Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012"

Transkript

1 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Kredsbestyrelsens Beretning for Marts 2012

2 Indledning. Friluftsåret har været præget af et stort arbejde omkring Natura 2000 planerne og kredsbestyrelsens friluftsprojekter. Kredsbestyrelsen. Efter kredsrepræsentantskabsmødet i marts 2010 konstituerede kredsbestyrelsen sig med Christian Kragh som formand, Thyge Steffensen som næstformand, Vibeke Rasmussen som sekretær, Kristian Slyk som PR-ansvarlig og Karin Winther som tips- og lottoambassadør. Kredsbestyrelsens forskellige opgaver er opstillet i en konstituerings- og opgaveliste, hvori også indgår kredssuppleanter og kredsobservatører samt kredsens repræsentanter i brugerråd m.m. Konstituering af kredsbestyrelsen for Himmerland-Aalborg, kreds 3, og opgavefordeling. Vedtaget 11.april 2011 Opgaveansvarlig Rev () Medhjælper Side 1 Bestyrelsesmedlemmer (B) Vibeke Christian Leif Thyge Finn Børge Karin Kristian Peter Ekstern Suppleanter (S) Rasmussen Kragh Nielsen Steffensen Frandsen Poulsen Winther Slyk Bobach (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (S) (S) Formand Næstformand Sekretær Medlem af Friluftsådets Regionsudvalg for Nordjylland Webmaster og Nyhedsbreve Tips- og lottoambassadør Blå Flag, Grønne Flag og Grønne Spirer Medlem af Jordbrugskommissionen for Nordjylland Grønt råd i Aalborg Kommune Grønt råd i Rebild Kommune (Suppl.Ivan Johansen) RSP Grønt råd i Mariagerfjord Kommune () Grønt råd i Vesthimmerlands Kommune IN Brugerrådet Himmerland Skovdistrikt Kontaktperson til Aalborg Kommune Kontaktperson til Rebild Kommune Kontaktperson til Mariagerfjord Kommune Kontaktperson til Vesthimmerlands Kommune (IN) Arbejdsgruppen for Mosely AP Brugerrådet for Vilsted Sø IN Brugerrådet for Juelstrup Sø RSP Brugerrådet for Poulstrup Sø AP Brugerrådet for Himmerlandsstien (RSP) Brugerrådet for Lindenborg Å Brugergruppen for Gravlev Sø KK Støttegruppe for Rebild Centret RSP Lokal aktionsgruppe Rebild-Mariagerfjord Lokal aktionsgruppe Vesthimmerland-Jammerbugt IN Lokal aktionsgruppe for fiskeri Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Følgegruppe for Aalborg Kommunes landdistrikstpolitil Banestien Godthåb - Nibe Banestien Vadum-Nørresundby Vand- og Naturrådet, Naturstyrelsen Aalborg Statens miljøindsats Mariager Fjord (Kastbjerg Å mm.) Statens miljøindsats Centrale Limfjord (Glenstrup Sø) Skovlovs- og skovrejsningssager Motorsport, skydebaner og luftaktiviteter Naturformidling og -vejledning Region Nordjylland (Råstoffer) Kredsobservatør Vesthimmerlands Kommune IN Kredsobservatør Rebild Kommune RSP Miljøstyrelsen-Århus Naturstyrelsen-Aalborg Kredsbestyrelsen har i det forløbne år haft tilknyttet 2 observatører, da hverken Rebild eller Vesthimmerlands Kommuner har haft repræsentanter i kredsbestyrelsen. 2

3 For Rebild Kommune har Randi Stub Petersen fra Dansk Islandshesteforening fungeret som observatør. For Vesthimmerlands Kommune har Ib Nielsen fra Dansk Land-Rover Klub fungeret som observatør. Møder. I året er der afholdt 6 kredsbestyrelsesmøder, hvoraf et er afholdt i Mariagerfjord Kommune og 5 i Aalborg Kommune. Til kredsbestyrelsesmødet i Mariagerfjord Kommune var kredsrepræsentanter i kommunen inviteret med, dog uden noget stort fremmøde. Als Odde I forbindelse med mødet besigtigedes Als Odde, hvor Finn Frandsen orienterede om sejlads og fiskeri på Mariager Fjord og om faciliteter og turisme på Als Odde. Friluftsrådets regionsudvalg for Nordjylland, der omfatter kreds 1: Vendsyssel, kreds 2: Nordvest og kreds 3: Himmerland-Aalborg, har i året holdt 5 møder. Regionsudvalgets opgave er at koordinere aktiviteter, der går på tværs af kredsene. Af emner i året kan nævnes: Råstofplan 2012 og Regional Udviklingsplan for Region Nordjylland. Placering af testpladser for vindmøller. 3

4 Opfordring til Region Nordjylland til etablering af en GRØN KOMITE som et pendant til kommunernes grønne råd på regionalt niveau. Tilrettelæggelse af Friluftsrådets Regionsseminar den 13. og 14.april 2012 for regionens kredsbestyrelser samt kredsbestyrelser fra region Midtjylland. I april 2012 afholdtes kredsbestyrelsesseminar 2011 på Esbjerg Højskole med deltagelse af 2 medlemmer af kredsbestyrelsen. Seminaret omfattede bl.a. en orientering om den brede formidlingsindsats Esbjerg Kommune, der har gjort Esbjerg Kommune til Danmarks Friluftskommune

5 I oktober 2011 afholdtes sensommermøde for kredsrepræsentanterne på Lille Vildmosecentret, hvor naturvejleder Jacob Konnerup orienterede om centret og de naturgenopretningsprojekter, der skal gennemføres bl.a. via EU s tilskudsordning EU s LIFE+Natura. Derudover orienterede hovedbestyrelsesmedlem Kristine Roug om Friluftsrådets nye strategi. Lille Vildmosecentret I forbindelse med de grønne råd, brugerråd mv. har der også været møder i årets løb, hvor kredsbestyrelsens repræsentanter har deltaget. Kredsbestyrelsens mødeplan (omfatter både afholdte og kommende møder) findes på (1)/moeder-og-referater.aspx i mødereferaterne. Kredsrepræsentantskabet. Selv om det er kredsbestyrelsen, der er valgt til at varetage organisationernes interesser, er det vigtigt, at kredsrepræsentanterne også er med i det friluftspolitiske arbejde året igennem. Det er derfor vigtigt, at kredsrepræsentanterne deltager i de 2 årlige møder (kredsrepræsentantskabsmødet i marts og sommermødet i august-september), men det er også vigtigt, at kredsbestyrelsen kan trække på kredsrepræsentanter i forbindelse med konkrete opgaver, hvor bl.a. det lokale og/eller faglige kendskab har stor betydning. Kredsbestyrelsen vil fortsat søge at drage kredsrepræsentanter ind i arbejdet. Kommunikation. Kredsbestyrelsen anser det for en vigtig opgave, at kredsrepræsentanterne løbende informeres om de forskellige friluftsmæssige tiltag. 5

6 Kredsbestyrelsen hjemmeside under Friluftsrådets officielle hjemmeside kan findes på (1).aspx, hvor der oplyses om kredsbestyrelsens medlemmer, suppleanter og observatører, om møder og referater samt om de kommunale friluftsoplæg. Kredsbestyrelsen har fået udarbejdet et liste over samtlige kredsrepræsentanter og deres e- mail-adresser, så nyhedsbreve og andet væsentligt materiale kan udsendes direkte til kredsrepræsentanterne, der så ikke nødvendigvis selv skal gå ind på hjemmesiden og se diverse nyheder mv. For at kredsrepræsentanterne kan få tilsendt kredsbestyrelsens nyhedsbreve mv. er det vigtigt, at eventuelle ændringer af -adresser hurtigt sendes til Christian Kragh på Udsendelse af nyhedsbreve mv. er et tilbud, og såfremt et kredsbestyrelsesmedlem ikke ønsker at modtage nyhedsbreve mv. bedes dette meddelt Christian Kragh. Friluftsrådet regionalt og centralt. 2 medlemmer af kredsbestyrelsen (Thyge Steffensen og Christian Kragh) indgår i Friluftsrådets regionsudvalg Nordjyllands Regionsudvalg. Regionsudvalget består af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer fra hver af de 3 nordjyske kredse (Vendsyssel, Nordvest og Himmerland-Aalborg). Regionsudvalgets opgave er at koordinere friluftsarbejde, der vedrører flere kredse og derudover tage initiativ til fælles tiltag indenfor friluftslivet. Friluftsrådet centralt består udover hovedbestyrelsen også af et uundværligt sekretariat, hvor kredsbestyrelsen får stor hjælp til adresselister, udsendelse af indbydelser, hjælp i forbindelse med klager over myndighedsafgørelser mv. Kredsbestyrelsens kontakt til hovedbestyrelsen vedligeholdes ved, at et hovedbestyrelsesmedlem er tilknyttet kredsen (pt. Kristine Roug) og normalt deltager i de to årlige kredsrepræsentantskabsmøder. Derudover kan kredsbestyrelsen til enhver tid henvende sig til hovedbestyrelsen om vigtige og aktuelle emner. Alle regionsudvalg mødes med jævne mellemrum med medlemmer af hovedbestyrelsen i det såkaldte Regionale Koordinationsudvalg, hvor Jacob Funder fra kreds Nordvest repræsenterer Nordjyllands Regionsudvalg. Kommuneplaner. Kommuneplanerne fra 2009 skal revideres i I den forbindelse har kommunerne udarbejdet såkaldte planstrategier, som danner grundlag for de kommende kommuneplaner. Kommunale Friluftsoplæg. De kommunale friluftsoplæg for Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner kan ses på 6

7 Friluftsoplæggene blev afleveret til kommunerne i 2009 for at sikre, at de i deres kommuneplaner tog højde for friluftslivet udfoldelsesmuligheder. Kredsbestyrelsen vil fortsat gerne modtage ideer og forslag til nye friluftsmæssige aktiviteter/faciliteter fra kredsrepræsentanterne, så vi kan forsøge at få dem med i det løbende arbejde med kommuneplaner, lokalplaner, naturplaner osv. Kredsbestyrelsesprojekter = Friluftsprojekter. Friluftsprojekterne, som blev igangsat efter kredsrepræsentantskabsmødet i marts 2009, arbejder kredsbestyrelsens fortsat med. Status på de enkelte projekter pr. marts 2012 er følgende: 1. Mariager Fjord (vandkvalitet, kystfriluftsliv og rekreative aktiviteter i øvrigt). Der har været arbejdet med at sikre bådpladser ved Als Odde og en bro over Haslevgaarde Å. Broen over Haslevgaarde Å er blevet etableret i 2011 og indgår nu i Nordsøstien. Finn Fransen på broen over Haslevgaarde Å Projektet Mariager Fjord påregnes videreført i Limfjorden (vandkvalitet, kystfriluftsliv og rekreative aktiviteter i øvrigt). Der har været arbejdet med etablering af sheltere ved Egholm, Hou og Egense Da der har været en del problemer med at få tilladelse til etablering af primitive lejrpladser med og uden shelters ved Limfjorden, har kredsbestyrelsen igangsat et arbejde med at få fremskaffet ønsker til primitive lejrpladser såvel i Limfjorden som i Mariager Fjord. Når materialet foreligger, vil Friluftsrådet foreligge ønskerne for Naturstyrelsen med henblik på en principiel godkendelse af et antal pladser. Projektet Limfjorden påregnes videreført i Udvikling af Lille Vildmose som naturpark. 7

8 Nationalparkprojektet er opgivet. Åge V. Jensens Fond i samarbejde med Aalborg kommune laver naturgenopretningsprojekter og naturformidlingsprojekter i et omfang, der overstiger aktiviteten i de etablerede nationalparker. Friluftsrådet følger dette arbejde bl.a. for at få Ll. Vildmose godkendt som naturpark, når Friluftsrådets naturparkprogram sættes i gang. Med økonomisk tilskud fra bl.a. EU s LIFE+Natura gennemføres en række genopretningsprojekter i Lille Vildmosen. Projektet Lille Vildmose påregnes videreført i Adgangs- og opholdsmuligheder i private skove. Projektet er afsluttet i Grønne og blå korridorer i landskabet og færdsel ad disse. I forbindelse med forslagene til kommuneplaner er der fremsendt input til kommunerne. Der er nu af Naturstyrelsen etableret et kort, der angiver en del af de grønne og blå korridorer i landskabet se Et af Friluftsrådets koncepter i 2011 var etablering af kløverstier Kløverstierne er et koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære områder. Fire stier á fire faste længder, 2½, 5, 7½ og min. 10 km., udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder eksisterende aktivitetsmuligheder og seværdigheder. I Øster Hornum i Rebild Kommune blev en af de første kløverstier etableret i oktober Randi Stub Petersen ved indvielsen i Øster Hornum Projektet grønne og blå korridorer påregnes videreført i Rekreativt stinet. Det er konstateret, at Rebild Kommuner prioriterer rekreative stier højt og er langt fremme med kortlægning af stisystemer, hvorimod arbejdet i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner ligger stille pt. I Aalborg kommune arbejdes på etablering af rekreativ sti på 8

9 den nedlagte jernbane fra Svenstrup til Nibe. Senere vil der blive arbejdet på en sammenhængende rute mellem Aalborg/Nørresundby og vestkysten ved Blokhus. Projektet rekreativt stinet påregnes videreført i Naturrum Mariager Fjord. Projektet er afsluttet i Nyhedsformidling til kredsrepræsentanter og kommuner. Projektet er afsluttet i februar Vand- og naturplaner. Der er i 2010 og 2011 arbejdet med 7 Natura 2000 planer: 1)Hammer Bakker, 2)Navn Sø, 3)Rold Skov, 4)Lille Vildmose, 5)Halkær Ådal -Sønderup Ådal - Nibe Bredning, 6)Aalborg Bugt Mariager Fjord og 7)Lundby m.fl. heder. Udtalelserne i forbindelse offentlighedsfasen blev indsendt ved fasens ophør den 6. april De opfølgende kommunale handleplaner vil Friluftsrådet arbejde med, når offentlighedsfasen starter i juni 2012: Handleplanerne skal være vedtaget inden udgangen af Projektet videreføres i Højris Mølle. I slutningen af 2011 besluttede kredsbestyrelsen at tage Højris Mølle ind som et friluftsprojekt. På kredsbestyrelsesmødet i januar 2012 besluttede kredsbestyrelsen at indgå i et grønt partnerskab med henblik på etablering af Højris Mølle som et naturoplevelsesrum. Projektet videreføres i Grønne råd. Friluftsrådet er repræsenteret i de 4 kommuners grønne råd (Finn Frandsen i Mariagerfjord Kommune, Thyge Steffensen i Aalborg Kommune, Randi Stub Petersen i Rebild Kommune og Ib Nielsen i Vesthimmerlands Kommune). Kredsbestyrelsen anser deltagelse i de grønne råd som en vigtig opgave i forhold til at sikre friluftslivet ude i den enkelte kommune. Via de grønne råd kan der i forskellige situationer være mulighed for oprettelse af såkaldte Grønne Partnerskaber, som kan være basis for finansiering af friluftsfaciliteter eller aktiviteter. Du kan læse mere om de grønne råd på kommunernes hjemmesider. Lokale Aktions Grupper. De Lokale Aktions Grupper, der betegnes LAG, er etableret med en gruppe for Rebild og Mariagerfjord Kommuner og en gruppe for Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner. Kredsbestyrelsen er ikke repræsenteret i de 2 lokale aktionsgrupper. Aalborg Kommune, som ikke er omfattet af ordningen om Lokale Aktions Grupper med deraf følgende mulighed for økonomiske midler fra landdistriktsordningen, har under forvaltningen Sundhed og Bæredygtig Udvikling en tilsvarende gruppe benævnt AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe). Lokal Aktions Gruppe Fiskeri For kommunerne Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg blev der i oktober 2007 dannet en Lokal Aktions Gruppe for fiskeri (Fiskeri-Lag Midt-Nord, hvor 9

10 Finn Frandsen fra kredsbestyrelsen kom med i valgt af Dansk Fritidsfiskerforbund. Thyge Steffensen repræsenterer Friluftsrådet i gruppen. Mere kan læses herom på Mosely. Anni Petersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugergruppen for Mosely. Brugerrådet for Naturstyrelsen Aalborg. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i brugerrådet for Naturstyrelsen Aalborg. Mere om Brugerrådet for Natur- og Skovstyrelsen Himmerland, kan læses på: alborg/brugerraad.htm#medlemsliste Himmerlandsstien. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Himmerlandsstien. Oplysninger om Himmerlandsstien kan ses på Julestrup Sø. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Juelstrup Sø. Vilsted Sø. I Brugerrådet for Vilsted Sø, der er nedsat af Naturstyrelsen- Aalborg er kredsbestyrelsen repræsenteret af Ib Nielsen. Gravlev Sø. I brugergruppen for Gravlev Sø repræsenterer Klaus Kilt kredsbestyrelsen. Status for Gravlev Sø-området se: avlev/gravlev.htm Poulstrup Sø. Anni Petersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Poulstrup Sø. Lindenborg Å. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Lindenborg Å. Rebild Centret. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Støttegruppen for Rebild Centret. Banestien Svenstrup Nibe. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i følgegruppen. Banestien Vadum-Nørresundby. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i følgegruppen. Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune. Thyge Steffensen repræsenterer kredsbestyrelsen i Følgegruppen for Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune. Regional Råstofplan. Leif Nielsen repræsenterer de tre nordjyske kredse af Friluftsrådet i Region Nordjyllands følgegruppe til revision af råstofplanen. Der henvises herom til: Regional Udviklingsplan. Kredsen har ikke været repræsenteret i de arbejdsgrupper, Region Nordjylland dannede til 10

11 at følge planprocessen. Thomas Elgaard Jensen fra kreds 1 har deltaget i temagruppen for natur og miljø. Den regionale udviklingsplan kan ses på Naturstyrelsen Aalborg. Thyge Steffensen repræsenterer de 3 nordjyske kredse af Friluftsrådet i Nordjylland i Vand- og Naturrådet under Naturstyrelsen Aalborg. Om Natura 2000-områderne se: anerne.htm#nord Jordbrugskommissionen for Nordjylland. Thyge Steffensen repræsenterer Friluftsrådet i Jordbrugskommissionen for Nordjylland. Samarbejdet med kommuner m.fl. Da Friluftsrådet er høringsberettiget i henhold til en række forskellige love (naturfredningsloven, vandløbsloven, planloven m.fl.) modtager kredsbestyrelsen en lang række sager til udtalelse. Kredsbestyrelsens oplevelse af myndighedernes behandling og forslag til afgørelser er, at disse fortsat lever fint op til de natur- og friluftsmæssige interesser, som Friluftsrådet skal varetage. Tips- og lottomidler. I 2011 er det givet tilskud til projekter i Nordjylland på ca. 1,36 mio. kr. Svaner med unger i Nibe Bredning februar 2012 Planer for det kommende år. Efter sidste kredsrepræsentantskabsmøde i marts 2011 er der fortsat arbejdet med de resterende friluftsprojekter. I året er der kommet et nyt friluftsprojekt til, nemlig Højris Mølle. 11

12 Kredsbestyrelsen vil i perioden arbejde videre med friluftsprojekterne og tage nye projekter op, såfremt der er emner, der kan gavne friluftslivet i vores område. Såfremt kredsrepræsentanterne har forslag til nye friluftsprojekter, vil sådanne være velkomne. Ideen med friluftsprojekterne er fortsat at kredsbestyrelsen har nogle konkrete friluftsmæssige projekter at arbejde med og at kredsrepræsentanterne inddrages i projektarbejdet. Kredsbestyrelsen vil fortsat invitere alle kredsrepræsentanter i hver kommune til det kredsbestyrelsesmøde, som hvert år søges afholdt et egnet sted i hver kommune. På kredsbestyrelsesmødet vil der blive afsat tid til spørgsmål og svar fra kredsrepræsentanterne, som derudover vil få lejlighed til at se og høre, hvordan kredsbestyrelsen arbejder med de forskellige friluftsmæssige emner. Udover friluftsprojekter vil kredsbestyrelsen i det kommende friluftsår fortsat søge at være aktiv i forbindelse med forslag til kommune- og lokalplaner, for at sikre de friluftsmæssige interesser såvel i byen som på landet, i forbindelse med de forskellige afgørelser indenfor natur- og miljøområdet, hvor Friluftsrådet er høringsberettiget, i kommunernes grønne råd, med at få grønne partnerskaber etableret, overfor friluftsrådets organisationer med ansøgninger om tilskud fra lotto- og tipsmidlerne (herom se med at fortsætte og uddybe samarbejdet med kommunerne m.fl. for at søge Friluftsrådet interesser tilgodeset mest muligt, og med udtalelser til de kommunale handleplaner for kredsens Natura 2000-områder. Sjakker februar

13 Friluftsrådet for Himmerland-Aalborg (kreds 3) Kredsformand : Christian Kragh, Nibe. Kredsnæstformand : Thyge Steffensen, Aalborg. Kredssekretær : Vibeke Rasmussen, Nørresundby. Tips- og Lottoambassadør : Karin Winther, Støvring. Leif Nielsen, Vadum. Børge Poulsen, Hadsund. Finn Frandsen, Hadsund. PR-ansvarlig Kristian Slyk, Aalborg (suppleant). Peter Bobach, Skørping (suppleant). Randi Stub Pedersen, Skørping (observatør). Ib Nielsen, Års (observatør). adresse til Friluftsrådet Himmerland-Aalborg: Friluftsrådets sekretariat Scandiagade København SV Tlf Friluftsrådet ligger i Sydhavnen i København CK Friluftsrådet Himmerland-Aalborg omfatter Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner 13

Beretning for 2014-2015

Beretning for 2014-2015 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Græssende krondyr Kredsbestyrelsens Beretning for 2014-2015 Marts 2015 Indledning. I friluftsåret 2014-2015 har arbejdet med kredsbestyrelsen friluftsprojekter været

Læs mere

Friluftsrådets kreds 3 Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning. for

Friluftsrådets kreds 3 Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning. for Friluftsrådets kreds 3 Himmerland-Aalborg Kredsbestyrelsens Beretning for 2010-2011 Marts 2011 Indledning. Friluftsåret 2010-2011 har været præget af et stort arbejde omkring Natura 2000 planerne og kredsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Børge Poulsen (BP) Finn Frandsen (FF) Karin Winther

Læs mere

Beretning for

Beretning for Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Halkær Ådal november 2013 Kredsbestyrelsens Beretning for 2013-2014 Marts 2014 Indledning. Friluftsåret 2013-2014 har været præget af arbejdet omkring kredsbestyrelsen

Læs mere

Beretning for

Beretning for Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Sangsvane på Limfjorden januar 2013 Kredsbestyrelsens Beretning for 2012-2013 Marts 2013 Indledning. Friluftsåret 2012-2013 har været præget af arbejdet omkring

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl Mødested: Høstemark Skov.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl Mødested: Høstemark Skov. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl.18.00 Mødested: Høstemark Skov. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh () Kristian Slyk () Randi Stub Petersen () Finn Frandsen (FF)

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 47. Tid: Mandag, den 7.maj 2012, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 47. Tid: Mandag, den 7.maj 2012, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 47. Tid: Mandag, den 7.maj 2012, kl.19.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh (CK) Vibeke Rasmussen () Kristian Slyk () Børge

Læs mere

Mødet indledtes med en rundvisning af DGI`s lokaliteter på Nordkraft ved direktør Inger Møller Nielsen.

Mødet indledtes med en rundvisning af DGI`s lokaliteter på Nordkraft ved direktør Inger Møller Nielsen. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 56. Tid: 7.nov. 2013, kl.18.00 Mødested: Nordkraft, Aalborg Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Randi Stub Petersen (RSP) Vibeke Rasmussen (VR) Karin

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Randi Stub Petersen (RSP) Finn Frandsen (FF) Vibeke

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 69. Tid: 22.mar.2016, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 69. Tid: 22.mar.2016, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 69. Tid: 22.mar.2016, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Finn Frandsen (FF) Kristian Slyk (KS) Andreas Bekker

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Kristian Slyk (KS) Andreas Bekker (AB) Randi Stub Petersen

Læs mere

Nibe, den 8.juni REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 41. Tid: Mandag, den 6. juni 2011, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

Nibe, den 8.juni REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 41. Tid: Mandag, den 6. juni 2011, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. Nibe, den 8.juni 2011. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 41. Tid: Mandag, den 6. juni 2011, kl.19.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Vibeke Rasmussen

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl Mødested: Egense Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl Mødested: Egense Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl.18.00 Mødested: Egense Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh (CK) Børge Poulsen () Finn Frandsen (FF) Vibeke Rasmussen (VR)

Læs mere

Mødet indledtes med en orientering om og en rundvisning på Nordjysk Spejdermuseum ved Per Sander..

Mødet indledtes med en orientering om og en rundvisning på Nordjysk Spejdermuseum ved Per Sander.. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 57. Tid: 22.jan. 2014, kl.18.00 Mødested: Spejdergården, Aalborg Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Randi Stub Petersen (RSP) Børge Poulsen (BP)

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 51. Tid: Mandag, den 21.januar 2013, kl Mødested: Aalborg Sejlklub

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 51. Tid: Mandag, den 21.januar 2013, kl Mødested: Aalborg Sejlklub REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 51. Tid: Mandag, den 21.januar 2013, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Kristian Slyk (KS) Randi Stub Petersen

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 73. Tid: 21.nov.2016, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 73. Tid: 21.nov.2016, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 73. Tid: 21.nov.2016, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Finn Frandsen (FF) Kristian Slyk (KS) Andreas Bekker

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 70. Tid: 18.apr.2016, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 70. Tid: 18.apr.2016, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 70. Tid: 18.apr.2016, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh () Finn Frandsen (FF) Kristian Slyk () Andreas Bekker () Randi

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 44. Tid: Mandag, den 23.januar 2012, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 44. Tid: Mandag, den 23.januar 2012, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 44. Tid: Mandag, den 23.januar 2012, kl.19.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Vibeke Rasmussen (VR) Kristian Slyk

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 67. Tid: 3.nov.2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 67. Tid: 3.nov.2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 67. Tid: 3.nov.2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh (CK) Finn Frandsen (FF) Kristian Slyk () Andreas Bekker (AB)

Læs mere

Friluftsrådet, Himmerland-Aalborg, kreds 3.

Friluftsrådet, Himmerland-Aalborg, kreds 3. Friluftsrådet, Himmerland-Aalborg, kreds 3. Kredsrepræsentantskabsmøde den 18.marts 2013 i Aalborg Sejlklub. Velkomst. Christian Kragh bød velkommen til kredsrepræsentanterne og til skovrider Bendt Egede

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretningen for 2012 vil være et tilbageblik på de arbejdsopgaver, som kredsbestyrelsen har lagt flest kræfter i at få løst

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

På baggrund af drøftelserne vil REKU videregive følgende gode råd:

På baggrund af drøftelserne vil REKU videregive følgende gode råd: September 2009 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 24. september 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Egon Østergaard Nanna Ilmer William

Læs mere

riluftsliv i rebild kommune

riluftsliv i rebild kommune riluftsliv i rebild kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Rebild Kommune...9

Læs mere

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk Beretning om Friluftsrådets arbejde i Kreds 19, Nordsjælland år 2010 v/ Kreds- og Regionsformand Poul Erik Pedersen, medlem af Det Danske Spejderkorps. Arbejdet i vores Kredsbestyrelse. Det har været et

Læs mere

Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen deltager i dette dagsordenspunkt.

Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen deltager i dette dagsordenspunkt. Dagsorden for møde i Regionskontaktudvalget torsdag den 8. juni 2016 kl. 15.30-19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 25. maj 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden - Leif Dagsordenen

Læs mere

Naturårsmøde EnviNa den 7. september 2016

Naturårsmøde EnviNa den 7. september 2016 Naturårsmøde EnviNa den 7. september 2016 Samskabelse, gode metoder til inddragelse Med udgangspunkt i LIFE IP Himmerland V/ Annita Svendsen, Naturstyrelsen LIFE IP Landmanden som naturforvalter Ansøgning

Læs mere

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Vi har her sammensat en række gode råd og vejledning om: program, afholdelse, økonomi, formelle krav, invitationen, mødelederens forpligtigelser og praktiske omstændigheder.

Læs mere

riluftsliv i mariager kommune

riluftsliv i mariager kommune riluftsliv i mariager kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Mariagerfjord

Læs mere

Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner

Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for kreds 19, Nordsjælland. Hørsholm d. 05.03.2011 Kredsbestyrelsesmøde No. 36 Afholdt mandag den 14.februar kl. 19.00 til kl. 22.00 på Nyruphus Naturcenter, Kongevejen

Læs mere

riluftsliv i aalborg kommune

riluftsliv i aalborg kommune riluftsliv i aalborg kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Aalborg Kommune...8

Læs mere

riluftsliv i vesthimmerlands kommune

riluftsliv i vesthimmerlands kommune riluftsliv i vesthimmerlands kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Vesthimmerlands

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel Denne beretning vil begynde med den arbejdsopgave, som der er lagt flest arbejdstimer i. Fire kredsbestyrelsesmedlemmer har

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009

Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009 Til Regionskontaktudvalget (REKU) Februar 2009 Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009 Deltagere: Lis Nielsen: Bestyrelsen Egon Østergaard: Bestyrelsen Thomas E. Jensen: Region Nordjylland

Læs mere

Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011. kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011. kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen, og Leif Nielsen Fra regionerne:

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

3. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Leif orienterede kort om udvalgte emner fra de seneste to bestyrelsesmøder:

3. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Leif orienterede kort om udvalgte emner fra de seneste to bestyrelsesmøder: Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 15. september 2015 Deltagere: Aksel Leck Larsen, Thomas Elgaard Jensen, Poul Erik Pedersen, Bent Holgersen, Jan Karnøe, Kirsten Skovsby, Preben Schmidt, Leif

Læs mere

2. Orientering om projekterne Danske Naturparker, Kløverstier og Naturens Dag 2013

2. Orientering om projekterne Danske Naturparker, Kløverstier og Naturens Dag 2013 REFERAT Af møde i Regionskontaktudvalget Tirsdag den 4. december 2012 kl. 15.30-19.00 Deltagere: Jeppe Jørgensen, Leif Nielsen, Poul-Erik Pedersen, Anni Juhl Jørgensen, Thomas Elgaard Jensen, Hanne Voetmann,

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet.

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet. Til repræsentationen i Regionsudvalg Hovedstaden Regionsudvalg Hovedstaden Regionsformand Poul Erik Pedersen Hallandsvej 75 3140 Ålsgårde Tlf. 4970 9902 Mobil 2033 3412 E-post: poul.erik@pedersen.mail.dk

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016

Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016 Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016 Deltagere: Aksel Leck Larsen, Thomas Elgaard Jensen, Poul Erik Pedersen, Hanne Voetmann, Anni Juhl Jørgensen, Kirsten Skovsby og Leif Nielsen. Afbud:

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke 13, 4050 Skibby

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke 13, 4050 Skibby Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 29. april 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

riluftsliv i thisted kommune

riluftsliv i thisted kommune riluftsliv i thisted kommune Billederne her og på indersiden af bagsiden er fra aktiviteter med unge rundt om og på Limfjorden (Projekt Friluftsruten 2005-2007). Tilsvarende kan arrangeres gennem Grejbank

Læs mere

riluftsliv i vordingborg kommune

riluftsliv i vordingborg kommune riluftsliv i vordingborg kommune Indhold Indledning...1 Friluftsrådet Kreds Storstrøm...2 Vision for friluftsliv i Vordingborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 4 marts 2009 kl Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 4 marts 2009 kl Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 4 marts 2009 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst... 1 Grønt Partnerskab: Projekt ved Ryå... 2 Status for sager forelagt Grønt Råd... 3 Evaluering af Grønt

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

Dagsorden for møde i Regionskontaktudvalget den 1. marts 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Dagsorden for møde i Regionskontaktudvalget den 1. marts 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Dagsorden for møde i Regionskontaktudvalget den 1. marts 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 22. februar 2012 Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen, Nanna Ilmer og Leif Nielsen.

Læs mere

riluftsliv i fredericia kommune

riluftsliv i fredericia kommune riluftsliv i fredericia kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Fredericia Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Fredericia Kommune...6

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Kredsbestyrelsen Friluftsrådet Nordsjælland. Den 24. maj 2011. Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Til stede: Poul Erik

Læs mere

UDKAST Referat for møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 6. marts 2013 kl i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

UDKAST Referat for møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 6. marts 2013 kl i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV UDKAST Referat for møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 6. marts 2013 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 18. marts 2013 Deltagere: Jeppe Jørgensen, Leif Nielsen, Thomas

Læs mere

riluftsliv i struer kommune

riluftsliv i struer kommune riluftsliv i struer kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Struer Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Struer...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i nordfyns kommune

riluftsliv i nordfyns kommune riluftsliv i nordfyns kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...10

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen 13, 3320 Skævinge

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen 13, 3320 Skævinge Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 10. marts 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 63-2014 Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Gæst: Maria-Louise Galamba, Friluftsrådet Morten Elling, Naturstyrelsen Kirsten Lund Andersen, Park & Natur Jette Binau Sørensen

Gæst: Maria-Louise Galamba, Friluftsrådet Morten Elling, Naturstyrelsen Kirsten Lund Andersen, Park & Natur Jette Binau Sørensen Møde Det Grønne Råd Tid 27. februar 2014 Park & Natur By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 158 Deltagere Afbud Referent Hans Henrik Henriksen,

Læs mere

Mødereferat, Kreds 15, Roskilde Udskrevet den 11. december 2012 Friluftsrådet

Mødereferat, Kreds 15, Roskilde Udskrevet den 11. december 2012 Friluftsrådet Kunde/Projekt: Kredsrepræsentantskabsmøde Deltagere: Lone, Gert, Tove, Jørgen, Anders, Leif Referat udsendes til: Kredsbestyrelsen, FR Dagsordenen: Mødedato: 1 oktober 2012 kl. 18 Fraværende: Stuart Næste

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 15. juni 2010 Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj 2010 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Egon Østergaard Friluftsrådets bestyrelse (fra punkt 3) Jeppe

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Beretning fra kreds Sønderjylland øst for 2012/13

Beretning fra kreds Sønderjylland øst for 2012/13 Beretning fra kreds Sønderjylland øst for 2012/13 Så er det igen tid til at standse lidt op og gøre status. Igen i år har vi haft en række interessante sager, hvor Friluftsrådet har kunnet gøre en forskel.

Læs mere

riluftsliv i odder kommune

riluftsliv i odder kommune riluftsliv i odder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Odder Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...5 Friluftsliv i Region Midtjylland...11

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Kredsbestyrelsesreferat For kreds Nordsjælland

Kredsbestyrelsesreferat For kreds Nordsjælland Kredsbestyrelsesreferat For kreds Nordsjælland 12. april 2010 Kredsbestyrelsesmøde No. 27-2010 Afholdt mandag d. 22. marts 2010 kl. 19.00-22.00 på Kammerrådensvej 15, Hørsholm Referat: Til stede: Poul

Læs mere

riluftsliv i samsø kommune

riluftsliv i samsø kommune riluftsliv i samsø kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...4 Vision for friluftsliv på Samsø...5 Forslag til fremme af friluftsliv på Samsø...6 Friluftsliv i Region Midtjylland...12

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen, Nanna Ilmer og Leif Nielsen Fra

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Til Regionskontaktudvalget (REKU) Juni 2009 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Nanna Ilmer Gunnar Brüsch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

riluftsliv i sorø kommune

riluftsliv i sorø kommune riluftsliv i sorø kommune Friluftsrådet i Sydvestsjælland Landskabet fra Storebælts varierede kyster i vest, over skove og bakker omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne, til Præstø Fjord i øst, Åmosen

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

2. Endelig godkendelse af referatet af Kredsbestyrelsesmøde nr. 65 af 27. maj 2014. Referatet blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af referatet af Kredsbestyrelsesmøde nr. 65 af 27. maj 2014. Referatet blev godkendt. Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 20. august 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 66-2014 Afholdt d. 27. maj 2014 kl. 18:30 til 22:00 i Jægerhytten på Ellehammervej,

Læs mere

riluftsliv i silkeborg kommune

riluftsliv i silkeborg kommune riluftsliv i silkeborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet...3 Visioner for friluftsliv i Silkeborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Silkeborg Kommune...6

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Grønt Råd. Referat af 21. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune onsdag den 28. september 2013 kl

Grønt Råd. Referat af 21. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune onsdag den 28. september 2013 kl Grønt Råd Referat af 21. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune onsdag den 28. september 2013 kl. 16.15-18.00 Tilstede: Martin Stokholm, Udvalget for Teknik og Miljø Birger Prahl, Udvalget for Teknik og Miljø

Læs mere

Funktionvaretagelse DOF Nordjylland 2016

Funktionvaretagelse DOF Nordjylland 2016 Funktionvaretagelse DOF Nordjylland 2016 Bestyrelse Formand Peter Lund Kristensen peterlundkristensen@gmail.com Næstformand Kasserer Svend Erik Mikkelsen svemik45@hotmail.com Sekretær Børge Søndergård

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Aalborg Kommune Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Vadum Banesti - porten mellem storbyen og vestkysten COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby GRØNT RÅD REFERAT Af Grønt Råds møde den 12. december 2013 Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby 19. december 2013 Brevid:

Læs mere