Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008"

Transkript

1 Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008 Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at også 2008 har været et godt år for instituttet. Jeg vil gerne takke instituttets medarbejdere for deres store og flotte indsats i årets løb. Det er på grund af den, at instituttet klarer sig så fremragende inden for langt de fleste områder. Vækst på mange områder Specielt er det glædeligt, at vi har forsat vores fremgang med hensyn til at tiltrække nye studerende. Fra 2006 til 2008 er optaget på vores to bachelor studier mere end fordoblet, og instituttet har nu næsten en fjerdedel af alle fakultetets nye bachelorstuderende. Den nye it bachelor, som startede i 2007, har været en stor succes og samtidig har datalogi bacheloren også haft markant fremgang. Det eneste skår i glæden er, at vi stadig har alt for få kvindelige studerende. Det har vi gennem flere år arbejdet hårdt på at forbedre, blandt andet via de årlige IT-Camps for piger, som instituttet har afholdt de i sidste tre år. Der er ingen tvivl om, at det forøgede optag blandt andet skyldes, at IT-BYEN KATRINEBJERG er ved at være et velkendt og højt respekteret brand både i nærområdet, ud over det ganske land og i relevante internationale kredse. Vores fortrinlige PR samarbejde med Alexandra Instituttet bidrager stærkt hertil, men grundlaget er selvfølgelig det særdeles flotte daglige arbejde, som vores medarbejdere udfører. Vi vil fortsat satse benhårdt på markedsføringen af instituttets forskning og uddannelser. I løbet af få uger udkommer DATALOG magasinet, som på 80 sider beskriver mange af instituttets aktiviteter. Magasinet vil blive brugt i forbindelse med forskellige PR- og rekrutteringsaktiviteter. Herudover er erfaringerne med ansættelsen af Søren Poulsen, som manager for it bachelor uddannelsen, så fremragende, at instituttet med økonomisk støtte fra IT-Vest er i færd med at ansætte endnu en fuldtids uddannelsesmanager, så vi bedre vil kunne supportere rekrutteringen, planlægningen og gennemførelsen af alle instituttets uddannelser. Vi byder et stort og varmt velkommen til Ingeniørhøjskolen i Århus, som har besluttet at flytte alle sine elektronik- og it-aktiviteter til Katrinebjerg. Dette er kulminationen på mange års frugtbart samarbejde omkring civilingeniøruddannelsen i Teknisk IT. Udflytningen af Ingeniørhøjskolens aktiviteter er besluttet for at intensivere undervisnings- og forskningssamarbejdet med Universitetet. Planlægningen af de nødvendige nybygninger og ombygninger er i fuldt gang, og det forventes, at ingeniørerne kan være på plads på Katrinebjerg i løbet af sommeren På dette tidspunkt indvies tredje etape af IT-parken på hjørnet af Helsingforsgade og Finlandsgade. Den nye bygning vil bl.a. rumme et auditorium til 250 personer, studenterarbejdspladser og et fælles bibliotek. Herudover vil der være så megen kontorplads, at datalogis specialestuderende kan flyttes fra Codd bygningen, som overtages af ingeniørerne, til IT-parken og dermed blive langt bedre integreret i de respektive forskningsgrupper. Ingeniørerne overtager også lokalerne i Shannon bygningen, og vores lokaler her vil bl.a. blive erstattet af de undervisningslokaler, der om kort tid står færdige i anden etape af IT forskerparken. Som hidtil er det Søren Christensen, der er vores repræsentant i de respektive byggeudvalg, og instituttet vil gerne benytte lejligheden til at takke Søren for en fremragende indsats, som har haft stor betydning for skabelsen af de fortrinlige fysiske rammer, som instituttet råder over. Videnskabeligt personale Michael Schwartzbach er udnævnt til professor inden for programmeringssprog og formelle modeller, mens Peter Bro Miltersen er udnævnt til professor inden for matematisk datalogi. Herudover er Morten Kyng udnævnt til professor inden for pervasive computing (i forlængelse af et 5-årigt msoprofessorat). Et stort tillykke til dem alle. Det er særdeles velfortjent. 1

2 Klaus Ostermann er ansat som lektor inden for Software Engineering. Klaus er en af de kun 250 særligt talentfulde yngre forskere (inden for alle discipliner), som i 2007 blev tildelt et European Research Council grant. Desværre har instituttet også mistet fastansatte VIP er i årets løb, idet Lars M. Kristensen er på vej til et professorat i Bergen, mens Louis Salvail af personlige grunde har besluttet at rejse til Canada. Ole Østerby har fejret sit 40 års jubilæum, mens Susanne Bødker har fejret 25 års jubilæum. Instituttet har en velfungerende VIP-stab, som ligger helt i top på alle gængse parametre for måling af forskning og undervisning både når der sammenlignes med andre danske datalogiske institutter, og når der sammenlignes på tværs af vores eget fakultet. Et andet vidnesbyrd om den høje kvalitet er det faktum, at vi over de sidste 15 år har mistet mere end 15 fastansatte VIP er primært til professorater ved andre danske og udenlandske universiteter. Denne udvikling forventes at fortsætte. Det betyder, at vi skal ansatte 2-3 nye faste VIP er hvert år, hvis vi skal opnå en hårdt tiltrængt forøgelse af den faste VIP-stab. Det er derfor med stor glæde, at instituttet konstaterer, at fakultetet på trods af den anstrengte økonomiske situation er indstillet på at effektuere de opslag/søgekomiteer, som indgår i 2009-delen af den 5-årige strategiplan, som instituttets forskningsudvalg udarbejdede for et år siden. Denne tilsigter en langsom men stabil vækst, således at den fast VIP stab i perioden frem til 2018 forøges til ca. 35 personer. Vi har et stærkt ønske om at ansætte flere fra udlandet og fra andre danske universiteter samt flere kvinder. Teknisk/administrativt personale I foråret tog instituttet afsked med Karen Kjær Møller, som har valgt at trække sig tilbage efter 37 år på datalogi. Karen har gennem alle årene ydet en fantastisk indsats som leder af instituttets sekretærstab. Karens hjælpsomhed over for nyansatte og gæster er legendarisk, og hun har endnu privat kontakt med mange af disse. Instituttet ønsker hende alt godt fremover og takker hende for hendes formidable og uovertrufne indsats gennem alle årene. Det er også med stor beklagelse, at instituttet ved årsskiftet tog afsked med Uffe Engberg, som tiltræder en stilling ved fakultetssekretariatet. Uffe har på mange områder haft afgørende betydning for instituttets succeser. Først via sit virke i BRICS centeret og sidenhen gennem sit arbejde som sekretariatschef for instituttet, hvor han har en stor del af æren for at instituttet også på det administrative område betragtes som et af de absolut bedste. Som ny sekretariatschef har instituttet ansat Annemette Hammer, som de sidste 7 år har arbejdet ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, heraf de sidste 4 år ved Steno Instituttet (nu Institut for Videnskabsstudier). Hun er således allerede dybt fortrolig med de administrative funktioner på et naturvidenskabeligt institut. Arne Nis Jensen er tiltrådt en stilling i sekretariatet, hvor han primært beskæftiger sig med personaleadministration. På både it og web området yder vi nu assistance til en del andre institutter, centre og fakulteter. Vi har derfor udvidet it-staben med Jacob Styrup Bang og Rune Bolding Broberg, mens web-staben er udvidet med Søren Madsen og Morten Nisker. Kirsten Boddum Andersen har fejret sit 40 års jubilæum, mens Søren Ertmann har fejret 25 års jubilæum. Kirsten har i forbindelse med jubilæet modtaget Dronningens Fortjenstmedalje i sølv. Instituttet har en velfungerende teknisk/administrativ stab, der yder en fortrinlig, højtkvalificeret og engageret indsats. På it-området og sandsynligvis også web-området er der store forandringer på vej, hvorved fakultet og universitet forventer at opnå betydelige effektiviseringer og serviceforbedringer. På Datalogisk Institut er fordelen ved disse ændringer ikke så synlige for de øvrige medarbejdere, idet vi allerede har særdeles velfungerende it- og web-afdelinger. På trods heraf er instituttet en varm fortaler for de planlagte forandringer. Det er den rigtige vej at gå set med fakultetets og universitets perspektiv. Instituttets itmedarbejdere har mødt forandringerne særdeles positivt, med stor energi og et åbent sind. Det skal de have stor ros og megen tak for. Under ledelse af Søren Christensen, Søren Ertmann og Poul Bang er der de sidste par år opnået særdeles flotte og ret unikke resultater inden for fakultetets it-samarbejde. På de administrative områder er der også forandringer på vej, idet flere institutter nu har indledt et tættere samarbejde omkring fakultetssekretariatet bl.a. på økonomiområdet. Her imødeser instituttet med glæde stærkt tiltrængte effektiviseringer via en langt bedre og mere sammenhængende it-support, hvor elektroniske work flows erstatter papir og dermed overflødiggør mange trivielle rutiner med lille fagligt indhold. Vi ønsker 2

3 at bevare de administrative medarbejdere på instituttet, idet vi mener at fysisk nærhed er utrolig vigtig. Men det er nødvendigt at effektivisere og strømline work flowet, således at der i langt højere grad end i dag undgås dobbeltarbejde på de forskellige niveauer. Udnævnelser, priser og konkurrencer Kurt Melhorn er blevet udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet for sit praktiske og teoretiske arbejde med udviklingen af effektive algoritmer. Han er en af de seks centrale forskere i MADALGO projektet og har gennem en lang årrække bidraget til udviklingen af algoritmeforskningen ved Datalogisk Institut. Lars Arge er blevet medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som har ca. 250 danske og 250 udenlandske forskere som medlemmer. Susanne Bødker er (sammen med en af instituttets tidligere medarbejdere Pelle Ehn) tildelt ACM SIGDOG s RIGO award, som anerkendelse for an individual's lifetime contribution to the field of communication design. Thomas Mailund er tildelt det Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris for sin forskning inden for software udvikling, der kan isolere kræftgivende gener. Bjarke Hammersholt Roune er blevet tildelt videnskabsministerens EliteForsk-rejsestipendium på kr. for et projekt omkring algebraiske beregninger. Instituttet var ved Lars Arge og Peter Bro Miltersen repræsenteret i to af de fem UNIK projekter, som AU udvalgte til fremsendelse. Det er et kvalitetsstempel, men desværre var der ingen af de to projekter, som opnåede finansiering i denne omgang. Troels Bjerre Sørensen har vundet det uofficielle poker robot verdensmesterskab arrangeret i forbindelse med AAAI 2008 konferencen. Vinderen blev udvalgt ved at dommerne lod de indsendte programmer spille mod hinanden. Datalogisk Institut fik to hold i Top-5 ved det netop afholdte nordvesteuropæiske mesterskab i programmering. De to hold bestod af Mark Greve, Kasper Dalgaard Larsen, Jakob Truelsen, Jens Boldsen, Thomas Dueholm Hansen og Adam Ehlers Nyholm Thomsen, og de var coachet af Thomas Mølhave. Nye projekter Instituttet har eksterne bevillinger for ca. 40 Mkr /år. Det betyder, at mere end halvdelen af midlerne til instituttets virke kommer udefra. I løbet af 2008 er der igangsat følgende større projekter med ekstern finansiering: A Scalable Programming Language, Klaus Osterman, European Research Council, 10,5 Mkr. A Platform for Galileo Based Pervasive Positioning, Kaj Grønbæk, Højteknologifonden, 5,9 Mkr. Exploring Design & Use of IT in Local Government beyond Web 2, Susanne Bødker, NABIIT, 4,1 Mkr. Languages and Analyses for Web Programming, Anders Møller, Forskningsrådet for Teknik og Produktion, 3,4 Mkr. Disease Mapping, Thomas Mailund, Forskningsrådet for Natur og Univers, 2,2Mkr. Danmarks smukkeste festival system, Preben Holst Mogensen, Rådet for Teknologi og Innovation, 1,6Mkr. Computational Complexity Theory, Boolean Functions and Circuits, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Carlsbergfondet, 0,9 Mkr. Computational Mathematics, Peter Bro Miltersen, Forskningsrådet for Natur og Univers, 0,8 Mkr. Visual Interaction in Wind-turbine Repair, Preben Holst Mogensen, Rådet for Teknologi og Innovation, 0,8Mkr. Sameksistens af trådløse teknologier til styring og overvågning af energi, Jeppe Rørbæk Brønsted, Rådet for Teknologi og Innovation, 0,8Mkr. I november måned fejredes indvielsen af CareTech, som er en regional 3-årig satsning på 37 Mkr. inden for sundheds-it. CareTach er forankret på Alexandra Instituttet og har Morten Kyng som direktør. Pengene skal bruges til at søsætte projekter, der både skal integrere den nyeste forskning og have et klart forretningsmæssigt perspektiv. Mange af de kommende projekter forventes at ville finde sted på Datalogisk Institut. 3

4 Workshops og sommerskoler Instituttet har i årets løb været vært for følgende events: Workshop on Algebraic Complexity Theory (Peter Bro Miltersen). Workshop on IT Security (Ivan Damgård). 9th Workshop on Coloured Petri Nets and CPN Tools (Kurt Jensen). Workshop on Interactive and Adaptive Furniture (Marianne Graves Petersen) MADALGO Summer School on Cache-Oblivious Algorithms (Lars Arge og Gerth Stølting Brodal). Herudover har vi med succes fortsat traditionen med at indbyde til fredags-forelæsninger med et bredt fagligt sigte. I årets løb har der været følgende foredrag: From Indoor Positioning Towards Pervasive Positioning (Mikkel Baun Kjærgaard) Evolution of Software Modularity (Klaus Ostermann) Parallel Computing on Graphics Hardware for Surgical Simulation and Reconstruction of Magnetic Resonance Imaging (Thomas Sangild) When is the Pen Mightier Than the Keyboard? (Andries van Dam, Brown University) Pervasive Computing, Emergency Response and the Skanderborg Festival (Preben Holst Mogensen). Little Programming Language Secrets (Erik Ernst). Transparency looking Back at Three Decades of Research (Susanne Bødker). Deciding the Undecidable - Who's That Rice Fellow Anyway? (Michael Schwartzbach). I slutningen af juni afholdt instituttet sin årlige "Computer Science Day", hvor der gives smagsprøver på instituttets brede vifte af forskningsaktiviteter via 10 korte foredrag fra instituttets forskningsgrupper. Arrangementet henvender sig også til folk udefra, og er en nem og hurtig måde at skaffe sig indblik i nogle af instituttets mange aktiviteter. Præsentation og anvendelse af forskningsresultater Instituttet deltager hvert år i mange forskellige typer arrangementer, som præsenterer vores forskning og vores uddannelser. Arrangementerne spænder fra folkeskolepraktik, over studiepraktik for gymnasieelever til åbent hus arrangementer for den brede offentlighed. I 2008 var vi bl.a. været involveret i: World Robot Olympiad. Instituttet var hovedarrangør af den danske kvalifikationsturnering, som blev afholdt i Søauditorierne. Her kæmpede 12 hold om at repræsentere Danmark ved finalen. Begge klasser blev vundet af rene pigehold som efterfølgende klarede sig flot i den internationale finale i Japan, hvor det ene opnåede en 7-plads blandt 42 hold i klassen. Interaktiv sofa under Århus Festuge. Center for Interactive Spaces lavede i samarbejde med Århus Festuge og møbelfirmaet BoConcept verdens længste (og meget velbesøgte sofa) på Store Torv i Århus. Det interaktive element bestod af en række små computere og sensorer, der var integreret i sofaen. Med forskellige lydbilleder reagerede sofaen på, hvordan folk forholdt sig, mens de sad i den. IT-Camp for piger blev afholdt i efterårsferien med deltagelse af 18 piger i alderen år. I løbet af de tre dage fik pigerne mulighed for at opleve livet som studerende på Datalogisk Institut, samt prøve kræfter med en række itfaglige emner, såsom designprocesser i it-udvikling, robotteknologi og kryptering. Det faglige indhold var planlagt af Søren Poulsen og blev præsenteret af Marianne Graves Petersen, Ole Caprani og Ivan på Skanderborg Festivalen. Efter 2007 succes en ved Tall Ships Race blev en endnu mere omfattende version af PalCom s beredskabssystem til forbedring af sikkerheden ved store arrangementer afprøvet på Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg. Udover Datalogisk Institut deltog 43D ApS og Alexandra Instituttet i projektet. Forskningens Døgn. Under temaet KLIMA deltog instituttet med to indslag. Med overskriften Oversvømmelse! Hvor? Hvor meget? præsenterede MADALGO ideer og forskning om udviklingen af softwaresystemet TerraStream. Herudover havde Ole Caprani en velbesøgt testbane, hvor 4

5 LEGO-nxt biler illustrerede, hvordan energiforbruget i trafikken kan reduceres ved hjælp af førerløse biler og adaptiv fartkontrol. Besøgsservice. Som sædvanlig har instituttets i årets løb haft besøg af en lang række gæster, bl.a. brancheforeninger, gymnasieklasser og folkeskoleklasser. Her har vi informeret om vores uddannelser og fremvist mange forskellige forskningsprojekter. En stor tak til alle, der har bidraget med foredrag, øvelser, demoer og andre indslag. Undervisning Den nye it-bachelor fortsætter sin succes med et endnu større optag end sidste år. Samtidig markerede datalogiuddannelsen sig med et stigende optag, i stærk kontrast til tendensen i det øvrige land og på resten af fakultetet. Sammenlagt giver dette en rekordoptag på 166 bachelorstudenter i It-bacheloren har i løbet af sit første år markeret sig med sin egen kreative karakter. Studieåret kulminerede med et syv ugers tværfagligt projekt, hvor de studerende gav deres bud på fremtidens avis. Mange af resultaterne imponerede med de gennemarbejdede og originale løsninger, der blev præsenteret på en offentlig udstilling. På datalogiuddannelsen er flere kurser blevet beriget via faglige kontakter til erhvervslivet. På database kurset var det muligt for de studerende at følge op på eksamensresultatet med en efterfølgende professionel IBM-certificering, et tilbud som knap halvdelen af deltagerne valgte at benytte sig af. Flere kandidatkurser har haft gæsteforedrag fra erhvervslivet, typisk leveret af vores egne tidligere kandidater. Endelig har Google, Århus afholdt et helt semesterkursus for kandidatstuderende om teknologien i deres nye V8-engine dette produkt var en verdensnyhed om mandagen og pensum på kurset for vores studerende om tirsdagen. Siden september 2007 har specialekontrakter haft en lovbestemt formel betydning, hvor de tidligere mest var pædagogiske hjælpemidler. Heldigvis viser de nye kontrakter sig også at have positive effekter for alle involverede. Hvis fremskrivningerne holder stik, vil vi se en usædvanlig stor kandidatproduktion i Søgningen til diplomuddannelsen i softwarekonstruktion har igennem de sidste par år ligget stabilt omkring de studerende, mens vores master i IT indenfor softwarekonstruktion i 2008 havde en pæn stigning efter den noget matte start i 2006 og Således blev der optaget 25 på fagpakken Softwarearkitektur i Praksis og et lignende antal på fagpakken Pervasive Computing. Instituttet har i årets løb produceret et stort antal grader på alle niveauer: 9 ph.d.-grader. 40 kandidater (cand. scient.). 20 kandidater (civilingeniører). 60 bachelorer 3 master- og 2 diplomgrader (efter- og videreuddannelse). Tallene for ph.d.-grader er for kalenderåret 2008, mens de øvrige er for perioden okt sept Antallet af indskrevne PhD studerende er på tre år steget fra 56 til 74, dvs. forøget med ca. en tredjedel, og der er stor ekstern medfinansiering af vores stipendier. Udvalg Planlægningen og koordineringen af instituttets mange aktiviteter varetages af instituttets stående udvalg. Dette betyder, at instituttets medarbejdere direkte inddrages i de daglige beslutninger og dermed medvirker til at disse bliver mere indsigtsfulde og kvalificerede. Der er pt. følgende udvalg (med formændene nævnt i parentes): Bibliotek (Susanne Bødker). Efter- og videreuddannelse (Henrik Bærbak Christensen). Forskning (Kurt Jensen). IT (Erik Ernst). Lokaler (Olav Bertelsen har afløst Søren Christensen). Ph.d. (Ivan Damgård). PR (Søren Poulsen). Seminarer (Christian Storm Petersen). 5

6 Undervisning (Michael Schwartzbach og Gudmund Frandsen). Web (Preben Holst Mogensen). Nyt domæne navn Instituttet har besluttet at ændre DAIMI.AU.DK til CS.AU.DK i alle mail- og web-adresser. DAIMI stod oprindelig for Datalogisk Afdeling I Matematisk Institut og akronymet var inspireret af den velkendte revysangerinde med samme navn. DAIMI er velkendt i danske it kredse, men det er svært at bruge og forklare i international sammenhæng. Vi har derfor fundet det mere passende fremover at bruge CS, som er den internationale standardforkortelse for Computer Science. Der er dog ingen tvivl om, at mange af vores medarbejdere også fremover vil bruge DAIMI som kælenavn i lokale sammenhænge. Kurt Jensen Institutleder 6

Informationsmøde. Januar 2009

Informationsmøde. Januar 2009 Informationsmøde Januar 2009 1. Status for 2008 (gennemgang af mini-årsberetningen). 2. Orientering om instituttets økonomi (regnskab 2008 og budget for 2009). 3. Status for realiseringen af instituttets

Læs mere

Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Datalogisk Institut Aarhus Universitet AU Datalogisk Institut Aarhus Universitet Årsrapport 2008 Datalogisk institut 2008 Vi skriver år 2009, endnu et år er gået på Datalogisk Institut, og det har givet anledning til at gøre status for året

Læs mere

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2009

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2009 Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2009 Det er med stor glæde, at jeg endnu en gang kan konstatere, at det forløbne år har været yderst succesfuldt og budt på vækst og fremgang på mange forskellige

Læs mere

Informationsmøde + Institutrådsmøde

Informationsmøde + Institutrådsmøde Informationsmøde + Institutrådsmøde Januar 2008 1. Evaluering af 2007 ud fra mini-årsberetningen. Kurt Jensen kjensen@daimi.au.dk 2. Gennemgang og diskussion af instituttets strategiplan. 3. Gennemgang

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd 1 Den digitale verden 2 Digitalisering og lidt tal IKT-sektoren omsætter

Læs mere

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden IT UNIVERSITETET Velkommen til den digitale verden IT Universitetet er dedikeret akademisk viden, der har med computeren at gøre; uddannelse og forskning inden for spil, kommunikation, business og softwareudvikling.

Læs mere

datalog Uddannelser forskning og erhverv Instituttets forskergrupper Magasin om datalogisk institut ved Aarhus universitet

datalog Uddannelser forskning og erhverv Instituttets forskergrupper Magasin om datalogisk institut ved Aarhus universitet datalog Magasin om datalogisk institut ved Aarhus universitet Uddannelser forskning og erhverv Instituttets forskergrupper < Thomas krydser biologi og datalogi for at finde menneskets rødder side 68 Mig

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet

Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet Science Center Sorø - 4. september 2009 Overblik Hvem er jeg? Hvad er MADALGO? Algoritmiske problemstilling? Vidensspredning Gerth Stølting Brodal Cand. scient.,

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 32 Anmodning om operatør-rolle på projekt

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Rolf Fagerberg Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Studiestart, 1. september, 2014 1 / 15 Hvad arbejder du med bagefter?

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

T.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik. Naturvidenskaberne

T.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik. Naturvidenskaberne i Naturvidenskaberne Institut for Matematiske Fag Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet 23. marts 2007 Mission Thiele Centret er etableret med det formål at stimulere forskning og forskeruddannelse

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Bachelor-Orientering for IT-bachelorer. Revideret 10. oktober 2016

Bachelor-Orientering for IT-bachelorer. Revideret 10. oktober 2016 Bachelor-Orientering for IT-bachelorer Revideret 10. oktober 2016 Bachelor-Orientering Slides: www.cs.au.dk/studieorientering NB: ny studieordning fra efteråret 2017 Disse slides beskriver reglerne der

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Datamatiker Datalog. For studerende startet 2015

Datamatiker Datalog. For studerende startet 2015 Datamatiker Datalog For studerende startet 2015 http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/studiemiljoe/inf ormationsmoeder/studieorientering-f2015/ 14-08-2015 Datamatiker 2015 1 Datamatiker

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne rekruttere ingeniører og kandidater fra de videregående uddannelser og samarbejde om praktik og projekter?

Hvordan kan virksomhederne rekruttere ingeniører og kandidater fra de videregående uddannelser og samarbejde om praktik og projekter? Hvordan kan virksomhederne rekruttere ingeniører og kandidater fra de videregående uddannelser og samarbejde om praktik og projekter? Afdelingschef Dorte Lau Baggesen Mikrobiologi & Produktion I FRONTLINJEN

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Institutmøde 25. januar 2007

Institutmøde 25. januar 2007 Dagsorden 13.00-13.30 Fusionsmidler og nye aktiviteter Michael Christensen 13.30-13.45 Nye databaser Jan Bartholdy 13.45-14.15 Ny MSc in Information Management Søren Erik Nielsen 14.15-14.30 Kaffe 14.30-16.00

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Benchmarking og rekruttering 1 Benchmarking partnere University of California Los Angeles (UCLA). Eindhoven University of Technology (TU/e). Københavns Universitet (KU) Los Angeles er blandt de 10 bedste

Læs mere

Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af Universitetsledelsen

Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af Universitetsledelsen Medlemmerne af medarbejderprojektgruppen Medlemmerne af studenterprojektgruppen Medlemmerne af følgegruppen Kære medlemmer. Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG. 2 NOVEMBER, 2012 Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG csaudk Bachelororientering hvorfor? Bachelor Specialisering Kandidat.Alle skal træffe valg i løbet af bachelorudannelsen, som kan have indflydelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Det Frie Forskningsråds opslag 2010

Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Hovedansøgningsfrist 1. marts 2010 Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Forårsopslaget gælder for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 Udgivet af Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Dato og tid: 25.09.2013 kl. 8.30-15.30 Sted: University College Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Tilmelding: science.esbjergkommune.dk

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2010!

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2010! Datalogisk Institut Årsrapport 2010 Aarhus Universitet AU Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2010 Det er med stor glæde og stolthed, at jeg endnu en gang kan konstatere, at det forløbne år har været

Læs mere

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 Aarhus Universitet Aarhus Universitet i fortsat udvikling med vækst på helt centrale områder Rekordoptag i 2009 Større forskningsbevillinger Betydelig

Læs mere

I løbet af 2006 identificeres sammenligningsparametre, som ITU forpligter sig til at opgøre og offentliggøre parametrene årligt fra 2007.

I løbet af 2006 identificeres sammenligningsparametre, som ITU forpligter sig til at opgøre og offentliggøre parametrene årligt fra 2007. Side 1 af 9 Bilag 7 Benchmarking af forskningen Resultatmål 13 i udviklingskontrakten er: I løbet af 2006 identificeres sammenligningsparametre, som ITU forpligter sig til at opgøre og offentliggøre parametrene

Læs mere

Fokuseret Talentudvikling

Fokuseret Talentudvikling Fokuseret Talentudvikling AU Bestyrelsesseminar 1. september 2008 En rapport fra gulvet.. AU Strategi 2008-2012 Mål for Fokuseret Talentudvikling: kvaliteten af ph.d.-uddannelserne kan måle sig med de

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i Kognitiv Semiotik

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i Kognitiv Semiotik US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i Kognitiv Semiotik Navn på universitet i udlandet: University of Tartu Land: Estland Periode: Fra:29/8/2012 Til:29/1/2013

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Erhvervsservice døgnet 2009

Erhvervsservice døgnet 2009 Erhvervsservice døgnet 2009 Finn Støy 30-04-2009 IT-beskæftigelsen i Danmark 2 Finn Støy 30-04-2009 IT giver en historisk mulighed for at skabe erhvervsudvikling. - forøgede muligheder i en krisetid! 3

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere