K K R S Y D D A N M A R K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S Y D D A N M A R K"

Transkript

1 REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 5. marts Regionalpolitiske sager Work-live-stay southern denmark: Bosætningskoordinator initiativet Praksisplanen og aftalen med PLO Status for sundhedsaftalen Årsrapport, budget og regnskab for sundhedssekretariat Årsrapport, budget og regnskab for socialsekretariatet Kompetenceudvikling for social- og sundhedsområdet Samarbejdsaftale om sygedagpengereformen, førtids- og flexjobreformen Godkendelse af Styringsaftale 2015 på socialområdet Orientering om regional vækst og udviklingsstrategi Oprettelse af partnerskab for turisme ved Østersøen Udkast til ny fire-årig trafikplan til høring hos kommunerne Udpegninger af medlemmer til INTERREG 4A og 5A udvalg Udpegninger til fire Uddannelsesudvalg i UC Lillebælt KKR Mødeplan Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Dagsordenspunkter til møde den 8. september Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg Jakob Bjerregaard, Fredericia Hans Peter Geil, Haderslev Hans Luunbjerg, Kerteminde Jørn Pedersen, Kolding Steen Dahlstrøm, Middelfart Kenneth Muhs, Nyborg Anker Boye, Odense Lars Erik Hornemann, Svendborg Erik Lauritzen, Sønderborg Laurids Rudebeck, Tønder Erik Buhl Nielsen, Varde Egon Fræhr, Vejen Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Erik Christensen, Nyborg Søren Peschardt, Vejle John Snedker, Esbjerg Christian Haugk, Kolding Povl Kylling Petersen, Aabenraa Hanne Ringgaard Møller, Svendborg Torben Elsig-Pedersen, Vejle Steen Møller, Odense Frank Schmidt-Hansen, Vejen Diana Olsen, Esbjerg Lone Myrhøj, Vejle Anni B. Tyrrestrup, Middelfart Bjarne Jensen, Billund Peter Kofod Poulsen, Haderslev Jens Munk, Svendborg Per Berga Rasmussen, Odense Knud Erik Langhoff, Kolding KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: Jens Christian Gjesing, Haderslev Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Jesper Kiel, Svendborg SIDE 3

4 Fra sekretariatet Birgitte Lambrechtsen (referent) Filip Dalengaard (referent) Thomas Nymann Nielsen, KL Ole Slot, Vejen Afbud Søren Steen Andersen, Assens Jens Otto Dalhøj, Nordfyn Holger Gorm Petersen, Vejle Henrik Vallø, Esbjerg Thomas Andresen, Aabenraa Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Erik Nørreby, Fanø Bjarne Nielsen, Langeland Per Bødker Andersen, Kolding Jane Jegind, Odense Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Morten Andersen, Nordfyns Sonja Rasmussen, Kerteminde Sarah Nørris Christensen, Esbjerg SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 5. marts 2014 SAG bel Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 5. marts Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet i KKR Syddanmark den 5. marts Her skrives en KKR Syddanmark godkendte referatet. SIDE 5

6 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Work-live-stay southern denmark: Bosætningskoordinator initiativet SAG bel Foreningen Work-live-stay southern Denmark arbejder på at forbedre rammebetingelserne for at syddanske virksomheder kan tiltrække, modtage og fastholde højtuddannet arbejdskraft fra ind- og udland. Formålet er at medvirke til at skabe øget vækst og beskæftigelse i Syddanmark. Foreningen har udviklet initiativet Bosætningskoordinator og portalen Bosætningsportal.dk, som er blevet præsenteret for alle kommuner i Syddanmark i mindre fora. Direktør Merete Woltmann vil på mødet lægge op til en fælles drøftelse af bosætningskoordinator initiativet. Formålet er, at drøfte: Hvordan bosætningskoordinator initiativet kan skabe værdi for de syddanske kommuner ved at understøtte tiltrækningen af højtuddannede borgere og deres familier Hvordan virksomhedernes rekruttering af højtuddannet arbejdskraft fra ind- og udland kan understøttes bedst muligt. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter Bosætningskoordinator initiativet som et middel til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft i den enkelte kommune, herunder hvordan det kan medvirke til at skabe værdi for de syddanske kommuner. Work-live-stays arbejde har været drøftet i kredsen af kommunaldirektører den 20. januar 2014 med henblik på en fælles drøftelse og stillingtagen til kommunernes muligheder for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. På mødet blev det besluttet, at Work-live-stays initiativ også skulle til behandling i KKR. Kommunerne har kontinuerligt fokus på, hvordan virksomheder og dermed fremtidige arbejdspladser kan tiltrækkes. Forudsætningen for at tiltrække virksomheder til et område er, at der er adgang til den nødvendige arbejdskraft. Foreningen Work-live-stays arbejde med at forbedre SIDE 6

7 syddanske virksomheders muligheder for at tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere fra ind- og udland, er derfor et vigtigt supplement til det arbejde, der allerede foregår i kommunerne. Work-live-stay har ikke direkte kontakt til borgere eller studerende, men arbejder i stedet på at påvirke rammebetingelserne for tiltrækning og fastholdelse ved at udvikle værktøjer, netværk og koncepter til virksomheder, kommuner og øvrige aktører, som eksempelvis bosætningskoordinator initiativet../. Med bosætningskoordinator initiativet kan Work-live-stay understøtte kommunernes fokus på tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft til de lokale virksomheder. Via en lokal bosætningskoordinator kan der skabes én indgang til det offentlige for tilflytteren og den ansættende virksomhed. Således vil modtagelsen af især udenlandske arbejdstagere forenkles og smidiggøres. Der var enighed om, at bosætningskoordinatorfunktionen er et godt initiativ, og at KKR Syddanmark bakker op om funktionen. Udover de udfordringer der allerede ligger i bosætningskoordinator funktionen, er det en væsentlig udfordring for særligt udenlandsk arbejdskraft, at opretholde det sociale liv efter arbejde. En opgave som den kommunale bosætningskoordinator også kan støtte op om. En anden væsentlig udfordring er at skaffe relevante jobs til ægtefæller. For at skabe udvikling på området, er det vigtigt at sætte bosætningskoordination ind i en erhvervs- og vækstpolitisk dagsorden, for derved at sikre politisk fokus. Det kan være en god ide for kommuner, at deles om en bosætningskoordinator Praksisplanen og aftalen med PLO SAG tnn I forlængelse af aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO fra den 1. marts 2014 skal de nye praksisplanudvalg i de SIDE 7

8 fem regioner for alvor i gang med at udarbejde praksisplanerne. KKR har udpeget fem kommunale repræsentanter til praksisplanudvalget Praksisplanerne bliver det centrale redskab i forhold til kommunernes indflydelse på, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i det nære sundhedsvæsen. Praksisplanen og aftalen med PLO er et gennembrud i forhold til kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Punktet vil blive indledt med oplæg fra chefkonsulent Steen Rank Petersen fra KL. Der bliver orienteret om aftalen og de opmærksomhedspunkter der vil være i forhold til realiseringen af praksisplanen og aftalen med PLO. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter oplægget om praksisplanen. Det indstilles endvidere, at KKR Syddanmark beder Sundhedsstrategisk Forum drøfte, hvorledes det sikres at de fem kommunale medlemmer af praksisplanudvalget bliver understøttet til forhandlingerne om praksisplanen. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler samtidig at der laves en temadag for KKR samt kommunernes sundhedsudvalg, hvor der arbejdes med konkrete aftaler set i relation til indholdet i praksisplanen. Praksisplanen Med den nye sundhedslov, som regulerer vilkårene for almen praksis, er der etableret praksisplanudvalg i hver region. Udvalget skal udarbejde en praksisplan hvert fjerde år. I praksisplanen reguleres blandt andet kapaciteten (hvor skal lægernes ydernumre placeres og hvor mange der er behov for) og opgaver (som eksempelvis sygebesøg og indsatser for borgere med visse psykiske lidelse og kronikere). Som en del af praksisplanen indgås en underliggende aftale om ressourcer og økonomi. Praksisplanen skal også sikre, at centrale elementer i sundhedsaftalen, udmøntes af almen praksis og gøres forpligtende for den enkelte læge. Praksisplanudvalget består af fem kommunale repræsentanter, tre regionsrådsmedlemmer og tre repræsentanter udpeget blandt de praktiserende læger. Regionen har ifølge loven formandskabet i praksisudvalget, og det er regionen som er sekretariat for praksisplanen. Ved uenighed er det i sidste ende regionsrådet, der kan tage beslutning om praksisplanen. SIDE 8

9 I KKR Syddanmark er følgende valgt til praksisplanudvalget: Udvalgsformand Henning Ravn V, Esbjerg Rådmand Susanne Crawley Larsen R, Odense Byrådsmedlem Lone Myrhøj F, Vejle Byrådsmedlem Erik Rosengaard V, Nyborg Byrådsmedlem Malene Kaisen Nielsen V, Vejen. Og heraf er Henning Ravn, Susanne Crawley Larsen og Erik Rosengaard også medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget. Aftalen med PLO RLTN, som KL er en del af, indgik den 1. marts 2014 forlig med PLO for en treårig periode. Aftalen indeholder markante kommunale aftryk, idet det er aftalt, at kommuner, læger og regioner kan fastlægge en række sundhedsindsatser decentralt i praksisplanudvalgene. Der er lagt op til lokale løsninger omkring sygebesøg og indsatser for borgere med visse psykiske lidelser. Forventningen er også, at indsatserne for ældre medicinske patienter og borgere med lettere psykiske lidelser styrkes. Samtidig bliver det mere tydeligt i overenskomsten, at læge r- ne har forpligtelser omkring medicinhåndtering, og kommunernes adgang til lægen, når kommunerne henvender sig på vegne af en borger der ikke selv er i stand til at henvende sig til lægen. Når der er indgået en praksisplan og i tilknytning hertil en underliggende aftale til praksisplanen mellem PLO, regionen og kommunerne i regionen (for sygebesøg og samtaleterapi) overføres 210 millioner kroner fra den centrale overenskomst til lokal udmøntning gennem de fem praksisplaner. Herudover tilføres der yderligere 200 millioner i overenskomstperioden 100 millioner fra kommunerne og 100 millioner fra regionerne. Samlet set vil der således være 410 millioner til decentral udmøntning af praksisplanudvalgene i overenskomstperioden i de fem regioner, når alle aftaler er underskrevet. Resultatet understøtter samlet set, at læger, regioner og kommuner får et tættere og mere forpligtende samarbejde. Men det er nyt på den måde, at praksisplanudvalget har kompetence til at træffe beslutninger, der binder alle kommunerne i regionen, såvel opgavemæssigt som økonomisk. SIDE 9

10 Det er derfor vigtigt, at der er meget tæt kontakt og koordination mellem KKR, kommunerne og de kommunale medlemmer af praksisplanudvalget. Status i KKR Syddanmark Status lige nu er, at der på et temamøde i praksisplanudvalget har været drøftet og delvist prioriteret emner til planen, blandt andet emner som: Borgere og fagprofessionelles mulighed for at komme i kontakt med almen praksis samt almen praksis mulighed for at komme i kontakt med sygehuse og kommuner. Samtaleterapi, særligt for patienter med lettere psykiske tilstande (angst, stress og lettere depression) der nedsættes en arbejds-gruppe der skal formulere forslag til organisering. Sygebesøg hos borgere der nedsættes en arbejdsgruppe der skal formulere forslag til organisering. Patientforløbsprogrammer, kronisk syge, samarbejde med kommuner om henvisning til kommunale tilbud. Næste skridt er, at aftaleteksten formuleres frem mod medio juni, hvor praksisplanudvalget drøfter udkast. I august sendes planen i høring hos alle kommuner. En endelig godkendelse af planen sker i januar 2015 af regionsrådet. KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. Der opleves et godt samarbejde mellem kommuner, region og praktiserende læger, så der forventes ikke at opstå store udfordringer omkring praksisplanen og den underliggende aftale. Det er dog væsentligt at de praktiserende læger oplever at kommunerne har èn indgang, således samarbejdet forenkles. KKR Syddanmark besluttede at bede Sundhedsstrategisk Forum drøfte, hvorledes det sikres at de fem kommunale medlemmer af praksisplanudvalget bliver understøttet til forhandlingerne om praksisplanen. Der var desuden enighed om at afholde en temadag for KKR samt kommunernes sundhedsudvalg, hvor der arbejdes med konkrete aftaler set i relation til indholdet i praksisplanen. SIDE 10

11 2.3. Status for sundhedsaftalen SAG bel Sundhedskoordinationsudvalget har formuleret et udkast til politisk vision for den kommende sundhedsaftale, som rummer tre overordnede målsætninger: Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Sundhed for alle Sundhed med sammenhæng. Visionen lægger op til, at arbejdet med de tre målsætninger skal tage udgangspunkt i nøgleordene prioritering, rehabilitering og velfærdsteknologi. På KKR mødet vil næstformand i Det administrative Kontaktforum og Sundheds- og Omsorgsdirektør i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, orientere om udkastet til politisk vision for sundhedsaftalen og forløbet med sundhedskoordinationsudvalgets møderunde hos kommuner og region. Det indstilles fra kredsen af kommunaldirektører, at KKR Syddanmark bakker op om den vision der er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget samt anbefaler at kommunerne ligeledes bakker op om den når det sendes i høring i august. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i februar visionsudkast til Sundhedsaftale til videre drøftelse på dialogmøder med kommunerne og regionen. Hensigten med dialogmøderne er at sikre enighed om, fælles opbakning og ejerskab for den fælles syddanske sundhedsaftale../. På dialogmøderne deltager sundhedskoordinationsudvalgets formandskab og en repræsentant for Praktiserende Lægers Organisation, og mødes med repræsentanter for de 22 kommuner og regionen som led i udarbejdelsen af sundhedsaftalen Der har pr. 1. juni været afholdt 13 dialogmøder. Fælles fremtidsbillede Kommunerne og regionen har i fællesskab udarbejdet en rapport med data, som skal bidrage til en fælles forståelse af, hvad status er på nuvæ- SIDE 11

12 rende tidspunkt, og hvor de væsentligste udfordringer i det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet ligger fremadrettet. Dette fremtidsbillede er med til at skabe et grundlag for hvilke indsatsområder der skal rettes fokus mod i den kommende periode, og er dermed med til at formulere indhold i sundhedsaftalen. Udviklingsaftalen Et af sundhedsaftalens kapitler er en udviklingsaftale, som skal sætte re t- ningen for udviklingen på områder, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at indgå en forpligtende aftale på drifts- og indsatsniveau, som omfatter alle 22 kommuner og regionen. Udviklingsaftalen forpligter parterne til at arbejde frem mod aftalens mål, men det kan ske på forskellige måder og i forskellig takt. Udviklingsaftalen rummer altså dels initiativer, hvor parterne har varierende tilgange, når det gælder metoder, timing, grad af forpligtelse etc. Dels in i- tiativer, hvor grundlaget for en fuld udbredelse blandt aftalens parter endnu ikke er på plads, men hvor der er ønske om at iværksætte projekter for blandt andet at afprøve nye samarbejdsmodeller. Udviklingsaftalens initiativer kan, når parterne ønsker det, gøres forpligtende på linje med den øvrige sundhedsaftale i forbindelse med den årlige revision af sundhedsaftalen i regi af Sundhedskoordinationsudvalget. Konference den 18. juni På Sundhedskoordinationsudvalgets konference den 18. juni 2014 mødes de kommunale udvalgsformænd og -næstformænd med ansvar for sundhedsaftalerne, samt regionale politikere og repræsentanter for almen praksis med flere for at gøre status på arbejdet med sundhedsaftalen KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning og ser frem til at følge udviklingen løbende, når sundhedsaftalen er indgået. Sundhedsaftalens udviklingsafsnit giver netop mulighed for en løbende drøftelse. KKR Syddanmark bakker op om Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde omkring visionen for Sundhedsaftalen Årsrapport, budget og regnskab for sundhedssekretariat SAG bel SIDE 12

13 Der fremlægges regnskab for 2013 og budget for 2015 for det fælleskommunale sundhedssekretariat. Budgettet bliver efter godkendelse PLfremskrevet med KL s fremskrivningsprocent. Regnskab og budget er sammen med årsrapport for sekretariatets virke det forgange år, godkendt i Sundhedsstrategisk Forum og hos kredsen af kommunaldirektører. KKR Syddanmark godkender én gang om året en årsrapport fra det forgangne år og budgettet for det kommenende år, mens regnskabet for det forgangne tages til efterretning. Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender årsrapport 2013 og budget 2015 for det fælleskommunale sundhedssekretariat, samt tager regnskabet for 2013 til efterretning. Sundhedssekretariatet er nedsat og finansieret af de 22 kommuner i Syddanmark. Den primære opgave består i at koordinere og understøtte kommunernes samarbejde på sundhedsområdet herunder at medvirke til formulering af sundhedsaftalen samt praksisplanen. Samtidig understøtter sekretariatet de kommunalt udpegede medlemmer i Samarbejdsudvalget for fysioterapi, Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget (efter den 1. januar 2014)../. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2013 samt forslag til budget for Sekretariatet består af to personer: Bruno Langdahl og Vibeke Andersen (ansat pr ) Kredsen af kommunaldirektører anbefaler at årsrapport samt budget godkendes og at regnskabet tages til efterretning. KKR Syddanmark godkendte årsrapport 2013 og budget 2015 samt tog regnskabet 2013 til efterretning. SIDE 13

14 2.5. Årsrapport, budget og regnskab for socialsekretariatet SAG fda Socialsekretariatet er nedsat og finansieret af de 22 kommuner i Syddanmark. Dets primære opgave består i at koordinere og understøtte kommunernes samarbejde på socialområdet, og særligt at udarbejde de årlige Styringsaftaler og Udviklingsstrategier. KKR Syddanmark godkender én gang om året en årsrapport fra det forgangne år og budgettet for det kommenende år for Socialsekretariatet, mens regnskabet for det forgangne tages til efterretning. Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender årsrapport for Socialsekretariatet 2013 og budget for Socialsekretariatet 2015, samt tager regnskabet for 2013 til efterretning. Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for /.. Forslag til budget for 2015 er endvidere vedlagt. Det foreslås, at budge t- tet nedskrives til 2011-niveau (kommunebetaling pr. indbygger). Der er opsparet midler, som Socialdirektørforum overvejer anvendelsen af ved indsatser under overskriften Viden til effekt. KKR Syddanmark godkender udmøntningen af midlerne. Der er foretaget en pris- og løn fremskrivning af huslejen samt beløbet, der overføres til Kommunaldirektørkredsen. Sekretariatet består af to personer. Ny medarbejder i sekretariatet fra den 1. maj 2014 er Tove Tørnæs. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler at årsrapport samt budget godkendes og at regnskabet tages til efterretning. KKR Syddanmark godkendte årsrapport 2013 og budget 2015 samt tog regnskabet 2013 til efterretning. KKR Syddanmark godkendte samtidig at der afsættes kr. til afholdelse af arrangementer i kredsen af SIDE 14

15 kommunaldirektører, samt afventer en nærmere indstilling på anvendelse af midler til projekt Viden til effekt Kompetenceudvikling for social- og sundhedsområdet SAG fda Prorektor og udviklingsdirektør Steffen Svendsen, samt uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund, UCL, deltog i KKR Syddanmarks møde den 30. januar Her var man blandt andet enige om at se på, hvordan professionshøjskolerne og kommunerne samlet set i Syddanmark kan komme i et tættere samarbejde og styrke relationerne. Kredsen af kommunaldirektører har igangsat et fælles projekt om kompetenceudvikling på tværs af de 22 kommuner og regionen på social- og sundhedsområdet. En arbejdsgruppe med repræsentation fra Socialdirektørforum, Sundhedsstrategisk Forum og Region Syddanmark har udarbejdet et strategisk rammeoplæg om det paradigmeskifte, som kommuner og region oplever er i gang. Et paradigmeskifte som blandt andet har den konsekvens, at kommuner og region efterspørger en anden tilgang og andre kompetencer hos medarbejderne i forhold tidligere. Det indstilles, at KKR Syddanmark tager projektet til orientering. Omdrejningspunktet for at arbejde med fremtidens kompetencebehov er kerneopgaven i et borger/patientperspektiv, med særlig opmærksomhed på de udfordringer, kommuner og regionen ser i fremtiden. Her opfatter kommuner og region, der er kommet et nyt paradigme på tværs af sektorer og social- og sundhedsområdet, hvor målet er borgerens sundhed og mestring, deltagelse i sociale fællesskaber og funktionsniveau med henblik på brugerorienteret effekt../. Arbejdsgruppens oplæg sigter på, at der skal skabes bedre samspil på tværs af uddannelser og sektorer samtidigt med en endnu bedre faglighed som blandt andet fokuserer på effekt og rehabilitering. Der lægges op til, at projektet kører videre i to spor: SIDE 15

16 Der indledes en dialog med uddannelsesinstitutionerne for sammen at drøfte, hvordan man kan ændre uddannelserne Arbejdsgruppen arbejder videre med at blive endnu skarpere på det faglige indhold samt på hvordan den videre proces skal foregå. Arbejdsgruppen vurderer følgende medarbejdergrupper til at være relevante: social- og specialpædagog, socialrådgiver, psykolog, sociolog, antropolog, etnolog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, samt speciallæge i almen praksis I Syddanmark uddannes disse på: Syddansk Universitet UC Lillebælt UC Syddanmark Social og sundhedsskolerne, dvs.: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Syd. Der er opmærksomhed på samspillet med KL s projekt på området Next Practice. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. KKR Syddanmark fandt initiativet meget relevant Samarbejdsaftale om sygedagpengereformen, førtids- og flexjobreformen SAG fda Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har kort før jul indgået en politisk aftale om en sygedagpengereform (SYP). Endnu er hverken lov eller bekendtgørelse for SYP vedtaget, men reformen forventes dog alligevel at træde i kraft allerede fra den 1. juli En af konsekvenserne ved SYP er, at regionens sundhedskoordinatorer som en del af kommunernes rehabiliteringsteams får et udvidet samarbejde med kommunerne. SIDE 16

17 I forlængelse af sidste års førtids- og flexjobreformen (FØP) har en fælles direktørgruppe udarbejdet en ny samlet samarbejdsaftale om forholdet mellem kommunerne og Region Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender samarbejdsaftalen, og at kommunerne indgår en aftale med Region Syddanmark. I 2013 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale med Region Syddanmark om FØP. Erfaringerne viser, at der er overordnet set tilfredshed blandt kommunerne med Region Syddanmarks organisering af sundhedskoordinatorer og klinisk funktion også i sammenligning med andre regioner../.. Med regeringens aftale om en SYP har den direktørgruppe, som følger implementeringen af FØP, udarbejdet en ny samarbejdsaftale om forholdet mellem kommunen og regionen. Væsentligt i samarbejdsaftalen er: Der lægges op til en samlet aftale for forholdet til regionen i forbindelse med FØP og SYP Økonomistrukturen ændres så der afregnes pris pr. mødedag i stedet for pris pr. sag. Dette giver forskydninger i hvad den enkelte kommune skal betale Antal mødesager pr. dag og dermed produktiviteten bør øges. I FØP regnes der med 5 sager pr. dag pt. gennemføres 4,7 sager pr. dag. Der forventes at kunne gennemføres 2-3 gange flere SYP-sager end FØP-sager pr. dag Regionen og kommunerne forhandler med firmaet EG om videreudviklingen af relevante it-værktøjer til også at kunne håndtere SYP sager Kommunernes forventede antal sager er afgørende for regionens kapacitet af sundhedskoordinatorer og som kommunerne skal finansiere (økonomien går i nul for regionen) Kommunerne og regionen har en fælles interesse i at få dimensioneret regionens kapacitet bedst muligt, så regionen hverken ansætter for mange (for dyrt for kommunerne) eller for få (rehabiliteringsmøder forsinkes/aflyses) sundhedskoordinatorer Den enkelte kommune skal fortsat hver tredje måned indmelde det kommende års forventninger til regionen dog nu antal dage i stedet for antal sager. SIDE 17

18 Der er vedlagt et bilag med økonomiberegninger for ændring af betalingsmetode, som dels omhandler ændringen ved at gå fra at betale pr. sag til at betale pr. dag, samt dels at der fremadrettet også vil indgå udgifter til ferie, uddannelse samt et mindre underskud fra Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at forslaget godkendes og at kommunerne indgår en samarbejdsaftale med Region Syddanmark. Det er den enkelte kommune, som skal indgå aftale med regionen. I forhandlingsgruppen for kommunerne sidder: Peter Pietras, adm. direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Jakob Kyndal, direktør for sundhed og omsorg i Aabenraa Kommune Karen Heebøll, direktør for pleje, sundhed og arbejdsmarked i Fredericia Kommune Lise Plougmann Willer, direktør for borger og arbejdsmarked i Esbjerg Kommune Klaus Liestmann, direktør for social- og sundhedsforvaltningen samt bl.a. førtidspension og kontanthjælp i Billund Kommune. KKR Syddanmark godkendte samarbejdsaftalen, men finder et stort behov for mere tydelighed omkring budgettet. Det er uklart hvilken udgift kommunerne kan forvente fremadrettet. Der rettes henvendelse til Region Syddanmark for at få præciseret budgettet Godkendelse af Styringsaftale 2015 på socialområdet SAG fda Den årlige Styringsaftale omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på det sociale område. Socialdirektørforum har udarbejdet et udkast til Styringsaftale På det seneste møde den 5. marts 2014, besluttede KKR Syddanmark at indskrive i Styringsaftalen, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren, samt øget effektivitet. SIDE 18

19 Det indstilles, at KKR Syddanmark anbefaler, at kommunerne og regionen godkender Styringsaftale 2015 på det sociale område. Udover økonomiaftalen og redaktionelle ændringer er der i Styringsaftalen for 2015 foretaget følgende ændringer i forhold til./. Styringsaftale 2014: Ambition Styringsaftalen 2015 deler ambition med Udviklingsstrategien 2015 om, at: det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Nye initiativer/aftaler i 2015 I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab: Der udarbejdes en analyse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen (erstatter den tidligere analyse af takster og normeringer) Der udarbejdes en analyse af udviklingen af særligt dyre sager fra 2012 til Analysen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark (erstatter den tidligere analyse af enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger) Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindslidelser bliver ældre og får sygdomme og problematikker, som konsekvens af dette. Denne udvikling følges. Overtagelse af regionale tilbud (lovændring) Der er fremsat lovforslag, som forventeligt træder i kraft 1. juli 2014, der regulerer kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud. Med forbehold for eventuelle ændringer i det fremsatte lovforslag vil kommunalbestyrelsen kun én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder dette, at en kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar Overtagelse skal ske senest den 1. januar SIDE 19

20 Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden Ved oprettelse af faste pladser i Styringsaftaleperioden er der for klyngetilbud tilføjet teksten: Endvidere skal der redegøres for, hvordan oprettelsen af disse pladser forventes at påvirke efterspørgslen efter eksisterende pladser i andre kommuner og i regionen. Prisstruktur Under Styringsaftalen kan der anvendes tre modeller for fastsættelse af takster: En takststruktur, der bygger på takster, som er gennemsnitlige og rummelige, men med mulighed for differentiering En takststruktur, der er baseret på ydelsespakker En abonnementsordning. Ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015 Der forventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar Lovforslaget forventes fremsat i sensommeren Såfremt det, ved takstbekendtgørelsen offentliggørelse, vurderes nødvendigt, udarbejdes der et tillæg til Styringsaftalen 2015 med baggrund i de nye takstregler. Tilbud med driftsoverenskomst Tilbud drevet med driftsoverenskomst er omfattet af Styringsaftalen hvis: Tilbuddet følger alle principper i Styringsaftalen Tilbuddet er indberettet til Styringsaftalen, som enten klyngetilbud eller et højt specialiseret tilbud med regional betydning. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR Syddanmark anbefaler kommunerne og regionen at godkende Styringsaftalen. Efter godkendelse i KKR Syddanmark sendes aftalen til endelig godkendelse i de 22 kommuner og Region Syddanmark. Styringsaftale 2015 skal være godkendt senest den 15. oktober KKR Syddanmark anbefaler at kommunerne og regionen godkender styringsaftalen Orientering om regional vækst og udviklingsstrategi SAG bel SIDE 20

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis Indledning Forslag til praksisplan for almen praksis 2015-2018 er nu i høring med frist d. 18. oktober 2015. Det forventes at en endelig praksisplan

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland

Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland Overdragelsesdokument til valgperioden 2014-17 Eva Glæsner og Jonna H. Pedersen, KKR sekretariatet Inger B. Nehm, kd-net

Læs mere