PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE"

Transkript

1 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 3.6 PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE for Steve Jobs, født 24 Feb 1955 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet:

2 Psykologisk Horoskop Analyse for Steve Jobs, født 24 Feb 1955 Nr Astrologisk Fagkundskab og Tekst af Liz Greene Programmering af Alois Treindl Oversat fra engelsk af Mette Thomsen Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich Tel , Fax Internet Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 3.6

3 ASTROLOGISKE DATA BRUGT VED ANALYSEN: navn: Steve Jobs (mand) fødselsdato: 24 Feb 1955 lokaltid 19:15 metode Liz Greene sted: San Francisco, CA (US) U.T huse: Placidus læng: 122w25 bred: 37n47 sid. tid 05:22:12 19-May-2010 PLANETPOSITIONER planet tegn grad bevægelse A Sol Fisk 5l44'53 i hus 6 direkte B Måne Vædder 7a44'50 i hus 7 direkte C Merkur Vandbærer 14k21'42 i hus 5 stationær (D) D Venus Stenbuk 21j10'19 i hus 4 direkte E Mars Vædder 29a05'26 i hus 8 direkte F Jupiter Krebs 20d30'29 i hus 10 retrograd G Saturn Skorpion 21h09'46 i hus 3 stationær (R) H Uranus Krebs 24d08'06 slutningen af hus 10 retrograd I Neptun Vægt 28g03'04 i hus 2 retrograd J Pluto Løve 25e19'22 i hus 12 retrograd K Måneknude Stenbuk 2j30'18 i hus 4 retrograd Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus. HUSPOSITIONER Ascendant Jomfru 22f17'39 Descendant Fisk 22l17'39 2.Hus Vægt 18g14'39 8.Hus Vædder 18a14'39 3.Hus Skorpion 18h21'16 9.Hus Tyr 18b21'16 Imum Coeli Skytte 21i19'03 Medium Coeli Tvilling 21c19'03 5.Hus Stenbuk 24j28'41 11.Hus Krebs 24d28'41 6.Hus Vandbærer 25k12'48 12.Hus Løve 25e12'48 STØRRE ASPEKTER Sol TRIGON Neptun 7 42 Mars TRIGON Pluto 3 45 Sol SEKSTIL Måneknude 3 15 Mars TRIGON Måneknude 3 24 Måne KVADRAT Måneknude 5 15 Jupiter TRIGON Saturn 0 39 Merkur KVADRAT Saturn 6 47 Jupiter KONJUNKTION Uranus 3 38 Venus KVADRAT Mars 7 55 Jupiter KVADRAT Neptun 7 33 Venus OPPOSITION Jupiter 0 39 Saturn TRIGON Uranus 2 57 Venus SEKSTIL Saturn 0 01 Saturn KVADRAT Pluto 4 09 Venus OPPOSITION Uranus 2 57 Uranus KVADRAT Neptun 3 55 Venus KVADRAT Neptun 6 52 Neptun SEKSTIL Pluto 2 44 Mars KVADRAT Jupiter 8 34 Neptun SEKSTIL Måneknude 4 27 Mars KVADRAT Uranus 4 56 Pluto TRIGON Måneknude 7 11 Mars OPPOSITION Neptun 1 01 Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel). pha as

4 INDHOLDET AF DENNE ANALYSE VI. Vejen til Integration I. Introduktion At forsone sig med dagliglivets rytme * At konfrontere sig med frygten for misforståelse og kritik II. Din Psykologiske Type Sensitiv respons på andres behov * Kampen for objektivitet og selvberoenhed * Problemer med at kommunikere med andre III. Karakter og Skygge Digterens vision af sjælen som livets inderste kerne * Ønsket om at transcendere den verdslige virkelighed åbner porten til fantasiens verden * Identifikation med en mytisk rolle * En mystisk vision af kærligheden volder problemer i dagligdagen * Den kreative visions daimon vejer tungere end materielle behov Skjult kynisme og materialisme * Frygten for at være kedelig * Problemer med at acceptere en banal og ordinær skygge Kærlighed til den usynlige verden * Skjult sensualitet og materialisme * Behov for at høre til * En stærk trang til selvudtryk ligger i skyggen IV. Familiebaggrund Familiemyter og psykologisk arv * Billedet af faderen i en mands horoskop * En yndefuld, men ubeslutsom figur * Balancegang mellem idealisme og realisme Billedet af moderen i en mands horoskop * Mangel på et egentligt forhold * Forsømmelse af emotionelle behov og udtryk * Selvopofrelse som attitude * Befrielsen af en indespærret romantisk ånd V. Parforhold Tiltrækning til en rationel partner * At lære at respektere praktisk sans * Hjemlig hygge er ikke nok * Et hengivent hjerte * Tendens til overdrivelse 3

5 I. INTRODUKTION vis måde er dit fødselshoroskop en metafor for det individuelle skuespil, med fuld sceneopbygning, Engang i en mindre videnskabelig æra end vores rollefordeling og fortælling, som udgør den invar astrologien et agtet studium, baseret på meget derste kerne i din rejse gennem livet. Du kan have gamle og empirisk registrerede principper og an- nytte af at huske metaforen med teaterscenen, mens vendt af de lærde med henblik på at opnå større du læser de forskellige afsnit af dit astrologiske indsigt ikke blot i fremtiden, men tillige i sjælen. portræt, for det kan hjælpe dig med at forstå den Med Oplysningens tidsalder og menneskets vok- egentlige mening med skæbnen, sådan som den afsende kendskab til det fysiske univers, så det for en spejles i astrologien. Skæbne betyder ikke at være tid ud til, at astrologien sammen med andre udsat for vilkårligt forudbestemte hændelser. Den symbolske kortlægninger af kosmos var blevet en ligger gemt i de karakteregenskaber, som udtrykker anakronisme - sammenstykninger af overtroisk dine inderste og dybeste behov, konflikter og nonsens, som afspejlede en mere uvidende og let- længsler. Intet menneske kan være nogen anden troende æra. Men trods al bagvaskelse synes astro- end den, han eller hun er; og hver eneste oplevelse logien overraskende nok at have nægtet at gå i livet, den være sig beskeden og forbigående eller samme vej som troen på, at jorden var flad, be- voldsom og transformerende, afspejler på en eller sværgelsen af dæmonerne, og forsøgene på at for- anden måde individets karakter. vandle bly til guld. Den lever og har det godt, vokser i popularitet og har atter gjort sig fortjent til forstandig respekt - for den er blevet bragt ind i vor moderne æra via vort voksende kendskab til psykologi og menneskets sjælelige natur. Efter i mange århundreder at have været udsat for undertrykkelse II. DIN PSYKOLOGISKE TYPE og latterliggørelse, har astrologien modbevist og overlevet sine modstandere og demonstrerer med Det righoldige spektrum af individuelle stor veltalenhed, at den har noget meget værdifuldt karaktertræk, som afportrætteres i dit fødselshoroat bibringe det moderne individ, som søger selvfor- skop, skal for dit vedkommende, som for enhver anståelse. dens, betragtes på baggrund af et særligt temperament. Man kunne kalde dette temperament for din I denne horoskopanalyse har vi bestræbt os på, psykologiske "type", for det udtrykker din typiske ved benyttelse af astrologiens og psykologiens ind- eller karakteristiske måde at reagere på de situatisigter kombineret med avanceret computertekno- oner, livet tilskikker dig. Ingen påbegynder livet hel logi som hjælperedskab, at give dig et astrologisk eller fuldkommen, og alle mennesker har deres portræt, der er ganske enestående og individuelt særlige stærke sider - forfinede og veltilpassede fokuseret, og som har til formål at skabe større indre egenskaber - der hjælper dem i omgangen selvindsigt. Dette er ikke en spådomsastrologi, men med udfordringer, konflikter og problemer. På snarere en psykologisk astrologi, der er udviklet til samme måde har alle mennesker deres særlige et så dybt og forfinet niveau, det nu engang er mu- svage sider -indre psykiske karaktertræk, der er ligt inden for rammerne af en computerfortolkning. uudviklede, forsømte og problematiske. Ingen computer er i stand til at yde det samme som en erfaren astrolog. Men vi tror, du vil anse denne Din psykologiske type forbliver ikke statisk og analyse for at være en i forbløffende grad dybt- uforandret gennem hele dit liv. Der findes noget gående og skarpsindig fortolkning af de kom- inden i hver eneste af os -hvadenten vi kalder det plicerede kræfter, der arbejder i dig. for det ubevidste, Selvet eller sjælen -som stræber mod balance og fuldkommenhed, og som forsøger Shakespeare skrev engang at hele verden er en at integrere alle de kvaliteter eller psykiske scene og alle mænd og kvinder blot aktører. På en karaktertræk i vores liv, som er blevet forsømt eller 4

6 undervurderet. På bestemte afgørende tidspunkter i Men du indeholder også en fri og omvandrende livet synes det, som om en central kerne, der er ånd, som føler sig tiltrukket af dem, der er reservedybere og klogere, end det bevidste "Jeg", drager rede og uafhængige, og som irriteres over de emoos ind i konflikter, der gør os i stand til at udvikle tionelle ansvar, du så villigt påtager dig for andre. vore svage sider, så vi kan blive mere hele mennesker. Du vil derfor opdage, at der i de følgende af- Kampen for objektivitet og selvberoenhed snit vedrørende din psykologiske type er indbygget nogle forslag til, hvorledes du kan lette denne indre Måske lægger du sommetider for stor vægt på proces henimod et mere afbalanceret syn på til- menneskelige relationer og frygter at være alene og værelsen. Livet gør dette for os, før eller siden. Men adskilt fra andre, mens sandheden er, at du indeholsommetider lønner det sig og kan tillige gøre der en kompliceret blanding af egenskaber og til tingene mindre problematiske, hvis vi samarbejder tider har brug for at kunne trække dig tilbage og med processen. finde mening og næring indefra. Du er tilbøjelig til at lade dig selv blive for afhængig af, at en partner, Sensitiv respons på andres behov ven eller lærer forsyner dit liv med retning og struktur, samtidig med at du undertrykker dit eget De medmenneskelige forhold betyder alt for dig, behov for at dyrke de interesser, der ikke angår og andres følelser står først på din værdiskala. Og dem, du holder af. Du er sommetider bange for at dog bliver du ofte fanget i en konflikt mellem dit blive betragtet som selvisk, men din definition af behov for varme og nærhed med andre og så dette ord er temmelig suspekt og stammer muligvis behovet for privatliv, plads og frihed til at dyrke fra holdninger, der var fremherskende i din barndine egne interesser - som ofte omfatter abstrakte domsfamilie, hvor "selvisk" var ensbetydende med begrebsdannelser helt adskilte fra den menneskeli- ikke at gøre det, en anden mente, du burde gøre. Du ge virkelighed. Du nærer stor medfølelse med an- har brug for at udvikle større tillid til din egen ret til dres problemer og kan ofte spille rollen som den at have dine egne meninger og synspunkter og opgode mor eller far over for venner og dem, du hol- bygge større tiltro til de relationer til andre, som du der af, som har behov for at græde ud ved en for- har ofret så megen kærlighed, tid og omsorg; for stående skulder. Men din vurdering og erkendelse hvis du ignorerer dine egne krav om plads, frihed af andre er ofte skarpere og mere kritisk end dit og ærlighed i udtrykket, vil du ikke kunne undgå at hjertes respons, og du svinger hyppigt mellem ind- komme til at hade og misunde andre, når de beder føling og irritation. Sommetider taler din mund, om lignende friheder for sig selv. Da du elsker harendnu før du har haft chancen for at moderere dine moni, glemmer du måske, at også du nu og da har ord med din sædvanlige takt og venlighed, og låner brug for konflikter og afstand for at kunne gro. stemme til et uudtrykt, men stærkt behov for at blive ladt alene. Du elsker at føle dig behøvet og Problemer med at kommunikere med andre bryder dig ikke om at såre folk; og du er i stand til at udvise betydelig loyalitet og hengivenhed over Et andet område af dit liv, hvor konflikten melfor dem, der står dig nær. Du ejer tillige den lem dine følelsesmæssige behov og behovet for sjældne egenskab at kunne få andre til at føle sig uafhængighed kan ytre sig, er udvekslingen af godt tilpas og mærke deres øjeblikkelige behov, ideer. Du mangler bestemt ikke intelligens; tværtiuden at de behøver sige noget om det. Men du er mod er du muligvis begavet med en dyb indsigt og ofte fremmed for dig selv - til tider venlig i urime- ideer, der fortjener at komme til udtryk, og som er lig grad, og andre gange kritisk og påståelig over højst originale og inspirerede. Men du er tilbøjelig for den selvsamme person. Din største tilfreds- til at føle dig utilstrækkelig på det mentale område stillelse i tilværelsen udspringer af følelsen af, at du og tro, at andre er klogere end du, fordi du har brug har givet andre noget og hører til i en større for tid til at formulere og udtrykke dine ideer. Du menneskelig familie, hvori du har en værdsat plads. skal passe på ikke at komme til at overkompensere 5

7 med en form for falsk intellektualisme eller udvikle blander sig med og kommer i konflikt med hoveden vred foragt for intellektuelle sysler, hvilket i aktørerne, og som således gør dig til det unikke invirkeligheden vil være et forsvar imod følelser af divid, du er. I de tilfælde, hvor disse markerer sig misundelse og utilstrækkelighed. At gøre studier og stærkt i dit horoskop, har vi includeret en bedyrke dine interesser og eventuelt en karriere, der skrivelse af dem også. Den skildrede historie, med tester og udfordrer dit intellekt, vil formodentlig dens komplicerede vekselvirkning mellem lys og være berigende for dig og give dig stor tilfreds- skygge, fremstiller således det, der i virkeligheden stillelse. Men for at rejse på det mentale område må menes med individuel skæbne. du være forberedt på at rejse alene - med andre ord, at definere og udtrykke dine egne synspunkter. Den Digterens vision af sjælen som livets inderste dag du er i stand til at kaste dig ud i argumenter og kerne konfrontationer på baggrund af dine egne værdier, kan du bringe en virkelig original og uafhængig ånd Digteren von Hoffmannsthal skrev engang, at med ind i de relationer, du sætter så stor pris på; og virkeligheden er den største fortryllelse, vi nogensikkerheden og varmen i den personlige verden, sinde kommer ud for. Din virkelighed er helt besom du har anstrengt dig så meget for at give næ- stemt et fortryllet sted, der drager næring fra et ring, kan tjene som en stabil basis for dine indre reservoir af billeder og drømme, og udspændende rejser ind i kundskabernes og selvud- springer af en dyb, irrationel overbevisning om, at trykkets verden. en numinøs kraftkilde arbejder ikke blot i dine egne kreative bestræbelser, men i livet som helhed. Det betyder ikke, at du er religiøs på nogen kon ventionel måde, ikke engang mystisk i den almindelige betydning af ordet; for fantasiens verden er alt for kaotisk, lidenskabelig og til tider for mørk III. KARAKTER OG SKYGGE til, at du kan tilbede den med den spirituelle fanatikers sædvanlige ydmyghed. Men alt, hvad du op- En af de mest betydningsfulde indsigter ind- lever omkring dig - mennesker, steder, situationer - vundet af dybdepsykologien har været afsløringen er i sidste ende underlagt din indre vision angående af, at mennesket besidder en dobbelt natur og inde- disse tings formål og essentielle betydning. holder en bestemt polaritet mellem et bevidst og et ubevidst selv. Der er det individ, du kender - Livet interesserer dig kun i det omfang, det har "Jeg'et" som tænker, føler og handler på tilvante optimal lighed med det mytiske drama, du oplever måder, og som du identificerer som dig selv. Og inden i dig selv, og som du på din egen måde der er et andet skjult individ -skyggesiden - som stræber efter at udtrykke. Såfremt ordet er dit foreindeholder din personligheds mindre acceptable og trukne medie, fungerer det blot som en linse, der mindre udviklede aspekter, og som kæmper for at har til opgave at fremkalde dybere erkendelser i blive værdsat i dit liv samtidig med, at den bringer læseren eller tilhøreren; og du kan ikke fordrage at forstyrrelse i din selvtilfredse ego-forestilling. Sam- skulle forklare dig selv eller din mærkelige vision spillet mellem den bevidste og den ubevidste side af nærmere over for mere prosaiske sjæle, der mener, dig finder sted i en evigt skiftende dans, forandrer at en ting er en ting fremfor et symbol, en åbning sig på forskellige etaper af dit liv og ændres i for- og et kar. Da din troskab mod fantasiens verden er hold til det pres og de udfordringer, du møder. så stor, er din tilslutning til de mere konventionelle Spændingen imellem de primære karaktertræk i dit leveregler sporadisk; og mange mennesker anser indre drama, som vil blive beskrevet i de følgende dig sikkert for at være en smule mærkelig eller afsnit, udgør selve den energikilde, der forsyner dit excentrisk, eftersom det, der betyder noget for dig, liv med bevægelse, formål, konflikter og vækst. Der forekommer dem meningsløst, og det, der betyder findes andre egenskaber i dig - medaktører, der noget for dem, ofte forekommer dig simpelthen 6

8 kedsommeligt og banalt. Du er på et meget dybt gennem kreativt arbejde, til trods for dit sinds og niveau viet til en indre stemme, og en hvilken som hjertes noget melankolske anstrøg. helst partner i dit liv er nødt til at forstå dette og tilpasse sig det, såfremt forholdet skal kunne fungere. Det er sandsynligt, at den ene af dine forældre - Selv dem du elsker mest, er du tilbøjelig til at om- formodentlig din far - var fraværende under din danne til symboler, der kan inspirere og forme din barndom, fysisk eller psykisk, eller at han omgav indre verden af billeder og drømme. Eller sagt på sig med en aura af bedrøvelse og opofrelse. Dette en anden måde, den verdslige verden og almin- har givet dig en følelse af at være forældreløs, delige menneskers almindelige handlinger indgydes hvilket ikke er så negativt, som det lyder. Eftersom en karakter af magi og mening, som til stadighed du var forældreløs på et psykologisk niveau, søger giver din fantasi ny næring. du efter et dybere og mere symbolsk forældreskab, og dette leder dig ind i fantasiens og sjælens indre Ønsket om at transcendere den verdslige verden. Det eneste problem med en sådan dyb forvirkelighed åbner porten til fantasiens bindelse til en mystisk kilde er, at du også er nødt verden til at kunne klare dig i det verdslige liv, for dette vil trænge sig ind på dig uanset dybden af din vision Selvom du går omkring tilsyneladende og omfanget af din indre hengivelse. Du bliver nødt klarhovedet og ansvarsfuld, er det kun den ene til at udvikle faste grænser samt en evne til at efterhalvdel af dig - om overhovedet så meget - der komme øjeblikkets krav, for dette tillader dig at øse lever i denne verden. Den anden halvdel er ind- af din kreative fantasi, uden at du udmatter dig selv, bygger i et ukendt og magisk rige, for du går gen- og uden at materielle problemer akkumulerer i en nem livet på en måde, som havde du bestandig den sådan grad, at dit liv ender i elendighed. ene fod udenfor og ventede på at vende hjem. Hvis du aldrig har set filmen "ET", så burde du gøre det, Identifikation med en mytisk rolle for sommetider giver du det indtryk, at du er landet her på jorden ved et hændeligt uheld, eller at du er Der er noget temmelig heroisk og mytisk over inkarneret efter en eller anden uudgrundelig kos- din opfattelse af livet. Det meste af tiden har du misk plan, som de utvivlsomt vil åbenbare for dig tendens til at identificere dig med en af dine egne senere; og alt, hvad du foretager dig i det almin- fiktive figurer, og det er ikke nok for dig simpeldelige liv, har et skær af ubundethed, som om du then at udtrykke din indre verden i kreativ form. Du som en god buddhist under alle omstændigheder indeholder tillige et anstrøg af heroisk kaldelse og betragtede det som illusorisk. Du ejer en tydelig ka- længes efter at forandre verden, så den kan marnal til en mystisk og numinøs indre verden, og hvis chere til samme magiske trommehvirvel, som du der overhovedet er forstand skabt i dig, så tager du selv. Du har tendens til at kaste dig over verdslige denne begavelse særdeles alvorligt og undlader at sager, der minder om dine egne indre konflikter, foregive, at du i virkeligheden er et fornuftigt, lo- idet du således på den ene side personificerer ydre gisk væsen; for denne kanal er kilden til din kre- hændelser, så de giver dig følelsen af engagement, ativitet og din potentielle fuldbyrdelse. Du ejer en og på den anden side transformerer personlige dyb trang til at tjene noget, der er større end dig dilemmaer til arketypiske sådanne. Uanset medie selv, og det er ikke sandsynligt, at du vil kunne vil dit udtryk indeholde et budskab, for du er fast finde dette noget her på jorden, uanset hvor meget overbevist om, at den vision, der betyder så meget du tilbeder og idealiserer et andet menneske. Det er for dig selv, kan ændre på verdens elendighed. Det det transpersonlige rige, du først og fremmest er således i virkeligheden den arketypiske helt, du skylder din troskab, ikke en kæreste eller en fami- dybest set identificerer dig med - den ensomme trolie; og får du opstillet din prioriteringsliste rigtigt, ubadour, den modige omflakkende ridder, profeten er der ingen grund til, at du ikke skulle kunne finde med øjne, der ser langt ind i fremtiden, og med en lykke i dit personlige liv såvel som fuldbyrdelse stemme, der udtaler behovet for forandring. Hvis 7

9 du ikke har nogen umiddelbar kreativ kanal - og det blikkelige tilfredsstillelse synes at åbne for en burde du have -skal du passe på, at du ikke som en dybere, mere universel kærlighedskvalitet, og du anden Pygmalion går i gang med familie, venner og har meget til fælles med Middelalderens trokærester, for du ejer en meget stærk trang til at ind- ubadourer, der tilbad den elskede på lang afstand. gyde din egen imaginære verden i det konkrete liv; og det kan sommetider gøre dig intolerant over for Du er således enten selv villig til at bringe andres måde at fungere på og gøre dig stærkt opsat betydelige ofre i dine personlige kærlighedsforhold på reformer. (ved at elske en, der er uopnåelig, gift i forvejen eller som bor langt borte), eller du vil formodentlig Du mener at have ret, for du er blevet berørt af føle dig tiltrukket af mennesker, som har lidt ondt i gudernes ånde. Problemet er ikke, at du måske tag- livet, og som bærer sårene med mild værdighed. er fejl, men at andre mennesker har andre guder, og Der hviler et skær af "mater dolorosa" over din nogle af disse er mere verdslige end dine. Skønt du kærlighedsevne, som om al menneskelig kærlighed ikke ejer nogen aggressiv karakter - dertil er du for dybest set er tragisk, fordi menneskene er dødelige, meget af en drømmer - er du noget af en urostifter, og tid og alder ødelægger alt det, der engang var en poet, der ønsker at forandre verden ved hjælp af smukt og lovende. Denne brod og sarte finfølelse visioner og drømme. Dette er din store begavelse, forlener din personlighed og dit kreative arbejde og hvis du er i stand til at finde det rette medie, er med megen medfølelse, mildhed og skønhed. Men det sandsynligt, at du i sidste ende vil komme til at indimellem har du måske nok behov for, at den påvirke mange mennesker stærkt og gennem dine ikke bestandig kommer i første række; for ellers egne kreative bestræbelser åbne dem for den indre risikerer du at miste din humor over for tilværelsen, verden. Men du er nødt til at udvikle tolerance - at ignorere de kærlige handlinger fra mennesker hvilket aldrig er nogen udpræget egenskab hos omkring dig, som prøver at gøre dig lykkelig, eller mennesker, der identificerer sig med arketypiske forvandle det, der kunne have udviklet sig til et figurer - og tålmodighed, og måske endog humor i sundt og fuldbyrdet forhold til sidste akt af en traforhold til dig selv nu og da, for at afholde dig fra gedie. at være alt for heroisk hele tiden. Den kreative visions daimon vejer tungere En mystisk vision af kærligheden volder end materielle behov problemer i dagligdagen Din sjæl er således lig profetens og troubadou- For dig har kærligheden ikke meget at gøre med rens, også selvom du måske aldrig har forsøgt at din elskedes dagligdags personlighed og fysiske udtrykke din personlige vision, og selvom din egenskaber, men langt mere med det numinøse fantasi og dit kreative talent hidtil har ligget uberørt "noget", som du ser skinne gennem ham eller hen. Det er meget nødvendigt for dig at have et krehende. Du har tendens til at idealisere kærligheden ativt medie, for din indre verden er rig og ubeog den elskede i en sådan grad, at den anden bliver grænset; og denne verden betyder dybest set langt en form for muse, en katalysator for kreativ inspira- mere for dig, end noget som helst konventionelt tion; og til tider virker dette så stærkt i dig, at din forslag fra samfundets eller dine kæres side med elskedes kropslige tilstedeværelse stiller sig i vejen hensyn til, hvad livet egentlig handler om. Penge er for din tilbedelse af sjælen. Du er særdeles følsom rare at have, tryghed er ønskværdig og hverdagens over for bedrøvelse og lidelse, idet du betragter glæder attraktive; men dybest set er du villig til at disse som uundgåelige vilkår for den, der er åben forsage alt dette, eller i hvert fald en hel del heraf, for en højere verden, men fanget på jorden. Dit bil- blot du kunne finde det rette sprog, verbalt, visuelt lede af kærligheden har en bitter, sørgmodig farve, eller fysisk, til at besynge det sjælens rige, der udsom hverken er negativ eller destruktiv, men som gør din sande virkelighed. Den ejendommelige veridealiserer opofrelsen. At give afkald på den øje- den af myter og æventyr er spillevende i dig, og alt, 8

10 hvad du møder i tilværelsen, opløftes til symboler- Frygten for at være kedelig nes sprog - eller i det tilfælde, at du ikke kan fremkalde andet af en stud end et brøl, er den over- Sommetider er der en mærkelig klap, der går hovedet ikke værd at beskæftige sig med. Du kan ned mellem dit sind og den righoldige fantasi, der gøre dine omgivelser rasende over din skødesløse giver dig den nødvendige næring. Du vil kunne opforkastelse af ting, som de finder betydningsfulde; leve denne klap som en art blokering af kremen ingen kan betvivle seriøsiteten af din vision ativiteten - et pludseligt tab af vision og inspiration eller righoldigheden af din fantasi, eller din umis- - eller den kan komme til udtryk som en nagende kendelige forestilling om et liv, der er større, følelse af utilstrækkelighed og mindreværd, der får dybere og mere meningsfuldt end denne tilværelse. dig til at betvivle værdien af dine kreative bestræbelser. Årsagen til denne vanskelighed ligger Skjult kynisme og materialisme i dit dårlige forhold til det almindelige liv og almindelige mennesker - som om din skyggeside, der ho- I modsætning til din poetiske vision af livet og vedsagelig beskæftiger sig med dine umiddelbare den farve og det drama, du sædvanligvis indgyder livsomstændigheders almindelige hverdag, bliver det, findes der en anden hovedfigur i dit indre psy- træt af at være henvist til bunden af din sjæl og kiske drama. Denne figur indeholder alle de mere rejser sig i oprør. I stærk modsætning til den selvverdslige, jordbundne og ordinære egenskaber, som tillid, ja ligefrem arrogance, hvormed du skrider du har været nødt til at udelukke fra din livsstil og gennem myternes domæne og gør fælles sag med dit værdisystem for at kunne opretholde kontakten din fantasis guddommelige væsener, er du mærmed din rige, indre verden. Skønt du er tilbøjelig til kværdigt klodset med hensyn til almindelig at nære en vis hemmelig foragt for de fantasiløse menneskelig kommunikation og finder det sommemennesker, som ikke er i stand til at stige op i den tider vanskeligt at opretholde en konversation, hvis transpersonlige verden eller intuitivt erkende den emnet ikke berører det Meningsfulde og det Signiskjulte betydning, der ligger gemt i hver eneste op- fikante. Selvom du gør dit bedste for at skjule disse levelse, så indeholder du dog også selv en banal, pludselige huller bag en art grænseløs ophøjethed - ordinær og materialistisk side. Men denne dimen- hvorfor overhovedet spilde tiden med at tale om sion af din karakter bliver sandsynligvis undertrykt meningsløse banaliteter - er det måske mere og ubevidst projiceret ud på mindre evnerige eller sandfærdigt at sige, at du er bange for den alminfremsynede sjæle, over for hvem du i så fald kan delige dialog og frygter for at komme til at lyde føle dig overlegen og fornøjeligt misforstået. Denne uintelligent og kedelig. Du er tilbøjelig til at være anden side af dig lever i dit ubevidstes skyggerige, dogmatisk indtil det defensive i din insisteren på, at og skulle du møde den i dig selv, vil den sandsyn- alene din indre virkelighed er relevant, og dette får ligvis få dig til at føle dig forlegen, usikker på dig dig til at føle dig akavet i den hævdvundne verden selv og utilstrækkelig. Og alligevel har du brug for af kontakter af typen "Hvordan går det så?". Du vil at få et bedre forhold til denne din personligheds måske blive forfærdet ved at erfare, at du selv, skjulte skygge - ikke blot for at den kan hjælpe dig såsnart du giver dig til at tale om almindelige ting, med at klare dagliglivets begrænsninger, men også bliver ganske udpræget almindelig - ja ligefrem for at holde dig inden for grænserne af det menne- langsom, fantasiløs og pedantisk. skelige, så du ikke inflaterer og flyver bort i identifikation med dine indre mytiske figurer i en sådan Dette kan lyde barsk, måske endda fornærgrad, at du mister kontakten med menneskene om- mende; men det ville være synd, hvis du brugte din kring dig. betydelige fantasi og dine gode udtryksevner til at forsvare dig mod bare engang imellem simpelthen at være menneske. Hvis du kunne tillade dig selv at slappe af indimellem og være ganske tåbeligt dødelig, ville du nok opdage, at der findes mange 9

11 positive kvaliteter ved din skyggeside, som du har mystisk, hvadenten du kalder den sjælen, det ubebrug for til at afbalancere din righoldige, poetiske vidste, Gud, Djævelen, kunst eller kærlighed. sjæl. Blandt disse kvaliteter finder du evnen til at acceptere din menneskelige lod, hvilket til gengæld betyder, at dit kreative sprog faktisk kan nå andre Et par andre betydningsfulde karaktertræk mennesker - de mennesker nemlig, som det formodentlig er beregnet for. Denne jordnære, langsom- De egenskaber, der hidtil er blevet beskrevet, melige og pedantiske skygge, der hovedsagelig ud- udgør i deres fundamentale modsætningsfyldthed trykker sig i en art treven, konkret tankegang, kan hovedtemaet for din indre historie. Foruden disse også give dig den nødvendige tålmodighed til at be- figurer findes der et par andre indbyrdes modarbejde dine kreative udgydelser rigtigt, så de bliver stridende skikkelser antydet i dit fødselshoroskop, forståelige og ikke blot esoteriske og obskure. Og som formodentlig vil være genkendelige i dit liv. der findes en tør, ironisk humor i denne tilsynela- Disse skikkelser vil kort blive beskrevet i de føldende sløve og fantasiløse side, som kan gøre un- gende afsnit. derværker ved lejlighedsvist at opløse din intellektuelle pompøsitet og gøre dig realistisk med Kærlighed til den usynlige verden hensyn til, hvad du i virkeligheden magter at omsætte på det aktuelle marked. Selvom du tilsyneladende lever på jorden som andre mennesker, dvæler dit sind dog i en højere, Problemer med at acceptere en banal og mere æterisk virkelighed. Du er et sensitivt og ideordinær skygge alistisk menneske, der ikke befinder sig helt godt inden for den materialle tilværelses begrænsninger Din lidenskabelige, poetiske sjæl afbalanceres og skel. Som Platon begærer du det Gode, det således gennem en skjult side af dig, der er langt Sande og det Smukke, og genfinder du ikke glimtet mere sat, konventionel, jordbunden og langsomme- af din drøm i dine jordiske livsomstændigheder, det lig. Selvom du måske finder denne side af dig selv være sig i kærlighed, kreativitet eller studier, så kan og beskrivelsen af den irriterende, kan den skjulte det gøre dig deprimeret eller ligefrem syg. Der må dimension af din personlighed bidrage med en hel være Noget Mere, siger du til dig selv, for du er ude del til dit liv. Den kan give dig den realistiske for- af stand til at leve med og acceptere livets hårde nemmelse for grænser, der kan skære dine kreative realiteter. Det virker, som om du mangler et beskytaspirationer ned til overkommelig og opnåelig stør- tende lag, som andre mennesker tilsyneladende er i relse; den kan give dig lov til at være almindelig og besiddelse af; følgelig vil livet nemt kunne give dig menneskelig, når inspirationen midlertidigt har for- nogle skrammer. Men du tror så helhjertet på en ladt dig, og tillade dig at nyde tilværelsen og andre transcendent virkelighed, at det som regel lykkes mennesker, også når du ikke er grebet af en indre for dig at fange et glimt af den,et glimt som - uanset vision eller daimon; og den kan bevare din styrke - er tilstrækkeligt til, at du klarer skærene humoristiske sans vedrørende dig selv og til- med fornyet tillid. værelsen. Du har brug for at integrere disse egenskaber i din verden og i dine værdier, for psyken Denne udefinerlige, æteriske og verdensfjerne bryder sig ikke om overdrivelse. For megen identi- karakter er kilden til mange af dine tilsyneladende fikation med dine fantasifigurer kan resultere i, at uforudsigelige og uforklarlige oplevelser. Du vil du overvældes af blokeringer og depression, som egne dig til en livsstil og et erhverv, som kan udødelægger netop det, der betyder mest for dig -dette nytte og værdsætte din idealisme og din tro, fremat tjene en indre kreativ kilde, der er din idelige for at knuse den. Alle fantasiens produkter er mefælle og daimon, sommetider ven, sommetider ningsfulde for dig, og det i endnu højere grad end fjende, eftersom den ikke tillader dig nogen stille den fysiske verdens objekter, som betyder så meget tilfredshed, men evindeligt vital og uforklarligt for andre. Spirituelle værdier og idealer er nød- 10

12 vendigheder for dig, men du må også have mod til Det ville være i overensstemmelse med dine spiat lade dig konfrontere med mere konventionelle rituelle idealer at tro, at de mørkere, mere primitive religiøse formulae, og samtidig bevare tilliden til og mere sensuelle dele af din personlighed kan dine egne indre oplevelser. For det er ikke en mo- transcenderes ved hjælp af personlig anstrengelse. ralkodeks, du søger, ejheller en dogmatisk udlæg- Og mange esoteriske doktriner belærer da også om, ning af det guddommelige, men snarere den direkte at vi gennem arbejde kan løfte os op over vores oplevelse af en transpersonlig virkelighed, som kan basale natur og opleve en renere form for væren. give dig håb og tryghed og værdsættelse af din Det er ikke meningen her at berøve dig modet til at drøm om skønhed, godhed og sandhed i til- forsøge; for uden idealer som dine ville vi alle værelsen. Ellers vil livet såre dig, for uden sådanne stadig leve i huler og slå hinanden fordærvet med værdier som basis, er du alt for tyndhudet og vore køller. Men fra et psykologisk synspunkt er mangler den hårdførhed, der skal til for at fordøje denne din personligheds skyggeside - d.v.s. den kanogle af tilværelsens mere brutale tilskikkelser. I så rakter i dit indre drama, som står i modsætning til fald løber du risikoen for, at du i din desillusion og din forfinelse, din ophøjede idealisme, og dine fortabthed kommer til at gøre andre mennesker - aspirationer i retning af en mere transpersonlig diisær partnere - til dine halvguddommelige beskyt- mension i livet - ligeså værdifuld og betydningsfuld tere og bærere af den spirituelle bekræftelse, du for din udvikling, som din bevidste overbevisning. higer efter. Og disse andre vil, når de placeres i en Kreativt behandlet kan denne figur give dig så umulig situation, uvægerligt svigte dig, for det materiale, vitalitet og evne til en ægte fremfor en du søger, findes kun inden i dig selv. Livet vil dog hyklerisk kærlighed. At prøve at ekskludere insluttelig udfordre dig m.h.t. din tilpasning til den stinktområdet, fordi det er af en "lavere" natur, kan materielle verden, for indsigt i de højere sfærer er kun resultere i dets ubevidste oprør imod dig. ikke meget værd, hvis den ikke kan fungere inden for den faktiske verdens kontekst. I dit fødselshoroskop bliver forskellige væsentli- Skjult sensualitet og materialisme ge temaer beskrevet, og der findes yderligere et par karaktertræk, som ligeledes spiller en vigtig rolle i I modsætning til dine mystiske længslers klare din historie. Disse figurer vil kort blive omtalt i de lys, findes der en anden hovedfigur i dit indre psy- følgende afsnit. kiske drama. Denne skjulte dimension i din personlighed indeholder alt det, du har udelukket fra dine Behov for at høre til bevidste værdinormer og adfærdsmønstre i jagten på de høje idealer; den omfatter kroppens domæne, Følelsen af at høre til en større menneskelig din sensuelle natur og den undertrykte materialis- familie og finde næring herved stikker meget dybt i me, du foretrækker ikke at vedkende dig. Denne dig. Enhver person er dig værdifuld på et eller anskyggeside kan optræde som en indre fjende, hvis det niveau, og du nyder at møde alle slags mennedu nægter den værdi, og kan modarbejde dig i form sker i alle mulige situationer - i toget, i flyveren, på af vanskeligheder med helbred, penge og verdslige cafeer og restauranter og overalt, hvor et par meaffærer i det hele taget. Da du indvendig vender den ningsudvekslinger kan bibringe dig en oplevelse af ryggen, kan denne indre fjende se ud, som om den slægtskab med dine medmennesker. Du blander dig tilhører andre i verden udenfor - personer som gør instinktivt med flokken og opfanger næsten dig livet besværligt gennem deres fysiske krav, telepatisk de uskrevne love i et hvilket som helst deres mangel på anerkendelse af finere værdier, socialt miljø - hvad man "kan" og "ikke kan". Du deres grovhed og brutalitet, emotionelt eller fysisk. bliver utilpas, hvis du isoleres i en upersonlig stor- Det, et menneske ikke kan forholde sig til i sig selv, by, hvor du hverken har nogen at mødes med eller tiltrækkes uvægerligt fra de ydre omgivelser. telefonere til, eller hvis du strander ude på landet langt borte fra andre mennesker; for du føler dig 11

13 bedst hjemme i omgivelser, hvor der er naboer, du Din ubevidste skyggeside er stærkt individualistisk, kan hilse på, og butiksindehavere, der genkender uafhængig og reserveret og ikke det mindste opdig. Du er tilbøjelig til at have mange venner - eller taget af at opretholde gode forbindelser med nogen. i det mindste en masse bekendte, som du kalder Det er umådelig vanskeligt for dig at forene denne dine venner, selvom måske kun få af dem har noget indre figurs naturlige arrogance, overlegenhed og tilfælles med dig - men du foretrækker et relativt selvcentrering med de socialt indstillede værdier, behageligt selskab for intet selskab, også selvom der indplacerer dig så tydeligt i kollektivet. Hvis du den du er sammen med måske ikke er dig sjæleligt forbliver ubevidst om dette skjulte aspekt i dig selv, beslægtet. Du er i den grad forankret i dine omgi- vil det formodentlig dukke op i form af en agvelser og har tilpasset dig de herskende attituder og gressiv rastløshed, en pludselig følelse af at være manerer i de cirkler, hvor du færdes, at det indimel- alene, misforstået og frustreret midt blandt de selvlem kan være vanskeligt at finde ud af, hvem du samme mennesker, du har så stærkt behov for; virkelig er, og hvad du egentlig føler. måske vil du også kunne opleve at blive misundelig på dem, der er mere skamløse end du selv og ikke Det er ikke nogen ringe bedrift at være vellidt af bange for at prale med deres essentielle annæsten alle, du møder. Men din evne til at tiltrække derledeshed og åndelige uafhængighed. Du er et dig andre menneskers venskab udspringer af din gruppemenneske i to betydninger af ordet - tilbøjeegen, dybe sympati for mennesker, og denne lig til at kunne lide joviale, sociale sammenkomster sympati eksisterer ikke kun på det overfladiske plan og også tilbøjelig til at deltage i en gruppe, der tili form af almindelig interesse eller fysisk tiltræk- slutter sig en særlig politisk og social filosofi. Din ning, men på et langt dybere niveau som en følelse skygge derimod er apolitisk, asocial og egenrådig, af tilhørsforhold til den menneskelige familie. Den idet intet er vigtigere for den end din egen udviktid kommer, hvor livet sluttelig vil udfordre dig ling og dine egne præstationer, og massernes bilm.h.t. definitionen af din egentlige identitet og dit ligelse betyder her intet som helst. udtryk for dine egne, indre værdier og kreative potentialer, d.v.s. alle de områder, hvor du er nødt til De tilsyneladende negative kvaliteter, der er inat kunne tåle prøvelser i form af kritik og misbilli- deholdt i denne skjulte side af dig - arrogancen, den gelse fra den gruppe, du tilhører. Du er lykkeligere stærke egenvilje, kulden, ubarmhjertigheden og den i et fællesskab, end når du må stå alene og udsætte autokratiske opførsel - bliver, når de vendes om og dig for angreb og fordømmelse; og dette kan som- betragtes gennem en anden linse, forvandlet til metider være et handicap, for dine evner fortjener selvtillid, viljesstyrke, selvstændighed, mod og mere opmærksomhed. Men individuel anerkendelse loyalitet mod den individuelle sjæl. Men undertrykt betyder faktisk mindre for dig end den trygge, op- og forvist til det ubevidstes underverden vil denne fyldende oplevelse af at være en del af andre skyggeside kikke frem bag dit rolige ydre og afmenneskers liv og opdagelsen af, at hvor du end sløre en mere diktatorisk og arrogant personlig, end bevæger dig hen i verden, vil der altid findes men- du ønsker, andre skal se; og den vil tvangsmæssigt nesker, der vil modtage dig som en ven. drage dig ind i forviklinger, hvor du kastes tilbage på dine egne ressourcer. Bliver den derimod inte- En stærk trang til selvudtryk ligger i greret i dit bevidste liv, kan den give dig perspekskyggen tiv, mod og mulighed for at skabe noget virkelig originalt med de evner, du har fået. I modsætning til denne elskværdige og selskabelige personlighed findes der en skjult dimension i din karakter, som du har undertrykt eller ude lukket fra dine bevidste værdinormer og adfærd for at opretholde dit netværk af venskaber og din følelse af tryghed inden for gruppen af ligesindede. 12

14 IV. FAMILIEBAGGRUND Astrologien kan give særdeles nyttige indsigter i dette område af tilværelsen, for afhængigt af, hvor Familiemyter og psykologisk arv bevidst du er med hensyn til samspillet mellem din egen natur og din familiære arv, vil du have større Skønt du er et individ, er du udsprunget af en eller mindre valgfrihed i livet. Også dine forældre familiær baggrund. En familie er som en levende er hver især afbildet i dit horoskop, skønt de ikke organisme og indeholder visse arvemæssige ligner virkelige tredimensionale mennesker, men karakteristika, som er blevet overleveret gennem snarere billeder, der personificerer et bestemt tema generationer. Den indeholder ligeledes et særligt eller bestemte holdninger. Disse forældrebilleder sæt psykologiske dynamikker, et emotionelt klima, afspejler, hvordan du personligt opfatter mor og som har udgjort den allerførste jordbund, hvori din far, hvordan de fungerer som strukturer i din egen medfødte individualitet har søgt rodfæste i barn- psyke, og hvorledes de understøtter eller modarbejdommen. Du indeholder derfor visse indre psykiske der udfoldelsen af dit eget indre drama. Den strukturer, myter og holdninger til livet, som du har familiære baggrunds magt bør aldrig undererhvervet fra din familiære baggrunds psykologiske vurderes, for den er ikke blot fortid. Den er en lemuld. Med andre ord, og for at vende tilbage til vende realitet i hver eneste af os. Som digteren metaforen om teatret, så er figurerne i dit indre Rainer Maria Rilke engang skrev: "Tro aldrig, at drama unikke, men de bærer på en familiær arv. skæbnen er andet og mere end en fortætning af barndommen." Astrologien kan ikke fortælle os om den fysiologiske arv. Men den kan fortælle os en hel del om Billedet af faderen i en mands horoskop den psykologiske arv, der løber gennem slægten på samme måde som rødt hår eller blå øjne. Psykolo- Faderen er ikke blot en virkelig person. Han er gisk nedarvning af dybt rodfæstede holdninger tillige et symbol på en indre struktur eller synsfinder ofte sted på skjulte, ubevidste niveauer, som vinkel, hvorigennem du relaterer dig til livet. Det de enkelte familiemedlemmer er uvidende om. billede af din far, som findes aftegnet i dit fød- Familiemyter bevæger sig ned gennem generatio- selshoroskop, beskriver derfor tre forhold. nerne lige så sikkert som specifikke ansigtstræk. Et For det første er det et subjektivt billede af de eksempel på en familiemyte kan være: "Alle mæn- egenskaber, du oplevede som mest fremherskende i dene i vores slægt har været selvhjulpne og dit forhold til din far - eller den, der havde rollen succesrige." Eller: "Alle kvinderne i vores slægt som din far i dine første leveår. har været skuffede over deres mænd." Myter som For det andet er det et symbol på, hvad det madisse behøver ikke blive udtalt, endsige erkendt, for skuline repræsenterer for dig, for din far var den de vandrer fra den ene generation til den næste via første mand i dit liv og har derfor en stærk ubevidst det ubevidste, og de meddeles på en mangfoldighed indflydelse på, hvordan du udtrykker din egen maaf subtile, nonverbale måder. Det drengebarn, der skulinitet, og på hvordan du forholder dig til andre fødes ind i slægten af "succesrige" mænd, vil mænd. således arve et særligt sæt forventninger, som han For det tredje er det et billede på dine egne vil reagere på alt efter sin egen natur og indre ka- indre faderegenskaber: den måde, du ordner og rakter. Og det pigebarn, der fødes ind i slægten strukturerer dit liv på, den måde, du opstiller og med de "skuffede kvinder", vil arve visse hold- forfølger dine mål på, hvordan du realiserer dine ninger over for parforholdet, som vil påvirke hende muligheder i tilværelsen, hvordan du udtrykker din senere i livet, såfremt hun forbliver ubevidst om vilje og giver den retning, og måden, hvorpå du dette indre manuskript. formulerer dine egne etiske normer og idealer; og allersidst, din måde at være far på over for dine Da din familiebaggrund er en integreret del af egne børn. din livshistorie, afspejles den i dit fødselshoroskop. 13

15 En yndefuld, men ubeslutsom figur vigtigt, at du løsriver dig fra din ubevidste identifikation med din fars værdinormer og finder dine Det subjektive billede af din far, som er aftegnet egne, således at dit behov for fred og glæde kan afi dit fødelshoroskop, er på mange måder attraktivt balanceres af den nødvendige styrke, livet sommeog positivt, fuldt af venlighed, charme, hen- tider kræver af os alle. givenhed og forfinelse. Selvom din far måske ikke var smuk i konventionel forstand, har han forekom- Billedet af moderen i en mands horoskop met dig at være det; og mange af dine holdninger med hensyn til smag og social adfærd er en gen- Ligesom faderen er moderen ikke blot en klang af din oplevelse af ham. Dette faderbillede person. Hun er også et symbol på et essentielt kan ligeledes afspejle hans kunstneriske eller in- princip i tilværelsen og på en indre dynamik eller tellektuelle begavelse, og han kan have personifice- synsvinkel, hvorigennem vi relaterer os til livet. Det ret et mentalt, socialt eller æstetisk ideal for dig, billede af moderen, der er aftegnet i dit fødsom danner grundlag for dine egne personlige selshoroskop, beskriver derfor tre forhold. For det værdinormer. Din far var sandsynligvis også et første er det en subjektiv beskrivelse af de egenfredselskende menneske, der ønskede at opretholde skaber, der var mest fremherskende i dit forhold til harmonien for enhver pris, og det er på dette felt, din mor. Mange af disse kender du allerede, men din ambivalens i forholdet til din far ligger gemt. nogle kan være overraskende, fordi de afspejler Hans higen efter fred kan have gjort ham svag i ikke alene hendes ydre adfærd, men tillige hendes dine øjne - især hvis han tillod din mor at dominere indre liv - den side af hende, som var uudtrykt, og hjemmet og træffe alle større afgørelser med hen- som derfor havde stor magt i sin virkning på dig. syn til deres fælles børn. Trods hans elskelighed, For det andet er moderbilledet i dit horoskop et kan dette forsøg på at undgå direkte emotionel kon- portræt af, hvad det feminine repræsenterer for dig frontation også opfattes som en mangel på interesse - hvordan du oplever kvinder, og hvordan du for- - og derfor som en slags forræderi. Det er muligt, at holder dig til de emotionelle og instinktive sider af du i virkeligheden identificerer dig alt for meget din egen personlighed. Og for det tredje er det et med billedet af din idealiserede og smukke far - og billede af dine egne moderegenskaber - for mænd med dit eget behov for fred, harmoni og skønhed - er også i besiddelse af moderlige egenskaber - din og ikke er i tilstrækkelig kontakt med de tilfælde i evne til at give næring til og drage omsorg for dig din barndom, hvor du kan have haft brug for en selv og andre, din følelse af tryghed og tillid til stærkere far. livets essentielle godhed, og din evne til at flyde med tid og omstændigheder og instinktivt vide, Balancegang mellem idealisme og realisme hvornår du skal vente og klogt acceptere de situationer, livet bringer. Din oplevelse af din far er derfor kompliceret, for du har arvet hans sans for skønhed, forfinelse og Mangel på et egentligt forhold klarhed og hans modvilje mod vanskelig emotionel udveksling. Du er derfor selv et forfinet menneske Det subjektive billede af din mor, som er afmed intellektuel eller æstetisk smag; og du er lige- tegnet i dit fødselshoroskop, er problematisk, for ledes præget af en vis ubeslutsomhed og passivitet, det virker ejendommeligt fjernt og uden sammensom får dig til at undgå konfrontationer og forsøge hæng - som om du i virkeligheden ikke rigtig at behage andre på bekostning af dine egne sande kendte din mor som individ, og hun ikke dig. På det følelser. Måske er du, lige som din far, for meget af fysiske plan er du måske blevet passet ordentligt og en idealist og ønsker, at livet skal være smukkere er blevet bibragt det, der konventionelt betragtes og mere harmonisk, end det sommetider er. Og du som godt moderskab, men på et dybere niveau er tilbøjelig til at blive skuffet og desillusioneret, manglede der en ægte kommunikation imellem jer. når du afkræves større barskhed og realisme. Det er Omstændighederne kan have skabt denne situation 14

16 - måske var hun syg, fraværende, eller ude af stand Selvopofrelse som attitude til at give sine børn den tid og omsorg, de behøvede. Eller hun kan have været en temmelig reserve- Der er en karakter over din tidlige oplevelse af ret og hæmmet person, som ingen, heller ikke du, din mor, som måske bedst kan beskrives som den kunne komme virkelig nær, og som var ude af stand evige ungpige. Trods enhver mere konventionel og eller uvillig til at give udtryk for sine virkelige ansvarlig opførsel indeholdt din mor i det skjulte en følelser og tanker. Din barndom synes således at rastløs og æventyrlysten ånd, fuld af entusiasme, have manglet ægte varme, og du har reageret på med behov for romantik og spænding, og med en denne situation med en egenartet form for distance- tilbøjelighed til at se livet og andre mennesker som ring. Det er vanskeligt for dig at anerkende eller ud- figurer i et skuespil eller et æventyr. Disse trykke dine egne følelser og behov, som om de på essentielt kreative og glædesfyldte egenskaber var en eller anden måde ikke er virkelige -for på et uden tvivl i modstrid med de traditionelle modermeget dybt niveau var dit forhold til din mor ikke lige og ægteskabelige forpligtelser, og hvis din mor virkeligt, og du har derfor svært ved at tage dit overvejende var en konservativ eller frygtsom indre liv alvorligt. natur, har hun ikke været i stand til at udtrykke sin sans for livets højdramatik og har uden tvivl følt sig Forsømmelse af emotionelle behov og udtryk fanget og utilfredsstillet. Som kompensation kan hun have tyet til forskellige manipulative kneb, så- Der er meget positivt ved din tilsyneladende som f.eks. at blive syg med passende mellemrum problematiske tidlige oplevelse af din mor, for du for at sikre sig, at hun fik den opmærksomhed fra har lært at være emotionelt selvberoende og har sine kære, som hun længtes efter. sandsynligvis, som kompensation, udviklet den rationelle side af din natur utrolig godt. Men det kan Befrielsen af en indespærret romantisk ånd være vigtigt for dig at se bag om det, der kan forekomme normalt i din barndom. Du tillægger ikke Det kan være vigtigt for dig at betragte din mors dine instinkter og følelser tilstrækkelig gyldighed, teatralske og farverige natur, for den findes også i og du er ikke specielt tillidsfuld over for livet i dig; og hvis du er ubevidst om hendes indre liv og almindelighed. Fraværet af en ægte forbindelse til dets sandsynlige forvrængning til manipulative uddin mor udgør nøglen til din forståelse af meget af tryk, kan du komme til at identificere dig med hendin egen emotionelle isolation. des frustration og føle dig drevet af et behov for at realisere alt det, hun ikke magtede at leve ud - i en Prøv at udvikle større værdsættelse af barnet in- sådan grad, at du forbliver den evige yngling, der den i dig selv, og forsøg at imødekomme dine løber bort fra virkeligheden og ind i storslåede robehov med den omsorg og mildhed, som du måske mantiske drømme, og som aldrig rigtig udretter har manglet tidligt i livet. For hvis du kan finde noget ordentligt i tilværelsen. Denne side af dit frem til den positive dimension af den evige moder moderbillede er glædesfyldt, fuld af æventyrlyst og inden i dig selv, vil du aldrig miste den dybe for- nysgerrighed over for livet, og du har en medfødt bindelse til dine egne instinkter og kan på længere evne til at se potentialer og indre mening, hvor ansigt udvikle en sjælden begavelse på netop de om- dre udelukkende opfatter kendsgerninger og obråder, hvor du blev afvist eller måtte lide afsavn - jekter. Men du har brug for at fjerne dig fra en opnemlig indføling og forståelse og støtte til andre, fattelse af din mor som martyr og fra den ubevidste børn eller voksne, samt til børnene i dit eget sind i identifikation med såvel hendes ulykke som hendes form af kreativt arbejde. egenrådige og bydende ånd; først da vil du kunne udtrykke det bedste af det evige barn i dig selv på Der er endnu en figur aftegnet i dit fødselshoro- din egen individuelle facon. skop, som på en vis måde er i modstrid med den oplevelse af din mor, som hidtil er blevet beskrevet. 15

17 - - - Tiltrækning til en rationel partner Du lever så tæt på det ubevidstes umådelige og V. PARFORHOLD frugtbare dybder, at du nemt vil kunne inflatere - hvilket betyder, at du i den grad har vænnet dig til Relationer er noget af det mest mystiske, beri- fantasiens mange skatte, at du nemt kan begynde at gende og frustrerende i al menneskelig erfaring. føle, at du er alt for speciel, unik og begavet til at Såvel astrologien som psykologien belærer os om, skulle bekymre dig om mere verdslige forhold. Du at intet af det, der forekommer i et forhold mellem har lært at flyde med fantasiens strøm og har derfor mennesker, er tilfældigt - hverken forholdets ikke udviklet evnen til klar analyse og beslutningbegyndelse, dets svingninger, konflikter eller dets stagen i den ydre verden. Da din natur er så stærkt afslutning. Men astrologien kan ikke udtale sig om, præget af poesi og romantik, tiltrækkes du af hvorvidt du er "skabt" til at få et godt eller et dår- kvinder, der er i stand til roligt og klart at bringe ligt ægteskab, eller hvorvidt du bør slå dig sammen orden i deres eget liv - og som, håber du i al hemmed en Krebs eller en Skytte. Dit fødselshoroskop melighed, også vil bringe orden i dit og spare dig beskriver dine indre karaktertræk og således også for besværet. hvilken form for adfærdsmønstre, behov og tvangsforestillinger, du er tilbøjelig til at bringe med ind i At lære at respektere praktisk sans dit forhold til andre. Du kan ikke blive en anden eller returnere dit fødselshoroskop med begæring Et forhold til et mere rationelt og analytisk om et nyt sæt karaktertræk. Men du kan være mere temperament kan være meget frugtbart for dig. Men eller mindre bevidst; og du har altid lov til at du vare dig for inflationen, for du vil nemt kunne betragte dine egne problemer, at tage dig af de tro dig selv fritaget for verdslige affærer og derfor behov, som er dit eget ansvar og ikke dine foræ- uafvidende begynde at behandle din partner som en ldres, og at reagere kreativt på både glæde og mellemting mellem en stuepige, en bogholder og en smerte. pressechef, der vil afholde den stygge omverden fra at trænge sig ind over dit hellige domæne. Prøv at De følgende afsnit beskriver dine holdninger, lære at værdsætte din partners evner lige så højt behov og typiske adfærdsmønstre i tætte relationer som dine egne, for du har brug for hende til at lære til andre. Denne beskrivelse er udformet i henhold dig at forholde dig til dine egne verdslige affærer til din omgang med kvinden i dit liv. Såfremt du er med klarhed og pragmatisme fremfor at forvente, at involveret i et nært forhold til én af dit eget køn, vil hun ordner det hele for dig. Du ville ikke overleve du dog erfare, at de samme holdninger, behov og længe på et kvistværelse, hvis ikke en eller anden adfærdsmønstre også gælder her. Uanset din holdt øje med elektricitetsregningen, børnenes seksuelle smag så er du dig selv - og det er din skolegang og de venner, du har glemt, du har inindre natur, der i sidste instans dikterer retningen viteret til middag. Så meget desto bedre, hvis du for dit kærlighedsliv. kunne afbalancere din livslange søgen efter den Hellige Gral med lejlighedsvise afstikkere ind i den Forskellige temaer i forbindelse med kærlig- almindelige kommunikation. Begge verdener er virhedsforhold er allerede blevet omtalt i de fore- kelige, værdifulde og nødvendige, og du har brug gående kapitler, hvor de dominerende og grundlæg- for en partner, der kan dele dem begge med dig. gende arketypiske figurer i dit fødselshoroskop er blevet beskrevet. Den følgende beskrivelse vil der- Hjemlig hygge er ikke nok for i nogen grad gentage og uddybe dele af det, der allerede er blevet sagt. Noget kan også være i mod- Du ejer evnen til at vise ægte venskab over for strid hermed og indikerer dermed en indre modsi- dem, du elsker; og i sidste instans kan dette have gelse i din holdning til kærlighedsforholdet. større betydning for dig og for dem og vare 16

18 længere, end mere konventionelle og sentimentale helt så påskønnet, er din tilbøjelighed til at blive så kærlighedserklæringer. Du er i stand til at lade din imødekommende, at du af medlidenhed og mangel kvinde eksistere som et særskilt individ uafhængigt på evne til at sige fra bliver trukket ind i romantiske af dit behov for hende, og det betyder, at du er dybt og seksuelle forviklinger -forviklinger som du siden tolerant - selv når du er vred eller fornærmet. Din må lyve dig ud af. Det er muligt at være for venlig partners idiosynkrasier overrasker dig ikke, for du og for villig til at give sig selv bort på grund af et ved, at alle arter er lige nødvendige i verden; og øjebliks indføling eller fortryllelse med det resultat, hvadenten du befinder dig i et veletableret forhold at du ender med at gøre det, du mest af alt hader - eller ægteskab eller ej, er du ikke tilbøjelig til at be- sårer et andet menneske. grænse din menneskelige kontakt til ét menneske. Hvis du har en partner, der af natur er mere emotio- Tendens til overdrivelse nelt afhængig eller hjemligt orienteret end du, kan din åbne og venskabelige holdning volde visse pro- Dit motto i kærlighed er: jo mere jo bedre. Det blemer; og du er nødt til at være meget klar og ær- vil sige mere romantik, flere levende lys, flere belig over for dig selv med hensyn til, hvordan du har levne kærlighedserklæringer, og måske flere partbrug for at indrette dig i et forhold, for du er ikke nere. Du kan eventuelt retfærdiggøre dine udgod til at lyve og vil være lykkeligst ved ikke at svævelser ved hjælp af en ideologi, der siger, at skulle søge tilflugt i bedrag. Men det er ikke folk ikke bør eje hinanden, eller en spirituel vision, seksuel promiskuitet, der driver dig; du er tværti- der siger, at du har brug for den rette sjælsfælle, mod interesseret i mennesker af begge køn og med eller et æstetisk ideal, der fortæller dig, at din akalle former for social baggrund, og hvis dit arbejde tuelle ledsager ikke er helt ideel. Eller du kan og dit personlige liv indeholder tilstrækkeligt med simpelthen være ærlig omkring din forkærlighed interessante kontakter til at imødekomme dit behov for forandring. Men du vil få vanskeligheder, hvis for at være verdensborger, vil du kunne være lykke- du beslutter at binde dig til én kvinde hele livet. Det lig i et stabilt og varigt parforhold. betyder ikke, at du ikke kan elske; for om noget, så elsker du overdrevent og lægger hele dit selv i det. Et hengivent hjerte Men du tørster også efter æventyr, og du er dybt idealistisk vedrørende kærligheden; og tid og fami- Du er i sandhed et venligt menneske med et liaritet er fjender af sådan en romantisk ånd. Intet skær af universalitet over din kærlighed, som gør forhold, uanset hvor lidenskabeligt det måtte være, dig imødekommende over for snart sagt enhver - kan forblive mystisk og udfordrende, hvis du ikke især over for dem, der synes forfulgte af til- giver dets uforudsigelighed næring gennem værelsen. Dette gør dig særligt lydhør i nære relati- hyppige ferier og rejser sammen med din kvinde, oner, og du er tilbøjelig til at yde mange ofre, store hyppige fravær fra hjemmefronten med dens som små, i kærlighedens navn, og fordi du har alt endeløse række af ansvar, og hyppige påmindelser for nemt ved at forstå din kones behov og vanske- til dig selv om ikke at tage din partner for givet. ligheder. Du elsker med en særegen hengivenhed, Ellers risikerer du at være trofast ud fra en forog du bør sikre dig, at du ikke spreder dig ud som nemmelse af ære og idealisme, og ikke ud fra ægte et tæppe på gulvet under din elskede, simpelthen trang. Det ville være bedre, om du var ærlig med fordi du ejer så gavmildt et hjerte. Din kvinde vil hensyn til din egen rastløshed, for der er mange nemt kunne komme til at udnytte dig uden egentlig niveauer, din æventyrånd kan leves ud på, og nogle at ville det. Du er nødt til at lære at sige nej engang af dem kan includere et stabilt forhold og indebærer imellem, og lejlighedsvist at bede om det, du øn- ikke nødvendigvis bedrag og forræderi. Men det er sker, i stedet for så fuldstændig at tilpasse dig hen- bedst ikke at undertrykke denne side af dig selv, for des behov. Ikke blot din partner, men alle dine i så fald inviterer du selv til problemer. Du er i venner vil formodentlig sætte pris på din imøde- højere grad end så mange andre tilbøjelig til at kommende natur. Hvad der måske ikke vil blive blive forelsket ved første blik, på det forkerte tids- 17

19 punkt, det forkerte sted, og i en anden end den, du hvert eneste øjeblik på dagen og nære omsorgsfuld kom ind ad døren sammen med. opmærksomhed over for de detaljer, der giver hver eneste time dens særlige kvalitet. Din fysiske krop kan blive din bedste ven og vejleder, for jo større harmoni du opnår i forholdet til dine egne naturlige vaner og rytmer, desto større fred vil du opleve. Forhold som sund kost, tilstrækkelig søvn og den opmærksomme lydhørhed over for kroppens advar- VI. VEJEN TIL INTEGRATION selssignaler er vigtige elementer i denne afstemning. Det samme gælder den omsorg og kærlighed, Som du har kunnet se af de foregående sider, du tildeler almindelige arbejdsopgaver, uanset hvor giver dit fødselshoroskop et detaljeret og dybt- banale og hverdagsagtige de måtte forekomme. gående billede af mange aspekter af dit liv. Det er Kort sagt, din fuldbyrdelse kan kun opstå gennem også muligt at se horoskopet på større afstand og et harmonisk forhold til tiden, materien og det bruge en teleskopisk synsvinkel fremfor en mikro- totale livs cykliske natur, i det store såvel som i det skopisk - således at der fremkommer et fokuseret små. Uden dette forhold vil intet af det, du opnår, overblik over spillet. I det følgende vil der blive stille dig fuldkommen tilfreds; for du har i højere fremsat nogle forslag til, hvorledes du ved en be- grad end de fleste behov for at forankre dine vidst indsats kan forbedre dine muligheder for at færdigheder og dine personlige aspirationer i din opnå større harmoni mellem de forskellige dele af jordiske dagligdag, samt for at tjene den daglige dig selv og styrke det personlighedscentrum, som i rytme, der ikke er mindre guddommelige end de psykologien kaldes ego'et eller "Jeg'et". Den fri mere strålende spirituelle forestillinger om virkeligvilje includerer ganske vist ikke muligheden af at heden. blive en anden. Men den kan includere evnen til at stå fast i midten af dit horoskop og føle dig i kon- Men en sådan anerkendelse af de almindelige takt med de forskellige aspekter af din psyke, frem- tings betydningen kan volde dig bryderier, for du for at vandre omkring i blinde og føle dig magt- nærer en sand troskab mod en indre vision, der esløs og forfulgt af indbyrdes modstridende strøm- søger at transcendere det verdslige liv. Dette betyninger og impulser i dig selv og i verden omkring der, at du muligvis må arbejde temmelig hårdt for dig. To mennesker kan have visse astrologiske at finde en passende balance; for skønt din natur mønstre, der ligner hinanden; men den ene bliver stræber efter at forlade jorden, vil din krop sandkastet rundt af sine dæmoner som en lille båd uden synligvis kalde dig tilbage - måske endda temmelig ror på et oprørt hav, mens den anden på en eller tvingende - såfremt du identificerer dig for stærkt anden måde forbliver personligt solid og virkelig med fantasiens og åndens mytiske figurer. Et forsøg og derfor er i stand til at navigere båden klogt gen- på at forankre dig selv til jorden vil ikke smadre din nem oceanets skiftende strømme. vision eller ødelægge din tro. Det vil blot forbedre den kanal, dine visioner strømmer igennem - nem- At forsone sig med dagliglivets rytme lig dig selv som en levende og almindelig person, der er i stand til at omgåes begrænsninger og Du vil aldrig blive tilfreds ved at prøve at und- skuffelser i lige så høj grad som skønhed og magi. slippe det almindelig livs begrænsninger. Uanset din kreative begavelse og styrken af din personlig- At konfrontere sig med frygten for hed, vil vejen mod indre fuldbyrdelse for dit ved- misforståelse og kritik kommende ligge i en forsoning med det jordiske livs ritualer og rytme - herunder anvendelsen af tid Der er et område af tilværelsen, hvor ethvert forog omsorgen for krop og sjæl. Du har brug for at søg fra din side på at konfrontere dig med og overlære kunsten at håndtere de små ting - at påskønne vinde din frygt vil resultere i en stærkt øget for- 18

20 nemmelse af styrke og selvrespekt. Dette område er kommunikationens verden, dette at udtrykke og dele sine ideer med andre, og det er på dette felt, du føler dig allermest akavet og følsom over for kritik og afvisning. Du ejer et dybt, tænksomt og alvorligt sind, men du har formodentlig haft vanskeligheder med at gøre dig forståelig for andre - især da du var yngre og stod konfronteret med søskende, lærere og kammerater. Enhver hverdagsagtig konversation volder dig vanskeligheder, og selvom du måtte excellere i praktisk viden eller dyb forståelse for et særligt udvalgt interesseområde, bliver du utilpas, når det kommer så vidt som til sociale finesser. Problemet er, at du ikke forventer, at andre skal kunne lide dig eller forstå dig, og du er bange for at virke dum og uartikuleret og kedelig i deres øjne. Men i jo højere grad du gør en indsats for at møde denne udfordring og give udtryk for dit almindelige jeg over for andre - i dets fulde helhed med tilhørende tilsyneladende banale følelser, holdninger og observationer, der måtte mangle dybde, men som i deres væsen er særdeles menneskelige -- desto mindre isoleret vil du føle dig, og desto større selvtillid vil du få ved at skulle udtrykke dig omkring de dybere værdier, der betyder så meget for dig. Så noget af det, du frygter mest - nemlig at blive misforstået og blive opfattet som uartikuleret og uintelligent i andres øjne -kan blive den uforgængelige basis, hvorfra du kan organisere og strukturere din daglige tilværelse. For ved at lære at formulere dine ideer og følelser og meddele dem til andre, vil du udvikle tillid til din egen selvstændighed og intelligens og kan på en mere afslappet måde koncentrere dig om at forædle de færdigheder, der afspejler dine dybeste værdier - uden at føle dig som et offer for andres misbilligelse og afvisning. 19

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 4 Aug 1961 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Psykologisk Horoskop Analyse

Psykologisk Horoskop Analyse Psykologisk Horoskop Analyse Astrologisk Fagkundskab og Tekst af LIZ GREENE Programmering af Alois Treindl Oversat fra engelsk af Mette Thomsen Psykologisk Horoskop Analyse for H. C. Andersen, født 2.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 24 Maj 1941 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

ægtefælle I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær Det var så yndigt...

ægtefælle I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær Det var så yndigt... 8 FRA ægtefælle BARN TIL IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer er essentielt og ikke kun ønskværdig, hvis vi skal bevare kærligheden og skabe

Læs mere

Bill Gates 28. oktober 1955, kl. 22.00 Seattle, Washington, USA

Bill Gates 28. oktober 1955, kl. 22.00 Seattle, Washington, USA AstroScan Bill Gates 28. oktober 1955, kl. 22.00 Seattle, Washington, USA Placidus huse ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Bill Gates 28. oktober 1955, kl. 22:00 Seattle Tekst

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: N N 1. januar 1970, kl. 0:01 København. Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: N N 1. januar 1970, kl. 0:01 København. Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: N N 1. januar 1970, kl. 0:01 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan Copenhagen Jord

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Kærlighed 2. Symbiose - nærhed og afstand

Kærlighed 2. Symbiose - nærhed og afstand Moden kærlighed vil sige et forhold, som lader den enkelte bevare sin integritet: man accepterer den anden som en person, der er forskellige fra en selv, med ønsker og interesser, der ikke nødvendigvis

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere