EUD EUX. Systimes ibøger til. Ligger der en forfatter gemt i dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUD EUX. Systimes ibøger til. Ligger der en forfatter gemt i dig?"

Transkript

1 Systimes ibøger til Ligger der en forfatter gemt i dig? Hos Systime er vi altid på udkig efter nye og kreative forfattere, som vil være med til at udvikle undervisnings materiale af høj kvalitet. Ring til os på eller læs mere på systime.dk under Kontakt os. Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk 2015

2 Indholdsfortegnelse Køb ikke katten i sækken 1 Materialer til og 2 Afsætning 4 Dansk 6 Engelsk 12 Erhvervs- & virksomhedsøkonomi 19 Erhvervsfag 21 Erhvervsret 22 Finansiering 22 Fransk 23 Fysik 24 Informationsteknologi 25 Innovation 26 International økonomi 27 Kemi 28 Kinesisk 29 Kulturforståelse 30 Markedskommunikation 31 Matematik 32 Organisation 33 Psykologi 33 Samfundsfag 34 Samtidshistorie 35 Screening 36 Spansk 38 Teknologi 40 Tysk 41 Uddannelsesspecifikke fag 43 Nye vinkler på erhvervspædagogik 44 systimekurser 45 Systime ajourplus 46 Bliv digital 47 NemLæs 48 Del quizzer fra ibøger med eleverne 49

3 Køb ikke katten i sækken På Systime er vi så stolte over vores udgivelser til de nye erhvervsuddannelser, at vi tilbyder alle skoler fri adgang til alle ibøger frem til Vore forfattere og vi arbejder på at udvikle ibøger til alle fag / læreplaner. Vi udvikler og videreudvikler ibøgerne transparent og i samarbejde med skoler, lærere og elever. Med vore licenser og flatrate-aftaler tilbyder vi alle elever adgang til alle ibøger i hele uddannelsesforløbet. Systimes ibøger er online, hosted hos Amazon med 99,9% oppetid. Med ibøgerne følger frit en pdf til off-line brug. Bedste hilsner P. H. Mikkelsen Forlægger 1

4 Materialer til og Erhvervsuddannelserne er ændret, og det kræver selvfølgelig nyt undervisningsmateriale. Systime kan i kraft af mange dygtige forfattere præsentere en bred vifte af udgivelser til både og. ibog som fremtidens undervisningsmateriale I den nye skolevirkelighed, som følger i kølvandet på reformen, kommer underviserne utvivlsomt til at stå over for en lang række nye udfordringer. Systime sigter med vores ibøger mod at hjælpe med at løse de nye udfordringer. Alle ibøger er optimeret til oplæsning med værktøjer som Adgang for alle og CD-Ord. Desuden har alle ibøger integreret ordforklaringer af svære begreber og fagudtryk. Fleksibilitet ibøger egner sig til fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen også i form af fjernundervisning, flipped classroom og blended learning. Fremtidens elever skal i højere grad kunne gennemføre individuelle forløb, netop fordi de har forskellige forudsætninger og forskellige mål. Samtidig stiller ydre forhold som fx praktik krav til fleksibilitet i afviklingen af forløbene. Eleven i fokus Undervisningsdifferentiering gøres let tere med ibøger bl.a. gennem quizzer og selvrettende opgaver. Med delefunktionaliteten i quizsystemet kan underviseren stille opgaver og tests, men slippe for det sure rettearbejde og fokusere på feedback til eleven. Alle undersøgelser viser, at netop feedback er en drivkraft og en motivationsfaktor for læring for også denne målgruppe. Det er en af styrkerne ved vores interaktive opgaver. Helhedsorientering og praksisbasering ibøger til og rummer et væld af temaforløb, der er tværfaglige og samtidig giver bud på inddragelse af erhvervsfag, mens elevens forskellige kompetencer sættes i spil og eleven fordyber sig. For løbene er fleksible og kan tones på forskellige indgange og fagretninger, hvor teori og praksis supplerer hinanden. Variation Der er forskellige veje ind i stoffet med ibøger, som er med til at få forskellige læringsstile i spil. Fx kan de samme faglige pointer formidles gennem både tekst, visuelle elementer i form af figurer, og instruktioner på video. Og det kan underbygges vha CL-opgaver eller interaktive opgaver. Birgitte Schou Projektleder /-området Rikke Haue Projektleder ibøger giver også bud på opgavetyper med leg og bevægelse, som gør det lettere at opfylde det nye krav om 45 minutters bevægelse i undervisningen. Alt i alt er ibøger vores bedste bud på, hvordan du som underviser kan støtte dine elever til bedre læring. 2 3

5 Afsætning Afsætning C Thomas Bach, André Krogh, Nettie Hvam Pape og Bruno Sørensen PÅ VEJ Afsætning B til Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen og René Mortensen. Birte Ravn Østergaard (red.) afsc.systime.dk 100 interaktive opgaver 25 videoklip 80 skabeloner 450 illustrationer 60 opgaver 420 ordforklaringer 400 sider ebog afseux.systime.dk Udgivelsen afsc.systime.dk åbner faget Afsætning C og gør brug af netmediets mange muligheder. Materialet er tilrettelagt, så der er mange forskellige veje ind i faget for at gøre det lettere at lave differentiering og variation. Materialet er opbygget i F-, E- og et D og C-niveau, så det kan benyttes bredt på erhvervsuddannelserne. Med familien som hovedpersoner og City Center som baggrund gennemgås den relevante teori i en naturlig progression, som matcher bekendtgørelsen. I krydsfeltet mellem familien og virksomhederne opstår opgaver, som eleverne kan arbejde med helhedsorienteret. Alternativet kan der arbejdes mere emneorienteret. Virksomhederne i lokalområdet og City Center er omdrejningspunktet og referencerammen, og eleverne kan arbejde innovativt ved at inddrage det tomme butikslokale, der også findes i centret. Materialet rummer varierende opgavetyper, fx 5 hurtige til de små grå, foto- og researchopgaver, gruppebaserede opgaver, quizzer, vendespil, krydsord og andre interaktive opgaver. Materialet er tænkt praksisnært og casebaseret. Desuden er der udarbejdet præsentationer og videoopgaver til materialet. Toolbox en afsætningsøkonomisk værktøjskasse Birte Ravn Østergaard 45 videoer 150 interaktive opgave 300 illustrationer 80 modeller i Word og Excel 30 ordforklaringer 40 cases 280 sider ebog toolbox.systime.dk 4 5

6 dansk idansk Dansk på ny Conni Paldam, René Tolderlund Jakobsen, Annette Møller, Ruth Sillemann, Pia Jakobsen, Anne-Stine Larsen, Tove Jensen 10 videoklip 35 interaktive opgaver 185 opgaver 140 illustrationer 170 ordforklaringer 315 sider ebog NemLæs idansk.systime.dk Maria Katrine Lindequist, Anette Hauge Nielsen, Julie Baden Korch-Frandsen. Johan Rosdahl (red.) 18 videoklip 25 interaktive opgaver 35 illustrationer 40 opgaver 13 primærtekster 215 ordforklaringer 175 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag dpn.systime.dk idansk ibog er bygget op omkring en genre oversigt, der giver en nem og hurtig tilgang til overskuelige teoretiske afsnit med visuelle elementer og eksempler. Det gælder fx de kommunikations- og analysemodeller, der anvendes i faget. Der lægges op til, at eleverne løbende kan arbejde med strategier for lytning, læsning og skrivning. idansk rummer screencasts, video er, selvrettende og interaktive øvelser, forskellige opgavetyper og vejledninger, der klæder eleverne på til casearbejdsformen og caseeksamen og samtidig træner i præsentationsteknik. visningen til målgruppen afhængigt af interesser, men også om der er tale om unge eller voksne, ligesom der kan tones i forhold til fagretningerne. Lærervejledningen giver idéer til forløb og stiller forslag til, hvordan arbejds- og præsentationsportfolioen kan inddrages. Hovedforfatter på idansk er Conni Paldam, som tidligere har været med til at udgive klassikeren Dansk på erhvervsuddannelserne. idansk er udviklet i samarbejde med en stribe undervisere på forskellige skoler. Begreb om dansk Litteratur, sprog og medier Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen. Christian Schumacher (red.) 17 videoklip 25 lydklip 115 opgaver 40 primærtekster 40 illustrationer 300 sider ebog NemLæs I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag begrebdansk.systime.dk Håndbog til dansk litteratur, sprog, medier I idansk finder du også en række temaer, heraf mange tværfaglige og alle med fokus på det praksisnære. Underviseren kan anvende projektoplæggene til at skabe variation i undervisningen. Materialet tænkes ikke lineært og giver derfor mulighed for at tilrettelægge under- Ole Schultz Larsen. Grete Ravn Nielsen (red.) 2 videoklip 100 illustrationer 60 opgaver 50 tekstuddrag 310 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag hbdansk.systime.dk 6 7

7 dansk Textanalyse Anne Bøndergaard/Systime (red.) Litteraturhistorien på langs og på tværs Masser af teori 50 eksempler der understøtter teorien 25 vejledende spørgsmål 61 litterære tekster 22 visuelle medietekster 6 sagtekster ca. 660 sider ebog NemLæs textanalyse.systime.dk Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen. Peter Kennebo (red.) 300 repetitionsspørgsmål 7 videointroduktioner 90 billeder 12 lydfiler 260 sider ebog NemLæs litthist.systime.dk Rod i sproget Brug litteraturhistorien Birgit Bruun, Nanna Heggelund Christensen og Ulla Naumann. Anne Bøndergaard (red.) Mads Rangvid, Mimi Sørensen. Liselotte Henriksen (red.) Mere end 1200 interaktive opgaver 50 lydfiler 760 opgaver 150 eksempler 640 sider ebog NemLæs rodisproget.systime.dk 16 videoklip 60 interaktive opgaver 140 opgaver 30 Primærtekster 95 illustrationer 200 ordforklaringer 230 sider I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag bl.systime.dk Det sproglige i dansk Danske forfattere Peter Heller Lützen. Christian Schumacher (red.) 2 lydfiler 7 videoklip 17 primærtekster 30 opgaver 55 modeller og illustrationer 140 sider ebog NemLæs I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag sprogdansk.systime.dk PÅ VEJ Anne Bøndergaard/Systime (red.) Omfattende introduktioner til mere end 60 ældre, nyere og nye forfattere. Salmesang, video, interaktive opgaver, primærtekster. danskeforfattere.systime.dk 8 9

8 dansk Litteraturens huse Sine Dalsgaard Kristensen, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken 30 videoer 25 arbejdsmønstre 30 interaktive opgaver 60 opgaver 150 illustrationer 1232 sider ebog ibog.litteraturenshuse.systime.dk Litterære klassikere på film Lisbet Borker, Kamma Haugan, Morten Henriksen og Lise Lense-Møller. Peter Jensen (red.) 3 spillefilm hele og opdelt i 70 filmklip 45 billeder 40 ordforklaringer 8 primærtekster ebog klassikere.systime.dk Jakob Ejersbos univers Introduktion til et forfatterskab Netværker. Digitale medier i dansk Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller. Peter Jensen (red.) 4 videointerviews 30 opgaver 30 primærtekster 15 billeder 110 sider ebog NemLæs Charlotte Bork Høvsgaard, Gitte Lautrup, Mads Pedersen og Dorthe Wang 13 videoklip 25 lydfiler 90 opgaver 5 wikiopgaver 50 illustrationer 134 sider ebog je.systime.dk I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag netvaerker.systime.dk Livretter Mad i kunst og litteratur Jørgen Eriksen, Casper Thrane. Peter Jensen (red.) 30 primærtekster 60 opgaver 5 videoklip 50 billeder 290 ordforklaringer 280 sider ebog livretter.systime.dk 10 11

9 Engelsk Engelsk til FED Engelsk Benedikte Herold Jensen. Winnie Meilstrup (red.) En tekst- og opgavebaseret udgivelse, der henvender sig til -målgruppen engelskeud.systime.dk Tilde Kongsgaard Valentin, Catherine Brejnholt og Marianne Klostergaard 8 interaktive opgaver 5 cases 13 Word skabeloner til download 200 spørgsmål og opgaver 23 tekster af varierende længde 2 dialoger 80 illustrationer 700 ordforklaringer 9 How to modeller 210 sider ebog NemLæs fedengelsk.systime.dk Engelsk til ibog rummer lettilgængelige tekster på engelsk om emner, der har udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden, og som derfor umiddelbart appellerer til eleverne. Samtidig dækker udgivelsen de tre obligatoriske emneområder i -bekendtgørelsen for fremmedsprog: de personlige, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsmæssige forhold. Udgivelsen er bygget op om følgende emner: Health and Habits Across cultures Work and Leisure London American themes Tekster og opgaver er markeret med forskellige sværhedsgrader, der dækker behovet for undervisningsdifferentiering. Engelsk til kan med fordel anvendes på niveau E, D og C. Mediet udnytter netmediets multimodale muligheder og indeholder oplæsninger af teksterne ved native speakers og et antal videosekvenser. I tilknytning til teksterne findes opgaver i forskellige sværhedsgrader, der lægger op til såvel individuelt arbejde som til pareller gruppearbejde. Blandt opgavetyperne finder man bl.a. prereading og opgaver, der fokuserer på kommunikative kompetencer. En række interaktive opgaver, hvor eleven får direkte feedback, motiverer eleven og træner ordforråd og forståelse på en varieret måde. Materialet rummer en lærervejledning, der giver tips og idéer til brug af ibøger på hold med flere forskellige niveauer. Der vil være vejledning til brug af de forskellige opgavetyper og desuden forslag til, hvordan emner i materialet kan bruges i sammenhæng med andre fag, herunder erhvervsfag. Now you are talking Torben Lindy Christensen 15 tekstoplæsninger 630 gloser 20 quizspørgsmål 10 oversættelser 35 opgaver 50 billeder 80 sider ebog NemLæs talking.systime.dk Turning Points Alastair Henry og Leif Johansson 95 interaktive øvelser 110 lydfiler (tekstoplæsning) 153 opgaver 25 illustrationer 480 ordforklaringer 50 originaltekster 320 sider ebog NemLæs tp.systime.dk 12 13

10 Engelsk Relations Into Global Business Lisbeth Jacobsen Karsten Sielemann og Morten Bjerre Bach 190 lydklip 180 interaktive opgaver 270 opgaver 16 vendespil 50 primærtekster 120 dokumenter til download 120 illustrationer 1200 ordforklaringer ca. 360 sider ebog NemLæs 20 sagsprosatekster 2 ekstemporaltekster 40 interaktive opgaver 29 lydfiler 50 opgaver 24 illustrationer 220 ordforklaringer ca. 100 sider relations.systime.dk gb.systime.dk Talking grammar Worlds of English Lisbeth Jacobsen Agnete Fog og Anne Mette Finderup 10 grammatiske oversigter 51 quizzer med i alt 175 interaktive opgaver 10 ordlister med i alt 1700 ord 35 ordforklaringer 84 billeder til visuel formidling 25 forklarende videoer 22 henvisninger til yderligere oplysninger ebog NemLæs tg.systime.dk GOLD BEST EUROPEAN SCHOOLBOOK AWARDS interaktive opgaver 17 videointerview 210 lydfiler 50 primær tekster 340 opgaver 70 illustrationer 1800 ordforklaringer 200 sider ebog ibog.woe.systime.dk Into Business From where you are Karsten Sielemann og Morten Bjerre Bach Morten Petersen og Tony Søndergaard Andersen 16 tekster 90 interaktive opgaver 4 lydfiler 2 skabeloner 58 øvelser 18 illustrationer 90 sider ebog 180 interaktive opgaver 140 lydfiler 30 videoer 110 opgaver 16 illustrationer 1500 ordforklaringer 180 sider ebog business.systime.dk fromwhereyouare.systime.dk 14 15

11 Engelsk Upside Down The Island of Ireland Alastair Henry og Leif Johansson Rosanne McCollum 50 interaktive opgaver 165 lydfiler 12 cases 19 grammatikøvelser 190 opgaver 13 Face the facts opgaver 25 billeder 20 originaltekster 400 sider ebog 60 interaktive opgaver 22 videoklip 8 lydfiler 11 webquests 60 opgaver 13 engelsksprogede tekster 50 illustrationer ca ordforklaringer 200 sider ebog ud.systime.dk ireland.systime.dk The Big Picture Starters Lene Lundsgaard og Svend Madsen Dick Webb og René Bühlmann 22 skønlitterære tekster 450 interaktive opgaver 190 lydfiler 40 opgaver 14 illustrationer 2080 ordforklaringer ca. 340 sider 50 lydfiler 1000 interaktive opgaver 210 opgaver 80 illustrationer 140 sider ebog bp.systime.dk ibog.starters.systime.dk Departures Engelsk grundgrammatik René Bühlmann, Vibeke Hansen, Per René jensen, Chris Plougheld og Eva Rosenvold 155 interaktive opgaver 30 lydklip 110 øvelser 25 illustrationer 45 primærtekster ca ordforklaringer ca. 230 sider ebog Dorthe Chalotte Hansen og Helle Brieghel 425 interaktive opgaver 40 lydfiler 85 tabeller 9 skabeloner 45 øvelser 40 illustrationer 180 gloser 170 sider ebog dp.systime.dk engelskgrundgrammatik.systime.dk 16 17

12 Engelsk erhvervs- og virksomhedsøkonomi Engelsk Multimedie Grammatik Frede Salling Pedersen, Knud Børge Bendtsen, Ole Bønnerup lydfiler 250 interaktive opgaver 80 oversættelser 22 hints 220 sider ebog Erhvervsøkonomi C til Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang eo.systime.dk ibog.emmg.systime.dk Active Business Communication Michael Pierce 40 billeder 20 opgaver 25 eksempler 120 sider abc.systime.dk Materialet bygger på de velkendte ibøger FED Erhvervsøkonomi og C Erhvervsøkonomi, hvoraf den første blev præmie - ret ved Best European Schoolbook awards i Materialet udnytter netmediet og rum mer video, præsentationer og screencasts med forklarede figurer. Et væld af inter aktive opgaver, quizzer, selvrettende opgaver og vendespil giver sammen med det casebaserede udgangspunkt mulighed for at tilrettelægge undervisningen helhedsorienteret og varieret. Værktøjskasse giver eleven adgang til for skellige skabeloner og træner samtidig i brugen af IT-værktøjer

13 erhvervs- og virksomhedsøkonomi Erhvervsfag Virksomhedsøkonomi B til Knud Erik Bang, Gitte Størup, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Henrik Frølich Erhvervsfag Rene Tolderlund Jakobsen, Finn Kristensen og Jesper Navne erhvervsfag.systime.dk virksomhedeux.systime.dk Udgivelsen bygger videre på Erhvervsøkonomi C til, der dækker fagbilaget for Erhvervsøkonomi niveau F-C på. Eleverne vil opleve sproglig og faglig progression. Samtidig sigter materialet efter at sætte læreplanens økonomiske kompetencer i spil og at klæde eleven på til videregående studier. Faget omfatter et afsluttende projektforløb, hvor eleven bliver udfordret i en bred vifte af fagets mål. Lærervejledningen giver idéer til tilrettelæggelse af projektforløb, herunder udarbejdelsen af projekt rapporten, der er eksaminations- og bedømmelsesgrundlag ved prøven. Lærervejledningen peger samtidig på nogle læringsstier igennem materialet, særligt tilpasset uddannelser og fagretninger. Erhvervsfag ibog er et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter under visningen i erhvervsfag 1, 2 og 3 og intro ducerer eleven til erhvervsfaglige uddannelser og arbejdsprocesser og danner basis for afklaring. Erhvervsfag retter sig især mod grundforløb 1 og byder på værktøjer og metoder til at forstå, tage del i og forholde sig til erhvervsfaglige processer i en virksomhed. Materialet til godeser undervisningsdifferentiering alt efter elevernes forudsætninger, baggrund, indgang og fagretning. Materialet guider eleverne gennem fagene med definitioner, refleksionsspørgsmål, interaktive opgaver, vedkommende eks - em pler samt praksisnære cases, som tager elevernes afsæt. Omdrejningspunktet er temaforløb og projekter, der er tværfaglige og inddrager såvel erhvervs- som grundfag, og samtidig er helhedsorienterede og praksisbaserede. Forløbene knytter an til skolernes fagretninger og lægger op til kollaborativ læring, bevægelse og innovative metoder: Erhvervsfag er bygget op omkring overskuelige og letlæselige afsnit med overskrifterne: Erhvervsintroduktion Arbejdspladskultur Praktikpladssøgning Samfund og sundhed Arbejdsplanlægning og samarbejde Faglig dokumentation Faglig kommunikation Innovation Metodelære IKEA Caféprojekt Start af virksomhed Den gode børnehave Projekterne trækker på teorimateriale fra de enkelte erhvervsfag. Nogle af projekterne er generelle, mens andre er tonet til konkrete indgange og fagretninger. Udgivelsen giver samtidig bud på evaluering og bedømmelse

14 Erhvervsret Fransk Erhvervsret C juraens grundregler Début 1 Vibeke Gade Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær 42 videoer 42 interaktive quizzer m. sammenlagt 283 spørgsmål 3 refleksionsopgaver med i alt 20 spørgsmål 367 opgavespørgsmål (Check- og caseopgaver) 220 lovtekster 35 UfR-artikler 24 introspørgsmål ( Hvad nu - cases) 10 domsreferater 8 filer til download 25 resuméer 203 illustrationer 395 ordforklaringer ca. 612 sider Vejledende løsninger til alle opgaver 100 lydklip 18 videoklip 110 interaktive opgaver 45 opgaver Tilhørende ordbog 90 sider ebog NemLæs ibog.debut1.systime.dk erhvervsretc.systime.dk Franskbogen Vibeke Gade FINANSIERING 250 interaktive opgaver 90 lydklip 50 tekster 50 opgaver 30 aktiviteter 180 illustrationer ca ordforklaringer 225 sider ebog NemLæs ibog.franskbogen.systime.dk Finansiering og privatøkonomi Knud Erik Bang, Peter Bang-Sudergaard, Henrik Frølich og David Engelbrecht Pedersen 190 opgaver 20 interaktive opgaver 40 opgaveark 100 definitioner 70 eksempler 200 ordforklaringer 170 billeder 500 sider ebog finansiering.systime.dk Fransk NU 1-4 Anna Andersen og Hardy Andersen 895 interaktive opgaver 165 lydfiler 150 billeder 45 tabeller 260 sider Ordbog med mere end 2300 ord NemLæs fransknu.systime.dk 22 23

15 Fransk Informationsteknologi Canal Commerce IT til Vibeke Bruun Dahl 20 øvelser 575 ordforklaringer 30 illustrationer 25 eksempler 115 sider Mathijs Broersma, Mai Ly Nguyen og Christina Højlund IT til ibog er et praksisnært materiale til undervisningen i informationsteknologi på. commerce.systime.dk it-eud.systime.dk FYSIK Orbit B Udgivelsen bringer den erhvervsfaglige og teknologiske virkelighed ind i klasselokalet med en række cases. Materialet lægger sig tæt op af bekendtgørelsen og rummer afsnit om IT-systemer, databaser og datahåndtering, web og informationssystemer. Med letforståeligt teorimateriale, præsentationer, videoer og et væld af overskuelige figurer og modeller lærer eleverne at betjene og redegøre for informationsteknologiske redskaber. Gennem en vifte af forskellige opgavetyper, herunder interaktive opgaver med progression, træner eleverne forståelse af informationsteknologiske emner. Sigtet er at sætte eleven i stand til at orientere sig som borger og som aktør på arbejdsmarkedet og selvfølgelig til at løse brancherelaterede opgaver, der rummer informationsteknologi. Samtidig udfordres eleven til at forstå og reflektere over informationsteknologiske problemstillinger på individ-, virksomheds- og samfunds niveau. Birgitte Merci Lund, Jens Kraaer og Per Holck NU OGSÅ MED CAS-VÆRKTØJ 12 kapitler med kernestoffet 220 øvelser 130 opgaver 200 wordfiler 465 Illustrationer 120 eksempler 55 eksperimenter 310 sider ebog orbitbhtx.systime.dk Informationsteknologi Martin Damhus, Jens Studsgaard, Elisabeth Husum, Peder Mey hoff, Henrik Olsen og Mette Bahn Bertram 90 interaktive opgaver 200 opgaver 270 illustrationer 250 ordforklaringer 620 sider ebog it.systime.dk 24 25

16 Innovation International økonomi Innovation International økonomi B Klaus Marthinus og Nina Knudsbo Henrik Kureer 8 videoer 220 billeder og illustrationer 40 opgaver 11 cases 80 ordforklaringer 230 sider ibog.innovation.systime.dk 360 interaktive opgaver 60 videoklip 180 tabeller 320 opgaver 300 illustrationer Leksikon Miniordbog ca. 900 sider ebog iob.systime.dk Innovation og entreprenørskab Mette Borg Borup, Mikkel Brunvold m.fl. Mere end 200 billeder og illustrationer 60 videoer 100 opgaver 170 interaktive opgaver 127 cases, herunder 4 større videocases 10 undervisningsforløb 20 skabeloner og andre filer til download 575 sider NemLæs i.systime.dk Innovationsantologi Preben Mejer, Mads Thimmer, Morten Hejlesen, Louise Jacobsen m.fl. 6 videoer 12 cases 30 opgaver 100 illustrationer 190 sider NemLæs ibog.innovationsantologi.systime.dk 26 27

17 Kemi kinesisk Isis kemi C Kim Bruun, Hans Birger Jensen, Karsten Ulrik Jensen og Søren Munthe 160 videoer 40 tabeller 90 skabeloner 420 opgaver 390 illustrationer 170 sider ebog isisc.systime.dk Ni Hao Zhongguo Kinesisk for begyndere Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen Pinyin tekstværktøj Interaktivt lydpanel 140 videoer 400 audiofiler 120 gloser og ordforklaringer 45 opgaver 240 interaktive øvelser 26 lytteøvelser 220 sider kin1.systime.dk Isis kemi B Kim Bruun og Hans Birger Jensen 45 videoer 30 arbejdsark 55 laboratorieforsøg 490 opgavespørgsmål 640 billeder ca. 820 sider ebog isisb.systime.dk 28 29

18 Kulturforståelse Kultur på arbejde Kasper Asklund 5 cases 18 opgaver Arbejdsspørgsmål til 9 kapitler 80 illustrationer ca. 220 sider ebog kultur.systime.dk PÅ VEJ Intercultural encounters Anne Skaarup Rasmussen Intercultural Encounters indeholder teorier og tekster om kultur og kulturmøder. Der er mundtlige og skriftlige opgaver. Fornyet fokus på kultur Anne Skaarup Rasmussen 14 Landeportrætter 18 Eksempler på dialog 67 Billeder 190 sider fokuskultur.systime.dk MARKEDSKOMMUNIKATION Markedskommunikation Michael Bregendahl, Morten Haase og Jan Halberg Madsen PÅ VEJ Focus on culture Cultural Encounters Anne Skaarup Rasmussen Udgivelsen giver en introduktion til nogle teoretikeres ideer om kulturbegrebet og en beskrivelse af kulturkarakteristika. 420 sider 270 billeder 60 opgaver 9 cases 4 videoer mak.systime.dk culturalencounters.systime.dk 30 31

19 matematik ORGANISATION plus merkantil Organisation PÅ VEJ Matematik på C-niveau til merkantil. Kernestof målrettet uddanelsesretningen. Udstrakt brug af interaktivitet giver mulighed for at arbejde eksperimenterende og med nye opgavetyper. CAS-værktøj inkluderet. Niels Gram Bentsen, Kai Hansen, Jens Kristian Sommer, Niels Brøgger, Christian Romby Poulsen Med udgangspunkt i de organisationsteoretiske skoler giver bogen en grundig indføring i organisationsfagets forskellige aspekter. organisation.systime.dk PÅ VEJ MAT teknisk Matematik på C- og B-niveau til teknisk. Kernestof og supplerende stof samt projekter og eksempler målrettet -fagene. CASværktøj inkluderet. Materialet introduceres i hvert kapitel med en åbning i form af en lettilgængelig, komprimeret og kortfattet version af det teoretiske indhold understøttet af illustrationer, videoer, eksempler og cases. Introduktionen giver også bud på pædagogiske og didaktiske vinkler på faget tilpasset -målgruppen. På opgavesiden indgår interaktive opgaver og quizzer, mere åbne opgaver med diskussionselementer og større cases, hvor eleverne kan arbejde kollaborativt, praksisbaseret og helhedsorienteret. Organisation dækker kravene på niveau C i bekendtgørelsen om grundfag i erhvervsuddannelserne. PSYKOLOGI plus Psykologiens veje PÅ VEJ Matematik på niveauerne Basis, G, F, E og D. Kernestof og supplerende samt projekter målrettet. Udstrakt brug af interaktivitet og videoforklaringer. Ole Schultz Larsen 300 interaktive opgaver 500 arbejdsspørgsmål 80 videoklip 20 cases 500 ordforklaringer 200 illustrationer 200 supp. tekster ebog ibog.psykologiensveje.systime.dk 32 33

20 Samfundsfag FED Samf SamfNU C Helle Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen 95 interaktive opgaver 390 fokusspørgsmål 20 caseopgaver 55 eksempler 260 ordforklaringer 260 illustrationer ebog Nem- Læs Revideret bog til samfundsfag, der er tilpasset den nye bekendtgørelse og tager afsæt i politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedsforhold nationalt og internationalt. Morten Bülow, Magnus Hallundbæk Mikkelsen og Helle Hauge Bülow 60 interaktive opgaver 30 videoer 20 cases 5 skabeloner 11 præsentationer 270 læsefokusspørgsmål 90 undersøgelsesspørgsmål 65 diskussionsoplæg 3 forløbseksempler 190 illustrationer 85 tabeller 660 ordforklaringer 10 kryds- & tværser 3 spil ca. 460 sider ebog fed-samf.systime.dk samfnuhhxc.systime.dk C Samf Helle Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen 6 videoklip 165 interaktive opgaver 475 fokusspørgsmål 22 caseopgaver 30 eksempler 260 ordforklaringer 260 illustrationer 300 sider NemLæs Revideret bog til samfundsfag, der er tilpasset den nye bekendtgørelse og tager afsæt i politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedsforhold nationalt og internationalt. c-samf.systime.dk Samfundsfag C SAMTIDSHISTORIE Verdenshistorien Carl-Johan Bryld 20 interaktive opgaver 470 opgaver 460 kildetekster 320 illustrationer 85 videoer 16 tidstavler ca. 900 sider ebog Claus Lasse Frederiksen og Henrik Kureer 310 interaktive opgaver 600 billeder 255 opgaver 100 primær tekster 100 tabeller 650 ordforklaringer 400 sider ebog verdenshistoriehhx.systime.dk samfundsfagc.systime.dk 34 35

21 Vælg mellem forskellige resultat visninger: SCREENING Med screening.systime.dk får du et redskab til at flytte fokus fra rettearbejdet til at gøre en målrettet indsats. Flyt fokus fra rettearbejde til en målrettet indsats. Online. Cirkeldiagram Ved at teste elever ved indgangen til uddannelsen får du et hurtigt overblik over deres faglige niveau. Desuden kan du følge op på de indledende screeninger og se, hvilken udvikling de gennemgår %-25% 25%-50% Screeningsmaterialet er særdeles anvende ligt i teamsamarbejdet om en klasse, idet testeren via hjælpelærerfunktionen kan dele klassens resultater med teamet. Det er muligt for læreren eller vejlederen selv at sammensætte, hvilke deltest, man vil anvende til at screene eleverne med. Sammenlign med alle deltagere a) Orddiktat: Almindelige ord Find det, der lyder som et ord Læseprøve 1: Forståelse b) Orddiktat: Nonsensord Punktumprøve Læseprøve 3 Ordforrådsopgave 1 Vælg alle Ryd a) Orddiktat: Al Ordforrådsopgave b) Orddiktat: No Find det, der ly Læseprøve 3 Kompetencespind Læseprøve 1: F Anne Hedegaard Nissen Sammenlign med alle deltagere Følgende tests er relevante på /: Screening-Matematikvanskeligheder tester elevens matematikforståelse. Screeningen-Læsning/stavning (Frederiksborgmaterialet) tester bl.a. læsehastighed, lydafkodning og ordforråd. 5 Antal afleverede besvarelser: 30 Anne Hedegaard Nissen Screeningsresultaterne udregnes i procent og point, og du har mulighed for at give feedback til den enkelte testtagers resultater. Desuden kan du få et hurtigt overblik over klassen vha. de visuelle resultat visninger: lagkagediagram, søjlediagram og kompetencespind %-75% 75%-100% Punktumprøve a) Orddiktat: Almindelige ord Punktumprøve Vælg alle b) Orddiktat: Nonsensord Ordforrådsopgave Ryd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Søjlediagram 20% 10% a) Orddiktat: Al 36 b) Orddiktat: No elev/kursist Punktumprøve gennemsnit Ordforrådsopgave

22 Spansk El Sur Marcelo Cea og Fernando López Serrano Spansk Virksomhedskommunikation 120 lydfiler heraf 50 dialoger 140 interaktive quizspørgsmål 60 billeder 145 øvelser 1340 gloser ebog NemLæs elsur.systime.dk Lene Kirk-Sørensen, Birthe Nielsen 17 opgaver 34 eksempler 32 billeder ebog spanskvirksomhed.systime.dk Spontant Spansk Paul Klitnæs ca. 241 lydfiler 27 memokort 45 billeder ca. 180 sider ebog sps.systime.dk Gramática Básica Lucas Ruiz 1050 lydafspilninger 50 interaktive opgaver 55 uddybende forklaringer 2 eksempler 45 ordforklaringer 4 definitioner 120 sider ebog NemLæs gramaticabasica.systime.dk 38 39

23 Teknologi Tysk Teknologi for Berliner Leben Georg Strøm Elke Meierjohann teknologieud.systime.dk Berliner Lebe Del interaktive opgaver 35 Lydklip 25 skabeloner 60 Opgaver 30 aktiviteter 40 tekster 120 illustrationer ca ordforklaringer 140 sider ebog NemLæs Berliner Lebe Del interaktive opgaver 60 opgaver 30 lydklip 10 skabeloner 10 aktiviteter 40 tekster 90 illustrationer ca ordforklaringer 170 sider ebog NemLæs De to dele kan købes enkeltvis eller samlet. Lærebogen gør det lettere at undervise i teknologi, specielt for nye lærere. Den dækker kernestoffet og alle supplerende emner, og den er velegnet som håndbog, når eleverne skal udvikle nye produkter selve kernen i faget teknologi. Udgivelsen er praktisk orienteret og starter med elevernes eget arbejde og emner, de har hørt om. Ud fra dem lærer eleverne at anvende en række metoder, der anvendes til produktudvikling i virksomheder, og som har vist sig at fungere i faget teknologi. berlinerleben.systime.dk Dein Deutschland tysk fortsætter grundbog Martin Graverholt og Rikke Taber 28 videoklip 25 lydklip 25 billeder ca ordforklaringer 20 primære tekster 190 interaktive opgaver 100 opgaver 35 læsefokusspørgsmål 105 mundtlige øvelser ebog dd.systime.dk Tysk du kan tale Paul Klitnæs 100 lydfiler 25 billeder 55 opgaver 150 gloser 70 sider ebog tysktale.systime.dk 40 41

AVU. Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk

AVU. Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk AVU Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk Indholdsfortegnelse 03 Kom godt i gang 04 Hvad er en? 05 NemLæs 06 Oplæsning 07

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital 2014 HG Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål. EUX (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Informationsteknologi Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761609915 Forfatter(e) Hans Jensen En grundlæggende indføring i fortælleforhold og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation 2014 HHX Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761613790 Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk.

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk. Kinesisk Kinesisk 1 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761614155 Websitet består af to dele; redskaber til indlæring og træning af udtale samt supplerende materiale til alle tekstbogens lektioner. Kinesisk 1-4

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM praxisonline er elevens navigationscentrum og digitale boghylde med adgang til sine læremidler og læringsforløb: webbog didaktiseret kernestof med fagspor ipraxis interaktive

Læs mere

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter SOSU CARE Social- og sundhedselever Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Indeholder også: Arbejdsmiljø og ergonomi Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Rehabilitering

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

ibogen Der er sket utroligt meget, siden den FÅR OS TIL AT TÆNKE ANDERLEDES

ibogen Der er sket utroligt meget, siden den FÅR OS TIL AT TÆNKE ANDERLEDES 2011 ibog ibogen FÅR OS TIL AT TÆNKE ANDERLEDES Der er sket utroligt meget, siden den første ibog havde premiere for et år siden. Lige nu har vi 80 ibøger i butikken, som dækker stort set alle fag. Men

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål. Grundskolen (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Kemi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen Temadag om optagelsesprøve og almenundervisning Produktionsskoleforeningen 18. juni 2015 Kontoret for erhvervsuddannelser STUK Styrelsen for Undervisning og Kvalitet v./claus Søe og Helga Bojesen Side

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole EUX Informationsteknologi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere