Informationsmøde + Institutrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde + Institutrådsmøde"

Transkript

1 Informationsmøde + Institutrådsmøde Januar Evaluering af 2007 ud fra mini-årsberetningen. Kurt Jensen 2. Gennemgang og diskussion af instituttets strategiplan. 3. Gennemgang og diskussion af instituttets økonomi. 4. Eventuelt. I må gerne stille opklarende spørgsmål undervejs. 1

2 Punkt 1 Evaluering af 2007 ud fra mini-årsberetningen endnu et succesfyldt år 2

3 10-års jubilæum blev oprettet 1. januar Vi kan derfor ved årsskiftet fejre vores 10 års jubilæum som selvstændigt institut. Fagets historie ved Aarhus Universitet er dog langt ældre. Forskning og undervisning startede for ca. 40 år siden omkring Aarhus Universitets Regnecenter (oprettet i 1965). Fra 1971 til 1998 var datalogi organisatorisk en afdeling under Matematisk Institut. 3

4 VIP personale Instituttet har en fantastisk velfungerende og aktiv VIP-stab. Vi ligger helt i top på alle gængse parametre for måling af forskning og undervisning både når der sammenlignes med andre danske datalogiske institutter og når der sammenlignes på tværs af vores eget fakultet. Halvdelen af instituttets finansiering kommer fra eksterne midler, såsom EU, forskningsråd, fonde, firmaer og lignende. Vi vil forholdsvis let kunne forøge den eksterne finansiering, men dette kræver, at der sideløbende sker en tilsvarende forøgelse af den faste videnskabelige stab. Disse ting kommer vi tilbage til i punktet om strategiplanen. 4

5 Nye professorer Lars Arge er udnævnt til professor indenfor Algoritmer og Data Strukturer (i forlængelse af et Rømer professorat). Susanne Bødker er udnævnt til professor indenfor Menneske Maskine Interaktion (i forlængelse af et 5-årigt forskningsprofessorat). Mogens Nielsen er tiltrådt en nyoprettet stilling som leder af fakultetets samlede ph.d.-skole. 5

6 Nye lektorer Lars Michael Kristensen er ansat som lektor indenfor Distribuerede Systemer. Klaus Ostermann er ansat som lektor indenfor Software Engineering. Klaus kommer fra Darmstadt i Tyskland. Han er en af de kun 250 særligt talentfulde yngre forskere (indenfor alle discipliner), som i 2007 blev tildelt et European Research Council grant på ca. 10 Mkr. 6

7 TAP personale Vi har en særdeles velfungerende teknisk/administrativ stab, der yder en fortrinlig, højtkvalificeret og særdeles engageret indsats. Der er sket en betragtelig udvidelse af både it-staben og web-staben. Det skyldes, at vi på disse områder yder support til en række andre institutter/fakulteter, som har samme behov for os og bruger de samme tekniske løsninger. Herved opnås en betydelig synergieffekt, og de samlede udgifter kan dermed formindskes. Også sekretariatet er udvidet. Det skyldes primært væksten i eksterne bevillinger samt den nye it bacheloruddannelse. 7

8 It-stab og Web-support Torsten Nielsen (it-staben). Endnu en fuldtidsstilling er under opslag. Søren Madsen, 1. februar (leder af web-support). Morten Nisker (it-support) 8

9 Sekretariatet Arne Nis Jensen tiltræde 1. februar (erstatter Karen Kjær Møller, skal arbejde med personaleadministration mv.). Dorthe Haagen Nielsen (erstatter Lene Kjeldsteen som sekretær for PhD området). Anja Kragh Svennesen (økonomiområdet). Oksana Orlenko (elev). Else Magård (leder af Madalgos sekretariat). 9

10 Manager for it bacheloren Søren Poulsen. Manager for den nyoprettede it-bachelor uddannelse). Er desuden blevet formand for instituttets PR-udvalg, hvor han har afløst Ivan Damgård, der i stedet er blevet formand for PhD udvalget efter Mogens Nielsen. 10

11 Udnævnelser Ole Lehrmann Madsen er blevet medlem af bestyrelsen for det Strategiske Forskningsråd. Michael Schwartzbach er blevet medlem af Forskningsrådet for Natur og Univers. Michael Schwartzbach er blevet formand for den bibliometriske faggruppe for datalogi under VTUs nye projekt om forskningsindikatorer. Susanne Bødker er blevet medlem af den bibliometriske faggruppe for informationssystemer. 11

12 Priser og æresbevisninger Lars M. Kristensen er tildelt det Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris. Michael Schwartzbach er tildelt en "Google Research Award". Anders Møller er tildelt IBM Faculty Award for sin forskning indenfor programanalyse. Center for Interactive Spaces er tildelt den prestigefyldte internationale pris Red dot best of the best award for designet af deres interaktive gulv. 12

13 I løbet af året startede et nyt grundforskningscenter Center for Massive Data Algorithmics under ledelse af Lars Arge og Gerth Stølting Brodal og med Else Magård som leder af sekretariatet. Centeret har deltagelse af forskere fra: Max-Planck-Institute for Informatics i Tyskland. Massachusetts Institute of Technology i USA. Hovedparten af aktiviteterne ligger dog i Århus. 13

14 Nye projekter (1) Instituttet har i 2007 modtaget nye bevillinger til en samlet værdi af knap 50 Mkr, heriblandt følgende: A Scalable Programming Language, Klaus Osterman, European Research Council, 10,5 Mkr. Brugerdreven Sundhedsinnovation, Morten Kyng, Rådet for Teknologi og Innovation, 6,2 Mkr. A Platform for Galileo Based Pervasive Positioning, Kaj Grønbæk, Højteknologifonden, 5,9 Mkr. Exploring Design & Use of IT in Local Government beyond Web 2, Susanne Bødker, NABIIT, 4,1 Mkr. 14

15 Nye projekter (2) Languages and Analyses for Web Programming, Anders Møller, Forskningsrådet for Teknik og Produktion, 3,4 Mkr. Interaktivitet til Sportsomgivelser, Kaj Grønbæk, ISIS2, 2,9 Mkr. Mobile Home Center, Kaj Grønbæk, Højteknologifonden, 2,5 Mkr. Computer Aided Cryptographic Engineering, Ivan B. Damgård, European Union, 2,1 Mkr. A Mobile Social Context-Aware Web Infrastruture, Frank Allan Hansen, Forskningsrådet for Teknik og Produktion, 2,1 Mkr. 15

16 Workshops og sommerskoler Instituttet har i årets løb været vært for følgende workshops og sommerskoler: 8th Workshop on Coloured Petri Nets and CPN Tools (Kurt Jensen). Workshop on Multiple and Ubiquitous Interaction (Susanne Bødker). Summer School on Streaming Data Algorithms (Lars Arge og Gerth Stølting Brodal). 16

17 Fredagsforelæsninger I årets løb har der været følgende foredrag: Forskningssamarbejde med Erhvervslivet (Ole Lehrmann Madsen). Center for Massive Data Algorithmics (Lars Arge). How Computer Science brings Man closer to Chimpanzee (Thomas Mailund, Bioinformatics Research Center). At Koble Klogt og Sende Klart (Torben K. Jensen, Centre for Learning and Education, AU). Creative Support Tools - A Grand Challenge (Ben Shneidermann, University of Maryland). Sugar Beets and Security - Secure Auction using New Cryptographic Techniques (Ivan Damgaard). Algorithmic Game Theory (Peter Bro Miltersen). Exploring Large State Spaces (Lars M. Kristensen). Interacting with your Sofa - Interaction Design for Pervasive Computing (Marianne Graves Petersen). 17

18 Computer Science Day I slutningen af juni afholdt instituttet "Computer Science Day 2007". 10 korte foredrag af repræsentanter for instituttets forskellige forskningsgrupper. Arrangementet var velbesøgt af både studerende og medarbejdere. Også mange besøgende "udefra". En exit poll viste, at et overvældende antal af deltagerne var tilfredse med udbyttet af dagen. Arrangementet vil derfor fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed. 18

19 Præsentation af forskning og uddannelser Under ledelse af PR-udvalget deltager instituttet hvert år i ca. 20 forskellige typer arrangementer som præsenterer vores forskning og vores uddannelser, herunder: folkeskolepraktik, studiepraktik for gymnasieelever, pige-camps, åbent hus arrangementer for den brede offentlighed. Folkeskolepraktik Pige-camp HCI åbent hus Uddannelsesmesse 19

20 Bidrag til eksterne events (1) Mariko Mori udstillingen på ARoS Installationer, hvor brugerne med kroppen udforsker kunstnerens inspirationsmateriale, heriblandt 25 lydzoner med retningsbestemt lyd, der aktiveres af besøgende vha. sensorer. Foto: Ole Hein Tall Ships' Races Afprøvning af prototyper, der giver politi, præhospital og brandvæsen bedre overblik ved store arrangementer/ulykker. 20

21 Bidrag til eksterne events (2) Århus Festuge Visuelle tags på festugeplakaterne og fliserne på den Røde Rute gav festugedeltagerne adgang til information om forskellige events via deres mobil-telefoner. Forskningens Døgn Informationssystem baseret på RFID tags på madvarer, så man automatisk kan hente informationer om disse på PDA er, mobiltelefoner samt displays i indkøbsvogne og køleskabe. 21

22 Startede august Alle 45 studiepladser blev besat uden nedgang på den eksisterende datalogi bachelor. Hermed opnåede instituttet en 50% forøgelse af sit optagelsestal. Specialiseringer indenfor: Software. Produktdesign (Arkitektskolen). Forretningsforståelse (Handelshøjskolen). Studerende tilbydes lønnede studiejobs, først i en dansk og siden i en udenlandsk it-virksomhed. Flyvende start bl.a. andet på grund af den helt fantastisk flotte indsats som Søren Poulsen har leveret som nyansat manager for uddannelsen. 22

23 Output fra undervisningen Instituttet har i årets løb produceret et stort antal grader, på alle niveauer: 12 ph.d.-grader. 67 kandidater (cand. scient.). 20 kandidater (civilingeniører). 58 bachelorer. 5 diplomgrader (efter- og videreuddannelse). 23

24 Instituttets udvalg Planlægningen og koordineringen af instituttets mange aktiviteter varetages for en stor del af instituttets stående udvalg i et nært samarbejde med institutlederen. Det betyder at langt de fleste af instituttets faste medarbejder direkte inddrages i de daglige beslutninger pået område som de har en særlig interesse for og indsigt i. Væsentlig aflastningen for institutlederen. Medvirkende til, at der træffes mere indsigtsfulde og kvalificerede beslutninger. 24

25 Udvalgene og deres formænd Bibliotek (Susanne Bødker). Efter- og videreuddannelse (Henrik Bærbak Christiensen). Forskning (Kurt Jensen). IT (Erik Ernst). Lokaler (Søren Christensen). Ph.d. (Ivan Damgård). PR (Søren Poulsen). Seminarer (Christian Storm Petersen). Undervisning (Michael Schwartzbach og Gudmund Frandsen). Web (Preben Holst Mogensen). 25

26 Afgående udvalgsformænd Ole Østerby har efter 34 år (= hans halve liv) forladt formandsposten for biblioteksudvalget, men er stadig medlem af udvalget. Gennem disse år har Ole ydet en helt fantastisk indsats og han er stærkt medvirkende til, at vi i dag har et særdeles godt og velrenommeret bibliotek. Ole Caprani har forladt posten som formand for PR-udvalget efter at have beklædt denne post i en lang årrække. Ole er stadig medlem af udvalget og vil også fremover på sin entusiastiske og engagerende facon medvirke i mange af de arrangementer som udvalget står for. 26

27 Slut på mini-årsberetningen Spørgsmål/kommentarer???? Alle er velkomne til at ytre sig (også dem der ikke er medlem af institutrådet). 27

28 Punkt 2 Gennemgang og diskussion af instituttets strategiplan 28

29 Gammel udbygningsplan fra Maj : Algorithms and Data Structures. Bioinformatics. Software Systems. 2004: Human-Computer Interaction. Semantics. Cryptography and Security : Mindre konkret. Med lidt forsinkelse er planens to første år blevet fulgt. 29

30 Ny strategiplan Planen er lavet af mig i nært samarbejde med forskningsudvalget. Siden udarbejdelsen af 2003 planen, er der mange ting der har ændret sig: Politiske prioriteringer (nationalt, regionalt, og lokalt). Nye muligheder og nye tendenser indenfor forskningen. Tab af fast VIP-personale (og dermed ekspertise indenfor visse områder). Der er stadig behov for en mærkbar forøgelse af den faste VIP-stab. Væksten bør baseres på strategiske overvejelser og bør bygge på både eksisterende og nye styrkeområder. 30

31 Strategisk vigtighed og relevans Computere er en del af al menneskelig aktivitet, og de er uundværlige i et moderne samfund. Nye forskningsområder er opstået, f.eks.: pervasive computing, netværk og protokoller, nye typer interfaces, massive data, osv. Interdisciplinær og multidisciplinær. Nationalt: Forskning og uddannelse betragtes som nøglen til international konkurrencedygtighed. Regionalt: Initiativer indenfor madvarer, energi/miljø og hospitaler/sundhed. Lokalt: Etableringen af IT-byen Katrinebjerg. 31

32 Universitetet er blevet udvidet Multidisciplinære aspekter er blevet styrket gennem fusionerne med: Handelshøjskolen. Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks JordbrugsForskning. Danmarks Pædagogiske Universitet. Omfattende samarbejde med Ingeniørhøjskolen omkring uddannelsen af civilingeniører. 32

33 Udviklingskontrakt med ministeriet Kraftig forøgelse af antal studerende på IT-uddannelserne. Mange af de nyoptagne vil være på (bl.a. på ITbacheloren). Fordoble antallet af PhD studerende. Det vil sandsynligvis medføre, at antallet af PhD studenter i datalogi bliver mere end fordoblet. Bredere anvendelse af universitetsforskning, f.eks. via patenter, licensaftaler og spin-off virksomheder. IT-byen Katrinebjerg og Alexandra Instituttet nævnes som forbilleder for samarbejde med industri og andre organisationer. Teoretisk naturvidenskab er et af seks fokusområder. Datalogi er involveret i flere af aktiviteterne indenfor dette område. 33

34 Datalogi i Århus Afdeling i Matematisk Institut fra I perioden fordobledes den totale stab fra 80 til 160 personer primært på grund af voldsom vækst i ekstern finansiering. Et uafhængigt så lyset i januar fødselsdag! Over en periode på 5-6 år er instituttet gradvist flyttet til IT-byen Katrinebjerg, som en del af universitets plan om at samle alle IT aktiviteter her. Der er tæt samarbejde med andre organisationer på Katrinebjerg, specielt IMV og Alexandra Instituttet. 34

35 Udvikling i den fastansatte VIP-stab Den faste VIP-stab har været af stort set samme størrelse de sidste 20 år og er langt fra vokset proportionalt med den øvrige stab. 35

36 STÅ produktion i forhold til den totale VIP-stab 36

37 Antal PhD studerende i forhold til den totale VIP-stab 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Computer Science Chemistry Molecular Biology Physics and Astronomy Biology Mathematical Sciences The Steno Institute Earth Sciences 37

38 Antal PhD studerende i forhold til den faste VIP-stab 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Computer Science Chemistry Physics and Astronomy Molecular Biology Biology The Steno Institute Mathematical Sciences Earth Sciences 38

39 Antal PhD studerende i forhold til den faste VIP-stab 2,5 2 1,5 1 0,5 Tallene er fra et fælles benchmarking projekt med: IT Universitet i København (ITU). Institut for Matematisk Modellering (IMM) på Danmarks Teknisk Universitet (DTU). på Aarhus Universitet (AU). på Aalborg Universitet (AAU). 0 ITU DTU AU AAU 39

40 Antal reviewede publikationer i forhold til den totale VIP-stab 40

41 Løn- og driftsudgifter i forhold til antal reviewede publikationer 41

42 Antal reviewede publikationer og bøger i forhold til den totale VIP-stab 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ITU IMM AU AAU 42

43 Procentdel af den totale VIP-stab med H-index over 5, 10 og AU ITU IMM KU AAU or more 10 or more 20 or more Meget succesfuld forsker 43

44 Forskningsgrupper (1) Algoritmer og data strukturer Lars Arge, Gerth Stølting Brodal, (Erik Meineche Schmidt). Bioinformatik Christian Nørgaard Storm Pedersen. Kompleksitetsteori Gudmund Frandsen, Peter Bro Miltersen, (Sven Skyum). Computer grafik og videnskabelige beregninger Ole Østerby, Peter Møller-Nielsen, (Ken Museth, adjunct prof). Kryptografi og sikkerhed Ivan Bjerre Damgård, Louis Salvail. Menneske-maskine interaktion Olav Wedege Bertelsen, Susanne Bødker, Kaj Grønbæk, Morten Kyng, Preben Holst Mogensen. 44

45 Forskningsgrupper (2) Modellering og validering af distribuerede systemer Lars Michael Kristensen, Søren Christensen (halvtids), (Kurt Jensen). Objekt-orienterede software systemer Henrik Bærbak Christensen, Erik Ernst, Klaus Marius Hansen, Klaus Ostermann, (Ole Lehrmann Madsen). Programmeringssprog og formelle modeller Olivier Danvy, Anders Møller, Michael I. Schwartzbach, (Mogens Nielsen). Uden for grupperne Ole Caprani. I alt 26 personer (inklusiv KJ og SC, men eksklusiv EMS, MN, OLM, SS). 45

46 Strategiske muligheder De udfordringer som dataloger står overfor kan ikke længere klares med ekspertise fra et enkelt af fagets områder. Interdisciplinær og multidisciplinær forskning er nøglen til succes, og dette kalder på samarbejde mellem forskellige dele af datalogi samt samarbejde med andre fag. Politiske prioriteringer, nationalt og regionalt, placerer datalogi centralt og skaber et potentiale, som instituttet bør være parat til at udnytte. På de følgende slides vil vi se på synergimuligheder: indenfor instituttet, indenfor fakultetet, sammen med andre institutioner. 46

47 Muligheder indenfor instituttet Instituttet har allerede en del forskningsprojekter, hvor nogle af vores eksisterende grupper arbejder sammen, f.eks.: Secure Information Management and Processing (SIMAP). Palpable Computing (PALCOM). IT Security for Citizens (ITSCI). Vi har således vist, at vi er i stand til at udnytte mulighederne for synergier mellem eksisterende grupper, og vi tror det samme kan gøres mellem eksisterende grupper og nye områder, som vi ønsker at udvikle. En sådan strategi er mere farbar end forsøg på at opbygge helt nye grupper. Det er lettere at tiltrække højtkvalificerede forskere, når de direkte kan finde samarbejdspartnere i instituttet. 47

48 Synergier mellem eksisterende og nye grupper Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Eksisterende gruppe Ny gruppe Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe 48

49 Synergier indenfor instituttet (1) Effektive algoritmer for massive data er et forskningsområde med voksende betydning og med forbindelser til f.eks. pervasive computing. Udover at være interessant som et selvstændigt forskningsområde, tilbydes gode muligheder for multidisciplinært samarbejde. Som eksempel, kan databaser kan være katalysator mellem algoritmer og data strukturer og programmeringssprog og formelle modeller. Forskere indenfor algoritmik og kompleksitetsteori interesserer sig nu for algoritmisk spilteori. Dette er i tråd med tendensen til at se anvendelsen af computere som et stort sammenhængende system, hvor de forskellige enheder interagerer med andre, som kan have konfliktende interesser. 49

50 Synergier indenfor instituttet (2) Den forøgede brug af computere betyder, at IT-sikkerhed bliver endnu mere vigtig. Specifikation og design af sikre systemer kræver mulighed for at udtrykke sikkerhedsmål og analysere om de kan opfyldes. Dette giver et lovende grænseområde mellem programmeringssprog og formelle modeller og kryptografi og sikkerhed. Et systems reelle sikkerhed afhænger ikke blot af dets tekniske udformning, men også af dets brugbarhed. Hvis brugerne er ude af stand til at forstå de relevante sikkerhedsaspekter i et system vil de lave dårlige beslutninger, hvorved sikkerheden tabes. Derfor er reel sikkerhed et lovende grænseområde mellem kryptografi og sikkerhed og menneske-maskine interaktion. 50

51 Synergier indenfor instituttet (3) Pervasive computing har længe været et fokusområde for instituttet. Succesen for denne type systemer afhænger i høj grad af deres brugergrænseflade, software arkitektur, effektivitet og de netværk/protokoller som tillader computere dynamisk adgang til ressourcer på andre computere. I tilgift er pålideligheden af denne type systemer af afgørende betydning. Det er derfor vigtigt at være i stand til validere og verificere er system før det tages i brug. Endelig er computer grafik et område indenfor hvilken instituttet ønsker at opbygge en ny gruppe. Også her er der stærke forbindelser til andre aktiviteter og grupper i instituttet. 51

52 Muligheder indenfor fakultetet Instituttet har haft betydelig succes med at opdage og udvikle muligheder for fælles forskningsprojekter med andre fagområder på vores fakultet,f.eks.: Algoritmer og data strukturer med biologi (bioinformatik). Kryptografi og sikkerhed med fysik (kvantekryptografi). Algoritmer og data strukturer med geologi og biologi (GIS-systemer). Kompleksitetsteori og algoritmer og data strukturer med matematik (videnskabelige beregninger). Vi mener, at multidisciplinære initiativer er vigtige. De bør imidlertid planlægges og koordineres på fakultets niveau, og er derfor ikke direkte medtaget i vores plan for ansættelser. 52

53 Muligheder med andre institutioner Vi er i gang med at udvide vores aktiviteter indenfor pervasive healthcare (samarbejde med Universitetshospitalet, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Region Midtjylland og Ingeniørhøjskolen). Vi samarbejder med Arkitektskolen (omkring Center for Interaktive Rum). Vi har også samarbejde med nogle af de institutioner der for nylig har fusioneret med Aarhus Universitet, specielt: Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet (massive terrændata og GIS-systemer). Danmarks Miljøundersøgelser (klimaændringer og GIS-systemer). Handelshøjskolen (forretningsforståelse). 53

54 Muligheder indenfor undervisning Instituttet samarbejder med et antal institutioner omkring undervisning, specielt: Ingeniørhøjskolen (uddannelse af civilingeniører). Arkitektskolen (produktdesign specialiseringen af den nye it bachelor uddannelse). Handelshøjskolen (forretningsforståelse specialiseringen af den nye it bachelor uddannelse). IMV (multimedie uddannelsen og BRICS2 forskerskolen). 54

55 Ændret fokusering Tab af fastansat VIP-stab har betydet en kraftig reduktion af nogle af vores forskningsgrupper. Vi mener ikke at sådanne områder altid skal genopbygges. I stedet ser vi det som en mulighed til at revidere vores fokusering. For mange år siden havde vi en stærk gruppe indenfor VLSI design. Indtil for få år siden havde vi en aktiv gruppe indenfor komplekse systemer og kunstig intelligens. Semantik og logik har for nylig lidt tilsvarende tab, og vi har i stedet opbygget naboområder såsom programmeringssprog og mobile computing. En tilsvarende ændring er sket indenfor systemarbejde, hvilket har ført til aktiviteter indenfor menneske-maskine interaktion og pervasive computing. 55

56 Alvorlig mangel på kvinder I lighed med mange andre datalogiske institutter verden over, har vi alvorlige problemer med at rekruttere kvindelige studerende og efterfølgende kvindelige VIP er. Vi forsøger at tiltrække flere kvindelige studerende, bl.a. ved at køre IT-camps for piger hvert efterår. Vi ønsker at gøre det mere attraktivt for kvindelige studerende at starte PhD studier og at udvikle en ansættelsespolitik, som bl.a. tager hensyn til barselsorlov når forskningsmeriter skal vurderes. Vi overvejer at bruge søgekommiteer til at finde kvindelige forskere indenfor specifikke områder. Vi vil overveje at ansætte en ekstra person, når en kvindelig ansøger får en topevaluering uden at være den foretrukne. 56

57 Vi ønsker en international VIP-stab Over årene har instituttet haft et stort antal udlændinge i sin fastansatte VIP-stab. Dette har været ekstremt frugtbart og har på afgørende bidraget til instituttets succes. Desværre er der en højere udskiftningstakt for denne gruppe og de fleste udlændinge har nu forladt os (primært af familiære grunde eller fordi de har vundet attraktive professorater i deres hjemlande). Instituttet ønsker at forøge antallet af udlændinge i den fastansatte VIP-stab, hvor der nu kun er få tilbage. For at opnå dette vil vi benytte søgekommiteer og bruge vores forskellige netværk til at lokalisere og tiltrække topkvalificeret VIP-stab fra udlandet (og fra andre danske universiteter). 57

58 Nødvendigt at udvide den fastansatte stab Mangel på fastansat VIP-stab er i stigende grad en flaskehals for yderligere ekspansion af instituttets aktiviteter. Instituttet har en betydelig mindre procentdel fastansat VIP-stab end andre tilsvarende institutter i Danmark og udlandet. De eksisterende fastansatte VIP er bruger en stor del af deres tid på projektansøgninger, projektadministration og ledelse af projekter. Dette nedsætter incitamentet og mulighederne for at starte nye projekter. Instituttet forslår derfor en forøgelse af den faste VIP-stab fra de nuværende 26 personer til ca. 35 personer i Dette er konsistent med instituttets vision, som siger: Over a period of 10 years the number of permanent academic members of staff should increase by 10, at least, half of them preferably from other institutions. 58

59 Fastansat VIP-stab rejser fra os Siden 1995 har instituttet mistet 13 medlemmer af sin faste VIP-stab. De fleste af disse er blevet professorer på andre universiteter i Danmark eller udlandet (eller indgået i ledelsen af vores fakultet). Dette er et klart vidnesbyrd om vores stabs særdeles høje kvalifikationer. Der er ingen grund til at tro, at dette vil ændre sig over de næste år (og vi har allerede kendskab til en lektor som vil forlade os i 2008). Herudover får vi mindst to pensioneringer indenfor de næste 5 år : Ole Østerby (født 1939) og Peter Møller-Nielsen (født 1942). 59

60 Mere aggressiv professorpolitik Instituttet ønsker fortsat en mere aggressiv professorpolitik. Mange højtkvalificerede VIP er forlader os. Det vidner om et påtrængende behov for at kunne tilbyde mere prestigefyldte stillinger samt bedre lønforhold. 60

61 Langsom men stabil vækst Planen beskriver 16 nye stillinger indenfor den kommende 5-års periode. Det er erfaringen fra tidligere planer, at nogle af stillinger vil blive udskudt/opgivet af forskellige grunde. Der kan også være situationer, hvor det bliver hensigtsmæssigt at tilføje en ny stilling, f.eks. hvis: vi mister eksisterende VIP-stab og kompetence indenfor kritiske områder, eller vi får mulighed for at tiltrække topkvalitet forskere indenfor andre interessante områder. Vi tror at den foreslåede plan vil føre til en netto-tilvækst på ca. én person om året i de 5 år som planen dækker. Hvis nettotilvæksten viser sig at være væsentligt større må planen revideres. 61

62 Detaljeret udbygningsplan (1) 2007 (allerede undervejs) Software architecture for distributed embedded systems Computer graphics. Databases. Interaction design Complexity theory. Cryptographic protocols. Massive data algorithms. Software architecture for mobile computing. Årene angiver tidspunktet for opslag. Ansættelse sker typisk op til 1 år senere 62

63 Detaljeret udbygningsplan (2) 2010 Computer graphics. Massive data algorithms. Massive data algorithms. Modern computer networks og 2012 Context awareness and multi-sensory systems. Model checking. Programming languages and security. Security. 63

64 Planens videre skæbne Efter dette møde laves der en endelig plan som fremsendes og diskuteres med dekanen. Det er erfaringen fra tidligere planer at nogle af stillinger vil blive udskudt/opgivet af forskellige grunde. Der kan også være situationer, hvor det bliver hensigtsmæssigt at tilføje en ny stilling. Det er uklart om væksten kan ske så hurtigt som vi ønsker. Planen kan derfor ikke forventes at blive fulgt i alle detaljer. 64

65 Slut på strategiplanen Spørgsmål/kommentarer???? Alle er velkomne til at ytre sig (også dem der ikke er medlem af institutrådet). 65

66 Punkt 3 Gennemgang og diskussion af instituttets økonomi 66

67 Indtægter fra NAT Stambevilling Efter- og videreudd BiRC-support CAVI-support Brian Mayoh (emeritus) Centrale IT samarbejde IT-bachelor (Søren P) TAP-lønforbedringer TR-kompens. (Kirsten B) Løn (Birgit P + Uffe) 550 Ombygninger 657 Tilskud til VIP-gæst Diverse BUDGET Ingen kompensation for løn og prisstigninger Egenbetaling Kompensation Kompensation Kompensation Tilskud (primært Turing) 67

68 Særlige indtægter Web-support (Alex, NAT, SUND) IT-support (Alex, Geo, Idræt, mv.) Dækningsbidrag (større projekter) Andre aftaler

69 Lønudgifter Post Doc. 25 Hardware Software Webdesign Stud.programmør Sekretær Regnskab Stud.medhjælp Stud.underviser Anden TAP Konsulentbistand Udvidelse Udvidelse Overlap mv. Udvidelse Udvidelse (Uffe, Birgit P, Søren P, CAVI) 69

70 Indretning og vedligehold Grønne planter Rengøringsartikler Inventar mv Færre omflytninger i

71 Driftsudgifter Stillingsannoncer Kommunikation Bøger, aviser, blade Kontorartikler Telefon, mobiltelefon, ADSL, annoncering Kørsel, drift af tjenestebil Forsendelse og porto Tryk Anden drift

72 IT-udgifter HW/SW maskiner Admin. maskiner Stud./multimedie maskiner Materiel og programmel Service og drift (kopi mv.) Elektronikværksted

73 Bibliotek Bøger Tidsskrifter LNCS mv Indbinding Flere og flere udgifter dækkes centralt Vi har ikke længere ret meget på papir 73

74 Rejser, møder og repræsentation VIP rejser HW/SW rejser Sekretariats rejser Studenter rejser Møder og repræsentation Personalepleje De fleste rejser er i forbindelse med uddannelse 74

75 Særlige udgifter Brian Mayoh, multimed Løn-aftaler (Alex, lyd, mv.) Ph.d. tilskud Driftsaftaler (NFIT) Andre aftaler Ekstraordinære udgifter Web design Etablering af PhD konti Afskrivninger Forudbetalinger

76 Særlige udgifter i 2007 Reparationer i ADA Flyttefirma 31 IT-bibliotek (fra 2006) 27 Indretning af kaffestue 66 Indkøb af LEGO udstyr 125 Ombygninger (Ada, Turing, Hopper, Bush) i tilskud fra NAT Rygealtan 12 CANON fejlafregning

77 Salg (indtægt) Tjenestebil Forsendelse og porto 12 7 Tryk Kopikort Andet salg

78 Samlet resultat Kassebeholdning primo Overskud/underskud Vores årlige omsætning er på ca. 18 millioner kr. Overskuddet i 2007 er på knap 4 % af omsætningen. Det er rimeligt. På grund af det store (og uventede) overskud i 2006, er kassebeholdningen stor. Vi har derfor betydeligt råderum med hensyn til at starte nye aktiviteter. Konklusion: Instituttet har en særdeles sund økonomi. 78

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008 Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008 Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at også 2008 har været et godt år for instituttet. Jeg vil gerne takke instituttets medarbejdere for deres store og

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet

Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet Science Center Sorø - 4. september 2009 Overblik Hvem er jeg? Hvad er MADALGO? Algoritmiske problemstilling? Vidensspredning Gerth Stølting Brodal Cand. scient.,

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015 Bachelor-Orientering for dataloger Revideret 11. September 2015 Bachelor-orientering Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger Slides: www.cs.au.dk/studieorientering Bachelor-orientering

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2001 April 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik Geoteknik på DTU Byg Sektionen for geoteknik Sektionen for geoteknik VIP Anette Krogsbøll Ida Fabricius Ole Hededal Anders Monzurul Alam Stuhr-Jørgensen Varvara Zania PhD Ahmed Awadalkarim Ernest Mbia

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Bachelororientering Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It Csaudk Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger valgfrie kurser? kandidat eller ej? slides

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag:

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 3 2002 Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: Invitation: vær med til at fordele 65 mio. s. 2 Alexandra Instituttet etablerer sig i København s. 3 Danmarks første

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET. Bachelororientering Søren Poulsen BACHELORORIENTERING F2015. 9 april 2015.

INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET. Bachelororientering Søren Poulsen BACHELORORIENTERING F2015. 9 april 2015. Bachelororientering BACHELORORIENTERING F2015 9 april 2015 Csaudk Vigtige valg Praktiske oplysninger Krav til studieprogrammet valgfrie kurser Optagelse på kandidat Fremdriftreform Disse slides på: cs.au.dk/studieorientering

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til. Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør

CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til. Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør Agenda Klinisk Logis/k hvad er klinisk logis/k hvordan passer det ind i et hospitals

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog.

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Dit læringsmiljø Vi udvikler teknologi, der giver dig tid til at undervise og skabe læring. Vi tager det næste skridt inden for undervisning og læring Fremvisning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Datalogi på Københavns Universitet

Datalogi på Københavns Universitet SCIENCE Vil du være imed Uddannelse datalogi til atpåpræge Københavns fremtidens Universitet it? i datalogipå påfremtidens Københavns -Uddannelse sæt dit fingeraftryk it Universitet Kandidatuddannelse

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn CURRICULUM VITAE Personlige oplysninger Navn Fødselsår 1964 LinkedIn Michael Alrøe http://www.linkedin.com/in/alroe Uddannelse 1988 Dataingeniør, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 1985 Student (Matematik/Fysik),

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

CV for Lasse Nielsen

CV for Lasse Nielsen CV for Lasse Nielsen Lasse Nielsen 16. marts 2008 Personlig Data Mit navn er Lasse Nielsen, jeg er født den 17 Juni 1981 på Holbæk sygehus. Min adresse er Rektorparken 18, 7. tv. (Lokal 073) 2450 København

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding?

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Oplæg til IDA møde, 29. november 2004 Martin Zachariasen DIKU 1 Egen baggrund B.Sc. i datalogi 1989; Kandidat i datalogi 1995; Ph.D.

Læs mere

DeIC escience komité møde

DeIC escience komité møde Bilag 1: Referat fra den 17. november 2014 Bilag 2: Udkast til handlings- og organisationsplan inkl. buget for Kompetencecentrets særlige indsatsområder (ved Lene) Bilag 3: Udkast til national escience

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering) Studieordning

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem?

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Oplæg En af de konkrete visioner for pervasive computing er det intelligente hjem. Dette begreb dækker

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem

Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem fra brugerorienteret visuel procesdesign til kravspecifikation!! Thomas Hildebrandt Faglig koordinator for processer og IT Interessegruppen, Infinit!! Lektor

Læs mere

10 års. Jubilæum. Meget er sket siden 2002... - og vi har stadig fingeren på pulsen!

10 års. Jubilæum. Meget er sket siden 2002... - og vi har stadig fingeren på pulsen! 10 års Jubilæum Meget er sket siden 2002... - og vi har stadig fingeren på pulsen! CISS går verden rundt CISS i billeder Fø vir CIS me Mi Tik tak, tik tak Tiden går... Center for Indlejrede Software Systemer

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Oversigt Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Klaus Hansen (tidl. DIKU) E-mailjubilæum 2013-02-11 1 / 13 Hvem er jeg? cand. scient.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Det interdisciplinære Nanoscience Center. Interdisciplinary Nanoscience Center Aarhus Universitet, Danmark www.inano.au.dk

Det interdisciplinære Nanoscience Center. Interdisciplinary Nanoscience Center Aarhus Universitet, Danmark www.inano.au.dk Det interdisciplinære Nanoscience Center Interdisciplinary Nanoscience Center Aarhus Universitet, Danmark www.inano.au.dk Hvem arbejder ved inano og AU Nøgletal 2009 Aarhus Universitet inano Akademisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY AARHUS UNIVERSITET

AARHUS UNIVERSITY AARHUS UNIVERSITET UNIVERSITET UNIVERSITET AU - kort oversigt 38,003 studerende 1,822 Ph.d.-studerende Ca. 85 bacheloruddannelser og 125 kandidatuddannelser Ca. 4,000 fagtilbud og kurser Ansvarlig for 27% af de samlede konkurrenceudsatte

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Fritz Henglein, afgående innovationsambassadør Kenny Erleben, tiltrædende innovationsambassadør KUs udviklingskontrakt 2006-08 Resultatmål: 14. Øge antallet af samarbejdskontrakter

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere