Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne."

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt uanmeldt tilsynsbesøg i Boenhederne på Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej. Formålet med tilsynet generelt er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde. Ved tilsynsbesøgene har vi særligt koncentreret os om den indsats, der ydes for at skabe en tryg hverdag for den enkelte beboer. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og konkret gennemgået den skriftlige dokumentation for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende besøgene fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner Vi har ikke umiddelbart kunnet vurdere, om beboere falder indenfor den angivne målgruppe, fordi de fleste beboere var ude af huset de fysiske rammer giver mulighed for privatliv og for fællesskab med andre beboere: Her er lyse og venlige omgivelser, også i fællesrummene, og indretningen er generelt tilpasset beboernes behov her arbejdes med et internt værdigrundlag, som på nuværende tidspunkt særligt har været med fokus på fagligheden. Der forestår fortsat et arbejde med at få omsat værdigrundlaget fuldt ud i den daglige praksis. vi vurderer, at beboerne modtager støtte til vedligeholdelse og udvikling af færdigheder gennem blandt andet struktur i dagligdagen og brug af samfundets almindelige tilbud 1

2 medarbejderne bestræber sig på at give den omsorg, hjælp og støtte, der er brug for. Som opfølgning fra tidligere tilsyn kan vi konstatere, at man har drøftet en ændret vagtplanlægning. Der er fortsat justeringer, og resultaterne af vagtplanen er derfor ikke klarlagt endnu. Det er vores opfattelse, at det løbende bør vurderes, om anvendelsen af de ressourcer, der samlet set er til rådighed, modsvarer beboernes behov som opfølgning fra tidligere tilsyn kan vi konstatere, at der har været afholdt temadage om dialog og kommunikation. Der har i følge det oplyste særligt været behov for drøftelse af værdier og særligt på Mejsevej. Ifølge ledelsen er dialogen og kommunikationen nu tilfredsstillende. der foreligger meget udførlige beskrivelser af behov og indsats på flere områder. Det er dog vores vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde et fælles koncept for handleplaner. Samtidig er der generelt behov for at ajourføre og systematisere beskrivelserne af den samlede indsats døgnet rundt for den enkelte beboer. Her kan man med fordel bruge de erfaringer, der er indhøstet, på af tværs af enhederne. Iagttagelser og anbefalinger Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. Dette er altså vores første egentlige tilsynsbesøg her. Konklusioner og iagttagelser mv. er således på nuværende tidspunkt baseret på et forholdsvis begrænset grundlag. Målgruppen Begge enheder danner rammen om et tilbud til voksne med udviklingshæmning og med behov for omfattende personlig hjælp og pleje, støtte til praktiske gøremål samt til at udvikle og vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Vi har gennemført tilsyn i begge enheder og har kun truffet én beboer hjemme. Vi får oplyst, at ingen af de beboere, der midlertidigt bor på Marienlyst, er hjemme. På baggrund af de mundtlige og skriftlige oplysninger, vi får, de forskellige hjælpemidler og den sansestimulerende indretning er det vores vurdering, at beboerne har mange og meget forskellige behov. Vi får oplyst, at man i forbindelse med ombygningen har forsøgt at sikre, at beboere med ensartede behov har fået tilbudt en bolig i samme botilbud. Boligforhold og fysiske rammer Begge enheder er bygget og indrettet for nylig. På Mejsevej er omgivelserne ude anlagt med have og terrasser, der indbyder til ophold udenfor. På Hjalmar Kjems Allé bærer omgivelserne præg af det byggeri, der fortsat er i gang, men terrassen har ifølge det oplyste været brugt en del i sommerens løb. 2

3 Begge enheder består af lejligheder, som indeholder stue, tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der er opholdsstuer samt køkken-alrum og forskellige birum. Begge steder fremtræder omgivelserne inden døre pæne og rene. Indretningen i fællesarealerne kendetegnes ved, at der er god plads til de hjælpemidler, som beboerne er afhængige af, såsom kørestole, sansestimulerende stole mv. Det og de lyse omgivelser indbyder til ophold her. Det er vores opfattelse, at der bør fastholdes fokus på en indretning, der er tilpasset beboernes behov. Pædagogiske og omsorgsfaglige forhold Ifølge det oplyste arbejdes der med et internt værdigrundlag, hvor man på nuværende tidspunkt særligt har haft med fokus på fagligheden. Der forestår fortsat et arbejde med at få omsat værdigrundlaget fuldt ud i den daglige praksis. På Hjalmar Kjems Allé forberedes der frokost ved tilsynets start. Det foregår i den stille og rolige atmosfære, som beboeren har brug for. På Mejsevej er den faste medarbejder med en beboer på sygehuset. Alle beboerne er i dagtilbud fem dage om ugen med undtagelse af én beboer i den ene enhed, hvis behov udelukkende kan tilgodeses i hjemmet. I den anden enhed har en af beboerne hjemmedag en gang om ugen. De øvrige beboere er hjemme, når de har behov for det. Vi har ikke umiddelbart kunnet vurdere, hvor ofte beboerne får mulighed for at være hjemme sammen med deres kontaktperson. Vi får oplyst, at beboernes behov for støtte i dagtimerne er så stort, at det ikke kan tilgodeses på stedet. Derfor er der tilbud om ophold i dagtilbuddene i dagtimerne. Det er vores erfaring fra lignende enheder, at beboerne har brug for at være hjemme med jævne mellemrum, dels fordi der er mulighed for blandt andet en-til-en samvær og dels fordi, det støtter oplevelsen af tryghed, som er nødvendig for kommunikationen. Det er medarbejderne, der forestår transporten til og fra dagtilbuddet i den bus, som man har på stedet. Flere af beboerne deltager i aktiviteter om eftermiddagen, såsom ridning og svømning, som et led i at få mulighed for at vedligeholde deres færdigheder. Her arbejdes med struktur og forudsigelighed. Medarbejderne hjælper hinanden med at forstå beboernes lyde, tegn og kropssprog for at kunne tolke, hvad beboerne gerne vil og tilrettelægger her ud fra. Her anvendes blandt andet Tegn Til Tale og udførlige beskrivelser af indsatsen er hjælpeværktøjer, som er med til at sikre en ensartet opgaveløsning. 3

4 Medarbejderforhold og faglige forudsætninger I forbindelse med ombygningen er der foretaget en omorganisering af personalegruppen, således at nogle af medarbejderne er fulgt med de beboere, de er kontaktpersoner for. Det har givet beboerne den tryghed, der er nødvendig i forbindelse med en flytning. Samtidig har det også været et ønske, at personalets kompetencer modsvarer beboernes behov. Som opfølgning fra tidligere tilsyn kan vi konstatere, at man har drøftet en ændret vagtplanlægning. Af ovennævnte grunde foretages der fortsat justeringer, og udformningen af vagtplanen er derfor ikke klarlagt endnu. Der er i den proces også uddelegeret arbejdsopgaver til medarbejderne. Der er fastlagt forskellige ansvarsområder, som den enkelte medarbejder tager sig af. Der blev udtrykt tilfredshed med denne fordeling, der efter vores vurdering er med til at skabe klarhed omkring, hvem der tager sig af hvad. Tavler med beskrivelser af de aktiviteter, som beboerne deltager i, støtter medarbejderne i deres planlægning. Som opfølgning fra tidligere tilsyn kan vi konstatere, at der har været afholdt temadage om dialog og kommunikation. Det har i følge det oplyste særligt været behov for drøftelse af værdier og særligt på Mejsevej. Ifølge ledelsen er dialogen og kommunikationen nu tilfredsstillende. Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation for udvalgte beboere. Der foreligger meget udførlige beskrivelser af behov og indsats på flere områder. Det er dog vores vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde et fælles koncept for handleplaner. Samtidig er der generelt behov for at ajourføre og systematisere beskrivelserne af den samlede indsats døgnet rundt for den enkelte beboer. Det vil gøre det lettere at få et overblik for den, der skal yde hjælpen og samtidig være et redskab til at vurdere om indsatsen nytter, eller om der er behov for en justering. Her kan man med fordel på tværs af enhederne bruge de erfaringer, der er indhøstet og de metoder, der anvendes. Magtanvendelse Her er det til tider uundgåeligt at anvende magt. Vi får oplyst, at Forvaltningen i øjeblikket forestår et undervisningsforløb om emnet og Kommunens procedurer på området. Formål og fremgangsmåde I henhold til Retssikkerhedslovens 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Skive Kommune har besluttet, at der årligt skal aflægges et uanmeldt tilsyn af en uafhængig tilsynsførende. 4

5 Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og de vejledninger, der er knyttet her til. Herudover har vi anvendt foreliggende skriftlige materiale samt erfaringer og god praksis på området. Rammen for indholdet fremgår af informationsbrevet, der er tilsendt de enkelte enheder. Vi har inddraget medarbejdere og beboere samt gennemgået det skriftlige materiale, der bruges i samarbejdet med beboerne. Dette indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Aalborg, den 20. oktober 2008 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Marianne Christiansen 5

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere