Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008"

Transkript

1 Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008 Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at også 2008 har været et godt år for instituttet. Jeg vil gerne takke instituttets medarbejdere for deres store og flotte indsats i årets løb. Det er på grund af den, at instituttet klarer sig så fremragende inden for langt de fleste områder. Vækst på mange områder Specielt er det glædeligt, at vi har forsat vores fremgang med hensyn til at tiltrække nye studerende. Fra 2006 til 2008 er optaget på vores to bachelor studier mere end fordoblet, og instituttet har nu næsten en fjerdedel af alle fakultetets nye bachelorstuderende. Den nye it bachelor, som startede i 2007, har været en stor succes og samtidig har datalogi bacheloren også haft markant fremgang. Det eneste skår i glæden er, at vi stadig har alt for få kvindelige studerende. Det har vi gennem flere år arbejdet hårdt på at forbedre, blandt andet via de årlige IT-Camps for piger, som instituttet har afholdt de i sidste tre år. Der er ingen tvivl om, at det forøgede optag blandt andet skyldes, at IT-BYEN KATRINEBJERG er ved at være et velkendt og højt respekteret brand både i nærområdet, ud over det ganske land og i relevante internationale kredse. Vores fortrinlige PR samarbejde med Alexandra Instituttet bidrager stærkt hertil, men grundlaget er selvfølgelig det særdeles flotte daglige arbejde, som vores medarbejdere udfører. Vi vil fortsat satse benhårdt på markedsføringen af instituttets forskning og uddannelser. I løbet af få uger udkommer DATALOG magasinet, som på 80 sider beskriver mange af instituttets aktiviteter. Magasinet vil blive brugt i forbindelse med forskellige PR- og rekrutteringsaktiviteter. Herudover er erfaringerne med ansættelsen af Søren Poulsen, som manager for it bachelor uddannelsen, så fremragende, at instituttet med økonomisk støtte fra IT-Vest er i færd med at ansætte endnu en fuldtids uddannelsesmanager, så vi bedre vil kunne supportere rekrutteringen, planlægningen og gennemførelsen af alle instituttets uddannelser. Vi byder et stort og varmt velkommen til Ingeniørhøjskolen i Århus, som har besluttet at flytte alle sine elektronik- og it-aktiviteter til Katrinebjerg. Dette er kulminationen på mange års frugtbart samarbejde omkring civilingeniøruddannelsen i Teknisk IT. Udflytningen af Ingeniørhøjskolens aktiviteter er besluttet for at intensivere undervisnings- og forskningssamarbejdet med Universitetet. Planlægningen af de nødvendige nybygninger og ombygninger er i fuldt gang, og det forventes, at ingeniørerne kan være på plads på Katrinebjerg i løbet af sommeren På dette tidspunkt indvies tredje etape af IT-parken på hjørnet af Helsingforsgade og Finlandsgade. Den nye bygning vil bl.a. rumme et auditorium til 250 personer, studenterarbejdspladser og et fælles bibliotek. Herudover vil der være så megen kontorplads, at datalogis specialestuderende kan flyttes fra Codd bygningen, som overtages af ingeniørerne, til IT-parken og dermed blive langt bedre integreret i de respektive forskningsgrupper. Ingeniørerne overtager også lokalerne i Shannon bygningen, og vores lokaler her vil bl.a. blive erstattet af de undervisningslokaler, der om kort tid står færdige i anden etape af IT forskerparken. Som hidtil er det Søren Christensen, der er vores repræsentant i de respektive byggeudvalg, og instituttet vil gerne benytte lejligheden til at takke Søren for en fremragende indsats, som har haft stor betydning for skabelsen af de fortrinlige fysiske rammer, som instituttet råder over. Videnskabeligt personale Michael Schwartzbach er udnævnt til professor inden for programmeringssprog og formelle modeller, mens Peter Bro Miltersen er udnævnt til professor inden for matematisk datalogi. Herudover er Morten Kyng udnævnt til professor inden for pervasive computing (i forlængelse af et 5-årigt msoprofessorat). Et stort tillykke til dem alle. Det er særdeles velfortjent. 1

2 Klaus Ostermann er ansat som lektor inden for Software Engineering. Klaus er en af de kun 250 særligt talentfulde yngre forskere (inden for alle discipliner), som i 2007 blev tildelt et European Research Council grant. Desværre har instituttet også mistet fastansatte VIP er i årets løb, idet Lars M. Kristensen er på vej til et professorat i Bergen, mens Louis Salvail af personlige grunde har besluttet at rejse til Canada. Ole Østerby har fejret sit 40 års jubilæum, mens Susanne Bødker har fejret 25 års jubilæum. Instituttet har en velfungerende VIP-stab, som ligger helt i top på alle gængse parametre for måling af forskning og undervisning både når der sammenlignes med andre danske datalogiske institutter, og når der sammenlignes på tværs af vores eget fakultet. Et andet vidnesbyrd om den høje kvalitet er det faktum, at vi over de sidste 15 år har mistet mere end 15 fastansatte VIP er primært til professorater ved andre danske og udenlandske universiteter. Denne udvikling forventes at fortsætte. Det betyder, at vi skal ansatte 2-3 nye faste VIP er hvert år, hvis vi skal opnå en hårdt tiltrængt forøgelse af den faste VIP-stab. Det er derfor med stor glæde, at instituttet konstaterer, at fakultetet på trods af den anstrengte økonomiske situation er indstillet på at effektuere de opslag/søgekomiteer, som indgår i 2009-delen af den 5-årige strategiplan, som instituttets forskningsudvalg udarbejdede for et år siden. Denne tilsigter en langsom men stabil vækst, således at den fast VIP stab i perioden frem til 2018 forøges til ca. 35 personer. Vi har et stærkt ønske om at ansætte flere fra udlandet og fra andre danske universiteter samt flere kvinder. Teknisk/administrativt personale I foråret tog instituttet afsked med Karen Kjær Møller, som har valgt at trække sig tilbage efter 37 år på datalogi. Karen har gennem alle årene ydet en fantastisk indsats som leder af instituttets sekretærstab. Karens hjælpsomhed over for nyansatte og gæster er legendarisk, og hun har endnu privat kontakt med mange af disse. Instituttet ønsker hende alt godt fremover og takker hende for hendes formidable og uovertrufne indsats gennem alle årene. Det er også med stor beklagelse, at instituttet ved årsskiftet tog afsked med Uffe Engberg, som tiltræder en stilling ved fakultetssekretariatet. Uffe har på mange områder haft afgørende betydning for instituttets succeser. Først via sit virke i BRICS centeret og sidenhen gennem sit arbejde som sekretariatschef for instituttet, hvor han har en stor del af æren for at instituttet også på det administrative område betragtes som et af de absolut bedste. Som ny sekretariatschef har instituttet ansat Annemette Hammer, som de sidste 7 år har arbejdet ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, heraf de sidste 4 år ved Steno Instituttet (nu Institut for Videnskabsstudier). Hun er således allerede dybt fortrolig med de administrative funktioner på et naturvidenskabeligt institut. Arne Nis Jensen er tiltrådt en stilling i sekretariatet, hvor han primært beskæftiger sig med personaleadministration. På både it og web området yder vi nu assistance til en del andre institutter, centre og fakulteter. Vi har derfor udvidet it-staben med Jacob Styrup Bang og Rune Bolding Broberg, mens web-staben er udvidet med Søren Madsen og Morten Nisker. Kirsten Boddum Andersen har fejret sit 40 års jubilæum, mens Søren Ertmann har fejret 25 års jubilæum. Kirsten har i forbindelse med jubilæet modtaget Dronningens Fortjenstmedalje i sølv. Instituttet har en velfungerende teknisk/administrativ stab, der yder en fortrinlig, højtkvalificeret og engageret indsats. På it-området og sandsynligvis også web-området er der store forandringer på vej, hvorved fakultet og universitet forventer at opnå betydelige effektiviseringer og serviceforbedringer. På Datalogisk Institut er fordelen ved disse ændringer ikke så synlige for de øvrige medarbejdere, idet vi allerede har særdeles velfungerende it- og web-afdelinger. På trods heraf er instituttet en varm fortaler for de planlagte forandringer. Det er den rigtige vej at gå set med fakultetets og universitets perspektiv. Instituttets itmedarbejdere har mødt forandringerne særdeles positivt, med stor energi og et åbent sind. Det skal de have stor ros og megen tak for. Under ledelse af Søren Christensen, Søren Ertmann og Poul Bang er der de sidste par år opnået særdeles flotte og ret unikke resultater inden for fakultetets it-samarbejde. På de administrative områder er der også forandringer på vej, idet flere institutter nu har indledt et tættere samarbejde omkring fakultetssekretariatet bl.a. på økonomiområdet. Her imødeser instituttet med glæde stærkt tiltrængte effektiviseringer via en langt bedre og mere sammenhængende it-support, hvor elektroniske work flows erstatter papir og dermed overflødiggør mange trivielle rutiner med lille fagligt indhold. Vi ønsker 2

3 at bevare de administrative medarbejdere på instituttet, idet vi mener at fysisk nærhed er utrolig vigtig. Men det er nødvendigt at effektivisere og strømline work flowet, således at der i langt højere grad end i dag undgås dobbeltarbejde på de forskellige niveauer. Udnævnelser, priser og konkurrencer Kurt Melhorn er blevet udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet for sit praktiske og teoretiske arbejde med udviklingen af effektive algoritmer. Han er en af de seks centrale forskere i MADALGO projektet og har gennem en lang årrække bidraget til udviklingen af algoritmeforskningen ved Datalogisk Institut. Lars Arge er blevet medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som har ca. 250 danske og 250 udenlandske forskere som medlemmer. Susanne Bødker er (sammen med en af instituttets tidligere medarbejdere Pelle Ehn) tildelt ACM SIGDOG s RIGO award, som anerkendelse for an individual's lifetime contribution to the field of communication design. Thomas Mailund er tildelt det Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris for sin forskning inden for software udvikling, der kan isolere kræftgivende gener. Bjarke Hammersholt Roune er blevet tildelt videnskabsministerens EliteForsk-rejsestipendium på kr. for et projekt omkring algebraiske beregninger. Instituttet var ved Lars Arge og Peter Bro Miltersen repræsenteret i to af de fem UNIK projekter, som AU udvalgte til fremsendelse. Det er et kvalitetsstempel, men desværre var der ingen af de to projekter, som opnåede finansiering i denne omgang. Troels Bjerre Sørensen har vundet det uofficielle poker robot verdensmesterskab arrangeret i forbindelse med AAAI 2008 konferencen. Vinderen blev udvalgt ved at dommerne lod de indsendte programmer spille mod hinanden. Datalogisk Institut fik to hold i Top-5 ved det netop afholdte nordvesteuropæiske mesterskab i programmering. De to hold bestod af Mark Greve, Kasper Dalgaard Larsen, Jakob Truelsen, Jens Boldsen, Thomas Dueholm Hansen og Adam Ehlers Nyholm Thomsen, og de var coachet af Thomas Mølhave. Nye projekter Instituttet har eksterne bevillinger for ca. 40 Mkr /år. Det betyder, at mere end halvdelen af midlerne til instituttets virke kommer udefra. I løbet af 2008 er der igangsat følgende større projekter med ekstern finansiering: A Scalable Programming Language, Klaus Osterman, European Research Council, 10,5 Mkr. A Platform for Galileo Based Pervasive Positioning, Kaj Grønbæk, Højteknologifonden, 5,9 Mkr. Exploring Design & Use of IT in Local Government beyond Web 2, Susanne Bødker, NABIIT, 4,1 Mkr. Languages and Analyses for Web Programming, Anders Møller, Forskningsrådet for Teknik og Produktion, 3,4 Mkr. Disease Mapping, Thomas Mailund, Forskningsrådet for Natur og Univers, 2,2Mkr. Danmarks smukkeste festival system, Preben Holst Mogensen, Rådet for Teknologi og Innovation, 1,6Mkr. Computational Complexity Theory, Boolean Functions and Circuits, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Carlsbergfondet, 0,9 Mkr. Computational Mathematics, Peter Bro Miltersen, Forskningsrådet for Natur og Univers, 0,8 Mkr. Visual Interaction in Wind-turbine Repair, Preben Holst Mogensen, Rådet for Teknologi og Innovation, 0,8Mkr. Sameksistens af trådløse teknologier til styring og overvågning af energi, Jeppe Rørbæk Brønsted, Rådet for Teknologi og Innovation, 0,8Mkr. I november måned fejredes indvielsen af CareTech, som er en regional 3-årig satsning på 37 Mkr. inden for sundheds-it. CareTach er forankret på Alexandra Instituttet og har Morten Kyng som direktør. Pengene skal bruges til at søsætte projekter, der både skal integrere den nyeste forskning og have et klart forretningsmæssigt perspektiv. Mange af de kommende projekter forventes at ville finde sted på Datalogisk Institut. 3

4 Workshops og sommerskoler Instituttet har i årets løb været vært for følgende events: Workshop on Algebraic Complexity Theory (Peter Bro Miltersen). Workshop on IT Security (Ivan Damgård). 9th Workshop on Coloured Petri Nets and CPN Tools (Kurt Jensen). Workshop on Interactive and Adaptive Furniture (Marianne Graves Petersen) MADALGO Summer School on Cache-Oblivious Algorithms (Lars Arge og Gerth Stølting Brodal). Herudover har vi med succes fortsat traditionen med at indbyde til fredags-forelæsninger med et bredt fagligt sigte. I årets løb har der været følgende foredrag: From Indoor Positioning Towards Pervasive Positioning (Mikkel Baun Kjærgaard) Evolution of Software Modularity (Klaus Ostermann) Parallel Computing on Graphics Hardware for Surgical Simulation and Reconstruction of Magnetic Resonance Imaging (Thomas Sangild) When is the Pen Mightier Than the Keyboard? (Andries van Dam, Brown University) Pervasive Computing, Emergency Response and the Skanderborg Festival (Preben Holst Mogensen). Little Programming Language Secrets (Erik Ernst). Transparency looking Back at Three Decades of Research (Susanne Bødker). Deciding the Undecidable - Who's That Rice Fellow Anyway? (Michael Schwartzbach). I slutningen af juni afholdt instituttet sin årlige "Computer Science Day", hvor der gives smagsprøver på instituttets brede vifte af forskningsaktiviteter via 10 korte foredrag fra instituttets forskningsgrupper. Arrangementet henvender sig også til folk udefra, og er en nem og hurtig måde at skaffe sig indblik i nogle af instituttets mange aktiviteter. Præsentation og anvendelse af forskningsresultater Instituttet deltager hvert år i mange forskellige typer arrangementer, som præsenterer vores forskning og vores uddannelser. Arrangementerne spænder fra folkeskolepraktik, over studiepraktik for gymnasieelever til åbent hus arrangementer for den brede offentlighed. I 2008 var vi bl.a. været involveret i: World Robot Olympiad. Instituttet var hovedarrangør af den danske kvalifikationsturnering, som blev afholdt i Søauditorierne. Her kæmpede 12 hold om at repræsentere Danmark ved finalen. Begge klasser blev vundet af rene pigehold som efterfølgende klarede sig flot i den internationale finale i Japan, hvor det ene opnåede en 7-plads blandt 42 hold i klassen. Interaktiv sofa under Århus Festuge. Center for Interactive Spaces lavede i samarbejde med Århus Festuge og møbelfirmaet BoConcept verdens længste (og meget velbesøgte sofa) på Store Torv i Århus. Det interaktive element bestod af en række små computere og sensorer, der var integreret i sofaen. Med forskellige lydbilleder reagerede sofaen på, hvordan folk forholdt sig, mens de sad i den. IT-Camp for piger blev afholdt i efterårsferien med deltagelse af 18 piger i alderen år. I løbet af de tre dage fik pigerne mulighed for at opleve livet som studerende på Datalogisk Institut, samt prøve kræfter med en række itfaglige emner, såsom designprocesser i it-udvikling, robotteknologi og kryptering. Det faglige indhold var planlagt af Søren Poulsen og blev præsenteret af Marianne Graves Petersen, Ole Caprani og Ivan på Skanderborg Festivalen. Efter 2007 succes en ved Tall Ships Race blev en endnu mere omfattende version af PalCom s beredskabssystem til forbedring af sikkerheden ved store arrangementer afprøvet på Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg. Udover Datalogisk Institut deltog 43D ApS og Alexandra Instituttet i projektet. Forskningens Døgn. Under temaet KLIMA deltog instituttet med to indslag. Med overskriften Oversvømmelse! Hvor? Hvor meget? præsenterede MADALGO ideer og forskning om udviklingen af softwaresystemet TerraStream. Herudover havde Ole Caprani en velbesøgt testbane, hvor 4

5 LEGO-nxt biler illustrerede, hvordan energiforbruget i trafikken kan reduceres ved hjælp af førerløse biler og adaptiv fartkontrol. Besøgsservice. Som sædvanlig har instituttets i årets løb haft besøg af en lang række gæster, bl.a. brancheforeninger, gymnasieklasser og folkeskoleklasser. Her har vi informeret om vores uddannelser og fremvist mange forskellige forskningsprojekter. En stor tak til alle, der har bidraget med foredrag, øvelser, demoer og andre indslag. Undervisning Den nye it-bachelor fortsætter sin succes med et endnu større optag end sidste år. Samtidig markerede datalogiuddannelsen sig med et stigende optag, i stærk kontrast til tendensen i det øvrige land og på resten af fakultetet. Sammenlagt giver dette en rekordoptag på 166 bachelorstudenter i It-bacheloren har i løbet af sit første år markeret sig med sin egen kreative karakter. Studieåret kulminerede med et syv ugers tværfagligt projekt, hvor de studerende gav deres bud på fremtidens avis. Mange af resultaterne imponerede med de gennemarbejdede og originale løsninger, der blev præsenteret på en offentlig udstilling. På datalogiuddannelsen er flere kurser blevet beriget via faglige kontakter til erhvervslivet. På database kurset var det muligt for de studerende at følge op på eksamensresultatet med en efterfølgende professionel IBM-certificering, et tilbud som knap halvdelen af deltagerne valgte at benytte sig af. Flere kandidatkurser har haft gæsteforedrag fra erhvervslivet, typisk leveret af vores egne tidligere kandidater. Endelig har Google, Århus afholdt et helt semesterkursus for kandidatstuderende om teknologien i deres nye V8-engine dette produkt var en verdensnyhed om mandagen og pensum på kurset for vores studerende om tirsdagen. Siden september 2007 har specialekontrakter haft en lovbestemt formel betydning, hvor de tidligere mest var pædagogiske hjælpemidler. Heldigvis viser de nye kontrakter sig også at have positive effekter for alle involverede. Hvis fremskrivningerne holder stik, vil vi se en usædvanlig stor kandidatproduktion i Søgningen til diplomuddannelsen i softwarekonstruktion har igennem de sidste par år ligget stabilt omkring de studerende, mens vores master i IT indenfor softwarekonstruktion i 2008 havde en pæn stigning efter den noget matte start i 2006 og Således blev der optaget 25 på fagpakken Softwarearkitektur i Praksis og et lignende antal på fagpakken Pervasive Computing. Instituttet har i årets løb produceret et stort antal grader på alle niveauer: 9 ph.d.-grader. 40 kandidater (cand. scient.). 20 kandidater (civilingeniører). 60 bachelorer 3 master- og 2 diplomgrader (efter- og videreuddannelse). Tallene for ph.d.-grader er for kalenderåret 2008, mens de øvrige er for perioden okt sept Antallet af indskrevne PhD studerende er på tre år steget fra 56 til 74, dvs. forøget med ca. en tredjedel, og der er stor ekstern medfinansiering af vores stipendier. Udvalg Planlægningen og koordineringen af instituttets mange aktiviteter varetages af instituttets stående udvalg. Dette betyder, at instituttets medarbejdere direkte inddrages i de daglige beslutninger og dermed medvirker til at disse bliver mere indsigtsfulde og kvalificerede. Der er pt. følgende udvalg (med formændene nævnt i parentes): Bibliotek (Susanne Bødker). Efter- og videreuddannelse (Henrik Bærbak Christensen). Forskning (Kurt Jensen). IT (Erik Ernst). Lokaler (Olav Bertelsen har afløst Søren Christensen). Ph.d. (Ivan Damgård). PR (Søren Poulsen). Seminarer (Christian Storm Petersen). 5

6 Undervisning (Michael Schwartzbach og Gudmund Frandsen). Web (Preben Holst Mogensen). Nyt domæne navn Instituttet har besluttet at ændre DAIMI.AU.DK til CS.AU.DK i alle mail- og web-adresser. DAIMI stod oprindelig for Datalogisk Afdeling I Matematisk Institut og akronymet var inspireret af den velkendte revysangerinde med samme navn. DAIMI er velkendt i danske it kredse, men det er svært at bruge og forklare i international sammenhæng. Vi har derfor fundet det mere passende fremover at bruge CS, som er den internationale standardforkortelse for Computer Science. Der er dog ingen tvivl om, at mange af vores medarbejdere også fremover vil bruge DAIMI som kælenavn i lokale sammenhænge. Kurt Jensen Institutleder 6

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2001 April 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen HUMAVISEN Nyt fra Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet September-oktober 2003 Nr. 43 Mindre optag, mindre fakultet? Skal optaget sættes ned? Kulturkamp om institutter Sig navnet: De syv storinstitutterne

Læs mere

Hjernen indtager Sydhavnen. AAU-logo får makeover. Statusløft til socialt arbejde. Største studiestart nogensinde. Minister indviede AAU København

Hjernen indtager Sydhavnen. AAU-logo får makeover. Statusløft til socialt arbejde. Største studiestart nogensinde. Minister indviede AAU København Nr. 6 oktober-november 2012 Hjernen indtager Sydhavnen Minister indviede AAU København AAU-logo får makeover Fra 80'er-stil til 2012 Statusløft til socialt arbejde To nye professorater Største studiestart

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN LYSET OG IDEEN STOL PÅ DIN CHIP DEN SORTE FORD IT VI SKAL STILLE DUMME? TAL MED DIN RUTSCHEBANE kolofon OPLAG. 5000 EKSPL. ISBN: 87-91258-77-4 TRYK: KAILOW-GRAPHIC PROJEKTLEDER: HENRIK MAHNCKE, VTU TILRETTELÆGNING

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10 #18/2013 TEMA Vidensamarbejde Region Midtjylland Magasin for Regional Udvikling Lis for fulde gardiner /10 Virksomheder får hotline til forskerne / 6 De søger den forkromede løsning / 12 De fik en virkelig

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by Hele dette tillæg er Hele en annonce dette tillæg fra Århus er en Kommunes annonce fra Erhvervskontaktudvalg Århus Kommune Århus Vestdanmarks vækstcenter Tiltrækning: International Community trækker kloge

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Grænseløs viden. Intelligent. Send en. livet. tungen. - helt enkelt. Side 4. Side 11. Side 16

Grænseløs viden. Intelligent. Send en. livet. tungen. - helt enkelt. Side 4. Side 11. Side 16 Grænseløs viden Intelligent Send en skarpe software Amtet mail Styr med på IT til påerhvervs- livet - helt enkelt tungen roser CISS medicinen pumperne Side 4 Side 11 Side 16 Direktør Kim Guldstrand Larsen

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 Februar 2000 Status for Alexandra Af Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet A/S Sidste nyt Siden sidste nyhedsbrev er Nokia og Teknologisk Institut

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag:

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 3 2002 Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: Invitation: vær med til at fordele 65 mio. s. 2 Alexandra Instituttet etablerer sig i København s. 3 Danmarks første

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere