Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012"

Transkript

1 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Kredsbestyrelsens Beretning for Marts 2012

2 Indledning. Friluftsåret har været præget af et stort arbejde omkring Natura 2000 planerne og kredsbestyrelsens friluftsprojekter. Kredsbestyrelsen. Efter kredsrepræsentantskabsmødet i marts 2010 konstituerede kredsbestyrelsen sig med Christian Kragh som formand, Thyge Steffensen som næstformand, Vibeke Rasmussen som sekretær, Kristian Slyk som PR-ansvarlig og Karin Winther som tips- og lottoambassadør. Kredsbestyrelsens forskellige opgaver er opstillet i en konstituerings- og opgaveliste, hvori også indgår kredssuppleanter og kredsobservatører samt kredsens repræsentanter i brugerråd m.m. Konstituering af kredsbestyrelsen for Himmerland-Aalborg, kreds 3, og opgavefordeling. Vedtaget 11.april 2011 Opgaveansvarlig Rev () Medhjælper Side 1 Bestyrelsesmedlemmer (B) Vibeke Christian Leif Thyge Finn Børge Karin Kristian Peter Ekstern Suppleanter (S) Rasmussen Kragh Nielsen Steffensen Frandsen Poulsen Winther Slyk Bobach (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (S) (S) Formand Næstformand Sekretær Medlem af Friluftsådets Regionsudvalg for Nordjylland Webmaster og Nyhedsbreve Tips- og lottoambassadør Blå Flag, Grønne Flag og Grønne Spirer Medlem af Jordbrugskommissionen for Nordjylland Grønt råd i Aalborg Kommune Grønt råd i Rebild Kommune (Suppl.Ivan Johansen) RSP Grønt råd i Mariagerfjord Kommune () Grønt råd i Vesthimmerlands Kommune IN Brugerrådet Himmerland Skovdistrikt Kontaktperson til Aalborg Kommune Kontaktperson til Rebild Kommune Kontaktperson til Mariagerfjord Kommune Kontaktperson til Vesthimmerlands Kommune (IN) Arbejdsgruppen for Mosely AP Brugerrådet for Vilsted Sø IN Brugerrådet for Juelstrup Sø RSP Brugerrådet for Poulstrup Sø AP Brugerrådet for Himmerlandsstien (RSP) Brugerrådet for Lindenborg Å Brugergruppen for Gravlev Sø KK Støttegruppe for Rebild Centret RSP Lokal aktionsgruppe Rebild-Mariagerfjord Lokal aktionsgruppe Vesthimmerland-Jammerbugt IN Lokal aktionsgruppe for fiskeri Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Følgegruppe for Aalborg Kommunes landdistrikstpolitil Banestien Godthåb - Nibe Banestien Vadum-Nørresundby Vand- og Naturrådet, Naturstyrelsen Aalborg Statens miljøindsats Mariager Fjord (Kastbjerg Å mm.) Statens miljøindsats Centrale Limfjord (Glenstrup Sø) Skovlovs- og skovrejsningssager Motorsport, skydebaner og luftaktiviteter Naturformidling og -vejledning Region Nordjylland (Råstoffer) Kredsobservatør Vesthimmerlands Kommune IN Kredsobservatør Rebild Kommune RSP Miljøstyrelsen-Århus Naturstyrelsen-Aalborg Kredsbestyrelsen har i det forløbne år haft tilknyttet 2 observatører, da hverken Rebild eller Vesthimmerlands Kommuner har haft repræsentanter i kredsbestyrelsen. 2

3 For Rebild Kommune har Randi Stub Petersen fra Dansk Islandshesteforening fungeret som observatør. For Vesthimmerlands Kommune har Ib Nielsen fra Dansk Land-Rover Klub fungeret som observatør. Møder. I året er der afholdt 6 kredsbestyrelsesmøder, hvoraf et er afholdt i Mariagerfjord Kommune og 5 i Aalborg Kommune. Til kredsbestyrelsesmødet i Mariagerfjord Kommune var kredsrepræsentanter i kommunen inviteret med, dog uden noget stort fremmøde. Als Odde I forbindelse med mødet besigtigedes Als Odde, hvor Finn Frandsen orienterede om sejlads og fiskeri på Mariager Fjord og om faciliteter og turisme på Als Odde. Friluftsrådets regionsudvalg for Nordjylland, der omfatter kreds 1: Vendsyssel, kreds 2: Nordvest og kreds 3: Himmerland-Aalborg, har i året holdt 5 møder. Regionsudvalgets opgave er at koordinere aktiviteter, der går på tværs af kredsene. Af emner i året kan nævnes: Råstofplan 2012 og Regional Udviklingsplan for Region Nordjylland. Placering af testpladser for vindmøller. 3

4 Opfordring til Region Nordjylland til etablering af en GRØN KOMITE som et pendant til kommunernes grønne råd på regionalt niveau. Tilrettelæggelse af Friluftsrådets Regionsseminar den 13. og 14.april 2012 for regionens kredsbestyrelser samt kredsbestyrelser fra region Midtjylland. I april 2012 afholdtes kredsbestyrelsesseminar 2011 på Esbjerg Højskole med deltagelse af 2 medlemmer af kredsbestyrelsen. Seminaret omfattede bl.a. en orientering om den brede formidlingsindsats Esbjerg Kommune, der har gjort Esbjerg Kommune til Danmarks Friluftskommune

5 I oktober 2011 afholdtes sensommermøde for kredsrepræsentanterne på Lille Vildmosecentret, hvor naturvejleder Jacob Konnerup orienterede om centret og de naturgenopretningsprojekter, der skal gennemføres bl.a. via EU s tilskudsordning EU s LIFE+Natura. Derudover orienterede hovedbestyrelsesmedlem Kristine Roug om Friluftsrådets nye strategi. Lille Vildmosecentret I forbindelse med de grønne råd, brugerråd mv. har der også været møder i årets løb, hvor kredsbestyrelsens repræsentanter har deltaget. Kredsbestyrelsens mødeplan (omfatter både afholdte og kommende møder) findes på (1)/moeder-og-referater.aspx i mødereferaterne. Kredsrepræsentantskabet. Selv om det er kredsbestyrelsen, der er valgt til at varetage organisationernes interesser, er det vigtigt, at kredsrepræsentanterne også er med i det friluftspolitiske arbejde året igennem. Det er derfor vigtigt, at kredsrepræsentanterne deltager i de 2 årlige møder (kredsrepræsentantskabsmødet i marts og sommermødet i august-september), men det er også vigtigt, at kredsbestyrelsen kan trække på kredsrepræsentanter i forbindelse med konkrete opgaver, hvor bl.a. det lokale og/eller faglige kendskab har stor betydning. Kredsbestyrelsen vil fortsat søge at drage kredsrepræsentanter ind i arbejdet. Kommunikation. Kredsbestyrelsen anser det for en vigtig opgave, at kredsrepræsentanterne løbende informeres om de forskellige friluftsmæssige tiltag. 5

6 Kredsbestyrelsen hjemmeside under Friluftsrådets officielle hjemmeside kan findes på (1).aspx, hvor der oplyses om kredsbestyrelsens medlemmer, suppleanter og observatører, om møder og referater samt om de kommunale friluftsoplæg. Kredsbestyrelsen har fået udarbejdet et liste over samtlige kredsrepræsentanter og deres e- mail-adresser, så nyhedsbreve og andet væsentligt materiale kan udsendes direkte til kredsrepræsentanterne, der så ikke nødvendigvis selv skal gå ind på hjemmesiden og se diverse nyheder mv. For at kredsrepræsentanterne kan få tilsendt kredsbestyrelsens nyhedsbreve mv. er det vigtigt, at eventuelle ændringer af -adresser hurtigt sendes til Christian Kragh på Udsendelse af nyhedsbreve mv. er et tilbud, og såfremt et kredsbestyrelsesmedlem ikke ønsker at modtage nyhedsbreve mv. bedes dette meddelt Christian Kragh. Friluftsrådet regionalt og centralt. 2 medlemmer af kredsbestyrelsen (Thyge Steffensen og Christian Kragh) indgår i Friluftsrådets regionsudvalg Nordjyllands Regionsudvalg. Regionsudvalget består af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer fra hver af de 3 nordjyske kredse (Vendsyssel, Nordvest og Himmerland-Aalborg). Regionsudvalgets opgave er at koordinere friluftsarbejde, der vedrører flere kredse og derudover tage initiativ til fælles tiltag indenfor friluftslivet. Friluftsrådet centralt består udover hovedbestyrelsen også af et uundværligt sekretariat, hvor kredsbestyrelsen får stor hjælp til adresselister, udsendelse af indbydelser, hjælp i forbindelse med klager over myndighedsafgørelser mv. Kredsbestyrelsens kontakt til hovedbestyrelsen vedligeholdes ved, at et hovedbestyrelsesmedlem er tilknyttet kredsen (pt. Kristine Roug) og normalt deltager i de to årlige kredsrepræsentantskabsmøder. Derudover kan kredsbestyrelsen til enhver tid henvende sig til hovedbestyrelsen om vigtige og aktuelle emner. Alle regionsudvalg mødes med jævne mellemrum med medlemmer af hovedbestyrelsen i det såkaldte Regionale Koordinationsudvalg, hvor Jacob Funder fra kreds Nordvest repræsenterer Nordjyllands Regionsudvalg. Kommuneplaner. Kommuneplanerne fra 2009 skal revideres i I den forbindelse har kommunerne udarbejdet såkaldte planstrategier, som danner grundlag for de kommende kommuneplaner. Kommunale Friluftsoplæg. De kommunale friluftsoplæg for Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner kan ses på 6

7 Friluftsoplæggene blev afleveret til kommunerne i 2009 for at sikre, at de i deres kommuneplaner tog højde for friluftslivet udfoldelsesmuligheder. Kredsbestyrelsen vil fortsat gerne modtage ideer og forslag til nye friluftsmæssige aktiviteter/faciliteter fra kredsrepræsentanterne, så vi kan forsøge at få dem med i det løbende arbejde med kommuneplaner, lokalplaner, naturplaner osv. Kredsbestyrelsesprojekter = Friluftsprojekter. Friluftsprojekterne, som blev igangsat efter kredsrepræsentantskabsmødet i marts 2009, arbejder kredsbestyrelsens fortsat med. Status på de enkelte projekter pr. marts 2012 er følgende: 1. Mariager Fjord (vandkvalitet, kystfriluftsliv og rekreative aktiviteter i øvrigt). Der har været arbejdet med at sikre bådpladser ved Als Odde og en bro over Haslevgaarde Å. Broen over Haslevgaarde Å er blevet etableret i 2011 og indgår nu i Nordsøstien. Finn Fransen på broen over Haslevgaarde Å Projektet Mariager Fjord påregnes videreført i Limfjorden (vandkvalitet, kystfriluftsliv og rekreative aktiviteter i øvrigt). Der har været arbejdet med etablering af sheltere ved Egholm, Hou og Egense Da der har været en del problemer med at få tilladelse til etablering af primitive lejrpladser med og uden shelters ved Limfjorden, har kredsbestyrelsen igangsat et arbejde med at få fremskaffet ønsker til primitive lejrpladser såvel i Limfjorden som i Mariager Fjord. Når materialet foreligger, vil Friluftsrådet foreligge ønskerne for Naturstyrelsen med henblik på en principiel godkendelse af et antal pladser. Projektet Limfjorden påregnes videreført i Udvikling af Lille Vildmose som naturpark. 7

8 Nationalparkprojektet er opgivet. Åge V. Jensens Fond i samarbejde med Aalborg kommune laver naturgenopretningsprojekter og naturformidlingsprojekter i et omfang, der overstiger aktiviteten i de etablerede nationalparker. Friluftsrådet følger dette arbejde bl.a. for at få Ll. Vildmose godkendt som naturpark, når Friluftsrådets naturparkprogram sættes i gang. Med økonomisk tilskud fra bl.a. EU s LIFE+Natura gennemføres en række genopretningsprojekter i Lille Vildmosen. Projektet Lille Vildmose påregnes videreført i Adgangs- og opholdsmuligheder i private skove. Projektet er afsluttet i Grønne og blå korridorer i landskabet og færdsel ad disse. I forbindelse med forslagene til kommuneplaner er der fremsendt input til kommunerne. Der er nu af Naturstyrelsen etableret et kort, der angiver en del af de grønne og blå korridorer i landskabet se Et af Friluftsrådets koncepter i 2011 var etablering af kløverstier Kløverstierne er et koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære områder. Fire stier á fire faste længder, 2½, 5, 7½ og min. 10 km., udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder eksisterende aktivitetsmuligheder og seværdigheder. I Øster Hornum i Rebild Kommune blev en af de første kløverstier etableret i oktober Randi Stub Petersen ved indvielsen i Øster Hornum Projektet grønne og blå korridorer påregnes videreført i Rekreativt stinet. Det er konstateret, at Rebild Kommuner prioriterer rekreative stier højt og er langt fremme med kortlægning af stisystemer, hvorimod arbejdet i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner ligger stille pt. I Aalborg kommune arbejdes på etablering af rekreativ sti på 8

9 den nedlagte jernbane fra Svenstrup til Nibe. Senere vil der blive arbejdet på en sammenhængende rute mellem Aalborg/Nørresundby og vestkysten ved Blokhus. Projektet rekreativt stinet påregnes videreført i Naturrum Mariager Fjord. Projektet er afsluttet i Nyhedsformidling til kredsrepræsentanter og kommuner. Projektet er afsluttet i februar Vand- og naturplaner. Der er i 2010 og 2011 arbejdet med 7 Natura 2000 planer: 1)Hammer Bakker, 2)Navn Sø, 3)Rold Skov, 4)Lille Vildmose, 5)Halkær Ådal -Sønderup Ådal - Nibe Bredning, 6)Aalborg Bugt Mariager Fjord og 7)Lundby m.fl. heder. Udtalelserne i forbindelse offentlighedsfasen blev indsendt ved fasens ophør den 6. april De opfølgende kommunale handleplaner vil Friluftsrådet arbejde med, når offentlighedsfasen starter i juni 2012: Handleplanerne skal være vedtaget inden udgangen af Projektet videreføres i Højris Mølle. I slutningen af 2011 besluttede kredsbestyrelsen at tage Højris Mølle ind som et friluftsprojekt. På kredsbestyrelsesmødet i januar 2012 besluttede kredsbestyrelsen at indgå i et grønt partnerskab med henblik på etablering af Højris Mølle som et naturoplevelsesrum. Projektet videreføres i Grønne råd. Friluftsrådet er repræsenteret i de 4 kommuners grønne råd (Finn Frandsen i Mariagerfjord Kommune, Thyge Steffensen i Aalborg Kommune, Randi Stub Petersen i Rebild Kommune og Ib Nielsen i Vesthimmerlands Kommune). Kredsbestyrelsen anser deltagelse i de grønne råd som en vigtig opgave i forhold til at sikre friluftslivet ude i den enkelte kommune. Via de grønne råd kan der i forskellige situationer være mulighed for oprettelse af såkaldte Grønne Partnerskaber, som kan være basis for finansiering af friluftsfaciliteter eller aktiviteter. Du kan læse mere om de grønne råd på kommunernes hjemmesider. Lokale Aktions Grupper. De Lokale Aktions Grupper, der betegnes LAG, er etableret med en gruppe for Rebild og Mariagerfjord Kommuner og en gruppe for Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner. Kredsbestyrelsen er ikke repræsenteret i de 2 lokale aktionsgrupper. Aalborg Kommune, som ikke er omfattet af ordningen om Lokale Aktions Grupper med deraf følgende mulighed for økonomiske midler fra landdistriktsordningen, har under forvaltningen Sundhed og Bæredygtig Udvikling en tilsvarende gruppe benævnt AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe). Lokal Aktions Gruppe Fiskeri For kommunerne Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg blev der i oktober 2007 dannet en Lokal Aktions Gruppe for fiskeri (Fiskeri-Lag Midt-Nord, hvor 9

10 Finn Frandsen fra kredsbestyrelsen kom med i valgt af Dansk Fritidsfiskerforbund. Thyge Steffensen repræsenterer Friluftsrådet i gruppen. Mere kan læses herom på Mosely. Anni Petersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugergruppen for Mosely. Brugerrådet for Naturstyrelsen Aalborg. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i brugerrådet for Naturstyrelsen Aalborg. Mere om Brugerrådet for Natur- og Skovstyrelsen Himmerland, kan læses på: alborg/brugerraad.htm#medlemsliste Himmerlandsstien. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Himmerlandsstien. Oplysninger om Himmerlandsstien kan ses på Julestrup Sø. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Juelstrup Sø. Vilsted Sø. I Brugerrådet for Vilsted Sø, der er nedsat af Naturstyrelsen- Aalborg er kredsbestyrelsen repræsenteret af Ib Nielsen. Gravlev Sø. I brugergruppen for Gravlev Sø repræsenterer Klaus Kilt kredsbestyrelsen. Status for Gravlev Sø-området se: avlev/gravlev.htm Poulstrup Sø. Anni Petersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Poulstrup Sø. Lindenborg Å. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Brugerrådet for Lindenborg Å. Rebild Centret. Randi Stub Pedersen repræsenterer kredsbestyrelsen i Støttegruppen for Rebild Centret. Banestien Svenstrup Nibe. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i følgegruppen. Banestien Vadum-Nørresundby. Vibeke Rasmussen repræsenterer kredsbestyrelsen i følgegruppen. Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune. Thyge Steffensen repræsenterer kredsbestyrelsen i Følgegruppen for Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune. Regional Råstofplan. Leif Nielsen repræsenterer de tre nordjyske kredse af Friluftsrådet i Region Nordjyllands følgegruppe til revision af råstofplanen. Der henvises herom til: Regional Udviklingsplan. Kredsen har ikke været repræsenteret i de arbejdsgrupper, Region Nordjylland dannede til 10

11 at følge planprocessen. Thomas Elgaard Jensen fra kreds 1 har deltaget i temagruppen for natur og miljø. Den regionale udviklingsplan kan ses på Naturstyrelsen Aalborg. Thyge Steffensen repræsenterer de 3 nordjyske kredse af Friluftsrådet i Nordjylland i Vand- og Naturrådet under Naturstyrelsen Aalborg. Om Natura 2000-områderne se: anerne.htm#nord Jordbrugskommissionen for Nordjylland. Thyge Steffensen repræsenterer Friluftsrådet i Jordbrugskommissionen for Nordjylland. Samarbejdet med kommuner m.fl. Da Friluftsrådet er høringsberettiget i henhold til en række forskellige love (naturfredningsloven, vandløbsloven, planloven m.fl.) modtager kredsbestyrelsen en lang række sager til udtalelse. Kredsbestyrelsens oplevelse af myndighedernes behandling og forslag til afgørelser er, at disse fortsat lever fint op til de natur- og friluftsmæssige interesser, som Friluftsrådet skal varetage. Tips- og lottomidler. I 2011 er det givet tilskud til projekter i Nordjylland på ca. 1,36 mio. kr. Svaner med unger i Nibe Bredning februar 2012 Planer for det kommende år. Efter sidste kredsrepræsentantskabsmøde i marts 2011 er der fortsat arbejdet med de resterende friluftsprojekter. I året er der kommet et nyt friluftsprojekt til, nemlig Højris Mølle. 11

12 Kredsbestyrelsen vil i perioden arbejde videre med friluftsprojekterne og tage nye projekter op, såfremt der er emner, der kan gavne friluftslivet i vores område. Såfremt kredsrepræsentanterne har forslag til nye friluftsprojekter, vil sådanne være velkomne. Ideen med friluftsprojekterne er fortsat at kredsbestyrelsen har nogle konkrete friluftsmæssige projekter at arbejde med og at kredsrepræsentanterne inddrages i projektarbejdet. Kredsbestyrelsen vil fortsat invitere alle kredsrepræsentanter i hver kommune til det kredsbestyrelsesmøde, som hvert år søges afholdt et egnet sted i hver kommune. På kredsbestyrelsesmødet vil der blive afsat tid til spørgsmål og svar fra kredsrepræsentanterne, som derudover vil få lejlighed til at se og høre, hvordan kredsbestyrelsen arbejder med de forskellige friluftsmæssige emner. Udover friluftsprojekter vil kredsbestyrelsen i det kommende friluftsår fortsat søge at være aktiv i forbindelse med forslag til kommune- og lokalplaner, for at sikre de friluftsmæssige interesser såvel i byen som på landet, i forbindelse med de forskellige afgørelser indenfor natur- og miljøområdet, hvor Friluftsrådet er høringsberettiget, i kommunernes grønne råd, med at få grønne partnerskaber etableret, overfor friluftsrådets organisationer med ansøgninger om tilskud fra lotto- og tipsmidlerne (herom se med at fortsætte og uddybe samarbejdet med kommunerne m.fl. for at søge Friluftsrådet interesser tilgodeset mest muligt, og med udtalelser til de kommunale handleplaner for kredsens Natura 2000-områder. Sjakker februar

13 Friluftsrådet for Himmerland-Aalborg (kreds 3) Kredsformand : Christian Kragh, Nibe. Kredsnæstformand : Thyge Steffensen, Aalborg. Kredssekretær : Vibeke Rasmussen, Nørresundby. Tips- og Lottoambassadør : Karin Winther, Støvring. Leif Nielsen, Vadum. Børge Poulsen, Hadsund. Finn Frandsen, Hadsund. PR-ansvarlig Kristian Slyk, Aalborg (suppleant). Peter Bobach, Skørping (suppleant). Randi Stub Pedersen, Skørping (observatør). Ib Nielsen, Års (observatør). adresse til Friluftsrådet Himmerland-Aalborg: Friluftsrådets sekretariat Scandiagade København SV Tlf Friluftsrådet ligger i Sydhavnen i København CK Friluftsrådet Himmerland-Aalborg omfatter Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner 13

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder

Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder Beretning for 2013. Velkomst Så holder vi for anden gang i DOF-Nordjylland generalforsamling i Frederikshavn. Traditionen med at afholde generalforsamling forskellige steder i landsdelen er kommet for

Læs mere

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Til stede: Randi Stub, Friluftsrådet (formand) Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening Bjarne Christensen, Lystfiskerne

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Friluftsrådet Kreds København Kredsrepræsentantskabsmødet den 30. marts 2011

Friluftsrådet Kreds København Kredsrepræsentantskabsmødet den 30. marts 2011 Friluftsrådet Kreds København Kredsrepræsentantskabsmødet den 30. marts 2011 SKRIFTLIG BERETNING fra kredsbestyrelsen Byens åndehuller Sidste års to primære arbejdsstatements, - "at byrum også er frirum"

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere