Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:"

Transkript

1 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens egen kortlægning af og handlingsplan for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Checklisten er vejledende og angiver både forhold, som Arbejdstilsynet kan stille krav om, og forhold, der kun vejledes om. Ideen er, at de enkelte spørgsmål behandles i en dialog både mellem ledelsen og de ansatte og mellem de ansatte indbyrdes. På den måde kan der skabes en større forståelse for, hvordan et godt psykisk arbejdsmiljø udvikles og fastholdes. Vær opmærksom på, at psykiske arbejdsmiljøproblemer normalt ikke kan løses ved at holde et enkelt møde eller ved at træffe en enkelt beslutning. Holdbare løsninger kræver en løbende proces på virksomheden. Checklisten kan være den første hjælp til at begynde processen. Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: Arbejdsopgavernes sværhedsgrad Personlig og følelsesmæssig involvering Voldsrisiko og traumatiske oplevelser Modsatrettede krav Alenearbejde Faglig og kollegial støtte Skiftende arbejdstider Arbejdsplaner og arbejdsmængde Uddannelse og udvikling Information Diverse. Checklisten indeholder desuden et samleskema og et notatskema. Ved udfyldelsen af checklisten kan følgende fremgangsmåde benyttes: 1. Prioriter spørgsmålene Gennemgå checklistens spørgsmål for at finde de problemer, det er vigtigst at løse. Hvis et spørgsmål ikke udgør et problem for det psykiske arbejdsmiljø, markeres det i rubrikken ikke relevant. De problemer, som man beslutter sig til at arbejde videre med, markeres i rubrikkerne eller.

2 30 Når problemerne prioriteres, er det vigtigt at overveje: Hvor belastende er problemet? Hvor mange ansatte er berørt? Hvor ofte er problemet synligt? Hvornår opstår problemet? Optræder det fx i en bestemt sammenhæng? Hvad skal der til for at løse problemet?

3 31 Arbejdets indhold Arbejdsopgavernes sværhedsgrad Er arbejdsopgaverne af passende sværhedsgrad det vil sige hverken for svære eller for lette? Er der overensstemmelse mellem de krav, som stilles i arbejdet, og de kvalifikationer, som de ansatte typisk er i besiddelse af? Kræver arbejdet konstant opmærksomhed og koncentration? Risikerer de ansatte at forvolde ulykker med risiko for skader på personer eller materiel? Personlig og følelsesmæssig involvering Indeholder arbejdet følelsesmæssigt belastende kontakter til klienter/brugere/borgere? Er der fx klienter, som reagerer med afvisning og vrede, med seksuelle tilnærmelser eller med anden grænseoverskridende adfærd, fx i forbindelse med mangelfuld hygiejne? Er der klienter, som misbruger medicin, alkohol eller stoffer? Indeholder arbejdet følelsesmæssigt belastende kontakter til pårørende? Stiller de pårørende fx krav, der afviger stærkt fra vedtagne normer om pleje og omsorg? Belastes de ansatte af chikane fra klienter eller pårørende? Indeholder arbejdet kontakt til psykisk syge eller psykisk handicappede med fx stærk angst, svære hukommelsesproblemer, manglende sprog, alvorlige vrangforestillinger, hallucinationer mv.? Indeholder arbejdet kontakt til alvorligt syge herunder syge med døden tæt på?

4 32 Voldsrisiko og traumatiske oplevelser Er det afklaret på virksomheden, hvad man forstår ved vold? Er der risiko for, at den ansatte udsættes for vold eller for trusler om vold? Er der risiko for, at den ansatte udsættes for vold eller for trusler om vold i forbindelse med alenearbejde? Har den ansatte mulighed for at tilkalde hjælp i tilfælde af vold? Er der udformet beredskabsplaner i tilfælde af vold, herunder hjælp og støtte til den voldsramte og hjælp og støtte til opsamling på virksomheden? Er der risiko for, at den ansatte udsættes for traumatiske oplevelser, fx dødfundne klienter, eller klienter, som pludselig kommer i en livstruende tilstand? Arbejdets rammer Modsatrettede krav Udsættes den ansatte jævnligt for modstridende eller uklare krav i arbejdet? Har den ansatte den nødvendige støtte hos ledelsen, når arbejdsopgaverne skal defineres og afgrænses? Har den ansatte den nødvendige støtte hos ledelsen, når der skal prioriteres mellem de enkelte opgaver? Er der en klar ansvars- og kompetencefordeling på virksomheden? Er det klart, hvem der gør hvad?

5 33 Alenearbejde Har ansatte med alenearbejde mulighed for at tilkalde hjælp, som kan være tilstrækkeligt hurtigt fremme? Faglig og kollegial støtte Er der mulighed for at få kontakt med samt hjælp og støtte fra kolleger i forbindelse med arbejdet, fx når en vanskelig opgave skal udføres, når niveauet i de enkelte arbejdsopgaver skal fastlægges, ved traumatiske situationer og i tilfælde af vold? Er der mulighed for at få kontakt med samt hjælp og støtte fra nærmeste leder i forbindelse med arbejdet? Er der et tilfredsstillende arbejdsklima mellem de ansatte på arbejdspladsen? Har de nærmeste ledere føling med, hvad der rører sig blandt de ansatte? Håndteres modsætninger og konflikter på en tilfredsstillende måde? Skiftende arbejdstider Er skifteholdsarbejde planlagt, så roterende skift går med uret? Er der truffet passende foranstaltninger ved arbejde uden for normal dagsarbejdstid, fx ved arbejde i kvarterer med risiko for overfald eller forulempelse?

6 34 Arbejdsplaner og arbejdsmængde Er vagtplanen/mødeplanen tilrettelagt tilfredsstillende? Har den ansatte indflydelse på sin vagtplan? Er der et passende forhold mellem bemanding og arbejdsmængde? Tages der forholdsregler ved ansattes sygdom/fravær, fx i form af afløsning? Foregår arbejdet under tempo-/tidspres? Hvor ofte og hvor længe ad gangen er det tilfældet? Er de ansatte fri for overarbejde og inddragelse af fridage? Fungerer arbejdspladsen effektivt? Er de opgaver, der udføres, afpasset efter hinanden? Udnyttes ressourcerne effektivt? Uddannelse og udvikling Er der tilfredsstillende uddannelsesmuligheder for de ansatte? Findes der uddannelsesplaner for alle ansatte på arbejdspladsen? Er der generelt gode udviklingsmuligheder på arbejdspladsen? Information Får de ansatte en introduktion ved ansættelsen? Har de ansatte adgang til den information, der er nødvendig for at kunne udføre det daglige arbejde?

7 35 Får de ansatte tilstrækkelig information om vigtige beslutninger, der berører forhold på arbejdspladsen? Er der tilfredsstillende kommunikationskanaler mellem ledelsen og de ansatte, fx informationsmøder, opslagstavler, uddeling af referater og e-post? Afholdes der jævnligt møder på arbejdspladsen, hvor man kan diskutere arbejdsopgaver, fremtid, økonomi, personaleforhold o.l.? Diverse Er der inden for det sidste år gennemført personaleudviklingssamtaler? Bliver de ansatte (og lederne) inddraget i planlægning, beslutning og gennemførelse af organisationsændringer? Bliver de ansatte (og lederne) inddraget i planlægning, beslutning og gennemførelse af større ændringer i arbejdsgange, -procedurer eller -metoder? Samleskema Emner, der Prioritet Deltagere Ansvarlig Starttidspunkt Tidspunkt skal tages op for næste evaluering

8 36 Notatskema Problem: Prioritet: Ansvarlig: Deltagere: Arbejdet påbegyndt (dato): Næste status (dato): Arbejdsgruppens notater:

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

AUTO APV. trin for trin

AUTO APV. trin for trin AUTO APV trin for trin T j eklis te Administ ration og salg Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere