Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldet i antallet af konkurser fortsætter"

Transkript

1 Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et fald på 8,1 pct. Samtidig er februar 2011 tredje måned i træk, hvor antallet af konkurser er faldet. Det viser en ny analyse fra kredit- og analysevirksomheden Experian, der ser stimuleringen af den indenlandske efterspørgsel som en forudsætning, hvis Danmark skal følge med vækstraterne i vores nabolande. Der er tegn på gryende optimisme i dansk erhvervsliv, ifølge en ny konkursstatistik fra analyse- og kreditvirksomheden Experian. I februar måned gik 490 virksomheder konkurs, og det er således tredje måned i træk, hvor det samlede antal konkurser er faldet. Sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er antallet af konkurser således faldet med 8,1 pct. Det er nu tredje måned i træk, at antallet af konkurser er for nedadgående, og det er bemærkelsesværdigt, at vi også ser et fald i nogle af de større brancher inden for handels- og fremstillingssektoren, ligesom vi også ser flere nyetableringer. Dog er det for tidligt at vurdere, om tendensen med færre konkurser og flere nystartede virksomheder har bidt sig fast vi har f.eks. lige set, at bruttonationalproduktet er faldet i fjerde kvartal. Hvis vi vil op på de samme vækstrater, som vi for eksempel ser i vores nabolande, er det Experians vurdering, at vi har en udfordring i få stimuleret den indenlandske efterspørgsel, siger adm. direktør i Experian, Christoffer Spangenberg og henviser til en prognose fra Experian, der forudser en vækstrate i 2011 på 2,1 pct. Udover Grønland og Færøerne, er Lolland Falster det område, som har oplevet det største relative fald i antallet af konkurser i februar Kun områderne Sydjylland, Bornholm og Midt- og Vestjylland har haft stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med februar Ser man på de forskellige brancher, viser det sig, at de større brancher som Fremstillingsvirksomhed, Transport og Handel har oplevet store fald i antallet af konkurser sammenlignet med samme måned sidste år. Derimod er brancherne Undervisning og Landbrug, fiskeri mm. dem, der har oplevet de relativt største stigninger i antallet af konkurser. Stigende etableringslyst fortsætter i 2011 I februar 2011 blev der etableret nye virksomheder i Danmark, og hermed fortsætter tendensen fra 2010 med en stigende etableringslyst blandt danske iværksættere. Sammenlignet med februar 2010 blev der i den forgangne måned stiftet 21,4 pct. flere nye virksomheder. Tegnene på, at vi for alvor er på vej ud af krisen, viser sig også ved, at der i februar 2011 blev etableret 21,4 pct. flere nye virksomheder, end der gjorde i februar Tendensen fra 2010 med en stigende etableringslyst fortsætter tilsyneladende her i starten af det nye år", siger adm. direktør i Experian, Christoffer Spangenberg. Det er især områderne Bornholm, Fyn og Midt- og Vestjylland, der i februar 2011, sammenlignet med februar 2010, har størst relativ tilvækst af nye selskaber. Udover Grønland, der har samme 1

2 antal virksomheder som i februar 2010, er det Sjælland, som har en relativ lille tilvækst sammenlignet med februar For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Kim Bach, Head of Marketing and Communication, Experian tlf Kommentarer til regionale konkurser Faktaark Experians konkursanalyse Februar 2011 Der har i februar måned 2011 været 490 konkurser. Sammenlignet med februar 2010, hvor der var 533 konkurser, svarer det til et fald på 8,1%. Det er kun Sydjylland, Bornholm og Midt- og Vestjylland, der har haft stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med februar Det er de mindre områder Grønland, Færøerne og Lolland - Falster, som har de største relative fald i antallet. Hvis man ser på de seneste 12 måneder, har der på trods af februars nedgang været en stigning på 10,1% sammenlignet med samme måneder et år før. Ud over det mindre område Bornholm, er det Hovedstaden og Midt- og Vestjylland, som over de seneste 12 måneder har haft de største relative stigninger. Grønland, Færøerne og Fyn har haft de største relative fald i antallet af konkurser. Februar Februar Difference Mar/Feb Mar/Feb Difference Område % 09/10 10/11 % Bornholm , ,8 Hovedstaden , ,4 Midt- og Vestjylland , ,5 Lolland - Falster , ,1 Sjælland , ,1 Østjylland , ,1 Nordjylland , ,3 Sydjylland , ,9 Fyn , ,4 Færøerne , ,6 Grønland , ,9 Ialt , ,1 Kilde: Statstidende 2

3 Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher Det er brancherne Undervisning og Landbrug, fisk mm., som i februar 2011 har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med februar Brancherne Forsyningsvirksomhed og Transport har haft de relativt største fald i antallet. Når der ses på de seneste 12 måneder, er det udover den mindre branche Råstofindvinding, Sundhedsvæsen og Kultur, Forlystelser & Sport, som har haft de relativt største stigninger. Det er branchen Handel, som nominelt har haft flest konkurser i løbet af de sidste 12 måneder, men Pengeinstitutter & Finansielle virksomheder følger tæt efter. Bygge & Anlæg og Transport er de eneste brancher, som viser et fald i antallet af konkurser, når man sammenligner med de samme 12 måneder et år tidligere. Februar Februar Difference Mar/Feb Mar/Feb Difference Branche % 09/10 10/11 % Råstofindvinding , ,0 Sundhedsvæsen mm 6 6 0, ,8 Kultur, Foryst. Sport , ,0 Forsyningsvirk. mm , ,0 Pengeinst. & Finans , ,6 Liberal service mm , ,5 Overnat. & Restauration , ,9 Fast ejendom , ,6 Landbrug, fisk., mm , ,4 Andre serviceydelser , ,4 Undervisning , ,0 Handel , ,4 Adm. tjenesteydelser , ,1 Fremstillingsvirk , ,9 Inform. & Kommunikation , ,8 Transport , ,2 Bygge og anlæg , ,3 Ikke oplyst , ,7 I alt , ,1 Kilde: Statstidende Tilnærmet størrelse. 3

4 Kommentar til udvikling i det løbende gennemsnit Februar måneds 490 konkurser har medvirket til, at 12 måneders-gennemsnittet er faldet lidt mere, så gennemsnittet nu er på 551. I februar 2009 var gennemsnittet på

5 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Antal nyetablerede selskaber I alt Vækst % 22,4 9,5-8,6-33,2 4,8 2,8* *Kun 2 måneder. % angiver estimeret vækst for hele året. Kilde: Erhvervs & Selskabsstyrelsen Antallet af nyetablerede selskaber i februar 2011, var på 1460, hvilket er en stigning på 21,4% i forhold til februar Tendensen fra 2010 mht. stigende etableringslyst fortsætter tilsyneladende her i starten af det nye år. Den simple fremskrivning af etableringerne i de 2 første måneder til at omfatte hele 2011 viser, at der estimeres en stigning på knap 2,8%, men det skal selvfølgelig tages med det forbehold, at det kun bygger på 2 måneders antal. 5

6 Kommentar til nyetablerede selskaber fordelt på regioner I februar 2011 er det områderne Bornholm, Fyn og Midt- og Vestjylland som, sammenlignet med februar 2010, har størst relativ tilvækst af nye selskaber. Udover Grønland, som har samme antal som februar 2010, er det Sjælland, som har en relativ lille tilvækst sammenlignet med februar Når der ses på de seneste 12 måneder, har der været en pæn stigning i antallet af nyetableringer på 13,1%. Det er Bornholm, Lolland Falster og Fyn som har haft de relativt største stigninger i antal nyetablerede selskaber. Alle områder har haft vækst, men Nordjylland og Midt- og Vestjylland har haft mindst tilvækst. Da denne opgørelse over nyetablerede selskaber bygger på registreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er Færøerne ikke med i opgørelsen. Færøske selskaber bliver registreret hos den tilsvarende offentlige instans på Færøerne; Skráseting. Februar Februar Difference Mar/Feb Mar/Feb Difference Område % 09/10 10/11 % Bornholm ,0# ,3 Lolland - Falster , ,1 Fyn , ,9 Hovedstaden , ,1 Østjylland , ,0 Sjælland , ,6 Sydjylland , ,4 Grønland 4 4 0, ,1 Midt- og Vestjylland , ,2 Nordjylland , ,0 I alt , ,1 Kilde: E&S Tilnærmet størrelse. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Head of Marketing and Communication, Kim Bach, tlf

7 Relativ stigning i antal konkurser for de seneste 12 måneder. Geografisk opdelt. Definitioner: Område Postnummer interval Hovedstaden Bornholm Sjælland Lolland - Falster Fyn Sydjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Nordjylland Grønland Færøerne

8 NAVN LANDBRUG, FISK MM. RÅSTOFINDVINDING FREMSTILLINGSVIRKSIMHED FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI HANDEL TRANSPORT OVERNATNING & RESTAURATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PENGEINST. & FINANS FAST EJENDOM LIBERAL SERVICE MM. ADM. TJENESTEYDELSER OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING SUNDHEDSVÆSEN MM. INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Indvinding af mineraler i fast-, flydende- og luftform: olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m. Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling, maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg. Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværksvirksomhed. Detailhandel og engroshandel generelt. Transport og godshåndtering. Passager- og godstransport på land, i luften og på søen. Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed. Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikations-, it-, databehandlings- og informationsvirksomhed. Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche. Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Herunder også mæglere. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger m.m. Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af materielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagtvirksomhed Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksomhed m.m. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private 8 sundhedsvirksomheder, som f.eks.

9 hospitaler, læger, tandlæger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre. KULTUR, FORLYST. & SPORT ANDRE SERVICEYDELSER PRIVATE HUSHOLDNINGER EKSTRATERRITORIALE ORG. UOPLYSTE Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter. En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør. Medtages ikke Medtages ikke Ingen information om brancheforhold *Brancherne bygger på EU s brancheklassifikation. Om Experians konkursstatistik Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold. 9

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 1 væksttendens 2010 Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2010 forord Strategier kræver viden; viden om den enkelte kommune og om alle 17 kommuner, om særlige kommunale, delregionale

Læs mere

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst FORORD Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark gazellerne. En gazelle er en virksomhed som i løbet af de seneste fire regnskabsår

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere