Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen"

Transkript

1 Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vil du også tjekkes?

2 Kom, lad os tjekke din lønseddel! Pengene ligger måske og venter på dig Det er ingen naturlov, at arbejdsugen er på 37 timer, eller at vi har feriefridage, arbejdsmarkedspension, barselsorlov, feriepenge eller mange andre goder. Alle disse goder, som vi sammen har opnået, kan afskaffes, hvis fagforeningerne bliver svage. Og det bliver vi, hvis vi ikke er mange nok eller hvis vi splitter os op på mange forskellige foreninger. Det vil være som at pille slik fra småbørn for arbejdsgiverne at spille os ud mod hinanden. Fordi arbejdmarkedet ændrer sig jo også. Den trofaste danske arbejdsgiver, der bygger sin virksomhed op fra bunden og føler et ansvar for det lokalsamfund, han er en del af, vil forsvinde. Fremtidens arbejdsmarked kommer i endnu højrere grad end i dag til at handle om højt tempo, effektiviseringer og organisationsændringer, som vil stille store krav til den enkelte, og vil give de faglige organisationer kamp til stregen. Den kamp kan kun blive ligeværdig, hvis vi har stærke fagforeninger, som har styrke til at få virksomhederne til at tegne overenskomst med os. Det er kun få, der tænker på eller ved om deres arbejdsplads er dækket af en overenskomst, og den er vigtig, fordi den er kun til forhandling mellem den fagforening og arbejdsgiver, der har indgået overenskomsten. Med en overenskomst har du som lønmodtager en række rettigheder samt retten til, at din fagforening kan forhandle sig frem til endnu flere goder og bevare dem, du har. Overenskomsten er også med til at skaffe rigtig mange af vores medlemmer de penge, de har krav på. Vi tror i 3F Slagelse, at mange af jer med fordel kan få jeres lønsedler tjekket. Mange har allerede gjort det og scoret kassen, så tænk lige over tilbuddet. Det er jo gratis, når du er medlem og måske ligger pengene og venter på dig. Tina Christensen, formand for 3F Slagelse 16,2 mio. kr. sidste år i år er det allerede 3,8 mio. kr. I 2005 hjalp vi i 3F Slagelse medlemmer til en samlet erstatning, godtgørelse og efterbetaling på 16,2 mio. kr. Mange af vores medlemmer fik således kontant udbytte af deres medlemskab. Det vil mange også få i år. Efter årets første tre måneder er vi allerede oppe på 3,8 mio. kr. heraf er mange penge hentet hjem til medlemmer, hvor vi tjekkede lønsedlen. Så mon ikke det var værd at få et tjek?! Erstatninger i alt , , , , ,00 Arbejdsmarkedspensionssager: ,00 Arbejdsulykker og -sygdomme ,00 2

3 Sådan tjekker du din lønseddel: Kryds af: Fremgår min arbejdsgivers navn og CVR-nr. af lønsedlen? Får jeg løn for det antal timer, jeg arbejder. Fremgår det af lønsedlen, hvilken perioden lønnen er for. Er der trukket AM-bidrag og skat. Er timelønnen korrekt. Fremgår det hvornår lønnen er udbetalt. Kan jeg se, hvor mange feriepenge der er opsparet. Er der indbetalt til arbejdsmarkedspension. Kan jeg se min SH-opsparing. Er din lønseddel ikke OK, så kontakt 3F Slagelse. LØNSEDDEL CPR-nr. CVR-nr. Afdeling Medarbejdernr. Side 1 Lønperiode Lønart Beskrivelse Enheder Sats Beløb 3010 Grundløn* 67,00 90, , Kvalifikationstillæg* 67,00 30, , Feriepengeopsparing, brutto 8.040,00 12, , SH-opsparing 8.040,00 5,75 462, SH-forskud 1,00 550,00 550, AM-pension, medarbejder, SID 9.507,30 3,00-285, ATP-bidrag medarbejder -39, AM-bidrag, medarbejder 8.265,48 8,00-661, AM-bidrag, medarbejder ferie 1.005,00 8,00-80, Skattefradrag , Skattefradrag, feriepenge 925,00-189, Særlig Pens.ops. 1% 8.265,48 1,00-82, Særlig Pens.ops. 1% ferie 1.005,00 1,00-10, A-skat 5.746,48 42, , A-skat, feriepenge 726,00 42,00-304, Hensat nettoferiep. 611, Nettoløn 5.109,48 Lønnen er til disposition på bankkontonr. Løn uge Saldi AM-indkomst ,88 AM-fri A-indkomst 0,00 A-skat ,00 AMBI, Medarbejder 6.610,00 Særlig Pension 818,00 Kapitalpension 0,00 Arbejdsmark.pens ,65 ATP, medarbejder 353,70 ATP, virksomhed 707,40 G-dage, antal 0,00 G-dage, beløb 0,00 Ferieberet. løn ,00 SH og FF-overskud 2.021,94 Feriefri afholdt 0,00

4 Kom, lad os tjekke din lønseddel! Tjek også dit det kan være guld værd for dig Det er også en rigtig god idé at tjekke dit ansættelsesbevis. Der skal jo være overensstemmelse mellem det, der står på dit ansættelsesbevis, og så det, du rent faktisk arbejder med i virksomheden. Der ligger måske massevis af kroner og venter på at blive udbetalt til dig. Tjek derfor dit ansættelsesbevis, og hvis du er i tvivl, så skynd dig ind i afdelingen. Så hjælper vi dig med at komme tvivlen til livs og måske nogle kroner i kassen. Det er gratis for medlemmer. Det er en af forskellene på en rigtig fagforening og de billige foreninger. Hos os er service gratis for medlemmerne! Kryds af: Er alle oplysninger vedrørende lønmodtagerne udfyldt. Er alle felter udfyldt vedrørende arbejdsgiveren. Er det angivet, hvilke kollektive aftaler eller overenskomster, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det oplyses, hvem disse parter er. Står dine rettigheder i forbindelse med ferie opført. Om du får løn under ferie. Opsigelsesvarsler eller regler for opsigelse. Er de anført. Er den ugentlige eller daglige arbejdstid beskrevet. Er arbejdsstedets beliggenhed anført eller det sted, hvor du hovedsageligt arbejder. Er arbejdsgiverens adresse anført. Fremgår det, hvad din titel eller stilling er. Fremgå det hvad din løn er ved tiltrædelsestidspunkter samt hvilke tillæg, der er aftalt som f.eks. fri kost og logi, pensionsbidrag, ekstra feriebidrag o.l. Det skal også fremgå, hvor ofte der udbetales løn. Er datoen for din ansættelse skrevet og eventuelt datoen for din fratræden, hvis der er tale om et midlertidigt job. Ansættelsesbeviset skal udleveres senest én måned efter ansættelsesforholdets begyndelse. Efter loven har arbejdsgiveren pligt til at give lønmodtageren skriftlig besked om ændringer i ansættelsesforholdet. Derfor skal lønmodtageren ved enhver ændring af forhold, som er anført i ansættelsesbeviset, have et nyt ansættelsesbevis. Undtaget er dog ændringer i løn, men skifter du f.eks. afdeling eller stilling, skal du have et nyt ansættelsesbevis. 4

5 ansættelsesbevis ANSÆTTELSESBEVIS

6 Kom, lad os tjekke din lønseddel! En lykkelig begivenhed kastede kr. af sig Tina Sørensen var ansat hos gårdejer Niels Christian Pedersen i Lynge ved Sorø, da hun blev gravid. Da fødslen rykkede nærmere på, kontaktede hun 3F Slagelse for at høre, hvordan hun skulle forholde sig til dels en sygemelding og dels den kommende barselsorlov. Tina fik sine svar, men samtalen gled ind på hendes løn- og pensionsforhold hos gårdejeren, og hvor lang tid hun egentlig havde arbejdet hos ham. Det viste sig, at gårdejeren overhovedet ikke havde indbetalt arbejdsmarkedspension for Tina i al den tid, hun havde været ansat. 3F Slagelse rejste derfor krav om efterbetaling af pensionsbidraget, og da 3F har overenskomst med landbrugets arbejdsgivere, som gårdejeren er medlem af gennem sin organisation, var det faktisk bare et formsag, og gårdejeren måtte slippe kr. i efterbetaling, der nu står og luner sig på Tinas pensionsopsparing. Jo flere vi er des større indflydelse har vi Jo flere vi er i flokken, des mere kan vi presse på for at få indflydelse. Indflydelse på vores egne løn- og arbejdsforhold, som de bliver beskrevet i vores overenskomster. Er vi mange med samme holdning og mening om, hvordan løn- og arbejdsmiljøforhold skal være, så står vi stærkt, og vi er svære at overhøre. Er vi kun få eller fordelt på mange foreninger så bliver det kun til små pip, som er svære at høre. Derfor: Tag din uorganiserede kollega under armen og få ham meldt ind i 3F. Så får han også adgang til vores gratis løntjek. Vi oplever det jo gang på gang, at de personer, som i årevis har stået uden for fællesskabet, fordi de tror, de kan klare sig selv, de opnår ikke de samme goder og fordele som dem, der er organiseret. Når de så indser, at de kan drage nytte af fællesskabet, så opdager vi meget ofte, at de er blevet snydt for både tillæg, pensionsindbetaling, søgne-helligdagsbetaling, gratis arbejdstøj og meget andet, og vi henter næsten altid en god klat penge hjem til dem kr. lige ned i Henriks pensionskasse Henrik Jänichen var medarbejder hos CH frugt i Slagelse fra 1. maj 2004 til 1. september Da han rejste fra firmaet, og var en tur rundt om 3F i Slagelse med sine lønsedler, opdagede 3F, at der ikke var betalt arbejdsmarkedspension til ham. Jeg troede, at det kun drejede sig om 4 måneder, da jeg mente, jeg skulle have været i firmaet 1 år, før jeg var berettiget til pensionsindbetalinger, husker Henrik. Til min store overraskelse viste det sig, at når man først var berettiget en gang, gjaldt det fra dag et, når man så skiftede arbejdsplads. 3F rejste sagen overfor min daværende arbejdsgiver, og på den baggrund fik jeg indbetalt ca ,00 kr. på min pensionskonto i Pensiondanmark. Det bliver trods alt til en slat penge, når man tænker på, de skal forrentes frem til min pension om mange år. Det er også rart at vide, man har hjulpet sine kollegaer, som også manglede at få deres pension, så også de kunne få udbetalt deres retmæssige pension, fordi jeg henvendte mig til 3F, siger Henrik. Henrik Jänichen er overbevist om, at han aldrig ville have fået sine penge, hvis ikke 3F havde hjulpet ham. 6

7 Overenskomsten et vigtigt papir Overenskomsten mellem fagforeninger og arbejdsgivere er et utrolig vigtigt papir. Eksemplerne på side 6 og denne side fortæller om værdien af overenskomsten. Det er i overenskomsten, vi har aftalt med arbejdsgiverne, at de skal betale til vores pensionsopsparing, og hvad lønnen skal være for at stille nogle timer af vores liv til rådighed for arbejdsgiverne hver dag. Vigtigheden af overenskomsten kan ikke overdrives. Den er hamrende vigtigt, hvis man vil sikre sig mindst de løn- og arbejdsvilkår, som bestemmes af overenskomsten. Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at man lokalt forhandler sig frem til endnu bedre vilkår. Tværtimod. Det kan være med til at løfte vilkårene på andre arbejdspladser i vejret, men arbejder man ikke under en overenskomst, har man reelt ikke krav på en 37 timers arbejdsuge, fem feriefridage, pensionsindbetalinger, overtidsbetaling, barselsorlov og alt det andet, som er bestemt i overenskomsten. Har I ikke overenskomst på din arbejdsplads eller er du i tvivl så kom ind i afdelingen. Vi hjælper meget gerne og det er gratis for medlemmer. Liselotte fik kr. mere om måneden og undgik en fyreseddel Liselotte Bay har i flere år arbejdet som gartner på Andersvænge, hvor det er Vestsjællands Amt, der er arbejdsgiveren. Liselotte Bay. Da amtet ville fyre Liselotte henvendte hun sig selvfølgelig i sin fagforening. Samtidig med at 3F s faglige konsulent gik i flæsket på amtet for at forhindre fyringen, blev Liselottes lønsedler tjekket. Det viste sig, at Liselotte som faglært gartner kun fik grundlønnen, som er løntrin 18. Det svarer til en løn på kr. pr. måned. Den sag tog 3F også op i samarbejde med tillidsrepræsentanten, og Liselotte er nu steget med 10 løntrin, til løntrin 28. Det svarer til kr. om måneden eller en lønfremgang på kr. pr. måned. Det bliver til mere end kr. på årsplan. Mht. afskedigelsen gik det også udmærket. Liselotte blev ikke afskediget, efter at 3F Slagelse blandede sig. Tina Bechmann. Der var kr. til Tina Tina Bechmann fra Slagelse var både rystet og chokeret, da hun blev fyret og bortvist fra sit job som rengøringsassistent på en tidligere arbejdsplads. Dog ikke mere chokeret, end at hun kontaktede 3F Slagelse for at få tjekket sine ansættelsesforhold. Jeg fik en rigtig fin behandling af de faglige medarbejdere, som behandlede min sag. De bestyrkede mig i min tro på, at min afskedigelse var uberettiget. Sagen endte med en erstatning til Tina på kr. for uberettiget afskedigelse. Jeg er naturligvis superglad for afgørelsen. Den gode personlige service og professionelle faglige hjælp har bekræftet mig i, at jeg er medlem det rigtige sted, siger en glad Tina.

8 kr. til Per i efterbetaling 3F s medlemmer fik i gennemsnit kr. i erstatning i 2005 eller samlet 1,3 mia. kr.! Per Remien Jensen. Per Remien Jensen er chauffør hos Hørkram Schultz i Sorø, hvor der har været problemer med betalingen for forskudt arbejdstid. Det har stået på i flere år, men der er ikke blevet gjort noget ved det, før chaufførerne begyndte at organisere sig i 3F for mere end et år siden. Alene i Slagelse afdeling skaffede vi medlemmerne 16 mio. kr. Det viser, at det betaler sig at være medlem af 3F. Udover at hjælpe medlemmerne med løn, arbejdstid, uddannelsesplanlægning, pension, arbejdsmiljø, og meget andet så er der helt klart også kontante fordele ved medlemskabet. Foruden de mange andre fordele, som medlemskabet af en fagforening indebærer. Men gør dig selv en tjeneste kom og lad os tjekke din lønseddel. Den gemmer måske på behagelige overraskelser af økonomisk art. 3F Slagelse er der, når du har brug for os døgnet rundt. Ved tjek af chaufførernes lønsedler opdagede 3F Slagelse, at der manglede tillæg for forskudt tid og rejste på den baggrund krav om efterbetaling. På den baggrund har Per fået kr. + pension og feriepenge. Andre har fået helt op til kr. Kom med i 3F Slagelse Vi styrker dig på din arbejdsplads også når det går godt. Vi støtter dig uanset alder, køn, hudfarve og tro. Samlet er der efterbetalt 2 mio. kr. til chaufførerne, men endnu større betalinger ligger og venter på arbejdsgiveren, da 3F Slagelse har rejst et tilsvarende krav på vegne af lagerarbejderne. Tænk det var bare et simpelt og rutinemæssigt tjek af lønsedlen, der fik denne sag til at rulle. Hvad skal der til, før du får tjekket din lønseddel? 3F Slagelse Rugvænget 28, 4200 Slagelse Rådhusvej 4, 4180 Sorø Hovedgaden 35, 4270 Høng Tlf , Slagelse Mandag og torsdag kl , tirsdag og onsdag kl , fredag kl Høng og Sorø Mandag og fredag kl , torsdag kl tirsdag og onsdag lukket i Høng og Sorø

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

MEDLEMS. Fyret inden første arbejdsdag NYHED NYT. Tilbudsshoppen. Kun for medlemmer i Det Faglige Hus. Læs side 15. Side 5

MEDLEMS. Fyret inden første arbejdsdag NYHED NYT. Tilbudsshoppen. Kun for medlemmer i Det Faglige Hus. Læs side 15. Side 5 MEDLEMS Medlemsnyt nr. 3 ı September 2011 ı Det Faglige Hus NYT NYHED Tilbudsshoppen Kun for medlemmer i Det Faglige Hus Side 5 Fyret inden første arbejdsdag Læs side 15 Lægekonsulenter truer retssikkerheden

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 31. årgang September/oktober 2006 Nr. 3 Den Grønne Landsbrancheklub Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 Lærling fik 50.000 kroner efterbetalt, side 8 Ny lønstatistik for gartnere, side 16-17 Ny lønstatistik

Læs mere

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst! PR FILEN Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s.

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s. Fagligt No. 4 November 2005 Alternativ Vi venter på dommen s. 3 Vind et hotelophold s. 5 En kølemontørs kølige oplevelse s. 7 Idégrundlag... er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere