Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura"

Transkript

1 Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer, hvilke krav bukserne skal opfylde, hvordan de må markedsføres, og hvordan handlen mellem dig og sælger skal foregå. Jura er en slags spilleregler for, hvordan vi mennesker indbyrdes skal omgås hinanden. Hvorfor skal jeg vælge Aalborg Universitet? Når du læser Jura på Aalborg Universitet, vil du møde en uddannelse, der har fokus på, hvad der sker i samfundet lige nu. Dette gælder også det grønlandske samfund. Når undervisningen og studieforløbet tilrettelægges, lægges der vægt på hvilke kompetencer, som efterspørges i erhvervslivet, i advokatsektoren, i det offentlige, og ved domstolene, således at du er forberedt og kompetent til at tage imod de udfordringer, der venter efter endt studietid. For at sikre dette er uddannelsen blandt andet i løbende dialog med aftagerne af sine jurister. Uddannelsens aftagere har påpeget, at der er behov for jurister med indblik i de regler, der knytter sig til det grønlandske samfund. Aalborg Universitet kan derfor tilbyde dig en moderne jurauddannelse af høj faglig kvalitet, hvor du ikke blot har mulighed for at specialisere dig i fag, der retter sig mod det danske samfund og det internationale samfund, men også fag som retter sig mod det grønlandske samfund. Aalborg Universitet har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik om, at udvikle et uddannelsesforløb, der er målrettet Grønland. Samarbejdsaftalen indebærer blandt andet, at vi allerede nu tilbyder de grønlandske jurastuderende, at læse det første semester på Ilisimatusarfik i Nuuk, og senere på uddannelsen, hvor undervisningen udbydes i Aalborg, at tage eksaminerne på det Grønlandske Universitet. Det betyder konkret, at du som grønlandsk studerende kan rejse til Grønland, når undervisningen afsluttes til sommereksamen omkring maj og tage dine eksaminer i Nuuk, og herefter holde sommerferie indtil efterårssemesteret begynder igen til september i Aalborg. Der gælder forsøgsvis en tilsvarende eksamensordningen for færøske studerende i forhold til vintereksaminerne (men ikke sommereksaminerne), som gør det muligt, at tage eksaminer på det Færøske Universitet, Fróðskaparsetur Føroya, i december og januar. I undervisningen på jurauddannelsen på Aalborg Universitet lægges generelt stor vægt på, at du som studerende lærer, hvordan lovsystemet er bygget op, og hvordan du ved hjælp af den juridiske metode finder og anvender de regler, der gælder. Derudover lægges der vægt på samarbejde. Derfor er der i løbet af studietiden forskellige projekter med mulighed for gruppearbejde. Igennem gruppearbejdet opøves foruden dine kompetencer til at samarbejde også dine evner til at argumentere og formulere dine

2 synspunkter. I tillæg opbygges et godt studiemiljø og et socialt netværk, der vil være dig til gavn både under din uddannelse og i dit efterfølgende karriereforløb. Rebekka Kristiansen Bisgaard Cand.jur., 2012 Jeg dimitterede som grønlandsk studerende fra Aalborg Universitets jurauddannelse i Jeg arbejder i dag som advokatfuldmægtig ved Nuna Advokater. Jeg valgte jurauddannelsen i Aalborg, fordi Aalborg har mange relationer til Grønland ingen vare eller genstand kommer til Grønland uden at have været gennem Aalborg, så der er mange virksomheder med relationer til Grønland i det nordjyske erhvervsliv. Aalborg som studieby kan af samme grund give en studerende rig mulighed for at skrive projekter og opgaver med afsæt i en virksomhed eller i et emne, der har med Grønland at gøre. Juraens Hus har under min studietid markeret sig som et sted med plads til nærvær for den enkelte studerende, uden at give køb på undervisningskvaliteten. Jurauddannelsen er ikke nem, og du vil blive udfordret både sprogligt, fagligt og intellektuelt af at gå på universitet. Til tider vil din selvtillid også blive udfordret, og det kan være udfordrende på alle måder at falde på plads i en ny studieby i et nyt land. Derfor er det betryggende, at de dedikerede undervisere og ansatte udviser oprigtig interesse for de studerendes mentale og faglige trivsel. For at opleve en god studietid spiller studiemiljøet en vigtig rolle. Studiemiljøet på jurauddannelsen er velfungerende og festligt, hvor især FEJ, foreningen for jurister og erhvervsjurister, markerer sig med masser af faglige og festlige arrangementer, der bidrager til, at den studerende stifter nye bekendt og venskaber. Christina Johnsen. Cand.jur. ansat hos politiet i Danmark Efter mange års arbejde som politiassistent i Grønland, tog jeg det store spring at flytte med mand og børn til Aalborg, hvor jeg i 2007 startede på det nyoprettede jurastudie ved Aalborg Universitet. Jeg var godt klar over, at jeg skulle tilbringe rigtig meget tid med næsen i bøgerne, og var da ærligt talt også meget nervøs for, hvordan dagligdagen i Danmark, langt væk fra familie og venner i Grønland ville blive. I dag efter 5 års studier er jeg nået i mål og fik min cand. jur. titel i hus. Jeg er stadig ansat ved politiet, men planerne er, at vi skal tilbage til Grønland igen. Som grønlandsk studerende er Aalborg en rigtig god by at bo i, da byen ikke er så stor og travl som eksempelvis København. Derudover er det rent faktisk også muligt at skaffe en bolig, der er til at betale, hvis man får SU. Da jeg startede på jura studiet ved Aalborg Universitet 2007, var vi det første kuld stud.jur'er, der skulle igennem uddannelsen, og der var naturligvis en del ting, der skulle finjusteres i forhold til undervisningen, eksaminer og projekter. Men det var også godt, at vi undervejs i forløbet hele tiden fik mulighed for at

3 evaluere semestrene og på den måde være med til at tilrette studiet på en måde, som forhåbentligt også vil være til gavn for de fremtidige studerende. På studiet var jeg især glad for de miniprojekter, vi havde på næsten hvert semester. Det gav mulighed for at fordybe sig i juridiske problemstillinger og gav en god øvelse til senere, når vi skulle skrive specialet. Når jeg fortalte andre om, at jeg læste jura, blev jeg næsten altid spurgt: "Er det ikke dødkedeligt og megatørt?". Nej, jura er simpelthen det mest spændende, der findes i verden, og vi er hver dag i nærkontakt med juraen, fordi der er jura i alt, hvad vi omgiver os med. Juraen er slet ikke så sort og hvid, som mange måske går rundt og tror. Jura er kæmpestort og fyldt med fine nuancer. Selvom to sager/situationer umiddelbart kan virke ens, kan der være en lille detalje, der gør, at situationen bliver bedømt anderledes. Struktur og indhold Bacheloruddannelsen i Jura tager 3 år, hvorefter du får titlen Bachelor i Jura (Bachelor of Laws). Hvis du ønsker at specialisere dig yderligere inden for jura, kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Jura, der tager 2 år. Som færdiguddannet kandidat i Jura får du titlen cand.jur. (Master of Laws). Langt de fleste vælger at læse videre på kandidatdelen, idet det er nødvendigt at have både en bachelorgrad og en kandidatgrad for en efterfølgende karriere som advokat, anklager eller dommer. Dette gælder både i Danmark og i Grønland. BACHELORUDDANNELSEN I JURA 1. år 1. semester Dette semester kan læses på Grønlands Universitet Introduktion til retsorden, herunder udarbejdelse af projekt Formueret I (aftaleret og erstatningsret) De retlige organer 2. semester Statsforfatningsret, grundrettigheder og folkeret Strafferet og straffeproces Familie og arveret 2. år 3. semester Forvaltningsret (forvaltningsret, kommunalret og socialforvaltningsret) Retsvidenskabsteori Civilproces med projekt 4. semester EU ret med projekt Formueret II (købsret, obligationsret I, indledende tingsret og international privatret) 3. år 5. semester Erhvervsregulering Formueret II (obligationsret II, konkursret og rekonstruktion, eksekutionsret og panteret) 6. semester Selskabsret 1 x valgfag Bachelorprojekt Der tages forbehold for ændringer På bacheloruddannelsens 6. semester skal du vælge et fag selv. Dette giver dig mulighed for tidligt i dit uddannelsesforløb at præge den profil, du ønsker som færdig jurist. I valgfagskataloget på 6. semester finder du eksempelvis fag som:

4 Boliglejeret Forbrugerret Kontraktudarbejdelse Udbudsret Byggeret og entrepriseret Videregående familie og arveret Supporting Entrepreneurship Pengeinstitutjura FNs menneskeretssystem Miljø og planret Retorik og kommunikation Udlændingeret KANDIDATUDDANNELSEN I JURA 1. år 1. semester (7. semester) 2. semester (8. semester) 2. år 3. semester (9. semester) 4. semester (10. semester) Der tages forbehold for ændringer Civilproces II Fast ejendom Skatteret 3 x valgfag 3 x valgfag Kandidatspeciale På kandidatuddannelsen i Jura vælger du selv en hel del af de fag, du skal have. Dette gør, at du i særlig grad har mulighed for at sammensætte en profil, der retter sig mod den jobfunktion, du ønsker som færdiguddannet. I valgfagskataloget finder du eksempelvis fag, der udbydes på dansk, som: Sundhedsret Internationale menneskerettigheder Persondataret IT ret Immaterialret Arbejds og ansættelsesret Offentlig arbejdsret Videregående socialret Beskæftigelse og forsørgelse Skifte af dødsboer Selskabsskatteret Skatteproces og skattestrafferet Forsikringsret Erhvervserstatningsret Lejeret International selskabsret CISG Internationale køberet Videregående strafferet og straffeproces

5 Virksomhedsoverdragelse Mediation I valgfagskataloget finder du også allerede nu de første fag, der er målrettet det grønlandske samfund: Grønlandsk erhvervsret (på dansk) Mineral Resources Law in Greenland (på engelsk) International Law and North Atlantic Issues (på engelsk) Derudover finder du også andre valgfag, der udbydes på engelsk, og som også tilbydes til internationale studerende, der tager et eller flere semestre på jurauddannelsen på Aalborg Universitet. Eksempelvis kan nævnes: International Sale of Goods Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot) Comparative Contract Law Drafting of International Contracts Internet Law in the EU European Human Rights Law International Human Rights Law EU Media Communications Law Public International Law International Refugee Law Der er endvidere mulighed for studie og praktikophold på kandidatuddannelsen. Studieopholdet er normalt mest oplagt på 2., 3. og/eller 4. semester (8., 9. eller 10. semester). Du kan læse en uddybende beskrivelse af jurauddannelsens og dens fag på Den Juridiske Skoles hjemmeside: På hjemmesiden kan du blandt andet finde: Uddannelsens studieordning, der indeholder en beskrivelse af uddannelsens opbygning, og de regler der gælder for den. Fagbeskrivelserne for de obligatoriske fag og hvilke læringsmål, der er for de enkelte fag. Fagbeskrivelserne for de valgfag der udbydes på henholdsvis 6. semester, 8. semester og 9. semester. Semesterbeskrivelserne, der indeholder mere praktiske informationer om afviklingen af de enkelte semestre.

6 Undervisning På Jura består undervisningen både af forelæsninger, holdundervisning og på bacheloruddannelsen også studenterinstruktioner. Derudover skal du udarbejde projekter under vejledning. Forelæsningsformen er forskellig fra den undervisning, der modtages på de gymnasiale uddannelser, da forelæseren ikke i samme omfang guider dig igennem studiet. Dette skyldes blandt andet det lidt større antal studerende, der er til stede ved en forelæsning. Eksempelvis er en del af undervisningen i de juridiske fag samlæst med erhvervsjurauddannelsen. Der er således ofte to uddannelser repræsenteret ved en forelæsning. Forelæseren er typisk en person, der forsker eller på anden måde har opnået en særlig stor viden indenfor faget. Derfor forventes det, at du udviser selvstændighed og selvdisciplin og selv tager ansvar for egen læring. På den måde er det op til dig selv at få så stort et udbytte af undervisningen som muligt i kraft af din forberedelse og din aktive deltagelse. Forelæsningerne suppleres af holdundervisning. På hvert hold er der typisk studerende. Holdunderviseren er ofte en praktiker, der kan supplere teorien med en praktisk vinkel. Forelæsningerne og holdundervisningen suppleres endvidere på bacheloruddannelsen af øvelsestimer med studenterinstruktioner, hvor der er fokus på forståelse og mundtlig fremstilling under mere uformelle forhold. Endvidere suppleres undervisningen i fag, der afsluttes med en skriftlig eksamen, med afleveringsopgaver, hvor du trænes i dine skriftlige formuleringsevner samt i at anvende teori og metode på konkrete problemstillinger. Som jurastuderende ved Aalborg Universitet vil du skulle tilegne dig en del af dine færdigheder gennem problemorienteret projektarbejde, hvor du i samarbejde med andre studerende udarbejder projekter indenfor det juridiske område. Eksamen Der er eksaminer ved slutningen af alle semestre, sommer og vinter, på både bachelor og kandidatuddannelsen. Der er både skriftlige og mundtlige eksaminer på jurauddannelsen. Der er endvidere projekteksaminer. Ved de mundtlige eksaminer indledes eksaminationen med at den studerende trækker et emne, som derefter danner baggrund for resten af eksamensdialogen. Ved projekteksaminerne eksamineres du eller din gruppe i et projekt, I har skrevet, ved et mundtligt forsvar. En typisk mundtlig eksamen varer mellem 15 og 30 minutter. Projekteksaminer typisk mellem 30 og 45 minutter. De skriftlige eksaminer varer mellem 3 5 timer, og indebærer at du skriftligt skal besvare nogle juridiske problemstillinger på baggrund af en skriftlig beskrivelse af et hændelsesforløb og nogle tvister. Der er som nævnt mulighed for at tage sine eksaminer i både Aalborg og Grønland

7 Studiemiljøet Der er et godt studiemiljø på jurauddannelsen og mange aktiviteter. De studerende har eksempelvis deres egen forening, FEJ (Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister), der arrangerer mange faglige og sociale arrangementer. FEJ har et lokale (Café FEJ), som fungerer som de studerendes fristed. Her kan du sammen med dine medstuderende sidde og nyde en kop kaffe/kakao eller en sodavand og spille et af foreningens mange spil eller bare slappe af mellem forelæsningerne. Det er også FEJ, der arrangerer den årlige studietur, julefesten, translokationsfesten og fredagsbarerne. Der er således gode muligheder for at lære dine medstuderende bedre at kende. I Juraens Hus finder du også de studerendes retshjælp og juridisk bibliotek, der kan tilbyde et bredt udvalg af jura og økonomibøger samt juridiske tidsskrifter og lovsamlinger. Derudover er der nye og velindrettede læsesale og it lokaler, som frit kan benyttes, samt mulighed for at booke et af studiets mange grupperum, som alle er udstyret med PC og tavler. Fremtiden som jurist Som færdiguddannet jurist (cand.jur.) kan du bl.a. beskæftige dig både inden for den statslige og kommunale administration samt advokatsektoren, domstolene eller politiet. Det kan være som anklager eller forsvarer ved domssager i retten eller i forbindelse med udarbejdelse og tolkning af love og regler ved et ministerium. Derudover vil du som cand.jur. kunne varetage administrative og rådgivende funktioner i større virksomheder og organisationer, f.eks. inden for handels og produktionsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger samt arbejdstager og arbejdsgiverorganisationer. Derudover kan du også beskæftige dig med menneskerettigheder og retfærdighed for udsatte grupper i Danmark, Grønland eller internationalt. Som cand.jur. er du kompetent til at vurdere, om en sag er tilstrækkeligt belyst, komme med forslag til forebyggelse af juridiske tvister, rådgive om retlige muligheder og konsekvenser samt udforme juridiske dokumenter og retlige bestemmelser. Du kan ligeledes videreuddanne dig til advokat. Dette kræver en 3 årig fuldmægtigansættelse samt deltagelse og eksamen i Advokatrådets fuldmægtigkursus. Herefter vil du være i stand til at møde i retten og føre både civile og strafferetlige sager. Optagelse At læse jura er forbundet med en del hjemmearbejde og kræver en stor arbejdsindsats. Da der ikke er nogen mødepligt til undervisningen, er det vigtigt, at du har selvdisciplin, forstår at prioritere dit studie og selv kan strukturere din tid. En bestået bacheloruddannelse i Jura giver direkte adgang til optagelse på kandidatuddannelsen i Jura.

8 For at blive optaget på jurauddannelsens bachelordel kræves formelt, at du har bestået en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller tilsvarende) inden studiestart. Derudover er det et krav, at du har bestået følgende fag: Dansk A Engelsk B enten Samfundsfag B, samtidshistorie B, historie B eller idehistorie B Optagelse til bacheloruddannelsen foregår via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kvote 2: 15. marts Bacheloruddannelsen i Jura er adgangsbegrænset, hvilket vil sige, at der kun udbydes et begrænset antal studiepladser. Det er muligt at søge ind under enten kvote 1 eller kvote 2. Pladserne i kvote 1 (90 %) kan søges af personer, som opfylder ovenstående adgangskrav, og fordeles udelukkende på baggrund af kvotienten (gennemsnittet) af ansøgernes gymnasiale eksamener. Pladserne i kvote 2 (10 %) kan søges af personer, som opfylder adgangskravene, af personer, som søger om optagelse på baggrund af dispensation, samt af personer med en udenlandsk adgangsgivende eksamen. Kvote 2 pladserne fordeles som udgangspunkt på baggrund af en konkret vurdering, hvor eksempelvis gennemsnittet af ansøgernes karakterer i de specifikke adgangskrav (de tre ovennævnte fag), relevant erhvervsarbejde og andre relevante påbegyndte og afsluttede uddannelser tillægges betydning. Du kan læse mere om optagelse via KOT på For grønlandske ansøgere er der indgået en særlig uddannelsesaftale, der sikrer, at alle grønlandske ansøgere, der i deres adgangsgivende eksamen har en kvotient på mindst 6,0, og som opfylder de specifikke adgangskrav, er garanteret optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Optagelsesgarantien gælder også jurauddannelsen, selvom der er adgangsbegrænsning. Grønlandske ansøgere, der ikke kan komme under den særlige Grønlands aftale på grund af for lav kvotient, kan søge om optagelse på lige fod med alle ansøgere via KOT. OBS: I henhold til finanslov for 2013 der blev vedtaget i Inatsisartut (Grønlands Landsting) den 15. november 2012, overgår grønlandske uddannelsessøgende på SU berettigede uddannelser i Danmark til dansk SU den 1. januar Efter 1. januar 2013 vil alle fortsat have mulighed for at få særydelser, herunder frirejser, fra Grønlands Selvstyre, hvis de opfylder de grønlandske uddannelsesstøtteregler herom. Det er De Grønlandske Huse i Danmark, der administrerer den særlige Grønlands aftale, herunder også tildelingen af grønlandsk uddannelsesstøtte i form af særlige ydelser. Spørgsmål vedrørende denne ordning

9 skal derfor rettes til uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus i Aalborg eller til Aalborg Universitets Studiekontor, der administrerer ansøgninger under KOT. Det Grønlandske Hus i Aalborg Umanakvej Aalborg SØ Telefon: dk aalborg.dk Starttidspunkt Alle nye jurastuderende starter officielt den 1. september hvert år. Du skal dog være opmærksom på, at den første mødedag kan variere. Når du er blevet optaget på jurastudiet, får du automatisk besked om, hvor og hvornår du skal møde første dag. Yderligere information Hvis du spørgsmål, eller er du interesseret i at vide endnu mere om jurauddannelsen på Aalborg Universitet, er du velkommen til at kontakte: Den Centrale Studievejledning (om AAU, optagelse og KOT) Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5, rum Aalborg Øst Telefon: Åben mandag fredag kl Studievejledningen i Juraens Hus (om jurauddannelsen) Niels Jernes Vej 6A, lok Aalborg Ø Telefon: jura Såfremt du ønsker nærmere informationer om jurauddannelsens 1. semester, der udbydes på Ilisimatusarfik, kan du kontakte: Studiechef: Hanne Søgaard Telefon:

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet.

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. Stud.Jur. TEMA: Rejs! Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. P Nr. 4 December 2011 66. årgang P studieliv Årsfest, s. 55 perspektiv Rejsetema, s. 8 aktuelt

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Den samfundsfaglige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) Københavns

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS POLIT EN Information om Økonomistudiet på Københavns Universitet UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS Bliv student i Nationalbanken eller Økonomiministeriet Hvad er

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Indhold Forord... 2 Én læreruddannelse, med plads til forskellighed... 2 Længde, placering og udbud... 3 Professionshøjskolerne... 3

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere