Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige"

Transkript

1 Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Forskning National Udviklingscenter mod Overvægt Svær overvægt håndtering og etik Indhold Forskning i Madmisbrug Nyt gen viser risiko for overvægt Tøj til overvægtige børn Vurdering af overvægtiges kondition Boganmeldelse Opskrifter

2 NYHEDSBREV NR. 2/08 Nationalt Udviklingsc Af Nina Frahm, Formand og Regitze Siggaard, Næstformand, Det er med stor glæde nu kan præsentere National Udviklingscenter mod Overvægt kaldet NUMO. Centret har været længe undervejs i tanker og overvejelser hos mange af os, for til sidst at blive sat på tegnebordet af Adam Holst, direktør Adam Holst /APS. og Regitze Siggaard, næstformand i. Dette samarbejde endte op i et partnerskab mellem, Adam Holst APS, Institut for Human Ernæring og Gerlev Idrætshøjskole hvor uddannelsescenteret er etableret. Det er målet at det Nationale Udviklingscenter mod Overvægt udvikler sig til nationalt videns- og formidlingscenter for overvægt for voksne på længere sigt. NUMO vil som sin første opgave stå for afvikling og drift af den nye Vægtstoprådgiver uddannelse. Vægtstoprådgiver uddannelsen Der er tale om et helt unikt nyt uddannelseskoncept og er den for tiden nyeste evidensbaserede viden om både fysiske, psykiske og sociale dimensioner omkring behandling af overvægt. Der er anerkendte og nye teorier og grundprincipper for at sikre deltagerne en konstruktiv dialog og rådgivning af overvægtige borgere. Der er viden om den mest hensigtsmæssige brug af internetbaserede værktøjer og ikke mindst deltagernes forudsætninger og behov for at varetage opgaverne som vægtstoprådgiver samt at deltagerne skaber netværk på tværs af specialistniveau. Mål og metode Uddannelsen giver deltagerne et solidt tværfagligt grundlag til at kommunikere med borgere og patienter om overvægt ved at give: * deltagerne kompetencer til individuel vejledning indenfor forskellige målgrupper f.eks.; overvægtige voksne udenfor arbejdsmarkedet, særligt udsatte faggrupper, voksne med anden etnisk baggrund samt svært overvægtige gravide og nybagte mødre. * deltagerne konkrete værktøjer til at planlægge og afvikle gruppe baserede vægttabsforløb/ kurser samt redskaber til at igangsætte og følge op på netværk og selvhjælpegrupper indenfor de forskellige målgrupper. * deltagerne træning i afvikling af motiverende møder og oplæg for andre interessenter og Faggrupper. * deltagerne indsigt i mulighederne for lokalt at arbejde med vægtstop. * deltagerne får kendskab til metoder til at skabe netværk og selvhjælpsgrupper * deltagerne opnår færdigheder til individuel coaching af særlige målgrupper * deltagerne motiveres til fortsat at kvalitetssikre deres arbejde som vægtstoprådgiver * deltagerne får viden om tværfagligt samarbejde i relation til overvægt * der udvikles ny viden og læring mellem eksperter, undervisere og rådgivere Kvalitetssikret uddannelse Det Nationale Udviklingscenter mod Overvægt har valgt en model til udvikling af uddannelsen, hvor vi anvender et ekspertpanel, der bidrager med at udvikle og kvalitetssikre uddannelsen. Ekspertpanelet vil også uddanne de undervisere som skal afvikle vægtstoprådgiver uddannelsen. Desuden vil nogle fra ekspertpanelet ligeledes indgå i undervisningen af deltagerne på kurserne. Denne model er valgt, idet der ikke i dag eksisterer en tilsvarende uddannelse i Danmark, og fordi det er afgørende, at den nyeste viden og erfaringerne på området bliver inddraget. Ekspertisen bag Vægtstoprådgiveruddannelsen Uddannelsen er baseret på højt faglig grundlag på både akademisk og praktisk niveau. Med bl.a. omfattende kendskab til rygestopinstruktøruddannelsens fordele og udfordringer. Der er ligeledes stor erfaring med samarbejde på tværs af kommuner og regioner, fag og sektorer og udvikling af uddannelsesforløb med inddragelse af interaktiv kommunikation til mange målgrupper med forskellige funktioner og uddannelsesmæssig baggrund. Ekspertpanelet ser således ud: Adam Holst, direktør Adam Holst Kbh. Aps. Bidrager med viden om sundhedsfremme i kommuner, rygestopinstruktøruddannelsen, ideudvikling og opbygning af netværk og projektstyring. Projektleder for Vægtstoprådgiver uddannelsen. Sikrer koordinering af hele projektet. Er ansvarlig overfor Sundhedsstyrelsen i forhold til deadlines og leverancer. Regitze Siggaard, Næstformand,. Bidrager med viden om overvægt, interaktive læring og brugen af kommunikationsplatforme, netværk dannelse og interaktive mødeformer samt projektledelse. Ansvarlig for opbygning af hjemmeside og organisering bag NUMO. Adipositas foreningen Nyhedsbrev nr Redaktionen: Louise Nielsen, tlf , Nina Frahm, tlf , Stine Rodenberg, tlf , Henvendelse om indlæg til Temabladet sendes til: Redaktionen, Strøby Bygade 21, 4671 Strøby. Eller som mail til Deadline Februar/maj/august/november 2009 Sats og tryk: Stiftsbogtrykkeriet, tlf ISSN-nr.: Annoncer i bladet er ikke nødvendigvis et udtryk for s holdning. Redaktion 2

3 NYHEDSBREV NR. 2/08 enter mod Overvægt Finn Berggren, forstander, Gerlev Idrætshøjskole. Bidrager med viden om fysisk aktivitet og sundhedsfremme samt opbygning og drift af uddannelsesforløb. Varetager administration af undervisere og deltagere på de enkelte kurser. Økonomiansvarlig i forhold til Sundhedsstyrelsen Gerlev Idrætshøjskole bidrager med faciliteter. Hanne Jensen, cand.psych, Ph.D-stud., Rigshospitalet. Bidrager med psykologisk indsigt i overvægt. Har arbejdet med livsstilssamtaler, familiebehandling af overvægt, kortlægning af sårbarhedsfaktorer, mænd og overvægt og aktuelt forsker i ældre og overvægt. Desuden særlig viden om mænd og sundhed og samtaleteknik. Bidrager med materiale og øvelser til uddannelsen i forhold til de psykologisk dimensioner og samtaleteknikker mv. Underviser på uddannelsen Annette Due, Post doc, Ph.D, Institut for Human Ernæring. Bidrager med viden om behandlingsmetoder og forskningsresultater omkring overvægt samt praktisk erfaring om vejledning af overvægtige i udsatte grupper. Har undervist i kostens betydning for vægttab, vedligeholdelse af vægtab og livsstilssygdomme på daghøjskoler, bachelor- og kandidatniveau. Underviser på Vægtstoprådgiver uddannelsen. Nina Frahm,, socialrådgiver og parterapeut. Arbejder med undervisning af vejledere på projekter for overvægtige børn og deres familier. Bidrager med viden og erfaringer med at arbejde med overvægtige udenfor arbejdsmarkedet og fra udsatte arbejdspladser. Har mange års viden omkring behandlingsformer og støttefunktioner for overvægtige i Danmark. Bidrager med materiale, øvelser og cases og er underviser på Vægtstoprådgiver uddannelsen. Anna Mygind, cand. scient. i folkesundhedsvidenskab, sundhedskonsulent i Københavns Kommune. Har bl.a. udarbejdet publikationer om emnerne for Sundhedsstyrelsen og Folkesundhed København. Arbejder med undervisning for studerende og er oplægsholder for sundhedsprofessionelle. Bidraget med viden om etniske minoriteters sundhed, kost og fysisk aktivitet. Ingela Melin, prof. ved Overviktenheten v Karolinske Sygehus. Bidrager med viden og erfaringer for opbygning og afvikling af kurser for sundhedsprofessionelle i forhold til adfærdsændringer og overvægt samt udvikling af kurser til borgere. Jesper Staack Krab, direktør, cand.psyh., Staack Commitment. Bidrager med viden om læring og coaching og særligt med fokus på opbygning og udvikling af interaktiv kommunikation og produktion af internetbaserede værktøjer. Ansvarlig for levering af e-læring og community indhold og teknologi. Thomas Meinert Larsen, Adjunkt, Ph.D, Faggruppeleder for forskningsgruppen for fedme- og appetitregulering, Institut for Human Ernæring. Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Adipositasforskning. Bidrager med viden om behandlingsmetoder og forskningsresultater omkring de fysiologiske faktorer og overvægt Uddannelsen gennemføres i forløb af dages internat med mellemliggende interaktiv træning og supervision. Ekspertviden inddrages fra de overvægtige NUMO samler de førende eksperter på området og som noget helt enestående inddrages viden og erfaringer fra de overvægtige selv! Sammen vil vi vise en ny, helhedsorienteret og individuel vej til at fremme varigt vægttab hos svært overvægtige. NUMO Det sværeste er ikke at tabe sig, men derimod at holde vægttabet og holde vægten nede. Det er ikke nok at fokusere på, hvad folk bør spise og hvor meget de skal bevæge sig. Det er lige så vigtigt med fokus på, hvordan man omsætter de gode intentioner til praksis i en travl hverdag. Det er nogle af tankerne bag det nye center. Vægtstoprådgivere De nye vægtstoprådgivere vil blive uddannet i begge tilgange (hvad og hvordan) til overvægt med henblik på at bruge det i deres daglige arbejde i kommunerne og regionerne, hvor de i forvejen er i kontakt med de overvægtige borgere. Idéen med uddannelsen er at gøre vægtstoprådgivning til en integreret del af den kontakt, der i forvejen er mellem borgere og forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper f.eks. jordemødre, sundhedsplejersker, medarbejdere fra kommunale sundhedscentre, integrationskonsulenter, praksissygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere og forebyggelseskonsulenter. I første omgang har NUMO fået til opgave at uddanne ikke mindre end 152 ansatte i kommuner og regioner samt på arbejdspladser i 2009, men der vil være brug for mange flere. Uddannelsen er bygget op på en helt ny måde, hvor kursisterne både deltager på traditionelle kurser men i lige så høj grad skal bruge nettet og den daglige praksis til at få indarbejdet deres egne skridt til god rådgivning. Samtidig er uddannelsen i høj grad deltagerstyret og rådgiveren kommer til at arbejde meget med deres kompetencer på forskellige niveauer. Uddannelsen er bygget op om et forløb på i alt 3 måneder. læs mere på 3

4 NYHEDSBREV NR. 2/08 Projekt Svær overvægt håndtering og etik Forfattere til artiklen Gitte Bøgedal og Lene Plambech. Mange svært overvægtige mennesker kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Det gør de fleste på et tidspunkt i deres liv, men for den svært overvægtige er sandsynligheden større, da deres overvægt medfører risiko for udvikling af en række følgesygdomme(1) som kræver professionelle råd, vejledning og behandling. I Danmark er ca. 40 % af den voksne befolkning overvægtig, heraf er ca. 11,4 % svært overvægtige (2). De sidste år er antallet af svært overvægtige danskere steget med mindst (3). Derfor møder sundhedsprofessionelle hyppigere svært overvægtige borgere / patienter i deres arbejde nu end tidligere. Fra begge sider såvel fra den svært overvægtige, som fra den sundhedsprofessionelle kan der berettes om uheldige, krænkende og frustrerende situationer. Sundhedsprofessionelle kan berette om situationer, hvor de simpelthen ikke vidste, hvad de skulle stille op. Hvor der manglede hjælpemidler, hvor de ikke vidste hvilken teknik de kunne anvende til en forflytning og hvor det i det hele taget var svært, eller ligefrem ikke muligt, at fremskaffe de nødvendige hjælpemidler. Andre sundhedsprofessionelle giver udtryk for holdninger i forhold til svært overvægtige som, at de må da bare tage sig sammen, eller det er jo deres egen skyld. For de overvægtiges side kan der berettes om ydmygende og krænkende situationer, hvor der ikke har været en passende stol at sidde i, hvor der ikke har været hospitalstøj at få eller hvor der er faldet sårende eller uheldige bemærkninger fra personalets side. Der er således et stort behov for bl.a. uddannelse af personalet i sundhedssektoren. Både i forhold til det rent tekniske i forflytnings- og håndteringssituationer, men også i den etiske tilgang til svært overvægtige borgere / patienter. Derfor igangsætter Stevns Kommune og Faxe Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Plambech & Bøgedal (www.plambechogbogedal.dk) et projekt, som skal munde ud i en undervisningsbog samt DVD om svær overvægt håndtering og etik. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden. ved formand Nina Frahm er repræsenteret i projektets styregruppe. Herigennem kan bidrage med erfaringer og synspunkter omange svært overvægtige mennesker kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Det gør de fleste på et tidspunkt i deres liv, men for den svært overvægtige er sandsynligheden større, da deres overvægt medfører risiko for udvikling af en række følgesygdomme(1) som kræver professionelle råd, vejledning og behandling. I Danmark er ca. 40 % af den voksne befolkning overvægtig, heraf er ca. 11,4 % svært overvægtige (2). De sidste år er antallet af svært overvægtige danskere steget med mindst (3). Derfor møder sundhedsprofessionelle hyppigere svært overvægtige borgere / patienter i deres arbejde nu end tidligere. Fra begge sider såvel fra den svært overvægtige, som fra den sundhedsprofessionelle kan der berettes om uheldige, krænkende og frustrerende situationer. Sundhedsprofessionelle kan berette om situationer, hvor de simpelthen ikke vidste, hvad de skulle stille op. Hvor der manglede hjælpemidler, hvor de ikke vidste hvilken teknik de kunne anvende til en forflytning og hvor det i det hele taget var svært, eller ligefrem ikke muligt, at fremskaffe de nødvendige hjælpemidler. Andre sundhedsprofessionelle giver udtryk for holdninger i forhold til svært overvægtige som, at de må da bare tage sig sammen, eller det er jo deres egen skyld. For de overvægtiges side kan der berettes om ydmygende og krænkende situationer, hvor der ikke har været en passende stol at sidde i, hvor der ikke har været hospitalstøj at få eller hvor der er faldet sårende eller uheldige bemærkninger fra personalets side. Der er således et stort behov for bl.a. uddannelse af personalet i sundhedssektoren. Både i forhold til det rent tekniske i forflytnings- og håndteringssituationer, men også i den etiske tilgang til svært overvægtige borgere / patienter. Derfor igangsætter Stevns Kommune og Faxe Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Plambech & Bøgedal (www.plambechogbogedal.dk) et projekt, som skal munde ud i en undervisningsbog samt DVD om svær overvægt håndtering og etik. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden. ved formand Nina Frahm er repræsenteret i projektets styregruppe. Herigennem kan bidrage med erfaringer og synspunkter og dermed styrke bogens faglige indhold. Projektet er startet 1. august 2008 og forventes afsluttet medio 2010, hvor undervisningsbog og DVD er færdig. Bogen vil behandle kommunikation og etik, samt forflytningsteknik (håndtering) af svært overvægtige, og DVD en vil vise forskellige forflytningssituationer og brug af hjælpemidler. Undervejs i projektet vil der blive foretaget studiebesøg til England og til USA, med det formål at lære af deres viden og erfaringer. Det er målet, at bog og dvd kan anvendes af alle sundhedsprofessionelle, som kommer i kontakt med svært overvægtige i deres arbejde, og af studerende på landets SOSUskoler, sygeplejeskoler og ergo- og fysioterapeutskoler. Henvisning til Kirurgisk behandling af svær overvægt, MTV Sundhedsstyrelsen, Folkesundhedsrapporten 2007, SIF. Hjemmeside om forflytninger og hjælpemidler og nyttige links og informationer. 4

5 NYHEDSBREV NR. 22/08 Sund Livsstil messe i Forum Igen i år kunne man møde til Sund livsstil messe i Forum, København d oktober med en flot stand. Den 23. helse messe i Forum blev en stor succes med gæster, hvilket er ca flere end sidste år. Det var en rigtig dejlig messe og selvom vi ikke var mange standholder og vi stort set måtte arbejde fra kl.10 til 18 i de 3 dage det varede - så gik det godt. Vi fik mange gode kontakter til både den alm. messegæst der ville høre hvad Adi hvad for noget? Handlede om og til forebyggelseskonsulenter og andre medarbejdere fra forskellige kommuterer. Det har vi kunnet mærke ved de mange efterfølgende henvendelser. Leder Birgitte Hansen havde også rigtig gang i snakken med mange overvægtige mennesker der opsøgte informationer om livsstilslinjen på Struer skolen og ikke mindst fik hun talt med nogle faggrupper omkring madmisbrugsprojektet og forskningen deri. Anne Kirkefeldt fik også meget kontakt til de store men også til personaler fra plejesektoren omkring overvægtige plejekrævende mennesker og dilemmaet som personale i kontakten til svært overvægtige. En stor tak til alle jer der frivilligt og aktivt gav en hånd med i opgaverne. Næste års Sund Livsstil messe, der finder sted i Forum oktober Som noget nyt vil være at finde sammen med Kongensgaard efterskole efterskole målrettet unge overvægtige på Sund Livsstil messe i Århus den marts Nina Frahm. Anne Kirkefeldt. NYT FRA VIDENSKABEN NYT FRA VIDENSKABEN Samfundsforskningen vil være med til at bekæmpe Overvægt Vibeke Tornhøj Christensen Ph.d.-stipendiat, cand.scient.soc, forsker i sociologiske problemstillinger inden for feltet sundhed, helbred og livsstil. Forskningen er primært baseret på kvantitative statistiske analyse metoder. Og har fra 2008 og til 2010 fået støtte fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv til forskning i en ny indgangsvinkel til overvægtsproblematikken. Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge livsstile i forhold til sundhed, ernæring og mad. For at identificere de forskellige livsstile, ses der bl.a. på folks værdier, holdninger, adfærd i forhold til mad og sundhed samt baggrundsoplysninger om uddannelse og indkomst. Det undersøges ligeledes, i hvilket omfang tilhørsforholdet til disse livsstile har betydning for fedmeforekomst, ligesom forældres opfattelse af deres børns vægt inddrages. Projektet kan bidrage med ny viden om de mekanismer, normer og holdninger, der ligger bag individers handlemønstre i forhold til ernæring, sundhed og fedme. Viden, der fx kan bruges, så informationskampagner om sundhed kan målrettes til folk med bestemte livsstile og bestemte måder at forstå sundhed på. Muligheden for mere målrettede kampagner kan imødekomme det offentliges ønske om at udbrede sundhedsbudskaberne og mindske forekomsten af fedme og overvægt. Øget viden inden for området vil derfor både være til gavn for det offentlige, men også for personer, der kæmper med overvægt. Ørepine kan give overvægt Fem undersøgelser, som for nylig blev præsenteret for Amercian Psychological Society, peger i den retning. Plaget af ørepine I den ene undersøgelse blev over personer interviewet om deres sygdomshistorie. De som havde været moderat til svært plaget af ørepine som barn, viste 62 procent større chance for at have udviklet overvægt, ifølge forskerne. En anden undersøgelse, udført af forskere fra University of Minnesota, kiggede på sygdomshistorierne for personer. Det viste sig, at de der havde fået fjernet mandlerne som barn, havde 40 procent større chance for at udvikle overvægt. Ifølge forskerne fra Florida College of Dentistry kan skader på en nerve i øret være forklaringen. Fortsættes side 9 5

6 Madmisbrugsprojekt og forskning i Madmisbrug Af Birgitte Hansen Overvægt er et problem for den det gælder. Men det er også et stigende samfundsmæssigt problem, fordi antallet af personer, der er overvægtige, stiger. I USA er det over 60% af befolkningen, der har et BMI over 25, og som derfor er overvægtige, og en tredjedel har et BMI over 35, hvilket svarer til svær overvægt. I Danmark har problemet ikke sådanne dimensioner, men det er stadigt stigende. Der udarbejdes løbende informationskampagner både i offentligheden, i kommunerne og i sundhedssystemet, der forsøger at vise mennesker, hvor risikoen for overvægt viser sig i hver enkelts livsførelse. Men indtil nu har det ikke kunnet sætte en stopper for problemets udvikling. Livsstilslinjerne Livsstilslinjerne er StruerSkolens kursusafdeling. Kurserne, der har været udbudt løbende i en årrække, tilbyder den viden og træning i kost og motion, der er nødvendig for at smide ekstra kilo. Men nogle af kursisterne, har alligevel ikke kunnet lægge deres liv om, eller har ikke kunnet fastholde vægttabet. Vanskelighederne så ud til at ligne et adfærdsmønster med misbrug og afhængighed overfor mad især visse typer af fødevarer! Med denne erfaring, satte man sig for, at finde muligheder for også at hjælpe denne gruppe, der ikke så let kunne ændre deres overspisnings-adfærd. I første omgang blev der knyttet kontakt til Ringgården, en institution, der arbejder med afhængighed i forhold til alkohol, såvel som spil (ludomani). Denne dialog blev en yderligere bekræftelse af ideen om overspisning som en form for afhængighed. Dermed kunne man også formulere visionen om et behandlings-tilbud til forandring af en sådan afhængigheds-adfærd hos de pågældende. Endvidere skulle der indgå forskning, så denne forståelse af overspisning kunne blive yderligere undersøgt og bragt ind i den videnskabelige og sundhedsfaglige diskussion. Efter en ide-udviklingsfase blev der, i august 2008 ansat en psykolog som projektleder, for at udvikle, konkretisere og starte et tilbud efter i de udstukne rammer. Projektplanen Første fase ønskes igangsat inden udgangen af Der bliver tale om et ambulant tilbud, hvor interesserede der tilhører målgruppen, kan melde sig. Her får deltagerne nogle redskaber til at forvinde misbrugsadfærden, og der arbejdes med de vigtigste elementer i den psykologiske behandling og træning af nye færdigheder. Relevant viden om kost og motion forventes forudsat. Der startes med et weekend-kursus, hvor arbejdsformen kan introduceres og deltagerne lære hinanden at kende. Derefter fortsætter forløbet med aftenmøder hver anden onsdag frem til maj Under dette forløb vil det forskningsmæssige arbejde startes sideløbende, så selv de første erfaringer anvendes til ny indsigt. Planen for næste fase indeholder etablering af et fysisk sted, hvor tilbuddet kan have til huse. Herfra vil man kunne starte en række forløb op. Indholdet vil stadig være kost, motion og psykologbehandling, med mulighed for at tilpasse det til forskellige typer behov indenfor målgruppen. Behandlingen Behandlingen vil blive bygget op af elementer, der er kendte i behandling af anden afhængighed, og hvoraf de fleste er afprøvet og indarbejdet på Ringgården. Derudover vil erfaringer og nye ideer fra lignende behandlingsforsøg rundt i verden, også blive taget i anvendelse. Metoderne vil hovedsageligt være baseret på den såkaldte kognitive adfærdsterapi, der ligger bag mange forskellige behandlingsformer. Der arbejdes med at forandre sammenhænge mellem adfærd, tanker, følelser og krop, og fokus er på en direkte indsats i forhold til den adfærd, der volder problemer. Der, hvor andre mere sideordnede mønstre i personen er med til at fastholde en forstyrrelse, kan også dette inddrages i terapien. Det særlige fokus på afhængighed betyder også, at der fokuseres på at mestre trangen på nye måder, og at forebygge de tilbagefald, der er typisk for den afhængige. Psykologiske fremgangsmåder kan naturligvis ikke stå alene. For at nå et varigt vægttab, er grundig viden om kost og motion nødvendig. I et ambulant tilbud som i projektets første fase, bør deltagerne have den viden fra andre kilder f.eks. gennem tidligere deltagelse i Livsstils-kurserne. Men i projektets senere faser forventes disse to aspekter viden og terapi at blive koordineret til et samlet tilbud. Forskning For at ideen om overspisning som misbrug, kan vinde bred anerkendelse og anvendelse, vil det være nødvendigt, at frembringe forskningsresultater, der underbygger den. Derfor skal projektet også rumme forskning. Der vil blive stillet en række gode spørgsmål, og opstillet anerkendte metoder, så der parallelt med behandlingen kan indsamles data. Først og fremmest skal der mere lys på de adfærdsmønstre, der har med deltagernes overspisning at gøre. Er der faktisk tale om noget der ligner afhængighed? Er der andre faktorer, vi kan registrere, som hænger sammen med det? Endelig er det naturligvis helt afgørende om vi kan vise, at de mennesker, der gennemgår behandlingen får en positiv effekt såvel i form af evnen til at håndtere deres adfærd bedre, som stigende livskvalitet og varigt vægttab.kontakt Yderligere oplysninger fås hos projektleder cand.psych. Martin Helfer: eller afdelingsleder Birgitte Hansen: 6

7 NYHEDSBREV NR. 2/08 Den tunge arv: Nyt gen øger risikoen for fedme Af professor Oluf Borbye Pedersen Forskere ved Steno Diabetes Center i Gentofte og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital har i samarbejde med franske, belgiske og svenske kolleger fundet et fedme-gen kaldet PCSK1. Arbejdet er netop offentliggjort i august i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Nature Genetics. De 2 fedme disponerende ændringer i det pågældende gen findes hos henholdsvis 7 % og 29 % af danskerne og øger risikoen for fedme med ca. 15 %. Ved at belyse de genetiske årsager til udvikling af fedme, håber forskerne, langt tidligere at kunne opspore og behandle personer med øget risiko og dermed spare den enkelte for fysiske og psykiske gener og en række livstruende følgesygdomme, bl.a. type 2 diabetes og blodpropper. Fedme epidemi Fedme rammer mindst hver tiende dansker og betegnes af verdensorganisationen WHO som en epidemi, der ifølge Sundhedsstyrelsen udgør en bombe under folkesundheden. I Danmark er antallet af fede danskere fordoblet de senere år. I USA har et helt nyt studie vist, at 86,3 % af alle voksne personer vil være overvægtige eller fede i 2030, og såfremt den nuværende udvikling fortsætter, må man befrygte at samtlige voksne amerikanere vil være overvægtige eller fede i Kriteriet for fedme er BMI, bestemt som en persons vægt i kilo divideret med kvadratet af denne persons højde i meter (kg/m2). Overvægt og fedme klassificeres således: Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt: BMI: 18,5-24,9 Overvægt: BMI: 25-29,9 Fedme: BMI? 30 Vigtigt internationalt samarbejde Iagttagelsen er resultatet af flere års internationalt forskningssamarbejde. Arbejdet med genet PCSK1 er vigtigt, fordi genet og tilhørende æggehvidestof har afgørende betydning for vor appetit og stofskifte, idet det er med til at omdanne inaktive former af visse hormoner til aktive former. Der er bl.a. tale om hormonerne insulin og glukagon, som regulerer vores blodsukker, samt et tredje molekyle, der sender signaler til hjernen om, at vi har spist tilstrækkeligt. Ved at sammenligne overvægtige voksne europæere og et tilsvarende antal normalvægtige individer, fandt forskerne tre mutationer i dette gen, som var langt hyppigere hos de overvægtige personer. De samme varianter af genet kunne også kædes sammen med øget risiko for fedme hos børn; i alt blev mere end personer undersøgt. Fedme skyldes flere faktorer Selvom årsagerne til fedme er mange og komplekse, så understreger det nye studie, at genetikken spiller en større rolle en tidligere antaget. Indenfor det sidste års tid er der kortlagt yderligere 2 fedme gener FTO og MC4R, som også er udbredt i befolkningen. Vi reagerer forskelligt på en uhensigtsmæssig livsstil, der bliver mere og mere udbredt, og årsagen til at vi reagerer forskelligt skal søges i vores gener. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Oluf Borbye Pedersen Centerdirektør, professor, overlæge, dr. med., Steno Diabetes Center, 2820 Gentofte. Tlf: ; Støt de overvægtige, henvis til L A N D S F O R E N I N G E N F O R O V E R V Æ G T I G E SPARRING KURSER FOREDRAG NETVÆRKDANNELSE 7

8 NYHEDSBREV NR. 2/08 Hvorfor skal det være så svært af få tøj til sit overvægtige barn? Hvorfor skal det være så svært at finde tøj til sit buttede eller overvægtige barn? Ja, jeg ved det ikke, men faktum er, at kun en meget, meget lille del af de danske børnetøjsbutikker prioriterer at forhandle tøj til denne målgruppe. Sikkert fordi det er besværligt eller det håber jeg for det kan vel ikke være, fordi de ikke har lyst til at se målgruppen i deres butikker? Pasform Jeg har kæmpet i årevis med at finde tøj. Først til min ældste søn, der i alderen 5-10 var for rund om livet, - ifølge designernes retningslinjer. Alle hans bukser, overtræksbukser, flyverdragter osv. slæbte hen ad jorden. Kanterne blev slidt efterhånden og måtte klippes af. Fik jeg nævnt, at jeg ikke lige er en ørn med en symaskine? Samtidig var bukserne for store og slaskede i benene, og lommerne strakte sig godt ned på lårene. Nå, men han voksede sig lang efterhånden og er nu fuldstændigt tilpasset standardstørrelserne. Så kom turen til min yngste søn og han er der endnu. Vi leder og leder efter bukser til ham, og i årevis måtte han slaske rundt som sin storebror, indtil jeg fandt ud af, at der faktisk var et enkelt dansk firma, som producerer tøj til runde børn. Lad så gå med, at den danske detailhandel i vid ustrækning ignorerer målgruppen. Når først man finder sin egen butik, hænger man jo fast ved den! Ganske vist er udvalget begrænset, - specielt set i forhold til de store kollektioner, som producenten faktisk har. Men tænk for en gangs skyld at stå i et prøverum med sit barn og se ham knappe et par bukser. Se på sig selv i spejlet med glade øjne og selv synes, han er smart! Jeg købte dog altid to par ad gangen, fordi man ikke var 8 Af Dorthe Klyvø sikker på, at de havde noget, næste gang man kom. Jeg forstår ikke, at så få butikker vælger at sælge tøj til runde børn. Måske er der for lidt plads på hylderne, eller måske finder man ikke målgruppen attraktiv. Det kan også godt være, at mange af de runde børn ikke har lyst til at købe tøj i butikkerne, fordi de er vant til nederlagene i prøverummet. Men uanset grunden, er det synd for ungerne, at de udover deres i forvejen problematiske tilværelse i mobbe-risikozonen, også skal slås med trælst, kedeligt, ufikst og ofte omsyet tøj. Jeg var også selv et buttet barn, og jeg husker endnu med rædsel, hvordan det var at købe tøj. Ekspedienternes overbærende udtryk, når man trådte frem bag gardinet med bukser, der slæbte 20 centimeter hen ad gulvet. Og de velmenende bemærkninger om at de da bare lige skal lægges op. Jo tak, jeg vidste jo udmærket godt hvorfor! Så på mange måder er min shop også en reaktion på mine egne oplevelser som barn. For hvor ville jeg dog ønske, at der havde fandtes tøj til store børn dengang. Jeg blev mobbet dagligt igennem flere år, og det blev ikke bedre af, at mit tøj altid var lidt kikset og aldrig helt så smart som de andres. For det tøj, de gik med, kunne jeg bare ikke passe. Som samfund lader vi i høj grad de Plus-Kids er den eneste netbutik i Danmark med tøj til store børn overvægtige børn i stikken, og vi lukker øjnene for, at også de har behov bl.a. for smart tøj for i det mindste at ligne de andre en lille smule. Og et barn med lavt selvværd får det ikke bedre i tøj, der ikke er smart! Jeg tror fuldt og fast på, at det vil booste ungernes selvtillid at få noget fedt og smart tøj, der ligner de andres og som vel og mærke er designet til at passe, hvis man er mere rund end gennemsnittet. Og jeg er overbevist om, at øget selvværd og selvtillid i sidste instans kan være det, der får ungerne til at tabe sig, så de ikke også bliver runde voksne. Tøj udelukkende til buttede og overvægtige børn Bl.a. jeans i flere forskellige livvidder Her finder du landets største udvalg

9 NYT FRA VIDENSKABEN NYT FRA VIDENSKABEN Nerven 'chorda tympani' går gennem mellemøret, og er knyttet til smagsoplevelsen. Forskerne mener at en skade på denne nerve, forårsaget af infektioner i mellemøret, øger appetitten efter mad med højt fedt- og energi-indhold. Dette vil igen kunne føre til overvægt. Smagsundersøgelse En anden undersøgelse, for nylig præsenteret for American Chemical Society, tog udgangspunkt i 245 personer som alle var over 30 år. Disse personer havde en kendt sygdomshistorie med øreinfektioner som barn. Disse personers madpræference blev så sammenlignet med mad-præferencerne hos en gruppe på personer, som ikke havde været plaget af infektioner i ørerne. Vælger det usunde Deltagerne i undersøgelsen skulle rangordne deres personlige favoritter iblandt 26 forskellige fødevareprodukter, som spændte fra sunde produkter, til usund mad med højt fedtindhold. Det viste sig, at de som havde været plaget af infektioner, også havde den største forkærlighed for usund, kalorierig mad. Forsker Linda M. Bartoshuk, som har ledet den ene af undersøgelserne, understreger dog samtidig at forståelsen af disse problemstillinger er i en tidlig fase, at det er for tidlig at drage nogen håndfaste konklusioner. Reference og Link: Taste damage contributes to obesity, 20. august 2008: Symposium Title: Chemical Senses and Health. Linda M. Bartoshuk: UF Center for Smell and Taste, University of Florida, and Derek J. Snyder, Neuroscience, Yale University. Masseeksperiment 2008: Smag og behag Dansk Naturvidenskabsfestival præsenterer igen i 2008 et storstilet Masseeksperiment for alle klassetrin - fra 0. klasse til 3.g: "Smag og behag" Nogle mennesker foretrækker bananer og andre kan bedst lide appelsiner. Hvorfor kan alle ikke lide det samme? Og er det generne, der bestemmer at nogle elsker broccoli, mens andre ikke kan fordrage det? Det er nogle af de spørgsmål skole- og gymnasieelever i hele Danmark får mulighed for at undersøge i årets masseeksperiment. Neon eller pastel Linda Bartoshuk som forsker i smagssans ved Yale University har udtalt at nogle mennesker smager verden i pastelfarver, mens andre smager den samme verden i neonfarver. Denne lille genetiske forskel, som skyldes, at vi smager det samme forskelligt, kan måske være årsagen til, at ikke alle er lige pjattede med bitre grøntsager eller sure frugter, der kan smage af meget mere i en neonverden. I masseeksperimentet skal eleverne undersøge, hvor gode de er til at smage. Masseeksperimentet skaber forskning i smag På baggrund af deltagernes resultater, vil forskere fra Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet udarbejde en forskningsrapport. Forskerne vil analysere resultaterne og måske kommer der helt ny og spændende viden om børn og unges smagssans og præferencer. Forskning påviser sammenhæng mellem overvægt og psyke Annette Ilfeldt, privatpraktiserende psykolog, der sammen med professor Ask Elkit har afslutte en undersøgelse af Overvægt, psykiske traumer og psykosociale forhold. Traumer og psykiske problemer som nedtrykthed, depression, nederlag, mobning, svigt og fiasko er i stort omfang forbundet med overvægt. I den første danske spørgeskemaundersøgelse af sammenhængen mellem overvægt og psyke har vi interviewet 286 overvægtige personer om deres overvægt, kostvaner, følelsesliv mm. af dem er cirka 90 % kvinder og 10 % mænd. Et stort antal af deltagerne har været ude for én eller flere traumatiske hændelser i barndommen for manges vedkommende i form af seksuelle overgreb, overfald, vold og omsorgssvigt. Mere end 40 % har på et tidspunkt i livet haft en posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) som følge af en traumatisk begivenhed, og 16 % lider i dag af kronisk PTSD. 80 % af de overvægtige har i forbindelse med den traumatiske hændelse følt sig hjælpeløse og angiver dét som grunden til, at de er for tykke. De peger også på, at mad er trøst, og at de oplever deres fedme som en overlevelsesstrategi som en måde at beskytte sig selv mod verden på. I dag fokuseres der kun på kost, motion og livsstilsændring, når man vil have overvægtige til at tabe sig. Det hjælper ikke overvægtige, der har været udsat for traumer. Det skaber tværtimod yderligere nederlag og en følelse af magtesløshed hos de overvægtige, som ikke kan tabe sig på traditionel vis, så længe maden og overvægten fungerer som en forsvarsmekanisme hos dem. Der bør altså tilbydes en grundig psykologisk afdækning af årsagerne til fedme, så den enkelte kan få en individuel og mangesidet behandling. Redskaberne til afdækningen eksisterer, så hvorfor ikke bruge dem? I de tilfælde, hvor der er tale om psykologiske årsager til fedme, nytter det ikke noget kun at fokusere på operation, medicin, kostændringer og motionstilbud. Vores undersøgelse peger på, at det er nødvendigt, at behandlingen suppleres med et grundigt psykoterapeutisk tilbud. Arbejdsmiljø og overvægtige patienter En undersøgelse tyder på alvorlige og komplicerede problemer med arbejdsmiljøet ved løft, flytning og pleje af meget tunge personer på sygehuse, hjemmepleje og ældrecentre. Antallet af svært overvægtige brugere over 150 kg er stigende på landets sygehuse og i kommunernes hjemmepleje og plejecentre. Det giver alvorlige problemer med personalet, som ofte mangler både viden, de rigtige hjælpemidler og den nødvendige plads til at løfte, flytte og pleje de meget tunge patienter og borgere. Det viser en undersøgelse, som Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, BAR SoSu, i april 2005 har gennemført blandt alle landets kommuner og sygehuse. Problemerne er tilsyneladende størst på sygehusene, mens kommuner generelt er bedre til at finde og tildele de personaleressourcer og hjælpemidler, der er brug for: Halvdelen af sygehusene og hver fjerde kommune føler sig ikke særlig godt eller dårligt rustet til at modtage brugere over 150 kg. Morgenmadsvaner og overvægt blandt danske skolebørn Data stammer fra Skolebørnsundersøgelsen 2002, som er det danske bidrag til det WHO-koordinerede internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) [11, 12]. Formålet er at studere unges helbred og sundhedsadfærd i relation til deres levekår. I Danmark varetages undersøgelsen af Københavns Universitet. Undersøgelsen er en anonym spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres ved gentag- Fortsættes side 12 9

10 N Y H E D S B R E V N R. 2 / 0 8 BigKids forældre i forankring Sidste nyt fra BigKids I BigKids børene - og forældre projekt har forældrene den 5. november 2008 dannet en forening kaldet ForældreGruppen BigKids-Solrød. Foreningens formål er at sikre trygge og udviklende forhold for egne og kommunens overvægtige børn i lokalmiljøet samt bidrage til viden om overvægtige børns vilkår og muligheder og derigennem at tilstræbe at andre forældre til overvægtige børn få lyst til medansvar i det lokale samfund. Foreningen er via Bigkids konceptet tilknyttet. N Y T T I G E Bigkids består af forældre møder/ aktiviteter og børene mødes hver onsdag i 3 værksteder; mad motion kreativ/samtale værksted, der hver i sær og tilsammen danner rammen om livsstilsændringer i børene højde. Metoden bygger på opkvalificering af børnenes selvværd og selvtillid til styrkelse af egne ressourcer. Mere information kan fås på eller L I N K S På denne side finder du masser af links til gode råd om, hvordan du skaber sunde rammer for dit barns liv. Emnerne er sundhed, kost, motion, lege og meget andet. Publikationer: Spis, leg og ha det godt - ideer til sund mad og lege til dit barn og dig. Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Publikationen koster 25 kroner plus porto og eksp. gebyr og kan rekvireres hos: Komiteen for Sundhedsoplysning, Classensgade 71,5. sal København Ø. Små skridt - der holder. Komiteen for Sundhedsoplysning. Publikationen koster 20 kroner plus porto og eksp. gebyr og kan rekvireres hos: Komiteen for Sundhedsoplysning, Classensgade 71,5. sal København Ø. Børn i Balance. Sundhedsstyrelsen. Se publikationen på 10 N Y T T I G E L I N K S Fødevarestyrelsen: Alt om kost. Smag for livet : Fødevarestyrelsen, Danish Meat Asssociation, FDB, FødevareIndustrien, Suhr s Videncenter, Ankerhus Seminarium: Fødevarestyrelsen: Fødevarestyrelsen: 6 om dagen frugtfest: Fødevarestyrelsen: 6 om dagen frugtkvarter: Julemærkefonden: Sundhedsstyrelsen, Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Skov- og Naturstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Idræts Forbund (DIF): Sundhedsstyrelsen, Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Skov- og Naturstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks

11 NYHEDSBREV NR. 2/08 BigKids opskrifter Grovkiks med gulerod Ingredienser 1 dl hvedemel 2 dl havregryn 1 dl grahamsmel 1/2 tsk. bagepulver 40 g blødt smør 1/2-1 dl letmælk 1 fint revet gulerod, ca. 75 g evt. æg og sesamfrø Grønsagspålæg: 1/2 agurk 1 rød peberfrugt 100 g kvark Fremgangsmåde * Mål mel og havregryn op og blande det med bagepulver. Så skal de ælte blødt smør i dejen. * Skræl guleroden og rive den. * Blande den revne gulerod i sammen med mælk til dejen er blød. * Med lidt mel på bordet rulles dejen ud med en lille kagerulle. * Skær dejen ud i firkanter eller udstik figurer med små kageforme. * Læg grovkiksene på bagepapir og prik dem med en gaffel. * pisk æg sammen og pensle et tyndt lag på kiksene. * Drys til sidst med sesamfrø. * Bag kiksene i ovnen ca. 15 min. ved 200 C. De skal være sprøde og svagt lysebrune. * Grønsagspålæg: skær agurken i skiver. Brug et godt tungt spækkebræt og en lille grønsagskniv. - Kom skiverne på nogle af kiksene som en agurkmad. * Børnene skærer peberfrugten i små tern og rører ternene i kvarken. Smør pålægget på nogle af kiksene. * Kiksene kan opbevares tørt i fx en dåse. Kiksene er gode i madpakke uden pålæg. Havrekugler Ingredienser 3 dl havregryn 1 dl kokosmel + lidt til at trille kuglerne i 1 dl hakkede dadler 3 spsk. Minarine 1 spsk. honning 1 spsk. kakao? dl. hakkede hasselnødder * Ca. 1 dl æblesaft Fremgangsmåd Det hele ældes til en sammenhængende masse. Tril 12 kugler. Opbevares i køleskab. Opskrift: Katrine Klinken. Foto Kirsten Kjær, BigKids. Tegning Jing Pang. N Y T T I G E L I N K S N Y T T I G E L I N K S Idræts Forbund (DIF): Kræftens Bekæmpelse, Leg: Kræftens Bekæmpelse, Opskrifter: Kræftens Bekæmpelse, Mad: Dansk skoleidræt: Danske Gymnastik- og idrætsforeninger, DGI: Hjerteforeningen: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Trygfonden og Hjerteforeningen: Hjemmeside til årige og deres behandlere: Evidensbaserede gode råd om træning, sundhed, kost og vægttab: Andre gode Links - efterskole for overvægtige unge - meget anvendeligt og populært Coaching af unge - livsstilslinjerne kursusophold - kursusforløb for overvægtige og overspisere. Skolebørnsundersøgelsen er en serie repræsentative undersøgelser af åriges sundhed og sundhedsadfærd i mange lande fra 1984 til Er en undersøgelse af 11-åriges spisevaner med data fra børn, forældre og skoleledere gennemført i ni EU-lande. Omfatter et repræsentativt udsnit af 15-årige, som er fulgt siden

12 NYHEDSBREV NR. 2/08 Af Morten Zacho, cand. scient Retfærdig vurdering af overvægtiges kondition Måling af konditallet er ofte en væsentlig del af en sundhedsprofilering. Problemet med kondital er imidlertid, at vægten indgår som en del af beregningen. Det betyder i praksis, at stort set ingen overvægtige vil få tildelt et godt kondital, selv om de faktisk er i god form. Dels er det urimeligt overfor overvægtige som faktisk motionerer meget og dels er det et problem i forhold til at kunne give optimal rådgivning om livsstilsændringer. Her gives en alternativ beregningsmetode og beregner, som løser problemet. Kort fortalt, så er løsningen at man udregner konditallet med den vægt, personen ville have såfremt vedkommende var normalvægtig - her sat til den vægt, der giver et BMI på 23. Dette kondital kaldes derfor "Kondital ved index 23". Af Morten Zacho, cand. scient. Principperne for Kondital ved index 23 har faglig opbakning fra professor Bengt Saltin fra Center for Muskelforskning på Rigshospitalet. NYT FRA VIDENSKABEN NYT FRA VIDENSKABEN ne, standardiserede og sammenlignelige landsrepræsentative tværsnitsundersøgelser hvert fjerde år af alle 11-, 13- og 15-årige elever i et tilfældigt udsnit af landets skoler. Denne undersøgelse af sammenhængen mellem morgenmadsvaner og overvægt synes at være den første, hvori man studerer den modificerende effekt af socialgruppe morgenmadsfrekvens havde større beskyttende effekt mod udvikling af overvægt blandt unge fra høj socialgruppe end blandt unge fra lav socialgruppe, og ny forskning er nødvendig. Vi fandt, at hyppig for at klarlægge årsagerne til dette. Da forekomsten af overvægt blandt unge i mange lande er karakteriseret ved udtalt social ulighed [3, 4], bør den forebyggende indsats, der er rettet mod overvægt blandt børn og unge, derfor inddrage viden om sociale forskelle i årsager og årsagssammenhænge bag overvægt. Kilde: Ugeskr. Læger 2008;170(34):2559. Undersøgelse af ansatte omkring overvægt Magasinet Arbejdsmiljø har af konsulentfirmaet Plambech & Bøgedal fået foretaget en kvalitativ undersøgelse blandt ansatte i forskellige brancher, der jævnligt er i kontakt med personer med svær overvægt. I alt er der blevet interviewet 11 ansatte i ti forskellige brancher. Undersøgelsen viser, at problemet er stigende. Langt hovedparten af interviewpersonerne siger, at de i stigende eller stærkt stigende grad er i kontakt med svært overvægtige. Samtidig oplever de, at arbejdet med de svært overvægtige personer giver udfordringer i arbejdsmiljøet. Det medfører ændrede arbejdsopgaver, som kræver nye procedurer, andet udstyr, andre pladsforhold og mere tid. De ansatte er nødt til at foretage tunge løft, og ofte føler de sig frustrerede, hjælpeløse og handlingslammede, når en svært overvægtig borger skal transporteres, indlægges, håndteres eller lignende. Kilde: Hver fjerde 15-årig er overvægtige Hver fjerde 15-årig vejer for meget. Især er det svært for drengene at holde vægten. 28,7 pct. af drengene og 20,2 pct. af pigerne er for tykke. Det viser en stor undersøgelse fra hovedstadsområdet unge var på vægten, og 24,5 pct. af dem var overvægtige. De seneste tal fra skolebørnsundersøgelsen tydede ellers på, at kurven var knækket, og at antallet af fede børn var holdt op med at vokse, men ifølge de nye tal er det gået den forkerte vej. Hver fjerde 15-årig er for tyk Alarmerende tal i en ny undersøgelse af skoleelever viser, at fedmekurven ikke er knækket. Det står værst til med drengene. Hver fjerde 15-årig vejer for meget. Især er det svært for drengene at holde vægten. 28,7 pct. af drengene og 20,2 pct. af pigerne er for tykke. Det viser en stor undersøgelse fra hovedstadsområdet unge var på vægten, og 24,5 pct. af dem var overvægtige. De seneste tal fra skolebørnsundersøgelsen tydede ellers på, at kurven var knækket, og at antallet af fede børn var holdt op med at vokse, men ifølge de nye tal er det gået den forkerte vej. Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - a WHO international study, som nu omfatter 40 lande. Undersøgelsen leverer data om åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge. I Danmark gennemføres undersøgelsen af Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002 og Kilde: 12

13 NYHEDSBREV NR. 2/08 Boganmeldelse af Nina Frahm Slank indefra Forfatter Ida Oxholm Titel: Slank indefra Forlag: Siesta En nyskabende og anderledes bog om vægtproblemer og vægttab. Bogen henvender sig til personer, der har vedvarende problemer med, at vægten fylder for meget i deres liv, og giver samtidig en større forståelse for det stigende problem med overvægt. Slank Indefra giver nogle brugbare redskaber, som er lette at arbejde videre med, og bringer ny indsigt i det psykiske aspekt bag overvægtproblemer. Mange mennesker har forgæves forsøgt at efterleve forskellige slankekure, ofte med det resultat, at de efterfølgende har taget på igen. Kuren har muligvis virket, men har ikke bidraget med en forståelse af, hvilke mekanismer det er, der styrer ens vægtbalance, og hvad der kræves for på længere sigt at holde vægten nede. Bogen tager fat om nogle anderledes emner som tankens kraft og psykisk sult, der som redskaber skal hjælpe med at opnå varige resultater og løsninger på vægtproblemer. Forfatteren tager udgangspunkt i forskellige cases og understøtter derved de teoretiske betragtninger med konkrete eksempler. Slank Indefra har desuden et samfundsmæssigt perspektiv, der blandt andet peger på et kollektivt ansvar i debatten om stigende overvægtsproblemer. Læseren vil på en meget let og forståelig måde kunne via bogens øvelser guide sig ind i en selvforståelse af egen overvægt med dens virkning og årsag. En meget anbefalingsværdi bog. Flere informationer Sundhedshåndbogen Marianne Palm & Pernille Lund SUNDHEDSHÅNDBOGEN er en holistisk sundheds- og sygdomslære henvendt til mennesker, der selv ønsker at gøre en indsats for at få et godt helbred. Borgens Forlag Forfatterne: Marianne Palm er brevkasseredaktør hos Ugebladet Søndag og biopat og phytoterapeut samt Pernille Lund er redaktør på Hendes Verden. Sundhedsbogen er en grundig og omfattende bog der er skrevet af to erfarne og vidende kvinder med tunge behandlerbaggrunde og som både indeholder skemaer til test af kost-, levevaner og stofskifte, udførlige oversigter over kostterapier og -tilskud, fedtstoffer, kulhydrater, proteiner, mineraler og lægeurter samt behandlingsnøgle til de mest udbredte lidelser, som man selv kan afhjælpe. Bogen refererer løbende til den seneste videnskabelige forskning. 13

14 NYHEDSBREV NR. 1/08 Blev stiftet i 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten omkring de indsatsinitiativer, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Danmark. Hvem er vi? er en frivillig interesseorganisation/patientforening, der repræsentere 1,3 millioner (40%) overvægtige mennesker i Danmark, hvoraf de (13%) er svært overvægtige. De af de svært overvægtige har direkte fysiske helbredskomplikationer. består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer bl.a. fagområder som; Forskere, Læge/speciallæge, Psykoterapeut, Samlivsog seksualrådgiver, højskoleforstander med speciale i Livsstilskursus, diætister, kostvejledere og Bevægelses- og Motoriklærer. Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem. Eksterne samarbejdspartnere s eksterne samarbejdspartnere spænder vidt, da overvægtsproblematikken er infiltreret i mange faggrupper, patientforeninger og organisationer. Foreningens formål søger ved at inddrage det hele menneske fysisk, psykisk og socialt: At hjælpe overvægtige og andre med forebyggelse initiativer på vej til et sundere og bedre liv. At tale de overvægtiges sag over for det private, fællesskaberne og offentlige regi. At bryde de overvægtiges isolation og nedbryde tabuer og fordomme. At fjerne diskrimination og mobning i skolerne og på arbejdspladser. At arbejde for at forbedre livsvilkårene for overvægtige i Danmark. At arbejde for at fremme forskning i og oplysning om overvægt. At formidle viden om overvægtsproblematikken for politikere, fagfolk og enkelte personer. At deltage i den offentlige debat og søge indflydelse i stat, amt og kommune. At samarbejde med andre instanser og foreninger der arbejder for og om overvægtige. At støtte initiativer for og om overvægtige lokalt som på landsplan. At arbejde for at skabe behandlingssteder og rådgivningscentre for og om overvægtige. At hjælpe med oprettelsen af lokalforeninger og derved give mulighed for at møde ligesindet og hente inspiration og støtte til 14 Adipositas foreningen Landsforeningen for overvægtige i Danmark sunder livsstilsvaner. Samt at udbrede kendskabet til foreningens formål og ved at deltage i den offentlig debat, påvirke lokalsamfundet både i det private (familien), i fællesskaberne (Skoler, institutioner og idrætsforeninger) og det offentlige (Kommunen og amtet). Det laver vi i samarbejder omkring mange forskellige opgaver inden for forskning og undersøgelser. Foreningen bliver ligeledes inviteret til at deltage i mange forskellige offentlige og private aktiviteter hvor man finder som en væsentlig samarbejdspartnere. Mange skoleelever, universitets- og seminar studerende samt PHD studerende benytter sig af vor ekspertise og vejligninger i deres opgave og projektarbejde. Projekt BigKids Projekt BigKids Livsstilsændringer for overvægtige børn i alderen 9-13 år og deres familier. BigKids er en del af s indsatsområder og der bliver søgt midler hos forskellige puljer, fonde og private virksomheder, sådan at projektet kan blive et mere permanent tilbud for børn, om børn og af børn. Formidlings- og informationsvirksomhed kan tilbyde mange forskellige formidlingsaktiviteter til offentlige og private virksomheder. er en naturlig samarbejdspartnere omkring virksomhedernes sociale ansvar og i forhold til kommunernes Sundhedsaftaler med regionerne. har en række foredragsholdere, undervisere og sundhedsformidlere der tilbyder deres ekspertise inden for kost, motion, psyke og coaching. f.eks. tilbydes der modulopbygget pakkeløsning til at fremme den fysiske, psykiske og sociale sundheden på arbejdspladsen. Mere information på Den Nationale handlingsplan mod svær overvægt en håndbog med løsninger og perspektiver. var med i Sundhedsstyrelsens eksterne gruppe, der udmønter sig i en rapport til politikerne, med forslag til forebyggelse af overvægt i fremtiden. betragter rapporten som en håndbog og opslagsværk som alle relevante partnere bør bruger i bestræbelserne på at afhjælpe og forbygge overvægts problemerne i Danmark. Udover rapporten har fremlagt et forslag til nye uddannelser/efteruddannelser der integrerer alle sider af overvægtsproblemet under mottoet samarbejde over faggrænser. (Denne uddannelsesplan er separat tilsendt Sundhedsministeren fra ). Det mener : mener, at der skal være meget mere fokus på de psykologiske sider at overvægtsproblematikken. Dette kunne gøres ved mere tværfaglig tilgang til løsninger, bl.a. ved at have livsstilscentre der har både kost, motion og psykologi med i behandlingstilbudet. Slankekure og slankemidler kontra livsstilsændringer s holdninger til slankekure og slankemidler kan siges meget kort. Vi mener ikke at nogen slankekure og eller slankemidler er godt for helbredet. Vi går ind for sunde livsstilsændringer der sigter målrettet på den enkeltes behov for sunde energirigtige madvarer. Diætist / psykoterapien på recept s mener at, der ud over motion på recept også skal tilbydes den overvægtige en recept til diætist / psykoterapeut frem for slankepiller og udlevering af standardiseret kostvejledning. Respektere forskelligheder Stop mobning. mener at vi skal se og opfatte hinanden som ligeværdige mennesker, tyk som tynd, og respektere at vi er forskellige. Ved en større accept af hinanden, har vi mulighed for at hjælpe hinanden til en sundere livsstil. Moderne livsform er den store synder Vi har en effektiv og dygtig fødevareindustri der laver billige og velsmagende fede og søde sager i monsters størrelser. Dette fører for mange mennesker til social og psykisk dårlig livskvalitet og desuden giver det en stærkt øget risiko for livsstilssygdomme som bl.a. aldersdiabetes, hjertekarsygdomme og slidgigt. Opfordring til Politikkerne mener at vores politikere skal give klare valg. Vores samfund må sætte standarder for hvilket slags tilværelse vi skal gå efter. anbefaler at man forbyder reklamer for de meget usunde produkter. Det skal ikke via reklame gøres trendy og sejt at drikke søde sodavand og spise chokoladebarrer og chips eller opfordre vores børn at gå på burgerbar via farvestrålende reklamer med klovne, balloner og legetøjsfigurer. Bliv medlem gør en forskel! Bliver du medlem af s enten som privat person, forening, faggruppe eller organisation, så giver du foreningen bedre økonomisk mulighed for få indflydelse. Vi har følgende kontingentsatser: Studerende/pensionister/efterlønnere kr. 100 Personligt medlemskab kr. 200 Grupper/foreninger/institutioner kr. 400 Og har du tid og lyst til at give en frivillig hjælpende hånd, vil du gøre foreningen stærkere.

15 NYHEDSBREV NR. 1/08 Præsentation af bestyrelsen Formand Nina Frahm Strøby Bygade 21 A 4671 Strøby Tlf Samlivs- og seksualrådgiver, Tidligere revalideringskonsulent /direktør. Udviklet nye metoder til pensions- og arbejdsprøvningsafklaring. Års studie i psykoanalytisk psykologi. Arbejdet som voksenunderviser i pædagogik og psykologi. Underviser på voksenvejlederuddannelse. Holder foredragsholdere og kurser. Projektansvarlig for lokale projekter for overvægtige børn og deres familier. Næstformand Regitze Siggaard Tlf Kampagneleder for Uddannet cand.brom med speciale i human ernæring. Har arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i 20 år i bl.a. Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen. Er særlig interesseret i formidling og respektfuld kommunikation samt adfærdsændringer. Er s repræsentant i en række arbejdsgrupper og kontaktperson i forhold til fundraising. Kontaktperson til MEND program for overvægtige familier. De arbejder i kulissen Geert Saabye Jensen Rødovre Centrum 296, 2610 Rødovre Tlf.: Speciellæge og praktiserende læge. Arbejder intensivt med kostvejledning og gruppevejledning af sine patienter. Skrevet forskellige publikationer bl.a. Er det lige fedt, hvordan vi behandler overvægt og fedme. Udgivet bogen Kalenderkost. Kasserer Lene Plambech Jægervænget Tappernøje tlf / Lene Plambech. Konsulent i eget firma som rådgiver indenfor sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på svær overvægt. Uddannet ergoterapeut, MPM med videreuddannelse i medicinsk antropologi. Har arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i mange år indenfor folkesundhed og arbejdsmiljø områderne. Medlem Louise Nielsen Tlf Louise Nielsen er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, med speciale i human ernæring. Er indehaver af firmaet FULL BALANCE og arbejder med kostvejledning, slankehold og motionsundervisning. Skriver desuden artikler for diverse blade og hjemmesider og afholder foredrag på skoler, i virksomheder m.m. Louise Nielsen arbejder bl.a. som journalist for. Medlem Birgitte Hansen StruerSkolen Vesterled Struer Kursusleder og underviser på og StruerSkolen. Revisor Jerry Engelgaar Revisor suppleant Lise Rasmussen ObservatørThomas Meinert Larsen Adjunkt. Dansk Selskab for Adipositasforskning (DSAF) Institut for Human Ernæring Københavns Universitet Medlem Bruno Mainborg Kongens Nytorv København K. Tlf.: Audiologopæd/ tale pædagog. Rulleskøjteinstruktør, deltager i Berlin maraton på rulleskøjter. Kammerkorsanger, teater sanger, Guide på helse ture til Polen. Går Catwork og er statist inden for film branchen. Medlem Carsten Jensen Nygårdsvej 2, Nr. Nissum 7620 Lemvig Tlf.: Efterskoleforstander på Kongensgaard Efterskole. Arbejder dermed for og med overvægtige unge, der gerne vil have et almindeligt efterskoleår, eller to, med fokus på vægttab og sund livsstil. Vil i bestyrelsen især arbejde med udadvendte aktiviteter, samt stå for foreningens bibliotek og anmeldelse af bøger. 1. suppleant Anne Kirkefeldt Tlf Uddannet SoSu/ass med speciale inden for socialpsykiatrien. Arbejder med Recovery og Empowerment processer. Er adm. koordinator, praktikvejleder og undervisning af elever. s kontaktperson for Patiensstøttegruppen 2. suppleant John Haugaard St.Blichersgade 19,1th, 9700 Brønderslev Tlf ell Psykoterapeut TF og livsstilsterapeut Arbejder med rådgivning og undervisning inden for vægtregulering, fedtprocent optimering, fedmeopererede, spiseforstyrrelser, motion og sport. Holder foredrag over hele Danmark for LOF, erhvervsledere, virksomheder og private foreninger og grupper. Sports aktiv som vandaerobic instruktør, danser, rider og kører med heste og nyder den danske natur. Ulla Lauridsen Mag.art. med sundhedsoplysning, videnskabsjournalistik og informationsopgaver som interesse. Frivillig informationsmedarbejder i. Per Brændegård Mikkelsen Ankerhus Seminarium Slagelsevej Sorø Tlf.: (+45) Tilknyttet CVU Sjælland, Ankerhus Seminarium som ernæringskonsulent. Herunder leder af Formidlingscenter for ernæring og sundhed samt forskellige udviklings- og undervisningsopgaver indenfor især overvægt, livsstil, vejledning og kommunikation. Uddannet ernærings- og husholdningsøkonom og cand.scient. i human ernæring. Freelance skribent for magasinet I Form, Ekstra Bladet. Ernæringskonsulent for fødevare- og kommunikationsvirksomheder. BigKids Koordinator/ Analytiker Charlotte Raahauge Islandsvej Kgs. Lyngby Uddannet Farmakonom, Stud. PB i Sundhed og Ernæring på Suhrs Seminarium med speciale i Human Ernæring. Arbejdet for Suhrs Videncenter bl.a. med specielt ernæring, konceptudvikling og livsstilscoaching. Erfaring i undervisning og formidling indenfor ernæring, motion, sundhed og lægemidler. års erfaring i arbejdet med børn og unge. arbejde: Frivillig Netrådgiver, informationsformidler på messer og sundhedsdage. BigKids Tovholder/ koordinator i forbindelse med nyt BigKids projekt samt Analysere og evaluerer på tidligere og nuværende BigKids forløb. Stine Rodenberg Studerer PB i Ernæring & Sundhed med speciale i Human Ernæring ved Suhrs Seminarium. Særlig interesse for sundhedsfremme og forebyggelse af overvægt og fedme. Herunder sundhedsfremme på arbejdspladser, i skoler og institutioner med henblik på motivation og livsstilsændring. Arbejder som frivillig informationsmedarbejder/skribent i. 15

16 Hvad får du ud af et medlemskab i? Aktivt at være talerør for de overvægtige i kampen mod den globale fedme epidemi Hjemmeside med aktuelle informationer Økonomisk støtte til bl.a. transport, så medlemmerne af hovedbestyrelsen, lokalforeninger og andre undergrupper får mulighed for at arbejde aktivt for s formål. Lobbyaktivitet overfor myndigheder og indflydelsesrige faggrupper, f.eks. forskere og læger. At indgå i relevante samarbejdsrelationer, lokalt såvel som på landsplan, i forbindelse med forskellige konkrete initiativer, bl.a. forskning og udviklingsprojekter. Medlemsbladet Nyhedsbrev 4 gange årligt. som sparringspartner er et rigtig godt udgangspunkt for et tværfagligt samarbejde mellem behandlere, myndigheder og den enkelte borger imod den al vorlige og globale overvægtsepidemi. Vore gode samarbejdsrelationer viser sig bl.a. ved at vi via Sundhedsministeriet har fået forskningsmidler til en målrettet, tværfaglig efteruddannelse af behandlere (f.eks. læger, diætister og psykologer) med direkte kontakt til den overvægtige. Derfor bruger vi mange kræfter på at styrke interessen for at bruge foreningen til at få iværksat ny forskning, behandlingsmetoder og andre aktiviteter, også på lokalt plan. Returadresse: v/ Nina Frahm Strøby Bygade Strøby Læs mere på: Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne OPSLAG PLADSER PÅ VÆGTSTOPRÅDGIVERUD- DANNELSEN j.nr. 7-311-38/78/MAE Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Forbrænding og stofskifte side 2-5 Husk Morgenmad side 6-7 Let og lækkert brød og boller side 8-23 Morgenmad på den proteinrige måde. side 24-31 Middagsretter der

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne?

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne? Hvor store er problemerne? Kim Fleischer Michaelsen Institut for Human Ernæring Leder af OPUS skole interventionen Problemerne Overvægt og Fedme Risiko for sygdomme senere i livet Social ulighed Dårlig

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Sund kultur i Bulderby

Sund kultur i Bulderby Projektbeskrivelse Sund kultur i Bulderby Et samarbejde mellem Bulderby & SundhedscenterStruer 11. november 2009 1 1.0 Baggrund SundhedscenterStruer blev i foråret 2009 kontaktet af Vivi Mortensen, Leder

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Fase 4 afslutningsfase

Fase 4 afslutningsfase Fase 4 afslutningsfase 2-4 uger Fase 4 er magen til fase 2 og så må du spise et ugentligt alt-jeg-kan-spise-måltid. Det er vigtigt, at du ikke følger fase 3 længere end 4 uger. Du må gerne gentage fase

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT DER ER ET Fedme er ikke kun et spørgsmål om vægt, om omlægning af kostvaner, selvdisciplin og daglig motion. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet tager fat på de psykologiske

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

December 2008. National handlingsplan mod svær overvægt - 2003

December 2008. National handlingsplan mod svær overvægt - 2003 December 2008 National handlingsplan mod svær overvægt - 2003 Sundhedsstyrelsen præsenterede i 2003 "Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt". Siden da har styrelsen arbejdet med en lang række

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke.

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Motivation og relation vejen til varigt vægttab Sund kost og

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Succes med kuren? Tab dig sammen med andre

Succes med kuren? Tab dig sammen med andre Succes med kuren? Tab dig sammen med andre Hvorfor slanke dig alene, når du klarer dig bedre sammen med ligevægtige. BT guider dig gennem seks slankefællesskaber. Af Line Felholt, januar 2012 03 Få succes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsatser til forebyggelse af overvægt hos børn og unge

Sundhedsstyrelsens indsatser til forebyggelse af overvægt hos børn og unge Sundhedsstyrelsens indsatser til forebyggelse af overvægt hos børn og unge Susanne Wolff: swo@sst.dk, Center for Forebyggelse, SST Region Syddanmarks temamøde om overvægt, 26. oktober 2010 02-11-2010 www.sst.dk

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Guide: Er din krop sund?

Guide: Er din krop sund? Guide: Er din krop sund? Er det sundt at have lidt ekstra på sidebenene? Her fortæller Chris MacDonald om, hvor tyk du må være Af Mette Yun Johansen i samarbejde med Chris MacDonald, 02. marts 2013 03

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Guide: Sandt og falsk om slankekure

Guide: Sandt og falsk om slankekure Guide: Sandt og falsk om slankekure Verdens førende fedmeforskere afliver i nyt, stort studie nogle af de mest sejlivede myter om fedme og slankekure. F.eks. er en lynkur bedre, end de fleste tror Af Torben

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Hvordan fortsætter dialogen? - vejen mod en sund, velsmagende og bæredygtig madkultur anno 2012

Hvordan fortsætter dialogen? - vejen mod en sund, velsmagende og bæredygtig madkultur anno 2012 Hvordan fortsætter dialogen? - vejen mod en sund, velsmagende og bæredygtig madkultur anno 2012 Af Jacob Søby Bang Leder af OPUS WP7 og kommunikationschef på LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Guide: Sov godt - og undgå overvægt

Guide: Sov godt - og undgå overvægt Guide: Sov godt - og undgå overvægt Motion og slankekure er ikke nok. Vil du have styr på vægten, skal du sove nok. Dårlig søvn giver nemlig overvægt, siger eksperterne. Af Line Feltholt, januar 2012 03

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere