Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011"

Transkript

1 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser

2

3 Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle og den afklarende samtale Mødet med de erfarne patienter Pause Deltagerne i fokus Praksisfællesskabet som deltagelse Afsluttende bemærkninger

4 Evalueringens formål I I relation til mennesker med kroniske lidelser at finde øget mestringsevne, ændret sundhedsadfærd og bedre netværk hos deltagerne at deltagerne har oplevet uddannelsen som meningfsuld og brugbar i hverdagen at deltagerne har oplevet en hensigtsmæssig balance mellem faglig viden og erfaringsviden at deltagerne har oplevet sammenhæng med eventuelle andre patientuddannelsestilbud

5 Evalueringens formål II I relation til uddannelse af sundhedsprofessionelle at kunne vurdere værdien af den afklarende samtale at kunne vurdere værdien af, at sundhedsprofessionelle og erfarne patienter indgår i et ligeværdigt samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering af patientuddannelser at kunne vurdere, om det har været muligt at skabe faglige netværk og graden heraf

6 Evalueringens formål III I relation til erfarne patienter at kunne vurdere værdien af, at erfarne patienter indgår i vejledningen af kroniske syge i diagnose- og behandlingsfasen at kunne mestre teamarbejdet med sundhedsprofessionelle at kunne vurdere muligheder og begrænsninger i ligeværdsprincippet

7 Hvad står jeg på? Eksplorativ, kvalitativ evaluering Deltagerobservation det klassiske etnografiske feltarbejde Interview individuelle og gruppebaserede Refleksionsfora arbejdsgruppe, referencegruppe, det nordiske netværk Projektdokumenter

8

9 Fuldstændig enighed De ved jo ikke hvordan det er at leve med en kronisk sygdom (Deltager, erfarne patienter) Vi ved jo ikke hvordan det er at leve med en kronisk sygdom (Su.prof.)

10 Ligeværdighed sundhedsfaglig viden <-> erfaringsviden sundhedsprofessionelle <-> erfarne patienter

11 Sundhedsfaglig viden kronisk lidelse fra et illness perspektiv viden og hverdagserfaringer analytiske tilgange

12 Ligeværdighed sundhedsfaglig viden <-> erfaringsviden sundhedsprofessionelle <-> erfarne patienter Fælles uddannelse Planlægge, gennemføre og evaluere

13 Ligeværdighed sundhedsfaglig viden <-> erfaringsviden sundhedsprofessionelle <-> erfarne patienter Fælles uddannelse Planlægge, gennemføre og evaluere Sundhedspædagogisk kompetenceudv./ Afklarende samtale (deltagernes concerns ) Viden Rammer & vilkår Sundhedsprofessionelle

14 Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling

15 Nogle definitioner

16

17

18 Den afklarende samtale

19 Den afklarende samtale at støtte mennesker til at forholde sig til egen sundhed og eventuelt selvdefinerede ændringer (Schrøder 2008). Pludselig har man fået et redskab til at arbejde med sundhedsfremme. Men det er også frustrerende Så det er både rigtig godt og jeg kan se store potentialer. Men det er også uhåndterbart. Det er lidt svært at arbejde med (Fokusgruppeinterview, sundhedsprofessionel)

20 Bingo i den afklarende samtale Jeg udfordrer dem, og jeg synes, det er i orden. Det, jeg bruger fra den afklarende samtale er at få et billede af, hvad der kan nå de her mennesker. Hvad de er for nogle personer. Hvad det er, jeg skal være opmærksom på i forhold til den enkelte (Individuelt interview, sundhedsprofessionel) Fordi man kommer til at kende dem. Jeg har gjort meget ud af at få [det] sådan, at de føler, at de kender mig, og jeg kender dem. Og jeg hilser på dem på gaden. For at de virkelig oplever, at der er den tillid. Gøre dem til noget særligt, for ellers tror jeg ikke, man kan få dem til at sige de ting, de gør (Fokusgruppeinterview, sundhedsprofessionelle)

21 Ligeværdighed sundhedsfaglig viden <-> erfaringsviden sundhedsprofessionelle <-> erfarne patienter Fælles uddannelse Planlægge, gennemføre og evaluere Sundhedspædagogisk kompetenceudv./ Afklarende samtale (deltagernes concerns ) Viden Rammer & vilkår Sundhedsprofessionelle Erfarne patienter Samarbejde med sundhedsprof. ( kompetenceudv. ) Erfaringer Fortællinger

22 Et fantastisk møde Jeg oplevede først, at vi havde været inde i en sådan meget teoretiskagtig kuppel, og så lige pludselig så kom de [erfarne patienter], og så tænkte jeg, at nu bliver vi også nødt til at få dem involveret i det her. Det er vigtigt, at denne her uddannelse ikke bliver alt for teoretisk (Fokusgruppeinterview, sundhedsprofessionelle) De erfarne patienter var bare glade, når de kom. Og det giver en eller anden dynamik. Det gør det måske knapt så tungt endda, fordi de har også noget humor. Ikke for at sige, at professionelle ikke har humor (Individuelt interview, sundhedsprofessionel)

23 Narrativet som analytisk tilgang sygdom og lidelse i historiefortællingens lys skabelse af orden drama fortællinger som adgang fortællinger og concerns

24 Et fantastisk møde nu fra de erfarne patienters perspektiv Men bare at turde sige noget, når der er så mange fagfolk.. Sådan nogle fine fagudtryk mange gange. (Fokusgruppeinterview, erfarne patienter) Men man var lidt uvidende den første gang om hvad der egentlig skulle foregå, hvad man skulle bruges til. (Fokusgruppeinterview, blandet) Ja, jeg synes jo det er svært en svær titel at have. Dels fordi jeg kun har to års erfaring med sygdommen, og dels fordi jeg ikke ser mig selv som patient. (Fokusgruppeinterview, erfarne patienter)

25 I fortællingernes verden Det var jo utroligt hvad du gjorde ved mig. Det føltes meget nærgående og knugende, men efterfølgende faktisk befriende. Det har givet stof til eftertanke (feltnoter) Under huden Vedkommendes tanker om verden, om vedkommende selv, om andre, om fremtiden.

26 Struktur for samarbejdet Planlægning Gennemførelse Evaluering af patientuddannelsesforløbene

27 Samarbejdet i praksis Ja, jeg vil hellere have en sparring med dem, end jeg har brug for, at vi skal sidde Fordi det tager alt for meget af min tid. Og jeg har ikke tid til at skulle sidde med dem hver eneste gang og planlægge hvert forløb. Det er tidskrævende, og det kan slet ikke passe ind i mit program, i hvert fald. Så jeg er nødt til at lave det og så få en godkendelse på en eller anden måde, ikke? Eller de skal selvfølgelig have en ejerfornemmelse af det, men det får de også ved, at de kan nå at lave om på nogle ting. (Dobbeltinterview, sundhedsprofessionelle) Ligeværdighed nu tænker jeg bare lige for mig selv her. Jeg tænker ikke, at ligeværdighed automatisk opstår, fordi man har et koncept. (individuelt interview, erfaren patient)

28 Ligeværdighed sundhedsfaglig viden <-> erfaringsviden sundhedsprofessionelle <-> erfarne patienter Fælles uddannelse Planlægge, gennemføre og evaluere Sundhedspædagogisk kompetenceudv./ Afklarende samtale (deltagernes concerns ) Viden Rammer & vilkår Sundhedsprofessionelle Deltagere Erfaringer Fortællinger Handlinger Sociale relationer Mestring Erfarne patienter Samarbejde med sundhedsprof. ( kompetenceudv. ) Erfaringer Fortællinger At menneskeliggøre sundhedsvæsenet

29 Deltagernes concerns 1. Det her er jo en skyggesygdom om omverdenens manglende forståelse 2. Jeg er sukkernarkoman om selvbebrejdelse og selverkendelse 3. Hvem svigter jeg dem eller mig? Om at balancere sociale relationer

30 Det her er jo en skyggesygdom - om omverdenens manglende forståelse Sommetider vil jeg luge ude foran, men jeg gør det ikke, fordi de skal ikke se, at jeg kan noget. Så går jeg ud bagved i stedet for og når jeg går så meget med min hund, kan de jo ikke se, at det er på de tidspunkter, jeg har det værst. (Feltnoter) Fordi det her er jo en skyggesygdom. Folk kan ikke se på én, at man fejler noget. Og der havde jeg det nok sådan, at jeg løste mig lidt inde. Jeg ville meget gerne gå en tur op i byen for eksempel. Men man kunne jo godt møde folk, som ikke kendte én så godt og så spørger de: Hvad, har du ferie? Nej, det har jeg ikke, jeg er sygemeldt. Hvad fanden fejler du? Du ser da ud til du fejler da ikke noget. Og så skal man stå og forklare, hvad man fejler, og alt det der. Så er det lidt nemmere at blive hjemme (Fokusgruppeinterview, erfarne patienter)

31 Jeg er sukkernarkoman - om selvbebrejdelse og selverkendelse

32 Hvem svigter jeg dem eller mig? - om at balancere sociale relationer Det er også noget med, hvad andre siger. Men de ser mig jo ikke til hverdag, kun når jeg har det godt og ikke de to dage bagefter i sengen men nu flytter vi og starter noget nyt. (Individuelt interview, deltager) Det er frygteligt, han ikke bare kan være dreng og glad. Han tager det meget tungt. Jeg skal opfedes og spise for at få energi, og jeg har umiddelbart tænkt på at få fat i en psykolog til ham. (Feltnoter)

33 Ligeværdighed sundhedsfaglig viden <-> erfaringsviden sundhedsprofessionelle <-> erfarne patienter Fælles uddannelse Planlægge, gennemføre og evaluere Sundhedspædagogisk kompetenceudv./ Afklarende samtale (deltagernes concerns ) Viden Rammer & vilkår Sundhedsprofessionelle Praksisfællesskab Deltagere Erfaringer Fortællinger Handlinger Sociale relationer Mestring Erfarne patienter Samarbejde med sundhedsprof. ( kompetenceudv. ) Erfaringer Fortællinger At menneskeliggøre sundhedsvæsenet

34 Patientuddannelse på deltagernes præmisser Praksisfællesskab

35 Situeret læring læringens sociale karakter læring som deltagelse praksisfællesskabets relationelle dimension

36 Ligeværdighed i praksisfællesskabet Praksisfællesskab 1. Perifer tilstedeværelse 2. Repræsenteret tilstedeværelse 3. Integreret tilstedeværelse

37 Kontrol over fortællingerne

38 Centrale temaer i patientuddannelsesforløbene

39 Det her er jo en skyggesygdom - om omverdenens manglende forståelse Sundhedsprofessionel: Ja, for det er jo fælles for jer, at man ikke kan se det. Deltager: Ja, og vi gør alt for, at ingen skal se det. Børn ved sommetider næsten før én selv, at man har ondt. Erfaren patient: Det kræver altid meget at gå rund og lyve. (Feltnoter)

40 Jeg er sukkernarkoman - om selvbebrejdelse og selverkendelse

41 Hvem svigter jeg - dem eller mig? - om at balancere sociale relationer Men jeg føler skyldfølelse, følte at jeg svigtede ham (Feltnoter)

42 Centrale temaer til den opfølgende samtale

43 Det her er jo en skyggesygdom - om omverdenens manglende forståelse

44 Jeg er sukkernarkoman - om selvbebrejdelse og selverkendelse

45 Hvem svigter jeg dem eller mig? - Om at balancere sociale relationer

46 Evalueringens resultater I I relation til mennesker med kroniske lidelser I forhold til deltagerne indgydes de håb til at fokusere på egne ressourcer, øge selvværdet og tro på, at de selv kan skabe forandringer i hverdagen. Derigennem øges deltagernes evne til at håndtere de nye udfordringer som livet med en kronisk sygdom byder én. Samtidig er de med til at udvikle sociale relationer og give den enkelte mere mod på at deltage i lokale netværk.

47 Evalueringens resultater II I relation til uddannelse af sundhedsprofessionelle Gennemgår en sundhedspædagogisk kompetenceudvikling, der hjælper dem til: At menneskeliggøre sundhedsvæsenet At praktisere anerkendelse og ligeværdighed At praktisere læring som deltagelse og mestring At inddrage person, handlinger og verden i al tanke, tale, viden og læring

48 Evalueringens resultater III I relation til erfarne patienter De erfarne patienter får rigtig meget ud af deltagelsen. Projektet skriver sig på den måde nydeligt ind i viden fra andre områder fra frivilligt arbejde Giver bedre livskvalitet Udbyttet er størst i ansigt-til-ansigt situationer

49 Der skal tre til læring og mestring, hvis konceptet skal give mening som sundhedspædagogisk metode. Alle parter, sundhedsprofessionelle, erfarne patienter og deltagere skal inddrages hele tiden og kontinuerligt være villige til at forhandle og genforhandle, hvad der er vigtigt også derfor vil der naturnødvendigt skabes ikke-brugere blandt alle 3 aktører. Evalueringen viser, at der med alle tre parters aktive deltagelse i praksisfællesskabet finder læring sted, som kan konverteres til mestring og øget livskvalitet.

50 Tak for opmærksomheden

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E & nyhedsbrev R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E Tak for et godt og spændende år vi glæder os til januar! nr. 5 Vi glæder os til at se jer på fyraftensmøderne i januar og høre, hvordan jeres

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere