Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut"

Transkript

1 Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean- Paul Sartre, Karl Jaspers og Martin Buber. Desuden inddrages humanistisk og positiv psykologi, klientcentreret psykoterapi, den fænomenologiske metode og de anvisning for eksistentiel psykoterapi, som vi henter fra Ernesto Spinelli. Psykoterapeuten vil med frisættende omsorg arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling, sundhed og evne til at skabe meningsfulde interaktioner med andre mennesker. Den eksistentielle samtale er baseret på en direkte personlig relation mellem klient og terapeut. Vi lægger vægt på en ligeværdig dialog præget af gensidig respekt. Det er ikke meningen at skabe en asymmetrisk samtalestruktur af den type, hvor terapeuten stiller spørgsmål og klienten skal levere svar. Denne asymmetri opfattes i EDP som dårlig for klientens autonomi. Terapeuten tilstræber at byde på et rum, hvor man er fælles om at udforske klientens situation. Idealbilledet er to gode arbejdskammerater, der står side om side og undrende betragter noget derude klientens liv. Som Eksistentiel Dynamiske Psykoterapeut har man som mål at anerkende klienten i nuet, skabe bevidsthed og hjælpe samt stimulere klienten til at møde verden frit og åbent. Terapeuten fjerner ikke smerten, men anerkender at den er der og sådan er det lige nu. Det er sådan klientens liv er lige nu og det hjælper terapeuten klienten til at rumme. Når klienten rummer sin livssituation og ikke føler sig alene, vil klientens ressourcer og selvhelbredende kræfter igen være tilgængelige. EDP anerkender både de positive og negative dimensioner i livet. Terapeuten leder ikke efter årsager, men er i stedet optaget af at få klienten til at beskrive sin situation lige nu, så konkret og detaljeret som muligt. Gennem detaljerede beskrivelser foldes klientens verdensbillede gradvis ud, så det træder klart frem i rummet. I den eksistentielle terapi lægges der ikke vægt på diagnoser. Foreligger sådanne fra fx det psykiatriske system, kan de indgå som samtalestof, hvor klient og terapeut i fællesskab reflekterer over, hvilke betydninger man vælger at tillægge dem. Terapien indledes normalt heller ikke med en udviklingshistorie, idet barndommen og forældrene ikke betragtes som årsagsforklaring. Både diagnoser og barndomshistorien anses tværtimod for meget let at kunne spærre for klientens indsigt i sine livsmuligheder. I stedet undersøges, hvad der aktuelt er i klientens livssituation, som har ført til det aktuelle møde mellem klient og terapeut. Det terapeutiske forløb indledes som regel med at klienten detaljeret beskriver hvordan haun oplever sit liv lige nu. Senere kommer klientens syn på sin fortid og sin fremtid ind som centrale emner, så klientens placering i såvel rummet som i tiden inddrages. Ligeledes undersøges forbindelsen mellem dagligdagens oplevelser og de eksistentielle grundvilkår. Der er ingen krav fra EDP terapeuten om at noget skal laves om. Har klienten ønsker om forandring inddrages dette og terapeuten udfordrer gerne de fremtidige muligheder. Gennem dynamisk udviklingsterapi skabes billedet af det største fremtidige potentiale.

2 Uddannelsen i EDP er evalueret uden anmærkninger og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening. Uddannelsen er struktureret på en måde, der giver den studerende fleksible muligheder til personlig vækst og uddannelse. Den samlede uddannelse er normeret til 4,5 år og giver mulighed for pause undervejs. Det første år, Grundlæggende coaching og kommunikation, er et selvstændigt uddannelsesforløb med afsluttende eksamen, som skal bestås for at gå videre. Efter afslutning af andet eller tredje år kan man vælge at tage et halvt års certificeringsforløb til eksistentiel coach. Ved afslutningen af det tredje år er der evaluering af den personlige og faglige udvikling og en eksamen, der skal bestås for at gå videre til fjerde år. På fjerde år arbejder vi med at integrere teori, metode, etik og personlighed til et fagligt potentiale. Det sker dels gennem arbejde med eksterne klienter, supervision, personlig terapi, træningsgruppe og uddannelsens fag- og proces- moduler. Efter fjerde år evalueres årets udvikling og man indstilles til eksamen. Første år Grundlæggende coaching og kommunikation Andet år Eksistentiel psykologi og terapi Tredje år Eksistentiel psykologi og terapi Fjerde år Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi i praksis Afsluttende eksamens- forløb

3 Første år Grundlæggende coaching og kommunikation Uddannelsesforløbet over 12 måneder og 5 uddannelsesmoduler tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi. For at gøre træningen relevant, vil den personlige og faglige udvikling udfordres gennem øvelser og samtale/coaching. Øvelserne har fokus på at styrke evnen til nærvær, det personlige lederskab, empati, trivsel og kommunikation. Metoden vi underviser i er den fænomenologiske metode og Carl Rogers`s klientcentrerede samtale. Carl Rogers betragtes ofte som empatibegrebets fader. Han betragtede empati som selve kernen i relation til klienten. At være empatisk tilstede betyder, at coachen lever sig ind i klientens situation og skaber en følelsesmæssig identificering samtidig med, at han er klar over, at det handler om klienten, ikke ham selv. Overordnet struktur for første år. 1. Fem uddannelses- moduler over 4 dage med fokus på teori, metode, personlig udvikling, motivation, klientcentreret samtale (coaching) og det indre lederskab. 2. Færdighedstræning og selvrefleksion i træningsgrupper. 3. Logbog og selvrefleksion. 4. Egen- terapi hos godkendt Psykoterapeut MPF. (12 timer pr. år/50 timer i løbet af hele psykoterapiuddannelsen) 5. Færdighedstræning i klientcentreret samtale. 6. Personlig udvikling samt indsigt og bevidsthed om egen værdier, indstillinger og menneskesyn. 7. Supervision 8. Læsning af faglitteratur. Forløbet afsluttes med eksamen.

4 Andet og tredje år Eksistentiel psykologi og terapi Målet med andet og tredje år er at lære/træne nogle grundlæggende principper og værdier, som er knyttet til eksistentiel dynamisk psykoterapi og til terapeutisk arbejde. Dette sker gennem teoretisk undervisning, selvrefleksion, supervision, terapi og gennem træning i rollen som terapeut. Undervisningen og færdighedstræningen på andet og tredje år giver et personligt og fagligt kendskab til eksistentielle, dynamiske og psykologiske teorier og forståelse for, hvordan antagelser og holdninger skabes og opløses. Vi træner evnen til at forstå mennesker indefra. Fokus er de store spørgsmål i livet. Mennesket, som et bevidst væsen med mulighed for selv at vælge mål og mening i overensstemmelse med egne værdier. Den grundlæggende terapeutiske tilgang som vi underviser i, bygger videre på Carl Rogers beskrivelse af klientcentreret psykoterapi, den fænomenologiske metode og de anvisninger for eksistentiel psykoterapi, som vi henter fra Ernesto Spienelli. Som EDP psykoterapeut tilstræbes bevidsthed om egen tilgang, dvs. indstillinger til verden, klienter og livets dilemmaer. Supervision på uddannelsen er en vigtig del af undervisningen og træningen. Videooptagelser af samtaler bruges til at sikre optimal indlæring og forståelse. Overordnet struktur for andet og tredje år. 1. To proces- moduler, internat over 4 dage, hvor vi arbejder med teori og faglighed i praksis. Første dag fra kl til fjerde dag kl Tre fag- moduler over 2 dage, hvor vi arbejder med teori og metode. Første dag, Anden dag, Fem supervisionsdage, 9-17, i mindre grupper med 5-8 andre studerende. 4. Afsluttende eksamens- modul, internat over 4dage, med evaluering af klientforløb/gruppeforløb og praktisk eksamen for tredje årgang. Første dag fra kl til fjerde dag kl Deltagelse i træningsgrupper 60 timer. 6. Træning som terapeut/klient 12 timer pr. år. 7. Egen terapi, pr. år 12 timer hos godkendt Psykoterapeut MPF. 8. Læsning af faglitteratur. 9. Statussamtale med uddannelsesleder. 10. Logbog og skriftlig synopsis.

5 Fjerde år Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi i praksis Målet med fjerde år er, at integrere de grundlæggende principper og værdier knyttet til eksistentiel dynamisk psykoterapi og til terapeutisk arbejde. Gennem træning med eksterne klienter at blive fortrolig med rollen som terapeut. Supervision finder sted på uddannelsen. Der kan forekommer behov for ekstern supervision. Som en del af træningen skal man have eksterne klienter svarende til minimum 50 samtaler. Supervision på uddannelsen er en vigtig del af undervisningen og træningen. Videooptagelser af eksterne samtaler bruges for at sikre optimal indlæring, udvikling og forståelse. Psykoterapeuten/de studerende skal med frisættende omsorg arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling, sundhed og evne til at skabe meningsfulde interaktioner med andre mennesker. De studerende vil gennem træning og supervision opnå indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede samt udviklingspotentiale og således kunne bestræbe sig på at opleve klienten ud fra dennes verdensbillede og potentiale. Uddannelsen til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut har som nævnt i indledningen som mål, at terapeuten anerkender klienten i nuet, skaber bevidsthed og hjælper samt stimulerer klienten til at møde verden frit og åbent. Terapeuten fjerner ikke smerten, men anerkender at den er her og sådan er det lige nu. Det er sådan klientens liv er lige nu og det hjælper terapeuten klienten til at rumme. Når klienten rummer sin livssituation og ikke føler sig alene, vil klientens ressourcer og selvhelbredende kræfter igen være tilgængelige. EDP anerkender både de positive og negative dimensioner i livet. Herunder otte vigtige antagelser/principper som søges integreret. 1. Indbyrdes forbundethed. Vi betragter altid mennesker som en del af noget større. 2. Eksistentiel uvished. Mennesket kan ikke afholde sig fra at søge efter sandhed, lykke, udfordring, nye oplevelser og frihed, men har ingen garanti for at det nogensinde vil nå sine mål. 3. Eksistentiel angst. Angsten er et uundgåeligt element i den menneskelige eksistens. En given størrelse, der gennemsyrer de fleste livsudtryk. 4. Et hvert menneske har sit eget verdensbillede, som dannes gennem livet. Verdensbilledet udfordres gennem livet og kan ses som en proces, der slutter med døden. Verdensbilledet har både iboende muligheder og begrænsninger. 5. Mennesket vælger selv sine værdier og antagelser, som kan give livet mening. 6. Nuet indeholder nøglen til anerkendelse og selvaccept. 7. Det vi fokuserer på vokser dette bliver ofte vores virkelighed. 8. Klienten har svaret.

6 Overordnet struktur for fjerde år 1. To proces- moduler, internat over 4 dage, hvor vi arbejder med teori og faglighed i praksis. Første dag fra kl til fjerde dag kl To fag- moduler over 3 dage, hvor vi arbejder med teori og metode. Første dag, Anden dag, Tredje dag, Seks supervisionsdage, Afsluttende eksamens- modul, internat over 3 dage, med evaluering af klientforløb/gruppeforløb og indstilling til den afsluttende eksamen. Første dag fra kl til Tredje dag dag kl Deltagelse i træningsgrupper 60 timer. 6. Træning som terapeut med eksterne klienter, minimum 50 sessioner. 7. Egen terapi, 12 timer hos godkendt Psykoterapeut MPF. 8. Læsning af faglitteratur. 9. Logbog og skriftlig synopsis 10. Statussamtale Forud for sidste modul på fjerde år afleveres en siders skriftlig rapport om eget terapi- og udviklingsforløb igennem de fire studieår, hvori der vises forståelse for og anvendelse af teoretiske og praktiske færdigheder i psykoterapiens metode. Rapporten bruges i forbindelse med den årlige statussamtale, som finder sted inden indstilling til eksamen. Statussamtalen indeholder en bedømmelse af den studerendes terapeutiske/faglige kompetencer og fører frem til en plan for eksamensforløbet og det fremtidige læringsperspektiv. Efter statussamtalen vælger den studerende, hvorvidt man ønsker skriftligt at indstille sig til det afsluttende eksamens- forløb. Forudsætning for indstilling til afsluttende eksamen er: Prøver/eksaminer på år 1, 2 og 3 er bestået. Godkendt afslutning af de fire års uddannelse Den studerende kan dokumentere minimum 50 samtaler med eksterne klienter Den studerende kan dokumentere 45 timer af 50 som klient ved uddannet psykoterapeut. Fravær gennem uddannelsen på højest 10 % Det er den studerendes eget ansvar at overholde og indstille sig til eksamen i henhold til de fastlagte terminer. Indstilling til eksamen foregår skriftligt efter sidste statusmøde.

7 Det afsluttende eksamens- forløb Indstilling til afsluttende eksamen Eksamen skal være afsluttet senest 6 måneder efter afsluttet undervisning på fjerde år. Instituttet offentliggør eksamensdatoen og afleveringsfrister i begyndelsen af fjerde år. Det afsluttende eksamensforløb varer ½ år og indeholder som minimum 46 lektioner, supervision og vejledning. 1. Teoretisk opgave Skriftlig opgave: Opgaven indeholder et godkendt valgfrit emne på baggrund af eksistentiel dynamisk psykoterapi. Opgaven afleveres efter nærmere anvisninger. Opgavens omfang er på normalsider ( til anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal sendes/afleveres i to papir- eksemplarer og som en fil til IDL. Opgaven bliver bedømt som bestået / ikke bestået. Den afsluttende opgave skal: Indeholde en problemformulering, som forhåndsgodkendes af instituttet. Vise teoretisk indsigt i det valgte emne samt perspektivering til andre teoretiske begreber og grundlaget for eksistentiel dynamisk psykoterapi. Kunne perspektivere til sit kliniske arbejde som eksistentiel dynamisk psykoterapeut. Indeholde en konklusion. 2. Faglig og praktisk opgave Formålet med den faglige og praktiske opgave er, at kunne bedømme terapeutiske kompetencer. Den studerende skal beskrive et terapiforløb med en klient, hvor der vises de eksistentielle og dynamiske grundantagelser og uddannelsens grundindstillinger anvendt i terapien. Sammen med beskrivelsen afleveres en redigeret video- fil af 45 minutters varighed, hvor der er eksempler fra beskrivelsen. Opgaven bliver bedømt som bestået/ikke bestået. Skriftlig rapport af terapiforløbet med refleksioner og beskrivelser, der viser forståelse af EDP. Video- fil med 45 minutters klip fra terapi- forløbet der anskueliggør rapporten. Opgave 1 og 2 bliver evalueret og diskuteret sammen med dig. 3. Personligt oplæg Den studerende forbereder et oplæg på baggrund af sin uddannelse i eksistentiel dynamisk psykoterapi som fremlægges for uddannelsesholdet af 45 minutters varighed. Opgaven bliver bedømt som bestået / ikke bestået af uddannelsesleder og censor med vægtning på følgende kompetencer: Skabe kontakt og nærvær, proaktiv indstilling, anerkendende kommunikation, vise forståelse af teorier, de grundlæggende værdier og antagelser.

8 Uddannelsen hos IDL er i 2010 positivt evalueret af Reflektor efter de vejledende kvalitetskriterier, som Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet udarbejdede i Læs mere om IDL, uddannelsen, etik og menneskesyn på IDL og uddannelsen til eksistentiel dynamisk psykoterapeut er anbefalet af Dansk Psykoterapeutforeningen. Link til Psykoterapeutforeningen

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 KRITERIER NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 Ændret 20.08.2009 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLP s videnskabsteoretiske

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Bilag 1: INSTITUT FOR GESTALTANALYSE

Bilag 1: INSTITUT FOR GESTALTANALYSE ------------------------------------------------------------ S T U D I E H Å N D B O G E N 2012 ------------------------------------------------------------- Bilag 1: INSTITUT FOR GESTALTANALYSE Institut

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse STUDIEHÅNDBOG Revid. 23. juli 2015 side 1 Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse...3 Optagelseskriterier...4 A. 2-årig gestaltpraktikeruddannelse...4 B. 2-årig Gestaltterapeut

Læs mere

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Sidst redigeret d. 28. juli 2010 Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K www.wattar-gruppen.dk info@wattar-gruppen.dk Telefon:

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Studiehåndbog, februar 2009 Indhold

Studiehåndbog, februar 2009 Indhold Studiehåndbog, februar 2009 Indhold Studiehåndbog, februar 2009 Indhold... 1 Velkommen til Studiehåndbogen... 2 NLP Husets idégrundlag vores vision og mission:... 3 Mere om de enkelte uddannelser og moduler...

Læs mere