SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT -"

Transkript

1 SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT -

2 REKTOR Bjarne Thams INSPEKTORER Hans-Christian Pedersen Annie Christensen Erling Michelsen SKOLEBESTYRELSE Karen Sonne Jakobsen Roskilde Universitetscenter Finn Løbner Olesen Solrød Kommunes Skoler Niels Hørup Solrød Kommune Pia Dyrberg Det lokale erhvervsliv Tommy Kamp Region Sjælland Niels D. Sørensen Medarbejderrepræsentant Annie Christensen - Medarbejderrepræsentant Tommy Larsen - Elevrepræsentant Bjarne Thams - Rektor Hans-Christian Pedersen - Sekretær INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 2 INTRODANS OG SAMARBEJDE 4 SOL OVER SOLRØD 5 ÅR 1 MED SELVEJE 6 1.G KUNST 7 2B PÅ ODENSE STÅLSKIBSVÆRFT 8 TVIVLEN OG DEN NYE REFORM 9 ÅRETS GANG 10 ELITEKLASSENS TRÆNERPROFILER 12 GOLFHANDICAP PÅ 3,9 14 MODERNE KUNST PROVOKERER 16 ÅRETS FESTER 17 OVERRASKELSER MØDER SKUFFELSER 18 ELEVKUNST 19 ÅRETS KONCERTER 20 HVEM ER HVEM 22 FERIEPLAN 23 KURSUSLEDER Niels Schou STUDIEVEJLEDERE Lisbet Linde Allan Simonsen Jens Sund SEKRETÆRER Jonna Larsen Marianne Bille Inger Kaae Eriksen BOGLÅN Birte Nørgaard PEDELLER Ole Larsen Ole Birger Olesen UDGIVET AF Solrød Gymnasium Solrød Center Solrød Strand Telefon: Fax: REDAKTION Informationsudvalget: Lilli Budtz og Hans-Christian Pedersen (ansvarshavende) Illustration for- og bagside: Ahmad Siyar Qasimi, 1p Lay-out og tryk: Reklamehuset A/S Tlf

3 SOL OVER SOLRØD INTRODANS I JANUAR STARTEDE STUDIERETNINGS- KLASSERNE MED ET INTROFORLØB STYRET AF KAOSPILOTERNE. SAMARBEJDE VAR OVERSKRIFTEN FOR FORLØBET, OG HER DISKUTERER ELEVER FRA 1B, HVORDAN DE SKAL BYGGE EN "ÆGGEBÆRER" Når elever af den ene eller anden grund dukker op på mit kontor, spørger jeg ofte, inden de går: Hvordan synes du om at gå på vores skole? De allerfleste gange får jeg et meget positivt svar, hvilket fortæller mig, at langt de fleste af jer er oprigtigt glade for at gå på Solrød Gymnasium. Mit indtryk er, at hverdagen på SG opleves som værende spændende, udviklende, hyggelig og sjov. Måske er det derfor, at søgningen til Solrød Gymnasium har været rekordhøj i år. SG er populær og er inde i en meget positiv udvikling. Sidste år steg søgetallet med godt 20%, mens det i år er steget med 46%. Af alle landets gymnasier er der kun 2-3 stykker, der i år kan matche en sådan succes. Det må vi gerne være stolte af! Vi må gerne sole os i succesen, klappe hinanden anerkendende på skulderen og hvile lidt på laurbærrene - bare vi ikke gør det for længe. Succes og gode takter skal følges op af mere succes og endnu bedre takter. Der er sikkert mange forklaringer på, hvorfor så mange søger netop Solrød Gymnasium. En af forklaringerne er jeg ret sikker på; nemlig det faktum at vi har rundt regnet 450 ambassadører ude i området. Jeg tænker naturligvis på jer, som går på skolen, og som udadtil omtaler SG positivt. Det er i hvert tilfælde svaret på ovennævnte spørgsmål. De anbefaler søskende og venner at søge ind på Solrød Gymnasium. Tak for det! Nu bliver vi flere på skolen, men selv om vi bliver flere, er vi fortsat en overskuelig skole. Vi skal holde fast i, at Solrød Gymnasium skal være et sted, hvor det er godt at være. Vi er i gang med at geare skolen til det store rykind i august. Der indrettes 3 nye klasseværelser med nye møbler, tavler og projektorer. Kantineområdet udvides med flere borde og stole. Der indkøbes undervisningsmaterialer for mere end en halv million kroner. De ydre rammer er således på plads, når vi til august skal modtage de mange nye elever. Dermed har vi den bedste baggrund for at tage rigtig godt imod de ca. 280 nye elever, som starter efter sommerferien. Som ansatte og elever på skolen må vi gøre en ekstra indsats. Igen i år har mange meldt sig som tutorer for de nye 1.g ere og 1.hf ere. Det er jeg rigtig glad for, at I vil være med til. Men også alle andre, der ikke er tutorer, skal vise opmærksomhed og hjælpsomhed, så de nye elever føler sig velkomne og fra dag ét bliver ligeså glade for at være på Solrød Gymnasium, som alle vi andre. Tak for et godt år på Solrød Gymnasium. Må solen fortsat skinne over Solrød. God sommerferie. Bjarne Thams Rektor 4 5

4 Du er nu siddet det første år i en permanent bestyrelse for en selvejende institution, så hvilke tanker gør man sig, når man kommer fra universitetsverdenen, fra en aftagerinstitution, som vi er leverandørinstitution til? Jeg tænker på, at der skal komme gode studenter ud fra Solrød Gymnasium, men har dog samtidig en bredere interesse. Det er vigtigt, at der ligger et universitet i region Sjælland, og i den sammenhæng er det er vigtigt at have et samarbejde mellem institutionerne. KAREN SONNE JAKOBSEN, DER ER LEKTOR I TYSK VED INSTITUT FOR KULTUR OG IDENTITET PÅ RUC, HAR NU SIDDET SOM FORMAND FOR SOLRØD GYMNASIUMS BESTYRELSE I ET ÅR. I DEN ANLEDNING HAR LEDENDE INSPEKTOR HANS-CHRISTIAN PEDERSEN TALT MED HENDE OM BESTYRELSESARBEJDET. Det er utroligt spændende for mig at have en direkte kontakt, som går begge veje. Det betyder, at jeg får indsigt i, hvad der sker i denne type institution. At jeg får et indblik i elevernes virkelighed et indblik som jeg omvendt kan bruge som leverandør af uddannede kandidater. Skal det slå igennem på skolens profilering forstået på denne måde, at det studieforberedende bør have høj prioritet på Solrød Gymnasium? Det ligger i kortene på alle måder. Uddannelsernes opgaver i disse år er jo, at flere skal have en ungdomsuddannelse. Flere skal videre i systemet det studieforberedende skal være i fokus, så eleverne er klædt på til den videregående uddannelse. Det skal mindske frafaldet på alle niveauer i uddannelsessystemet. Jo bedre forberedte eleverne er, desto bedre er vore chancer for at få dem igennem. Solrød er i den sammenhæng godt kørende. Det er skrevet ind i målsætningen men ligger også i selvforståelsen på gymnasiet. Man tager hånd om den enkelte, så den enkelte får den hjælp og vejledning, som er nødvendig. Det hænger også sammen med den nye elevgruppe. Mange elever på Solrød Gymnasium er første generationsgymnasieelever, hvilket gør opgaven så meget desto vigtigere. Hvad kan en selvejende institution gøre, som en amtslig ikke kunne gøre? Sådan kan man ikke se på det de to ting kan ikke sammenlignes. Intentionen med det statslige selveje er, at man på skolen skal tage ansvar for den profil, man vil have. Der er dog stadig en voldsom styring fra ministeriets side vi står i en overgangssituation, hvor der kommer modsatrettede signaler - på den ene side selvejet og på den anden side styringen gennem fx resultatkontrakter med utallige detaljer. Ministeriet har i den sammenhæng svært ved at finde sine ben der er stadig i den centrale tænkning en tendens til at gå helt ned i detaljen hvor meget resultat er der så i det? Ville det være ønskeligt, hvis skolen havde endnu større økonomisk selvstændighed? Det er svært at vurdere. Det er jo ikke et mål i sig selv at have økonomisk selvstændighed. Det, der er målet, er at drive en god skole økonomien er midlet. Økonomien her på skolen styres fornuftigt. Omstilling til taxameterstyringen betød, at man måtte påregne en nedskrivning på ca. 10%. Det betyder så, at vi har to opgaver; for det første at reducere udgifterne, hvilket vi har gjort, og for det andet at øge indtægterne med flere elever samt holde på de elever, vi har i huset. Også her er vi godt på vej, hvilket den øgede søgning på 46% i år viser. Hvad mener du som formand for bestyrelsen om bestyrelseskonstruktionen og dens sammensætning? Ministeriet holder bestyrelserne i en for stram snor. Ministeriet må gøre sig klart, hvad man vil bruge bestyrelserne til. Man må give dem mere snor, så det bliver attraktivt at sidde i dem. Bestyrelsens sammensætning er imidlertid helt fin. Meningen med den er jo, at skolen skal forankres i lokalsamfundet i regionen, og det sker gennem den nuværende sammensætning. Hvortil H.C. Pedersen supplerer: Ja, det er netop én af vores forcer. Vores tilknytning til Solrød kommune er særdeles tæt, idet vi kulturelt set er en rigtig vigtig medspiller i kommunens kulturelle liv, eftersom skolen lægger hus til en række arrangementer. Skal skolen holde et særligt fokus i de kommende år med god lokal forankring og et stigende antal elever? Skolen skal fastholde sin kvalitet i forhold til gymnasiereformen, hvilket vil sige finde den rette balance ved at profilere sig i forhold til omgivelserne have et særpræg og samtidig give det gode output. Skolen må gerne vokse ikke kun af hensyn til økonomien, men for at kunne tilbyde lidt mere, end den kan nu, men den må ikke blive så stor, at eleverne mister den nære kontakt. Hvordan skal vi synliggøre os, og hvad skal vi efter din mening arbejde videre med?.g BILLEDKUNST Det vigtigste er renommeet. Det fastholdes kun gennem det solide, daglige arbejde. Vi skal selvfølgelig også være synlige i medierne, men det vigtigste er det faglige arbejde. De unge er jo vant til at læse reklamer kritisk, så de køber ikke en kommercialisering af institutionen. Den er næppe så virksom, som mange tror. Desuden skal vi arbejde med udvikling af lærerkompetencer det kommer til at fylde mere i de kommende år. En ung lærer har et langt lærerliv foran sig med en række forandringer. Man bliver nødt til at finde nogle efteruddannelsesformer, som også er realistiske. Skolen skal fastholde lærere, som er attraktive for skolen. Har man ikke nogle spændende muligheder, vil lærerne søge andre steder hen. I de seneste år har reformen fyldt utroligt meget. Den skal køres ind - den næste fase handler så om faglig udvikling. Elitesportsstudieretningen med badminton og karate er med til at profilere os udadtil. Grundlaget er de faglige og pædagogiske kompetencer som hele tiden skal vedligeholdes og udvikles. Det vil være tiltag, som vil være til gavn for såvel skole som elever. 6 7

5 B S BESØG PÅ ODENSE STÅLSKIBSVÆRT En kold februardag 2008, troppede 2b fra Solrød Gymnasium op på Odense Stålskibsværft A/S i Kerteminde på Fyn. På Odense Stålskibsværft bygges verdens største skibe. Dette lille skibsværft har eksisteret siden 1918, da det blev grundlagt af A. P. Møller, og beskæftiger i dag omkring 3100 mennesker, herunder en del lærlinge, ingeniører og svejsere. Trods værftets beskedne størrelse og den hårde konkurrence fra hovedsageligt Asien omsatte værftet for 5 mia. sidste år og er en stor plet på verdenskortet, hvad angår levering af skibe i høj kvalitet. ENORME DIMENSIONER Værftet er kendt for at have bygget verdens hidtil største containerskibe, de såkaldte Emma Mærsk skibe, hvoraf det første var færdiggjort og stod sejlklart i august Skibet kan rumme helt op til tyve fods containere og er 398 meter langt, hvilket svarer til Rundetårn gange ti! Skibet er udstyret med en hestekræfters dieselmotor og producerer ekstra energi ved et særligt miljøvenligt system. UDSTØDNING SOM DRIVKRAFT Odense Stålskibsværft udmærker sig ved at producere skibe med en teknologi, der gør, at de er blandt verdens mest miljøvenlige og energibesparende. Dette skyldes blandt andet udviklingen af Waste heat recovery system, hvor udstødningsgassen udnyttes til at producere ekstra strøm, hvilket sparer skibets dieselgeneratorer og giver en vinding i energi på op til 12%. Systemet bygger på, at varmen fra udstødningen opvarmer vand til damp, og denne driver en dampturbine. På den måde omdannes en masse kemisk energi, der ellers ville gå tabt, til elektrisk energi, der kan udnyttes til fremdrift og daglig drift af skibet. Odense Stålskibsværft er en dansk virksomhed med visioner. Trods udefrakommende konkurrence har værftet ordrebogen helt fuld og vil også i fremtiden være en arbejdsplads for mange mennesker; lokalt, nationalt såvel som internationalt. Sofie Drevsholt Jørgensen og Cathrine Christiansen TVIVLEN -OG DEN NYE GYMNASIEREFORM Godt eller dårligt? Enhver gymnasieelev, der hører til årgangene , må have overvejet dette simple spørgsmål. Det der imidlertid er interessant, er på baggrund af hvilke overvejelser hver enkelt elev er nået frem til sin vurdering. Enhver der hører til disse årgange må som en naturlig følge have oplevet følelsen af frustration såvel som tvivl overfor den helt nye tankegang, der ved skoleårets start i 2006 trådte i kraft. Hvad skulle der mon ske med det gode gamle skel mellem 11 og 13, mellem en synopsis og en disposition og mellem sproglig og matematisk linje? Det har vist sig, at den nye reform kan sammenfattes i nogle skelsættende ændringer, som indtil videre har gjort sig specielt bemærkelsesværdige. Karakterskalaen er absolut fællesnævneren for det, som har været sværest at vænne sig til. Årgangen 2005 lægger i 1.g ud med den gamle karakterskala og afslutter således eksamenerne i 1.g med et veltilfreds smil på læben for karakteren 9 er da ikke så ringe endda! Det viser sig imidlertid, at denne karakter får en helt anden betydning på eksamensbeviset, fordi den med den nye skala laves om til et 7-tal fællesbetegnelsen for det gamle 8 og 9. Det nye 7-tal kan altså nærmere betegnet betyde alt fra et lille 8-tal til et stort 9- tal. Alligevel bliver eleverne gang på gang mindet om, at 7-tallet er en vældig god karakter. Tematikken om det såkaldte 7-hul, som alle falder i, bliver dog hurtig relevant, og lærerne synes somme tider mindst lige så frustrerede som eleverne. Det skal derfor ikke være nogen hemmelighed, at lærerstaben endvidere er et vigtigt punkt på dagsordenen for den nye reforms tvivlsomme effektivitet. Når vejlederne er frustrerede, smitter det af på eleverne og omvendt. Uenigheden blandt vejlederne om forskellige nye krav og regler til det pågældende fag har bestemt ikke syntes lige let at finde rundt i. Det har i den forbindelse været bemærkelsesværdigt svært at få svar på simple faktuelle spørgsmål som eksempelvis, hvor mange eksamener hver enkelt elev skal have været eksamineret i, inden 3.g afsluttes, hvordan man skriver en studieretningsopgave, og hvordan eksamen i det enkelte fag kommer til at forløbe. For nogle fags vedkommende har man således valgt at indføre 24-timers eksamen, mens man i andre fag fastholder den gamle eksamensform med 1/2-1 times forberedelse. Noget der har været yderst forvirrende at finde en reel sammenhæng i! Sidste skridt på vejen for den nuværende 3.g årgang er at få overstået den obligatoriske eksamen i det tværfaglige fag AT. Ideen om et tværfagligt fag er med sikkerhed ikke dårlig, men som elev har man i højere grad ønsket sig tydeligere og fastere regler for, hvilke specifikke krav dette fag implicerer. Det har siden reformens start vist sig at være svært at nå at bearbejde den enkelte AT-uges tema, fordi 7 dage ikke har været tilstrækkeligt, når også et produkt skulle afleveres i slutningen af ugen. Den nye problematik vedrørende den obligatoriske mundtlige AT-eksamen lyder, at der tilsyneladende ikke er ressourcer til, at begge vejledere kan være til stede ved eksamensbordet, hvilket betyder, at censor nu lige pludselig skal til at spille en aktiv rolle som erstatning for den manglende vejleder. Som elev kan man derfor heller ikke længere vide sig sikker på, at dialogen kommer til at udspille sig over præcis de ideer, som man selv har gået og grublet over siden afleveringen af synopsen i marts i år. Tvivlen bliver således altoverskyggende for de fleste af denne reforms spændende aspekter. Mem håbet om, at tvivlen må komme eleven til gode, er stadig til stede. Julie Pi Engelsbak, 3e 8 9

6 VALG INTRO-GRILL ÅRETS GANG.G REVY HARDERS CUP IDRÆTSDAG FORÅRS- KONCERT 10 11

7 ELITEKLASSENS TRÆNERPROFILER: MICHAEL KRØL, KARATE OG JAKOB POULSEN, BADMINTON Michael Krøl og Jakob Poulsen ser således frem til at møde de unge sportsfolk og glæder sig over, at det er blevet muligt at styrke idrætten på denne måde, for som de er enige om, kan samarbejdet mellem netop de to sportsgrene kun blive inspirerende og godt. Styrketræningen er langt hen ad vejen den samme, eftersom det er de samme benbevægelser, de udfører, og de fysiske rammer i Solrød Idrætscenter er de bedst tænkelige, lige som samarbejdet med de to stærke Solrød-klubber, Solrød Karate Klub og Solrød Badmintonklub, giver det bedste grundlag for eliteidrætseleverne. Michael Krøl og Jakob Poulsen Når eleverne i eliteidrætsklassen starter på Solrød Gymnasium efter sommerferien, bliver de mødt af to særdeles kompetente trænere, Jakob Poulsen og Michael Krøl, som skal stå for træningen i henholdsvis badminton og karate. Jakob Poulsen har spillet i 1. division i Herning, før han blev træner i Team Danmark Centret Hjørring, og han bruger nu meget af sin trænertid på U17- landsholdet og i Solrød Badmintonklub. Desuden er Jakob cand.mag. i historie og samfundsfag og skal som sådan undervise på Solrød Gymnasium. Michael Krøl har trænet karate i de sidste 20 år og har det sorte bælte i 4. dan, lige som han har været dansk og nordisk mester i sin klasse. Michael stiler mod verdensmesterskabet i 2009, hvis han ikke bliver ramt af skader. Han er med på landsholdet og er endvidere tilknyttet Solrød Karateklub som træner. Michael er uddannet civilingeniør fra DTU men har igennem det seneste år opnået undervisningskompetence i matematik. I det kommende år skal han sideløbende med sine timer på Solrød Gymnasium læse fysik. Både Jakob og Michael er meget begejstrede for den nye studieretning med eliteidræt, fordi den, som Jakob siger, følger visionerne op med handling. Der er afsat langt flere ressourcer til projektet, end det tidligere er set i tilsvarende forsøg i gymnasieskolen. På den måde ser de begge dette tiltag som en mulighed for, at eleverne kan nå et sportsligt niveau, der peger frem mod landsholdskvalifikation. Begge peger endvidere på det faktum, at træningen er knyttet til skolegangen, hvilket bevirker, at de unge sportsfolk sammen når et højere niveau i hvert deres speciale, samtidig med at de kan få deres liv til at hænge sammen. De mange timers træning, som er lagt ind i skoleskemaet, medfører, at de både kan passe deres skole, nå de formkurver, som er en forudsætning for at dyrke sport på eliteniveau, restituere sig og også få tid til vennerne. Ud over den daglige træning ligger der træning eller stævne om lørdagen, så kun søndagen opfattes som hviledag. Tre gange om ugen har eleverne endvidere træningspas til Solrød Karate klub subsidiært Solrød Badmintonklub, så der står idræt på mange timer i eliteidrætsklassens hverdag. Det, der også adskiller denne studieretning fra eksempelvis Team Danmarkordningen er, at der i denne klasse er samlet en række elever, som har samme motivation og fascination ved sport. Det medfører, at de dermed har stor empati for hinanden og kan styrke hinanden, når der kommer dage, hvor det er surt at træne så hårdt og surt at leve i en strengt struktureret hverdag. Men netop denne følelse kender såvel klassekammerater som trænere og kan støtte og hjælpe den enkelte igennem krisen. Michael fremhæver endvidere, at der med denne studieretning bliver skabt en mulighed for en styrket talentudvikling. Landstrænerne i såvel badminton Jakob Poulsen ses her ved et stævne sammen med (fv) Louise Grebak, Louise Seiersen og Caroline Ploug Nielsen, alle elever på Solrød Gymnasium som karate er opmærksomme på talenterne i klubberne, men denne studieretning kunne komme til at fungere som en mere direkte fødekæde til landsholdene i de to sportsgrene. Endvidere peger Jakob på, at det bliver muligt for sportsudøverne at matche de asiatiske hold, som har en meget stram træning, hvorfor de konditionsmæssigt ligger foran vore spillere på det internationale plan. Også Michael ser nødvendigheden af den intense træning som forudsætning for at kunne blande sig med de professionelle karatekæmpere, som i dag vinder på fysikken og rutinen. Solrød Gymnasium har allerede flere elever, som dyrker sport på et meget højt niveau. Således har Michael trænet Erik Gräs fra 2e, der i begyndelsen af marts vandt henholdsvis guld og sølv i Mænd kumite åben klasse og i Mænd kumite 75 kg. Jakob er sammen med Louise Grebak, Caroline Ploug Nielsen og Louise Seiersen netop vendt tilbage fra en international turnering i Tyskland, hvor de vandt såvel holdmesterskab som individuelle præmier. Eva Klein Seligmann: Afmægtig KUNSTUDSTILLING 12 13

8 GOLFHANDICAP PÅ, KRÆVER SELVDISCIPLIN Det har ikke altid været så nemt at få tid nok til både golfspillet og skolearbejdet, men det har vi heldigvis arbejdet meget med i klubben, hvor vi blandt andet har fået kursus i at organisere vores tid, siger Daniel Petersen fra 3e, der har klaret sig igennem de tre gymnasieår, samtidig med at han har forbedret sit golfhandicap fra 5 til 3,9. Hvis jeg havde haft en mulighed for at vælge en eliteidrætsstudieretning med golf svarende til den studieretning, der starter på skolen til næste år, ville jeg nok have valgt den for at få træning, skolearbejde og fritid med vennerne til at hænge sammen. Af samme grund har Daniel været meget glad for Lectio, så han har kunnet planlægge sit skolearbejde, herunder især afleveringen af de skriftlige opgaver, som mange gange er blevet lavet i toget på vej til en turnering eller om aftenen efter en lang kursusdag på golfbanen. Også hverdagen er stramt struktureret. Umiddelbart efter en 7-timers skoledag tager Daniel ud på banen i Harrebæk Golfklub og spiller i ca. 2 timer, hvorefter han styrketræner 1 time 3 gange om ugen. Først derefter er der tid til lektier, og når han ikke at læse dem alle, er han stået 1 time tidligere op om morgenen, så de fleste lektier bliver klaret. Det vigtigste er imidlertid at få lavet afleveringerne og at være til stede i alle timerne, for man har ikke tid til at samle en opgave op sammen med alle de daglige lektier og afleveringer siger Daniel. Det er ikke så tit, at Daniel tager med klassen i byen, for det går ud over grundformen, og så er der i øvrigt slet ikke tid til det. Om sommeren spiller vi mindst to turneringer om ugen, så i den periode er der ingen alkohol overhovedet - men man kan jo sagtens have det sjovt alligevel, og klassen har forstået, at jeg altid er den første, der tager hjem, lige som de også forstår, at jeg siger nej tak til at drikke hjernen ud. Daniel og Rune under gruppearbejde i dansktimen Egentlig ville Daniel bruge det næste år som et sabbatår, hvor han prøvede sine evner som golfspiller af, men så fik han et tilbud om at bliv pro-elev, hvilket vil sige, at han gennemgår en 3 årig uddannelse som golftræner. Denne uddannelse er udarbejdet af Dansk Golf Union, Idrætsskolerne i Ikast og Proffessional Golf Association, og Et sådant tilbud siger man ikke nej til, siger han, hvilket betyder, at han i de næste tre år skal undervise i golfklubben om sommeren og uddanne sig i om vinteren. Daniel får løn under uddannelsen og er i de først 3 år tilknyttet klubben, hvorefter han selv vælger de golfklubber, han gerne vil ansættes i. Det er en international uddannelse skabt i samarbejde med Professional Golf Association, hvilket gør det muligt for Daniel at søge ansættelse i golfklubber verden over. Det er imidlertid vigtigt at have spillerkarrieren kørende sideløbende med, for dermed er der stadig en mulighed for at prøve, om golftalentet holder til en professionel karriere, og så kan jeg jo altid vende tilbage til trænerrollen igen. Selv om det undertiden har været en kamp at få afleveret den danske stil til tiden, har det været det hele værd. Men det vil helt sikkert være en stor fordel for eleverne på den nye eliteidrætsstudieretning, at de har træning og skolegang så stærkt sammenvævet. Det giver energi og god samvittighed at træne midt på dagen, og så er det desforuden godt for talentudviklingen, når elitesportsfolk er samlet på et sted. De inspirerer og hjælper hinanden, hvilket helt sikkert vil smitte af på hele skolen, så det også sportsligt bliver et spændende sted at være slutter Daniel. 1d s biologiekskursion til Karlstrup Kalkgrav 14 15

9 MODERNE KUNST PROVOKERER DIMISSIONSFESTEN Hvad er kunst? er altid et godt spørgsmål, som vi har brugt en del tid på at tale om og diskutere i faget billedkunst C i 1.g. Et besøg på Statens Museum for Kunst og Arne Haugen Sørensens udstilling Mens vi venter, var en god introduktion til moderne, provokerende kunst. Skal beskueren virkelig selv deltage i en gætteleg om, hvad de enkelte udstillede figurer forestiller? Og er det i orden at vise vold, sex og død i lange baner? Det fik tankerne i gang til selv at fortsætte med at lave oplæg til værker, der kan skubbe til vante forestillinger. Mange emner kom på banen: Anoreksi, krig, utroskab, materialisme, skønhedsdyrkelse, sult, den tredje verden og det rige vesteuropa, unge og seksuel orientering, eksamen og stress og meget mere. Skolens udsmykning og farvesætning er også en udfordring for unge med kunstnerisk sans. Er det stadig en spændende, moderne arkitektur vi til daglig færdes i? Eller kunne det hele godt trænge til nye og lysere farver og aktuel graffitikunst? Det gav også anledning til fine og indimellem provokerende forslag, hvor flower power inspirationen fra 70 erne blomstrede op igen. Alligevel er landskabsmalerier i impressionistisk og ekspressionistisk stil stadig en udfordring for begyndere i billedkunst. Flotte, farvestærke billeder er blevet frembragt, og sådanne billeder kunne der sagtens være flere af på skolen, hvis vi vil give plads for farven og kunsten som en del af inspirationen i hverdagen. ÅRETS FESTER IDRÆTSFESTEN Vinderne jubler GALLAFEST LES LANCIERS INTRO HYGGEAFTEN Pernille Andreasen, billedkunstlærer 16

10 MAN KUNNE KALDE BILLEDET OVERRASKELSER MØDER SKUFFELSER - siger Ahmad Siyar Qasimi fra 1p, idet han kigger på det store billede af Rummet Solrød Gymnasium. Lige efter jul foreslog Ahmad sit billedkunsthold, at de skulle male et billede, hvor processen og ikke produktet var i fokus. Ideen var at skabe en stemning, hvor man kunne inspirere hinanden på en spontan måde kommunikation uden ord, inspiration uden ord, og hvor det handlede om at aflæse hinandens idéer. Lærredet blev sat op på scenen i kantinen, hvorefter holdet gik i gang. I starten lidt tøvende, men da Ahmad definerede et rum på lærredet suppleret af billedkunstlærer Jette Gustavsens forslag om at kalde rummet Solrød Gymnasium, affødte det straks en række spændende input. Men, siger Ahmad, billedet fungerer alligevel ikke. Det er blevet fladt, hvilket skyldes, at kammeraternes mange input kommer fra de meget forskellige farveholdninger, som hver enkelt elev bringer med sig. Det skaber forvirring i billedet, når de blandes sammen. Så på baggrund af dette eksperiment kan man altså konkludere, siger Ahmad, at kunst er en kontrolleret proces. Det kræver megen kontrol og en lang række beslutninger, før man kan komme i gang PROCESSEN -IKKE PRODUKTET- I FOKUS med at male billedet. Denne proces adskiller netop kunstneren fra amatøren. Der var både spændende overraskelser, som man kunne male videre på, men også skræmmende idésammenstød, som slet ikke kunne glide ind i helheden. Men processen var fantastisk spændende, og selv om vi ikke har nået at tale så meget om den, er jeg sikker på, at de andre fra holdet har den samme oplevelse som jeg. Denne konceptrelaterede tilgang til kunst har Ahmad fået inspiration til gennem sit møde med den naivistisk, figurative maler Lars Ravn, hvis assistent han var i 3 måneder. Efterfølgende har Ahmad mødt videokunstneren Peter Land, der har bekræftet ham i, at han skal forfølge sine kunstneriske idéer. Mødet med Peter Land og hans videokunst var som et mirakel, der åbnede mine øjne for moderne kunstformer - samtidskunsten, hvilket gav mig mod til at søge optagelse på Kunstakademiet i København, siger Ahmad. Ahmads første møde med kunsten fandt sted i Iran, hvortil han var flygtet sammen med sin afghanske familie. Her sendte moderen ham på kunstskole, hvor han lærte om traditionel persisk kunst, herunder miniaturekunst og klassisk europæisk kunst. Han modtog undervisning i kunsthistorie og lærte de gammeldags teknikker såsom modeltegning og har således det klassiske grundlag på plads. Disse færdigheder tager han med sig til Akademiet, som dog slet ikke arbejder på samme måde i dag. Man arbejder mere idérelateret. ELEVKUNST Idéen, ikke produktet er det centrale. Derfor har idéen også flere udtryksformer, hvilket Ahmad er meget tilfreds med. Og han glæder sig, for han har netop fået at vide, at han er blevet optaget på Kunstakademiet, hvilket er helt fantastisk. Omkring 1000 søger optagelse hvert år. Ud af dem kommer 50 ansøgere til samtale, og heraf optager man 30, 4 kommer på venteliste og de sidste 16 får afslag. Men selv om han nu er blevet optaget, er Ahmad helt klar over, at det kræver hårdt slid at uddanne sig som kunstner. For, som han siger, ikke alle er så talentfulde som P.S. Krøyer, der havde hele billedets komposition i hovedet og kunne skabe flere af sine værker i én proces. Med henvisning til Eric Fromm sammenligner han kunst med kærlighed, der kræver overvejelser, viden og erfaring, eller rettere at man skal udvikle sig som menneske for at kunne skabe god kunst. Det gør man ikke ved at sidde hjemme og vente på inspirationen. Verden skaber, kunsten formidler det skabte, hvorfor Ahmad ser sig som et medium, igennem hvilket de indtryk, han får i verden, kan bringes videre. En opringning i mandags har nu åbnet dørene for ham, så han i de næste 3 år skal samle den viden og erkendelse, han efterfølgende skal bruge til at skabe sit bud på ny samtidskunst

11 FORÅRS- KONCERTEN TEATERKONCERTEN ENJOY THE SILENCE 20 21

12 KUNSTUDSTILLING FEIREPLAN - SOMMERFERIE Mandag den 30. juni Mandag den 11. aug. EFTERÅRSFERIE Mandag den 13. okt. Fredag den 17.okt. JULEFERIE Mandag den 22. dec. Fredag den 2. jan. VINTERFERIE Mandag den 16. feb. Fedag den 20. feb. PÅSKEFERIE Mandag den 6. apr. Mandag den 13. apr. HVEM ER HVEM? ØVERST FRA VENSTRE: 1. RÆKKE ANNIE CHRISTENSEN,MA,DL, INSPEKTOR, WEBMASTER SØREN BACH JENSEN, FY, MA, NA FINN LINDKVIST LYSELL, KE, FY, NA CHRISTINA TØRNQUIST, DA, PS ANNE-MARIE R. OLSEN, FY, MA, DL, AS ERLING MICHELSEN, FY, MA, NA, INSPEKTOR BJARNE SKOV, DA, ME NIELS ANDERSEN, MA. 2. RÆKKE JENS GRAVERSEN SUND, HI, ID, STUDIEVEJLEDER MOGENS HARTINGTON, GE, ID, DATAVEJLEDER HANS-CHRISTIAN PEDERSEN, SA, TY, LEDENDE INSPEKTOR FLEMMING LINDQUIST HANSEN, ID, SA, IN NIELS DREYER SØRENSEN, GE, FY POUL KRUUSE-JENSEN, FRATRÅDT GEERT ALEX NIELSEN, DA, HI ALLAN LIND JENSEN, FRATRÅDT. 3. RÆKKE CLAUDIA GIRNTH-DIAMBA, BI, KE, PS LISBET LINDE, TY, EN, STUDIEVEJLEDER ROSA ORTVED, SP, ÅRSVIKAR FRATRÅDT LINDA SØNDERGARD PEDERSEN, MA, OL, PÅ BARSEL INGER BLOM-HANSSEN, HI, EN, PÆD. DATAVEJLEDER, WEBMASTER LILLI BUDTZ, DA, RE ANNE MARGRETHE HEISTER, BI, ID INGE KOLDITZ HANSEN, TY, ID LISE HEUSCHKEL, FR, DA BENTE MONDRUP TOPP, EN, ID, RE AYTEN USLU, RENGØRINGEN PERNILLE ANDREASEN, LA, FR, OL, DA, BK JONNA LARSEN, SEKRETÆR. 4. RÆKKE HENRIK AXEL SCHEIBY, EN, TY TROELS WOLF, BI, ID NIELS SCHOU, HI, ID, KURSUSLEDER BJARNE HARTOFT, EN, FR TRINE PEDERSEN, MA, FY UDDANNELSESSTILLING BIRGIT NIELSEN, RENGØRINGEN MONA BETH STEGEAGER, SP, ID SØREN OTTO, SA, PS FLEMMING ORTH, FRATRÅDT. 5. RÆKKE ALLAN SIMONSEN, MA, FI, STUDIEVEJLEDER LISBETH STEENSTRUP JENSEN, DA, HI JETTE GUSTAVSEN, DA, BK METTE KOUSTRUP PEDERSEN, MU, BK HANNE POULSEN, DA, ID ANJA LYKKE JENSEN, EN, OL ANDERS SØDING SØRENSEN, SA, HI, ME. ST. BEDEDAG Fredag den 8. maj KR. HIMMELFARTSDAG Torsdag den 21. maj PINSEDAG Mandag den 1. juni SOMMERFERIE FRA Mandag den 29. juni DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER Tirsdag den 12. aug. kl for 1.g- og 1.hf-eleverne og lærerne. 22 Steffen Kindt Onsdag den 13. aug. kl for 2.hf-, 2.gog 3.g-eleverne.

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF ELITEIDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE HØR MERE PÅ TLF. 56184000 SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIUM

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning eller den 3-årige ESAA ordning. Udover flytningen af timer og eksamener var en af de store fordele ved TD ordningen,

Læs mere

HTX HILLERØD. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS. s. 1

HTX HILLERØD. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS. s. 1 HILLERØD TEKNISK GYMNASIUM Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis? Har du måske en designer i maven?

Læs mere

4 år på Marselisborg. Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning

4 år på Marselisborg. Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning 4 år på Marselisborg Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning «Team Danmark ordningen giver mig mulighed for både at overskue min træning og skolearbejdet det er rart ikke at skulle gå på kompromis

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Team danmark Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Virum Gymnasium Vi rummer eliten... 1 VG - Elite Idræt Forord til VG ELITE Team Danmark-ordningen for uddannelsessøgende idrætsudøvere er en af de

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem...

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Vores mål er at få dig bedst muligt igennem Som ung og talentfuld idrætsudøver med store drømme om at nå den

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt - for idrætstalenter i Fredericia Kommune eliteidræts ordningen Eliteidræt på din uddannelse I Fredericia Kommune er eliteidræt og uddannelse ikke et spørgsmål

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

HTX HILLERØD. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS. s. 1

HTX HILLERØD. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS. s. 1 HILLERØD TEKNISK GYMNASIUM Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis? Har du måske en designer i maven?

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Kære nye elev og forældre Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2016/ 2017 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau Velkommen på Idrætslinjen Sidste skoleår oprettede Skovvangskolen en idrætslinje. Der blev taget godt imod det nye tiltag, og der er i skrivende

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

alle elever Bent Ole Madsen

alle elever Bent Ole Madsen UNDERVISNINGSMILJØ UNDERSØGELSEN alle elever HANDELSGYMNASIET 9 Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... 3 Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... 3 Spørgsmål 3: Hvilken

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX Bearbejdning og opfølgning: Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX Skive Gymnasium og HF gennemfører løbende UMV er. UMV er har til formål at kortlægge undervisningsmiljøet og iværksætte handleplaner

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

Det Gode Liv. Grøn og Mad

Det Gode Liv. Grøn og Mad Det Gode Liv Grøn og Mad Hvordan går(d) det? I flere af gårdene er der rigtig gode og varme sammenhold. Der afholdes jævnligt fællesarrangementer og fester. I andre gårde er fællesskabet endnu ikke blevet

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning eller den 3-årige ESAA ordning. Udover flytningen af timer og eksamener var en af de store fordele ved TD ordningen,

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

ELITEIDRÆT PÅ RØDOVRE GYMNÅSIUM

ELITEIDRÆT PÅ RØDOVRE GYMNÅSIUM ELITEIDRÆT PÅ RØDOVRE GYMNÅSIUM Vi har plads til ba de uddannelse og eliteidræt Velkommen til Eliteidræt på Rødovre Gymnasium Af rektor Peter Ditlev Olsen Målet er en dobbeltkarriere Med Eliteidræt på

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere