Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen"

Transkript

1 Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen

2 Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002

3 Konsekvenser af stressbelastninger Fysiologiske ændringer (øget blodtryk, ændringer i immunsystemet, stresshormoner m.m.) Udbrændthed og træthedsfølelse, følelsesmæssig udmattelse, depersonalisering, reduceret arbejdspræstation Adfærdsændringer (livsstil og risikoadfærd)

4 Hotel- og restaurationsbranchen Man har ikke to dage, der er ens. Eller to gæster der er ens. Det er sjovt med gæsternes reaktioner, det vækker den faglige stolthed. Dertil kommer, at man gør sit arbejde færdigt indenfor et afgrænset tidsinterval, så man kan se resultatet af sit arbejde. Det kan give stress, men det er også udfordrende og tilfredsstillende.

5 Detailområdet / handelsområdet Stor arbejdsmængde og tidspres Problemer med stor arbejdsmængde og tidspres kan opstå, når der er længere perioder med kødannelser, mange kunder i butikken eller stramme deadlines for udbringning af varer. En konsekvens af dette kan være få pauser og overarbejde. Manglende tid til at betjene kunderne ordentligt kan give problemer i kundekontakten (se nedenfor). Ensformigt arbejde Problemer med mangel på indhold og variation i arbejdet kan opstå ved ensformige arbejdsopgaver som fx, hvis I kun fylder varer op eller udelukkende arbejder i kassen. Det kan være psykisk belastende, hvis der ikke er mulighed for at veksle mellem forskellige typer af arbejde. Ringe indflydelse på eget arbejde Problemer med ringe indflydelse på eget arbejde kan forekomme, når I ikke har mulighed for at påvirke arbejdsmængde, arbejdstempo, pauser, arbejdsmetoder og kvaliteten i det arbejde, I udfører.

6 APV Arbejdspladsvurderinger (APV) APV betyder ArbejdsPladsVurdering, og det er netop, hvad det er: En vurdering af arbejdspladsen med fokus på de farer eller gener, som medarbejderne udsættes for. Selve vurderingen skal forstås som et styringsværktøj, der hjælper jer med at opdage problemerne og konkretisere, hvordan de bliver løst både effektivt og praktisk.

7 Detail / handel Konflikter, mobning og seksuel chikane I skal være opmærksomme på, om der er medarbejdere, der er blevet udsat eller bliver udsat for mobning eller seksuel chikane fra kolleger eller ledere. Er der fx saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? Vær også opmærksom på, at nogle medarbejdere kan opleve en drillende tone som krænkende. Kundekontakt (følelsesmæssige krav) Indimellem kan kundekontakten blive psykisk belastende. Det er fx tilfældet, hvis I altid skal optræde høfligt, smile og give kunderne ret, selv om kunden er ubehagelig. Hyppige reklamationer og klager fra kunderne over medarbejderne kan øge belastningerne. Røveri og butikstyveri (vold, trusler og traumatiske hændelser) Ansatte i døgnkiosker, servicestationer, urmager- og guldsmedeforretninger er særligt udsatte for røveri og tyveri. Hvis I forsøger at stoppe en røver eller butikstyv, øges risikoen for, at I bliver udsat for vold eller trusler. Det kan også være et problem, hvis I modtager trusler fra kunder, som er utilfredse med servicen i butikken, fx lange køer eller ventetider. Vær opmærksom på, at alenearbejde kan være særligt belastende, hvis det foregår på tidspunkter af døgnet, hvor der er øget risiko for røveri.

8 Holstein, B. (1998): Sundhed og samfund. Fra bogen: Andersen, H. et al: Sociologi en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag. (S ).

9 Helbredsforhold i DK side

10 Dødelighed se også tabel side 218 Dødelighedsindeks blandt udvalgte faggrupper. Mænd Indeks, Alle mænd i erhverv=100 Undersøgelse udført af Danmarks Statistik 2001.

11

12 Om rollen som tjener på en bodega Jeg synes, jeg klare mig meget godt igennem og ville gøre det samme igen. Men hvis man har et alkoholproblem, så er man færdig midt i halvtredserne. Hvis man ikke er i stand til at tage denne her maske på, så klarer man det ikke så godt. Der er ikke mange, der ved noget særligt om mig. Jeg deltager ikke i arrangementer som privatperson. For nogle bliver arbejdet en livsstil allerede i de tidlige år. Vi snakker om voksne mennesker, der selv må vælge. Men de skal ikke være fulde på arbejdet. Mange falder i, selvom det er blevet meget bedre med de unge mennesker. Det er mere folk på min egen aldre, der lige skal snakke om arbejdet og så drikke øl. Havde jeg været vild med alkohol, havde jeg været alkoholiker i dag. Jeg er heller ikke uskyldig og har da også turet rundt hele natten nogle gange. Men nu er jeg holdt op med det. Jeg gider ikke mere. Tjenerne i restauranter er ikke så tæt på folk, som vi er. Vi er mere lommefilosoffer. Jeg kender et hav af servitricer, der ryger ud og ind bl.a. på grund af alkohol. Plus at de måske heller ikke kan holde ud at høre på så mange ting hele tiden.

13 Man har ikke to dage, der er ens. Eller to gæster der er ens. Det er sjovt med gæsternes reaktioner, det vækker den faglige stolthed. Dertil kommer, at man gør sit arbejde færdigt indenfor et afgrænset tidsinterval, så man kan se resultatet af sit arbejde. Det kan give stress, men det er også udfordrende og tilfredsstillende.

14 I vores interview var der flere som i deres svar på spørgsmålet om, hvorfor de blev i branchen sagde: Det er miljøet, det er kollegerne, man lærer kunderne at kende, man er ude blandt kunderne og får respons. En anden siger: Jeg kan lide miljøet, det hyggelige samvær og vi har et tæt forhold til kollegerne. Det er som en lille familie. Man ved, hvor man har hinanden.

15 Kok På nogle af de store hoteller er der et hierarki, der siger, at der skal drikkes x antal øl om dagen. Det giver et gruppepres. Men det skal siges, at dette gruppepres er blevet mindre. Mange arbejdspladser har en nul-alkohol politik. Før var der meget øl.

16 Konsekvenser af stressbelastninger Fysiologiske ændringer (øget blodtryk, ændringer i immunsystemet, stresshormoner m.m.) Udbrændthed og træthedsfølelse, følelsesmæssig udmattelse, depersonalisering, reduceret arbejdspræstation Adfærdsændringer (livsstil og risikoadfærd)

17 Detailområdet / handelsområdet Stor arbejdsmængde og tidspres Problemer med stor arbejdsmængde og tidspres kan opstå, når der er længere perioder med kødannelser, mange kunder i butikken eller stramme deadlines for udbringning af varer. En konsekvens af dette kan være få pauser og overarbejde. Manglende tid til at betjene kunderne ordentligt kan give problemer i kundekontakten (se nedenfor). Ensformigt arbejde Problemer med mangel på indhold og variation i arbejdet kan opstå ved ensformige arbejdsopgaver som fx, hvis I kun fylder varer op eller udelukkende arbejder i kassen. Det kan være psykisk belastende, hvis der ikke er mulighed for at veksle mellem forskellige typer af arbejde. Ringe indflydelse på eget arbejde Problemer med ringe indflydelse på eget arbejde kan forekomme, når I ikke har mulighed for at påvirke arbejdsmængde, arbejdstempo, pauser, arbejdsmetoder og kvaliteten i det arbejde, I udfører.

18 Detail / handel Konflikter, mobning og seksuel chikane I skal være opmærksomme på, om der er medarbejdere, der er blevet udsat eller bliver udsat for mobning eller seksuel chikane fra kolleger eller ledere. Er der fx saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? Vær også opmærksom på, at nogle medarbejdere kan opleve en drillende tone som krænkende. Kundekontakt (følelsesmæssige krav) Indimellem kan kundekontakten blive psykisk belastende. Det er fx tilfældet, hvis I altid skal optræde høfligt, smile og give kunderne ret, selv om kunden er ubehagelig. Hyppige reklamationer og klager fra kunderne over medarbejderne kan øge belastningerne. Røveri og butikstyveri (vold, trusler og traumatiske hændelser) Ansatte i døgnkiosker, servicestationer, urmager- og guldsmedeforretninger er særligt udsatte for røveri og tyveri. Hvis I forsøger at stoppe en røver eller butikstyv, øges risikoen for, at I bliver udsat for vold eller trusler. Det kan også være et problem, hvis I modtager trusler fra kunder, som er utilfredse med servicen i butikken, fx lange køer eller ventetider. Vær opmærksom på, at alenearbejde kan være særligt belastende, hvis det foregår på tidspunkter af døgnet, hvor der er øget risiko for røveri.

19 Detail / handel Skiftende arbejdstider, arbejde uden for dagtimerne og i weekenden Skiftende arbejdstider, arbejde uden for dagtimerne og i weekenden kan være en psykisk belastning. Det kan fx være svært for jer at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, hvis I har mange lørdags- og eventuelt søndagsvagter i træk eller ofte arbejder til sent om aftenen. Det kan især være problematisk, hvis arbejdstiden er planlagt med kort varsel. Manglende forudsigelighed i arbejdet Ændringer og omstruktureringer som fx omorganisering af arbejdet, flytning eller fusion kan være psykisk belastende. Især kan det være problematisk, hvis ansatte ikke inddrages eller modtager tilstrækkelig information i god tid. Manglende udviklingsmuligheder Problemer med manglende udviklingsmuligheder kan forekomme, når medarbejdere overvejende har rutineprægede opgaver, ikke har jævnlige udviklingssamtaler og ikke tilbydes relevant efteruddannelse.

20 APV Arbejdspladsvurderinger (APV) APV betyder ArbejdsPladsVurdering, og det er netop, hvad det er: En vurdering af arbejdspladsen med fokus på de farer eller gener, som medarbejderne udsættes for. Selve vurderingen skal forstås som et styringsværktøj, der hjælper jer med at opdage problemerne og konkretisere, hvordan de bliver løst både effektivt og praktisk.

21 Faktorer med indflydelse på sundhedstilstanden Lone Ebbeskov Larsen/Pernille Malberg Dyg

22 Velfærdsbegrebet Pernille Malberg Dyg/Lone Ebbeskov Larsen

23 Kvinders husarbejde og lønarbejde

24 Et godt psykisk arbejdsmiljø Indflydelse/medansvar: frihed og selvstændighed i arbejdet Sociale støtte: støtte fra kolleger, fortrolig kontrakt og praktisk hjælp, sammenhold Forudsigelighed: if. Væsentlige ændringer i den fremtidige arbejdssituation Mening: at man kan se et formål med arbejdet, stolthed Belønning: Løn, personale goder, anerkendelse, ros, forfremmelse Krav: kvalitative og kvantitative krav, for høje eller for lave krav ARBEJDSGLÆDE

25 Mulige stressorer - faktorer som resulterer i stressreaktioner manglende kontrol og indflydelse manglende forudsigelighed og tryghed manglende mening manglende social støtte uklare krav rollekonflikter og uklare relationer kvalitativ og kvantitativ over- eller understimulation (ubalance mellem krav og forudsætninger) vold, chikane og mobning

26 Stress og sundhed - 4 typer stress side 222

27 Karaseks model side 223

28 De store folkesygdomme Kræftsygdomme 15% af sygdomsbyrden Hjertekarsygdom 10% af sygdomsbyrden Kronisk obstruktiv lungesygdom KOL 6% af sygdomsbyrden Psykisk helbred - Selvmord Sygdomme og smerter i bevægeapparatet Allergi og overfølsomhed Diabetes Skader Trafikulykker Faldulykker Store tabeller på siderne 17-19

29

30

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én?

2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? Synopsis: Hukommelse Synopsis-øvelse 1) Læs bilagene grundigt igennem og tag noter undervejs. 2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? 3) Undersøg problemstillingen

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk Spot på trivsel DSR Nordjylland den 26. september 2012 9.15 Præsentation af dagens program v. Gitte Daugaard Det særlige i sygeplejerskers arbejdsmiljø, hvad siger forskningen?, hvad oplever I selv? 10.15

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere