91097 Vejledning om alenearbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "91097 Vejledning om alenearbejde"

Transkript

1 BAR Transport og engros / 3813 side 2/ Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde ofte beskrives som et problem i branchen. PROJEKTETS FORMÅL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med dette projekt sætte fokus på alenearbejde inden for transportområdet i Danmark. Det er desuden formålet, at vejledningen skal kunne bruges af branchens virksomheder for at sikre et sundt arbejdsmiljø i branchen. INDLEDNING Alenearbejde beskrives oftest som arbejde, der udføres i social og fysisk isolation fra andre mennesker. Social isolation er arbejde, hvor man nok har kontakt til andre mennesker (fx kunder, speditører, lagermedarbejdere), men ikke har mulighed for samtale og støtte fra kolleger og arbejdsleder. Fysisk isolation er arbejde, hvor man overhovedet ikke har kontakt til andre mennesker i løbet af arbejdsdagen. For en stor del af medarbejderne indebærer arbejdet i transportområdet mange timer, hvor de arbejder alene, og arbejdstiden ligger ofte uden for normal arbejdstid. Transportopgaverne skal løses hele døgnet, hvilket medfører, at medarbejderne arbejder på tidspunkter af døgnet, hvor det kræver ekstra ressourcer at være vågen og agtpågivende. Mange varer og meget gods

2 BAR Transport og engros / 3813 side 3/10 transporteres og læsses/aflæsses på tidspunkter, hvor medarbejderen ikke er i kontakt med andre mennesker. Hvis arbejdsopgaverne udføres på forskellige arbejdstider således, at det minder om skifteholdsarbejde, øges både den fysiske og psykiske belastning. RISIKOFAKTORER VED ALENEARBEJDE Ulykkesfare For personer, der arbejder alene, opleves konsekvenserne af, hvad der kan ske, hvis man udsættes for en arbejdsulykke som ekstra belastende. Dette skyldes primært, at man oplever en utryghed, som bl.a. går igen i det spørgsmål, som ofte rejses af medarbejdere i transportbranchen: Hvordan får jeg hurtig hjælp, hvis jeg udsættes for en arbejdsulykke? Eksempel: - Benzinchauffør, der tanker alene på øde tankanlæg. - Medarbejder på fjerntliggende lagre, der arbejder alene evt. med farlige stoffer og materialer. - Arbejde på læssebagsmæk. - Risiko for overfald. - Lokomotivførere, både når de er alene under kørslen eller på depoter. Det er derfor meget vigtigt først og fremmest at nedsætte ulykkesrisikoen og samtidig give medarbejderne mulighed for hurtig hjælp, hvis der skulle ske en ulykke. Samtidig er det vigtigt at kunne følge op på ulykkens konsekvenser, så det sikres, at medarbejderen får den fornødne hjælp til at bearbejde ulykken. En ulykke er i sagens natur en uforudset hændelse og vil altid være en belastning for den, der udsættes for ulykken. Ved meget voldsomme ulykker, herunder trafikulykker vil det desuden

3 BAR Transport og engros / 3813 side 4/10 påvirke eventuelle vidner, hvor der efterfølgende kan opstå en chokreaktion. Denne reaktion kan få voldsomme følger, hvis den ikke bearbejdes hensigtsmæssigt. Inden for transportbranchen sker der en del ulykker, herunder ulykker med dødelig udgang bl.a. trafikulykker. I forbindelse med håndtering af forskellig typer gods sker der mange ulykker. Ulykkerne opstår, f.eks. fordi medarbejderne mister balancen, når der håndteres tungt eller uhåndterligt gods. Ved håndteringen opstår skæve belastninger, som kan medføre skader på især ryg, arme, skuldre eller ben. Områder, hvor man især skal være opmærksom på risiko for ulykker: Ved brug af f.eks. el-stablere og løftevogne til af- og pålæsning af lastbiler. Arbejde på/med bagsmækløftere. Her er der risiko for faldulykker eller at komme i klemme. Arbejde, hvor der er risiko for at blive ramt af gods, der falder ned fra lad eller truck. Ved arbejde på f.eks. ujævne, glatte underlag, dårlige adgangsforhold, og hvor der er dårlige oversigts- og belysningsforhold øges risikoen for faldulykker. Ved arbejde med lastbilkran, hvor der er risiko for at blive ramt eller klemt af gods, der falder ned. Ved arbejde med truck er der risiko for påkørsel. Hvordan forebygges arbejdsulykker? En grundig og udførlig Arbejdspladsvurdering - APV - er et godt redskab til at kortlægge og synliggøre eventuelle ulykkesfarer. Det er desuden vigtigt at registrere og undersøge eventuelle ulykker. Nærved-ulykker, situationer, hvor det var lige ved at gå galt, bør ligeledes undersøges. Derved kan man nå at ændre forhold, som kan føre til en alvorlig ulykke. Det kan være en god idé at stille følgende spørgsmål: Er farer og mulige risikosituationer kendt på arbejdspladsen? Har medarbejderne fået den fornødne uddannelse? f.eks. truck og krancertifikater?

4 BAR Transport og engros / 3813 side 5/10 Er arbejdspladsens maskiner, løfte og transportredskaber i forsvarlig stand, og efterses de regelmæssigt? f.eks. årligt hovedeftersyn af bagsmækløftere? Er der situationer, hvor medarbejderne kan komme i klemme mellem læssebagsmæk, vognlad eller rampe? Er der risiko for, at medarbejderne kan styrte ned, når de fjerner eller pålægger presenninger? Er der de nødvendige personlige værnemidler som f.eks. hjelm ved kranarbejde til rådighed? Bruges der sikkerhedsfodtøj ved arbejde med tungt gods? Er fodtøjet skridsikker? Er transport, adgangsveje og ramper jævne, plane og uden huller, og er der god belysning? Er der særlige farer forbundet med alenearbejde, f.eks. håndtering af farligt gods, risiko for vold/overfald? Hvordan registreres ulykker og nærved ulykker? Andre konsekvenser af alenearbejde Alenearbejde uden kontakt til kolleger og ledelse kan være psykisk belastende for medarbejderne, bl.a. fordi de ikke kan få støtte og hjælp i situationer med vanskelige, uforudsete og ukendte arbejdsopgaver. Ofte arbejder f.eks. chauffører under tidspres. Tidspresset kan være afhængig af den godstype, der transporteres. En del varer skal afleveres inden for bestemte tidsrum, f.eks. af hensyn til holdbarhed. Hvis der er problemer med at finde et bestemt aflæsningssted, uden for almindelig arbejdstid især om natten, står chaufføren alene med problemerne. Ved at være alene om natten med aflæsningen/læsning kan chaufføren desuden opleve en stor utryghed bl.a. i forbindelse med: Hvad sker der, hvis jeg falder ned af rampen eller læssebagsmækken og kommer til skade? Hvordan får jeg hjælp? Hvor lang tid går der, inden hjælpen når frem?

5 BAR Transport og engros / 3813 side 6/10 Hvad sker der, hvis jeg får et ildebefindende? Hvad sker der, hvis jeg bliver involveret i et trafikuheld? Hvordan får jeg hjælp, hvis jeg overværer et trafikuheld og er den første på stedet? Ved aflæsning om natten kan chaufføren opleve en risiko for overfald især i bestemte kvarterer og øde områder: Hvad sker der, hvis jeg bliver truet eller overfaldet? Hvordan tilkalder jeg hjælp? På øde steder, f.eks. havneområder og tankanlæg, kan chaufføren, også i dagtimerne, opleve den samme utryghed. Lagerarbejdere, der arbejder alene på et lager, hvor der sjældent kommer andre mennesker, oplever de samme problemer. Ofte ligger arbejdstiden uden for almindelig arbejdstid, idet opgaverne skal løses det meste af døgnet. Dette medfører, at der arbejdes på tidspunkter, hvor der kræves ekstra ressourcer for at klare arbejdet. Desuden øges belastningerne ved lange arbejdsdage og skæve arbejdstidspunkter. Samlet kan disse belastninger resultere i forskellige stressreaktioner, der indebærer alvorlige helbredsproblemer som f.eks. forhøjet blodtryk. Hvordan forebygges problemerne? For at forebygge problemerne med alenearbejde er det vigtigt at afklare følgende spørgsmål: Har medarbejdere med alenearbejde mulighed for at tilkalde hjælp, som kan være hurtig fremme? Er der mulighed for hjælp og støtte fra kolleger eller leder i forbindelse med arbejdet? f.eks. i forbindelse med uforudsete arbejdsopgaver eller pludseligt opståede problemer? Kontakten til medarbejdere med alenearbejde kan sikres på flere måder: Faste procedurer for kontakt til medarbejdere, der arbejder alene. F.eks. kan der være aftale om telefonisk kontakt med bestemte tidsintervaller. Det er vigtigt, at proceduren er tilpasset den enkelte virksomhed. Medarbejderne udstyres med bærbare telefoner/mobiltelefoner, så de altid kan komme i kontakt med andre.

6 BAR Transport og engros / 3813 side 7/10 Det er vigtigt, at f.eks. chauffører, der læsser af alene om natten, er orienteret om, hvem de skal kontakte, hvis der er problemer med at låse op eller i. Forskellige aflæsningstidspunkter ved f.eks. dagligvarebutikker mindsker risikoen for overfald. Det skal afklares, om alenearbejdet er forbundet med særlig fare. Hvis denne fare ikke kan imødegås, må arbejdet ikke foregå alene. Aftal procedurer for telefonisk kontaktmulighed til arbejdsgiver/-leder Mange transportvirksomheder udnytter muligheden for f.eks. satellitovervågning af lastbilerne. Dette kan være med til at øge chaufførernes tryghed, fordi de ved, at der altid kan findes frem til dem, hvis de tilkalder hjælp. Det er dog vigtigt, at der gives en god information til medarbejderne, hvis der anvendes overvågningssystemer. Det skal sikres, at sikkerhedsorganisation/samarbejdsorganisation/medarbejderne præcis er informeret om, hvordan overvågningen foregår, og hvad eventuelle data fra overvågningen bruges til. Gode muligheder for kontakt til medarbejdere med alenearbejde vil medføre en øget tryghed og derfor medvirke til, at nedsætte de uhensigtsmæssige belastninger som følger med at arbejde alene.

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører

BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører BAR Transport & Engros Opgave nr. 5351 Havarigruppen den 1. november 2002 Med venlig hilsen BST Varde BST job + miljø Orla Dahl Souschef Lisbeth Kramer

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere