Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012"

Transkript

1 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Kredsbestyrelsens Beretning for Marts 2012

2 Indledning. Friluftsåret har været præget af et stort arbejde omkring Natura 2000 planerne og kredsbestyrelsens friluftsprojekter. Kredsbestyrelsen. Efter kredsrepræsentantskabsmødet i marts 2010 konstituerede kredsbestyrelsen sig med Christian Kragh som formand, Thyge Steffensen som næstformand, Vibeke Rasmussen som sekretær, Kristian Slyk som PR-ansvarlig og Karin Winther som tips- og lottoambassadør. Kredsbestyrelsens forskellige opgaver er opstillet i en konstituerings- og opgaveliste, hvori også indgår kredssuppleanter og kredsobservatører samt kredsens repræsentanter i brugerråd m.m. Konstituering af kredsbestyrelsen for Himmerland-Aalborg, kreds 3, og opgavefordeling. Vedtaget 11.april 2011 Opgaveansvarlig Rev () Medhjælper Side 1 Bestyrelsesmedlemmer (B) Vibeke Christian Leif Thyge Finn Børge Karin Kristian Peter Ekstern Suppleanter (S) Rasmussen Kragh Nielsen Steffensen Frandsen Poulsen Winther Slyk Bobach (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (S) (S) Formand Næstformand Sekretær Medlem af Friluftsådets Regionsudvalg for Nordjylland Webmaster og Nyhedsbreve Tips- og lottoambassadør Blå Flag, Grønne Flag og Grønne Spirer Medlem af Jordbrugskommissionen for Nordjylland Grønt råd i Aalborg Kommune Grønt råd i Rebild Kommune (Suppl.Ivan Johansen) RSP Grønt råd i Mariagerfjord Kommune () Grønt råd i Vesthimmerlands Kommune IN Brugerrådet Himmerland Skovdistrikt Kontaktperson til Aalborg Kommune Kontaktperson til Rebild Kommune Kontaktperson til Mariagerfjord Kommune Kontaktperson til Vesthimmerlands Kommune (IN) Arbejdsgruppen for Mosely AP Brugerrådet for Vilsted Sø IN Brugerrådet for Juelstrup Sø RSP Brugerrådet for Poulstrup Sø AP Brugerrådet for Himmerlandsstien (RSP) Brugerrådet for Lindenborg Å Brugergruppen for Gravlev Sø KK Støttegruppe for Rebild Centret RSP Lokal aktionsgruppe Rebild-Mariagerfjord Lokal aktionsgruppe Vesthimmerland-Jammerbugt IN Lokal aktionsgruppe for fiskeri Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Følgegruppe for Aalborg Kommunes landdistrikstpolitil Banestien Godthåb - Nibe Banestien Vadum-Nørresundby Vand- og Naturrådet, Naturstyrelsen Aalborg Statens miljøindsats Mariager Fjord (Kastbjerg Å mm.) Statens miljøindsats Centrale Limfjord (Glenstrup Sø) Skovlovs- og skovrejsningssager Motorsport, skydebaner og luftaktiviteter Naturformidling og -vejledning Region Nordjylland (Råstoffer) Kredsobservatør Vesthimmerlands Kommune IN Kredsobservatør Rebild Kommune RSP Miljøstyrelsen-Århus Naturstyrelsen-Aalborg Kredsbestyrelsen har i det forløbne år haft tilknyttet 2 observatører, da hverken Rebild eller Vesthimmerlands Kommuner har haft repræsentanter i kredsbestyrelsen. 2

3 For Rebild Kommune har Randi Stub Petersen fra Dansk Islandshesteforening fungeret som observatør. For Vesthimmerlands Kommune har Ib Nielsen fra Dansk Land-Rover Klub fungeret som observatør. Møder. I året er der afholdt 6 kredsbestyrelsesmøder, hvoraf et er afholdt i Mariagerfjord Kommune og 5 i Aalborg Kommune. Til kredsbestyrelsesmødet i Mariagerfjord Kommune var kredsrepræsentanter i kommunen inviteret med, dog uden noget stort fremmøde. Als Odde I forbindelse med mødet besigtigedes Als Odde, hvor Finn Frandsen orienterede om sejlads og fiskeri på Mariager Fjord og om faciliteter og turisme på Als Odde. Friluftsrådets regionsudvalg for Nordjylland, der omfatter kreds 1: Vendsyssel, kreds 2: Nordvest og kreds 3: Himmerland-Aalborg, har i året holdt 5 møder. Regionsudvalgets opgave er at koordinere aktiviteter, der går på tværs af kredsene. Af emner i året kan nævnes: Råstofplan 2012 og Regional Udviklingsplan for Region Nordjylland. Placering af testpladser for vindmøller. 3

4 Opfordring til Region Nordjylland til etablering af en GRØN KOMITE som et pendant til kommunernes grønne råd på regionalt niveau. Tilrettelæggelse af Friluftsrådets Regionsseminar den 13. og 14.april 2012 for regionens kredsbestyrelser samt kredsbestyrelser fra region Midtjylland. I april 2012 afholdtes kredsbestyrelsesseminar 2011 på Esbjerg Højskole med deltagelse af 2 medlemmer af kredsbestyrelsen. Seminaret omfattede bl.a. en orientering om den brede formidlingsindsats Esbjerg Kommune, der har gjort Esbjerg Kommune til Danmarks Friluftskommune

5 I oktober 2011 afholdtes sensommermøde for kredsrepræsentanterne på Lille Vildmosecentret, hvor naturvejleder Jacob Konnerup orienterede om centret og de naturgenopretningsprojekter, der skal gennemføres bl.a. via EU s tilskudsordning EU s LIFE+Natura. Derudover orienterede hovedbestyrelsesmedlem Kristine Roug om Friluftsrådets nye strategi. Lille Vildmosecentret I forbindelse med de grønne råd, brugerråd mv. har der også været møder i årets løb, hvor kredsbestyrelsens repræsentanter har deltaget. Kredsbestyrelsens mødeplan (omfatter både afholdte og kommende møder) findes på (1)/moeder-og-referater.aspx i mødereferaterne. Kredsrepræsentantskabet. Selv om det er kredsbestyrelsen, der er valgt til at varetage organisationernes interesser, er det vigtigt, at kredsrepræsentanterne også er med i det friluftspolitiske arbejde året igennem. Det er derfor vigtigt, at kredsrepræsentanterne deltager i de 2 årlige møder (kredsrepræsentantskabsmødet i marts og sommermødet i august-september), men det er også vigtigt, at kredsbestyrelsen kan trække på kredsrepræsentanter i forbindelse med konkrete opgaver, hvor bl.a. det lokale og/eller faglige kendskab har stor betydning. Kredsbestyrelsen vil fortsat søge at drage kredsrepræsentanter ind i arbejdet. Kommunikation. Kredsbestyrelsen anser det for en vigtig opgave, at kredsrepræsentanterne løbende informeres om de forskellige friluftsmæssige tiltag. 5

6 Kredsbestyrelsen hjemmeside under Friluftsrådets officielle hjemmeside kan findes på (1).aspx, hvor der oplyses om kredsbestyrelsens medlemmer, suppleanter og observatører, om møder og referater samt om de kommunale friluftsoplæg. Kredsbestyrelsen har fået udarbejdet et liste over samtlige kredsrepræsentanter og deres e- mail-adresser, så nyhedsbreve og andet væsentligt materiale kan udsendes direkte til kredsrepræsentanterne, der så ikke nødvendigvis selv skal gå ind på hjemmesiden og se diverse nyheder mv. For at kredsrepræsentanterne kan få tilsendt kredsbestyrelsens nyhedsbreve mv. er det vigtigt, at eventuelle ændringer af -adresser hurtigt sendes til Christian Kragh på Udsendelse af nyhedsbreve mv. er et tilbud, og såfremt et kredsbestyrelsesmedlem ikke ønsker at modtage nyhedsbreve mv. bedes dette meddelt Christian Kragh. Friluftsrådet regionalt og centralt. 2 medlemmer af kredsbestyrelsen (Thyge Steffensen og Christian Kragh) indgår i Friluftsrådets regionsudvalg Nordjyllands Regionsudvalg. Regionsudvalget består af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer fra hver af de 3 nordjyske kredse (Vendsyssel, Nordvest og Himmerland-Aalborg). Regionsudvalgets opgave er at koordinere friluftsarbejde, der vedrører flere kredse og derudover tage initiativ til fælles tiltag indenfor friluftslivet. Friluftsrådet centralt består udover hovedbestyrelsen også af et uundværligt sekretariat, hvor kredsbestyrelsen får stor hjælp til adresselister, udsendelse af indbydelser, hjælp i forbindelse med klager over myndighedsafgørelser mv. Kredsbestyrelsens kontakt til hovedbestyrelsen vedligeholdes ved, at et hovedbestyrelsesmedlem er tilknyttet kredsen (pt. Kristine Roug) og normalt deltager i de to årlige kredsrepræsentantskabsmøder. Derudover kan kredsbestyrelsen til enhver tid henvende sig til hovedbestyrelsen om vigtige og aktuelle emner. Alle regionsudvalg mødes med jævne mellemrum med medlemmer af hovedbestyrelsen i det såkaldte Regionale Koordinationsudvalg, hvor Jacob Funder fra kreds Nordvest repræsenterer Nordjyllands Regionsudvalg. Kommuneplaner. Kommuneplanerne fra 2009 skal revideres i I den forbindelse har kommunerne udarbejdet såkaldte planstrategier, som danner grundlag for de kommende kommuneplaner. Kommunale Friluftsoplæg. De kommunale friluftsoplæg for Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner kan ses på 6

7 Friluftsoplæggene blev afleveret til kommunerne i 2009 for at sikre, at de i deres kommuneplaner tog højde for friluftslivet udfoldelsesmuligheder. Kredsbestyrelsen vil fortsat gerne modtage ideer og forslag til nye friluftsmæssige aktiviteter/faciliteter fra kredsrepræsentanterne, så vi kan forsøge at få dem med i det løbende arbejde med kommuneplaner, lokalplaner, naturplaner osv. Kredsbestyrelsesprojekter = Friluftsprojekter. Friluftsprojekterne, som blev igangsat efter kredsrepræsentantskabsmødet i marts 2009, arbejder kredsbestyrelsens fortsat med. Status på de enkelte projekter pr. marts 2012 er følgende: 1. Mariager Fjord (vandkvalitet, kystfriluftsliv og rekreative aktiviteter i øvrigt). Der har været arbejdet med at sikre bådpladser ved Als Odde og en bro over Haslevgaarde Å. Broen over Haslevgaarde Å er blevet etableret i 2011 og indgår nu i Nordsøstien. Finn Fransen på broen over Haslevgaarde Å Projektet Mariager Fjord påregnes videreført i Limfjorden (vandkvalitet, kystfriluftsliv og rekreative aktiviteter i øvrigt). Der har været arbejdet med etablering af sheltere ved Egholm, Hou og Egense Da der har været en del problemer med at få tilladelse til etablering af primitive lejrpladser med og uden shelters ved Limfjorden, har kredsbestyrelsen igangsat et arbejde med at få fremskaffet ønsker til primitive lejrpladser såvel i Limfjorden som i Mariager Fjord. Når materialet foreligger, vil Friluftsrådet foreligge ønskerne for Naturstyrelsen med henblik på en principiel godkendelse af et antal pladser. Projektet Limfjorden påregnes videreført i Udvikling af Lille Vildmose som naturpark. 7

8 Nationalparkprojektet er opgivet. Åge V. Jensens Fond i samarbejde med Aalborg kommune laver naturgenopretningsprojekter og naturformidlingsprojekter i et omfang, der overstiger aktiviteten i de etablerede nationalparker. Friluftsrådet følger dette arbejde bl.a. for at få Ll. Vildmose godkendt som naturpark, når Friluftsrådets naturparkprogram sættes i gang. Med økonomisk tilskud fra bl.a. EU s LIFE+Natura gennemføres en række genopretningsprojekter i Lille Vildmosen. Projektet Lille Vildmose påregnes videreført i Adgangs- og opholdsmuligheder i private skove. Projektet er afsluttet i Grønne og blå korridorer i landskabet og færdsel ad disse. I forbindelse med forslagene til kommuneplaner er der fremsendt input til kommunerne. Der er nu af Naturstyrelsen etableret et kort, der angiver en del af de grønne og blå korridorer i landskabet se Et af Friluftsrådets koncepter i 2011 var etablering af kløverstier Kløverstierne er et koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære områder. Fire stier á fire faste længder, 2½, 5, 7½ og min. 10 km., udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder eksisterende aktivitetsmuligheder og seværdigheder. I Øster Hornum i Rebild Kommune blev en af de første kløverstier etableret i oktober Randi Stub Petersen ved indvielsen i Øster Hornum Projektet grønne og blå korridorer påregnes videreført i Rekreativt stinet. Det er konstateret, at Rebild Kommuner prioriterer rekreative stier højt og er langt fremme med kortlægning af stisystemer, hvorimod arbejdet i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner ligger stille pt. I Aalborg kommune arbejdes på etablering af rekreativ sti på 8

9 den nedlagte jernbane fra Svenstrup til Nibe. Senere vil der blive arbejdet på en sammenhængende rute mellem Aalborg/Nørresundby og vestkysten ved Blokhus. Projektet rekreativt stinet påregnes videreført i Naturrum Mariager Fjord. Projektet er afsluttet i Nyhedsformidling til kredsrepræsentanter og kommuner. Projektet er afsluttet i februar Vand- og naturplaner. Der er i 2010 og 2011 arbejdet med 7 Natura 2000 planer: 1)Hammer Bakker, 2)Navn Sø, 3)Rold Skov, 4)Lille Vildmose, 5)Halkær Ådal -Sønderup Ådal - Nibe Bredning, 6)Aalborg Bugt Mariager Fjord og 7)Lundby m.fl. heder. Udtalelserne i forbindelse offentlighedsfasen blev indsendt ved fasens ophør den 6. april De opfølgende kommunale handleplaner vil Friluftsrådet arbejde med, når offentlighedsfasen starter i juni 2012: Handleplanerne skal være vedtaget inden udgangen af Projektet videreføres i Højris Mølle. I slutningen af 2011 besluttede kredsbestyrelsen at tage Højris Mølle ind som et friluftsprojekt. På kredsbestyrelsesmødet i januar 2012 besluttede kredsbestyrelsen at indgå i et grønt partnerskab med henblik på etablering af Højris Mølle som et naturoplevelsesrum. Projektet videreføres i Grønne råd. Friluftsrådet er repræsenteret i de 4 kommuners grønne råd (Finn Frandsen i Mariagerfjord Kommune, Thyge Steffensen i Aalborg Kommune, Randi Stub Petersen i Rebild Kommune og Ib Nielsen i Vesthimmerlands Kommune). Kredsbestyrelsen anser deltagelse i de grønne råd som en vigtig opgave i forhold til at sikre friluftslivet ude i den enkelte kommune. Via de grønne råd kan der i forskellige situationer være mulighed for oprettelse af såkaldte Grønne Partnerskaber, som kan være basis for finansiering af friluftsfaciliteter eller aktiviteter. Du kan læse mere om de grønne råd på kommunernes hjemmesider. Lokale Aktions Grupper. De Lokale Aktions Grupper, der betegnes LAG, er etableret med en gruppe for Rebild og Mariagerfjord Kommuner og en gruppe for Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner. Kredsbestyrelsen er ikke repræsenteret i de 2 lokale aktionsgrupper. Aalborg Kommune, som ikke er omfattet af ordningen om Lokale Aktions Grupper med deraf følgende mulighed for økonomiske midler fra landdistriktsordningen, har under forvaltningen Sundhed og Bæredygtig Udvikling en tilsvarende gruppe benævnt AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe). Lokal Aktions Gruppe Fiskeri For kommunerne Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg blev der i oktober 2007 dannet en Lokal Aktions Gruppe for fiskeri (Fiskeri-Lag Midt-Nord, hvor 9

10 Finn Frandsen fra kredsbestyrelsen kom med i valgt af Dansk Fritidsfiskerforbund. Thyge Steffensen repræsenterer Friluftsrådet i gruppen. Mere kan læses herom på Mosely. Anni Petersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugergruppen for Mosely. Brugerrådet for Naturstyrelsen Aalborg. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i brugerrådet for Naturstyrelsen Aalborg. Mere om Brugerrådet for Natur- og Skovstyrelsen Himmerland, kan læses på: alborg/brugerraad.htm#medlemsliste Himmerlandsstien. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Himmerlandsstien. Oplysninger om Himmerlandsstien kan ses på Julestrup Sø. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Juelstrup Sø. Vilsted Sø. I Brugerrådet for Vilsted Sø, der er nedsat af Naturstyrelsen- Aalborg er kredsbestyrelsen repræsenteret af Ib Nielsen. Gravlev Sø. I brugergruppen for Gravlev Sø repræsenterer Klaus Kilt kredsbestyrelsen. Status for Gravlev Sø-området se: avlev/gravlev.htm Poulstrup Sø. Anni Petersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Poulstrup Sø. Lindenborg Å. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Lindenborg Å. Rebild Centret. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Støttegruppen for Rebild Centret. Banestien Svenstrup Nibe. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i følgegruppen. Banestien Vadum-Nørresundby. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i følgegruppen. Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune. Thyge Steffensen repræsenterer kredsbestyrelsen i Følgegruppen for Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune. Regional Råstofplan. Leif Nielsen repræsenterer de tre nordjyske kredse af Friluftsrådet i Region Nordjyllands følgegruppe til revision af råstofplanen. Der henvises herom til: Regional Udviklingsplan. Kredsen har ikke været repræsenteret i de arbejdsgrupper, Region Nordjylland dannede til 10

11 at følge planprocessen. Thomas Elgaard Jensen fra kreds 1 har deltaget i temagruppen for natur og miljø. Den regionale udviklingsplan kan ses på Naturstyrelsen Aalborg. Thyge Steffensen repræsenterer de 3 nordjyske kredse af Friluftsrådet i Nordjylland i Vand- og Naturrådet under Naturstyrelsen Aalborg. Om Natura 2000-områderne se: anerne.htm#nord Jordbrugskommissionen for Nordjylland. Thyge Steffensen repræsenterer Friluftsrådet i Jordbrugskommissionen for Nordjylland. Samarbejdet med kommuner m.fl. Da Friluftsrådet er høringsberettiget i henhold til en række forskellige love (naturfredningsloven, vandløbsloven, planloven m.fl.) modtager kredsbestyrelsen en lang række sager til udtalelse. Kredsbestyrelsens oplevelse af myndighedernes behandling og forslag til afgørelser er, at disse fortsat lever fint op til de natur- og friluftsmæssige interesser, som Friluftsrådet skal varetage. Tips- og lottomidler. I 2011 er det givet tilskud til projekter i Nordjylland på ca. 1,36 mio. kr. Svaner med unger i Nibe Bredning februar 2012 Planer for det kommende år. Efter sidste kredsrepræsentantskabsmøde i marts 2011 er der fortsat arbejdet med de resterende friluftsprojekter. I året er der kommet et nyt friluftsprojekt til, nemlig Højris Mølle. 11

12 Kredsbestyrelsen vil i perioden arbejde videre med friluftsprojekterne og tage nye projekter op, såfremt der er emner, der kan gavne friluftslivet i vores område. Såfremt kredsrepræsentanterne har forslag til nye friluftsprojekter, vil sådanne være velkomne. Ideen med friluftsprojekterne er fortsat at kredsbestyrelsen har nogle konkrete friluftsmæssige projekter at arbejde med og at kredsrepræsentanterne inddrages i projektarbejdet. Kredsbestyrelsen vil fortsat invitere alle kredsrepræsentanter i hver kommune til det kredsbestyrelsesmøde, som hvert år søges afholdt et egnet sted i hver kommune. På kredsbestyrelsesmødet vil der blive afsat tid til spørgsmål og svar fra kredsrepræsentanterne, som derudover vil få lejlighed til at se og høre, hvordan kredsbestyrelsen arbejder med de forskellige friluftsmæssige emner. Udover friluftsprojekter vil kredsbestyrelsen i det kommende friluftsår fortsat søge at være aktiv i forbindelse med forslag til kommune- og lokalplaner, for at sikre de friluftsmæssige interesser såvel i byen som på landet, i forbindelse med de forskellige afgørelser indenfor natur- og miljøområdet, hvor Friluftsrådet er høringsberettiget, i kommunernes grønne råd, med at få grønne partnerskaber etableret, overfor friluftsrådets organisationer med ansøgninger om tilskud fra lotto- og tipsmidlerne (herom se med at fortsætte og uddybe samarbejdet med kommunerne m.fl. for at søge Friluftsrådet interesser tilgodeset mest muligt, og med udtalelser til de kommunale handleplaner for kredsens Natura 2000-områder. Sjakker februar

13 Friluftsrådet for Himmerland-Aalborg (kreds 3) Kredsformand : Christian Kragh, Nibe. Kredsnæstformand : Thyge Steffensen, Aalborg. Kredssekretær : Vibeke Rasmussen, Nørresundby. Tips- og Lottoambassadør : Karin Winther, Støvring. Leif Nielsen, Vadum. Børge Poulsen, Hadsund. Finn Frandsen, Hadsund. PR-ansvarlig Kristian Slyk, Aalborg (suppleant). Peter Bobach, Skørping (suppleant). Randi Stub Pedersen, Skørping (observatør). Ib Nielsen, Års (observatør). adresse til Friluftsrådet Himmerland-Aalborg: Friluftsrådets sekretariat Scandiagade København SV Tlf Friluftsrådet ligger i Sydhavnen i København CK Friluftsrådet Himmerland-Aalborg omfatter Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner 13

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Kredsbestyrelsen Friluftsrådet Nordsjælland. Den 24. maj 2011. Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Til stede: Poul Erik

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

riluftsliv i faxe kommune

riluftsliv i faxe kommune riluftsliv i faxe kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Faxe Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Faxe Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE 25-05-2011 Deltagere: Se bilag nedenfor. Referat i henhold til dagsorden: 1. Velkomst Frederik

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Til stede: Randi Stub, Friluftsrådet (formand) Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening Bjarne Christensen, Lystfiskerne

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Formandens beretning marts 2014 marts 2015

Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Dansk Skoleidræt, Nordjylland Indledning Den nye skolereform/ arbejdstid har givet store udfordringer for vores kreds, men generelt er vi kommet styrket ud af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012 Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Indledning Hærvejene i Nordjylland er et fælles kommunalt projekt omfattende otte kommuner

Læs mere

riluftsliv i frederiksberg kommune

riluftsliv i frederiksberg kommune riluftsliv i frederiksberg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds København...3 Vision for friluftsliv i Frederiksberg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederiksberg Kommune...6

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen www.skoleidraet.dk/nordjylland www.skoleidraet.dk/n KURSER Idrætslærerens halve dag Tirsdag den 25.marts 204 kl. 3.00-8.00 i Støvring 8.5 Repræsentantskabsmøde i, Nordjylland i Støvringhallen Vælg to af

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Rekreative Ruter Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Partnere i Rekreative Ruter NORGE: Buskeruds Fylkeskommune, Akershus Fylkeskommune,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

riluftsliv i sønderborg kommune

riluftsliv i sønderborg kommune riluftsliv i sønderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Sønderborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Turismeudvikling i Nordjylland

Turismeudvikling i Nordjylland Turismeudvikling i Nordjylland - Dialogbaseret vidensudvikling Ved: Adjunkt Lea Holst Laursen Event: Udflugt i forbindelse med Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Dato: 7. oktober 2011 Sted: Toldboden, Aalborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Nanna Ilmer, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen (10.45 fra punkt 2a ), Flemming

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp, Flemming Larsen, Kristine Roug, Marco Brodde, og

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 7. april 2011 Referat fra møde i

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere