Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres."

Transkript

1 1

2 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 5. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra august 2005 nye internationale spilleregler - og ikke mindst eksempler og forklaringer - et stort ønske og behov. Vi håber at studiemappen må benyttes flittigt ikke mindst i dommer- og træneruddannelserne, idet indholdet er lettere tilgængeligt end det hidtil anvendte. Det vil nu være muligt at finde svar på de fleste spørgsmål som relaterer sig til håndboldspillereglerne og nye fortolkninger/forklaringer vil løbende blive indskrevet i materialet, således at der altid vil være et ajourført studiemateriale til rådighed. Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. Det er hensigten at studiemappen udleveres til samtlige kursister på regelkurset. Studiemappen er placeret på DHF s en hjemmeside, således at den enkelte dommer/træner selv kan downloade en opdateret version som er udarbejdet som word-dokument. Den seneste version ligger altid som pdf-fil. Har du spørgsmål til spillereglerne, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til DHF s regelansvarlige Har du ideer til at optimere dommeruddannelsen, så skal henvendelsen rettes til kompetencegruppen - Dansk Håndbold Forbunds dommerudvalg. Esbjerg, august 2007 Johnny Tauman Dommerudvalget Forord - indholdsfortegnelse side 2 Regel 1 Håndboldbanen side 3 Regel 2 Spilletiden side 9 Regel 3 Bolden side 17 Regel 4 Holdet side 18 Regel 5 Målvogteren side 25 Regel 6 Målfeltet side 27 Regel 7 Hvordan må bolden spilles side 30 Passivt spil side 33 Regel 8 Regelovertrædelser side 38 Bringe helbred i fare side 40 Regel 9 Målscoring side 42 Regel 10 Lodtrækning og opgiverkast side 44 Regel 11 Indkast side 46 Regel 12 Målkast side 47 Regel 13 Frikast side 48 Regel 14 Straffekast side 53 Regel 15 Kastenes udførelse side 56 Regel 16 Personlige straffe: side 61 Advarsel side 61 Udvisning side 62 Diskvalifikation side 64 Bortvisning side 66 Regel 17 Dommerne side 71 Regel 18 Tidtager/sekretær side 75 Reglement for udskiftningsområdet side 77 Dommerpraktik side 84 Dommertegn side 86 2

3 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 1:1 Håndboldbanen ( fig. 1 ) er et rektangel, 40 meter langt og Bander omkring håndboldbanen er i princippet forbudt. Hvis bolden rammer personer eller ting, der befinder sig lige 20 meter bredt, og består af en spilleplads og to målfelter uden for banen, dømmes bolden ude. Dette gælder også, (regel 1:4 og regel 6 ). hvis bolden rammer måldommeren. Rektanglets lange sider kaldes sidelinjer og de korte uden for Hvis en spiller for at opnå en fordel under dribling med målrammen for baglinjer, inden for målrammen for mållinjer. bolden løber uden for side- eller baglinjen, dømmes der Banen bør være omgivet af en sikkerhedszone af en bredde frikast. på mindst 1 m langs sidelinjerne og 2 m bag mål- og baglinjerne. Spillepladsen er forladt, hvis spilleren berører arealet uden for banen og ikke samtidig, med nogen del af sin krop, Banens beskaffenhed må under en kamp ikke ændres på en berører spillepladsen og/eller side- og baglinjen. sådan måde, at et af holdene derved opnår en fordel. 3

4 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 Det er tilladt for officials at bevæge sig i udskiftningsområdet jf reglement for udskiftningsområdet pkt. 5 fx for at give taktiske anvisninger til spillere på bænken. Det er ligeledes tilladt for én official ad gangen stående at coache sit hold inde på banen. Det skal samtidig anføres, at en stående official på ingen måde må tage udsynet fra/virke distraherende i forhold til tidtager/sekretær. 4 August 2006

5 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 1:2 En målramme er placeret på midten af hver baglinje. Dansk kommentar: Målrammen skal være fastgjort til gulvet eller til væggen bag Man kan forsyne den lodrethængende del af nettet med et foranhængende fangnet ( ca. 70 cm fra målrammens målrammen. forkant ). Målrammens indvendige mål er 2 m i højden og 3 m i bredden. Målstolperne er forbundet af en vandret overligger. Bagsiden af målstolperne skal være i niveau med baglinjens bagkant. Målstolper og overligger skal have et kvadratisk tværsnit med en sidekant på 8 cm. På de tre fra banen synlige sider skal målrammen forsynes med farvebånd i to kontrastfarver, som samtidig skal være i tydelig kontrast med baggrunden. Målrammerne skal på bagsiden være forsynet med et net, som er fastgjort til målrammen og ophængt på en sådan måde, at en bold, der har passeret mållinjen, normalt forbliver i målet. 5

6 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 Udskiftningsbænken skal have plads til: udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials i kampe, hvor der må anvendes 12 spillere, skal der være 12 stole (siddepladser), i kampe med 14 spillere således 14 stole (siddepladser). August

7 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 1:3 Alle linjebredder på banen hører med til det felt de afgrænser. Mållinjen mellem målstolperne er 8 cm bred, medens bredden på alle andre linjer er 5 cm. Linjer mellem to områder, der grænser op mod hinanden, kan på gulvet erstattes af et farveskift mellem områderne 1:4 Foran hvert mål findes et målfelt (regel 6). Målfeltet er afgrænset af en såkaldt målcirkel, der består af følgende elementer: 1) En 3 m lang linje midt for målet, parallel med mållinjen i en afstand af 6 m, målt fra mållinjens bagkant til målcirklens forkant; og 2) To kvartcirkler, hver med en radius på 6 m med centrer i de bageste indre hjørner af målstolperne. Kvartcirklerne forbinder den 3 m lange linje med baglinjen. 7

8 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 1:5 Frikastlinjen er en stiplet linje 3 m uden for målcirklen. Både dens synlige dele og mellemrummene mellem dem måler 15 cm. 1:6 1:7 1:8 1:9 Straffekastlinjen er en 1 m lang linje, der afsættes midt for målet. Den er parallel med mållinjen i en afstand af 7 m, målt fra mållinjens bagkant til straffekastlinjens forkant. Målvogterens begrænsningslinje (ved straffekast) er en 15 cm lang linje midt for målet. Den er parallel med mållinjen i en afstand af 4 m, målt fra mållinjens bagkant til den udvendige side af begrænsningslinjen. Midterlinjen forbinder sidelinjernes midtpunkter med hinanden. Udskiftningslinjen (en del af sidelinjen) er for begge hold den del af sidelinjen, som på egen banehalvdel strækker sig fra midterlinjen til et punkt i en afstand af 4,5 m fra midterlinjen. Afslutningen af udskiftningslinjen er markeret af en linje, der er parallel med midterlinjen og strækker sig 15 cm ind på banen og 15 cm ud af banen. 8

9 SPILLETIDEN REGEL 2 2:1 Den normale spilletid for alle hold, udskrevet for spillere over Dansk kommentar: 16 år, er 2 x 30 minutter med 10 minutters pause mellem Spilletiden for de enkelte turneringsrækker fremgår af propositionerne for de respektive turneringer. halvlegene. Spilletiden for ungdomshold fra år er 2 x 25 minutter, fra 8-12 år 2 x 20 minutter, begge med 10 minutters pause. Den tid der er angivet som pause gælder fra det øjeblik 1. halvleg slutter til det øjeblik, hvor der gives signal for 2. halvlegs begyndelse altså i princippet kun tid til at skifte banehalvdel/flytte udskiftningsområde. 2:2 Hvis en kamp, hvori der skal findes en vinder, ender uafgjort, skal der fortsættes med forlænget spilletid efter en pause på 5 minutter. En forlængelse består af to halvlege af 5 minutter med en pause mellem halvlegene på 1 minut. Hvis kampen efter denne forlængelse stadig er uafgjort, skal der efter en ny pause på 5 minutter fortsættes med endnu to halvlege på 5 minutter med en pause mellem halvlegene på 1 minut. Hvis kampen stadig er uafgjort, vil vinderen blive fundet i overensstemmelse med turneringsreglerne for den pågældende turnering. Hvis bestemmelsen går ud på, at der skal benyttes en straffekastrunde for at finde en vinder, skal fremgangsmåden beskrevet under fortolkning benyttes. NB! fra sæsonen 2007/08 Regel 2:1 spilletider for junior er nu 2 x 30 minutter Afgørelse ved straffekast Hvis en straffekastrunde benyttes til den definitive afgørelse, har spillere, der ikke er udvist, diskvalificeret eller bortvist, ret til at deltage. Begge hold udvælger fem spillere. Disse spillere udfører hvert et kast skiftevis med spillerne fra modstanderholdet. Holdene er ikke bundet til at forudbestemme rækkefølgen af kasterne. Målvogtere kan vælges frit og udskiftes med alle de spillere, der har tilladelse til at deltage. En spiller har lov til at deltage såvel som kaster som målvogter. Dommerne afgør til hvilket mål, der skal kastes. Dommerne skal forinden gennemføre en lodtrækning, hvorefter det vindende hold afgør, om de ønsker at kaste først eller sidst. August

10 SPILLETIDEN REGEL 2 Den modsatte rækkefølge skal gælde, hvis kastene må fortsætte, fordi resultatet stadig er uafgjort efter de første fem kast til hvert hold. Til en sådan fortsættelse skal begge hold igen udvælge fem spillere. Alle eller nogle af dem må gerne være de samme som i første runde. Denne metode til udvælgelse af spillere fortsættes så længe, det er nødvendigt. Vinderen er nu fundet, så snart der er opnået en måldifference, efter at begge hold har gennemført det samme antal kast. Spillere kan diskvalificeres fra yderligere deltagelse i straffekastrunden i tilfælde af betydelig eller gentagen usportslig optræden ( 16:13 ). Hvis dette hænder for en spiller, som er blevet udpeget i gruppen af fem spillere, skal holdet udvælge en anden kaster i stedet. 10

11 SPILLETIDEN REGEL 2 2:3 Spilletiden begynder med banedommerens fløjt for det pågældende opgiverkast. Den afsluttes med det automatiske Kommentar: slutsignal fra det officielle tidtagningsanlæg eller med Hvis der ikke forefindes et offentligt tidtagningsanlæg, skal tidtageren benytte et bord- eller håndstopur og afslutte tidtagerens slutsignal. Hvis et sådant signal udebliver, skal kampen med et slutsignal (regel 18:2, 2. afsnit). dommerne fløjte for at markere, at spilletiden er udløbet Et offentligt tidtagningsanlæg bør i Danmark om muligt løbe ( 17:9 ). fra 0 til 60 minutter. 2:4 Regelovertrædelser og usportslig optræden, som begås før eller samtidigt med slutsignalet ( for hver halvleg og tilsvarende i eventuelle forlængelser ), skal straffes, også hvis det efterfølgende frikast ( iflg. regel 13:1 ) eller straffekast ikke kan tages, før signalet for udløbet af spilletiden er givet. Tilsvarende må kastet gentages, hvis slutsignalet ( for halvlegen eller kampens afslutning, også i og for forlængelser ) lyder præcis, når et frikast eller et straffekast er under udførelse, eller hvis bolden allerede er undervejs i luften. I begge tilfælde skal dommerne først afslutte kampen, efter at frikastet eller straffekastet er blevet taget ( eller gentaget ), og dets umiddelbare resultat foreligger. Hvis bolden rammer loftet eller en fastgjort ting over banen i forbindelse med afslutningen af en halvleg eller kampens slutsignal og indkastet IKKE kan udføres inden slutsignalet for halvlegen, skal et sådant indkast IKKE udføres. Husk formalia ved indkast: en fod skal berøre sidelinjen. 2:5 For udførte ( eller gentagne ) frikast efter regel 2:4 gælder særlige regler for spillernes placeringer og udskiftninger. Som en undtagelse fra de normale udskiftningsmuligheder i regel 4:4 er det kun tilladt at udskifte en enkelt spiller på det kastende hold. Overtrædelser heraf straffes efter regel 4:5, 1. afsnit. Yderligere skal alle kasterens medspillere være placeret mindst 3 m fra kasteren uden for modstandernes HUSK at holdet kan vælge at undlade udførelse af frikastet fx ved stor måldifference. August

12 SPILLETIDEN REGEL 2 frikastlinie 13:7, 15:6; se endvidere fortolkning 1. Forsvarsspillernes placeringer fremgår af regel 13:8. 2:6 2:7 Spillere og holdofficials er fortsat underlagt bestemmelserne om personlig bestrafning for regelovertrædelser og usportslig optræden, som begås under udførelsen af et frikast eller et straffekast, som beskrevet i reglerne 2:4-5. En regelovertrædelse under udførelsen af et sådant kast kan imidlertid aldrig føre til et frikast i modsat retning. Hvis dommerne fastslår, at tidtageren har givet slutsignal ( for halvlegen eller kampens afslutning ) for tidligt, er de forpligtet til at lade spillerne forblive på banen for at gennemføre den manglende spilletid. Ved spillets genoptagelse skal det hold, der var i besiddelse af bolden ved spillets for tidlige afbrydelse, sætte bolden i spil. Hvis bolden ikke var i spil, skal spillet genoptages med det kast, som svarer til den pågældende situation. Såfremt bolden var i spil, skal spillet genoptages med et frikast i overensstemmelse med regel 13:4a-b. Hvis en kamps 1. halvleg ( eller en forlængelses første periode ) er afsluttet for sent, skal 2. halvleg afkortes tilsvarende. Såfremt en kamps eller forlængelses 2. halvleg er blevet afsluttet for sent, kan dommerne ikke ændre på forholdet Det hold, som har mistet en fordel ved en ukorrekt afbrydelse af spillet, er det hold, hvis spillere enten: a) var i besiddelse af bolden; eller b) havde en klar mulighed for at være kommet i besiddelse af bolden. Banedommeren træffer afgørelsen, og spillet genoptages herefter i h.t. regel

13 SPILLETIDEN REGEL 2 2:8 Time-out Dommerne afgør hvornår og i hvor lang tid spilletiden skal afbrydes ( time-out ). Time-out er obligatorisk, når: a) der gives en udvisning, en diskvalifikation eller en bortvisning; b) der gives en team time-out; c) der fløjtes af tidtageren eller en teknisk delegeret; d) konsultationer mellem dommerne er nødvendige i overensstemmelse med regel 17:7. En time-out gives normalt også i andre bestemte situationer, afhængig af omstændighederne ( se fortolkning 2 ). Regelovertrædelse under en time-out har samme konsekvenser som regelovertrædelser i spilletiden (16:13) Det forventes, at dommerne benytter deres skøn vedrørende behovet for også at give time-outs i andre situationer end nævnt i 2:8. Nogle typiske situationer, hvor time-outs ikke er obligatoriske, men ikke desto mindre bør anvendes under normale omstændigheder, er: a) ydre indflydelser, f.eks. når gulvet må aftørres; b) hvis en spiller forekommer skadet; c) hvis et hold synligt forhaler spilletiden, f.eks. når holdet forsinker udførelsen af et i reglerne fastsat kast, eller når en spiller kaster bolden bort eller ikke afleverer den; d) hvis bolden berører loftet eller en fastgjort genstand over banen ( 11:1 ), og den ændrer retning, så den havner langt fra det sted, hvor det efterfølgende indkast skal udføres, og derved forårsager en større forsinkelse. Når dommerne skal vurdere nødvendigheden af en time-out i denne og andre situationer, skal de først overveje, om en afbrydelse af spillet uden en time-out vil udgøre en uberettiget ulempe for det ene af holdene. Hvis eksempelvis det ene af holdene på et sent tidspunkt af kampen fører med en stor margin, er det måske ikke nødvendigt at give timeout under en kortere afbrydelse for at aftørre gulvet. Herudover er der ingen grund til at give time out, hvis et hold, der spiller i undertal eller er bag ud, selv sinker spillet. En yderligere, vigtig faktor er den forventede varighed af afbrydelsen. Afbrydelser ved en spillers tilskadekomst er ofte vanskelige at bedømme, hvorfor det kan være sikrest straks at give en time-out. Omvendt bør dommerne ikke være for hurtige med at give time-out, bare fordi bolden har forladt spillepladsen. I sådanne tilfælde kommer bolden ofte omgående tilbage i spilbar stand. Hvis det ikke er tilfældet, bør dommerne koncentrere sig om at bringe reservebolden hurtigt i spil ( 3:4 ) for at undgå en time-out. 13

14 SPILLETIDEN REGEL 2 2:9 Dommerne giver i de fleste tilfælde tidtageren et signal bestående af tre korte fløjt og dommertegn 16 om, hvornår kampuret skal standses og igen sættes i gang i forbindelse med en time-out. Afbrydelsen af spilletiden signaleres til tidtageren ved hjælp af tre korte fløjt og dommertegn 16. I tilfælde af time-outs, hvor spillet alligevel er blevet afbrudt af et fløjtesignal fra tidtageren selv eller en delegeret ( 2:8b-c ), skal tidtageren standse kampuret øjeblikkeligt uden at afvente nogen bekræftelse fra dommerne. Genoptagelse af spillet efter en time-out skal altid ske ved et fløjt ( 15:5b ). Et fløjtesignal fra tidtageren eller den delegerede standser øjeblikkeligt kampen, også selv om dommerne ( og spillerne ) ikke selv opdager, at kampen er standset, og enhver hændelse på banen efter fløjtesignalet er ugyldig. Dette betyder, at hvis der er scoret et mål efter fløjtesignalet fra bordet har lydt, skal dette ikke godkendes. Tilsvarende er en kendelse om et kast til et hold ( straffekast, frikast, indkast, opgiverkast eller målkast ) ugyldigt. Kampen skal i stedet sættes i gang på en måde, som svarer til den situation, som eksisterede, da tidtageren eller den delegerede fløjtede. Hovedårsagen for indgrebet vil være en team time-out eller en fejlagtig udskiftning. Enhver personlig straf, som er ikendt af dommerne i tiden mellem fløjtesignalet fra tidtagerbordet og dommernes afbrydelse, forbliver gyldig. Dette gælder uanset karakteren af forseelsen og uanset straffens karakter. August

15 SPILLETIDEN REGEL 2 2:10 Hvert hold har ret til anmode om en team time-out af 1 minuts Dansk kommentar: varighed i hver af den ordinære spilletids halvlege, men ikke i Dommerne bør i pausen, inden lodtrækningen for en forlængelse gennemføres, sikre sig, at de tilstedeværende forlængelsernes halvlege. Detaljerede instruktioner angående team time-out kort er inddraget og overgivet til sekretæren team time-out er indeholdt i fortolkningen. med besked om, at kortene ikke må benyttes mere i den pågældende kamp Team Time-Out Hvert hold har ret til at modtage en 1-minuts team time-out i hver halvleg af den ordinære spilletid ( men ikke i forlængelser ). Et hold, som ønsker at anmode om en team time-out, skal lade en holdofficial aflevere et grønt kort på tidtagerbordet foran tidtageren. Det anbefales, at det grønne kort måler omkring 15 x 20 cm og har et stort T på hver side. Et hold har kun lov til at anmode om en team time-out, når det er i besiddelse af bolden ( når bolden er i spil eller under en afbrydelse ). Forudsat at holdet ikke mister boldbesiddelsen, inden tidtageren har fløjtet ( i så fald skal det grønne kort returneres til holdet ), vil holdet blive tildelt den pågældende team time-out øjeblikkeligt. Tidtageren afbryder spillet ved at fløjte og standser øjeblikkeligt kampuret ( 2:9 ). Han viser dommertegn 16 for team time-out og peger med strakt arm mod det hold, som anmodede om en team time-out ( om nødvendigt af hensyn til spektakel og røre i området, må tidtageren rejse sig op, medens han udfører dette ). Det grønne kort placeres på tidtagerbordet på det holds side, som anmodede om team time-out, og der skal det forblive det under team time-out en. Dansk kommentar Sekretæren skal notere sig stedet for boldens placering på afbrydelsestidspunktet for både team time-out og andre time-outs iværksat fra dommerbordet. ( se regel 18 ). 15

16 SPILLETIDEN REGEL 2 Dommerne bekræfter time-out signalet, og tidtageren aktiverer et specielt ur til kontrol af team time-out ens varighed. Sekretæren føjer tidspunktet for team time-out en ind i kamprapporten for den pågældende halvleg for det hold, der opnåede den. Under en team time-out skal spillerne og deres holdofficials opholde sig i niveau med deres eget udskiftningsområde, enten på banen eller i udskiftningsområdet. Med hensyn til eventuelle forseelser er det uden betydning, om spillerne befinder sig på eller uden for banen. Dommerne placerer sig på banens midte, men en af dem bør gå til tidtagerbordet for en kort konsultation. Forseelser under en team time-out har samme konsekvenser som forseelser i spilletiden. I denne forbindelse er det uden betydning om de pågældende. spillere er på eller uden for banen. Ved usportslig optræden kan der gives en udvisning efter reglerne i 8:4 og 16:3 c). Efter 50 sekunder giver tidtageren et akustisk signal for at tilkendegive, at spillet skal fortsætte i løbet af 10 sekunder. Holdene er forpligtede til at være parate til at fortsætte spillet, når tiden for team time-out en udløber. Spillet genoptages enten med det kast, som svarer til den situation, som eksisterede, da team time-out en blev givet, eller, hvis bolden var i spil, med et frikast til det hold, der opnåede team time-out en, fra det sted, hvor bolden befandt sig på tidspunktet for afbrydelsen. Når banedommeren fløjter, skal tidtageren sætte kampuret i gang. Dommerne må placere sig hensigtsmæssigt, således at det kan iagttages, hvad de to hold foretager sig under TTO. Optræden af cheerleaders etc. kan betyde en alternativ placering i forhold til midten af banen. Sørg for FØR kampen at informere evt. gulvaftørrere om deres opgave / placering, så de ved en hurtig indsats over for evt. vandspild kan medvirke til et hurtigt fløjt for genstart af kampen. Definition: Boldbesiddelse betyder at en spiller har bolden eller at bolden afleveres fra en spiller til en anden spiller fra samme hold August

17 BOLDEN REGEL 3 3:1 Bolden består af et læder- eller kunststofhylster. Den skal i oppumpet tilstand være kugleformet ( sfærisk ). Overfladen må ikke være skinnende eller glat ( 17:3 ). 3:2 Boldstørrelserne, dvs. deres omkreds og vægt, skal for de forskellige kategorier af hold ved kampens begyndelse være som følger: * cm og g ( IHF størrelse 3 ) for mandlige seniorhold og yngre mandlige hold ( over 16 år ); * cm og g ( IHF størrelse 2 ) for kvindelige seniorhold, yngre kvindelige hold ( over 14 år ) og yngre mandlige hold ( 12 til 16 år ); * cm og g ( IHF størrelse 1 ) for kvindelig ungdom ( 8 til 14 år ) og mandlig ungdom ( 8 til 12 år ). Kommentar: De tekniske specifikationer for bolde, der skal benyttes i alle officielle internationale kampe, er fastsat i IHFs Boldreglement. Størrelse og vægt af bolde, der anvendes til minihåndbold, er ikke fastsat i herværende normale spilleregler. Dansk kommentar: Boldstørrelser for ungdomshold fremgår af turneringens propositioner NB! Fra sæsonen 2007/08 Regel 3:2 boldstørrelse for herre junior er seniorbolden 3:3 Til hver kamp skal der være mindst to bolde til disposition. Reservebolde skal under en kamp være til øjeblikkelig disposition ved tidtagerbordet. Boldene skal overholde bestemmelserne i regel 3:1-2. 3:4 Dommerne afgør, hvornår en reservebold skal anvendes. I sådanne tilfælde bør dommerne hurtigst muligt bringe reservebolden i spil for at nedbringe tiden for afbrydelser og undgå time-outs. Dansk kommentar: Den dommer der gennemfører lodtrækningen, afgør med hvilken bold der skal spilles. Kommer reservebolden i spil, afgør DOMMERNE om der skal skiftes tilbage til den førstvalgte bold/ og evt. hvornår det skal ske. I sæsonen 2006 /2007 Fokus på mere smidig anvendelse af procedure for anvendelse af reservebolde August

18 HOLDET REGEL 4 4:1 Et hold består af indtil 14 spillere. Dansk kommentar: Kamprapporten / holdkortet skal være udfyldt med spillernes Af disse har kun syv spillere lov til befinde sig på banen numre og navne samt underskrevet af begge ansvarlige samtidigt. De øvrige spillere er udskiftningsspillere. holds officials " og afleveret til sekretær / tidtager, inden kampen sættes i gang. Under hele kampen skal holdet have en spiller på banen, der Hvis en holdansvarlig diskvalificeres under en kamp, skal en har en målvogters rettigheder og forpligtelser ( regel 5 ). Den anden af de anførte officials, evt. en spiller, træde i hans spiller, der optræder som målvogter, kan under iagttagelse af sted. 4:4 og 4:7 til enhver tid indsættes som markspiller, ligesom en NB! markspiller til enhver tid kan indsættes som målvogter. I Danmark består et hold af indtil 12 spillere - bortset fra 1. Et hold skal have mindst fem spillere spilleklar på banen ved kampens start. division + håndboldligaen (12 + to U23-spillere). Antallet af spillere kan under hele kampen forøges til 12 / 14 Antallet af spillere på et hold kan under hele kampen, (antal afhængig af forbundenes propositioner). MEN! Spillere kan IKKE slettes i løbet af kampen. inklusive dens eventuelle forlængelser, forøges til 14. EFTER kampen kan tidtager/sekretær slette (læs: Selv om antallet af spillere på banen reduceres til under fem overstrege) spillere, som IKKE er anvendt i kampen (deltaget i lodtrækning, pådraget sig progressiv bestrafning under kampen, kan spillet fortsætte. Det er dommernes og/eller deltaget aktivt på banen). opgave at afgøre, hvis og hvornår kampen i givet fald skal Dommerne skal godkende sådanne tekniske justeringer. afbrydes endeligt ( 17:12 ). 18 August 2006

19 HOLDET REGEL 4 4:2 Et hold har ret til at anvende til og med fire holdofficials under Dansk kommentar: en kamp. Sådanne holdofficials kan ikke udskiftes under Den ansvarlige official, som ikke behøver at være udskiftningslederen, er den der skriver under på kampens forløb. En af de pågældende ( eller en spiller ) skal kamprapporten/holdkortet. Alle officials skal skrives på optræde som «holdansvarlig». Kun denne har lov til at kamprapporten/holdkortet evt. på bagsiden eller under henvende sig til tidtagerbordet og i givet fald til dommerne ( se bemærkninger, hvis ikke der er afsat plads. dog fortolkning 3: Team time-out ). En holdofficial må almindeligvis ikke betræde banen under kampen. En overtrædelse af denne regel skal straffes som usportslig optræden ( 8:4, 16:1c, 16:3d og 16:6a ). Spillet genoptages med et frikast til modstanderne ( 13:1a-b, fortolkning 9. ) Den «ansvarlige holdofficial» skal sikre, at ingen andre personer end de ( maximalt fire ) indskrevne officials og de indskrevne spillere, som har lov til at deltage ( se 4:3 ), er tilstede i udskiftningsområdet. En overtrædelse af dette betyder progressiv bestrafning af den «ansvarlige holdofficial» ( 16:1c, 16:3d og 16:6a ). Bemærk! Det er den ansvarlige holdofficial, der skal sikre, at fx buschauffør, forældre (gælder også lavere rækker) etc. ikke befinder sig i udskiftningsområdet. August

20 HOLDET REGEL 4 4:3 En spiller eller en holdofficial er deltageberettiget, hvis han Dansk kommentar: ved kampens igangsætning er til stede og indskrevet i Regel 18:1 Principielt har tidtageren hovedansvaret for kontrol af kamprapporten ( på holdkortet ). spilletiden, time-outs og udvisningstiden for udviste spillere. Spillere og holdofficials, som først ankommer efter kampens Tilsvarende har sekretæren hovedansvaret for holdenes navnelister, kamprapporten, anmeldelse af spillere, som start, kan opnå deltageberettigelse ved tidtagerbordet og må i ankommer efter kampens begyndelse, og indtræden af givet fald indskrives i kamprapporten. spillere, der ikke er deltageberettigede. En deltageberettiget spiller har til enhver tid lov til at indtræde på banen gennem sit eget holds udskiftningsområde ( under iagttagelse af 4:4 og 4:6 ). Den «ansvarlige holdofficial» har ansvaret for, at kun deltageberettigede indtræder på banen. En overtrædelse skal straffes som usportslig optræden af den «ansvarlige holdofficial» ( 13:1a-b,16:1c, 16:3d og 16:6a; fortolkning 9 ). August

21 HOLDET REGEL 4 4:4 Udskiftningsspillere kan indsættes under hele kampen når som helst, og så ofte det ønskes ( se dog regel 2:5 ) uden at melde sig til tidtager / sekretær, såfremt de spillere, der skal afløses, har forladt banen korrekt ( 4:5 ). De i udskiftningen involverede spillere skal altid forlade banen henholdsvis indtræde på banen over eget holds udskiftningslinie ( 4:5 ). Dette gælder også for udskiftning af målvogtere. ( 4:7 og 14:10 ). Udskiftningsreglerne gælder også under en time-out, men ikke under en team time-out. 4:5 En fejlagtig udskiftning skal straffes med en udvisning af den skyldige spiller. Hvis mere end en spiller fra samme hold gør sig skyldig i fejlagtig udskiftning i samme situation, skal kun den spiller, der først begår en forseelse, straffes herfor. Spillet genoptages med et frikast til modspillerne ( 13:1a-b, fortolkning 9 ). Kommentar Formålet med begrebet udskiftningslinie er at sikre en rimelig god og korrekt udskiftning. Det er ikke meningen at fremkalde bestrafninger i andre situationer, hvor en spiller overtræder side- eller baglinien på harmløs måde og uden nogen intention om at skaffe sig en fordel ( f.eks. at indtage væske eller låne et håndklæde en anelse bag udskiftningslinien eller at forlade banen på i øvrigt sportslig måde lidt uden for 15 cm-linien efter at være blevet idømt en udvisning ). Taktisk og ulovlig udtræden af banen er behandlet særskilt i regel 7:10 Målvogterskifte ved straffekast: Når modstanderholdets straffeskytte er klar (dvs. står med bolden i hånden på det korrekte sted) er udskiftning af målvogter ikke mere tilladt. Hvis målvogteren alligevel forsøger at foretage en udskiftning, skal han ikendes en advarsel for usportslig optræden og skal forblive i målet. Hvis han alligevel gennemfører udskiftningen, skal han udvises. Han skal ligeledes udvises, hvis han tidligere i kampen er ikendt en advarsel eller hans hold tidligere er ikendt 3 advarsler. Det er uden betydning om målvogteren opfordres til udskiftning af en official eller ikke. SUND FORNUFT En udvist spiller, der stille og roligt forlader banen og tager plads på bænken uden at gå over egen udskiftningslinje skal IKKE straffes yderligere (for at forlade banen ulovligt). Det er tilladt målvogteren (bag målet) og spillere kortvarigt at forlade banen for at indtage væske eller tørre sig med fx et håndklæde. Hvis en skadet spiller må forlade banen uden for udskiftningsområdet mens der er Time-out kan en erstatningsspiller indtræde umiddelbart herefter for at fremme afviklingen af kampen (reducere Time-out-tiden). 21

22 HOLDET REGEL 4 4:6 Hvis en overtallig spiller indtræder på banen uden en udskiftning, eller hvis en udskiftningsspiller ulovligt griber ind i spillet fra udskiftningsområdet, skal den skyldige spiller straffes med en udvisning. Derfor må hans holds antal af spillere på banen reduceres med en spiller i de næste 2 minutter. Hvis en udvist spiller indtræder på banen under afsoning af sin udvisningsperiode, skal han idømmes en ny udvisning, som begynder, når spillet genoptages, og holdet skal reduceres yderligere i resten af den første udvisningsperiode. Spillet genoptages i begge tilfælde med et frikast til modstanderne Dansk kommentar: Spillere, der som følge af en reducering af deres hold, må forlade banen i en udvisningsperiode, i resten af en udvisningsperiode eller dele af begge, for en forseelse begået af en af deres medspillere eller en af deres holdofficials, kan frit benyttes som udskiftningsspillere, da udvisningen ikke er deres personlige og ikke skal indføres i kamprapporten/på holdkortet for de(n) pågældende. En af holdets spillere på banen skal dog være iklædt spilletøj som målvogter med en målvogters rettigheder og forpligtelser. Uberettiget indgreb Hvis en spiller i udskiftningsområdet rører en bold der befinder sig på banen, skal han straffes som en overtallig spiller. (Fx en spiller som siddende på bænken standser en trillende bold på banen). 4:7 Alle markspillere på et hold skal bære ens spilledragter. Sammensætningen af farver og design for de to holds spilledragter skal tydeligt adskille sig fra hinanden. Alle spillere, der benyttes som målvogtere på et hold, skal bære den samme farve og en farve, som adskiller dem fra begge holds markspillere og fra modstanderholdets målvogter(e) ( 17:3 ). Dette gælder også, hvis en markspiller skal overtage målvogterens plads og han i den forbindelse iklæder sig en gennemsigtig overtrækstrøje. Opstramningen gennemføres med start i Liga + 1. division i sæsonen 05/06 i øvrige rækker skal der gives vejledning. (se også næste side). 22

23 HOLDET REGEL 4 4:8 Spillerne skal bære numre på spilletrøjen, der på ryggen skal Dansk kommentar: være mindst 20 cm og på brystet mindst 10 cm høje. Hvis en spiller, der fungerer som målvogter, benytter et specielt målvogterovertræk over en markspillertrøje, skal Numrene skal på rygsiden placeres centreret både i vandret dette være af samme farve som benyttes af holdets og lodret plan, i det lodrette dog med en tolerance målvogtere og mindst være et hals- og ærmeløst overtræk hensyntagende spillerens højde. De anvendte numre bør uden andre åbninger end til hals og arme. Hvis det er forsynet med eget nummer, skal dette være identisk med det være fra 1 til 20. En spiller, som veksler mellem at være nummer, som spilleren er anmeldt under på kamprapporten/ markspiller og målvogter, skal bære samme nummer i begge holdkortet. Hvis ikke, skal spillertrøjens rygnummer være tilfælde. synligt ved benyttelse af et gennemsigtigt (homogent og finmasket) materiale på overtrækket over trøjenummeret. Numrenes farve skal være i klar kontrast til spilletrøjens Ved fejlagtig anvendelse skal der kun dømmes frikast altså farve(r) og design. ikke progressiv bestrafning! 4:9 Spillerne skal bære sportssko, der egner sig til håndboldspil ( på det givne underlag ). Det er ikke tilladt at bære genstande, som kan være farlige for andre spillere. Dette indebærer for eksempel hoved- eller ansigtsbeskyttelse, armbånd, ure, ringe, synlig piercing, halsbånd eller -kæder, ørenringe, briller uden fastgørelsesbånd, briller uden fast stel eller andre genstande, som kan være farlige ( 17:3 ). Flade ringe, mindre ørenringe og synlig piercing vil være tilladte, hvis de er tapet over på en sådan måde, at de ikke fremtræder farlige for andre spillere. Hårbånd er tilladt, såfremt de er fremstillet af blødt, elastisk materiale. Spillere, der ikke opfylder disse betingelser, får ikke lov til at deltage, før de har rettet uregelmæssigheden NB! Det er IKKE tilladt at bære hovedbeklædning under spillet. HARPIKS/KLÆBEMIDLER Anvendelse af afsmittelige klæbemidler på fingre eller bold er tilladt, hvis ikke andet fremgår af propositionerne for den pågældende kamp eller turnering. Overtrædelse straffes som usportslig optræden (regel 16.3) og medfører en udvisning. En gentagen overtrædelse straffes som grov usportslig optræden (regel 16.6 d). Bemærk at målvogtere benytter målrammen til ulovlige harpiksdepoter. HANDSKER Det er kun tilladt målvogteren at spille med handsker i organisationernes to laveste børnerækker, og kun når målvogteren under spillet forbliver i målfeltet MASKER OG HJELME IHF har besluttet at det IKKE er tilladt at bære maske eller hjelm. HÅRSPÆNDER SKAL om nødvendigt tapes, så de ikke udgør en fare DHF s turneringsudvalg har udsendt følgende: Brug af knæ- og næseskinne i Dansk Håndbold. DHF fastholder forbud mod brug af knæ- og næseskinne i LIGA og 1. division. Brug af knæ- og næseskinne er IKKE tilladt i Håndboldligaen og 1. division eller opspillet hertil. De bedste hold med chance for internationale kampe findes i de to bedste rækker derfor skønnes opretholdelse af forbudet IKKE at være relevant for de underliggende rækker (bredden). August

24 HOLDET REGEL 4 4:10 En spiller, som bløder eller har blod på legeme eller spilletøj, Når en spiller har fået stoppet blødningen og evt. skiftet spillertrøje, kan han atter indtræde på banen uden speciel skal øjeblikkeligt forlade banen ( ved normal udskiftning ) for tilladelse. at få stoppet blødningen. Såret skal afdækkes og legeme og Mener dommerne at han er indtrådt på banen uden at have spilletøj rengøres, før spilleren igen må benyttes på banen. fjernet blodet ordentligt, SKAL han straffes progressivt. En spiller, som ikke følger dommernes instruktioner i forbindelse med disse forholdsregler, skal straffes for usportslig optræden ( 8:4, 16:1c og 16:3c ). SUND FORNUFT : Eksempelvis kan en spiller IKKE selv se, at blod trækker gennem en hovedforbinding her skal der anvendes sund fornuft og spilleren sendes derfor ud i udskiftningsområdet UDEN progressiv bestrafning. 4:11 Hvis en spiller kommer til skade, kan dommerne ( ved at anvende dommertegn 16 og 17 ) give tilladelse til, at to af de personer, som er berettiget til deltagelse ( se 4:3 ), kan betræde banen under en time-out med den specielle opgave at assistere en spiller fra deres eget hold. Hvis yderligere personer indtræder på banen, betragtes det som ulovlig indtræden. Såfremt det drejer sig om en spiller, straffes det efter regel 4:6 og 16:3a, hvis drejer sig om en official efter regel 4:2, 16.3d og 16:6a. En person, som er givet tilladelse til at indtræde på banen, men som i stedet for at assistere den tilskadekomne spiller giver instruktioner til spillere eller nærmer sig modspillere eller dommere, skal betragtes som skyldig i usportslig optræden (16:1c, 16:3c-d og 16:6a). Indtræden på banen sker på eget ansvar. Det skal straffes hvis for mange personer indtræder på banen. En holdofficial straffes for usportslig optræden efter regel 4:2. En spiller straffes som overtallig spiller efter regel 4:6 VIGTIGT: Analog med regel 4:5 straffes kun den første ulovlige spiller, hvis flere end en spiller løber på banen. 24

25 MÅLVOGTEREN REGEL 5 Det er tilladt for målvogteren: 5:1 5:2 5:3 i forsvarsøjemed at berøre bolden med alle legemsdele inde i målfeltet at bevæge sig med bolden i målfeltet uden at være underlagt samme begrænsninger som markspillerne ( 7:2-4, 7:7 ). Målvogteren må dog ikke forsinke et målkast unødigt ( 6:4-5, 12:2 og 15:5b ). at forlade målfeltet uden bold og deltage i spillet på spillepladsen. I dette tilfælde er han undergivet de samme regler som markspillerne. Målfeltet betragtes som forladt, så snart målvogteren berører gulvet uden for målcirklen med en hvilken som helst del af legemet; Kommentar: Målvogteren der deltager i spillet ude på spillepladsen, betragtes som markspiller og straffes som sådan ved forseelser, hvorfor der er FRIKAST a) når målvogteren sætter den ene fod ind i målfeltet, mens den anden fod stadig berører spillepladsen uden for målcirklen for derefter at aflevere bolden til en medspiller b) når målvogteren stående med den ene fod ude på spillepladsen og den anden fod inde i målfeltet parerer et skud c) når målvogteren stående med den ene fod ude på spillepladsen og den anden fod inde i målfeltet bliver spillet af en medspiller Ved sammenstød mellem målvogteren der forlader sit målfelt og den angribende markspiller skal regel 8:2c og regel 8:2d holdes op mod regel 5:3 ( angriberfejl contra forsvarsfejl ) 5:4 at forlade målfeltet med bolden og spille den videre på spillepladsen, hvis han ikke har haft bolden under fuld kontrol. 25

26 MÅLVOGTEREN REGEL 5 Det er ikke tilladt for målvogteren, at: 5:5 5:6 udsætte modspillerne for fare under udøvelse at sit forsvarsspil ( 8:2, 8:5 ); forlade målfeltet med bolden under kontrol. Dette medfører et frikast ( i henhold til 13:1 a og 15:7, 3. afsnit ), hvis dommerne havde fløjtet for udførelsen af målkastet, hvis ikke skal målkastet tages om ( 6:1, 13:1a, 15:7, 2. afsnit ); se dog fordelsfortolkningen i 15:7, hvis målvogteren var ved at miste bolden udenfor målfeltet efter at have overskredet målcirklen med bolden i hånden. BEMÆRK! Hvis målvogteren forlader målfeltet med bolden EFTER at dommerne har fløjtet for målkastets udførelse skal der dømmes frikast i henhold til regel 13:1a Hvis målvogteren forlader målfeltet med bolden og dommerne IKKE har fløjtet for målkastets udførelse (jf regel 12:2), SKAL DER KORRIGERES OG ET NYT MÅLKAST MED IGANGSÆTNINGSFLØJT SKAL UDFØRES. 5:7 berøre bolden, når den ligger eller triller på gulvet uden for målfeltet, medens han selv befinder sig i målfeltet ( 6:1, 13:1a ); 5:8 5:9 5:10 5:11 hente bolden ind i eget målfelt, hvis den ligger eller triller på gulvet uden for målfeltet ( 6:1, 13:1a ); vende tilbage fra spillepladsen til eget målfelt med bolden ( 6:1, 13:1a ); berøre bolden med en fod eller et underben, hvis den ligger på gulvet i målfeltet eller bevæger sig i retning mod spillepladsen ( 13:1 a ); overskride sin begrænsningslinie ( 4-m linien ) ved straffekast eller dens forlængelse, før bolden har forladt kasterens hånd. NB!! Ligger bolden stille, er den ude af spil. Berører målvogteren nu bolden med foden, er der stadig MÅLKAST!! (disharmoni ift. regel 5:10) Kommentar Så længe målvogteren har en fod, der berører gulvet, på eller bag begrænsningslinjen (4-m linjen), er det ham tilladt at bevæge den anden fod eller en hvilken som helst legemsdel i luften ud over denne line. August

27 MÅLFELTET REGEL 6 6:1 Målfeltet må kun betrædes af målvogteren ( se dog 6:3 ). Målfeltet, hvortil målcirkellinien medhører, er betrådt, når en markspiller berører det med en hvilken som helst legemsdel. 6: Hvis en markspiller indtræder i målfeltet, skal der dømmes: a) målkast, hvis en markspiller fra det hold, der er i angreb, indtræder i målfeltet med bolden eller indtræder i målfeltet uden bold, men opnår en fordel ved dette ( 12:1 ); b) frikast, hvis en markspiller fra det forsvarende hold indtræder i målfeltet bold og derved opnår en fordel, men uden at fratage det angribende hold en målchance ( 13:1b; se også fortolkning 5:1b ); c) straffekast, hvis en markspiller fra det forsvarende hold træder ind i målfeltet og på grund af dette fratager modspilleren en oplagt målchance ( 14:1a ). At betræde målfeltet straffes ikke, hvis: a) en spiller betræder målfeltet efter at have viderespillet bolden, såfremt dette ikke er til ulempe for modspillerne; b) en spiller betræder målfeltet uden bold og ikke derved opnår nogen fordel; Bolden betragtes som ude af spil, når målvogteren inde i målfeltet har kontrol over bolden med hænderne ( 12:1 ). Bolden skal bringes i spil igen ved et målkast ( 12:2 ) BEMÆRK! Markering for målkast SKAL anvendes! Dansk kommentar: Det er IKKE tilladt en angrebsspiller at forsøge at tage bolden fra en målvogter (erobre bolden), når den fastholdes i målfeltet (progressiv bestrafning af angrebsspilleren). Omvendt er det ikke tilladt målvogteren at berøre en bold, der fastholdes af en markspiller uden for målfeltet (regel 6:5). Målvogteren skal spille bolden videre med et målkast (regel 12), hvis den bliver liggende i målfeltet. 27 August 2006

28 MÅLFELTET REGEL 6 6:5 Bolden forbliver i spil, medens den triller på gulvet inde i målfeltet. Målvogterens hold er i boldbesiddelse, men kun målvogteren har lov til at berøre den. Målvogteren har lov til at samle den op, hvilket bringer den ud af spil, og derefter igen bringe den i spil i overensstemmelse med 6:4 og 12:1-2 (se dog 6:7b). Der begås frikast, hvis bolden berøres af en medspiller til målvogteren, medens den triller (se dog 14:1a i forbindelse med fortolkning 8, pkt. c), og spillet fortsættes med et målkast (12:1, 3), hvis den berøres af en modspiller. Bolden er ude af spil, så snart den ligger stille på gulvet inde i målfeltet (12:1, 2). Den tilhører målvogterens hold, men kun målvogteren må berøre den. Målvogteren skal samle den op og bringe den i spil i overensstemmelse med 6:4 og 12:2 (se dog 6:7b). Der er stadig målkast, hvis bolden berøres af en hvilken som helst anden spiller (12:1, 2. afsnit, 13:3). Det er tilladt en markspiller på spillepladsen at berøre bolden i luften over målfeltet, det er også tilladt, hvis han selv befinder sig i luften over målfeltet under berøringen 6:6 Spillet skal fortsættes med et målkast ( 6:4-5 ), hvis en forsvarsspiller berører bolden under udførelse af en forsvarsmanøvre, og bolden opfanges af målvogteren eller bliver liggende i målfeltet. 28

29 MÅLFELTET REGEL 6 6:7 Hvis bolden spilles ind i eget målfelt, skal der dømmes som AUGUST 2007 elitesamlingen følger: a) mål, hvis bolden går i mål; Regeludvalget under Dommerudvalgets kompetencegruppe har besluttet: b) frikast, hvis bolden lægger sig til hvile i målfeltet, eller hvis målvogteren berører bolden, og den ikke går i mål Hidtig praksis / forståelse for, at målrammerne ( 13:1a-b ); i alle tilfælde løser bolden, så den er fri for c) indkast, hvis bolden går over baglinien ( 11:1 ) ; alle spillere også ved indspil i eget målfelt d) spillet fortsætter, hvis bolden passerer målfeltet på sin FASTHOLDES indtil andet er fortolket. vej tilbage til spillepladsen uden at blive berørt af målvogteren. 6:8 En bold, som returnerer fra målfeltet til spillepladsen, forbliver i spil. En evt. ændring i denne forståelse vil - efter indhentet udtalelse hos IHF blive implementeret via dommerinstruktørerne (uddannes maj 2008) til gennemførelse pr. 1. august 2008 August

30 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 At spille bolden Det er tilladt: 7:1 7:2 7:3 at kaste, gribe, stoppe, støde eller slå til bolden ved hjælp af hænder, ( åbne eller knyttede ) arme, hoved, krop, lår og knæ; at fastholde bolden i indtil 3 sekunder, også når den ligger på gulvet ( 13:1a ); at bevæge sig højst tre skridt med bolden ( 13:1a ). Et skridt er udført, når: a) en spiller, som står med begge fødder på gulvet, løfter en fod og igen sætter den til gulvet, eller bevæger en fod fra et sted til et andet; b) en spiller berører gulvet med den ene fod, medens han griber bolden og derpå sætter den anden fod på gulvet; c) en spiller efter et spring berører gulvet med den ene fod og derpå udfører et spring på samme fod eller berører gulvet med den anden fod; d) en spiller efter et spring lander på gulvet med begge fødder samtidigt og derpå løfter den ene fod og sætter den til gulvet igen eller bevæger en fod fra et sted til et andet. Kommentar: Hvis en fod bevæges fra et sted til et andet, er det tilladt at føre den anden fod hen til den, der blev flyttet, uden at det tæller som skridt 30

31 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 7:4 såvel stående som under løb at: Eksempel: HVID 9 har bolden under kontrol. Foran HVID står RØD 3, a) studse bolden en enkelt gang mod gulvet og gribe som med sin krop forsøger at spærre for sin modspiller den igen med en eller begge hænder; (8:1 c). Det er tilladt. at HVID 9 kaster bolden i en bue henover b) drible med bolden ved gentagne gange at studse RØD 3 løber forbi RØD 3 og igen tager bolden, såfremt den mod gulvet med én hånd, og derpå gribe den den har berørt gulvet. eller samle den op igen med en eller begge hænder; c) trille bolden gentagne gange på gulvet med en hånd, og derefter ( fange den eller ) samle den op med en eller begge hænder. Så snart bolden derefter fastholdes med en eller begge hænder, skal den spilles videre inden 3 sekunder og efter højst tre skridt ( 13:1a ). En studsning eller dribling betragtes som påbegyndt, når spilleren med en hvilken som helst del af kroppen berører bolden og dirigerer den mod gulvet. Efter bolden har berørt en anden spiller eller målrammen, har spilleren lov til igen studse, drible eller gribe den ( se dog 14:6 ). 7:5 7:6 at føre bolden fra den ene hånd til den anden; at spille bolden videre i knælende, siddende eller liggende stilling, hvilket indebærer, at det er tilladt at udføre et kast i en sådan stilling, hvis betingelserne i regel 15:1 er opfyldt, dvs. at en del af en fod skal være i konstant berøring med gulvet. August

32 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 Det er ikke tilladt at: 7:7 7:8 7:9 7:10 berøre bolden mere end en gang, efter at bolden er kommet under kontrol, med mindre den i mellemtiden har berørt gulvet, en anden spiller eller målrammen ( 13:1a ). Gribefejl må dog ikke straffes. Der foreligger en gribefejl, hvis bolden under det første forsøg på at gribe eller standse den ikke bringes under kontrol. berøre bolden med fod eller underben, undtagen når den er blevet kastet på spilleren af en modstander ( 13:1a-b ). Hvis bolden berører en dommer på banen, skal spillet fortsætte. Hvis en spiller med bolden under kontrol fra banen forsøger at komme uden om en modspiller under benyttelse af arealet uden for banen, skal der dømmes frikast til modstanderne ( 13:1a ), såfremt han under forsøget mister sin berøring med banen, selv om bolden hele tiden har været inde på banen. Hvis en spiller fra det hold, der er i boldbesiddelse, forlader banen uden bold, skal dommerne gøre spilleren klart, at han skal vende tilbage til banen. Hvis spilleren ikke efterkommer det, eller hvis denne hændelse gentager sig af det samme hold, skal der dømmes frikast til modstanderne ( 13:1a ) uden yderligere forhåndsadvisering. Sådanne hændelser skal ikke give nogen personlig straf efter regel 8 og 16. Kommentar: Der foreligger en gribefejl, når bolden ikke bringes under kontrol ved et forsøg på at gribe den eller standse den. Hvis bolden tidligere har været under kontrol, må spilleren ikke berøre den mere end en gang efter at have berørt den eller studset den. Der er IKKE overensstemmelse med det at lave en gribefejl og bolden derved lander på foden (regel 7:7) og berøre bolden med foden eller underben (regel 7:8). Ensartethed i vurderingen fod på bolden er vigtig i forholdet til spillets parter, derfor: EFTER EN GRIBEFEJL HVOR BOLDEN rammer foden skal der i henhold til regel 7:8 dømmes FOD PÅ BOLDEN. Husk! Bevidst fod på bolden skal straffes progressivt. 32

33 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 7:11 Det er ikke tilladt at holde bolden i egne rækker uden at gøre Passivt spil ( reglerne 7:10-11 ) Almindelige retningslinier: noget synligt forsøg at angribe eller skyde på mål. Tilsvarende Anvendelsen af reglerne vedrørende passivt spil har til er det ikke tilladt gentagne gange at forsinke udførelsen af formål at undgå uønskede spillemetoder og forsætlig opgiverkast, frikast eller eget holds målkast ( se fortolkning forsinkelse af spillet. Det indebærer, at dommerne gennem hele kampen skal vurdere og bedømme passive metoder på 4 ). Dette betragtes som passivt spil, hvilket skal straffes med en konsekvent måde. et frikast mod det hold, som er i besiddelse af bolden, med Passive spillemetoder kan forekomme i alle faser af et holds mindre den passive tendens ophører ( 13:1a ). angreb, dvs. når bolden spilles op ad banen under en opbygningsfase og under en afslutningsfase. Frikastet tages fra det sted, hvor bolden befandt sig, da spillet blev afbrudt. 7:12 Når dommerne iagttager en mulig tendens til passivt spil, vises et varskotegn ( dommertegn 18 ). Dette giver holdet i boldbesiddelse mulighed for at ændre angrebsform for at undgå at miste bolden. Hvis angrebsmetoden ikke ændres, efter at varskotegnet er blevet vist, eller der ikke foretages noget skud på mål, skal der dømmes frikast mod holdet i boldbesiddelse ( se fortolkning 4 ). Under særlige omstændigheder ( f.eks. bevidst undladelse af udnyttelse af en oplagt målchance ) kan dommerne om fornødent også dømme frikast mod holdet i boldbesiddelse uden noget forudgående varskotegn. Den passive spillemetode udnyttes relativt ofte i følgende situationer: et hold fører beskedent umiddelbart før kampens afslutning; et hold har en spiller udvist; modstandernes forsvar er overlegent. Varskotegnet bør vises i især følgende situationer: 1. Når udskiftningerne gennemføres langsomt, eller når bolden spilles langsomt op ad banen. De typiske kendetegn er, at: spillerne afventer på banens midte gennemførelsen af udskiftningerne; en spiller forsinker udførelsen af et frikast ( ved at foregive ikke at vide, hvorfra det skal tages ), opgiverkast ( ved målvogterens langsomme kast til midten, ved et bevidst sjusket kast til midten eller bolden føres i langsom gang til midten ), et målkast eller indkast, efter at holdet tidligere er blevet tilrettevist for at benytte en sådan forsinkende fremgangsmåde; en spiller står stille og enhåndsdribler; bolden spilles tilbage på holdets egen banehalvdel, selv om modstanderholdet ikke presser spillerne; STRAKS! Varskotegn vises samtidig med fløjt for opgiverkast 33 August 2006

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 6. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra august 2005 nye internationale spilleregler -

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Regel 1 Håndboldbanen

Regel 1 Håndboldbanen Regel 1 Håndboldbanen 1:1 Håndboldbanen (fig. 1) er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter (regel 1:4 og regel 6). Rektanglets lange sider kaldes

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

HÅNDBOLD SPILLEREGLER

HÅNDBOLD SPILLEREGLER 2 INTERNATIONALE HÅNDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND 12. UDGAVE 1. OPLAG 2010 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver: Dansk

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER Dansk Håndbold Forbund Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan rekvireres hos Dansk Håndbold Forbund, Nyborg. Telefon: 65 31 46 44 2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer

Læs mere

HÅNDBOLD SPILLEREGLER

HÅNDBOLD SPILLEREGLER INTERNATIONALE HÅNDBOLD SPILLEREGLER med kommentar, fortolkninger og retningslinjer Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND Gyldig fra den 1. juli 2016 Tidligere udgaver annulleres 2 Udgiver: Dansk Håndbold

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 Mini Mini er spillere, der ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen begynder. Minipiger/minidrenge er spillere, der

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Den vigtigste regel er dog:

Den vigtigste regel er dog: - - - - Denne publikation udarbejdet til Hondbóltsamband Føroya fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND

Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND MANUAL for Tidtagere og Sekretærer Manualen er tænkt som en hjælp for officials, der udfører funktioner som Tidtager og Sekretær. Manualen dækker såvel de kampe,

Læs mere

INTERNATIONALE SPILLEREGLER

INTERNATIONALE SPILLEREGLER INTERNATIONALE SPILLEREGLER for STRANDHÅNDBOLD med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. udgave 1. oplag Gyldig fra den 1. april 2002 Udgiver: Dansk Håndbold Forbund Idrættens

Læs mere

coachingzone Ingen coaching

coachingzone Ingen coaching 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Der er desuden et udskiftningsområde (side 17) coachingzone coaching 2 Ingen Denne

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Studiehåndbog

Studiehåndbog Studiehåndbog 2017-18 FOKUS 1: Kampens sidste 30 sekunder. Forskellen på udvisning og diskvalifikation! (Se side 2) FOKUS 2: Hvornår er en spiller ulovligt uden for spillepladsen? (Se side 3) FOKUS 3:

Læs mere

Studiemateriale - supplement. Dynamisk Fremdri. August udgave

Studiemateriale - supplement. Dynamisk Fremdri. August udgave Studiemateriale - supplement Dynamisk Fremdri August 2016 2. udgave 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Kontroller altid,

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg søndag den14. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Begynderguide til MÅLVOGTER HØJRE FLØJ VENSTRE FLØJ STREG PLAYMAKER

Begynderguide til MÅLVOGTER HØJRE FLØJ VENSTRE FLØJ STREG PLAYMAKER Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015 Dansk Håndbold Forbund 1 Nye veje - nye muligheder 2015 Spillereglerne 2010 varslede ny håndboldverden Ændringerne i spillereglerne involverer fundamentale aspekter af spillet og vil derfor have betydelig

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Skjern Håndbold og HC Midtjylland

Skjern Håndbold og HC Midtjylland Skjern Håndbold og HC Midtjylland Brøndby, d.30. oktober 2014 Journalnr.2050-14-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skjern Håndbold under herreligakamp nr. 765680 afviklet den 15. oktober 2014 mellem

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER Sådan giver du en god håndboldoplevelse Hvad skal en vejleder? Vejlederen er ansvarlig for samtlige af kampens deltagere. Vejlederen skal fjerne spillernes opmærksomhed

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne TMS Ringsted og Roskilde Håndbold Pr. mail Brøndby den 8. december 2016 Journal nr. 1886-16-FS Kamp nr. 373143 1 DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne Disciplinærinstansen

Læs mere

Dommeruddannelsen version 1.0

Dommeruddannelsen version 1.0 Dommeruddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH Til Randers HH Skanderborg Håndbold Brøndby den 14. april 2015 Journalnummer 1232-15-sha Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg

Læs mere

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv.

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv. 0BInternationale Basketball regler KAPITEL 1 SPILLET 1 Definitioner 1.1 Basketballspillet Basketball spilles af to (2) hold med fem (5) spillere på hvert hold. Det gælder for hvert hold om at score i modspillernes

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal HC Odense og Randers HK Brøndby den 14. februar 2012 Journal nr. 1183-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr. 254214 mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Internationale BASKETBALL LOVE. 18. Udgave

Internationale BASKETBALL LOVE. 18. Udgave Internationale BASKETBALL LOVE 18. Udgave Danmarks Basketball-Forbund København 2010 FORORD Danmarks Basketball Forbund udsender hermed sin 18. udgave af de internationale spilleregler for basketball.

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Spiludvikling Landsdækkende tiltag

Spiludvikling Landsdækkende tiltag Spiludvikling Landsdækkende tiltag Ingen mandsopdækning Kun udskiftning i boldbesiddelse eller ved spilstop Man må altid rykke op og spille på ældre årgange uden at det får konsekvenser for deltagelse

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER August 2013

FINA VANDPOLOREGLER August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 Indhold WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 5 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 7

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s elitedommerudvalg (EDU) påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, 1. division for herrer, landspokalkampe i indledende runder

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010 SPILLEREGLER for floorball Gældende fra 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Spilleregler for floorball Indholdsfortegnelse 1 Banen................................ 3 101 Banens dimensioner.....................

Læs mere