Tjekliste. - til lønadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste. - til lønadministration"

Transkript

1 Tjekliste - til lønadministration Januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare overblikket og huske alle regler. I denne vejledning har vi taget udgangspunkt i forskellige situationer og beskrevet hvad du skal gøre og hvor du kan finde hjælp. Vejledningen er ikke udtømmende, der kan være andre situationer på din arbejdsplads, der ikke er beskrevet. Vejledningen kan anvendes som et hjælpeværktøj og inspiration til dagligdagen. Tjeklisten kan hjælpe dig igennem forskellige løn og personale emner. Ansættelse den første medarbejder... 3 Lønseddel - løn til ny en medarbejder... 4 Ferie når medarbejder holder ferie... 5 Sygdom - når medarbejder er syg... 6 Barsel - når medarbejder er på barsel... 7 Vigtigt ved årsskifte... 8 Fratrædelse en medarbejder stopper... 9 Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet, er du velkommen til at kontakte os. Husk du kan læse mere om løn- og personaleadministration på lønguiden.dk 2 - Lønguiden.dk

3 Ansættelse den første medarbejder Når man begynder at ansætte medarbejdere og indberette løn, er det vigtigt, man har gjort en række overvejelser. I skemaet finder du de vigtigste områder, hvor du skal være opmærksom. Registreres som arbejdsgiver Før man begynder med indberetning af løn, skal virksomheden være tilmeldt som arbejdsgiver. Dette skal ske, når den første medarbejder er ansat. Man kan ikke indberette løn, før virksomheden er tilmeldt som arbejdsgiver. Registreringen skal laves på virk.dk. Udarbejd ansættelseskontrakt Alle lønmodtagere med en arbejdsuge over 8 timer samt ansættelse over 1 måned, har krav på en ansættelseskontrakt. Arbejdsgiver kan få en bøde for manglende ansættelseskontrakt. Eksempler og skabeloner kan findes på Arbejdsskadeforsikring Tegn en arbejdsskadeforsikring for alle medarbejdere. Forsikringen skal dække medarbejderen økonomisk, hvis der sker en arbejdsulykke. Det er lovpligtigt, at tegne en arbejdsskadeforsikring. Kan tegnes ved et forsikringsselskab. APV - Arbejdspladsvurdering Udarbejd en arbejdspladsvurdering. En APV har til formål, at klarlægge om virksomheden har et godt arbejdsmiljø. Alle virksomheder med ansatte, skal have en APV. Mere information kan findes på arbejdstilsynet.dk. Lønsystem Vælg et lønsystem der passer til jeres virksomhed. Et lønsystem sparer både tid og penge. Beskrivelse af lønsystemer og prisoversigt findes på Personalehåndbog Udarbejd en personalehåndbog. Denne har til formål, at fortælle medarbejderne om virksomhedens normer og værdier. Det er ikke et krav, men op til den enkelte virksomhed. Eksempel og skabelon kan findes på 3

4 Lønseddel - løn til en ny medarbejder Når du skal indberette løn for en ny medarbejder, kan du finde mange af de oplysninger du skal bruge, i ansættelseskontrakten. Dette er oplysninger, som skal være nævnt i kontrakten. Oplysninger som står i ansættelseskontrakten: Løn den aftalte løn eller henvisning til en overenskomst Pension om der skal beregnes pension, og hvor meget Ferie ferie med løn eller feriepenge Aflønningstidspunkt forud eller bagudbetalt Funktionærstatus/overenskomst hvilke rettigheder der gælder Følgende oplysninger kan du måske ikke finde i ansættelseskontrakten. Bankkonto Medarbejderens bankoplysninger skal du vide, for at overføre nettolønnen. Husk både registrerings - og konto nr. Spørg medarbejderen inden den første lønkørsel. Skattekort Oplysning om hvilket skattekort medarbejderen ønsker at benytte. Hovedkort, bikort eller frikort. Det er medarbejderens eget ansvar at oplyse om skattekortet. Spørg medarbejderen inden den første lønkørsel. CPR-nr. CPR-nr. er nødvendig for at indberette løn. Spørg medarbejderen inden den første lønkørsel. Madordning Undersøg om medarbejderen skal indgå i virksomhedens madordning. Beløbet kan trækkes i medarbejderens løn. Beløbet skal trækkes efter skat. Spørg medarbejderen inden den første lønkørsel. Personalekasse/ Personaleforening Undersøg om medarbejderen skal indgå i en fælles personalekasse eller personaleforening. Beløbet skal trækkes efter skat. Kan være nævnt i en personalehåndbog eller ansættelseskontrakt. 4

5 Ferie - når medarbejder holder ferie Alle lønmodtagere har ret til 5 ugers ferie ifølge Ferieloven. Når en medarbejder holder ferie, er der en række ting du skal være opmærksom på. Lønnen der skal udbetales, er afhængig af ansættelsesforholdet. Løn under ferie Feriepenge Medarbejder der løbende optjener feriepenge, skal modtage feriepenge fra en ferieordning. Oftest timeansatte. Udbetal kun for den periode medarbejderen arbejdet. Ferie med løn Medarbejder der har ret til ferie med løn f.eks. funktionærer, skal have udbetalt normal løn under ferie. Medarbejder skal have optjent ret til ferie. Læs mere om ferie på Ferie uden løn Har medarbejderen ikke optjent ret til ferie med løn, skal der trækkes 4,8% af lønnen pr. afholdt feriedag. Virksomheden må gerne trække mindre end 4,8%. Månedsløn x 4,8% = Beløbet der skal trækkes pr. feriedag. Erstatningsferie Ifølge Ferieloven, kan medarbejder ved feriehindring have ret til erstatningsferie. Ferieloven omfatter alle medarbejder. Læs mere om erstatningsferie på Udbetal ferietillæg Medarbejder der har ret til ferie med løn, skal have udbetalt minimum 1% i ferietillæg. En funktionær skal have ferietillæg. Udbetales sammen med det nye ferieår. Ferieregnskab Husk at ajourføre ferieregnskabet for afholdte feriedage. Ferieregnskabet viser hvor meget ferie lønmodtageren har optjent og afholdt. Ferieregnskabet kan med fordel oplyses på lønsedlen. Hold ferieregnskabet opdateret på lønsedlen, i et time/sag system eller i Excel. 5 feriefridage / 6. ferieuge 5 feriefridage eller den 6. ferieuge er ikke underlagt ferieloven. Optjening og afholdelse er afhængig af ansættelsesforholdet. Der kan være aftalt regler om feriefridage i en overenskomst. Hold ferieregnskabet opdateret på lønsedlen, i et time/sag system eller i Excel. 5

6 Sygdom - når medarbejder er syg Sygdom er lovligt fravær fra arbejdspladsen. I Danmark er der i gennemsnit sygemeldinger hver dag. I skemaet er der beskrevet, hvad arbejdsgiver og den lønansvarlige skal være opmærksom på. Løn under sygdom Funktionær En funktionær skal have løn under sygdom. Lovkrav jf. funktionærloven. Der skal udbetales normal løn i sygdomsperioden. Overenskomst Hvis der er indgået en overenskomst, er det reglerne i overenskomsten der er gældende. Mange overenskomster giver ret til løn under sygdom. Find reglerne om sygdom i den Ikke funktionær og ingen overenskomst Hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet, skal der udbetales løn til sygedagpenge satsen. Beskæftigelseskrav: Ansat i 8 uger og minimum 74 timer ansættelse. Læs mere på Refusion til arbejdsgiver Ansøg om refusion Ansøg om refusion, når medarbejder er syg. Husk at overholde gældende tidsfrister. Ingen refusion de første 30 kalenderdage. Ansøgningen skal laves på nemrefusion.dk. Dagpengeforsikring Mindre virksomheder kan tegne en forsikring, der giver mulighed for refusion fra 2. fraværsdag. Gælder kun for virksomheder med en samlet lønsum under kr Forsikringen tegnes på statensadm.dk. Muligheder for arbejdsgiver Sygefraværssamtale Arbejdsgiver kan afholde en sygefraværssamtale med medarbejderen. Samtalen har til formål, at afklare arbejdsopgaver og forkorte sygdomsperioden. Eksempel og skabelon findes på Tro og loveerklæring Arbejdsgiver kan kræve, at medarbejderen udfylder en tro- og loveerklæring. Medarbejderen erklære at fraværet skyldes sygdom. Eksempel og skabelon findes på Lægeerklæring Arbejdsgiver kan kræve, at få udarbejdet en lægeerklæring. Arbejdsgiver skal dække omkostningen til erklæring. Skal udarbejdes af medarbejderens egen læge. 6

7 Barsel - når medarbejder er på barsel De fleste virksomheder oplever, at en eller flere medarbejder afholder barsel. I følgende skema, er der beskrevet hvilke områder du skal være opmærksom på. Løn under barsel Funktionær Kvindelige funktionærer har ret til halv løn i 4 uger før fødsel og 14 uger efter. Hvis lønnen er mindre end dagpengesatsen, vil beløbet blive suppleret op til dagpengesatsen af kommunen. Lovkrav jf. funktionærloven. Udbetal minimum halv løn i uger eller hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten. Overenskomst Udbetal den løn der er aftalt i overenskomsten. Mange overenskomster giver ret til fuld eller delvis løn under hele eller dele af barselsperioden. Find reglerne om barsel, i den gældende overenskomst. Ikke funktionær og ingen overenskomst Medarbejderen kan være berettiget til barselsdagpenge, hvis man har arbejdet de sidste 13 uger og i den periode haft mindst 120 arbejdstimer. Man kan få dagpenge i 52 uger, hvor 2 uger er bestemt til faderen, 18 uger til moderen og 32 uger til deling. Indberet på nemrefusion.dk at medarbejderen ikke får udbetalt løn under barsel. Refusion til arbejdsgiver Refusion af løn Udbetaler virksomheden løn under barsel, kan der ansøges om refusion af lønnen. Refusionen svarer til dagpengesatsen. Det er vigtigt at overholde gældende tidsfrister, ellers kan retten til refusion bortfalde. Ansøgningen skal laves på nemrefusion.dk. Refusion fra barselordning Anmod om refusion fra den barselsordning virksomheden er tilknyttet. Der skal udbetales løn under barsel, før der kan udbetales refusion.* Det er vigtigt, at overholde gældende tidsfrister, ellers kan retten til refusion bortfalde. Ansøg om refusion ved den tilknyttede barselsordning. Øvrig Personaleforhold Indkald medarbejder på barsel til MUS og lønforhandlinger, som alle andre ansatte. Kan afholdes telefonisk, hvis andet ikke er muligt. Eksempler og skabeloner findes på lønguiden.dk * Refusion fra Barsel.dk bliver automatisk indberettet, med anmodning om refusion af dagpenge. 7

8 Vigtigt ved årsskifte Ved årsskiftet er der forskellige områder, den lønansvarlige skal være opmærksom på. Nedenfor er beskrevet 8 punkter man bør gennemgå, så man kommer bedst igennem et årsskifte. Afstem indberetninger Kontroller og afstem virksomhedens lønoplysninger til eindkomst. Evt. korrektioner skal laves inden d. 1. februar. På lønguiden.dk kan du finde vejledning om afstemning. Opdatere skattekort Opdaterer skattekort for alle medarbejdere i starten af januar. Så er man sikker på korrekt skattetræk i det nye indkomstsår. Nye skattekort bliver frigivet i november. Nogle lønsystemer opdatere automatisk skattekort i starten af året. SH opsparing Undersøg om en eventuel SH opsparing skal opgøres ved årsskiftet. Find reglerne i den Fritvalgsopsparing Undersøg om en eventuel fritvalgsopsparing skal opgøres ved årsskiftet. Find reglerne i den Pension Undersøg om lønmodtager ønsker, at indbetale ekstra til pension i december måned. Skal indbetales senest d. 31. december. Spørg medarbejder inden den sidste lønkørsel. Afregning af skat Hvis virksomhedens samlede lønsum er ændret, kan det betyde nye afregningsfrister for A-skat og AMbidrag. SKAT giver automatisk besked herom. Det kan være nødvendig, at ændre i opsætningen af lønsystemet. Opdatere stamoplysninger Gennemgå lønsystemet for fratrådte medarbejdere og afmeld, hvis enkelte lønmodtagere ikke længere er ansat. Nogle lønsystemer fakturere pr. tilmeldt lønmodtagere. Afmeld medarbejdere, der ikke længere er ansat. 8

9 Fratrædelse når medarbejder stopper Alle virksomheder oplever at en medarbejder stopper på arbejdspladsen. Når en medarbejder fratræder er der en række områder, man som lønansvarlig, skal være opmærksom på. Afmeld lønmodtager Afmeld lønmodtageren fra lønsystemet, derved modtager arbejdsgiver ikke længere skattekort for medarbejderen. Gøres i lønsystemet ved sidste lønudbetaling. Flextimer/Afspadsering Udbetal overskydende flextimer eller afspadseringssaldo med den sidste lønudbetaling. Der skal også beregnes feriepenge og evt. pension. Udregningsmodel findes på SH opsparing Udbetal medarbejderens SH opsparing ved fratrædelse. SH betaling gælder oftest ved overenskomst. Find reglerne i den Fritvalgsopsparing Udbetal medarbejderens fritvalgsopsparing ved fratrædelse. Fritvalgsopsparing gælder oftest ved overenskomst. Find reglerne i den G-dage Undersøg om medarbejderen har krav på G-dage. Der skal kun udbetales G-dage, hvis medarbejderen er sagt op. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Læs mere om G-dage på Feriepenge Beregn feriepenge for fratrædende funktionærer og afregn skyldige feriepenge til en ferieordning. Beregningsmodel findes på Fratrædelsesgodtgørelse Undersøg om medarbejderen har ret til fratrædelsesgodtgørelse. Medarbejderen skal være opsagt. Lovkrav for funktionærer og kan være aftalt i en overenskomst. Muligheder for arbejdsgiver Fratrædelsessamtale Arbejdsgiver kan afholde en fratrædelsessamtale med medarbejderen. Kan give feedback om gode og dårlige oplevelser i virksomheden. Eksempel og skabelon findes på 9

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere