Guide til forflytningsvejlederen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til forflytningsvejlederen"

Transkript

1 Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer

2 Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning på dagsordenen side 5 Funktionsbeskrivelser afgrænser opgaven side 6 Uddannelse og netværk side 7 Om denne guide Denne guide er en kort gennemgang af, hvad det vil sige at være forflytningsvejleder inden for social- og sundhedsområdet. Den er tænkt som en introduktion til nye vejledere og medarbejdere, som overvejer at blive det. Arbejdspladserne inden for området er meget forskellige og spænder fra store sygehuse over mindre institutioner til ældreplejen i borgernes hjem. Derfor er der selvfølgelig forskel på, hvordan den enkelte forflytningsvejleders dagligdag ser ud, og hvilke krav der bliver stillet til hende. Her i guiden har vi fokuseret på de overordnede forhold, som gælder på alle arbejdspladser, men alligevel kan det være, at der er råd, forslag og beskrivelser, som ikke passer på jeres arbejdsplads. Udgivet af Studiestræde 3, 3. sal 1455 København K juni 2011 Faglig konsulent: Marianne Storm, Arbejdsmiljøsekretariatet Produceret af Periskop: Søren Svith, tekst Johnny Kühn, grafisk design Thomas Søndergaard, foto ISBN: Varenr. :

3 Du skal vejlede og påvirke holdninger Dine opgaver som forflytningsvejleder kan deles op i fire hovedområder: 1. Vejlede og undervise. 2. Påvirke kollegernes holdninger. 3. Rådgive om indretning og hjælpemidler. 4. Dokumentere problemer og behov. Vejledning og undervisning Din vigtigste opgave er at vejlede. Det vil typisk være i helt konkrete situationer, hvor din kollega er i gang med en forflytning og har brug for hjælp. Det kan være, at du bliver spurgt til råds, men det kan også være, at du selv bliver opmærksom på, at din kollega har brug for vejledning. Din opgave som underviser handler om grundkursus i forflytningsteknik for dine kolleger især de nyansatte - og instruktion i brug af hjælpemidler. Nogle arbejdspladser har øverum, hvor vejlederne kan vise gode forflytningsteknikker. Det er ikke alle forflytningsvejledere, som underviser. På nogle arbejdspladser står terapeuter eller andre for undervisningen. Påvirke holdninger I hverdagen er det også din opgave at viderebringe din viden og give dine holdninger til forflytning tilkende. Det kan du for eksempel gøre ved at lægge op til diskussioner på personalemøder, i frokostpausen og andre situationer i hverdagen. Sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og ergo- eller fysioterapeuten skal du være med til at give gode råd i forbindelse med indretning af arbejdssteder, indkøb af hjælpemidler og tilrettelæggelse af arbejdet. Overfor ledelsen skal du være med til at dokumentere problemer og eventuelle behov hos medarbejderne for uddannelse, hjælpemidler eller andet. Typiske arbejdsopgaver Analysere arbejdssituationer og finde frem til de mindst belastende metoder. Vejlede kollegerne og instruere dem i brug hjælpemidler. Det gælder ikke mindst nyansatte, og folk som har været ude for en skade. Begge disse grupper har større risiko for at få skader end gennemsnittet. Hjælpe når en kollega beder om det, og selv gribe ind, når du opdager et behov. Være sparringspartner for ledelsen i spørgsmål om pladsforhold, indretning, tilrettelæggelse af arbejdet og indkøb af hjælpemidler. Informere ledelsen om belastende arbejde eller uheldig tilrettelægning af arbejde. Skærpe kollegernes opmærksomhed på det, de selv har ansvar for. Råd, sparring og dokumentation 3

4 Undgå ekspertrollen At være en god vejleder for kolleger og arbejdskammerater kræver nogle overvejelser om, hvad det er for en rolle, du skal spille. I forvejen kender de andre dig som kollega, men din nye funktion som forflytningsvejleder giver både dig og kollegerne nye roller. Du skal give vejledning de skal tage i mod den. Dialog i øjenhøjde Erfaringen viser, at I kommer til at fungere bedst i de nye roller, hvis du som vejleder løser dine opgaver i tæt samarbejde med den enkelte kollega, du skal vejlede. Du skal med andre ord ikke komme som eksperten, der kender alle løsningerne, men tage udgangspunkt i den viden og erfaring, I allerede har på arbejdspladsen. Løsningerne bliver nemlig altid bedre, hvis din kollega selv har været med til at finde den, og det er vigtigt at huske, at der ikke er nogen endelig facitliste: Den bedste løsning forholder sig altid til den konkrete situation. Selv om du selvfølgelig skal tage udgangspunkt i den teori om forflytningsteknik og de praktiske løsningsforslag, du har lært på forflytningsvejlederuddannelsen, er det også vigtigt at stille spørgsmål og lytte til kollegerne: Hvad ved vi om det her problem? Vi lærer på forskellige måder Husk, at vi som mennesker er forskellige, og at et budskab trænger igennem på forskellige måder. Nogle skal høre det, andre har brug for at se det på papir, og andre igen skal have det i hænderne. Ved at gøre brug af flere metoder på en gang, øger du chancerne for, at dine tilhørere husker det, du gerne vil fortælle dem. Fire råd om rollen Du skal tage udgangspunkt i den viden og de erfaringer, I allerede har på arbejdspladsen. Du skal lytte til kollegerne og stille spørgsmål. Du skal holde fokus på mulige løsninger her og nu og i morgen. Du er en kollega på lige fod med andre blot med en rådgivende rolle. 4

5 Sæt forflytning på dagsordenen Undervisning og vejledning er nødvendig, men ikke nok til at få ændret kulturen på arbejdspladsen. Her gælder det om at ændre holdninger og vaner. Den gode forflytning skal på dagsordenen både helt konkret på personalemødet og i overført betydning, som noget I snakker om og diskuterer på arbejdspladsen. På personalemødet På personalemøder er det en god idé at sætte tid af til diskussion og erfaringsudveksling om de konkrete problemer og dilemmaer, du og dine kolleger møder i hverdagen. I disse diskussioner er det vigtigt, at kollegernes indvendinger, forbehold og bekymringer bliver taget alvorligt og så vidt muligt fører til synlige ændringer i det daglige arbejde. I forbindelse med ulykker I kan bruge ulykker eller hændelser, hvor det var lige ved at gå galt, som en konkret anledning til at diskutere problemer, holdninger og løsninger. Med et konkret eksempel er de fleste motiverede for at lytte og ændre adfærd. Begivenheder fastholder fokus Det er også en god idé at skabe nogle begivenheder, som fastholder fokus: Korte genopfriskningskurser, kåring af Årets forflytter eller en prøveopstilling af nye hjælpemidler, har været brugt med held. Det er også godt at få formidlet de gode historier om udfordrende forflytninger, som er blevet udført på en god måde. Du bør også selv være synlig og aktiv og bruge relevante anledninger til at informere og skabe diskussion. Holdningerne har ændret sig. Det er ikke længere synd for Hr. Hansen, at han skal liftes. Det er mere synd for ham, hvis han ikke kan komme op i morgen fordi personalet er sygemeldt. Jette Schultz, forflytningsvejleder, Ældrecentret Vintersbølle Strand. 5

6 Funktionsbeskrivelser afgrænser opgaven En funktionsbeskrivelse er et redskab til at afgrænse din opgave som forflytningsvejleder. Uden en funktionsbeskrivelse er det svært for dig og andre at vurdere, om du løser dine opgaver godt nok. Indholdet i funktionsbeskrivelsen Dine daglige opgaver. Dit ansvarsområde. Hvordan samarbejdet skal fungere og hvilken kompetence, du har. Hvis du har problemer med at få tid til dine opgaver er det derfor en god idé, at tage udgangspunkt i funktionsbeskrivelsen, når du snakker med din leder om problemet. Måske kan I få afgrænset opgaverne yderligere eller få sat mere tid af til arbejdet. Krav til funktionsbeskrivelsen Hvis du ikke har en funktionsbeskrivelse er det under alle omstændigheder en god idé, at få lavet en. Udgangspunkter for funktionsbeskrivelsen Målet med ordningen. Hvordan kulturen på jeres arbejdsplads er. Hvor mange penge og hvor meget tid, der er til rådighed. Løbende ændringer i beskrivelserne Det er vigtigt, at funktionsbeskrivelsen i første omgang bliver foreløbig. Når vejlederne er fundet og uddannet, skal de selv have indflydelse på den endelige funktionsbeskrivelse. Der skal i det hele taget være mulighed for, at man løbende kan ændre beskrivelserne i takt med, at der høstes nye erfaringer og opstår nye behov. Logbog Det er også en mulighed at føre logbog i en periode for på den måde at dokumentere, hvad tiden går til. 6

7 Uddannelse og netværk Der er generel enighed om de grundlæggende principper for god forflytningsteknik, og dem kan du få kendskab til på få dage. Det afgørende og svære er at omsætte principperne til gode arbejdsrutiner i hverdagen. For at det skal lykkes, er det meget vigtigt, at du i din uddannelse til vejleder lærer, hvordan du formidler din viden videre til kollegerne, altså pædagogik, undervisningsteknik og formidling. Typiske elementer i uddannelsen Kropsbevidsthed. Teknik og hjælpemidler. Analyse af forflytningssituationer. Formidling, pædagogik og undervisnings-teknik. Dit netværk Netværksmøder har vist sig at være et godt forum til at styrke de enkelte vejlederes motivation og engagement. Det er også på netværksmøderne, at du kan give din viden og erfaring videre til de andre vejledere - og få del i deres erfaringer og viden. Derfor er det en god idé med obligatoriske netværksmøder, hvor også terapeuter og andre relevante personer kan deltage. Eksempel Et netværk med tovholder De 10 forflytningsvejledere på Vintersbølle Plejehjem i Vordingborg Kommune holder netværksmøder ca. 10 gange om året. Møderne kaldes erfa-møder, de har en fast dagsorden og forflytningsvejlederne bruger dem blandt andet til at diskutere konkrete eksempler og problemer fra de forskellige afdelinger. Ind i mellem bliver det også nødvendigt at øve forflytninger i et specielt øvelokale, som er blevet etableret, og det er også på erfamøderne, at repræsentanter fra forskellige hjælpemiddelfirmaer kan komme på besøg På Vintersbølle Plejehjem har de valgt en koordinerende forflytningsvejleder, som fungerer som tovholder. Hun indkalder til erfa-møder, skriver dagsordener og referater. Hun er også den, man går til, hvis man har noget, der lige skal diskuteres. Den koordinerende forflytningsvejleder har også kontakt til de andre koordinerende forflytningsvejledere i kommunen. Hensigten hermed er at ensrette indsatsen og udveksle erfaringer. 7

8 Guide til forflytningsvejlederen Få hjælp og inspiration på forflyt.dk På hjemmesiden forflyt.dk kan du finde informationer og værktøjer, der kan hjælpe dig til bedre forflytninger. Her kan du blandt andet finde et e-læringsmodul, der med videoklip sætter fokus på forskellige forflytningssituationer og hvordan man tackler dem. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed samarbejder arbejdsgivere, arbejdsledere og arbejdstagere inden for social- og sundhedssektoren om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. Varenummer Køb materialet i Hent opdateringer samt pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver Sunde arbejdsrytmer Bedre samspil mellem tid og opgaver Indhold Indledning: Sunde arbejdsrytmer slår i takt 3 Vi er afhængige af hinandens tid 4 Sæt grænser for arbejdet 8 Pauser afhænger af opgaverne

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Der er mange forhold, som har betydning for, hvordan du Det er en kunst at få disse mange forskellige

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Branchevejledning 2 Indhold Indhold 3 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 5 På skolen

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere