Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk"

Transkript

1 September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden Experian. For tiende måned i træk falder antallet af konkurser 443 virksomheder gik konkurs i den forløbne måned. Det svarer til et fald på 24 procent i forhold til september 20, hvor 583 virksomheder måtte dreje nøglen om som følge af konkurs. Udviklingen går langsomt i den rigtige retning, men antallet af konkurser ligger stadig på et historisk højt niveau, og set i sammenhæng med, at forbruget ikke rigtig vil tage fat, og iværksætterlysten er faldet i forhold til sidste år, er der ingen tegn på, at økonomien er i gang med kickstarte sig selv, siger kommunikationsdirektør i Experian Kim Bach. Forbruget underdrejet I august viste Experians RKI-register, at danskerne har svært ved at presse forbruget yderligere i vejret. Pengene er brugt, og danskerne skylder som aldrig før. Den samlede misligholdte gæld løber op i 12,5 milliarder kroner fordelt på knapt hver 20. dansker, der med registreringen ikke længere kan købe på afbetaling eller optage lån. Fokus er på opsparing, nedbringelse af gæld og et fornuftigt privatforbrug. Danske virksomheder har brug for en differentieret strategi for at sætte gang i væksten fokus er på identificere de kunder, der har et økonomisk overskud og sikre sig mod tab på kunder med en høj risiko-profil. Det gælder i højere grad end tidligere om at undgå tab, siger Kim Bach. De faldende konkurstal er et udtryk for, at danske virksomheder generelt har fået en bedre risikostyring og lavere omkostninger til gengæld er der stadig et potentiale i at effektivisere processer og i blive bedre til at målrette aktiviteter mod de attraktive kunder. Østjylland halverer antallet Regionalt viser konkurstallene, at Sydjylland er eneste region, der i september oplevede en stigning i antallet af konkurser, fra 37 sidste år til 45 i år. Østjylland markerede sig omvendt med et fald fra 5 konkurser i september sidste år til 58 i år. Meget tæt på en halvering. Også region Sjælland kom ud med positive tal i september. Selvom tallet stadig er højt i forhold til før den finansielle krise satte ind i 2008, tegner det en positiv udvikling, når kun 45 virksomheder går konkurs i september 20 mod 66 i september Med de nye tal er gennemsnittet for de seneste 12 måneder nede på 488 konkurser et niveau, der ligger tæt på niveauet fra september 20, hvor 12 måneders gennemsnittet hed 474. Endnu er der et stykke vej til gennemsnittet for september 2008, hvor bare 253 virksomheder gik konkurs månedligt nye selskaber Den lave efterspørgsel og manglen på vækst gavnede i september ikke interessen for at etablere nye selskaber. Ni procent færre valgte at starte nyt firma i forhold til samme måned sidste år. Dog holdt Fyn, Hovedstaden og Bornholm fanen højt med henholdsvis 6, 686 og 9 nye selskaber. Lolland-Falster tegnede sig for den relativt største nedgang. En udvikling, som tilsyneladende endnu ikke er bremset ved udsigten til den kommende Fehmern-forbindelse. En simpel fremskrivning, baseret på årets første ni måneder til at omfatte hele 20, viser et fald på 0,3 procent. I alt så dagens lys i september 20. Opgørelsen bygger på tal fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Kommunikationsdirektør Kim Bach, tlf

2 September 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i september måned 20 været 443 konkurser. Sammenlignet med september 20, hvor der var 583 konkurser, svarer det til et fald på hele 24,0%. Det er kun Sydjylland som har haft en stigning i antal konkurser sammenlignet med september 20. Foruden Grønland er det Østjylland og Sjælland, der har haft de største relative fald. Hvis man ser på de seneste 12 måneder, har der været et fald på,5% i antal konkurser sammenlignet med samme 12 måneder et år før. Alle områder viser fald i antal konkurser når man ser på de seneste 12 måneder. Bornholm, Østjylland og Grønland har haft de største relative fald i antallet i af konkurser. Sjælland er det område, hvor nedgangen har været mindst, relativt set. September September Difference Okt./Sep. Okt./Sep. Difference Område % / / % Sjælland , ,9 Færøerne , ,7 Fyn , ,0 Sydjylland , ,0 Lolland - Falster , ,8 Midt- og Vestjylland , ,2 Hovedstaden , ,4 Nordjylland , ,1 Grønland 1 0-0, ,9 Østjylland , ,1 Bornholm 2 2 0, ,8 I alt , ,5 Kilde: Statstidende Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher Foruden de mindre brancher Råstofindvinding og Forsyningsvirksomhed mm. er det kun brancherne Landbrug, fiskeri mm. og Bygge & Anlæg som i september 20 har haft stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med september 20. Det er brancherne Andre serviceydelser og Adm. tjenesteydelser, som har haft de relativt største fald i antallet af konkurser. Når der ses på de seneste 12 måneder, er det brancherne Sundhedsvæsen og Landbrug, fisk mm., som har haft de relativt største stigninger i antal konkurser. Det er Handel og Pengeinstitutter & Finansielle virksomheder, som nominelt har haft flest konkurser i løbet af de sidste 12 måneder. Bygge & Anlæg og Forsyningsvirksomheder, viser de største relative fald i antallet af konkurser, når man sammenligner med de samme 12 måneder et år tidligere. September September Difference Okt./Sep. Okt./Sep. Difference Område % / / % Sundhedsvæsen mm , ,3 Landbrug, fisk., mm , ,8 Råstofindvinding 0 1 0, ,3 Kultur, Foryst. Sport , ,7 Undervisning , ,8 Andre serviceydelser 3-72, ,2 Overnat. & Restauration , ,9 Inform. & Kommunikation , ,1 Fast ejendom , ,3 Transport , ,6 Liberal service mm , ,0 Handel , ,0 Adm. tjenesteydelser , ,9 Pengeinst. & Finans , ,8 Fremstillingsvirk , ,2 Forsyningsvirk. mm 1 2 0, ,4 Bygge og anlæg , ,2 Ikke oplyst 7 7 0, ,5 I alt , ,5 Kilde: Statstidende Tilnærmet størrelse. 2

3 Antal konkurser sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep 1 Mdr Mdr. gnst Kommentar til udvikling i det løbende gennemsnit De 443 konkurser i september har medvirket til, at 12 måneders gennemsnittet er faldet yderligere, så gennemsnittet nu er kommet ned på 488. Det er. måned i træk med faldende tendens for 12 måneders gennemsnittet. Niveauet nærmer sig de 474 som det var for 2 år siden, i september 20. Selv om niveauet er faldende er der et stykke vej til de 253 som 12 måneders gennemsnittet var på i september Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal nyetablerede selskaber I alt Vækst % 22,4 9,5-8,6-33,2 4,8-0,3* *9 måneder. % angiver estimeret vækst for hele året. Kilde: Erhvervs & Selskabsstyrelsen Antallet af nyetablerede selskaber i september 20, var på 1.516, hvilket er en nedgang på 9,0% i forhold til september 20. Set over de først 9 måneder af 20 har der været et lille fald i det samlede antal nyetablerede selskaber på 0,4% - sammenlignet med de første 9 måneder af 20. En simpel fremskrivning af etableringerne i de 9 første måneder, til at omfatte hele 20, viser at der estimeres et fald på 0,3%, men det skal selvfølgelig tages med det forbehold, at det kun bygger på 9 måneders antal. 3

4 Kommentar til nyetablerede selskaber fordelt på regioner Det er kun Bornholm, Fyn og Hovedstaden der har haft vækst i antal nyetablering af selskaber i september 20, sammenlignet med september 20. Foruden Grønland er det Nordjylland og Lolland-Falster, som har haft relativ størst nedgang i antal nye selskaber sammenlignet med september 20. Når der ses på de seneste 12 måneder, har der samlet været en stigning i antallet af nyetableringer på 3,0%. Det er Bornholm, Hovedstaden og Nordjylland, som har haft de relativt største stigninger i antal nyetablerede selskaber. Det er Grønland og Sydjylland som har haft de relativt største nedgange i antal af nye selskaber. Da denne opgørelse, over nyetablerede selskaber, bygger på registreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er Færøerne ikke med i opgørelsen. Færøske selskaber bliver registreret hos den tilsvarende offentlige instans på Færøerne; Skráseting. September September Difference Okt./Sep. Okt./Sep. Difference Område % / / % Bornholm , ,5 Hovedstaden , ,3 Nordjylland , ,5 Fyn 8 6 7, ,3 Midt- og Vestjylland , ,2 Østjylland , ,2 Lolland - Falster , ,7 Sjælland , ,1 Sydjylland , ,6 Grønland , ,2 I alt , ,0 Kilde: Erhvervs & Selskabsstyrelsen Definitioner: Område Postnummer interval Hovedstaden Bornholm Sjælland Lolland - Falster Fyn Sydjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Nordjylland Grønland Færøerne Relativ stigning i antal konkurser for de seneste 12 måneder. Geografisk opdelt. 4

5 Om Experian Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, fysiske adresser m.v. I mere end 80 lande forsyner Experian kunder med viden i form af en kombination af data, analyser og software. Experian s virksomhedskunder benytter typisk denne viden til at tage beslutninger inden for f.eks. kreditvurdering, risikostyring og markedsføring Forbrugere og privatpersoner kan få afklaret kreditværdighed og beskytte sig mod identitetstyveri. Experian har en global årlig omsætning på 27 milliarder kroner (20) og ca ansatte med kontorer i 41 lande over hele verden. I Danmark har Experian en hovedafdeling på Østerbro i København og et kontor i Silkeborg og beskæftiger ca. 150 mennesker inden for data, statistik, analyse, salg og markedsføring. Om Experians konkursstatistik Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Kommunikationsdirektør Kim Bach, tlf Navn og indhold af branchen i hovedtræk LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. 5

6 RÅSTOFINDVINDING FREMSTILLINGSVIRKSIMHED FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI HANDEL TRANSPORT OVERNATNING & RESTAURATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PENGEINST. & FINANS FAST EJENDOM LIBERAL SERVICE MM. ADM. TJENESTEYDELSER OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING SUNDHEDSVÆSEN MM. KULTUR, FORLYST. & SPORT ANDRE SERVICEYDELSER PRIVATE HUSHOLDNINGER EKSTRATERRITORIALE ORG. UOPLYSTE Konkursstatistik Indvinding af mineraler i fast-, flydende- og luftform: olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m. Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling, maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg. Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværksvirksomhed. Detailhandel og engroshandel generelt. Transport og godshåndtering. Passager- og godstransport på land, i luften og på søen. Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed. Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikations-, it-, databehandlings- og informationsvirksomhed. Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche. Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Herunder også mæglere. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger m.m. Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af materielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagtvirksomhed Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksomhed m.m. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre. Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter. En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør. Medtages ikke Medtages ikke Ingen information om brancheforhold *Brancherne bygger på EU s brancheklassifikation. 6

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Turisme & Fritid - Trends, drivers og udviklingsmuligheder Indhold Sammenfatning...4 Betydelig faktor i dansk økonomi...4 Fremgang i beskæftigelsen men produktiviteten

Læs mere