Informationsmøde + Institutrådsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde + Institutrådsmøde"

Transkript

1 Informationsmøde + Institutrådsmøde Januar Evaluering af 2007 ud fra mini-årsberetningen. Kurt Jensen 2. Gennemgang og diskussion af instituttets strategiplan. 3. Gennemgang og diskussion af instituttets økonomi. 4. Eventuelt. I må gerne stille opklarende spørgsmål undervejs. 1

2 Punkt 1 Evaluering af 2007 ud fra mini-årsberetningen endnu et succesfyldt år 2

3 10-års jubilæum blev oprettet 1. januar Vi kan derfor ved årsskiftet fejre vores 10 års jubilæum som selvstændigt institut. Fagets historie ved Aarhus Universitet er dog langt ældre. Forskning og undervisning startede for ca. 40 år siden omkring Aarhus Universitets Regnecenter (oprettet i 1965). Fra 1971 til 1998 var datalogi organisatorisk en afdeling under Matematisk Institut. 3

4 VIP personale Instituttet har en fantastisk velfungerende og aktiv VIP-stab. Vi ligger helt i top på alle gængse parametre for måling af forskning og undervisning både når der sammenlignes med andre danske datalogiske institutter og når der sammenlignes på tværs af vores eget fakultet. Halvdelen af instituttets finansiering kommer fra eksterne midler, såsom EU, forskningsråd, fonde, firmaer og lignende. Vi vil forholdsvis let kunne forøge den eksterne finansiering, men dette kræver, at der sideløbende sker en tilsvarende forøgelse af den faste videnskabelige stab. Disse ting kommer vi tilbage til i punktet om strategiplanen. 4

5 Nye professorer Lars Arge er udnævnt til professor indenfor Algoritmer og Data Strukturer (i forlængelse af et Rømer professorat). Susanne Bødker er udnævnt til professor indenfor Menneske Maskine Interaktion (i forlængelse af et 5-årigt forskningsprofessorat). Mogens Nielsen er tiltrådt en nyoprettet stilling som leder af fakultetets samlede ph.d.-skole. 5

6 Nye lektorer Lars Michael Kristensen er ansat som lektor indenfor Distribuerede Systemer. Klaus Ostermann er ansat som lektor indenfor Software Engineering. Klaus kommer fra Darmstadt i Tyskland. Han er en af de kun 250 særligt talentfulde yngre forskere (indenfor alle discipliner), som i 2007 blev tildelt et European Research Council grant på ca. 10 Mkr. 6

7 TAP personale Vi har en særdeles velfungerende teknisk/administrativ stab, der yder en fortrinlig, højtkvalificeret og særdeles engageret indsats. Der er sket en betragtelig udvidelse af både it-staben og web-staben. Det skyldes, at vi på disse områder yder support til en række andre institutter/fakulteter, som har samme behov for os og bruger de samme tekniske løsninger. Herved opnås en betydelig synergieffekt, og de samlede udgifter kan dermed formindskes. Også sekretariatet er udvidet. Det skyldes primært væksten i eksterne bevillinger samt den nye it bacheloruddannelse. 7

8 It-stab og Web-support Torsten Nielsen (it-staben). Endnu en fuldtidsstilling er under opslag. Søren Madsen, 1. februar (leder af web-support). Morten Nisker (it-support) 8

9 Sekretariatet Arne Nis Jensen tiltræde 1. februar (erstatter Karen Kjær Møller, skal arbejde med personaleadministration mv.). Dorthe Haagen Nielsen (erstatter Lene Kjeldsteen som sekretær for PhD området). Anja Kragh Svennesen (økonomiområdet). Oksana Orlenko (elev). Else Magård (leder af Madalgos sekretariat). 9

10 Manager for it bacheloren Søren Poulsen. Manager for den nyoprettede it-bachelor uddannelse). Er desuden blevet formand for instituttets PR-udvalg, hvor han har afløst Ivan Damgård, der i stedet er blevet formand for PhD udvalget efter Mogens Nielsen. 10

11 Udnævnelser Ole Lehrmann Madsen er blevet medlem af bestyrelsen for det Strategiske Forskningsråd. Michael Schwartzbach er blevet medlem af Forskningsrådet for Natur og Univers. Michael Schwartzbach er blevet formand for den bibliometriske faggruppe for datalogi under VTUs nye projekt om forskningsindikatorer. Susanne Bødker er blevet medlem af den bibliometriske faggruppe for informationssystemer. 11

12 Priser og æresbevisninger Lars M. Kristensen er tildelt det Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris. Michael Schwartzbach er tildelt en "Google Research Award". Anders Møller er tildelt IBM Faculty Award for sin forskning indenfor programanalyse. Center for Interactive Spaces er tildelt den prestigefyldte internationale pris Red dot best of the best award for designet af deres interaktive gulv. 12

13 I løbet af året startede et nyt grundforskningscenter Center for Massive Data Algorithmics under ledelse af Lars Arge og Gerth Stølting Brodal og med Else Magård som leder af sekretariatet. Centeret har deltagelse af forskere fra: Max-Planck-Institute for Informatics i Tyskland. Massachusetts Institute of Technology i USA. Hovedparten af aktiviteterne ligger dog i Århus. 13

14 Nye projekter (1) Instituttet har i 2007 modtaget nye bevillinger til en samlet værdi af knap 50 Mkr, heriblandt følgende: A Scalable Programming Language, Klaus Osterman, European Research Council, 10,5 Mkr. Brugerdreven Sundhedsinnovation, Morten Kyng, Rådet for Teknologi og Innovation, 6,2 Mkr. A Platform for Galileo Based Pervasive Positioning, Kaj Grønbæk, Højteknologifonden, 5,9 Mkr. Exploring Design & Use of IT in Local Government beyond Web 2, Susanne Bødker, NABIIT, 4,1 Mkr. 14

15 Nye projekter (2) Languages and Analyses for Web Programming, Anders Møller, Forskningsrådet for Teknik og Produktion, 3,4 Mkr. Interaktivitet til Sportsomgivelser, Kaj Grønbæk, ISIS2, 2,9 Mkr. Mobile Home Center, Kaj Grønbæk, Højteknologifonden, 2,5 Mkr. Computer Aided Cryptographic Engineering, Ivan B. Damgård, European Union, 2,1 Mkr. A Mobile Social Context-Aware Web Infrastruture, Frank Allan Hansen, Forskningsrådet for Teknik og Produktion, 2,1 Mkr. 15

16 Workshops og sommerskoler Instituttet har i årets løb været vært for følgende workshops og sommerskoler: 8th Workshop on Coloured Petri Nets and CPN Tools (Kurt Jensen). Workshop on Multiple and Ubiquitous Interaction (Susanne Bødker). Summer School on Streaming Data Algorithms (Lars Arge og Gerth Stølting Brodal). 16

17 Fredagsforelæsninger I årets løb har der været følgende foredrag: Forskningssamarbejde med Erhvervslivet (Ole Lehrmann Madsen). Center for Massive Data Algorithmics (Lars Arge). How Computer Science brings Man closer to Chimpanzee (Thomas Mailund, Bioinformatics Research Center). At Koble Klogt og Sende Klart (Torben K. Jensen, Centre for Learning and Education, AU). Creative Support Tools - A Grand Challenge (Ben Shneidermann, University of Maryland). Sugar Beets and Security - Secure Auction using New Cryptographic Techniques (Ivan Damgaard). Algorithmic Game Theory (Peter Bro Miltersen). Exploring Large State Spaces (Lars M. Kristensen). Interacting with your Sofa - Interaction Design for Pervasive Computing (Marianne Graves Petersen). 17

18 Computer Science Day I slutningen af juni afholdt instituttet "Computer Science Day 2007". 10 korte foredrag af repræsentanter for instituttets forskellige forskningsgrupper. Arrangementet var velbesøgt af både studerende og medarbejdere. Også mange besøgende "udefra". En exit poll viste, at et overvældende antal af deltagerne var tilfredse med udbyttet af dagen. Arrangementet vil derfor fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed. 18

19 Præsentation af forskning og uddannelser Under ledelse af PR-udvalget deltager instituttet hvert år i ca. 20 forskellige typer arrangementer som præsenterer vores forskning og vores uddannelser, herunder: folkeskolepraktik, studiepraktik for gymnasieelever, pige-camps, åbent hus arrangementer for den brede offentlighed. Folkeskolepraktik Pige-camp HCI åbent hus Uddannelsesmesse 19

20 Bidrag til eksterne events (1) Mariko Mori udstillingen på ARoS Installationer, hvor brugerne med kroppen udforsker kunstnerens inspirationsmateriale, heriblandt 25 lydzoner med retningsbestemt lyd, der aktiveres af besøgende vha. sensorer. Foto: Ole Hein Tall Ships' Races Afprøvning af prototyper, der giver politi, præhospital og brandvæsen bedre overblik ved store arrangementer/ulykker. 20

21 Bidrag til eksterne events (2) Århus Festuge Visuelle tags på festugeplakaterne og fliserne på den Røde Rute gav festugedeltagerne adgang til information om forskellige events via deres mobil-telefoner. Forskningens Døgn Informationssystem baseret på RFID tags på madvarer, så man automatisk kan hente informationer om disse på PDA er, mobiltelefoner samt displays i indkøbsvogne og køleskabe. 21

22 Startede august Alle 45 studiepladser blev besat uden nedgang på den eksisterende datalogi bachelor. Hermed opnåede instituttet en 50% forøgelse af sit optagelsestal. Specialiseringer indenfor: Software. Produktdesign (Arkitektskolen). Forretningsforståelse (Handelshøjskolen). Studerende tilbydes lønnede studiejobs, først i en dansk og siden i en udenlandsk it-virksomhed. Flyvende start bl.a. andet på grund af den helt fantastisk flotte indsats som Søren Poulsen har leveret som nyansat manager for uddannelsen. 22

23 Output fra undervisningen Instituttet har i årets løb produceret et stort antal grader, på alle niveauer: 12 ph.d.-grader. 67 kandidater (cand. scient.). 20 kandidater (civilingeniører). 58 bachelorer. 5 diplomgrader (efter- og videreuddannelse). 23

24 Instituttets udvalg Planlægningen og koordineringen af instituttets mange aktiviteter varetages for en stor del af instituttets stående udvalg i et nært samarbejde med institutlederen. Det betyder at langt de fleste af instituttets faste medarbejder direkte inddrages i de daglige beslutninger pået område som de har en særlig interesse for og indsigt i. Væsentlig aflastningen for institutlederen. Medvirkende til, at der træffes mere indsigtsfulde og kvalificerede beslutninger. 24

25 Udvalgene og deres formænd Bibliotek (Susanne Bødker). Efter- og videreuddannelse (Henrik Bærbak Christiensen). Forskning (Kurt Jensen). IT (Erik Ernst). Lokaler (Søren Christensen). Ph.d. (Ivan Damgård). PR (Søren Poulsen). Seminarer (Christian Storm Petersen). Undervisning (Michael Schwartzbach og Gudmund Frandsen). Web (Preben Holst Mogensen). 25

26 Afgående udvalgsformænd Ole Østerby har efter 34 år (= hans halve liv) forladt formandsposten for biblioteksudvalget, men er stadig medlem af udvalget. Gennem disse år har Ole ydet en helt fantastisk indsats og han er stærkt medvirkende til, at vi i dag har et særdeles godt og velrenommeret bibliotek. Ole Caprani har forladt posten som formand for PR-udvalget efter at have beklædt denne post i en lang årrække. Ole er stadig medlem af udvalget og vil også fremover på sin entusiastiske og engagerende facon medvirke i mange af de arrangementer som udvalget står for. 26

27 Slut på mini-årsberetningen Spørgsmål/kommentarer???? Alle er velkomne til at ytre sig (også dem der ikke er medlem af institutrådet). 27

28 Punkt 2 Gennemgang og diskussion af instituttets strategiplan 28

29 Gammel udbygningsplan fra Maj : Algorithms and Data Structures. Bioinformatics. Software Systems. 2004: Human-Computer Interaction. Semantics. Cryptography and Security : Mindre konkret. Med lidt forsinkelse er planens to første år blevet fulgt. 29

30 Ny strategiplan Planen er lavet af mig i nært samarbejde med forskningsudvalget. Siden udarbejdelsen af 2003 planen, er der mange ting der har ændret sig: Politiske prioriteringer (nationalt, regionalt, og lokalt). Nye muligheder og nye tendenser indenfor forskningen. Tab af fast VIP-personale (og dermed ekspertise indenfor visse områder). Der er stadig behov for en mærkbar forøgelse af den faste VIP-stab. Væksten bør baseres på strategiske overvejelser og bør bygge på både eksisterende og nye styrkeområder. 30

31 Strategisk vigtighed og relevans Computere er en del af al menneskelig aktivitet, og de er uundværlige i et moderne samfund. Nye forskningsområder er opstået, f.eks.: pervasive computing, netværk og protokoller, nye typer interfaces, massive data, osv. Interdisciplinær og multidisciplinær. Nationalt: Forskning og uddannelse betragtes som nøglen til international konkurrencedygtighed. Regionalt: Initiativer indenfor madvarer, energi/miljø og hospitaler/sundhed. Lokalt: Etableringen af IT-byen Katrinebjerg. 31

32 Universitetet er blevet udvidet Multidisciplinære aspekter er blevet styrket gennem fusionerne med: Handelshøjskolen. Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks JordbrugsForskning. Danmarks Pædagogiske Universitet. Omfattende samarbejde med Ingeniørhøjskolen omkring uddannelsen af civilingeniører. 32

33 Udviklingskontrakt med ministeriet Kraftig forøgelse af antal studerende på IT-uddannelserne. Mange af de nyoptagne vil være på (bl.a. på ITbacheloren). Fordoble antallet af PhD studerende. Det vil sandsynligvis medføre, at antallet af PhD studenter i datalogi bliver mere end fordoblet. Bredere anvendelse af universitetsforskning, f.eks. via patenter, licensaftaler og spin-off virksomheder. IT-byen Katrinebjerg og Alexandra Instituttet nævnes som forbilleder for samarbejde med industri og andre organisationer. Teoretisk naturvidenskab er et af seks fokusområder. Datalogi er involveret i flere af aktiviteterne indenfor dette område. 33

34 Datalogi i Århus Afdeling i Matematisk Institut fra I perioden fordobledes den totale stab fra 80 til 160 personer primært på grund af voldsom vækst i ekstern finansiering. Et uafhængigt så lyset i januar fødselsdag! Over en periode på 5-6 år er instituttet gradvist flyttet til IT-byen Katrinebjerg, som en del af universitets plan om at samle alle IT aktiviteter her. Der er tæt samarbejde med andre organisationer på Katrinebjerg, specielt IMV og Alexandra Instituttet. 34

35 Udvikling i den fastansatte VIP-stab Den faste VIP-stab har været af stort set samme størrelse de sidste 20 år og er langt fra vokset proportionalt med den øvrige stab. 35

36 STÅ produktion i forhold til den totale VIP-stab 36

37 Antal PhD studerende i forhold til den totale VIP-stab 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Computer Science Chemistry Molecular Biology Physics and Astronomy Biology Mathematical Sciences The Steno Institute Earth Sciences 37

38 Antal PhD studerende i forhold til den faste VIP-stab 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Computer Science Chemistry Physics and Astronomy Molecular Biology Biology The Steno Institute Mathematical Sciences Earth Sciences 38

39 Antal PhD studerende i forhold til den faste VIP-stab 2,5 2 1,5 1 0,5 Tallene er fra et fælles benchmarking projekt med: IT Universitet i København (ITU). Institut for Matematisk Modellering (IMM) på Danmarks Teknisk Universitet (DTU). på Aarhus Universitet (AU). på Aalborg Universitet (AAU). 0 ITU DTU AU AAU 39

40 Antal reviewede publikationer i forhold til den totale VIP-stab 40

41 Løn- og driftsudgifter i forhold til antal reviewede publikationer 41

42 Antal reviewede publikationer og bøger i forhold til den totale VIP-stab 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ITU IMM AU AAU 42

43 Procentdel af den totale VIP-stab med H-index over 5, 10 og AU ITU IMM KU AAU or more 10 or more 20 or more Meget succesfuld forsker 43

44 Forskningsgrupper (1) Algoritmer og data strukturer Lars Arge, Gerth Stølting Brodal, (Erik Meineche Schmidt). Bioinformatik Christian Nørgaard Storm Pedersen. Kompleksitetsteori Gudmund Frandsen, Peter Bro Miltersen, (Sven Skyum). Computer grafik og videnskabelige beregninger Ole Østerby, Peter Møller-Nielsen, (Ken Museth, adjunct prof). Kryptografi og sikkerhed Ivan Bjerre Damgård, Louis Salvail. Menneske-maskine interaktion Olav Wedege Bertelsen, Susanne Bødker, Kaj Grønbæk, Morten Kyng, Preben Holst Mogensen. 44

45 Forskningsgrupper (2) Modellering og validering af distribuerede systemer Lars Michael Kristensen, Søren Christensen (halvtids), (Kurt Jensen). Objekt-orienterede software systemer Henrik Bærbak Christensen, Erik Ernst, Klaus Marius Hansen, Klaus Ostermann, (Ole Lehrmann Madsen). Programmeringssprog og formelle modeller Olivier Danvy, Anders Møller, Michael I. Schwartzbach, (Mogens Nielsen). Uden for grupperne Ole Caprani. I alt 26 personer (inklusiv KJ og SC, men eksklusiv EMS, MN, OLM, SS). 45

46 Strategiske muligheder De udfordringer som dataloger står overfor kan ikke længere klares med ekspertise fra et enkelt af fagets områder. Interdisciplinær og multidisciplinær forskning er nøglen til succes, og dette kalder på samarbejde mellem forskellige dele af datalogi samt samarbejde med andre fag. Politiske prioriteringer, nationalt og regionalt, placerer datalogi centralt og skaber et potentiale, som instituttet bør være parat til at udnytte. På de følgende slides vil vi se på synergimuligheder: indenfor instituttet, indenfor fakultetet, sammen med andre institutioner. 46

47 Muligheder indenfor instituttet Instituttet har allerede en del forskningsprojekter, hvor nogle af vores eksisterende grupper arbejder sammen, f.eks.: Secure Information Management and Processing (SIMAP). Palpable Computing (PALCOM). IT Security for Citizens (ITSCI). Vi har således vist, at vi er i stand til at udnytte mulighederne for synergier mellem eksisterende grupper, og vi tror det samme kan gøres mellem eksisterende grupper og nye områder, som vi ønsker at udvikle. En sådan strategi er mere farbar end forsøg på at opbygge helt nye grupper. Det er lettere at tiltrække højtkvalificerede forskere, når de direkte kan finde samarbejdspartnere i instituttet. 47

48 Synergier mellem eksisterende og nye grupper Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Eksisterende gruppe Ny gruppe Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe 48

49 Synergier indenfor instituttet (1) Effektive algoritmer for massive data er et forskningsområde med voksende betydning og med forbindelser til f.eks. pervasive computing. Udover at være interessant som et selvstændigt forskningsområde, tilbydes gode muligheder for multidisciplinært samarbejde. Som eksempel, kan databaser kan være katalysator mellem algoritmer og data strukturer og programmeringssprog og formelle modeller. Forskere indenfor algoritmik og kompleksitetsteori interesserer sig nu for algoritmisk spilteori. Dette er i tråd med tendensen til at se anvendelsen af computere som et stort sammenhængende system, hvor de forskellige enheder interagerer med andre, som kan have konfliktende interesser. 49

50 Synergier indenfor instituttet (2) Den forøgede brug af computere betyder, at IT-sikkerhed bliver endnu mere vigtig. Specifikation og design af sikre systemer kræver mulighed for at udtrykke sikkerhedsmål og analysere om de kan opfyldes. Dette giver et lovende grænseområde mellem programmeringssprog og formelle modeller og kryptografi og sikkerhed. Et systems reelle sikkerhed afhænger ikke blot af dets tekniske udformning, men også af dets brugbarhed. Hvis brugerne er ude af stand til at forstå de relevante sikkerhedsaspekter i et system vil de lave dårlige beslutninger, hvorved sikkerheden tabes. Derfor er reel sikkerhed et lovende grænseområde mellem kryptografi og sikkerhed og menneske-maskine interaktion. 50

51 Synergier indenfor instituttet (3) Pervasive computing har længe været et fokusområde for instituttet. Succesen for denne type systemer afhænger i høj grad af deres brugergrænseflade, software arkitektur, effektivitet og de netværk/protokoller som tillader computere dynamisk adgang til ressourcer på andre computere. I tilgift er pålideligheden af denne type systemer af afgørende betydning. Det er derfor vigtigt at være i stand til validere og verificere er system før det tages i brug. Endelig er computer grafik et område indenfor hvilken instituttet ønsker at opbygge en ny gruppe. Også her er der stærke forbindelser til andre aktiviteter og grupper i instituttet. 51

52 Muligheder indenfor fakultetet Instituttet har haft betydelig succes med at opdage og udvikle muligheder for fælles forskningsprojekter med andre fagområder på vores fakultet,f.eks.: Algoritmer og data strukturer med biologi (bioinformatik). Kryptografi og sikkerhed med fysik (kvantekryptografi). Algoritmer og data strukturer med geologi og biologi (GIS-systemer). Kompleksitetsteori og algoritmer og data strukturer med matematik (videnskabelige beregninger). Vi mener, at multidisciplinære initiativer er vigtige. De bør imidlertid planlægges og koordineres på fakultets niveau, og er derfor ikke direkte medtaget i vores plan for ansættelser. 52

53 Muligheder med andre institutioner Vi er i gang med at udvide vores aktiviteter indenfor pervasive healthcare (samarbejde med Universitetshospitalet, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Region Midtjylland og Ingeniørhøjskolen). Vi samarbejder med Arkitektskolen (omkring Center for Interaktive Rum). Vi har også samarbejde med nogle af de institutioner der for nylig har fusioneret med Aarhus Universitet, specielt: Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet (massive terrændata og GIS-systemer). Danmarks Miljøundersøgelser (klimaændringer og GIS-systemer). Handelshøjskolen (forretningsforståelse). 53

54 Muligheder indenfor undervisning Instituttet samarbejder med et antal institutioner omkring undervisning, specielt: Ingeniørhøjskolen (uddannelse af civilingeniører). Arkitektskolen (produktdesign specialiseringen af den nye it bachelor uddannelse). Handelshøjskolen (forretningsforståelse specialiseringen af den nye it bachelor uddannelse). IMV (multimedie uddannelsen og BRICS2 forskerskolen). 54

55 Ændret fokusering Tab af fastansat VIP-stab har betydet en kraftig reduktion af nogle af vores forskningsgrupper. Vi mener ikke at sådanne områder altid skal genopbygges. I stedet ser vi det som en mulighed til at revidere vores fokusering. For mange år siden havde vi en stærk gruppe indenfor VLSI design. Indtil for få år siden havde vi en aktiv gruppe indenfor komplekse systemer og kunstig intelligens. Semantik og logik har for nylig lidt tilsvarende tab, og vi har i stedet opbygget naboområder såsom programmeringssprog og mobile computing. En tilsvarende ændring er sket indenfor systemarbejde, hvilket har ført til aktiviteter indenfor menneske-maskine interaktion og pervasive computing. 55

56 Alvorlig mangel på kvinder I lighed med mange andre datalogiske institutter verden over, har vi alvorlige problemer med at rekruttere kvindelige studerende og efterfølgende kvindelige VIP er. Vi forsøger at tiltrække flere kvindelige studerende, bl.a. ved at køre IT-camps for piger hvert efterår. Vi ønsker at gøre det mere attraktivt for kvindelige studerende at starte PhD studier og at udvikle en ansættelsespolitik, som bl.a. tager hensyn til barselsorlov når forskningsmeriter skal vurderes. Vi overvejer at bruge søgekommiteer til at finde kvindelige forskere indenfor specifikke områder. Vi vil overveje at ansætte en ekstra person, når en kvindelig ansøger får en topevaluering uden at være den foretrukne. 56

57 Vi ønsker en international VIP-stab Over årene har instituttet haft et stort antal udlændinge i sin fastansatte VIP-stab. Dette har været ekstremt frugtbart og har på afgørende bidraget til instituttets succes. Desværre er der en højere udskiftningstakt for denne gruppe og de fleste udlændinge har nu forladt os (primært af familiære grunde eller fordi de har vundet attraktive professorater i deres hjemlande). Instituttet ønsker at forøge antallet af udlændinge i den fastansatte VIP-stab, hvor der nu kun er få tilbage. For at opnå dette vil vi benytte søgekommiteer og bruge vores forskellige netværk til at lokalisere og tiltrække topkvalificeret VIP-stab fra udlandet (og fra andre danske universiteter). 57

58 Nødvendigt at udvide den fastansatte stab Mangel på fastansat VIP-stab er i stigende grad en flaskehals for yderligere ekspansion af instituttets aktiviteter. Instituttet har en betydelig mindre procentdel fastansat VIP-stab end andre tilsvarende institutter i Danmark og udlandet. De eksisterende fastansatte VIP er bruger en stor del af deres tid på projektansøgninger, projektadministration og ledelse af projekter. Dette nedsætter incitamentet og mulighederne for at starte nye projekter. Instituttet forslår derfor en forøgelse af den faste VIP-stab fra de nuværende 26 personer til ca. 35 personer i Dette er konsistent med instituttets vision, som siger: Over a period of 10 years the number of permanent academic members of staff should increase by 10, at least, half of them preferably from other institutions. 58

59 Fastansat VIP-stab rejser fra os Siden 1995 har instituttet mistet 13 medlemmer af sin faste VIP-stab. De fleste af disse er blevet professorer på andre universiteter i Danmark eller udlandet (eller indgået i ledelsen af vores fakultet). Dette er et klart vidnesbyrd om vores stabs særdeles høje kvalifikationer. Der er ingen grund til at tro, at dette vil ændre sig over de næste år (og vi har allerede kendskab til en lektor som vil forlade os i 2008). Herudover får vi mindst to pensioneringer indenfor de næste 5 år : Ole Østerby (født 1939) og Peter Møller-Nielsen (født 1942). 59

60 Mere aggressiv professorpolitik Instituttet ønsker fortsat en mere aggressiv professorpolitik. Mange højtkvalificerede VIP er forlader os. Det vidner om et påtrængende behov for at kunne tilbyde mere prestigefyldte stillinger samt bedre lønforhold. 60

61 Langsom men stabil vækst Planen beskriver 16 nye stillinger indenfor den kommende 5-års periode. Det er erfaringen fra tidligere planer, at nogle af stillinger vil blive udskudt/opgivet af forskellige grunde. Der kan også være situationer, hvor det bliver hensigtsmæssigt at tilføje en ny stilling, f.eks. hvis: vi mister eksisterende VIP-stab og kompetence indenfor kritiske områder, eller vi får mulighed for at tiltrække topkvalitet forskere indenfor andre interessante områder. Vi tror at den foreslåede plan vil føre til en netto-tilvækst på ca. én person om året i de 5 år som planen dækker. Hvis nettotilvæksten viser sig at være væsentligt større må planen revideres. 61

62 Detaljeret udbygningsplan (1) 2007 (allerede undervejs) Software architecture for distributed embedded systems Computer graphics. Databases. Interaction design Complexity theory. Cryptographic protocols. Massive data algorithms. Software architecture for mobile computing. Årene angiver tidspunktet for opslag. Ansættelse sker typisk op til 1 år senere 62

63 Detaljeret udbygningsplan (2) 2010 Computer graphics. Massive data algorithms. Massive data algorithms. Modern computer networks og 2012 Context awareness and multi-sensory systems. Model checking. Programming languages and security. Security. 63

64 Planens videre skæbne Efter dette møde laves der en endelig plan som fremsendes og diskuteres med dekanen. Det er erfaringen fra tidligere planer at nogle af stillinger vil blive udskudt/opgivet af forskellige grunde. Der kan også være situationer, hvor det bliver hensigtsmæssigt at tilføje en ny stilling. Det er uklart om væksten kan ske så hurtigt som vi ønsker. Planen kan derfor ikke forventes at blive fulgt i alle detaljer. 64

65 Slut på strategiplanen Spørgsmål/kommentarer???? Alle er velkomne til at ytre sig (også dem der ikke er medlem af institutrådet). 65

66 Punkt 3 Gennemgang og diskussion af instituttets økonomi 66

67 Indtægter fra NAT Stambevilling Efter- og videreudd BiRC-support CAVI-support Brian Mayoh (emeritus) Centrale IT samarbejde IT-bachelor (Søren P) TAP-lønforbedringer TR-kompens. (Kirsten B) Løn (Birgit P + Uffe) 550 Ombygninger 657 Tilskud til VIP-gæst Diverse BUDGET Ingen kompensation for løn og prisstigninger Egenbetaling Kompensation Kompensation Kompensation Tilskud (primært Turing) 67

68 Særlige indtægter Web-support (Alex, NAT, SUND) IT-support (Alex, Geo, Idræt, mv.) Dækningsbidrag (større projekter) Andre aftaler

69 Lønudgifter Post Doc. 25 Hardware Software Webdesign Stud.programmør Sekretær Regnskab Stud.medhjælp Stud.underviser Anden TAP Konsulentbistand Udvidelse Udvidelse Overlap mv. Udvidelse Udvidelse (Uffe, Birgit P, Søren P, CAVI) 69

70 Indretning og vedligehold Grønne planter Rengøringsartikler Inventar mv Færre omflytninger i

71 Driftsudgifter Stillingsannoncer Kommunikation Bøger, aviser, blade Kontorartikler Telefon, mobiltelefon, ADSL, annoncering Kørsel, drift af tjenestebil Forsendelse og porto Tryk Anden drift

72 IT-udgifter HW/SW maskiner Admin. maskiner Stud./multimedie maskiner Materiel og programmel Service og drift (kopi mv.) Elektronikværksted

73 Bibliotek Bøger Tidsskrifter LNCS mv Indbinding Flere og flere udgifter dækkes centralt Vi har ikke længere ret meget på papir 73

74 Rejser, møder og repræsentation VIP rejser HW/SW rejser Sekretariats rejser Studenter rejser Møder og repræsentation Personalepleje De fleste rejser er i forbindelse med uddannelse 74

75 Særlige udgifter Brian Mayoh, multimed Løn-aftaler (Alex, lyd, mv.) Ph.d. tilskud Driftsaftaler (NFIT) Andre aftaler Ekstraordinære udgifter Web design Etablering af PhD konti Afskrivninger Forudbetalinger

76 Særlige udgifter i 2007 Reparationer i ADA Flyttefirma 31 IT-bibliotek (fra 2006) 27 Indretning af kaffestue 66 Indkøb af LEGO udstyr 125 Ombygninger (Ada, Turing, Hopper, Bush) i tilskud fra NAT Rygealtan 12 CANON fejlafregning

77 Salg (indtægt) Tjenestebil Forsendelse og porto 12 7 Tryk Kopikort Andet salg

78 Samlet resultat Kassebeholdning primo Overskud/underskud Vores årlige omsætning er på ca. 18 millioner kr. Overskuddet i 2007 er på knap 4 % af omsætningen. Det er rimeligt. På grund af det store (og uventede) overskud i 2006, er kassebeholdningen stor. Vi har derfor betydeligt råderum med hensyn til at starte nye aktiviteter. Konklusion: Instituttet har en særdeles sund økonomi. 78

Informationsmøde. Januar 2009

Informationsmøde. Januar 2009 Informationsmøde Januar 2009 1. Status for 2008 (gennemgang af mini-årsberetningen). 2. Orientering om instituttets økonomi (regnskab 2008 og budget for 2009). 3. Status for realiseringen af instituttets

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Benchmarking og rekruttering 1 Benchmarking partnere University of California Los Angeles (UCLA). Eindhoven University of Technology (TU/e). Københavns Universitet (KU) Los Angeles er blandt de 10 bedste

Læs mere

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008 Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008 Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at også 2008 har været et godt år for instituttet. Jeg vil gerne takke instituttets medarbejdere for deres store og

Læs mere

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd 1 Den digitale verden 2 Digitalisering og lidt tal IKT-sektoren omsætter

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2009

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2009 Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2009 Det er med stor glæde, at jeg endnu en gang kan konstatere, at det forløbne år har været yderst succesfuldt og budt på vækst og fremgang på mange forskellige

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Critical Pervasive Computing

Critical Pervasive Computing Critical Pervasive Computing Kvalitetskrav til fremtidens pervasive computing systemer Ole Lehrmann Madsen direktør, Alexandra Instituttet A/S professor, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Pervasive

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG. 2 NOVEMBER, 2012 Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG csaudk Bachelororientering hvorfor? Bachelor Specialisering Kandidat.Alle skal træffe valg i løbet af bachelorudannelsen, som kan have indflydelse

Læs mere

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Rolf Fagerberg Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Studiestart, 1. september, 2014 1 / 15 Hvad arbejder du med bagefter?

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet

Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet Science Center Sorø - 4. september 2009 Overblik Hvem er jeg? Hvad er MADALGO? Algoritmiske problemstilling? Vidensspredning Gerth Stølting Brodal Cand. scient.,

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Bachelor-Orientering for IT-bachelorer. Revideret 10. oktober 2016

Bachelor-Orientering for IT-bachelorer. Revideret 10. oktober 2016 Bachelor-Orientering for IT-bachelorer Revideret 10. oktober 2016 Bachelor-Orientering Slides: www.cs.au.dk/studieorientering NB: ny studieordning fra efteråret 2017 Disse slides beskriver reglerne der

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Datalogisk Institut Aarhus Universitet AU Datalogisk Institut Aarhus Universitet Årsrapport 2008 Datalogisk institut 2008 Vi skriver år 2009, endnu et år er gået på Datalogisk Institut, og det har givet anledning til at gøre status for året

Læs mere

science sci ence SCIENCE.AU.DK ELEMENTER 2009 INTRODUKTION

science sci ence SCIENCE.AU.DK ELEMENTER 2009 INTRODUKTION INTRODUKTION Designlinien til Det Naturvidenskabelige Fakultet tager udgangspunkt i seks forskellige designelementer, som består af følgende: logo, webadresse, 5. element, farven, ikoner og collager. Elementerne

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience

Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience KØBENHAVNS UNIVERSITET Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience Hidtil er videnskabelig indsigt fortrinsvis opnået enten gennem opstilling af teorier eller gennem observationer i naturen

Læs mere

I løbet af 2006 identificeres sammenligningsparametre, som ITU forpligter sig til at opgøre og offentliggøre parametrene årligt fra 2007.

I løbet af 2006 identificeres sammenligningsparametre, som ITU forpligter sig til at opgøre og offentliggøre parametrene årligt fra 2007. Side 1 af 9 Bilag 7 Benchmarking af forskningen Resultatmål 13 i udviklingskontrakten er: I løbet af 2006 identificeres sammenligningsparametre, som ITU forpligter sig til at opgøre og offentliggøre parametrene

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Annika B. Lindberg, ph.d. i biologi Kommunikationsafdelingen, Faculty of Science and Technology 1 INDHOLD Det nye Aarhus Universitet Tilbud til dig Samarbejde

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015 Bachelor-Orientering for dataloger Revideret 11. September 2015 Bachelor-orientering Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger Slides: www.cs.au.dk/studieorientering Bachelor-orientering

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

TTO miniseminarer På Fair vis retur. Seminar 24.2

TTO miniseminarer På Fair vis retur. Seminar 24.2 TTO miniseminarer På Fair vis retur Seminar 24.2 Deltagere 24. februar Institutleder (og formand for patentudvalget) Erik Østergaard Jensen (NAT) Professor Flemming Besenbacher (NAT) Institutleder Klaus

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden IT UNIVERSITETET Velkommen til den digitale verden IT Universitetet er dedikeret akademisk viden, der har med computeren at gøre; uddannelse og forskning inden for spil, kommunikation, business og softwareudvikling.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Datalogisk Institut Aarhus Universitet Datalogisk Institut Aarhus Universitet Årsrapport 2007 Februar 2008 Datalogisk Institut 2007 Ved udløbet af 2007 er det naturligt at gøre status, og dette år har igen været yderst succesrigt for instituttet.

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Erhvervsservice døgnet 2009

Erhvervsservice døgnet 2009 Erhvervsservice døgnet 2009 Finn Støy 30-04-2009 IT-beskæftigelsen i Danmark 2 Finn Støy 30-04-2009 IT giver en historisk mulighed for at skabe erhvervsudvikling. - forøgede muligheder i en krisetid! 3

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 32 Anmodning om operatør-rolle på projekt

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Erhvervs-phd-ordningen

Erhvervs-phd-ordningen Erhvervs-phd-ordningen Peter Sestoft IT-Universitetet i København CFIR 2016-08-24 1 The speaker MSc 1988 computer science and mathematics and PhD 1991, DIKU, Copenhagen University KU, DTU, KVL and ITU;

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U )

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) J A K O B S T O U S T R U P P R O D E K A N, A A U - T E C H UHR- M N T, UIO, 2 7. O K T O B E R, 2 0 1 7 AAU organisation

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

CITI strategi for 2013-2015

CITI strategi for 2013-2015 CITI strategi for 2013-2015 Udfordringer og muligheder Center for IT Innovation (CITI) har siden 2008 bidraget til vækst i tværfaglig it i uddannelser og forskning på Københavns Universitet (KU). I perioden

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik Geoteknik på DTU Byg Sektionen for geoteknik Sektionen for geoteknik VIP Anette Krogsbøll Ida Fabricius Ole Hededal Anders Monzurul Alam Stuhr-Jørgensen Varvara Zania PhD Ahmed Awadalkarim Ernest Mbia

Læs mere

datalog Uddannelser forskning og erhverv Instituttets forskergrupper Magasin om datalogisk institut ved Aarhus universitet

datalog Uddannelser forskning og erhverv Instituttets forskergrupper Magasin om datalogisk institut ved Aarhus universitet datalog Magasin om datalogisk institut ved Aarhus universitet Uddannelser forskning og erhverv Instituttets forskergrupper < Thomas krydser biologi og datalogi for at finde menneskets rødder side 68 Mig

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af Universitetsledelsen

Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af Universitetsledelsen Medlemmerne af medarbejderprojektgruppen Medlemmerne af studenterprojektgruppen Medlemmerne af følgegruppen Kære medlemmer. Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af

Læs mere

TEK Innovation. Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet.

TEK Innovation. Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet. TEK Innovation Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet. Det Tekniske Fakultet Uddannelser Bachelor-/ Specialeprojekter/ Semesterprojekter Ingeniørpraktik ErhvervsPhD og -Postdoc InnoBooster

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere