WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET"

Transkript

1 WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut 3-årig efteruddannelse i Samtalen som primært arbejdsredskab 2-årig overbygning herpå til Godkendt Psykoterapeut. BASISÅRET Efteruddannelse består af 3 hovedforløb: 1. forløb: BASISÅRET: 1 års varighed 2. forløb: 2.- og 3. året: 2 års varighed 3. forløb: 4.- og 5. året: 2 års varighed Uddannelsen forestås af: Cand. Psych. Ole Nygaard, Aut. og specialist i psykoterapi og supervision & Eksamineret Systemisk- og Kempleruddannet konsulent, Winnie Ørting 1

2 Formål med efteruddannelsen for Basisåret: At kursisterne opnår grundigt kendskab til - og færdigheder i - de basale systemiske teorier og praksisformer. At kursisterne bliver opkvalificerede i de samtaler og relationer, de i deres arbejde indgår i. At kursisterne kan bevæge sig til og fra Uni-vers og Multi-vers. At kursisterne kan bevæge sig til og fra lineære og cirkulære årsagssammenhænge. At kursisterne kan indtage andres positioner og perspektiver og omsætte disse. At kursister præsenteres for de vigtigste systemiske skoler. At kursisterne indføres i videnskabsteoretiske og filosofiske vinkler på Kommunikation. At kursisterne præsenteres for Milanoskolens grundprincipper: Hypotesedannelse cirkularitet og neutralitet. At kursisterne indføres i og opnår færdigheder i - forskellige basale spørgsmålstyper og reflekterende teams. At kursisterne indføres i og opnår færdigheder i brug af Genogram og Netværkskort. At kursisterne indføres i magt- og kontrol-aspekter i professionelle samtaler. At kursisterne kan dokumentere at være i stand til at videreformidle centrale systemiske grundbegreber og omsætte disse i deres professionelle praksis. Optagelseskriterier: Kvote 1. Kursisterne skal have en lang (5 år) eller mellemlang (3 år) uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som f.eks. psykolog, psykiater, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler, ergo- eller fysioterapeut, pædagog etc.. Kvote 2a. Ansøgere med en videregående uddannelse, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene. Kvote 2b. 2

3 Ansøgere en andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere læreranstalter. Optagelse kan ske såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelser (f.eks. det åbne universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole og lign.). inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision. Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Der optages maksimalt 20% ansøgere fra kvote 2a og 2b på hvert hold. Ansøgere skal som minimum have 3 års praktisk erfaring med udøvelsen af egen uddannelse. Ansøgere forventes at have et arbejde, hvor de i uddannelsesperioden møder familier, par eller enkeltpersoner professionelt. Ansøgere må gøre rede for dette i ansøgningen. Ved tvivl er der mulighed for at kontakte studievejlederen, Winnie Ørting. Dispensation. Eventuel dispensation fra ovenstående kriterier gives kun ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale med studievejleder. Her lægges vægt på dokumentation af livserfaring og modenhed, arbejde med mennesker i mindst 3 år, samt et vist kendskab til relevante psykologiske teorier. Endelig at vedkommende under uddannelsen arbejder med individuelle, par og/eller familier. Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring, hvilket omfatter minimum 3 års erfaringer med arbejde af medmenneskelig karakter f.eks.: socialt arbejde i DK eller Ulande undervisning eller andet pædagogisk arbejde personaleudvikling anden relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Skriftlig dokumentation for ansøgernes opfyldelse af optagelseskriterierne, f.eks. eksamensbeviser, kursusbeviser, ansættelseskontrakter, anbefalinger mv. Uddannelsens indhold, struktur og etik: Generelle systemteorier herunder 1. og 2. Ordens kybernetik. Gregory Batesons kontekst- og kommunikations-teorier. Fra systemteori til familieterapi. Strukturelle, strategiske og løsningsfokuserede teorier og praksisformer. Milanoskolens systemiske teorier og praksisformer. Gregory Batesons og Humberto Maturanas teorier om: Kontekst, domæner og positioner. Tom Andersens og McMann Bergs: Forskellige former for reflekterende teams. Karl Tomm s teorier over- og systematiske opdeling af spørgsmål-typer. Genogram- og livscyklus-teorier og praksisformer. Herunder Netværkskort. Humberto Maturana om Konstruktivisme og Kenneth Gergen om Social Konstruktionisme. Lynn Hofmanns gennemgange af: Magt- og kontrol-aspekter. 3

4 Uddannelsens struktur: Basisåret er efteruddannelsens første år og starter i februar. Denne består af 9 x 2 dage = 18 dage fra 9.00 til og svarer til 144 lektioner. Herudover mødes deltagerne i faste studiegrupper mellem undervisningsgangene ½ til én dag = 8 gange i løbet af Basisåret. Der er programsat litteratur til hver af de 9 undervisningsgange, hvor det forventes, at kursisterne er forberedt på den teoretiske litteratur, og bortset fra første undervisningsgang forventes det, at studiegrupperne har drøftet det læste stof på dagene mellem undervisningsgangene. Der er én grundbog til Basisåret, som kursisterne selv skal anskaffe, og hertil kommer ca. 15 artikler/ kapitler fra relevant litteratur, som udlånes til hver studiegruppe af WIOL. Undervisningen foregår i tidsrummet kl på: Kaløvig Bådelaugs Kursuscenter, Åstrup Strandvej 68 A, 8541 Skødstrup. WIOL afholder fuld forplejning fra kursusstedets restaurant: Morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe. OMFANG: Basisået udgøres af 9 x 2 kursusdage á 8 lektioner, svarende til 144 lektioner (hertil kommer tid i studiegrupperne svarende til ca. 24 lektioner = 168 lektioner). Disse lektioner fordeler sig på Basisåret: Teori og metode samt færdighedstræning = Egenterapi/selvrefleksion = Supervision = 110 timer/lektioner. 12 timer/lektioner 22 timer/lektioner For at bestå Basisåret skal følgende kriterier være opfyldt skal kursisten: have deltaget min. 15 ud af 18 dage. Hvis kursister uforskyldt (sygdom, fødsel etc.) ikke kan oppebærer dette antal dage, vil kursisten de manglende blive overført til andet hold. have aktivt deltaget i gruppedrøftelser, plenum og gennemført interview-øvelser. have præsenteret litteraturgennemgang sammen med sin studiegruppe af én times varighed. have øvet sig mellem underisningsgangene og alle får tilknyttet en læringsmakker som er en anden medstuderende på holdet, som har ansvaret for at sikre at kursisten får øvet sig mellem undervisningsgangene. Der vil altid være en praksisøvelse, som skal udføres på kursistens arbejdsplads. have lavet laver målbeskrivelse for studieforløbet, som sendes til studevejlederen, som skal kunne godkende målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen er den kursistens huskeseddel for hvad vedkommende skal nå på studieåret og samtidig et værktøj som kan tilføres nye 4

5 mål. Studievejlederen orienteres altid pr. mail om ændringerne i målbeskrivelsen, således at studevejlederen altid har tjek på hvor den enkle studerende befinder sig fagligt i forhold til målbeskrivelsen. have modtaget en systemisk konsultation af en af underviserne. have deltaget i reflekterende teams under konsultationerne. have bestået en skriftlig opgave på ca. 10 A-4 sider, hvor kursisten har præsenteret udvalgt teori og omsat denne til relevant praksis. Underviserne bedømmer om denne skriftlige opgave er til bestået. Der udleveres og gennemgås Opgavebeskrivelse. Såfremt opgaven ikke kan bestås, gives ny vejledning på opgaven, hvorefter den i ny udgave kan indleveres til bedømmelse. Denne revurdering af opgaven kan om nødvendigt gentages max. 3 gange. Disse kriterier er grundlaget for et kursusbevis, der giver kursisten ret til en evt. fortsættelse på året. Undervisnings- arbejds- og prøveformer: Disse vil bestå i: Oplæg/forelæsninger fra undervisere. Live demonstrationer samt præsentation af udvalgte psykoterapi-sessioner på video/dvd. Gennemgang af, refleksioner over og gruppearbejde over læst litteratur. Litteraturfremlæggelse af kursisterne samt refleksioner og feedback herom. Rollespil i relation til konsultationer. Træning i og udøvelse af psykoterapi og supervision. Denne efteruddannelse følger Dansk Psykologforenings etikregler. WIOL s undervisere består af: Direktør, Cand. Psych. Ole Nygaard, aut. og specialist i psykoterapi og supervision. Ole Nygaard er tillige uddannelsesansvarlig. Adm. Direktør, Winnie Ørting, eksamineret systemisk konsulent og Kempleruddannet terapeut. Winnie Ørting er tillige studie- og erhvervsvejleder. Hertil kommer diverse eksterne undervisere alle med 3 årig eksamineret systemisk uddannelse. Praktiske oplysninger: Tilmeldelse til Basisåret foregår skriftligt enten pr. brev eller via hjemmeside: WIOL.dk 5

6 Basisåret udgør en efteruddannelse eller ajourføring og vedligeholdelse af eksisterende lang eller mellemlang uddannelse, som kursisterne skal være i besiddelse af. Kursisten skal have relevant beskæftigelse, der sikrer, at det lærte på kurset kan praktiseres af kursisten i dennes faglige virke. Kursisten skal kunne læse faglige tekster på dansk, svensk og norsk. 6

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 KRITERIER NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 Ændret 20.08.2009 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLP s videnskabsteoretiske

Læs mere

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse STUDIEHÅNDBOG Revid. 23. juli 2015 side 1 Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse...3 Optagelseskriterier...4 A. 2-årig gestaltpraktikeruddannelse...4 B. 2-årig Gestaltterapeut

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 19.12.12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Samlet certificering som systemisk coach

Samlet certificering som systemisk coach Som certificeret systemisk coach fra ATTRACTOR er jeg nu ikke bare coach af navn men også af gavn. Både som leder og coach har jeg nu overskud og metoder til at få teamet og den enkelte person til at finde

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager

SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager Sølagers MED-udvalg besluttede i foråret 2007, at der skulle iværksættes en introduktionsuddannelse for nye medarbejdere. Denne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere