Informationsmøde + Institutrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde + Institutrådsmøde"

Transkript

1 Informationsmøde + Institutrådsmøde Januar Evaluering af 2007 ud fra mini-årsberetningen. Kurt Jensen 2. Gennemgang og diskussion af instituttets strategiplan. 3. Gennemgang og diskussion af instituttets økonomi. 4. Eventuelt. I må gerne stille opklarende spørgsmål undervejs. 1

2 Punkt 1 Evaluering af 2007 ud fra mini-årsberetningen endnu et succesfyldt år 2

3 10-års jubilæum blev oprettet 1. januar Vi kan derfor ved årsskiftet fejre vores 10 års jubilæum som selvstændigt institut. Fagets historie ved Aarhus Universitet er dog langt ældre. Forskning og undervisning startede for ca. 40 år siden omkring Aarhus Universitets Regnecenter (oprettet i 1965). Fra 1971 til 1998 var datalogi organisatorisk en afdeling under Matematisk Institut. 3

4 VIP personale Instituttet har en fantastisk velfungerende og aktiv VIP-stab. Vi ligger helt i top på alle gængse parametre for måling af forskning og undervisning både når der sammenlignes med andre danske datalogiske institutter og når der sammenlignes på tværs af vores eget fakultet. Halvdelen af instituttets finansiering kommer fra eksterne midler, såsom EU, forskningsråd, fonde, firmaer og lignende. Vi vil forholdsvis let kunne forøge den eksterne finansiering, men dette kræver, at der sideløbende sker en tilsvarende forøgelse af den faste videnskabelige stab. Disse ting kommer vi tilbage til i punktet om strategiplanen. 4

5 Nye professorer Lars Arge er udnævnt til professor indenfor Algoritmer og Data Strukturer (i forlængelse af et Rømer professorat). Susanne Bødker er udnævnt til professor indenfor Menneske Maskine Interaktion (i forlængelse af et 5-årigt forskningsprofessorat). Mogens Nielsen er tiltrådt en nyoprettet stilling som leder af fakultetets samlede ph.d.-skole. 5

6 Nye lektorer Lars Michael Kristensen er ansat som lektor indenfor Distribuerede Systemer. Klaus Ostermann er ansat som lektor indenfor Software Engineering. Klaus kommer fra Darmstadt i Tyskland. Han er en af de kun 250 særligt talentfulde yngre forskere (indenfor alle discipliner), som i 2007 blev tildelt et European Research Council grant på ca. 10 Mkr. 6

7 TAP personale Vi har en særdeles velfungerende teknisk/administrativ stab, der yder en fortrinlig, højtkvalificeret og særdeles engageret indsats. Der er sket en betragtelig udvidelse af både it-staben og web-staben. Det skyldes, at vi på disse områder yder support til en række andre institutter/fakulteter, som har samme behov for os og bruger de samme tekniske løsninger. Herved opnås en betydelig synergieffekt, og de samlede udgifter kan dermed formindskes. Også sekretariatet er udvidet. Det skyldes primært væksten i eksterne bevillinger samt den nye it bacheloruddannelse. 7

8 It-stab og Web-support Torsten Nielsen (it-staben). Endnu en fuldtidsstilling er under opslag. Søren Madsen, 1. februar (leder af web-support). Morten Nisker (it-support) 8

9 Sekretariatet Arne Nis Jensen tiltræde 1. februar (erstatter Karen Kjær Møller, skal arbejde med personaleadministration mv.). Dorthe Haagen Nielsen (erstatter Lene Kjeldsteen som sekretær for PhD området). Anja Kragh Svennesen (økonomiområdet). Oksana Orlenko (elev). Else Magård (leder af Madalgos sekretariat). 9

10 Manager for it bacheloren Søren Poulsen. Manager for den nyoprettede it-bachelor uddannelse). Er desuden blevet formand for instituttets PR-udvalg, hvor han har afløst Ivan Damgård, der i stedet er blevet formand for PhD udvalget efter Mogens Nielsen. 10

11 Udnævnelser Ole Lehrmann Madsen er blevet medlem af bestyrelsen for det Strategiske Forskningsråd. Michael Schwartzbach er blevet medlem af Forskningsrådet for Natur og Univers. Michael Schwartzbach er blevet formand for den bibliometriske faggruppe for datalogi under VTUs nye projekt om forskningsindikatorer. Susanne Bødker er blevet medlem af den bibliometriske faggruppe for informationssystemer. 11

12 Priser og æresbevisninger Lars M. Kristensen er tildelt det Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris. Michael Schwartzbach er tildelt en "Google Research Award". Anders Møller er tildelt IBM Faculty Award for sin forskning indenfor programanalyse. Center for Interactive Spaces er tildelt den prestigefyldte internationale pris Red dot best of the best award for designet af deres interaktive gulv. 12

13 I løbet af året startede et nyt grundforskningscenter Center for Massive Data Algorithmics under ledelse af Lars Arge og Gerth Stølting Brodal og med Else Magård som leder af sekretariatet. Centeret har deltagelse af forskere fra: Max-Planck-Institute for Informatics i Tyskland. Massachusetts Institute of Technology i USA. Hovedparten af aktiviteterne ligger dog i Århus. 13

14 Nye projekter (1) Instituttet har i 2007 modtaget nye bevillinger til en samlet værdi af knap 50 Mkr, heriblandt følgende: A Scalable Programming Language, Klaus Osterman, European Research Council, 10,5 Mkr. Brugerdreven Sundhedsinnovation, Morten Kyng, Rådet for Teknologi og Innovation, 6,2 Mkr. A Platform for Galileo Based Pervasive Positioning, Kaj Grønbæk, Højteknologifonden, 5,9 Mkr. Exploring Design & Use of IT in Local Government beyond Web 2, Susanne Bødker, NABIIT, 4,1 Mkr. 14

15 Nye projekter (2) Languages and Analyses for Web Programming, Anders Møller, Forskningsrådet for Teknik og Produktion, 3,4 Mkr. Interaktivitet til Sportsomgivelser, Kaj Grønbæk, ISIS2, 2,9 Mkr. Mobile Home Center, Kaj Grønbæk, Højteknologifonden, 2,5 Mkr. Computer Aided Cryptographic Engineering, Ivan B. Damgård, European Union, 2,1 Mkr. A Mobile Social Context-Aware Web Infrastruture, Frank Allan Hansen, Forskningsrådet for Teknik og Produktion, 2,1 Mkr. 15

16 Workshops og sommerskoler Instituttet har i årets løb været vært for følgende workshops og sommerskoler: 8th Workshop on Coloured Petri Nets and CPN Tools (Kurt Jensen). Workshop on Multiple and Ubiquitous Interaction (Susanne Bødker). Summer School on Streaming Data Algorithms (Lars Arge og Gerth Stølting Brodal). 16

17 Fredagsforelæsninger I årets løb har der været følgende foredrag: Forskningssamarbejde med Erhvervslivet (Ole Lehrmann Madsen). Center for Massive Data Algorithmics (Lars Arge). How Computer Science brings Man closer to Chimpanzee (Thomas Mailund, Bioinformatics Research Center). At Koble Klogt og Sende Klart (Torben K. Jensen, Centre for Learning and Education, AU). Creative Support Tools - A Grand Challenge (Ben Shneidermann, University of Maryland). Sugar Beets and Security - Secure Auction using New Cryptographic Techniques (Ivan Damgaard). Algorithmic Game Theory (Peter Bro Miltersen). Exploring Large State Spaces (Lars M. Kristensen). Interacting with your Sofa - Interaction Design for Pervasive Computing (Marianne Graves Petersen). 17

18 Computer Science Day I slutningen af juni afholdt instituttet "Computer Science Day 2007". 10 korte foredrag af repræsentanter for instituttets forskellige forskningsgrupper. Arrangementet var velbesøgt af både studerende og medarbejdere. Også mange besøgende "udefra". En exit poll viste, at et overvældende antal af deltagerne var tilfredse med udbyttet af dagen. Arrangementet vil derfor fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed. 18

19 Præsentation af forskning og uddannelser Under ledelse af PR-udvalget deltager instituttet hvert år i ca. 20 forskellige typer arrangementer som præsenterer vores forskning og vores uddannelser, herunder: folkeskolepraktik, studiepraktik for gymnasieelever, pige-camps, åbent hus arrangementer for den brede offentlighed. Folkeskolepraktik Pige-camp HCI åbent hus Uddannelsesmesse 19

20 Bidrag til eksterne events (1) Mariko Mori udstillingen på ARoS Installationer, hvor brugerne med kroppen udforsker kunstnerens inspirationsmateriale, heriblandt 25 lydzoner med retningsbestemt lyd, der aktiveres af besøgende vha. sensorer. Foto: Ole Hein Tall Ships' Races Afprøvning af prototyper, der giver politi, præhospital og brandvæsen bedre overblik ved store arrangementer/ulykker. 20

21 Bidrag til eksterne events (2) Århus Festuge Visuelle tags på festugeplakaterne og fliserne på den Røde Rute gav festugedeltagerne adgang til information om forskellige events via deres mobil-telefoner. Forskningens Døgn Informationssystem baseret på RFID tags på madvarer, så man automatisk kan hente informationer om disse på PDA er, mobiltelefoner samt displays i indkøbsvogne og køleskabe. 21

22 Startede august Alle 45 studiepladser blev besat uden nedgang på den eksisterende datalogi bachelor. Hermed opnåede instituttet en 50% forøgelse af sit optagelsestal. Specialiseringer indenfor: Software. Produktdesign (Arkitektskolen). Forretningsforståelse (Handelshøjskolen). Studerende tilbydes lønnede studiejobs, først i en dansk og siden i en udenlandsk it-virksomhed. Flyvende start bl.a. andet på grund af den helt fantastisk flotte indsats som Søren Poulsen har leveret som nyansat manager for uddannelsen. 22

23 Output fra undervisningen Instituttet har i årets løb produceret et stort antal grader, på alle niveauer: 12 ph.d.-grader. 67 kandidater (cand. scient.). 20 kandidater (civilingeniører). 58 bachelorer. 5 diplomgrader (efter- og videreuddannelse). 23

24 Instituttets udvalg Planlægningen og koordineringen af instituttets mange aktiviteter varetages for en stor del af instituttets stående udvalg i et nært samarbejde med institutlederen. Det betyder at langt de fleste af instituttets faste medarbejder direkte inddrages i de daglige beslutninger pået område som de har en særlig interesse for og indsigt i. Væsentlig aflastningen for institutlederen. Medvirkende til, at der træffes mere indsigtsfulde og kvalificerede beslutninger. 24

25 Udvalgene og deres formænd Bibliotek (Susanne Bødker). Efter- og videreuddannelse (Henrik Bærbak Christiensen). Forskning (Kurt Jensen). IT (Erik Ernst). Lokaler (Søren Christensen). Ph.d. (Ivan Damgård). PR (Søren Poulsen). Seminarer (Christian Storm Petersen). Undervisning (Michael Schwartzbach og Gudmund Frandsen). Web (Preben Holst Mogensen). 25

26 Afgående udvalgsformænd Ole Østerby har efter 34 år (= hans halve liv) forladt formandsposten for biblioteksudvalget, men er stadig medlem af udvalget. Gennem disse år har Ole ydet en helt fantastisk indsats og han er stærkt medvirkende til, at vi i dag har et særdeles godt og velrenommeret bibliotek. Ole Caprani har forladt posten som formand for PR-udvalget efter at have beklædt denne post i en lang årrække. Ole er stadig medlem af udvalget og vil også fremover på sin entusiastiske og engagerende facon medvirke i mange af de arrangementer som udvalget står for. 26

27 Slut på mini-årsberetningen Spørgsmål/kommentarer???? Alle er velkomne til at ytre sig (også dem der ikke er medlem af institutrådet). 27

28 Punkt 2 Gennemgang og diskussion af instituttets strategiplan 28

29 Gammel udbygningsplan fra Maj : Algorithms and Data Structures. Bioinformatics. Software Systems. 2004: Human-Computer Interaction. Semantics. Cryptography and Security : Mindre konkret. Med lidt forsinkelse er planens to første år blevet fulgt. 29

30 Ny strategiplan Planen er lavet af mig i nært samarbejde med forskningsudvalget. Siden udarbejdelsen af 2003 planen, er der mange ting der har ændret sig: Politiske prioriteringer (nationalt, regionalt, og lokalt). Nye muligheder og nye tendenser indenfor forskningen. Tab af fast VIP-personale (og dermed ekspertise indenfor visse områder). Der er stadig behov for en mærkbar forøgelse af den faste VIP-stab. Væksten bør baseres på strategiske overvejelser og bør bygge på både eksisterende og nye styrkeområder. 30

31 Strategisk vigtighed og relevans Computere er en del af al menneskelig aktivitet, og de er uundværlige i et moderne samfund. Nye forskningsområder er opstået, f.eks.: pervasive computing, netværk og protokoller, nye typer interfaces, massive data, osv. Interdisciplinær og multidisciplinær. Nationalt: Forskning og uddannelse betragtes som nøglen til international konkurrencedygtighed. Regionalt: Initiativer indenfor madvarer, energi/miljø og hospitaler/sundhed. Lokalt: Etableringen af IT-byen Katrinebjerg. 31

32 Universitetet er blevet udvidet Multidisciplinære aspekter er blevet styrket gennem fusionerne med: Handelshøjskolen. Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks JordbrugsForskning. Danmarks Pædagogiske Universitet. Omfattende samarbejde med Ingeniørhøjskolen omkring uddannelsen af civilingeniører. 32

33 Udviklingskontrakt med ministeriet Kraftig forøgelse af antal studerende på IT-uddannelserne. Mange af de nyoptagne vil være på (bl.a. på ITbacheloren). Fordoble antallet af PhD studerende. Det vil sandsynligvis medføre, at antallet af PhD studenter i datalogi bliver mere end fordoblet. Bredere anvendelse af universitetsforskning, f.eks. via patenter, licensaftaler og spin-off virksomheder. IT-byen Katrinebjerg og Alexandra Instituttet nævnes som forbilleder for samarbejde med industri og andre organisationer. Teoretisk naturvidenskab er et af seks fokusområder. Datalogi er involveret i flere af aktiviteterne indenfor dette område. 33

34 Datalogi i Århus Afdeling i Matematisk Institut fra I perioden fordobledes den totale stab fra 80 til 160 personer primært på grund af voldsom vækst i ekstern finansiering. Et uafhængigt så lyset i januar fødselsdag! Over en periode på 5-6 år er instituttet gradvist flyttet til IT-byen Katrinebjerg, som en del af universitets plan om at samle alle IT aktiviteter her. Der er tæt samarbejde med andre organisationer på Katrinebjerg, specielt IMV og Alexandra Instituttet. 34

35 Udvikling i den fastansatte VIP-stab Den faste VIP-stab har været af stort set samme størrelse de sidste 20 år og er langt fra vokset proportionalt med den øvrige stab. 35

36 STÅ produktion i forhold til den totale VIP-stab 36

37 Antal PhD studerende i forhold til den totale VIP-stab 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Computer Science Chemistry Molecular Biology Physics and Astronomy Biology Mathematical Sciences The Steno Institute Earth Sciences 37

38 Antal PhD studerende i forhold til den faste VIP-stab 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Computer Science Chemistry Physics and Astronomy Molecular Biology Biology The Steno Institute Mathematical Sciences Earth Sciences 38

39 Antal PhD studerende i forhold til den faste VIP-stab 2,5 2 1,5 1 0,5 Tallene er fra et fælles benchmarking projekt med: IT Universitet i København (ITU). Institut for Matematisk Modellering (IMM) på Danmarks Teknisk Universitet (DTU). på Aarhus Universitet (AU). på Aalborg Universitet (AAU). 0 ITU DTU AU AAU 39

40 Antal reviewede publikationer i forhold til den totale VIP-stab 40

41 Løn- og driftsudgifter i forhold til antal reviewede publikationer 41

42 Antal reviewede publikationer og bøger i forhold til den totale VIP-stab 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ITU IMM AU AAU 42

43 Procentdel af den totale VIP-stab med H-index over 5, 10 og AU ITU IMM KU AAU or more 10 or more 20 or more Meget succesfuld forsker 43

44 Forskningsgrupper (1) Algoritmer og data strukturer Lars Arge, Gerth Stølting Brodal, (Erik Meineche Schmidt). Bioinformatik Christian Nørgaard Storm Pedersen. Kompleksitetsteori Gudmund Frandsen, Peter Bro Miltersen, (Sven Skyum). Computer grafik og videnskabelige beregninger Ole Østerby, Peter Møller-Nielsen, (Ken Museth, adjunct prof). Kryptografi og sikkerhed Ivan Bjerre Damgård, Louis Salvail. Menneske-maskine interaktion Olav Wedege Bertelsen, Susanne Bødker, Kaj Grønbæk, Morten Kyng, Preben Holst Mogensen. 44

45 Forskningsgrupper (2) Modellering og validering af distribuerede systemer Lars Michael Kristensen, Søren Christensen (halvtids), (Kurt Jensen). Objekt-orienterede software systemer Henrik Bærbak Christensen, Erik Ernst, Klaus Marius Hansen, Klaus Ostermann, (Ole Lehrmann Madsen). Programmeringssprog og formelle modeller Olivier Danvy, Anders Møller, Michael I. Schwartzbach, (Mogens Nielsen). Uden for grupperne Ole Caprani. I alt 26 personer (inklusiv KJ og SC, men eksklusiv EMS, MN, OLM, SS). 45

46 Strategiske muligheder De udfordringer som dataloger står overfor kan ikke længere klares med ekspertise fra et enkelt af fagets områder. Interdisciplinær og multidisciplinær forskning er nøglen til succes, og dette kalder på samarbejde mellem forskellige dele af datalogi samt samarbejde med andre fag. Politiske prioriteringer, nationalt og regionalt, placerer datalogi centralt og skaber et potentiale, som instituttet bør være parat til at udnytte. På de følgende slides vil vi se på synergimuligheder: indenfor instituttet, indenfor fakultetet, sammen med andre institutioner. 46

47 Muligheder indenfor instituttet Instituttet har allerede en del forskningsprojekter, hvor nogle af vores eksisterende grupper arbejder sammen, f.eks.: Secure Information Management and Processing (SIMAP). Palpable Computing (PALCOM). IT Security for Citizens (ITSCI). Vi har således vist, at vi er i stand til at udnytte mulighederne for synergier mellem eksisterende grupper, og vi tror det samme kan gøres mellem eksisterende grupper og nye områder, som vi ønsker at udvikle. En sådan strategi er mere farbar end forsøg på at opbygge helt nye grupper. Det er lettere at tiltrække højtkvalificerede forskere, når de direkte kan finde samarbejdspartnere i instituttet. 47

48 Synergier mellem eksisterende og nye grupper Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Eksisterende gruppe Ny gruppe Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe Ny VIP Ny VIP Eksisterende gruppe Eksisterende gruppe 48

49 Synergier indenfor instituttet (1) Effektive algoritmer for massive data er et forskningsområde med voksende betydning og med forbindelser til f.eks. pervasive computing. Udover at være interessant som et selvstændigt forskningsområde, tilbydes gode muligheder for multidisciplinært samarbejde. Som eksempel, kan databaser kan være katalysator mellem algoritmer og data strukturer og programmeringssprog og formelle modeller. Forskere indenfor algoritmik og kompleksitetsteori interesserer sig nu for algoritmisk spilteori. Dette er i tråd med tendensen til at se anvendelsen af computere som et stort sammenhængende system, hvor de forskellige enheder interagerer med andre, som kan have konfliktende interesser. 49

50 Synergier indenfor instituttet (2) Den forøgede brug af computere betyder, at IT-sikkerhed bliver endnu mere vigtig. Specifikation og design af sikre systemer kræver mulighed for at udtrykke sikkerhedsmål og analysere om de kan opfyldes. Dette giver et lovende grænseområde mellem programmeringssprog og formelle modeller og kryptografi og sikkerhed. Et systems reelle sikkerhed afhænger ikke blot af dets tekniske udformning, men også af dets brugbarhed. Hvis brugerne er ude af stand til at forstå de relevante sikkerhedsaspekter i et system vil de lave dårlige beslutninger, hvorved sikkerheden tabes. Derfor er reel sikkerhed et lovende grænseområde mellem kryptografi og sikkerhed og menneske-maskine interaktion. 50

51 Synergier indenfor instituttet (3) Pervasive computing har længe været et fokusområde for instituttet. Succesen for denne type systemer afhænger i høj grad af deres brugergrænseflade, software arkitektur, effektivitet og de netværk/protokoller som tillader computere dynamisk adgang til ressourcer på andre computere. I tilgift er pålideligheden af denne type systemer af afgørende betydning. Det er derfor vigtigt at være i stand til validere og verificere er system før det tages i brug. Endelig er computer grafik et område indenfor hvilken instituttet ønsker at opbygge en ny gruppe. Også her er der stærke forbindelser til andre aktiviteter og grupper i instituttet. 51

52 Muligheder indenfor fakultetet Instituttet har haft betydelig succes med at opdage og udvikle muligheder for fælles forskningsprojekter med andre fagområder på vores fakultet,f.eks.: Algoritmer og data strukturer med biologi (bioinformatik). Kryptografi og sikkerhed med fysik (kvantekryptografi). Algoritmer og data strukturer med geologi og biologi (GIS-systemer). Kompleksitetsteori og algoritmer og data strukturer med matematik (videnskabelige beregninger). Vi mener, at multidisciplinære initiativer er vigtige. De bør imidlertid planlægges og koordineres på fakultets niveau, og er derfor ikke direkte medtaget i vores plan for ansættelser. 52

53 Muligheder med andre institutioner Vi er i gang med at udvide vores aktiviteter indenfor pervasive healthcare (samarbejde med Universitetshospitalet, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Region Midtjylland og Ingeniørhøjskolen). Vi samarbejder med Arkitektskolen (omkring Center for Interaktive Rum). Vi har også samarbejde med nogle af de institutioner der for nylig har fusioneret med Aarhus Universitet, specielt: Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet (massive terrændata og GIS-systemer). Danmarks Miljøundersøgelser (klimaændringer og GIS-systemer). Handelshøjskolen (forretningsforståelse). 53

54 Muligheder indenfor undervisning Instituttet samarbejder med et antal institutioner omkring undervisning, specielt: Ingeniørhøjskolen (uddannelse af civilingeniører). Arkitektskolen (produktdesign specialiseringen af den nye it bachelor uddannelse). Handelshøjskolen (forretningsforståelse specialiseringen af den nye it bachelor uddannelse). IMV (multimedie uddannelsen og BRICS2 forskerskolen). 54

55 Ændret fokusering Tab af fastansat VIP-stab har betydet en kraftig reduktion af nogle af vores forskningsgrupper. Vi mener ikke at sådanne områder altid skal genopbygges. I stedet ser vi det som en mulighed til at revidere vores fokusering. For mange år siden havde vi en stærk gruppe indenfor VLSI design. Indtil for få år siden havde vi en aktiv gruppe indenfor komplekse systemer og kunstig intelligens. Semantik og logik har for nylig lidt tilsvarende tab, og vi har i stedet opbygget naboområder såsom programmeringssprog og mobile computing. En tilsvarende ændring er sket indenfor systemarbejde, hvilket har ført til aktiviteter indenfor menneske-maskine interaktion og pervasive computing. 55

56 Alvorlig mangel på kvinder I lighed med mange andre datalogiske institutter verden over, har vi alvorlige problemer med at rekruttere kvindelige studerende og efterfølgende kvindelige VIP er. Vi forsøger at tiltrække flere kvindelige studerende, bl.a. ved at køre IT-camps for piger hvert efterår. Vi ønsker at gøre det mere attraktivt for kvindelige studerende at starte PhD studier og at udvikle en ansættelsespolitik, som bl.a. tager hensyn til barselsorlov når forskningsmeriter skal vurderes. Vi overvejer at bruge søgekommiteer til at finde kvindelige forskere indenfor specifikke områder. Vi vil overveje at ansætte en ekstra person, når en kvindelig ansøger får en topevaluering uden at være den foretrukne. 56

57 Vi ønsker en international VIP-stab Over årene har instituttet haft et stort antal udlændinge i sin fastansatte VIP-stab. Dette har været ekstremt frugtbart og har på afgørende bidraget til instituttets succes. Desværre er der en højere udskiftningstakt for denne gruppe og de fleste udlændinge har nu forladt os (primært af familiære grunde eller fordi de har vundet attraktive professorater i deres hjemlande). Instituttet ønsker at forøge antallet af udlændinge i den fastansatte VIP-stab, hvor der nu kun er få tilbage. For at opnå dette vil vi benytte søgekommiteer og bruge vores forskellige netværk til at lokalisere og tiltrække topkvalificeret VIP-stab fra udlandet (og fra andre danske universiteter). 57

58 Nødvendigt at udvide den fastansatte stab Mangel på fastansat VIP-stab er i stigende grad en flaskehals for yderligere ekspansion af instituttets aktiviteter. Instituttet har en betydelig mindre procentdel fastansat VIP-stab end andre tilsvarende institutter i Danmark og udlandet. De eksisterende fastansatte VIP er bruger en stor del af deres tid på projektansøgninger, projektadministration og ledelse af projekter. Dette nedsætter incitamentet og mulighederne for at starte nye projekter. Instituttet forslår derfor en forøgelse af den faste VIP-stab fra de nuværende 26 personer til ca. 35 personer i Dette er konsistent med instituttets vision, som siger: Over a period of 10 years the number of permanent academic members of staff should increase by 10, at least, half of them preferably from other institutions. 58

59 Fastansat VIP-stab rejser fra os Siden 1995 har instituttet mistet 13 medlemmer af sin faste VIP-stab. De fleste af disse er blevet professorer på andre universiteter i Danmark eller udlandet (eller indgået i ledelsen af vores fakultet). Dette er et klart vidnesbyrd om vores stabs særdeles høje kvalifikationer. Der er ingen grund til at tro, at dette vil ændre sig over de næste år (og vi har allerede kendskab til en lektor som vil forlade os i 2008). Herudover får vi mindst to pensioneringer indenfor de næste 5 år : Ole Østerby (født 1939) og Peter Møller-Nielsen (født 1942). 59

60 Mere aggressiv professorpolitik Instituttet ønsker fortsat en mere aggressiv professorpolitik. Mange højtkvalificerede VIP er forlader os. Det vidner om et påtrængende behov for at kunne tilbyde mere prestigefyldte stillinger samt bedre lønforhold. 60

61 Langsom men stabil vækst Planen beskriver 16 nye stillinger indenfor den kommende 5-års periode. Det er erfaringen fra tidligere planer, at nogle af stillinger vil blive udskudt/opgivet af forskellige grunde. Der kan også være situationer, hvor det bliver hensigtsmæssigt at tilføje en ny stilling, f.eks. hvis: vi mister eksisterende VIP-stab og kompetence indenfor kritiske områder, eller vi får mulighed for at tiltrække topkvalitet forskere indenfor andre interessante områder. Vi tror at den foreslåede plan vil føre til en netto-tilvækst på ca. én person om året i de 5 år som planen dækker. Hvis nettotilvæksten viser sig at være væsentligt større må planen revideres. 61

62 Detaljeret udbygningsplan (1) 2007 (allerede undervejs) Software architecture for distributed embedded systems Computer graphics. Databases. Interaction design Complexity theory. Cryptographic protocols. Massive data algorithms. Software architecture for mobile computing. Årene angiver tidspunktet for opslag. Ansættelse sker typisk op til 1 år senere 62

63 Detaljeret udbygningsplan (2) 2010 Computer graphics. Massive data algorithms. Massive data algorithms. Modern computer networks og 2012 Context awareness and multi-sensory systems. Model checking. Programming languages and security. Security. 63

64 Planens videre skæbne Efter dette møde laves der en endelig plan som fremsendes og diskuteres med dekanen. Det er erfaringen fra tidligere planer at nogle af stillinger vil blive udskudt/opgivet af forskellige grunde. Der kan også være situationer, hvor det bliver hensigtsmæssigt at tilføje en ny stilling. Det er uklart om væksten kan ske så hurtigt som vi ønsker. Planen kan derfor ikke forventes at blive fulgt i alle detaljer. 64

65 Slut på strategiplanen Spørgsmål/kommentarer???? Alle er velkomne til at ytre sig (også dem der ikke er medlem af institutrådet). 65

66 Punkt 3 Gennemgang og diskussion af instituttets økonomi 66

67 Indtægter fra NAT Stambevilling Efter- og videreudd BiRC-support CAVI-support Brian Mayoh (emeritus) Centrale IT samarbejde IT-bachelor (Søren P) TAP-lønforbedringer TR-kompens. (Kirsten B) Løn (Birgit P + Uffe) 550 Ombygninger 657 Tilskud til VIP-gæst Diverse BUDGET Ingen kompensation for løn og prisstigninger Egenbetaling Kompensation Kompensation Kompensation Tilskud (primært Turing) 67

68 Særlige indtægter Web-support (Alex, NAT, SUND) IT-support (Alex, Geo, Idræt, mv.) Dækningsbidrag (større projekter) Andre aftaler

69 Lønudgifter Post Doc. 25 Hardware Software Webdesign Stud.programmør Sekretær Regnskab Stud.medhjælp Stud.underviser Anden TAP Konsulentbistand Udvidelse Udvidelse Overlap mv. Udvidelse Udvidelse (Uffe, Birgit P, Søren P, CAVI) 69

70 Indretning og vedligehold Grønne planter Rengøringsartikler Inventar mv Færre omflytninger i

71 Driftsudgifter Stillingsannoncer Kommunikation Bøger, aviser, blade Kontorartikler Telefon, mobiltelefon, ADSL, annoncering Kørsel, drift af tjenestebil Forsendelse og porto Tryk Anden drift

72 IT-udgifter HW/SW maskiner Admin. maskiner Stud./multimedie maskiner Materiel og programmel Service og drift (kopi mv.) Elektronikværksted

73 Bibliotek Bøger Tidsskrifter LNCS mv Indbinding Flere og flere udgifter dækkes centralt Vi har ikke længere ret meget på papir 73

74 Rejser, møder og repræsentation VIP rejser HW/SW rejser Sekretariats rejser Studenter rejser Møder og repræsentation Personalepleje De fleste rejser er i forbindelse med uddannelse 74

75 Særlige udgifter Brian Mayoh, multimed Løn-aftaler (Alex, lyd, mv.) Ph.d. tilskud Driftsaftaler (NFIT) Andre aftaler Ekstraordinære udgifter Web design Etablering af PhD konti Afskrivninger Forudbetalinger

76 Særlige udgifter i 2007 Reparationer i ADA Flyttefirma 31 IT-bibliotek (fra 2006) 27 Indretning af kaffestue 66 Indkøb af LEGO udstyr 125 Ombygninger (Ada, Turing, Hopper, Bush) i tilskud fra NAT Rygealtan 12 CANON fejlafregning

77 Salg (indtægt) Tjenestebil Forsendelse og porto 12 7 Tryk Kopikort Andet salg

78 Samlet resultat Kassebeholdning primo Overskud/underskud Vores årlige omsætning er på ca. 18 millioner kr. Overskuddet i 2007 er på knap 4 % af omsætningen. Det er rimeligt. På grund af det store (og uventede) overskud i 2006, er kassebeholdningen stor. Vi har derfor betydeligt råderum med hensyn til at starte nye aktiviteter. Konklusion: Instituttet har en særdeles sund økonomi. 78

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008

Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008 Mini-årsberetning, Datalogisk Institut, 2008 Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at også 2008 har været et godt år for instituttet. Jeg vil gerne takke instituttets medarbejdere for deres store og

Læs mere

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

IFA Strategiplan 2013-2017

IFA Strategiplan 2013-2017 IFA Strategiplan 2013-2017 1. Sammenfatning/Executive summary Der gives en redegørelse for organisationen af Institut for Fysik og Astronomi (IFA). Ligeledes diskuteres forskningsinfrastruktur og mulige

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2001 April 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag:

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 3 2002 Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: Invitation: vær med til at fordele 65 mio. s. 2 Alexandra Instituttet etablerer sig i København s. 3 Danmarks første

Læs mere

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN LYSET OG IDEEN STOL PÅ DIN CHIP DEN SORTE FORD IT VI SKAL STILLE DUMME? TAL MED DIN RUTSCHEBANE kolofon OPLAG. 5000 EKSPL. ISBN: 87-91258-77-4 TRYK: KAILOW-GRAPHIC PROJEKTLEDER: HENRIK MAHNCKE, VTU TILRETTELÆGNING

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING Rapport FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING samspil mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER INDHOLD Forord...3 Introduktion til den forskningsbaserede rådgivning...4

Læs mere

TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE

TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE DEA / FBE TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE APRIL 2008 2 FORORD... 4 FORMÅL OG RESULTATER... 5 1. PÅ VEJ MOD ØGET TVÆRDISCIPLINARITET...16 1.1 Viden over grænser

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

NY MAND I SPIDSEN FOR SUND

NY MAND I SPIDSEN FOR SUND MARTS 2015 AAU S NYE STRATEGI I PROCES NY MAND I SPIDSEN FOR SUND MØD CHRISTINA BREDDAM - NY DIREKTØR PÅ TEKNAT/SUND FAKULTETSKONTOR EUREGME 2015 - SUND S STUDERENDE STÅR BAG INTERNATIONAL KONFERENCE I

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER 2004 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 Akademiets formål er på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 Februar 2000 Status for Alexandra Af Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet A/S Sidste nyt Siden sidste nyhedsbrev er Nokia og Teknologisk Institut

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere