Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990."

Transkript

1 Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes rygevaner inden for de sidste årtier. 3 Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra Der dør årligt ca danskere på grund af rygning, heraf af lungekræft Af andre kræftsygdomme af andre lungesygdomme end kræft af hjerte-kar-sygdomme Som ryger har man 50% chance for at dø af sin rygning går rundt med kronisk bronkitis på grund af rygning. Rygere mister i gennemsnit 9 år af livet. En cigaret = 15 min. eller en 20 stk. pakke = 5 timers afkortning af livet. Antallet af dødsfald på grund af lungekræft viser sig at stige ca år efter, der er sket en stigning i antallet af rygere. Det er den tid, det tager at udvikle en kræftsygdom.

2 Tobakken har været en del af samfundet i flere århundreder, men der er sket betydelige ændringer i produkter, produktionsmetoder, markedsføring og salg af rygetobak. Der har vist sig en meget tæt sammenhæng mellem følgende områder og rygningens betydning for den enkelte og samfundet: Produktionsmetoder, markedsføringsmetoder, politiske beslutninger, tilsætningsstoffer, mode/trends, sociale sammenhænge og afhængighed af nikotin. Der er derfor mange teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger inden for temaet rygning. 4 Du skal vælge et af følgende projektoplæg som grundlag for dit teknologiprojekt: 1. Produktion af cigaretter 2. Produktionskontrol 3. Brug af tilsætningsstoffer 4. Afhængighed og rygestop 5. Salg, distribution og markedsføring 6. Rygepolitik De enkelte projektoplæg er uddybet på de efterfølgende sider. På netstedet findes der inspiration til arbejdet med ovenstående projektoplæg. Du skal gå ind under området "Undervisning" og derefter området "Teknologiprojekt". På dette netsted findes også meget relevant materiale samt links til relevante internetsider.

3 Projektoplæg 1: Produktion af cigaretter Produktionen af cigaretter er blevet meget automatiseret. Hver enkelt cigaret bliver lavet inden for standarder. Papir/filter bliver specielt fremstillet i forhold til, hvilken type cigaret der skal laves. F.eks. er der mikroskopiske huller i papiret, når der skal produceres lightcigaretter. Samtidig med automatiseringen er produktionsprisen nedsat, og der bruges mindre personale ved produktion og pakning. Der stilles krav til styring af produkternes indhold, f.eks. igennem EU-direktiver. Der skal være overensstemmelse mellem indholdet i tobakken, røgen og deklarationen på cigaretpakkerne. Til inspiration kan følgende tekster fra netstedet bruges: ISO-standarder Forskellen på cigarettyper EU-direktiver Dansk lovgivning Produktion af cigaretter 5 I dette projekt skal der udarbejdes et løsningsforslag til forbedring af produktionen. Løsningsforslaget kan enten have til hensigt at reducere prisen på fremstillingen af cigaretterne, eller løsningen kan medføre arbejdsmiljøforbedringer ved produktionen af cigaretterne. Endelig kan det være en løsning, som sikrer, at cigaretternes indhold svarer til, hvad lovgivningen kræver.

4 Projektoplæg 2: Produktionskontrol Den enkelte producent har krav til cigaretternes kvalitet, f.eks. i forhold til forbrændingshastighed, smag og udseende. Der er opstillet en række kvalitetskrav, som produkterne skal overholde. Den elektroniske styring og kvalitetskontrollen skal sikre, at produktet overholder kvalitetskravene og standardiseringen. Producenten stiller også krav til indpakningens kvalitet. Produktet skal have et udseende, der kan sælge produktet og være god reklame. Indpakningen skal beskytte cigaretterne - både ved transport og mod påvirkninger hos forbrugeren. Cigaretten skal kunne holde sin aroma, form, smag og tørhed, når den befinder sig hos forbrugeren. 6 Ud over producentens egne krav til kvaliteten af cigaretterne og pakken bliver der også stillet krav fra regeringen og EU til begge dele. Der er f.eks. opstillet standarder til, hvorledes pakkens udseende og indholdet i cigaretrøgen skal kvalitetskontrolleres. Der findes standardrygemaskiner og standardmålemetoder under ISO-normer. ISO-standarder EU-direktiver Standardrygemaskinen I dette projekt skal der udarbejdes løsningsforslag, som enten sikrer cigarettens kvalitet ved produktionen, overholder kravene ved kontrol, eller pakkerne overholder retningslinierne i EU-direktivet.

5 Projektoplæg 3: Brug af tilsætningsstoffer Ved forbrænding af tobakken opstår der ca forskellige stoffer, hvor mange af disse er årsagen til rygningens skadevirkninger. Samtidig tilsættes der et antal stoffer for at ændre smag, mildhed, forbrænding m.m.. Disse tilsætningsstoffer har også andre virkninger end de tilsigtede effekter, tobaksindustrien påstår, de har - f.eks. at gøre rygeren mere afhængig af nikotinen. Den danske tobaksindustri har offentliggjort 37 tilsætningsstoffer, som de anvender i deres produktion. Man har kendskab til ca. 600 tilsætningsstoffer, der bruges rundt om i verden. Undervisningsmaterialet til kemi: Liste over stoffer i cigaretrøgen Tilsætningsstoffer Undervisningsmaterialet til kemi: Hvad gemmer røgen? Tobacco additives: Cigarette engineering and nicotine addition 7 I dette projekt skal du udarbejde forslag til kontrol af brugen af tilsætningsstoffer, og hvordan man undgår de tilsætningsstoffer, der har en uheldig effekt, f.eks. i form af øget afhængighed eller kræftrisiko.

6 Projektoplæg 4: Afhængighed og rygestop Nikotinen i cigaretrøgen er det afhængighedsskabende stof. Det giver både en fysisk og psykisk afhængighed ved påvirkningen af nervesystemet. Når afhængigheden er indtruffet, skal man have sin daglige dosis og helst et konstant indhold af nikotin i blodet for ikke at få abstinenser. Disse abstinenser, som både er fysiske og psykiske, gør det svært at stoppe med at ryge. Cigaretproducenterne er opmærksomme på den afhængighed, som nikotin skaber. De har ikke fjernet stoffet, men har derimod tilsat stoffer, som gør, at man bliver mere afhængig af nikotin. 8 Denne afhængighed af nikotin gør, at der fastholdes mange personer som rygere, og gør samtidig, at nye rygere meget hurtigt bliver afhængige af rygningen. Der er forsøgt mange forskellige metoder til rygestop, men de fleste har en succes på mellem 5-15%. Inden for de sidste par år er der sket en udvikling af præparater, f.eks. i form af plaster og tyggegummi, som skal hjælpe en med rygestop. Der er lavet rådgivningscentre m.m. Undervisningsmaterialet til biologi: Hvad gør cigaretten? Undervisningsmaterialet til kemi: Hvad gemmer røgen? Undervisningsmaterialet til psykologi: Hvorfor ryger Nille? Rygestopområdet på netstedet I dette projekt skal du udarbejde et løsningsforslag til at undgå afhængighed af cigaretterne og/eller løsningsforslag til hjælp til rygestop.

7 Projektoplæg 5: Salg, distribution og markedsføring Cigaretproducenterne har i mange år brugt store ressourcer på at få folk til at ryge. Der er blevet brugt reklamer, events og påvirkninger af beslutningstagere. Samtidig er budskabet om, at rygningen er skadelig, og især hvor skadeligt det er, ikke blevet medtaget. Det er først inden for de sidste år, at der har været organisationer og statslige organer, der har stået for denne information. Har der været et reelt valg, når den enkelte har valgt, om han/hun vil ryge eller ikke? Har alle haft den information, som skulle være der, for at kunne tage dette valg ud fra den viden, der var på dette tidspunkt? Der bliver brugt mange medier og metoder inden for informationsformidlingen, men hvad virker? Kan man skabe bedre informationskanaler og sikre den nødvendige information i forhold til ens valg omkring rygning? 9 Hvordan virker de forskellige informationskanaler? Produktionen af cigaretterne koster meget mindre, end hvad man betaler i butikken. Hvilken pris skal cigaretterne have, og bør der ændres på distribution og salg? Undervisningsmaterialet til dansk: Hvad signalerer cigaretten? Hvem tjener på cigaretterne? Undervisningsmaterialet: Tværfagligt projektforløb - Hvad ryger du på? I dette projekt skal der udarbejdes et løsningsforslag, som giver mulighed for at skabe en god forbrugerinformation, og at lovgivningen bliver overholdt. Giv regler og reguleringer, som kan tilfredsstille producenten og brugerens behov, samt hvordan man praktisk skal løse mulighederne for information til alle.

8 Projektoplæg 6: Rygepolitik Det danske folketing har vedtaget en lov om rygning på offentlige steder, herunder også på uddannelsesinstitutioner. I arbejdsmiljøloven findes der også krav til indretning af arbejdspladser og påvirkninger af stoffer i arbejdsmiljøet. Disse lovgivninger stiller henholdsvis krav til institutioners og virksomheders indretning af bygninger, ventilation og opstilling af rygepolitik. Hvordan man løser røgproblemer på en skole eller virksomhed, er meget individuelt, bl.a. da holdninger hos ansatte og elever kan være meget forskellige, samt mulighederne for indretninger og ventilation er meget forskellige. 10 Hvordan kommer man frem til en god rygepolitik, hvordan bliver den gennemført, og hvilke praktiske løsninger kan løse problemet? Løsningen af røgproblemet kan medføre økonomiske beslutninger. Indretninger kan være dyre, og der kan være manglende plads, mens der samtidig bliver sparet på andre omkostninger som f.eks. rengøring og vedligeholdelse af ventilation. Området røgpolitik Røgpolitik på skolen - hvordan? Lov om rygning på offentlige steder I dette projekt skal der udarbejdes et løsningsforslag for en institution eller virksomhed, som indebærer gennemførelse af en rygepolitik og praktiske løsninger på røgproblemet.

9 Vejledning Med udgangspunkt i de anviste projektoplæg inden for temaet skal du lave et teknologiprojekt, hvor du udarbejder et løsningsforslag til en valgt problemstilling. Ved et teknologiprojekt forstås en selvstændig, praktisk og teoretisk bearbejdning af en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling. Ved projektets afslutning afleveres løsningsforslaget i form af en skriftlig dokumentation (rapport) og resultatet af den praktiske løsning. Din praktiske løsning kan enten være fremstilling af et produkt, udvikling af en proces, udførelse af et forsøg eller udvikling af funktioner i forbindelse med service. Din praktiske løsning skal have en tydelig forbindelse med den valgte problemstilling. Din praktiske løsning skal baseres på analyser, du har lavet om produktudvikling, gældende normer og regler samt livscyklus. I forbindelse med din praktiske løsning skal du dokumentere den viden, du har gjort brug af - herunder brug af viden og redskaber fra naturvidenskabelige fag, matematik og evt. brug af andre fag tværfagligt. 11 Du skal også dokumentere den teknik, du har anvendt, eller som evt. kan anvendes, samt organiseringen af de arbejdsprocesser, der knytter sig til fremstillingen af din løsning. Din rapport skal også indeholde en analyse af de samfundsmæssige og teknologiske problemstillinger. I den forbindelse skal du redegøre for, hvordan samfundsmæssige forhold, f.eks. økonomiske, politiske og kulturelle forhold, har været bestemmende for den valgte teknologi. Du bør også diskutere, hvilke konsekvenser den givne teknologi vil kunne føre til i samfundet. Til dette hører også eventuelle etiske overvejelser. Ovennævnte punkter kan vægtes i forhold til deres betydning for det valgte løsningsforslag, når der redegøres for, hvorfor og hvordan vægtningen er foretaget.

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Fælles Mål 2009. Arbejdskendskab. Faghæfte 24

Fælles Mål 2009. Arbejdskendskab. Faghæfte 24 Fælles Mål 2009 Arbejdskendskab Faghæfte 24 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 26 2009 Fælles Mål 2009 Arbejdskendskab Faghæfte 24 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 26 2009 Indhold Formål

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Høring om tilsætningsstoffer

Høring om tilsætningsstoffer Høring om tilsætningsstoffer og tobaksvarer Landstingssalen, onsdag d. 26. april 2006 1 Program... 3 Præsentation af oplægsholdere... 5 Charlotta Pisinger... 5 Jørgen Falk... 5 Philip Tønnesen... 6 Per

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis Vestfrost får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis A/S Vestfrost får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere