FAKTABLAD / Report detail form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTABLAD / Report detail form"

Transkript

1 FAKTABLAD / Report detail form MIK / MIC Eksamensprojekt / Exam project Semester: (x)2 ( )3 ( )4 (x)dansk linje ( )International line Dato for aflevering / Handed in: Projektets title / Project title: Rig-Tig by Stelton Gruppens nummer/navn / Group no. or name: SCK Vejleder / Coach: Jamal Aztout Gruppens medlemmer / Group members Fødselsdato / Date of birth -adresse / address Underskrift / Signature 1. Søren Jacobsen ail.com 2. Kristoffer Winther Winberg mail.com 3. Camilla Nadja Fleron m URL for web-produktion / Website URL: Facebook: https://www.facebook.com/pages/rig-tig-by-stelton-eksamensprojekt- SCK/ ipad magasin:

2

3 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Empiri Metode- og teorivalg Teorikritk...8 Kap. 2 Virksomhedsanalyse af Stelton A/S Om Stelton CSR Strukturanalyse Kulturanalyse...14 Kap. 3 Markedsanalyse Porters 5 forces Købernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Leverandørernes forhandlingsstyrke Truslen fra nye udbydere Konkurrencesituationen i branchen Porters generiske strategier Ansoffs vækststrategier...22 Kap. 4 Produktanalyse af Rig-Tig by Stelton PLC-kurven Bostonmodellen...26 Kap. 5 Målgruppeanalyse SMP Valg af Segment og Målgruppe De 4 P er Positionering Brugertest

4 Kap. 6 Projektstyring Rollefordeling Risikovurdering Budget Gantt-kort Udviklingsmodel...37 Kap. 7 Konceptbeskrivelse Konceptet Designmanual Visuel identitet Logo Femte element Typografi Farver Teknisk dokumentation Kommunikationsplan Afsender Modtager Budskab Kanal Effekt...45 Kap. 8 Konklusion Kap. 9 Litteraturliste Bøger Hjemmesider...49 Kap. 10 Bilagsoversigt Bilag 1 Mail...52 Bilag 2 Brugertest...53 Bilag 3 Risikovurdering...54 Bilag 4 Budget...55 Bilag 5 Gantt kort...56 Bilag 6 ipad magasin...57 Bilag 7 Kampagnemateriale...58 Bilag 8 Teknisk dokumentation

5 1INDLEDNING Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Empiri Metode- og teorivalg Teorikritik 4

6 Kap. 1 Indledning 1.1 Indledning Finanskrisen har haft en stor påvirkning på designbranchen og flere virksomheder flytter fokus fra udformningen af produkterne til et mere strategisk valg om innovation. Innovationsprojekter er derfor øverst på listen hos mange af de større virksomheder 1. Virksomheder der retter sig mod luksussegmentet har haft nogle hårde år og er ramt på både omsætning og indtjening pga. finanskrisen, så der har været god grund til at være innovativ for at skabe vækst igen. Denne innovation kan ske gennem en differentiering, for på den måde at skabe en unik konkurrencefordel. Virksomhederne skal i højere grad koncentrere sig om sin kernekompetence for, at skabe merværdi for kunderne og ikke bare aktionærerne, som der var en tendens for inden krisen. Ydelser og produkter skal skille sig ud fra konkurrenternes. Herunder kan fornyelse af noget ukendt være med til, at skabe en ny konkurrencefordel, bl.a. er etik og social ansvarlighed blevet meget vigtigere nu end inden krisen 2. Et eksempel på innovation er grøn innovation, altså gennem klimaet, hvor Danmark ligger nummer to i EU. Her ses der f.eks. på hvor gode virksomhederne er til, at anvende ressourcerne effektivt. Miljøinnovationen kan have en stor rolle i dansk økonomi, specielt hvis udviklingen fortsætter. Det vil ikke alene gavne miljøet og skabe grønne arbejdspladser, men samtidig også være en mulighed for at vinde vigtige markedsandele Problemstilling De finansielle krisetider har siden 2008 sat sit præg på danske designvirksomheder, som producerer brugskunst. Dette har tvunget virksomhederne til at tænke mere innovativt i deres produktudvikling, for på den måde at skille sig ud fra konkurrenterne og dermed positionere sig i forbrugerens bevidsthed 4. I den seneste tid er der blevet fokuseret på, at finanskrisen kan få alvorlige konsekvenser for klimaet. Det verdensomspændende fokus på klima vil grundet finanskrisen og den globale recession blive nedprioriteret download 02/12 kl download 02/12 kl download 02/12 kl download 24/11 kl download 24/11 kl

7 1.3 Problemformulering Hvordan differentierer Stelton sig på et marked der er ramt af finanskrisen, og hvorledes kan man via digitale medier, herunder en e-shop, et ipad magasin og en facebookside henvende sig til den miljøbevidste forbruger? 1.4 Afgrænsning Vi vil afgrænse os til Steltons nye brand Rig-Tig by Stelton, da det er et nyt brand på markedet der vækker opsigt gennem dets værdier: design, funktion og ressourcer. Desuden henvender brandet sig til et andet segment end Steltons oprindelige, der ses derfor god grund til, at markedsføre brandet udenom Steltons øvrige produkter. 1.5 Empiri Med henblik på at samle kvalitativ empiri og samtidig tilegne os en forståelse af organisationens opbygning, har vi haft løbende kontakt med Rig-Tigs brandmanager Mette Ramlow. Denne kilde vurderes til, at være yderst pålidelig og den indsamlede empiri til at være valid i forhold til analyser. Da det ikke har været muligt, at få arrangeret et fysisk interview har kommunikationen med Mette Ramlow forgået via s (se bilag 1). Derudover har hun tilsendt os Steltons 50 års bog, som kompensation, der ydermere bruges til udarbejdelsen af vores analyser. 1.6 Metode- og teorivalg Kapitel 2 For at få bedre indsigt i virksomhedens struktur vil vi udarbejde en organisationsanalyse med udgangspunkt i Mintzbergs teori om organisationsformer. Dernæst vil vi belyse kulturen i Stelton, med udgangspunkt i E. Scheins kulturmodel, som skal give os en større indsigt i virksomhedens kultur, og derudfra vil vi tilpasse vores visuelle identitet så den er i overensstemmelse med virksomhedens værdisæt. 6

8 Kapitel 3 Til analyse af Steltons konkurrenter og position på markedet vil vi anvende Porters 5 Forces. Denne skal være behjælpelig til, at synliggøre konkurrencesituationen, så vi dernæst kan lægge den rette strategi. Efterfølgende vil vi belyse hvordan de forskellige konkurrencestrategier er opbygget gennem brugen af Porters generisk strategier, hvor vi vil komme frem til hvilken konkurrencestrategi virksomheden bruger for at positionere sig på markedet. Afslutningsvis i dette kapitel vil vi kigge på hvilken strategi Stelton følger inden for Ansoffs vækstmatrix. Den har til formål, at anskueliggøre hvilke tiltag der bliver prioriteret af virksomheden for at opnå øget vækst. Kapitel 4 I dette kapitel vil vi kigge nærmere på Steltons produkter, herunder Rig-Tig by Stelton. Først vil vi kigge på hvor i PLC kurven Rig-Tig by Stelton befinder sig og dernæst belyse hvilke tiltag der bør inkluderes i virksomhedens overordnede strategi. I forlængelse af produkternes placering i PLC vil vi benytte Bostonmodellen til, at få indsigt i virksomhedens produktportefølje for, at afklare produkternes nuværende og fremtidige situation. Kapitel 5 Målgruppeanalysen skal være behjælpelig til, at beskrive det segment vi vil henvende os til, og samtidig hvordan vi tilrettelægger vores markedsføring, så vi appellerer til netop dette segment. Analysemodellen vi vil anvende til dette er SMP modellen og herunder de 4 P er, disse skal anskueliggøre hvordan vi skal positionerer os på markedet i forhold til målgruppen. Til at teste vores digitale løsning vil vi anvende usabilitytests, hvor vi får repræsentanter fra målgruppen til at anvende og give feedback på vores e-shop, så vi derudfra kan identificere evt. problematikker og forbedre dem. Kapitel 6 Til at give os et overblik over arbejdsopgaverne har vi udviklet et Gantt kort, der skal hjælpe os med, at strukturere vores arbejdsproces. På denne måde vil vi hele tiden være ajourført med de enkelte opgavers opstillede deadlines. For at undgå problemer i forløbet, har vi udarbejdet en risikovurdering af mulige risici der måtte opstå i forbindelse med vores arbejde. Det forventes, at vi gennem denne risikovurdering er på forkant med potentielle problemer. Der skal være nogle klare retningslinjer at arbejde ud fra, så derfor har vi anvendt den iterative udviklingsmodel Prototyping. Denne gør det muligt, at udvikle en idé, teste den på målgruppen og derefter tilpasse produktet. Denne proces gentages igen og igen indtil slutproduktet er tilfredsstillende for både os og målgruppen. 7

9 1.7 Teorikritk Edgar Scheins kulturmodel For at være i stand til at udarbejde en dybdegående analyse af kulturen i en given organisation, kræver det at man analyserer på alle 3 niveauer som E. Scheins kulturmodel beskæftiger sig med. Modellen er delt op i synlige og usynlige niveauer. For at kunne analysere de usynlige niveauer ordenligt kræver det, at man har befundet sig i organisationen gennem en længere periode, da man i disse niveauer belyser hvilke adfærdsmønstre og generelle opfattelser der er i organisationskulturen. Dette er ikke altid en mulighed, og er derfor en negativ side ved E. Scheins kulturmodel. Bostonmodellen Bostonmodellen er enkel i sin anvendelighed, dette er en positiv ting, men samtidig er det negativt fordi den i kraft af sin enkelhed ikke tager højde for flere faktorer, som ellers er relevante i forhold til dens formål. Eksempelvis er der kun 2 variable inkluderet i modellen, markedsvækst og markedsandel. Dette kan resultere i, at virksomheden udfaser et produkt pga. dets lave markedsandel og markedsvækst, men så længe produktet har en positiv effekt på omsætningen er der ingen grund til at udfase det. Desuden kigger modellen heller ikke på om der er synergi mellem de forskellige produkter, f.eks. kan salget af et produkt med høj omsætningsevne være afhængig af, at et produkt med lav omsætningsevne er til stede i virksomhedens sortiment. Porters 5 forces Et kritisk element ved denne model er, at den giver et statisk øjebliksbillede af en branche i konstant udvikling. Derudover er det en analyse, der løbende skal følges op på og tilpasses i takt med at branchesituationen forandrer sig. Afslutningsvis fremstiller modellen leverandører og aftagere som fjender en virksomhed skal stå stærkere end, i stedet for at betragte dem som eventuelle eller delvise samarbejdspartnere. Usabilitytests For at ramme hele den udvalgte målgruppe præcist, kræver det er stort antal af tests for at dette skal kunne sikres. Den negative faktor i dette er at det ville være særdeles tidskrævende at teste på en hel målgruppe. Derudover har det også en effekt på testpersonerne, de ved at de deltager i en test og kan dermed føle sig under observation. Dette påvirker brugeren og derfor kan vi aldrig være sikre på, at besøget på websitet udføres virkelighedsnært, som hvis brugeren havde været alene foran skærmen. Dette er også et kritisk forbehold, der bør tages højde for under hele udførelsen af testen. 8

10 2VIRKSOMHEDSANALYSE Om Stelton Strukturanalyse Kulturanalyse 9

11 Kap. 2 Virksomhedsanalyse af Stelton A/S 2.1 Om Stelton Stelton A/S er et aktieselskab med 75 ansatte, deres bestyrelse består af en administrerende direktør, en økonomichef og 6 bestyrelsesmedlemmer som tilsammen udgør topledelsen 6. Virksomheden blev grundlagt i 1960 med det formål at sælge produkter i rustfrit stål 7. Strukturen i virksomheden blev ændret radikalt, da den nuværende direktør Michael Ring kom til i En økonomisk renæssance begyndte, en konceptuel nyorientering, der afbalancerede forkærligheden for Bauhauskulturen og strenge form- og funktionssammenhænge med intelligente produktideer, materialeinnovation og teknologiske nyskabelser 8. Alt unødvendigt blev skåret fra og der blev investeret massivt i de produkter der fungerede 9. I dag arbejder Stelton brandet indenfor 4 kategorier; tabletop, accessories til hjemmet, personlige accessories og gourmet-køkken altså artikler til det finere spisebord. Som det seneste er der udviklet et helt nyt brand, Rig-Tig by Stelton, som retter sig mod en anden type køkken, et andet prisniveau og til en anden målgruppe end Steltons oprindelige. Dette brand har sit eget univers og brand værdier 10, men når det kommer til organisationen går Rig-Tig ind under Stelton A/S. Der er dog en undtagelse, da der er to personer der er dedikeret udelukkende til Rig-Tig, en brand manager samt en produktudvikler (se bilag 1). Steltons vision er, at være det mest innovative og trendsættende designhus baseret på den skandinaviske designfilosofi. Dette understøttes af virksomhedens mission om, at Stelton skal være første valg for forbrugere, der aktivt ønsker at højne deres livsværdi ved at købe godt design 11. Ud fra Steltons årsrapport 2010, fremgår det at virksomhedens bruttoresultat i 2007 oplevede en markant stigning i forhold til 2006, denne stigning blev dog standset da finanskrisen gjorde sit indtog, hvor væksten i bruttoresultatet i 2008 og 2009 var faldende set i forhold til I 2010 steg bruttoresultatet igen, og nærmede sig det gode resultat i Årsresultatet har dog været faldende siden 2007, her oplevede Stelton altså ikke en stigning i 2010, men tværtimod over en halvering af årsresultatet fra Dette skyldes især investeringer i produktudvikling, som indtil videre har kostet Stelton op imod 10 millioner kroner. Derudover har lanceringen af Rig-Tig by Stelton kostet virksomheden mange penge, men lanceringen er samtidig tiltænkt til at skabe nye markedsandele og 6 download d. 6/12 kl download d. 5/12 kl Stelton 50 år s download d. 5/12 kl download d. 5/12 kl download d. 5/12 kl download d. 6/12 kl

12 derigennem vækst 13. Omsætningsfremgangen ventes at fortsætte i 2011 og ledelsen forventer derfor vækst og fortsat satsning på produktudvikling og udvikling af afsætningskanaler CSR Grundlæggende dækker CSR (Corporate Social Responsibility) over om en virksomhed handler samfundsmæssigt ansvarligt, dvs. tager virksomheden hensyn til miljø, klima, menneskerettigheder mm. 15. Stelton lancerede i september 2011 et nyt subbrand, Rig-Tig by Stelton 16. Rig-Tig er et brand som udelukkende specialiserer sig i produkter til køkkenet, hvor funktion og design er i højsædet, desuden er der fokus på at man i udformningen af produkterne reducerer påvirkningen af miljøet hvor det er muligt 17. Miljøet skånes igennem valget af produktmaterialer, emballage og selve produktets funktion. Materialerne der anvendes til produkterne er hovedsageligt ren bambus, bambus melamin og træplast komposit. Når man anvender bambus i sin produktion har det langt mindre indflydelse på miljøet end hvis man f.eks. bruger træ, bambus gror nemlig helt op til 1 meter om dagen, hvilket er markant hurtigere end træ. Desuden er bambus en af de planter der frigiver allermest ilt. Træ-plast komposit er en blanding af plastik og overskudtræ, så i modsætning til at bruge ren plastik, bliver brugen af plastik reduceret. Emballagen er lavet af genbrugsmaterialer, hvor mængden af emballagen er reduceret til kun at være et simpelt klistermærke eller et stykke pap der er fastbundet med naturlige snore. Produkternes funktion er også med til at reducere belastningen på miljøet, f.eks. har Rig-Tig lavet en kaffeopsamler, som man sætter ned i sin stempelkande inden man laver kaffen, og når kaffen så er færdig kan man nemt samle kaffegrumset op med kaffeopsamleren, og smide kaffegrumset i skraldespanden i stedet for at skylle det ud i vasken. Dermed slipper man for at stå og bruge en masse vand til at rengøre den, heraf reduceres belastningen på miljøet download d. 6/12 kl download d. 6/12 kl Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side download 22/11 kl download 22/11 kl download 22/11 kl

13 2.2 Strukturanalyse I dette afsnit vil der blive foretaget en strukturanalyse af Stelton. Strukturanalysen har til formål at undersøge de formelle strukturer der gør sig gældende hos Stelton. Dette vil ske med henblik på at skabe klarhed om hvilken organisation vi behandler samt hvordan denne ønsker at blive opfattet af omgivelserne. Formålet med analysen er, at klargøre strukturen i organisationen, så vi derudfra kan aflæse virksomhedens værdier, som er det væsentlige i en strukturanalyse for os som designere. Begrebet corporate identity dækker over virksomhedens målsætning og dens vej til realisering af denne, kort sagt hvordan skal virksomhedens strategi udleves, anskueliggøres og kommunikeres. Med ansættelsen af Peter Holmblad, den tidligere administrerende direktør for Stelton, begyndte en fase af strategisk orientering i retning af corporate identity. Der blev tænkt i nye kataloger, ny emballage og grafisk design, og indehaverne var allerede dengang overbeviste om, at produktudvikling som forskelsmarkør i konkurrencen var en garanti for en langsigtet overlevelseschance 19. Produktlinjerne var rammer, som nye designere blev opfordret til at udfylde. Hvor designere eller endda materialer før definerede produktlinjerne, er tilgangen nu omvendt, da de er tilpasset forskellige målgrupper. Hver produktlinje taler til en bestemt forbrugertype og en bestemt livsstil. Explore f.eks. taler med det bløde, lidt mere organiske formsprog i vaser, porcelænskrus og lysestager til kvinden, der ikke nødvendigvis er tiltrukket af de enkle former i rustfrit stål og plast, som Stelton hidtil havde været kendt for. En anden produktlinje, I:cons er urban cool, en stil der kommer til udtryk i USB-nøgler, kreditkortholdere, visitkortæsker og check-in-tasker til den travle forretningstype 20. Den sidste produktlinje der er blevet føjet til Steltons sortiment er Rig-Tig, som er prisvenlige køkkenartikler til den miljøbevidste forbruger der samtidig os går op i funktionalitet og design 21. Stelton har en organisk organisation, som er kendetegnet ved komplekse opgaver og omgivelser, samt høj forandringshastighed og innovation 22. Situationsteoretikeren Henry Mintzberg har udviklet en grundmodel for, hvordan en organisation er sammensat af forskellige enheder. Organisationsformerne kan forklare de fleste af de forhold, der får organisationer til at strukturere sig som de gør. Formålet med denne model er at klarlægge orga- 19 Stelton 50 år s Stelton 50 år s download d. 6/12 kl Kjær, m.fl. Organisation 4.udgave, s

14 nisationens forskellige organisatoriske arbejds- og styringsenheder, samt hvorledes disse varetages i forhold til dens omgivelser 23. Efter analyse af Steltons arbejds- og styringsenheder minder virksomheden som udgangspunkt mest om et adhockrati, som ofte gør sig gældende for projektorienterede organisationer, hvor beslutningsprocessen er decentraliseret. Dette sker gennem den innovation og fornyelse der stilles store krav til 24. Specielt indenfor den branche Stelton bevæger sig på, hvor pengene ligger lidt længere nede i forbrugernes lommer efter finanskrisen, er det få virksomheder der tør kaste sig ud i at starte et helt nyt brand med 33 nye produkter på et marked som menes at være mættet, som Stelton har gjort med deres Rig-Tig produkter 25. Gennem Mintzbergs organisationsform finder vi også frem til, at Stelton er en adhockratisk form, hvor virksomheden er karakteriseret ved komplekse opgaver i en dynamisk omverden. Desuden er det den af Mintzbergs 5 former der bliver betegnet som den mest organiske 26. Det er en fleksibel organisation, der er baseret på tværfagligt sammensat arbejdsstyrke bestående af forskellige former for eksperter. Der arbejdes på specifikke innovationsprojekter samtidig med, at der opretholdes en forbindelse til eksperter inden for deres eget fagområde gennem organisatorisk baserede funktionelle enheder 27. Specielt efter finanskrisens indtrængen har virksomheder set sig nødsaget til, at være innovative indenfor både produktudvikling og markedsføring for at kunne udvikle sig i forhold til konkurrenterne og henvende sig til forbrugeren 28. Gennem strukturanalysen skabes en større indsigt i hvordan organisationen er bygget op, og på baggrund af dette kan man udarbejde en analyse af virksomhedens kultur for at dykke lidt dybere i organisationen. 23 Kjær, m.fl. Organisation 4.udgave, s Kjær, m.fl. Organisation 4.udgave, s download d. 6/12 kl Kjær, m.fl. Organisation 4.udgave, s download d. 6/12 kl Kjær, m.fl. Organisation 4.udgave, s

15 2.3 Kulturanalyse Kulturen i en organisation kan betegnes som de adfærdsmønstre og generelle opfattelser der hersker blandt organisationens medlemmer 29. For at finde ud af hvordan kulturen ser ud i en given organisation, kan man med rette benytte Edgar Scheins kulturmodel. De elementer der tilsammen udgør kulturen har forskellig grad af synlighed, og i kulturmodellen bliver disse elementer opdelt i 3 niveauer efter deres synlighedsgrad. De 3 niveauer kaldes artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. Modellen kan desuden betegnes som en isbjergs-model, da der som nævnt er forskellig grad af synlighed for de 3 niveauer, artefakterne udgør det mest synlige niveau og består af de elementer der kan observeres rent fysisk. Men artefakterne udgør kun toppen af isbjerget, værdierne og de grundlæggende antagelser udgør den del af isbjerget som ligger under overfladen. For at kunne analysere korrekt på disse usynlige niveauer, forudsætter det at man har befundet sig i organisationen gennem en længere periode, da de centrale elementer i disse niveauer omhandler ting der har med dagligdagen i organisationen at gøre 30. I denne kulturanalyse vil vi derfor kun belyse artefakterne, som er forbundet med organisationen i Stelton A/S. Figur 2.1 Edgar Scheins kulturmodel 29 Kjær, m.fl. Organisation 4.udgave, side Kjær, m.fl. Organisation 4.udgave, side

16 Artefakterne i en organisation opdeles i 4 hovedgrupper henholdsvis, de fysiske udtryk, sproget, traditioner og historier. Hvis man kigger på Steltons hjemmeside 31 fremgår det, at Stelton ønsker at fremhæve deres produkter frem for selve virksomheden, dette ses på deres forside hvor det udelukkende er Steltons produkter der bliver præsenteret. Sidens farveskema består stort set kun af hvid, den eneste reelle farve der optræder er farven på deres logo, nemlig rød, derudover er sidens layout meget enkelt og statisk. Dette er med er til at fremhæve de præsenterede produkter, da der ikke er andre elementer som tiltrækker øjets opmærksomhed. Stelton som virksomhed er selvfølgelig præsenteret i form af deres logo, men ved første øjekast er det ikke logoet der springer i øjnene. Desuden bruger de en mørkegrå farve til deres tekster på siden, dette øger læsbarheden og står i kontrast til deres baggrundsfarve, da baggrunden består af en ren hvid farve. I forhold til farvepsykologi, så symboliserer hvid uskyld, renhed og sandhed 32, og eftersom at det er den mest dominerende farve på Steltons hjemmeside, fremstår Stelton som et meget troværdigt og seriøst foretagende. Rød symboliserer kærlighed, varme og intensitet, samtidig er det en farve der tiltrækker opmærksomhed 33, og det er som sagt den farve der optræder i Steltons logo. I Steltons eksempel kan symbolværdien af den røde farve tolkes til at repræsentere den kærlighed virksomheden ligger i deres produkter. Ud fra et markedsføringsmæssigt synspunkt er rød en god farve, for om man som person synes postkasserød er en flot farve eller ej, så er det en farve der vækker opsigt. Desuden er farverne i det danske flag rød og hvid, og det kan meget vel være der begrundelsen for Steltons farvevalg ligger. På den måde udstråler de på det internationale marked, at de tilbyder dansk design, som i øvrigt er meget toneangivende på det internationale marked 34. Siden er meget stillestående, forstået på den måde at der ikke rigtig sker noget på siden i form af f.eks. videoer, slideshows eller andre effekter. Samtidig er layoutet på siden meget minimalistisk opbygget, det eneste grafiske element der er anvendt er tynde mørkegrå streger, og de bruges udelukkende til at opdele sidens indhold. Billederne på siden er enten vist i farver eller i sort-hvid, produktbillederne er vist i farver og alle andre billeder er vist i sort-hvid. Taget i betragtning af at Stelton er en designvirksomhed, gør de ikke meget ud af at forkæle den besøgende på deres hjemmeside rent visuelt, men det underspillede visuelle udtryk øger fokus på deres produkter, og det er højst sandsynligt meningen fra Steltons side. 31 download 6/12 kl download 6/12 kl download 6/12 kl download 6/12 kl

17 Sproget på siden er som udgangspunkt dansk, men der er mulighed for at skifte sprog til engelsk eller tysk, dette giver et billede af en dansk virksomhed der også henvender sig til det internationale marked. Sproget er formuleret på en sådan måde at når man læser det, føler man at der bliver talt i øjenhøjde til en, sproget er stadig formelt og rummer en vis seriøsitet, men det fremgår tydeligt at Stelton ikke vil have, at det skal være trist og kedeligt at læse om deres produkter. Valget af farver, layout, billeder og sprog taler for at Stelton ønsker, at det er deres produkter der skal fremhæves frem for Stelton som virksomhed. Muligheden for at læse mere specifikt om Stelton og deres historie er til stede 35, men som udgangspunkt skal hjemmesiden fungerer som et udstillingsvindue for deres produkter. Dette taler for at der i organisationens kultur er en klar orientering mod opgaven. Samtidig udvikler Stelton løbende nye produkter i samarbejde med interne og eksterne designere 36, der kan betegnes som enkeltstående og uafhængige projekter, derfor er der elementer i deres kultur som taler for at Stelton følger kulturtypen Styret missil. Denne kulturtype er kendetegnet ved at der en klar orientering mod opgaven samt lighed mellem medarbejdere og ledere, og ofte er denne kulturtype gældende for projektbaserede kulturer download 6/12 kl download 6/12 kl Kjær, m.fl. Organisation 4.udgave, side

18 3MARKEDSANALYSE Porters 5 forces Porters generiske strategier Ansoffs vækststrategier 17

19 Kap. 3 Markedsanalyse 3.1 Porters 5 forces Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen som tager 5 elementer i betragtning, der hver især har indflydelse på strukturen og konkurrencesituationen i en given branche. Modellen tager udgangspunkt i, at der er 5 grundlæggende kræfter som har indflydelse på virksomheden og det marked de opererer på. De 5 kræfter der analyseres er købernes forhandlingsstyrke, konkurrencen fra substituerende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye udbydere og konkurrencesituationen i branchen. Der er tale om 5 forskellige kræfter, der hver især rammer nogle punkter der er værd at tage op til overvejelse inden indtræden på et konkurrencefyldt marked, eller hvis virksomheden allerede befinder sig i branchen, kan modellen også være med til, at afklare hvor stærk en position virksomheden har indtaget 38. Potentielle indtrængere Leverandører K onkurences ituationen i branchen Kunder Substituerende produkter Figur 3.1 Porters 5 forces Købernes forhandlingsstyrke Der findes mange udbydere på det marked Stelton befinder sig på, som kan tilbyde det samme. Dog differentierer Stelton sig fra sine konkurrenter med det nye brand Rig-Tig by Stelton. Dette sker gennem produkterne der ikke alene bliver solgt til lave priser og et godt design, men samtidig også er miljøvenlige og kan have flere funktioner Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side download 22/11 kl

20 Til trods for dette må det generelt konkluderes, at køberne har en høj forhandlingsstyrke, da der er en hård konkurrence i branchen, som gør at eventuelle købere har mulighed for at forhandle bedre priser, derved bliver forhandlingsstyrken høj. Stelton sælger udelukkende deres produkter gennem mellemhandlere på det danske marked. Generelt konkluderes det at disse mellemhandlere har høj forhandlingsstyrke, da Stelton er afhængig er deres salg. Hvis mellemhandlerne falder fra har Stelton ikke noget salg, i og med de ikke henvender sig digitalt til deres forbrugere og ikke har egne butikker Konkurrence fra substituerende produkter Generelt findes der ingen direkte substitutter til køkkenartikler, ligesom med f.eks. tog og fly, der opfylder det samme basale behov, nemlig transport. Det kan selvfølgelig diskuteres om f.eks. en café kan opfylde det samme behov som en kaffekande, da mange mennesker tager på café for at købe en kop kaffe. Men i og med at kunden er nødsaget til at forlade sit hjem for at tage på den pågældende café og betale langt over hvad det koster at lave en kop kaffe selv, ligger de 2 ting ikke i tæt nok konkurrence. Generelt konkluderes det at konkurrencen fra substituerende produkter af køkkenartikler er lav, da det er svært for eventuelle købere at substituere. Dog kan fremkomsten af nye produkter og innovationer have en stor betydning for hvordan konkurrencesituationen i branchen udvikler sig. Introduktion af nye produkter, herunder Rig-Tig by Stelton, kan gå ind og erstatte den hidtidige produktteknologi, og derfor vil have et stort potentiale på markedet Leverandørernes forhandlingsstyrke Stelton har outsourcet deres produktion med det formål at producere deres produkter til en konkurrencedygtig pris. De er samtidig meget omhyggelige med hvilke leverandører de vælger at samarbejde med, da kvalitet også er en væsentlig faktor 41. Materialerne Stelton anvender i deres produktion er ikke videre kompliceret, og det gælder generelt for markedet Stelton befinder sig på, eksempelvis er det primært bambus, melamin og træplast komposit der anvendes til fremstillingen af Rig-Tig produkterne 42. Derfor kan det konkluders, at forhandlingsstyrken hos leverandørerne er lav, og dermed vil Stelton uden større tøven være i stand til at afbryde deres samarbejde med en leverandør der f.eks. forlanger urimelige priser for at producere produkterne. 40 Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side download 22/11 kl download 22/11 kl

21 3.1.4 Truslen fra nye udbydere Som ny producent af køkkenartikler, og dermed ny konkurrent til Stelton, vil det i første omgang kræve stor startkapital for den nye virksomhed bl.a. til at bygge et produktionsanlæg, i hvert fald hvis det skal betragtes som en seriøs konkurrent på markedet. Dernæst er der brug for knowhow, da virksomhederne på det pågældende marked konkurrerer på design og funktionalitet. Image kan også spille en vigtig rolle, i forhold til en slutbruger der skal stå og vælge mellem to produkter hvor pris og design er nogenlunde tilsvarende, eksempelvis vil den mere miljøbevidste forbruger være mere tilbøjelig til at købe produkter fra Rig-Tig. Ud fra ovenstående må det derfor konkluderes, at truslen fra nye konkurrenter er lav Konkurrencesituationen i branchen I enhver branche er der forskellige handlingsparametre der gør sig gældende, det marked som Stelton konkurrerer på, arbejdes der med konkurrenceparametrene innovationsevne, og mærkevareprofil. På markedet for køkkenartikler er det vigtigt at den enkelte virksomhed hele tiden forsøger at udvikle sine produkter, det kunne f.eks. gøres ved at tilpasse produktets funktionalitet på områder som hidtil har været uset på markedet, så man på den måde skaber en præference hos målgruppen. Dette vil i mange tilfælde resultere i at kunderne vælger den ene virksomheds produkter frem for den andens, derfor er det vigtigt at have en god innovationsevne. Gældende for markedet for køkkenartikler er også at den enkelte virksomhed skal være i stand til at skabe en mærkevareprofil omkring sine produkter. På netop dette marked er der mange produkter der minder om hinanden, eller som i hvert fald tilbyder samme nytteværdi, men hvis der er større prestige ved at have et brand i hjemmet frem for et andet, vil det prestigefyldte brand næsten automatisk være foretrukket af forbrugerne. 3.2 Porters generiske strategier Ifølge Michael Porter er en virksomheds succes afhængig af, at man i virksomheden følger én af Porters 4 konkurrencestrategier. Disse strategier er bygget op omkring 2 faktorer, markedsandel og konkurrencefordel. Ved markedsandelen går man ind og kigger på om virksomheden betjener, eller har i sinde at betjene, en stor eller lille andel af totalmarkedet. Konkurrencefordelen for den enkelte virksomhed kan opstå ved at have lave omkostninger, hvilket åbner op for muligheden, at sælge sit produkt til konkurrencedygtige priser. Man kan også opnå en konkurrencefordel ved differentiere sit produkt i forhold til konkurrenterne, altså ved at have et unikt produkt, og dermed skabe præferen- 20

22 cer omkring sine produkter 43. De 4 konkurrencestrategier hedder som følgende; omkostningsleder, omkostningsfokus, differentiering og fokuseret differentiering, og der vil i dette afsnit blive klarlagt hvilken af disse konkurrencestrategier Rig-Tig by Stelton gør brug af. Figur 3.2 Porters generiske strategier Rig-Tig by Stelton følger konkurrencestrategien differentiering, som kendetegnes ved at man betjener en stor andel af totalmarkedet med et unikt produkt. Deres produktlinje differentierer sig fra Steltons andre produkter, samt de øvrige producenters produkter der eksisterer på markedet. Først og fremmest adskiller Rig-Tigs produkter sig ved at være et bæredygtigt alternativ på markedet for køkkenartikler, og i forlængelse af dét bliver deres produkter solgt til konkurrencedygtige priser, ikke kun indenfor bæredygtige produkter, men indenfor køkkenartikler i al almindelighed 44. Det ses f.eks. i supermarkeder at prisen på økologiske varer er % højere end på ikke-økologiske varer 45, dette vil i mange tilfælde få den enkelte forbruger til at købe ikke-økologisk. Dette problem er altså ikke en faktor for Rig-Tigs produkter, og derfor er der tale om et unikt produkt. Desuden er der også et funktionelt aspekt som får produkterne til at skille sig ud, f.eks. er multifunktionalitet en egenskab som mange af produkterne i linjen besidder 46. Deres produkter er almindelige hverdagsprodukter til overkommelige priser, som er noget de fleste forbrugere efterspørger, derfor henvender Rig-Tig sig til en stor andel af totalmarkedet. Desuden er Rig-Tig et subbrand under Stelton, og derfor vil deres nuværende markedsandel være relativ stor, 43 Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side download 22/11 kl download 29/11 kl download 29/11 kl

23 til trods for at brandet blev lanceret i september , da de derfor ikke skal arbejde sig helt op fra bunden. Når man som Rig-Tig differentierer sit produkt, er det vigtigt at påpege overfor markedet hvilke områder produktet adskiller sig på 48. Rig-Tig skal altså forsøge at kommunikere deres styrker ud til deres målgruppe, på den måde vil deres tilstedeværelse forplante sig i målgruppens bevidsthed, og i sidste ende resultere i øget omsætning. 3.3 Ansoffs vækststrategier I Ansoffs vækstmatrix anvises fire forskellige intensiveringsstrategier, som virksomheden kan forfølge for at opnå vækst. Ved vækststrategi er der tale om en strategi, der skal give virksomheden styrke til at vinde markedsandele på udvalgte områder. De tager alle udgangspunkt i virksomhedens nuværende aktiviteter, som intensiveres. Matricen er delt i to variabler, produkt og marked, som hver især opdeles i nuværende og nyt. Derefter skelnes der mellem de fire forskellige intensiveringsstrategier. Markedspenetrering, hvor en virksomhed øger salget på nuværende produkter i porteføljen. Markedsudvikling, hvor man som navnet antyder udvider til et større marked med allerede eksisterende produkter. Produktudvikling, hvor et nyt produkt udbydes på et nuværende marked. Den sidste strategi kaldes diversifikation. Her spreder man sig ud på et nyt marked med et nyt produkt for at opnå vækst 49. Figur 3.3 Ansoffs vækststrategier 47 download 29/11 kl Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side 98 22

24 Ved finanskrisen indtrængen i 2008 startede ideen om et helt nyt brand for Stelton 50. Flere markedsandele samt et styrket brand ved finanskrisen ende, var strategien med udviklingen af et nyt produkt. For at fastholde visionerne om at være den mest attraktive designvirksomhed, var Stelton nødt til at tilpasse deres mål til verdenssituationen. Det var bl.a. debatten om klimaeffekt, som en stor trend, der var inspirationskilde til det nye brand 51. I Ansoffs vækstmatrix anvendes vækststrategien produktudvikling, ved introduktionen af den nye produktline, Rig-Tig, hvor virksomheden opnår vækst gennem udviklingen af nye produktlinjer. Udvikling af nye produkter er ofte en nødvendighed for de fleste virksomheder, hvis de vil udstråle innovativ og markedsorienteret adfærd. Lanceringen af nye produkter er i mange tilfælde også nødvendig for at holde liv i virksomhedens produktlivscyklus. Rig-Tig by Stelton der er det nye moderne brand for køkkenartikler, bringer funktion og design ind i køkkenet. Den basale filosofi er, at alle produkterne skal have den mest optimale funktionalitet og derudover ikke går på kompromis med designet. Rig-Tig er også bevidst omkring miljøet, hvor påvirkningen af miljøet forsøges reduceret. Derudover har prissætningen på Rig-Tig også gjort muligt for de fleste at købe konceptet download d 24/11 kl download d 24/11 kl download d 24/11 kl

25 4 PRODUKTANALYSE PLC-kurven Bostonmodellen 24

26 Kap. 4 Produktanalyse af Rig-Tig by Stelton 4.1 PLC-kurven PLC er en forkortelse for produktlivscyklus, og ifølge videnskabeligt baserede undersøgelser, gennemgår mange produkters salg sådan et. Det såkaldte PLC kan inddeles i 4 faser henholdsvis; introduktions-, vækst-, modenheds- og nedgangsfasen. Kendetegnende for introduktionsfasen er at det pågældende produkt kun lige er blevet introduceret på markedet, og derfor ikke er særligt profitabelt. Vækstfasen er præget af tilgang af nye kundegrupper, som vil resultere i øget vækst på markedet, og i takt med den stigende vækst vil flere og flere konkurrenter dukke op på markedet. Når væksten begynder at stagnere vil modenhedsfasen gøre sit indtog, denne fase er karakteriseret ved markedsmæthed, dvs. at det bliver sværere og sværere at tiltrække nye kunder. På et tidspunkt kan et givent produkt blive erstattet af et andet produkt der dækker samme behov, f.eks. ved modeskift eller nye teknologiske gennembrud, og så vil det oprindelige produkt så småt begynde og træde ind i nedgangsfasen. I nedgangsfasen vil der altså i større eller mindre grad være negativ vækst, og dette medfører ofte at udbyderne på markedet så småt begynder at trække sig ud. Når man kigger på et PLC kan det enten dække over et behov, en produktgruppe eller et mærke 53. I dette afsnit vil vi i analysere et mærke, nemlig Rig-Tig by Stelton. Figur 4.1 PLC-kurve 53 Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side 63 25

27 Som figur 4.1 viser, befinder Steltons nye produktlinje Rig-Tig sig i introduktionsfasen. Stelton er som virksomhed allerede etableret på markedet for køkkenartikler, men deres subbrand Rig-Tig blev først lanceret i september , hvilket er hovedårsagen til at produktlinjen befinder sig i introduktionsfasen. Når et produkt befinder sig i introduktionsfasen er det vigtigt at få skabt opmærksomhed omkring det, for hvis kunderne ikke ved nok om det pågældende produkt, eller slet ikke ved det eksisterer, vil de være mindre tilbøjelige til at investere deres penge i det. Rig-Tig er en produktlinje bestående af køkkenartikler, der differentierer sig fra Steltons andre køkkenartikler ved at man i fremstillingen af produkterne, forsøger at reducere påvirkningen af miljøet, hvor det er muligt. Funktionsmæssigt differentierer flere af produkterne i produktlinjen sig også ved at være multifunktionelle, hvilket vil sige at produktet både er pladsbesparende og ressourcebesparende. Slutteligt differentierer Rig-Tig sig også på pris, da produkterne koster mellem 49,95 299,95 kr. 55, hvilket ikke kan betegnes som værende høje priser, taget i betragtning af at det er miljøvenlige produkter der er tale om. Et PLC strækker sig ikke altid over alle 4 faser, hvis et produkt eksempelvis ikke slår ordentligt igennem og bliver betragtet som unødvendigt, kan det gå direkte fra introduktionsfasen til nedgangsfasen og til sidst fuldstændig forsvinde fra markedet. Der findes også tilfælde hvor et produkt der er præget af negativ vækst og måske er på vej ud af markedet, senere kan opleve vækst i produktets livsforløb. Om Rig-Tig vil gå direkte fra introduktionsfasen til nedgangsfasen, vil tiden vise. Umiddelbart er det et brand med mange styrker, så man kan sige, at forudsætningerne for at klare sig godt og etablere sig på markedet er til stede. Lanceringen af Rig-Tig er en del af Steltons strategi om at komme styrket ud af krisen, derfor er der naturligvis forventninger til at modtagelsen af produkterne vil være god Bostonmodellen Bostonmodellen er et analyseværktøj der anvendes til at analysere den enkelte virksomheds produktportefølje, og den har til hensigt at belyse produktgruppernes nuværende og fremtidige situation. Modellen går i sin enkelthed ud på at placere virksomhedens enkelte produktgrupper i ét af 4 felter; spørgsmålstegn, stjerne, malkeko eller hund, felternes navne er opkaldt efter hvad der er kendetegnende for det enkelte felt. For at finde ud af hvilken produktgruppe der hører til i hvilket felt, skal der først kigges på 2 variabler, nemlig produktgruppens markedsvækst, som vises i modellens lodrette akse, og produktgruppens relative markedsandel, som vises i modellens vandrette akse. Den 54 download 22/11 kl download 22/11 kl download 24/11 kl

28 enkelte produktgruppes placering skal illustreres med en cirkel, størrelsen på cirklen repræsenterer produktgruppens andel af virksomhedens samlede omsætning i forhold til de andre produktgruppers andel. Desuden skal der indikeres med en pil hvor i modellen produktgruppen forventes at placere sig i fremtiden 57. Figur Bostonmodellen Rig-Tig by Stelton befinder sig i feltet spørgsmålstegn, dvs. produkter med en lille markedsandel der opererer på et højvækstmarked. Heldigvis kan man sige, at den lille markedsandel skyldes at Rig- Tig næsten lige er blevet lanceret 58, dette er samtidig hovedårsagen til at det betegnes som et spørgsmålstegn. For at have noget at sammenligne med, har vi i vores bostonmodel inkluderet Steltons produktlinje, Stelton Classic, der bl.a. indeholder den prisvindende Cylinda Line kaffekande som blev designet af Arne Jacobsen 59. Stelton Classic betragtes som virksomhedens stjerne. Designvirksomheder med fokus på brugskunst har, grundet finanskrisen, haft et par svære sæsoner, der forventes dog en tilbagevendende vækst når markedet vender 60. Så det er altså virksomheder som Stelton der mærker krisen. Det er netop dette man fra Steltons side forsøger at imødekomme 57 Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side download 29/11 kl download 29/11 kl download 29/11 kl

29 med lanceringen af Rig-Tig, et prisvenligt alternativ til det mere luksuriøse brugskunst (f.eks. Stelton Classic) der stadigvæk har fokus på design og funktion, og samtidig er bæredygtigt i sin udformning. Så mht. Rig-Tigs fremtidige situation er der en vis usikkerhed, både pga. de nuværende markedstendenser men også pga. produktlinjens korte levetid. For at opnå en succesfuld lancering af Rig-Tig og i sidste ende etablering på markedet, kræver det øget fokus på markedsføringen, da det er essentielt for et spørgsmålstegn at kommunikere dets tilstedeværelse, herunder budskab og værdier 61. Dette vil vi bl.a. gøre igennem vores e-shop, det centrale element i vores kampagne, som udelukkende forhandler Rig-Tig by Stelton. 61 Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side 71 28

30 5MÅLGRUPPEANALYSE SMP Brugertest 29

31 Kap. 5 Målgruppeanalyse 5.1 SMP For at kunne tilrettelægge og udføre en markedsføring er det vigtigt at kende sine modtagere og derved vide hvilke kommunikationsformer der er bedst egnede. I dette afsnit vil vi klarlægge hvem vores modtager er, og de vil efterfølgende blive defineret som målgruppe. Det skal afslutningsvis danne basis for vores positioneringsstrategi. Som værktøj til segmentering og målgruppekarakteristik har vi brugt SMP-modellen 62. Formålet med denne model er at målrette markedsføringen for at udnytte de præferencer der er på markedet, med henblik på en voksende indtjening. I det følgende afsnit vil vi forholde os til de 3 områder, Segmentering, Målgruppevalg og Positionering Valg af Segment og Målgruppe Stelton henvender sig ikke digitalt til deres danske forbrugere via en e-shop. Til gengæld har de både en e-shop på det tyske marked 63 og en e-shop på det amerikanske marked 64. Det er en klar svaghed ikke at henvende sig online til sit hjemlige marked, især for Steltons vedkommende, da ¼ af deres salg sker på det danske marked 65. Der er muligvis noget profit at vinde for Stelton hvis de opretter en e-shop, da det er blevet mere og mere normalt at foretage sine indkøb online. Derfor vil vi gennem vores kampagne tage udgangspunkt i business-to-customer markedet, altså B2C. Gennem det nye brand Rig-Tig rammes en lidt anden målgruppe end Steltons normale 66. Der vil blive taget udgangspunkt i dette segment, da de allerede befinder sig på Rig-Tigs website. Den typiske forbruger her er en person mellem år, som bor i byen og holder af at gå ud men samtidig også at holde sociale sammenkomster derhjemme. Det er en person der har en holdning til hvad der foregår i samfundet og bruger mange forskellige medier til at opsøge information. Rig-Tig er altså til den moderne forbruger som sætter pris på æstetik, men ikke til enhver pris 67. Det er et segment der har et behov for køkkenudstyr, som gerne vil have godt design, en god funktion til fornuftige priser, uden at det behøver at være Ikeas startpakker, og som er meget bevidste omkring miljøet. 62 Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave download 23/11 kl download 23/11 kl download 23/11 kl download 28/11 kl download 28/11 kl

32 Med udgangspunkt i Gallup-kompasset kan det konkluderes, at vores målgruppe befinder sig i det moderne-fællesskabsorienterede segment. I dette segment udvises der et stærkt samfundsengagement, når det kommer til politisk debat og forurenings- og miljøspørgsmål. De er af den opfattelse, at den offentlige støtte til kulturlivet bør øges. I det moderne-fællesskabsorienterede segment finder man kulturkonsumenterne, der ofte benytter sig af kulturelle forlystelser. De er social og samfundsmæssige ansvarlige og er åbne overfor omverdenen. Kort sagt er er tolerance og medmenneskelighed nøgleord der kendetegner dette segment De 4 P er For at finde frem til den bedste måde, at markedsføre os på overfor målgruppen har vi valgt at se på nogle vigtige handlingsparametre, som Rig-Tig kan gøre brug af, nemlig de 4 p er, produkt, pris, place (distribution) og promotion 69. Produkterne fra Rig-Tig bevæger sig indenfor den skandinaviske, minimalistiske design-genre. Produkterne har en optimal funktionalitet, et godt design og er bevidst omkring miljøet hvor påvirkningen forsøges reduceret hvor det er muligt. Mange køkkener er af begrænset størrelse og derfor henvender disse produkter sig til en målgruppe hvor et element med flere funktioner kan gøre livet en smule lettere gennem besparelsen af plads. Miljøet skånes bl.a. gennem emballagen der bruges til produkterne, som er lavet af genbrugsmaterialer, for på den måde at reducere påvirkningen herpå til et minimum. Stelton som firma handler om design, så selvom funktion er Rig-Tigs vigtigste værdi, kommer brandet fra designhuset Stelton. By Stelton er derfor en garanti for, at man får et godt design når man køber Rig-Tigs produkter 70. Prissætningen på Rig-Tig har gjort det muligt for de fleste at købe konceptet. Stelton arbejder normalt indenfor et marked hvor priserne ligger en del over priserne på Rig-Tig, men Rig-Tig er rettet mod en anden type køkken og et andet prisniveau end Steltons egen. Priserne lægger derfor mellem 49,95-299,95 kr. på Rig-Tigs produkter download 28/11 kl Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave s download 28/11 kl download d. 5/12 kl

33 Da finanskrisen ramte Stelton blev den sidste egenproduktion i Fårevejle afviklet og maskinerne og fremstillingen blev af nød flyttet til Kina 72. Stelton undgik ellers længe sådanne samarbejdsmuligheder, men har i mellemtiden lagt sine oprindelige og til dels berettigede fordomme overfor et internationalt samarbejde med Kina fra sig. Således er der i de seneste år fremkommet produktfamilier, der stammer fra fjernøstlige værksteder 73. Fårevejle-anlægget bliver dog stadig brugt som lager, distributionscentral og samlefabrik, mens salg og administration ligger på Christianshavn 74. Derudover har en central del af Steltons strategi været at udvælge få kernemarkeder for så at satse alt på at opbygge et brand på netop disse markeder. Hvilket også understøttes af, at der bliver brugt millioner af kroner på, at indrette de butikker, der sælger Steltons produkter 75. Markedsføringen af Stelton foregår som en inhouse-løsning, da de selv står for det grafiske og annonceringer mm. Der bruges hverken reklamebureau eller PR-bureau. Der er et team der består af en produktmanager, en grafiker og en visuel konceptmanager, der sikrer Rig-Tig et ensartet udtryk, som gør at kommunikationen af Rig-Tig holdes helt i tråd med brandværdierne Positionering Ud fra ovenstående vil vi nu klarlægge hvordan positionering skal foregå overfor det valgte segment. Selve positioneringen skal foregå gennem en differentiering. Differentieringen skal ske gennem, produkt og image. For produktets vedkommende er det et unik kombination af design, funktion og ressourcer. For imagets vedkommende, vil vi beskrive gennem en USP og en ESP 77. USP er vigtig, da denne tilføre subjektive følelser til produktet fra forbrugere. Her vil vi fokusere på Rig-Tigs enestående produkter, som er et miljøbevidst alternativ til køkkenet, der ud over dette både har et godt design, en god funktion og kan købes til overkommelige priser. Derudover vil vi også lægge vægt på en ESP, da vi prøver at fremelske en følelsesmæssig forbindelse mellem Rig-Tigs produkter og det miljøbevidste segment vi prøver at ramme den glæde der er forbundet ved dagligt at bruge et produkt af god kvalitet og samtidig reducere påvirkningen af miljøet. 72 download d. 5/12 kl Stelton 50 år s download d. 5/12 kl download d. 5/12 kl download d. 5/12 kl Rolighed, Finn m.fl. International Markedsføring 4.udgave, side

34 Det strategiske valg går altså ud på, at gøre produktet til et stærkt og konkurrencedygtigt produkt. Dette sker gennem en kommunikation til forbrugerne om, at de får et produkt der er unikt og som samtidig er trendsættende. Derudover skal produktet afspejle vores segment. Dette sker gennem et image, beskrevet i differentiering. Dette image skal visualiseres til forbrugeren gennem nogle miljøbevidste tiltag. Der vil blive produceret nogle plakater med et klart budskab om, at vi skal passe på miljøet, og at dette kan ske gennem køb af Rig-Tigs produkter. Derudover vil der blive udarbejdet en ipad applikation som skal understøtte dette budskab og give et samlet billede af produkterne. Sidst men ikke mindst vil der blive lavet en facebookside i håb om, at sprede det gode budskab gennem netværk. Ifølge Dansk Statistik viser det sig at det valgte segment befinder sig meget på internettet, f.eks. er hele 76 % mellem år tilknyttet det sociale netværk facebook 78, så der menes at være et stort potentiale her. 5.2 Brugertest For at efterprøve om alle vores ideer til design, brugervenlighed og funktionalitet på e-shoppen passer til vores målgruppe, besluttede vi at lave en brugertest. En brugertest er en kvalitativ metode der bruges til at teste brugervenligheden af et website. Ved at iagttage brugere der anvender websitet får man indsigt i sitets brugervenlighed og dermed ideer til forbedringer og den vej igennem et mere brugervenligt website. Vi anvendte metoden hvor siden blev testet på et antal af brugere fra målgruppen. Dette blev gjort ved at placere brugeren foran hjemmesiden, og derefter få denne til at udføre et antal stillede opgaver (se bilag 2). Under udførelsen tænkte brugeren højt om alle de indkommende indtryk. Herefter kunne vi ud fra antagelserne skræddersy hjemmesiden til målgruppen for derefter at få øget brugervenlighed. 78 download d. 10/12 kl

35 Her ses den tidligere version til venstre og den endelige version til højre: Gennem brugertesten erfarede vi at siden var en smule ustruktureret og samtidig manglede en naturlig vej for øjet at følge. Brugerne manglede også en klar illustration af, at de havde lagt en vare i kurven, samt hvor langt i købsprocessen de var. Disse antagelser fra målgruppen hjalp os til at udtænke et nyt og mere overskueligt layout. Det nye layout skaber ved hjælp af farver og streger, en naturlig vej for øjet, der får brugeren til først at lægge mærke til de primære elementer på siden såsom logo, sideindhold og søgefunktion, og dernæst de sekundære såsom bundmenuen med link til Facebook, YouTube og sidens handelsbetingelser. En visualisering af, at en vare bliver lagt i kurven vil blive produceret i den næste version af hjemmesiden. 34

36 6PROJEKTSTYRING Rollefordeling Risikovurdering Budget Gantt-kort Udviklingsmodel 35

37 Kap. 6 Projektstyring 6.1 Rollefordeling Ved projektets start valgte vi at dele arbejdsopgaverne op i områder og derefter fastsætte en række milepæle for disse. Milepælene havde til formål at sikre at vi overholdte vores deadlines og at opgaven blev færdig før tid, så der var god tid til rettelser og tilpasning. Herefter valgte vi at tildele hvert gruppemedlem et ansvarsområde i henhold til kompetencer, med det formål at opnå det bedste slutresultat. 6.2 Risikovurdering Mulige risici vi kan støde på i løbet af dette projekt kan være uforudsigelige ting som vind, vejr og som et biprodukt af førnævnte, sygdom. Andre uforudsigelige risici der kan opstå er interne problemer, det kan være alt lige fra interne uenigheder, til fejlprioritering når det kommer til fritid og mangel på kompetencer. Dette kan have den konsekvens, at folk kan blive uvenner, der vil være mindre produktivitet og at vi ikke vil opnå de bedst mulige resultater. Derfor skal vores gruppekontrakt bruges som guide for at undgå disse ting sker, samt altid at have to mand pr. opgave, så der altid vil være en der kan tage over i tilfælde af sygdom. Ydermere ligges alt materiale der udvikles til projektet i projektgruppens fælles dropbox så det altid er tilgængeligt for alle (se bilag 3). 6.3 Budget Vi har udarbejdet et budget for de samlede omkostninger for Stelton A/S ved udviklingen af e-shop samt ipad magasinet (se bilag 4). 36

38 6.4 Gantt-kort Vi har konstrueret et Gantt kort (se bilag 5) for at have overblik over opgaven. Det har gjort det muligt for os at administrere tiden vi har til opgaven, og de ressourcer vi har til rådighed. Vi vil benytte dette til at strukturere vores tid i forhold til vores mål og delmål. Dette med henblik på at mindske stressfaktoren i arbejdsprocessen, og overholde givne deadlines. 6.5 Udviklingsmodel Den udviklingsmetode vi har anvendt er Prototyping. Denne metode har gjort at vi i en iterativ proces har kunnet justere vores produkt, efter at have modtaget feedback. Prototyping ligger op til en proces, hvor en prototype danner grundlaget for ændringer i design, indhold og funktionalitet på baggrund af målgruppens og kundens nye krav, så vi ender op med et produkt der er tilfredsstillende for alle parter. 37

39 7KONCEPTBESKRIVELSE Konceptet Designmanual Teknisk dokumentation Kommunikationsplan 38

40 Kap. 7 Konceptbeskrivelse 7.1 Konceptet Rig-Tig henvender sig ikke digitalt til deres forbrugere via en e-shop. Det er en klar svaghed, da det er blevet mere og mere normalt at foretage sine indkøb online. Vi vil derfor udarbejde en e-shop for Rig-Tig, da der sker en henvendelse direkte til slutbrugeren og samtidig er profit at vinde. Vi vil gennem vores e-shop, som udgangspunkt henvende os til den moderne miljøbevidste forbruger, som sætter pris på æstetik, men ikke til enhver pris. Dette skal ske gennem de 3 værdier: funktion, design og ressourcer. Der vil være billeder og video der viser udseendet samt brugen af hvert enkelt produkt, dette er med til at øge brugervenligheden og samtidig give brugeren en bedre føling af produkterne. Sitet viser med designet, at produkterne er multifunktionelle, udviklet af professionelle designere og er miljøvenlige, samtidig med at de ligger i en overkommelig prisklasse. Vi symboliserer prisklassen ved ikke at have et helt klinisk og shiny design, men derimod ved at have blyantskitser og paplignende teksturer rundt omkring på sitet. Dette får sitet til at virke mindre formelt, og derved også billigere. Der skal også udvikles en ipad applikation, som har til formål at øge kendskabet til Rig-Tig by Stelton i forbindelsen med lanceringen. Gennem vores applikation vil vi forsøge at skabe et produkt, der har til formål, at give et overordnet billede af Rig-Tigs produkter samtidig med at give et visuelt indbydende udtryk. Dertil vil vi forsøge at påvise, at med disse produkter skånes påvirkningen af miljøet. Applikationen skal udover dette også gøre det muligt at læse om brandets 3 værdiord: funktion, design og ressourcer. Magasinet lader sig inspirere af elementer fra swiss-style som skal understøtte den innovation der er det gennemgående for produkterne. Bladets fokus er et moderne segment og er rettet mod et publikum med høj fokus på miljøet. Produktet bliver udelukkende tilgængeligt via ipad platformen og udformningen vil være på konceptplan. Eksempel på ipad applikationen kan ses i bilagsoversigten (bilag 6). Ydermere vil der blive produceret plakater med et klart budskab om det store ressourcespild der finder sted. På plakaterne vil der være billeder af den forurenede natur sat op imod billeder af natur der ikke er udsat for forurening. Over billederne vil en rammende tekst stå: Hvilken side vælger du? Under billederne vil Rig-Tigs logo være at finde på den ikke forurenende side (bilag 7). 39

41 Vi vil også producere merchandise i form af shoppingnet i forskellige farver der matcher vores visuelle identitet, disse shoppingnet er fremstillet af genbrugsmaterialer, og er genanvendelige. På shoppingnettet vil samme spørgsmål som på plakaterne stå: Hvilken side vælger du? Sammen med Rig-Tigs logo (bilag 7). Afslutningsvis skal en facebookside gøre det muligt at sprede det gode budskab gennem netværk og derved ramme flere segmenter. Rig-Tig produktserien er fremtonet som værende miljørigtigt, og nu har brugeren selv mulighed for at gøre noget for miljøet. 7.2 Designmanual Visuel identitet I udformningen af den visuelle identitet til vores digitale løsninger har vi været inspireret af swissstyle. Denne stilart har sine rødder i Rusland, Tyskland og Nederlandene og stammer tilbage fra 1920 erne, stilarten blev dog senere i 1950 erne videreudviklet i Schweiz, deraf navnet. Stilarten er kendetegnet ved asymmetrisk layout, brug af gitter og leg med sans-serif fonte (Helvetica især). Typografien er det primære designelement, som bruges kort og præcist til at give designet et minimalistisk udtryk, billeder fungerer som en slags overraskelseselementer, og her er rigtige fotografier foretrukket fremfor illustrationer og tegninger 79. Det minimalistiske udtryk går godt i spænd med vores koncept, da vi fremfor alt ønsker at fremhæve Rig-Tig by Steltons produkter, dette kan vi altså gøre ved at skære overflødige designelementer fra og fokusere på det der er vigtigt. Leg med typografi har vi ikke anvendt i så store træk på vores e-shop, da vi mener at den ideelle e-shop bør være overskuelig og brugervenlig, og hvis man overdriver typografien kan det hurtigt komme til at bryde med dette. Det kommer dog i større grad til udtryk i vores ipad-magasin og plakater, hvor det er mere ideelt at lege med typografien Logo Vi har valgt at bibeholde Rig-Tig by Steltons originale logo, da vores koncept går ud på at markedsføre netop dette brand. Logoet føler vi også går godt i spænd med den stilart vi har ladet os inspirere af, nemlig swiss-style, i logoet er der nemlig leget med typografien. Ordet rigtig er delt op i to dele, bogstavet R er blevet beskåret en smule, og bogstavet T overlapper det siddestående bogstav I en smule. 79 download 12/12 kl

42 7.2.3 Femte element Som femte element i vores visuelle koncept, bruger vi blyantsstreger, som bl.a. bliver brugt til at inddele indholdet på vores e-shop. Disse streger refererer til de funktionelle egenskaber Rig-Tigs produkter besidder, i form af den indledende proces der er i forbindelse med skabelsen af sådanne produkter, hvor designere tegner og tilpasser skitser af det endelige produkt. Blyantsstregerne er også være med til at give vores visuelle udtryk et naturligt præg, da det skal afspejle at Rig-Tigs produkter er miljøvenlige. Inspirationen til disse streger stammer desuden fra swiss-style, hvor geometriske former, heriblandt linjer, ofte forekommer. Eksempelvis kommer dette til udtryk i checkout-processen på vores e-shop, hvor vi har lavet en figur der viser brugeren hvor langt denne er i processen. Her er de forskellige checkout-trin opdelt vha. blyantsstreger Typografi I den visuelle udformning af vores koncept benytter vi følgende typografier: Arial, Bold Arial, Regular 41

43 Vi har valgt at arbejde med typografien Arial, fordi det først og fremmest er en standard font på de fleste computere, derved undgås det at de besøgende på vores e-shop ikke kan se fonten, fordi de ikke har installeret den på deres computere. Dernæst har vi anvendt den fordi den næsten er en tro kopi af Helvetica, som ikke er en standard font, og som samtidig er den mest anvendte skrifttype i forbindelse med swiss-style Farver Vi har udarbejdet en farveskala på hjemmesiden til brug i den visuelle udformning af vores koncept, farverne er som følgende: 7.3 Teknisk dokumentation Vores navigationsdiagram, sideskitse og boksstrukturdiamgrammer er inkluderet i vores bilagsoversigt (se bilag 8). Nedenfor ses udklip og beskrivelser af eksempler på kodeudsnit fra vores hjemmeside. Form-tag Vi har på siden valgt at bruge form-tags. Disse form-tags tager imod brugerinputs og sender derefter brugeren videre til den valgte side. I dette udsnit ses et form-tag placeret indeni en boks, eller en såkaldt div. Da vi har valgt at afgrænse funktionaliteten af netop denne form-tag, altså søge funktion, er action-attributten ikke udfyldt. Method-attributten har en værdi sat til get da browseren skal modtage det indskrevne data. Inde i form-tagget er en div, indeholdende to input-tags. Det første 42

44 input-tag fremviser en udfyldnings boks, hvor brugeren kan skrive det ønskede søgeord. Det andet tag fremviser knappen man trykker på for at udføre den ønskede handling, i dette tilfælde søgningen. Ved at give type-attributten værdien image, bliver knappen vist som det billede der bliver henvist til i src-attributten. Ul-tag Til vores menu har vi valgt at benytte et ul-tag. Ul-tagget betyder at der kommer en uorganiseret liste. At det er en uorganiseret liste vil sige at li-elementerne ikke er sorteret efter eksempelvis alfabetisk rækkefølge. Li-elementerne indeholder bokse, der indeholder links til de respektive sider. Vi har i li-elementerne givet dem en class der fortæller at siden er active når man er inde på den valgte side. Vi har i stylesheet et defineret at når et li-element er active kommer der et backgroundimage på div en, så der altså kommer en streg under det aktive menupunkt. 43

45 Addtocart.php Når man på vores side er inde og kigge på varer og trykker på knappen læg i kurv, udføres funktionerne i dette dokument. Session_start(); fortæller serveren at den skal starte en ny session, uden denne kode ville hele dokumentet ikke have nogen funktion. Længere nede i dokumentet modtages værdien af det antal varer brugeren har indtastet, samt varenavnet på den vare brugeren har klikket sig ind på, dette gøres via $_GET, og bliver efterfølgende lagt i indkøbskurven. På vores side er det kun muligt at lægge mellem antal af den samme vare i indkøbskurven, da vi har opstillet en if-sætning der kontrollerer dette. Til sidst i dokumentet er der en header-kode som smider brugeren tilbage til produktsiden bagning.php, dette sker når brugeren har trykket på læg i kurv -knappen. 44

46 7.4 Kommunikationsplan Afsender Afsenderen er Stelton, og herunder deres nyudviklede brand: Rig-Tig by Stelton. Rig-Tig by Stelton er et brand der er baseret på de 3 værdier: funktion, design og ressourcer Modtager Der vil blive taget udgangspunkt i Rig-Tigs nuværende målgruppe, som i høj grad er et prisbevidst segment. Det er et segment der har et behov for køkkenudstyr, hvor et godt design, en god funktionalitet og fornuftige priser gør sig gældende. Ydermere er det et segment der går meget op i miljøet og vil gøre en indsats for at skåne det Budskab Vi ønsker at vise målgruppen at man sagtens kan få et prisvenligt produkt, som både er multifunktionelt, godt designet og miljøvenligt, og derved både gavne naturen og køkkenet Kanal Vi vil primært promovere e-shoppen via Rig-Tigs officielle hjemmeside, da målgruppen er eksisterende kunder, og derfor allerede befinder sig her. Sekundært vil vi reklamere gennem plakater med et klart budskab der signalerer det store ressourcespild der finder sted. Vi vil også promovere Rig- Tig med genanvendelige shoppingnet. Ydermere vil der blive produceret en facebookside samt en ipad applikation der skal øge kendskabet og opmærksomheden, og derved også salget Effekt Vi har valgt at positionere vores markedsføring gennem brugen af ESP og USP. Vi lægger stor vægt på miljøet og den effekt vi har på det. Vi lægger også stor vægt på Rig-Tigs produkter, som er unikke i sig selv. Vi ser til dels vores ESP som en USP, da det unikke ved vores koncept ligger i dedikationen til miljøet. Idet at vi har et unikt produkt der skåner miljøet, tager vi fat på noget unikt, men med en følelsesorienteret retning. 45

47 8KONKLUSION 46

48 Kap. 8 Konklusion Steltons årsregnskab har haft en markant stigning i 2010 i forhold til bruttoresultatet, dog har årsresultatet været faldende siden 2007 og oplevede ikke en stigning i 2010, men tværtimod over en halvering af årsresultatet fra Dette skyldes dog især at virksomheden har satset kraftigt på produktudvikling, og som et led i dette er der blevet lanceret et nyt subbrand, Rig-Tig by Stelton. Brandet, hvis 2 største værdier er design og funktion, består af køkkenartikler, der bliver fremstillet under hensyntagen til miljøet, samtidig tilbydes produkterne til konkurrencedygtige priser. Med denne lancering følger virksomheden konkurrencestrategien differentiering, og lanceringen er et forsøg på at differentiere sig på et marked der har været ramt af finanskrisen, for derigennem at udskille sig fra konkurrenterne og skabe vækst. Rig-Tig udskiller sig især ved dets hensyntagen til miljøet, derfor er det vigtigt at kommunikere dette samt brandets andre værdier ud til målgruppen. Fokusset på miljøet er grundet finanskrisen blevet skærpet af virksomheder rundt omkring i verden, derfor er der god grund til at henvende sig til den miljøbevidste forbruger, som kan føle sig overset i disse finansielle krisetider. Det er samtidig essentielt at intensivere markedsføringen af Rig-Tig, da brandet befinder sig i en introduktionsfase og derfor ikke sælger sig selv, som et velkendt brand, der for længst har forplantet sig i forbrugernes bevidsthed, ville gøre. Produkternes styrker skal kommunikeres ud til målgruppen, for på den måde at forplante brandets tilstedeværelse i målgruppens bevidsthed, og i sidste ende resultere i øget omsætning. Ved at udvikle en e-shop for brandet og henvende sig digitalt til målgruppen gennem B2C, vil denne øgede omsætning være sandsynlig og den forventede omsætningsfremgang i 2011 ses derfor mulig og deraf også en potentiel vækst i det kommende årsresultatet. Ydermere skal en ipad applikation, i form af et introduktionsmagasin, og en henvendelse gennem sociale medier gøre det muligt at sprede budskabet og derigennem ramme yderligere segmenter. 47

49 9LITTERATURLISTE Bøger Hjemmesider 48

50 Kap. 9 Litteraturliste 9.1 Bøger Trojka - (4.udgave, 1.oplag 2011) International Markedsføring af Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Mette Risgaard Olsen og Peter Schmalz. ISBN: Trojka - (4. Udgave, 4 oplag 2010) Organisation af Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver og Erik Staunstrup. ISBN: Stelton 50 år 9.2 Hjemmesider 1. download d. 02/12 kl download d. 02/12 kl download d. 02/12 kl download d. 24/11 kl download d. 6/12 kl download d. 5/12 kl download d. 5/12 kl download d. 5/12 kl download d. 5/12 kl download d. 6/12 kl download d. 22/11 kl download d. 22/11 kl download d. 22/11 kl

51 14. download d. 6/12 kl download d. 6/12 kl download d. 6/12 kl download d. 6/12 kl download d. 6/12 kl download d. 6/12 kl download d. 6/12 kl download d. 6/12 kl download d. 22/11 kl download d. 29/11 kl download d 24/11 kl download d. 29/11 kl download d. 23/11 kl download d. 23/11 kl download d. 28/11 kl download d. 5/12 kl bureauer.html download d. 5/12 kl download d. 10/12 kl download d. 12/12 kl

52 10 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 - Mail Bilag 2 - Brugertest Bilag 3 - Risikovurdering Bilag 4 - Budget Bilag 5 - Gantt kort Bilag 6 - ipad magasin Bilag 7 - Kampagnemateriale Bilag 8 - Teknisk dokumentation 51

53 Kap. 10 Bilagsoversigt Bilag 1 - Mail 52

54 Bilag 2 Brugertest 53

55 Bilag 3 Risikovurdering 54

56 Bilag 4 Budget SCK Design Budget Lønning Samlede arbejdstimer* Timeløn Stelton A/S 480 timer 200 kr. Lønudgift i alt kr. Avance Avance i timen 500 kr./time Avance i alt kr. Total Samlet estimat kr. *Samlede arbejdstimer: 8 timer pr. dag x 20 dage x 3 ansatte 55

57 Bilag 5 Gantt kort 56

58 Bilag 6 ipad magasin 57

59 Eksamensprojekt 2. sem. - Rig-Tig by Stelton Bilag 7 Kampagnemateriale 58

60 Eksamensprojekt 2. sem. - Rig-Tig by Stelton 59

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen 18/11-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Indledning...5 1.1 Indledning...5 1.2 Problemstilling...5 1.3 Problemformulering...5

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

FAKTABLAD / Report detail form

FAKTABLAD / Report detail form PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester FAKTABLAD / Report detail form KEA Københavns Erhvervsakademi PBA - Business Economics and IT Eksamensprojekt

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Marts 2009. Er dine produkter klar

Marts 2009. Er dine produkter klar Nyhed Marts 2009 Er dine produkter klar Nyhed 1 / 5 Er dine produkter klar De er mange. De er selvbevidste. De er krævende. Og de føler sig 30 år yngre, end dåbsattesten slår fast (og kroppen jævnligt

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt.

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Velkommen til Sats & Tegn Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Med mere end 20 års erfaring, engagement og god service står vi klar til

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER 0 Indholdsfortegnelse Problemformulering... Side 1 Påtænkte produkter... Side 1 Ide og koncept... Side 2 Udviklingprocess... Side 2 Interessenter...

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE.

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. 3. PROJEKT Cph Business MULA JB PLASTICS INFOGRAFIK SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. INDHOLDSFORTEGNELSE PART 1 - Intro - Brainstorm - PBS -

Læs mere

Indhold 1.0. Indledning... 2 1.1. SWOT-analyse... 2 2. Del 1: Visuel identitet... 3 2.1. WBS... 3 2.2. Gantt kort... 3 2.3. Brainstorm... 4 2.3.1.

Indhold 1.0. Indledning... 2 1.1. SWOT-analyse... 2 2. Del 1: Visuel identitet... 3 2.1. WBS... 3 2.2. Gantt kort... 3 2.3. Brainstorm... 4 2.3.1. Indhold 1.0. Indledning... 2 1.1. SWOT-analyse... 2 2. Del 1: Visuel identitet... 3 2.1. WBS... 3 2.2. Gantt kort... 3 2.3. Brainstorm... 4 2.3.1. Nøgleord... 4 3.0. Farver... 6 4.0. Produkter... 7 4.1.

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER Krøllede idéer Store budskaber...men ingen klar kommunikation Indsigt Instinkt Handling Simpelt koncept og stærk tiltrækning af de helt rigtige kunder VI SÆLGER ET GODT

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Vision 2 Mission 3 Oms 3,9b Forretningsidé 4 Forretningsværdi 5 Brandværdi 6 1 VISION NOBIA DK S VISION ER AT VÆRE DEN FØRENDE OG MEST INDTJENENDE KØKKENSPECIALIST I DANMARK

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

JB Plastic A/S. 3.Projekt - Rapport. MUL B - Gruppe E1 & E2

JB Plastic A/S. 3.Projekt - Rapport. MUL B - Gruppe E1 & E2 JB Plastic A/S 3.Projekt - Rapport MUL B - Gruppe E1 & E2 Indholdsfortegnelse JB PLASTIC A/S... 3 WBS... 3 TANKER VEDRØRENDE DESIGN AF LOGO... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. LETTERHEAD... 5 ANDRE IDÉER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Sådan laver du nemme grafiker til din webshop. Erik Holflod Jeppesen

Sådan laver du nemme grafiker til din webshop. Erik Holflod Jeppesen Sådan laver du nemme grafiker til din webshop Erik Holflod Jeppesen Sådan laver du nemme grafiker til din webshop Du og mange andre webshopejere har måske ikke adgang til professionelt software til at

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Emne: Strategi Periode: Efterår 2017 8 lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Det valgfrie kernestof - Den bæredygtige virksomhed Faglige

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Vin. Search Marketing Rapport

Vin. Search Marketing Rapport Vin Search Marketing Rapport 1 Introduktion Vinmarkedet er et meget konkurrencepræget marked i Danmark. Det domineres af supermarkederne, der sælger omkring 80 % af al vin i Danmark. Men der ud over består

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere