EUD EUX. Systimes ibøger til. Ligger der en forfatter gemt i dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUD EUX. Systimes ibøger til. Ligger der en forfatter gemt i dig?"

Transkript

1 Systimes ibøger til Ligger der en forfatter gemt i dig? Hos Systime er vi altid på udkig efter nye og kreative forfattere, som vil være med til at udvikle undervisnings materiale af høj kvalitet. Ring til os på eller læs mere på systime.dk under Kontakt os. Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk 2015

2 Indholdsfortegnelse Køb ikke katten i sækken 1 Materialer til og 2 Afsætning 4 Dansk 6 Engelsk 12 Erhvervs- & virksomhedsøkonomi 19 Erhvervsfag 21 Erhvervsret 22 Finansiering 22 Fransk 23 Fysik 24 Informationsteknologi 25 Innovation 26 International økonomi 27 Kemi 28 Kinesisk 29 Kulturforståelse 30 Markedskommunikation 31 Matematik 32 Organisation 33 Psykologi 33 Samfundsfag 34 Samtidshistorie 35 Screening 36 Spansk 38 Teknologi 40 Tysk 41 Uddannelsesspecifikke fag 43 Nye vinkler på erhvervspædagogik 44 systimekurser 45 Systime ajourplus 46 Bliv digital 47 NemLæs 48 Del quizzer fra ibøger med eleverne 49

3 Køb ikke katten i sækken På Systime er vi så stolte over vores udgivelser til de nye erhvervsuddannelser, at vi tilbyder alle skoler fri adgang til alle ibøger frem til Vore forfattere og vi arbejder på at udvikle ibøger til alle fag / læreplaner. Vi udvikler og videreudvikler ibøgerne transparent og i samarbejde med skoler, lærere og elever. Med vore licenser og flatrate-aftaler tilbyder vi alle elever adgang til alle ibøger i hele uddannelsesforløbet. Systimes ibøger er online, hosted hos Amazon med 99,9% oppetid. Med ibøgerne følger frit en pdf til off-line brug. Bedste hilsner P. H. Mikkelsen Forlægger 1

4 Materialer til og Erhvervsuddannelserne er ændret, og det kræver selvfølgelig nyt undervisningsmateriale. Systime kan i kraft af mange dygtige forfattere præsentere en bred vifte af udgivelser til både og. ibog som fremtidens undervisningsmateriale I den nye skolevirkelighed, som følger i kølvandet på reformen, kommer underviserne utvivlsomt til at stå over for en lang række nye udfordringer. Systime sigter med vores ibøger mod at hjælpe med at løse de nye udfordringer. Alle ibøger er optimeret til oplæsning med værktøjer som Adgang for alle og CD-Ord. Desuden har alle ibøger integreret ordforklaringer af svære begreber og fagudtryk. Fleksibilitet ibøger egner sig til fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen også i form af fjernundervisning, flipped classroom og blended learning. Fremtidens elever skal i højere grad kunne gennemføre individuelle forløb, netop fordi de har forskellige forudsætninger og forskellige mål. Samtidig stiller ydre forhold som fx praktik krav til fleksibilitet i afviklingen af forløbene. Eleven i fokus Undervisningsdifferentiering gøres let tere med ibøger bl.a. gennem quizzer og selvrettende opgaver. Med delefunktionaliteten i quizsystemet kan underviseren stille opgaver og tests, men slippe for det sure rettearbejde og fokusere på feedback til eleven. Alle undersøgelser viser, at netop feedback er en drivkraft og en motivationsfaktor for læring for også denne målgruppe. Det er en af styrkerne ved vores interaktive opgaver. Helhedsorientering og praksisbasering ibøger til og rummer et væld af temaforløb, der er tværfaglige og samtidig giver bud på inddragelse af erhvervsfag, mens elevens forskellige kompetencer sættes i spil og eleven fordyber sig. For løbene er fleksible og kan tones på forskellige indgange og fagretninger, hvor teori og praksis supplerer hinanden. Variation Der er forskellige veje ind i stoffet med ibøger, som er med til at få forskellige læringsstile i spil. Fx kan de samme faglige pointer formidles gennem både tekst, visuelle elementer i form af figurer, og instruktioner på video. Og det kan underbygges vha CL-opgaver eller interaktive opgaver. Birgitte Schou Projektleder /-området Rikke Haue Projektleder ibøger giver også bud på opgavetyper med leg og bevægelse, som gør det lettere at opfylde det nye krav om 45 minutters bevægelse i undervisningen. Alt i alt er ibøger vores bedste bud på, hvordan du som underviser kan støtte dine elever til bedre læring. 2 3

5 Afsætning Afsætning C Thomas Bach, André Krogh, Nettie Hvam Pape og Bruno Sørensen PÅ VEJ Afsætning B til Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen og René Mortensen. Birte Ravn Østergaard (red.) afsc.systime.dk 100 interaktive opgaver 25 videoklip 80 skabeloner 450 illustrationer 60 opgaver 420 ordforklaringer 400 sider ebog afseux.systime.dk Udgivelsen afsc.systime.dk åbner faget Afsætning C og gør brug af netmediets mange muligheder. Materialet er tilrettelagt, så der er mange forskellige veje ind i faget for at gøre det lettere at lave differentiering og variation. Materialet er opbygget i F-, E- og et D og C-niveau, så det kan benyttes bredt på erhvervsuddannelserne. Med familien som hovedpersoner og City Center som baggrund gennemgås den relevante teori i en naturlig progression, som matcher bekendtgørelsen. I krydsfeltet mellem familien og virksomhederne opstår opgaver, som eleverne kan arbejde med helhedsorienteret. Alternativet kan der arbejdes mere emneorienteret. Virksomhederne i lokalområdet og City Center er omdrejningspunktet og referencerammen, og eleverne kan arbejde innovativt ved at inddrage det tomme butikslokale, der også findes i centret. Materialet rummer varierende opgavetyper, fx 5 hurtige til de små grå, foto- og researchopgaver, gruppebaserede opgaver, quizzer, vendespil, krydsord og andre interaktive opgaver. Materialet er tænkt praksisnært og casebaseret. Desuden er der udarbejdet præsentationer og videoopgaver til materialet. Toolbox en afsætningsøkonomisk værktøjskasse Birte Ravn Østergaard 45 videoer 150 interaktive opgave 300 illustrationer 80 modeller i Word og Excel 30 ordforklaringer 40 cases 280 sider ebog toolbox.systime.dk 4 5

6 dansk idansk Dansk på ny Conni Paldam, René Tolderlund Jakobsen, Annette Møller, Ruth Sillemann, Pia Jakobsen, Anne-Stine Larsen, Tove Jensen 10 videoklip 35 interaktive opgaver 185 opgaver 140 illustrationer 170 ordforklaringer 315 sider ebog NemLæs idansk.systime.dk Maria Katrine Lindequist, Anette Hauge Nielsen, Julie Baden Korch-Frandsen. Johan Rosdahl (red.) 18 videoklip 25 interaktive opgaver 35 illustrationer 40 opgaver 13 primærtekster 215 ordforklaringer 175 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag dpn.systime.dk idansk ibog er bygget op omkring en genre oversigt, der giver en nem og hurtig tilgang til overskuelige teoretiske afsnit med visuelle elementer og eksempler. Det gælder fx de kommunikations- og analysemodeller, der anvendes i faget. Der lægges op til, at eleverne løbende kan arbejde med strategier for lytning, læsning og skrivning. idansk rummer screencasts, video er, selvrettende og interaktive øvelser, forskellige opgavetyper og vejledninger, der klæder eleverne på til casearbejdsformen og caseeksamen og samtidig træner i præsentationsteknik. visningen til målgruppen afhængigt af interesser, men også om der er tale om unge eller voksne, ligesom der kan tones i forhold til fagretningerne. Lærervejledningen giver idéer til forløb og stiller forslag til, hvordan arbejds- og præsentationsportfolioen kan inddrages. Hovedforfatter på idansk er Conni Paldam, som tidligere har været med til at udgive klassikeren Dansk på erhvervsuddannelserne. idansk er udviklet i samarbejde med en stribe undervisere på forskellige skoler. Begreb om dansk Litteratur, sprog og medier Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen. Christian Schumacher (red.) 17 videoklip 25 lydklip 115 opgaver 40 primærtekster 40 illustrationer 300 sider ebog NemLæs I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag begrebdansk.systime.dk Håndbog til dansk litteratur, sprog, medier I idansk finder du også en række temaer, heraf mange tværfaglige og alle med fokus på det praksisnære. Underviseren kan anvende projektoplæggene til at skabe variation i undervisningen. Materialet tænkes ikke lineært og giver derfor mulighed for at tilrettelægge under- Ole Schultz Larsen. Grete Ravn Nielsen (red.) 2 videoklip 100 illustrationer 60 opgaver 50 tekstuddrag 310 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag hbdansk.systime.dk 6 7

7 dansk Textanalyse Anne Bøndergaard/Systime (red.) Litteraturhistorien på langs og på tværs Masser af teori 50 eksempler der understøtter teorien 25 vejledende spørgsmål 61 litterære tekster 22 visuelle medietekster 6 sagtekster ca. 660 sider ebog NemLæs textanalyse.systime.dk Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen. Peter Kennebo (red.) 300 repetitionsspørgsmål 7 videointroduktioner 90 billeder 12 lydfiler 260 sider ebog NemLæs litthist.systime.dk Rod i sproget Brug litteraturhistorien Birgit Bruun, Nanna Heggelund Christensen og Ulla Naumann. Anne Bøndergaard (red.) Mads Rangvid, Mimi Sørensen. Liselotte Henriksen (red.) Mere end 1200 interaktive opgaver 50 lydfiler 760 opgaver 150 eksempler 640 sider ebog NemLæs rodisproget.systime.dk 16 videoklip 60 interaktive opgaver 140 opgaver 30 Primærtekster 95 illustrationer 200 ordforklaringer 230 sider I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag bl.systime.dk Det sproglige i dansk Danske forfattere Peter Heller Lützen. Christian Schumacher (red.) 2 lydfiler 7 videoklip 17 primærtekster 30 opgaver 55 modeller og illustrationer 140 sider ebog NemLæs I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag sprogdansk.systime.dk PÅ VEJ Anne Bøndergaard/Systime (red.) Omfattende introduktioner til mere end 60 ældre, nyere og nye forfattere. Salmesang, video, interaktive opgaver, primærtekster. danskeforfattere.systime.dk 8 9

8 dansk Litteraturens huse Sine Dalsgaard Kristensen, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken 30 videoer 25 arbejdsmønstre 30 interaktive opgaver 60 opgaver 150 illustrationer 1232 sider ebog ibog.litteraturenshuse.systime.dk Litterære klassikere på film Lisbet Borker, Kamma Haugan, Morten Henriksen og Lise Lense-Møller. Peter Jensen (red.) 3 spillefilm hele og opdelt i 70 filmklip 45 billeder 40 ordforklaringer 8 primærtekster ebog klassikere.systime.dk Jakob Ejersbos univers Introduktion til et forfatterskab Netværker. Digitale medier i dansk Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller. Peter Jensen (red.) 4 videointerviews 30 opgaver 30 primærtekster 15 billeder 110 sider ebog NemLæs Charlotte Bork Høvsgaard, Gitte Lautrup, Mads Pedersen og Dorthe Wang 13 videoklip 25 lydfiler 90 opgaver 5 wikiopgaver 50 illustrationer 134 sider ebog je.systime.dk I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag netvaerker.systime.dk Livretter Mad i kunst og litteratur Jørgen Eriksen, Casper Thrane. Peter Jensen (red.) 30 primærtekster 60 opgaver 5 videoklip 50 billeder 290 ordforklaringer 280 sider ebog livretter.systime.dk 10 11

9 Engelsk Engelsk til FED Engelsk Benedikte Herold Jensen. Winnie Meilstrup (red.) En tekst- og opgavebaseret udgivelse, der henvender sig til -målgruppen engelskeud.systime.dk Tilde Kongsgaard Valentin, Catherine Brejnholt og Marianne Klostergaard 8 interaktive opgaver 5 cases 13 Word skabeloner til download 200 spørgsmål og opgaver 23 tekster af varierende længde 2 dialoger 80 illustrationer 700 ordforklaringer 9 How to modeller 210 sider ebog NemLæs fedengelsk.systime.dk Engelsk til ibog rummer lettilgængelige tekster på engelsk om emner, der har udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden, og som derfor umiddelbart appellerer til eleverne. Samtidig dækker udgivelsen de tre obligatoriske emneområder i -bekendtgørelsen for fremmedsprog: de personlige, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsmæssige forhold. Udgivelsen er bygget op om følgende emner: Health and Habits Across cultures Work and Leisure London American themes Tekster og opgaver er markeret med forskellige sværhedsgrader, der dækker behovet for undervisningsdifferentiering. Engelsk til kan med fordel anvendes på niveau E, D og C. Mediet udnytter netmediets multimodale muligheder og indeholder oplæsninger af teksterne ved native speakers og et antal videosekvenser. I tilknytning til teksterne findes opgaver i forskellige sværhedsgrader, der lægger op til såvel individuelt arbejde som til pareller gruppearbejde. Blandt opgavetyperne finder man bl.a. prereading og opgaver, der fokuserer på kommunikative kompetencer. En række interaktive opgaver, hvor eleven får direkte feedback, motiverer eleven og træner ordforråd og forståelse på en varieret måde. Materialet rummer en lærervejledning, der giver tips og idéer til brug af ibøger på hold med flere forskellige niveauer. Der vil være vejledning til brug af de forskellige opgavetyper og desuden forslag til, hvordan emner i materialet kan bruges i sammenhæng med andre fag, herunder erhvervsfag. Now you are talking Torben Lindy Christensen 15 tekstoplæsninger 630 gloser 20 quizspørgsmål 10 oversættelser 35 opgaver 50 billeder 80 sider ebog NemLæs talking.systime.dk Turning Points Alastair Henry og Leif Johansson 95 interaktive øvelser 110 lydfiler (tekstoplæsning) 153 opgaver 25 illustrationer 480 ordforklaringer 50 originaltekster 320 sider ebog NemLæs tp.systime.dk 12 13

10 Engelsk Relations Into Global Business Lisbeth Jacobsen Karsten Sielemann og Morten Bjerre Bach 190 lydklip 180 interaktive opgaver 270 opgaver 16 vendespil 50 primærtekster 120 dokumenter til download 120 illustrationer 1200 ordforklaringer ca. 360 sider ebog NemLæs 20 sagsprosatekster 2 ekstemporaltekster 40 interaktive opgaver 29 lydfiler 50 opgaver 24 illustrationer 220 ordforklaringer ca. 100 sider relations.systime.dk gb.systime.dk Talking grammar Worlds of English Lisbeth Jacobsen Agnete Fog og Anne Mette Finderup 10 grammatiske oversigter 51 quizzer med i alt 175 interaktive opgaver 10 ordlister med i alt 1700 ord 35 ordforklaringer 84 billeder til visuel formidling 25 forklarende videoer 22 henvisninger til yderligere oplysninger ebog NemLæs tg.systime.dk GOLD BEST EUROPEAN SCHOOLBOOK AWARDS interaktive opgaver 17 videointerview 210 lydfiler 50 primær tekster 340 opgaver 70 illustrationer 1800 ordforklaringer 200 sider ebog ibog.woe.systime.dk Into Business From where you are Karsten Sielemann og Morten Bjerre Bach Morten Petersen og Tony Søndergaard Andersen 16 tekster 90 interaktive opgaver 4 lydfiler 2 skabeloner 58 øvelser 18 illustrationer 90 sider ebog 180 interaktive opgaver 140 lydfiler 30 videoer 110 opgaver 16 illustrationer 1500 ordforklaringer 180 sider ebog business.systime.dk fromwhereyouare.systime.dk 14 15

11 Engelsk Upside Down The Island of Ireland Alastair Henry og Leif Johansson Rosanne McCollum 50 interaktive opgaver 165 lydfiler 12 cases 19 grammatikøvelser 190 opgaver 13 Face the facts opgaver 25 billeder 20 originaltekster 400 sider ebog 60 interaktive opgaver 22 videoklip 8 lydfiler 11 webquests 60 opgaver 13 engelsksprogede tekster 50 illustrationer ca ordforklaringer 200 sider ebog ud.systime.dk ireland.systime.dk The Big Picture Starters Lene Lundsgaard og Svend Madsen Dick Webb og René Bühlmann 22 skønlitterære tekster 450 interaktive opgaver 190 lydfiler 40 opgaver 14 illustrationer 2080 ordforklaringer ca. 340 sider 50 lydfiler 1000 interaktive opgaver 210 opgaver 80 illustrationer 140 sider ebog bp.systime.dk ibog.starters.systime.dk Departures Engelsk grundgrammatik René Bühlmann, Vibeke Hansen, Per René jensen, Chris Plougheld og Eva Rosenvold 155 interaktive opgaver 30 lydklip 110 øvelser 25 illustrationer 45 primærtekster ca ordforklaringer ca. 230 sider ebog Dorthe Chalotte Hansen og Helle Brieghel 425 interaktive opgaver 40 lydfiler 85 tabeller 9 skabeloner 45 øvelser 40 illustrationer 180 gloser 170 sider ebog dp.systime.dk engelskgrundgrammatik.systime.dk 16 17

12 Engelsk erhvervs- og virksomhedsøkonomi Engelsk Multimedie Grammatik Frede Salling Pedersen, Knud Børge Bendtsen, Ole Bønnerup lydfiler 250 interaktive opgaver 80 oversættelser 22 hints 220 sider ebog Erhvervsøkonomi C til Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang eo.systime.dk ibog.emmg.systime.dk Active Business Communication Michael Pierce 40 billeder 20 opgaver 25 eksempler 120 sider abc.systime.dk Materialet bygger på de velkendte ibøger FED Erhvervsøkonomi og C Erhvervsøkonomi, hvoraf den første blev præmie - ret ved Best European Schoolbook awards i Materialet udnytter netmediet og rum mer video, præsentationer og screencasts med forklarede figurer. Et væld af inter aktive opgaver, quizzer, selvrettende opgaver og vendespil giver sammen med det casebaserede udgangspunkt mulighed for at tilrettelægge undervisningen helhedsorienteret og varieret. Værktøjskasse giver eleven adgang til for skellige skabeloner og træner samtidig i brugen af IT-værktøjer

13 erhvervs- og virksomhedsøkonomi Erhvervsfag Virksomhedsøkonomi B til Knud Erik Bang, Gitte Størup, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Henrik Frølich Erhvervsfag Rene Tolderlund Jakobsen, Finn Kristensen og Jesper Navne erhvervsfag.systime.dk virksomhedeux.systime.dk Udgivelsen bygger videre på Erhvervsøkonomi C til, der dækker fagbilaget for Erhvervsøkonomi niveau F-C på. Eleverne vil opleve sproglig og faglig progression. Samtidig sigter materialet efter at sætte læreplanens økonomiske kompetencer i spil og at klæde eleven på til videregående studier. Faget omfatter et afsluttende projektforløb, hvor eleven bliver udfordret i en bred vifte af fagets mål. Lærervejledningen giver idéer til tilrettelæggelse af projektforløb, herunder udarbejdelsen af projekt rapporten, der er eksaminations- og bedømmelsesgrundlag ved prøven. Lærervejledningen peger samtidig på nogle læringsstier igennem materialet, særligt tilpasset uddannelser og fagretninger. Erhvervsfag ibog er et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter under visningen i erhvervsfag 1, 2 og 3 og intro ducerer eleven til erhvervsfaglige uddannelser og arbejdsprocesser og danner basis for afklaring. Erhvervsfag retter sig især mod grundforløb 1 og byder på værktøjer og metoder til at forstå, tage del i og forholde sig til erhvervsfaglige processer i en virksomhed. Materialet til godeser undervisningsdifferentiering alt efter elevernes forudsætninger, baggrund, indgang og fagretning. Materialet guider eleverne gennem fagene med definitioner, refleksionsspørgsmål, interaktive opgaver, vedkommende eks - em pler samt praksisnære cases, som tager elevernes afsæt. Omdrejningspunktet er temaforløb og projekter, der er tværfaglige og inddrager såvel erhvervs- som grundfag, og samtidig er helhedsorienterede og praksisbaserede. Forløbene knytter an til skolernes fagretninger og lægger op til kollaborativ læring, bevægelse og innovative metoder: Erhvervsfag er bygget op omkring overskuelige og letlæselige afsnit med overskrifterne: Erhvervsintroduktion Arbejdspladskultur Praktikpladssøgning Samfund og sundhed Arbejdsplanlægning og samarbejde Faglig dokumentation Faglig kommunikation Innovation Metodelære IKEA Caféprojekt Start af virksomhed Den gode børnehave Projekterne trækker på teorimateriale fra de enkelte erhvervsfag. Nogle af projekterne er generelle, mens andre er tonet til konkrete indgange og fagretninger. Udgivelsen giver samtidig bud på evaluering og bedømmelse

14 Erhvervsret Fransk Erhvervsret C juraens grundregler Début 1 Vibeke Gade Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær 42 videoer 42 interaktive quizzer m. sammenlagt 283 spørgsmål 3 refleksionsopgaver med i alt 20 spørgsmål 367 opgavespørgsmål (Check- og caseopgaver) 220 lovtekster 35 UfR-artikler 24 introspørgsmål ( Hvad nu - cases) 10 domsreferater 8 filer til download 25 resuméer 203 illustrationer 395 ordforklaringer ca. 612 sider Vejledende løsninger til alle opgaver 100 lydklip 18 videoklip 110 interaktive opgaver 45 opgaver Tilhørende ordbog 90 sider ebog NemLæs ibog.debut1.systime.dk erhvervsretc.systime.dk Franskbogen Vibeke Gade FINANSIERING 250 interaktive opgaver 90 lydklip 50 tekster 50 opgaver 30 aktiviteter 180 illustrationer ca ordforklaringer 225 sider ebog NemLæs ibog.franskbogen.systime.dk Finansiering og privatøkonomi Knud Erik Bang, Peter Bang-Sudergaard, Henrik Frølich og David Engelbrecht Pedersen 190 opgaver 20 interaktive opgaver 40 opgaveark 100 definitioner 70 eksempler 200 ordforklaringer 170 billeder 500 sider ebog finansiering.systime.dk Fransk NU 1-4 Anna Andersen og Hardy Andersen 895 interaktive opgaver 165 lydfiler 150 billeder 45 tabeller 260 sider Ordbog med mere end 2300 ord NemLæs fransknu.systime.dk 22 23

15 Fransk Informationsteknologi Canal Commerce IT til Vibeke Bruun Dahl 20 øvelser 575 ordforklaringer 30 illustrationer 25 eksempler 115 sider Mathijs Broersma, Mai Ly Nguyen og Christina Højlund IT til ibog er et praksisnært materiale til undervisningen i informationsteknologi på. commerce.systime.dk it-eud.systime.dk FYSIK Orbit B Udgivelsen bringer den erhvervsfaglige og teknologiske virkelighed ind i klasselokalet med en række cases. Materialet lægger sig tæt op af bekendtgørelsen og rummer afsnit om IT-systemer, databaser og datahåndtering, web og informationssystemer. Med letforståeligt teorimateriale, præsentationer, videoer og et væld af overskuelige figurer og modeller lærer eleverne at betjene og redegøre for informationsteknologiske redskaber. Gennem en vifte af forskellige opgavetyper, herunder interaktive opgaver med progression, træner eleverne forståelse af informationsteknologiske emner. Sigtet er at sætte eleven i stand til at orientere sig som borger og som aktør på arbejdsmarkedet og selvfølgelig til at løse brancherelaterede opgaver, der rummer informationsteknologi. Samtidig udfordres eleven til at forstå og reflektere over informationsteknologiske problemstillinger på individ-, virksomheds- og samfunds niveau. Birgitte Merci Lund, Jens Kraaer og Per Holck NU OGSÅ MED CAS-VÆRKTØJ 12 kapitler med kernestoffet 220 øvelser 130 opgaver 200 wordfiler 465 Illustrationer 120 eksempler 55 eksperimenter 310 sider ebog orbitbhtx.systime.dk Informationsteknologi Martin Damhus, Jens Studsgaard, Elisabeth Husum, Peder Mey hoff, Henrik Olsen og Mette Bahn Bertram 90 interaktive opgaver 200 opgaver 270 illustrationer 250 ordforklaringer 620 sider ebog it.systime.dk 24 25

16 Innovation International økonomi Innovation International økonomi B Klaus Marthinus og Nina Knudsbo Henrik Kureer 8 videoer 220 billeder og illustrationer 40 opgaver 11 cases 80 ordforklaringer 230 sider ibog.innovation.systime.dk 360 interaktive opgaver 60 videoklip 180 tabeller 320 opgaver 300 illustrationer Leksikon Miniordbog ca. 900 sider ebog iob.systime.dk Innovation og entreprenørskab Mette Borg Borup, Mikkel Brunvold m.fl. Mere end 200 billeder og illustrationer 60 videoer 100 opgaver 170 interaktive opgaver 127 cases, herunder 4 større videocases 10 undervisningsforløb 20 skabeloner og andre filer til download 575 sider NemLæs i.systime.dk Innovationsantologi Preben Mejer, Mads Thimmer, Morten Hejlesen, Louise Jacobsen m.fl. 6 videoer 12 cases 30 opgaver 100 illustrationer 190 sider NemLæs ibog.innovationsantologi.systime.dk 26 27

17 Kemi kinesisk Isis kemi C Kim Bruun, Hans Birger Jensen, Karsten Ulrik Jensen og Søren Munthe 160 videoer 40 tabeller 90 skabeloner 420 opgaver 390 illustrationer 170 sider ebog isisc.systime.dk Ni Hao Zhongguo Kinesisk for begyndere Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen Pinyin tekstværktøj Interaktivt lydpanel 140 videoer 400 audiofiler 120 gloser og ordforklaringer 45 opgaver 240 interaktive øvelser 26 lytteøvelser 220 sider kin1.systime.dk Isis kemi B Kim Bruun og Hans Birger Jensen 45 videoer 30 arbejdsark 55 laboratorieforsøg 490 opgavespørgsmål 640 billeder ca. 820 sider ebog isisb.systime.dk 28 29

18 Kulturforståelse Kultur på arbejde Kasper Asklund 5 cases 18 opgaver Arbejdsspørgsmål til 9 kapitler 80 illustrationer ca. 220 sider ebog kultur.systime.dk PÅ VEJ Intercultural encounters Anne Skaarup Rasmussen Intercultural Encounters indeholder teorier og tekster om kultur og kulturmøder. Der er mundtlige og skriftlige opgaver. Fornyet fokus på kultur Anne Skaarup Rasmussen 14 Landeportrætter 18 Eksempler på dialog 67 Billeder 190 sider fokuskultur.systime.dk MARKEDSKOMMUNIKATION Markedskommunikation Michael Bregendahl, Morten Haase og Jan Halberg Madsen PÅ VEJ Focus on culture Cultural Encounters Anne Skaarup Rasmussen Udgivelsen giver en introduktion til nogle teoretikeres ideer om kulturbegrebet og en beskrivelse af kulturkarakteristika. 420 sider 270 billeder 60 opgaver 9 cases 4 videoer mak.systime.dk culturalencounters.systime.dk 30 31

19 matematik ORGANISATION plus merkantil Organisation PÅ VEJ Matematik på C-niveau til merkantil. Kernestof målrettet uddanelsesretningen. Udstrakt brug af interaktivitet giver mulighed for at arbejde eksperimenterende og med nye opgavetyper. CAS-værktøj inkluderet. Niels Gram Bentsen, Kai Hansen, Jens Kristian Sommer, Niels Brøgger, Christian Romby Poulsen Med udgangspunkt i de organisationsteoretiske skoler giver bogen en grundig indføring i organisationsfagets forskellige aspekter. organisation.systime.dk PÅ VEJ MAT teknisk Matematik på C- og B-niveau til teknisk. Kernestof og supplerende stof samt projekter og eksempler målrettet -fagene. CASværktøj inkluderet. Materialet introduceres i hvert kapitel med en åbning i form af en lettilgængelig, komprimeret og kortfattet version af det teoretiske indhold understøttet af illustrationer, videoer, eksempler og cases. Introduktionen giver også bud på pædagogiske og didaktiske vinkler på faget tilpasset -målgruppen. På opgavesiden indgår interaktive opgaver og quizzer, mere åbne opgaver med diskussionselementer og større cases, hvor eleverne kan arbejde kollaborativt, praksisbaseret og helhedsorienteret. Organisation dækker kravene på niveau C i bekendtgørelsen om grundfag i erhvervsuddannelserne. PSYKOLOGI plus Psykologiens veje PÅ VEJ Matematik på niveauerne Basis, G, F, E og D. Kernestof og supplerende samt projekter målrettet. Udstrakt brug af interaktivitet og videoforklaringer. Ole Schultz Larsen 300 interaktive opgaver 500 arbejdsspørgsmål 80 videoklip 20 cases 500 ordforklaringer 200 illustrationer 200 supp. tekster ebog ibog.psykologiensveje.systime.dk 32 33

20 Samfundsfag FED Samf SamfNU C Helle Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen 95 interaktive opgaver 390 fokusspørgsmål 20 caseopgaver 55 eksempler 260 ordforklaringer 260 illustrationer ebog Nem- Læs Revideret bog til samfundsfag, der er tilpasset den nye bekendtgørelse og tager afsæt i politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedsforhold nationalt og internationalt. Morten Bülow, Magnus Hallundbæk Mikkelsen og Helle Hauge Bülow 60 interaktive opgaver 30 videoer 20 cases 5 skabeloner 11 præsentationer 270 læsefokusspørgsmål 90 undersøgelsesspørgsmål 65 diskussionsoplæg 3 forløbseksempler 190 illustrationer 85 tabeller 660 ordforklaringer 10 kryds- & tværser 3 spil ca. 460 sider ebog fed-samf.systime.dk samfnuhhxc.systime.dk C Samf Helle Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen 6 videoklip 165 interaktive opgaver 475 fokusspørgsmål 22 caseopgaver 30 eksempler 260 ordforklaringer 260 illustrationer 300 sider NemLæs Revideret bog til samfundsfag, der er tilpasset den nye bekendtgørelse og tager afsæt i politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedsforhold nationalt og internationalt. c-samf.systime.dk Samfundsfag C SAMTIDSHISTORIE Verdenshistorien Carl-Johan Bryld 20 interaktive opgaver 470 opgaver 460 kildetekster 320 illustrationer 85 videoer 16 tidstavler ca. 900 sider ebog Claus Lasse Frederiksen og Henrik Kureer 310 interaktive opgaver 600 billeder 255 opgaver 100 primær tekster 100 tabeller 650 ordforklaringer 400 sider ebog verdenshistoriehhx.systime.dk samfundsfagc.systime.dk 34 35

21 Vælg mellem forskellige resultat visninger: SCREENING Med screening.systime.dk får du et redskab til at flytte fokus fra rettearbejdet til at gøre en målrettet indsats. Flyt fokus fra rettearbejde til en målrettet indsats. Online. Cirkeldiagram Ved at teste elever ved indgangen til uddannelsen får du et hurtigt overblik over deres faglige niveau. Desuden kan du følge op på de indledende screeninger og se, hvilken udvikling de gennemgår %-25% 25%-50% Screeningsmaterialet er særdeles anvende ligt i teamsamarbejdet om en klasse, idet testeren via hjælpelærerfunktionen kan dele klassens resultater med teamet. Det er muligt for læreren eller vejlederen selv at sammensætte, hvilke deltest, man vil anvende til at screene eleverne med. Sammenlign med alle deltagere a) Orddiktat: Almindelige ord Find det, der lyder som et ord Læseprøve 1: Forståelse b) Orddiktat: Nonsensord Punktumprøve Læseprøve 3 Ordforrådsopgave 1 Vælg alle Ryd a) Orddiktat: Al Ordforrådsopgave b) Orddiktat: No Find det, der ly Læseprøve 3 Kompetencespind Læseprøve 1: F Anne Hedegaard Nissen Sammenlign med alle deltagere Følgende tests er relevante på /: Screening-Matematikvanskeligheder tester elevens matematikforståelse. Screeningen-Læsning/stavning (Frederiksborgmaterialet) tester bl.a. læsehastighed, lydafkodning og ordforråd. 5 Antal afleverede besvarelser: 30 Anne Hedegaard Nissen Screeningsresultaterne udregnes i procent og point, og du har mulighed for at give feedback til den enkelte testtagers resultater. Desuden kan du få et hurtigt overblik over klassen vha. de visuelle resultat visninger: lagkagediagram, søjlediagram og kompetencespind %-75% 75%-100% Punktumprøve a) Orddiktat: Almindelige ord Punktumprøve Vælg alle b) Orddiktat: Nonsensord Ordforrådsopgave Ryd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Søjlediagram 20% 10% a) Orddiktat: Al 36 b) Orddiktat: No elev/kursist Punktumprøve gennemsnit Ordforrådsopgave

22 Spansk El Sur Marcelo Cea og Fernando López Serrano Spansk Virksomhedskommunikation 120 lydfiler heraf 50 dialoger 140 interaktive quizspørgsmål 60 billeder 145 øvelser 1340 gloser ebog NemLæs elsur.systime.dk Lene Kirk-Sørensen, Birthe Nielsen 17 opgaver 34 eksempler 32 billeder ebog spanskvirksomhed.systime.dk Spontant Spansk Paul Klitnæs ca. 241 lydfiler 27 memokort 45 billeder ca. 180 sider ebog sps.systime.dk Gramática Básica Lucas Ruiz 1050 lydafspilninger 50 interaktive opgaver 55 uddybende forklaringer 2 eksempler 45 ordforklaringer 4 definitioner 120 sider ebog NemLæs gramaticabasica.systime.dk 38 39

23 Teknologi Tysk Teknologi for Berliner Leben Georg Strøm Elke Meierjohann teknologieud.systime.dk Berliner Lebe Del interaktive opgaver 35 Lydklip 25 skabeloner 60 Opgaver 30 aktiviteter 40 tekster 120 illustrationer ca ordforklaringer 140 sider ebog NemLæs Berliner Lebe Del interaktive opgaver 60 opgaver 30 lydklip 10 skabeloner 10 aktiviteter 40 tekster 90 illustrationer ca ordforklaringer 170 sider ebog NemLæs De to dele kan købes enkeltvis eller samlet. Lærebogen gør det lettere at undervise i teknologi, specielt for nye lærere. Den dækker kernestoffet og alle supplerende emner, og den er velegnet som håndbog, når eleverne skal udvikle nye produkter selve kernen i faget teknologi. Udgivelsen er praktisk orienteret og starter med elevernes eget arbejde og emner, de har hørt om. Ud fra dem lærer eleverne at anvende en række metoder, der anvendes til produktudvikling i virksomheder, og som har vist sig at fungere i faget teknologi. berlinerleben.systime.dk Dein Deutschland tysk fortsætter grundbog Martin Graverholt og Rikke Taber 28 videoklip 25 lydklip 25 billeder ca ordforklaringer 20 primære tekster 190 interaktive opgaver 100 opgaver 35 læsefokusspørgsmål 105 mundtlige øvelser ebog dd.systime.dk Tysk du kan tale Paul Klitnæs 100 lydfiler 25 billeder 55 opgaver 150 gloser 70 sider ebog tysktale.systime.dk 40 41

Systimes ibøger til EUD & EUX

Systimes ibøger til EUD & EUX Systimes ibøger til & 2015 Indholdsfortegnelse Systimes planer og strategi for erhvervsuddannelserne 3 Undervisning på erhvervsuddannelserne 4 Afsætning 6 Dansk 7 Engelsk 13 Erhvervscase 18 Erhvervs- &

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

AVU. Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk

AVU. Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk AVU Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk Indholdsfortegnelse 03 Kom godt i gang 04 Hvad er en? 05 NemLæs 06 Oplæsning 07

Læs mere

International økonomi

International økonomi International økonomi Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668615 Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth,

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur og sprog handler om kultur og sprog og om samspillet mellem

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur

Læs mere

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Innovation Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761637956 Forfatter(e) Hans-Christian Keller Rix 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Entreprenørship

Læs mere

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis ISBN 13 9788761683861 Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile Grundbog til dansk som andetsprog på avu - basis 195,00 DKK Inkl. moms Gennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital 2014 HG Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål. EUD (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål. EUX (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

Aus aktuellem Anlass (nyhed) 6. Dein Deutschland 7. Niemals vergessen - Vergangenheitsbewältigung Tysk du kan tale 9

Aus aktuellem Anlass (nyhed) 6. Dein Deutschland 7. Niemals vergessen - Vergangenheitsbewältigung Tysk du kan tale 9 TYSK 2017/2018 Indhold Aus aktuellem Anlass (nyhed) 6 Dein Deutschland 7 Niemals vergessen - Vergangenheitsbewältigung 1945 8 Tysk du kan tale 9 Tysk virksomhedskommunikation 10 Ein Gespräch mit Mike Fröhnel

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Informationsteknologi Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761642332 Forfatter(e) Lars Ljungqvist Et komplet undervisningsmateriale til faget Grafisk

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005

Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 Kommunikation/it Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761609915 Forfatter(e) Hans Jensen En grundlæggende indføring i fortælleforhold og dramaturgiske

Læs mere

Pædagogiske og didaktiske muligheder med ibøger. Styrk elevernes digitale kompetencer og læring

Pædagogiske og didaktiske muligheder med ibøger. Styrk elevernes digitale kompetencer og læring Pædagogiske og didaktiske muligheder med ibøger Styrk elevernes digitale kompetencer og læring 2017 De mange funktioner i ibog og på MinKonto ibog... 4 Hvad er en ibog?... 4 Sådan bruger du en ibog...

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Informationsteknologi Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761609915 Forfatter(e) Hans Jensen En grundlæggende indføring i fortælleforhold og

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk DIGITALT LÆRINGSKONCEPT

FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk DIGITALT LÆRINGSKONCEPT DIGITALT LÆRINGSKONCEPT EUD og EUX FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Inspiration til erhvervsuddannelserne

Inspiration til erhvervsuddannelserne emu.dk/erhverv Inspiration til erhvervsuddannelserne Til undervisere, praktikpladsopsøgere og ledere Velkommen til emu.dk/erhverv På Danmarks undervisningsportal emu.dk har erhvervsuddannelserne deres

Læs mere

En la pandilla somos familia 6. Por Dios 7. En Vivo-serien 8. A que sí? og A que no? 9. El deporte rey 10. Spontant spansk 11. Gramática Básica 12

En la pandilla somos familia 6. Por Dios 7. En Vivo-serien 8. A que sí? og A que no? 9. El deporte rey 10. Spontant spansk 11. Gramática Básica 12 SPANSK 2017/2018 Indhold En la pandilla somos familia 6 Por Dios 7 En Vivo-serien 8 A que sí? og A que no? 9 El deporte rey 10 Spontant spansk 11 Gramática Básica 12 El sur 13 Nyt begyndersystem til spansk

Læs mere

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider Teknologi Fag og læsning (htx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668646 Forfatter(e), Signe Søndergaard Irminger, Thorleif Bundgaard, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation 2014 HHX Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761613790 Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Dansk fra basis til D 1. udgave, 2012

Dansk fra basis til D 1. udgave, 2012 KUU Dansk fra basis til D ISBN 13 9788761643650 Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen Udgivelsen er en ibog skrevet og tilrettelagt specielt til kursister

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 (fortsætter

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

77 27 78 37 80 4.800 ISBN:

77 27 78 37 80 4.800 ISBN: 2014 HTX Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Line Marie

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, Hurtigt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, Hurtigt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. Italiensk Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761616913 Forfatter(e) Flemming Forsberg, Alexander Forsberg Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. 34 paragraffer

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Finale Herrer 300 Finale Damer

Finale Herrer 300 Finale Damer Finale Herrer indl. serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 Total Ravnsborg 45-072-069 Kim Andersson H E 6 1240 0 1240 222 244 179 233 2118 Ravnsborg 45-072-037 Thomas Dideriksen H E 8 1236 0 1236 189 190 191

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 DDS SP v.3.12.2.8 Holdkonkurrence: Gevær, 15m, Åben klasse hold 1 Ulsted Skf. 15364 Arne Jensen Klasse: MÅ1 200/10 200/13 400/23 15437 Kristine Rasmussen Klasse:

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2013 Institution IBC, International Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Ny portal til grundforløbets første del på erhvervsuddannelserne

Ny portal til grundforløbets første del på erhvervsuddannelserne Ny portal til grundforløbets første del på erhvervsuddannelserne Portalen dækker alle erhvervsfagene på grundforløbets første del og tager udgangspunkt i fagenes læringsmål. Portalen er bygget op af række

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. Italiensk Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761616913 Forfatter(e) Flemming Forsberg, Alexander Forsberg Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. 34 paragraffer

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser Erhvervsakademiuddannelser Ledelse - hele historien ISBN 13 9788761670274 Forfatter(e) Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Jesper Poulsen, Kasper Wittrup, Vicki Juel Isaksen Ledelse hele historien giver et

Læs mere

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk.

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk. Kinesisk Kinesisk 1 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761614155 Websitet består af to dele; redskaber til indlæring og træning af udtale samt supplerende materiale til alle tekstbogens lektioner. Kinesisk 1-4

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

øger bevidsthed om indlæringsprocessen

øger bevidsthed om indlæringsprocessen Ditte Gadegaard og Lucas Ruiz, forfattere IT øger bevidsthed om indlæringsprocessen Ægteparret Ditte Gadegaard og Lucas Ruiz er forfattere på de spanske Systime-udgivelser Espacios og La Lengua de las

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere