Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen"

Transkript

1 Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik konkurs i marts 2011, hvilket er 24,4 pct. færre end marts sidste år. Det viser en ny analyse fra kredit- og analysevirksomheden Experian, der i særlig grad ser positive takter i, at færre går konkurs i den konjunkturfølsomme bygge- og anlægsbranche. Der er grund til optimisme i dansk erhvervsliv ifølge en ny konkursstatistik fra analyse- og kreditvirksomheden Experian. I marts måned gik 496 virksomheder konkurs, og det er således fjerde måned i træk, hvor det samlede antal konkurser er faldet. Sammenlignet med de 656 konkurser i marts sidste år, er antallet af konkurser i marts 2011 således faldet med 24,4 pct. Marts måned er nu fjerde måned i træk, hvor vi ser et fald i antallet af konkurser, og det ligner jo unægteligt en positiv tendens. Vi ser det største fald i bygge- og anlægsbranchen det vidner om, at der er forår på vej i byggebranchen, men måske også at andre brancher er på vej mod samme positive udvikling. I hvert fald er det ofte sådan, at byggeriet er en indikator på andre branchers sundhedstilstand et optimistisk bud kunne være, at det også hænger sådan sammen i dette tilfælde, siger adm. direktør i Experian, Christoffer Spangenberg. Midt- og Vestjylland samt Sydjylland er de områder, der har oplevet det største relative fald i antallet af konkurser i marts Det er kun Grønland og Færøerne, der har haft stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med marts Ser man på de forskellige brancher, viser det sig, at brancherne Fremstillingsvirksomhed, Fast ejendom og Pengeinstitutter & Finans har oplevet store fald i antallet af konkurser sammenlignet med samme måned sidste år. Når der ses på de seneste 12 måneder, er det branchen Bygge & Anlæg, der har oplevet de største relative fald i antallet af konkurser. Stigende etableringslyst fortsætter i 2011 I marts 2011 blev der etableret nye virksomheder i Danmark, hvilket er en stigning på 1,4 pct. i forhold til marts Således ser det ud til, at tendensen fra 2010 med en stigende etableringslyst blandt danske iværksættere fortsætter. Det er kun områderne Bornholm, Hovedstaden og Nordjylland, der i marts 2011, sammenlignet med marts 2010, har størst relativ tilvækst af nye selskaber. Grønland, Fyn og Sydjylland er de områder, som har haft relativ størst nedgang i antal nye selskaber sammenlignet med marts For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Kim Bach, Head of Marketing and Communication, Experian tlf

2 Kommentarer til regionale konkurser Faktaark Experians konkursanalyse Marts 2011 Der har i marts måned 2011 været 496 konkurser. Sammenlignet med marts 2010, hvor der var 656 konkurser, svarer det til et fald på 24,4%. Det er kun Grønland og Færøerne, der har haft stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med marts Det er områderne Midt- og Vestjylland og Sydjylland, som har de største relative fald i antallet af konkurser. Hvis man ser på de seneste 12 måneder, har der på trods af nedgang i marts været en stigning på 4,5% sammenlignet med samme måneder et år før. Ud over det mindre område Bornholm, er det Hovedstaden og Midt- og Vestjylland, som over de seneste 12 måneder, har haft de største relative stigninger. Færøerne, Sydjylland og Fyn har haft de største relative fald i antallet af konkurser. Marts Marts Difference Apr/Mar Apr/Mar Difference Område % 09/10 10/11 % Bornholm , ,0 Hovedstaden , ,7 Midt- og Vestjylland , ,2 Lolland - Falster 8 8 0, ,0 Sjælland , ,3 Østjylland , ,4 Grønland , ,8 Nordjylland , ,3 Fyn , ,6 Sydjylland , ,7 Færøerne , ,9 Ialt , ,5 Kilde: Statstidende 2

3 Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher Det er brancherne Undervisning og Sundhedsvæsen, som i marts 2011 har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med marts Brancherne Forsyningsvirksomhed og Pengeinstitutter & Finans har haft de relativt største fald i antallet af konkurser. Når der ses på de seneste 12 måneder, er det, udover den mindre branche Råstofindvinding, Sundhedsvæsen og Kultur samt Forlystelser & Sport, som har haft de relativt største stigninger. Det er branchen Handel, som nominelt har haft flest konkurser i løbet af de sidste 12 måneder, men Pengeinstitutter & Finansielle virksomheder følger tæt efter. Bygge & Anlæg og Forsyningsvirksomheder mv. viser de største relative fald i antallet af konkurser, når man sammenligner med de samme 12 måneder et år tidligere. Marts Marts Difference Apr/Mar Apr/Mar Difference Branche % 09/10 10/11 % Råstofindvinding 0 0 0, ,0 Sundhedsvæsen mm , ,9 Kultur, Foryst. Sport , ,5 Undervisning , ,8 Pengeinst. & Finans , ,6 Overnat. & Restauration , ,5 Liberal service mm , ,1 Landbrug, fisk., mm , ,8 Fast ejendom , ,4 Handel , ,3 Inform. & Kommunikation , ,2 Andre serviceydelser , ,0 Fremstillingsvirk , ,0 Adm. tjenesteydelser , ,9 Transport , ,7 Forsyningsvirk. mm , ,3 Bygge og anlæg , ,1 Ikke oplyst , ,5 I alt , ,5 Kilde: Statstidende 3

4 Kommentar til udvikling i det løbende gennemsnit Marts måneds 496 konkurser har medvirket til, at 12 måneders gennemsnittet er faldet noget, så gennemsnittet nu er på 537. De sidste 4 måneder har vist en faldende tendens. Niveauet er dog stadig højt sammenlignet med marts 2009, hvor gennemsnittet var på 380. Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Antal nyetablerede selskaber I alt Vækst % 22,4 9,5-8,6-33,2 4,8 8,9* *Kun 3 måneder. % angiver estimeret vækst for hele året. Kilde: Erhvervs & Selskabsstyrelsen Antallet af nyetablerede selskaber i marts 2011, var på 1930, hvilket er en stigning på 1,4% i forhold til marts Selv om stigningen her i marts 2011 ikke har været så voldsom, har der igennem de seneste elleve måneder været en stigning sammenlignet med samme måned året før. Den simple fremskrivning af etableringerne i de tre første måneder til at omfatte hele 2011, viser, at der estimeres en stigning på 8,9%, men det skal selvfølgelig tages med det forbehold, at det kun bygger på tre måneders antal. 4

5 Kommentar til nyetablerede selskaber fordelt på regioner I marts 2011 er det kun områderne Bornholm, Hovedstaden og Nordjylland som, sammenlignet med marts 2010, har haft tilvækst af nye selskaber. Det er Grønland, Fyn og Sydjylland, som har haft relativ størst nedgang i antal nye selskaber sammenlignet med marts Når der ses på de seneste 12 måneder, har der været en pæn stigning i antallet af nyetableringer på 11,3%. Det er Lolland Falster, Bornholm og Hovedstaden, som har haft de relativt største stigninger i antal nyetablerede selskaber. Det er kun Grønland, som ikke har haft vækst. Da denne opgørelse over nyetablerede selskaber bygger på registreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er Færøerne ikke med i opgørelsen. Færøske selskaber bliver registreret hos den tilsvarende offentlige instans på Færøerne; Skráseting. Marts Marts Difference Apr/Mar Apr/Mar Difference Område % 09/10 10/11 % Lolland - Falster , ,2 Bornholm , ,0 Hovedstaden , ,9 Fyn , ,5 Østjylland , ,9 Sjælland , ,4 Midt- og Vestjylland , ,5 Sydjylland , ,9 Nordjylland , ,5 Grønland , ,6 I alt , ,3 Kilde: E&S Tilnærmet størrelse. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Head of Marketing and Communication, Kim Bach, tlf

6 Relativ stigning i antal konkurser for de seneste 12 måneder. Geografisk opdelt. Definitioner: Område Postnummer interval Hovedstaden Bornholm Sjælland Lolland - Falster Fyn Sydjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Nordjylland Grønland Færøerne

7 NAVN LANDBRUG, FISK MM. RÅSTOFINDVINDING INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Indvinding af mineraler i fast-, flydende- og luftform: olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m. FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling, maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm. FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg. BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværksvirksomhed. HANDEL TRANSPORT OVERNATNING & RESTAURATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PENGEINST. & FINANS FAST EJENDOM LIBERAL SERVICE MM. ADM. TJENESTEYDELSER OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING SUNDHEDSVÆSEN MM. Detailhandel og engroshandel generelt. Transport og godshåndtering. Passager- og godstransport på land, i luften og på søen. Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed. Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikations-, it-, databehandlings- og informationsvirksomhed. Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche. Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Herunder også mæglere. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger m.m. Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af materielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagtvirksomhed Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksomhed m.m. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private 7 sundhedsvirksomheder, som f.eks.

8 hospitaler, læger, tandlæger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre. KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter. ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør. PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold *Brancherne bygger på EU s brancheklassifikation. Om Experians konkursstatistik Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold. 8

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2002 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere