eksport 956,8 6,5 1,8 1,6 3,6 - Vareeksport 593,4 5,9 0,3 1,4 3,5 - Tjenesteeksport 363,4 7,6 4,2 1,8 3,8 Import 863,3 5,6 3,2 2,9 2,0 - Vareimport 552,7 5,4 3,4 3,3 1,5 - Tjenesteimport 310,6 5,9 2,7 2,2 2,7 Vækstbidrag fra nettoeksporten 93,5 0,8-0,6-0,6 1,0 Bruttonationalprodukt 1791,5 1,1-0,5 0,7 1,6 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 101,2 107,0 90,0 95,0 - % af BNP 5,6 5,9 4,8 4,9 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -32,0-72,0 5,0-35,0 - % af BNP -1,8-4,0 0,3-1,8 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 835,0 763,0 768,0 733,0 - % af BNP 46,6 41,9 41,2 38,1 Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) 2767,0 2753,3 2738,3 2737,0 Bruttoledigheden (1000 pers.) 162,1 163,5 170,1 170,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 6,2 6,2 6,5 6,5 Oliepris - dollar pr. tønde 111,0 111,0 103,0 98,0 Huspriser, % å/å -2,8-3,9-0,3 1,2 Timeløn i industrien, % å/å 1,8 1,5 1,5 1,7 Forbrugerpriser, % å/å 2,8 2,4 1,5 1,7 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente 0,20 0,20 0,40 0,40 2-årig swap-rente 0,56 0,45 0,60 0,65 10-årig swap-rente 1,77 1,85 2,10 2,30 EUR/DKK 746, USD/DKK 563, Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Reuters EcoWin og Danske Bank december 2012

8 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bankaktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse december 2012

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Lang vej til opsving

Research Danmark Lang vej til opsving 9. januar 212 Research Danmark Lang vej til opsving Den globale vækstopbremsning satte i 3. kvartal sine tydelige spor på dansk økonomi. Eksporten steg kun svagt, hvilket langt fra var tilstrækkeligt til

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere