SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT -"

Transkript

1 SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT -

2 REKTOR Bjarne Thams INSPEKTORER Hans-Christian Pedersen Annie Christensen Erling Michelsen SKOLEBESTYRELSE Karen Sonne Jakobsen Roskilde Universitetscenter Finn Løbner Olesen Solrød Kommunes Skoler Niels Hørup Solrød Kommune Pia Dyrberg Det lokale erhvervsliv Tommy Kamp Region Sjælland Niels D. Sørensen Medarbejderrepræsentant Annie Christensen - Medarbejderrepræsentant Tommy Larsen - Elevrepræsentant Bjarne Thams - Rektor Hans-Christian Pedersen - Sekretær INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 2 INTRODANS OG SAMARBEJDE 4 SOL OVER SOLRØD 5 ÅR 1 MED SELVEJE 6 1.G KUNST 7 2B PÅ ODENSE STÅLSKIBSVÆRFT 8 TVIVLEN OG DEN NYE REFORM 9 ÅRETS GANG 10 ELITEKLASSENS TRÆNERPROFILER 12 GOLFHANDICAP PÅ 3,9 14 MODERNE KUNST PROVOKERER 16 ÅRETS FESTER 17 OVERRASKELSER MØDER SKUFFELSER 18 ELEVKUNST 19 ÅRETS KONCERTER 20 HVEM ER HVEM 22 FERIEPLAN 23 KURSUSLEDER Niels Schou STUDIEVEJLEDERE Lisbet Linde Allan Simonsen Jens Sund SEKRETÆRER Jonna Larsen Marianne Bille Inger Kaae Eriksen BOGLÅN Birte Nørgaard PEDELLER Ole Larsen Ole Birger Olesen UDGIVET AF Solrød Gymnasium Solrød Center Solrød Strand Telefon: Fax: REDAKTION Informationsudvalget: Lilli Budtz og Hans-Christian Pedersen (ansvarshavende) Illustration for- og bagside: Ahmad Siyar Qasimi, 1p Lay-out og tryk: Reklamehuset A/S Tlf

3 SOL OVER SOLRØD INTRODANS I JANUAR STARTEDE STUDIERETNINGS- KLASSERNE MED ET INTROFORLØB STYRET AF KAOSPILOTERNE. SAMARBEJDE VAR OVERSKRIFTEN FOR FORLØBET, OG HER DISKUTERER ELEVER FRA 1B, HVORDAN DE SKAL BYGGE EN "ÆGGEBÆRER" Når elever af den ene eller anden grund dukker op på mit kontor, spørger jeg ofte, inden de går: Hvordan synes du om at gå på vores skole? De allerfleste gange får jeg et meget positivt svar, hvilket fortæller mig, at langt de fleste af jer er oprigtigt glade for at gå på Solrød Gymnasium. Mit indtryk er, at hverdagen på SG opleves som værende spændende, udviklende, hyggelig og sjov. Måske er det derfor, at søgningen til Solrød Gymnasium har været rekordhøj i år. SG er populær og er inde i en meget positiv udvikling. Sidste år steg søgetallet med godt 20%, mens det i år er steget med 46%. Af alle landets gymnasier er der kun 2-3 stykker, der i år kan matche en sådan succes. Det må vi gerne være stolte af! Vi må gerne sole os i succesen, klappe hinanden anerkendende på skulderen og hvile lidt på laurbærrene - bare vi ikke gør det for længe. Succes og gode takter skal følges op af mere succes og endnu bedre takter. Der er sikkert mange forklaringer på, hvorfor så mange søger netop Solrød Gymnasium. En af forklaringerne er jeg ret sikker på; nemlig det faktum at vi har rundt regnet 450 ambassadører ude i området. Jeg tænker naturligvis på jer, som går på skolen, og som udadtil omtaler SG positivt. Det er i hvert tilfælde svaret på ovennævnte spørgsmål. De anbefaler søskende og venner at søge ind på Solrød Gymnasium. Tak for det! Nu bliver vi flere på skolen, men selv om vi bliver flere, er vi fortsat en overskuelig skole. Vi skal holde fast i, at Solrød Gymnasium skal være et sted, hvor det er godt at være. Vi er i gang med at geare skolen til det store rykind i august. Der indrettes 3 nye klasseværelser med nye møbler, tavler og projektorer. Kantineområdet udvides med flere borde og stole. Der indkøbes undervisningsmaterialer for mere end en halv million kroner. De ydre rammer er således på plads, når vi til august skal modtage de mange nye elever. Dermed har vi den bedste baggrund for at tage rigtig godt imod de ca. 280 nye elever, som starter efter sommerferien. Som ansatte og elever på skolen må vi gøre en ekstra indsats. Igen i år har mange meldt sig som tutorer for de nye 1.g ere og 1.hf ere. Det er jeg rigtig glad for, at I vil være med til. Men også alle andre, der ikke er tutorer, skal vise opmærksomhed og hjælpsomhed, så de nye elever føler sig velkomne og fra dag ét bliver ligeså glade for at være på Solrød Gymnasium, som alle vi andre. Tak for et godt år på Solrød Gymnasium. Må solen fortsat skinne over Solrød. God sommerferie. Bjarne Thams Rektor 4 5

4 Du er nu siddet det første år i en permanent bestyrelse for en selvejende institution, så hvilke tanker gør man sig, når man kommer fra universitetsverdenen, fra en aftagerinstitution, som vi er leverandørinstitution til? Jeg tænker på, at der skal komme gode studenter ud fra Solrød Gymnasium, men har dog samtidig en bredere interesse. Det er vigtigt, at der ligger et universitet i region Sjælland, og i den sammenhæng er det er vigtigt at have et samarbejde mellem institutionerne. KAREN SONNE JAKOBSEN, DER ER LEKTOR I TYSK VED INSTITUT FOR KULTUR OG IDENTITET PÅ RUC, HAR NU SIDDET SOM FORMAND FOR SOLRØD GYMNASIUMS BESTYRELSE I ET ÅR. I DEN ANLEDNING HAR LEDENDE INSPEKTOR HANS-CHRISTIAN PEDERSEN TALT MED HENDE OM BESTYRELSESARBEJDET. Det er utroligt spændende for mig at have en direkte kontakt, som går begge veje. Det betyder, at jeg får indsigt i, hvad der sker i denne type institution. At jeg får et indblik i elevernes virkelighed et indblik som jeg omvendt kan bruge som leverandør af uddannede kandidater. Skal det slå igennem på skolens profilering forstået på denne måde, at det studieforberedende bør have høj prioritet på Solrød Gymnasium? Det ligger i kortene på alle måder. Uddannelsernes opgaver i disse år er jo, at flere skal have en ungdomsuddannelse. Flere skal videre i systemet det studieforberedende skal være i fokus, så eleverne er klædt på til den videregående uddannelse. Det skal mindske frafaldet på alle niveauer i uddannelsessystemet. Jo bedre forberedte eleverne er, desto bedre er vore chancer for at få dem igennem. Solrød er i den sammenhæng godt kørende. Det er skrevet ind i målsætningen men ligger også i selvforståelsen på gymnasiet. Man tager hånd om den enkelte, så den enkelte får den hjælp og vejledning, som er nødvendig. Det hænger også sammen med den nye elevgruppe. Mange elever på Solrød Gymnasium er første generationsgymnasieelever, hvilket gør opgaven så meget desto vigtigere. Hvad kan en selvejende institution gøre, som en amtslig ikke kunne gøre? Sådan kan man ikke se på det de to ting kan ikke sammenlignes. Intentionen med det statslige selveje er, at man på skolen skal tage ansvar for den profil, man vil have. Der er dog stadig en voldsom styring fra ministeriets side vi står i en overgangssituation, hvor der kommer modsatrettede signaler - på den ene side selvejet og på den anden side styringen gennem fx resultatkontrakter med utallige detaljer. Ministeriet har i den sammenhæng svært ved at finde sine ben der er stadig i den centrale tænkning en tendens til at gå helt ned i detaljen hvor meget resultat er der så i det? Ville det være ønskeligt, hvis skolen havde endnu større økonomisk selvstændighed? Det er svært at vurdere. Det er jo ikke et mål i sig selv at have økonomisk selvstændighed. Det, der er målet, er at drive en god skole økonomien er midlet. Økonomien her på skolen styres fornuftigt. Omstilling til taxameterstyringen betød, at man måtte påregne en nedskrivning på ca. 10%. Det betyder så, at vi har to opgaver; for det første at reducere udgifterne, hvilket vi har gjort, og for det andet at øge indtægterne med flere elever samt holde på de elever, vi har i huset. Også her er vi godt på vej, hvilket den øgede søgning på 46% i år viser. Hvad mener du som formand for bestyrelsen om bestyrelseskonstruktionen og dens sammensætning? Ministeriet holder bestyrelserne i en for stram snor. Ministeriet må gøre sig klart, hvad man vil bruge bestyrelserne til. Man må give dem mere snor, så det bliver attraktivt at sidde i dem. Bestyrelsens sammensætning er imidlertid helt fin. Meningen med den er jo, at skolen skal forankres i lokalsamfundet i regionen, og det sker gennem den nuværende sammensætning. Hvortil H.C. Pedersen supplerer: Ja, det er netop én af vores forcer. Vores tilknytning til Solrød kommune er særdeles tæt, idet vi kulturelt set er en rigtig vigtig medspiller i kommunens kulturelle liv, eftersom skolen lægger hus til en række arrangementer. Skal skolen holde et særligt fokus i de kommende år med god lokal forankring og et stigende antal elever? Skolen skal fastholde sin kvalitet i forhold til gymnasiereformen, hvilket vil sige finde den rette balance ved at profilere sig i forhold til omgivelserne have et særpræg og samtidig give det gode output. Skolen må gerne vokse ikke kun af hensyn til økonomien, men for at kunne tilbyde lidt mere, end den kan nu, men den må ikke blive så stor, at eleverne mister den nære kontakt. Hvordan skal vi synliggøre os, og hvad skal vi efter din mening arbejde videre med?.g BILLEDKUNST Det vigtigste er renommeet. Det fastholdes kun gennem det solide, daglige arbejde. Vi skal selvfølgelig også være synlige i medierne, men det vigtigste er det faglige arbejde. De unge er jo vant til at læse reklamer kritisk, så de køber ikke en kommercialisering af institutionen. Den er næppe så virksom, som mange tror. Desuden skal vi arbejde med udvikling af lærerkompetencer det kommer til at fylde mere i de kommende år. En ung lærer har et langt lærerliv foran sig med en række forandringer. Man bliver nødt til at finde nogle efteruddannelsesformer, som også er realistiske. Skolen skal fastholde lærere, som er attraktive for skolen. Har man ikke nogle spændende muligheder, vil lærerne søge andre steder hen. I de seneste år har reformen fyldt utroligt meget. Den skal køres ind - den næste fase handler så om faglig udvikling. Elitesportsstudieretningen med badminton og karate er med til at profilere os udadtil. Grundlaget er de faglige og pædagogiske kompetencer som hele tiden skal vedligeholdes og udvikles. Det vil være tiltag, som vil være til gavn for såvel skole som elever. 6 7

5 B S BESØG PÅ ODENSE STÅLSKIBSVÆRT En kold februardag 2008, troppede 2b fra Solrød Gymnasium op på Odense Stålskibsværft A/S i Kerteminde på Fyn. På Odense Stålskibsværft bygges verdens største skibe. Dette lille skibsværft har eksisteret siden 1918, da det blev grundlagt af A. P. Møller, og beskæftiger i dag omkring 3100 mennesker, herunder en del lærlinge, ingeniører og svejsere. Trods værftets beskedne størrelse og den hårde konkurrence fra hovedsageligt Asien omsatte værftet for 5 mia. sidste år og er en stor plet på verdenskortet, hvad angår levering af skibe i høj kvalitet. ENORME DIMENSIONER Værftet er kendt for at have bygget verdens hidtil største containerskibe, de såkaldte Emma Mærsk skibe, hvoraf det første var færdiggjort og stod sejlklart i august Skibet kan rumme helt op til tyve fods containere og er 398 meter langt, hvilket svarer til Rundetårn gange ti! Skibet er udstyret med en hestekræfters dieselmotor og producerer ekstra energi ved et særligt miljøvenligt system. UDSTØDNING SOM DRIVKRAFT Odense Stålskibsværft udmærker sig ved at producere skibe med en teknologi, der gør, at de er blandt verdens mest miljøvenlige og energibesparende. Dette skyldes blandt andet udviklingen af Waste heat recovery system, hvor udstødningsgassen udnyttes til at producere ekstra strøm, hvilket sparer skibets dieselgeneratorer og giver en vinding i energi på op til 12%. Systemet bygger på, at varmen fra udstødningen opvarmer vand til damp, og denne driver en dampturbine. På den måde omdannes en masse kemisk energi, der ellers ville gå tabt, til elektrisk energi, der kan udnyttes til fremdrift og daglig drift af skibet. Odense Stålskibsværft er en dansk virksomhed med visioner. Trods udefrakommende konkurrence har værftet ordrebogen helt fuld og vil også i fremtiden være en arbejdsplads for mange mennesker; lokalt, nationalt såvel som internationalt. Sofie Drevsholt Jørgensen og Cathrine Christiansen TVIVLEN -OG DEN NYE GYMNASIEREFORM Godt eller dårligt? Enhver gymnasieelev, der hører til årgangene , må have overvejet dette simple spørgsmål. Det der imidlertid er interessant, er på baggrund af hvilke overvejelser hver enkelt elev er nået frem til sin vurdering. Enhver der hører til disse årgange må som en naturlig følge have oplevet følelsen af frustration såvel som tvivl overfor den helt nye tankegang, der ved skoleårets start i 2006 trådte i kraft. Hvad skulle der mon ske med det gode gamle skel mellem 11 og 13, mellem en synopsis og en disposition og mellem sproglig og matematisk linje? Det har vist sig, at den nye reform kan sammenfattes i nogle skelsættende ændringer, som indtil videre har gjort sig specielt bemærkelsesværdige. Karakterskalaen er absolut fællesnævneren for det, som har været sværest at vænne sig til. Årgangen 2005 lægger i 1.g ud med den gamle karakterskala og afslutter således eksamenerne i 1.g med et veltilfreds smil på læben for karakteren 9 er da ikke så ringe endda! Det viser sig imidlertid, at denne karakter får en helt anden betydning på eksamensbeviset, fordi den med den nye skala laves om til et 7-tal fællesbetegnelsen for det gamle 8 og 9. Det nye 7-tal kan altså nærmere betegnet betyde alt fra et lille 8-tal til et stort 9- tal. Alligevel bliver eleverne gang på gang mindet om, at 7-tallet er en vældig god karakter. Tematikken om det såkaldte 7-hul, som alle falder i, bliver dog hurtig relevant, og lærerne synes somme tider mindst lige så frustrerede som eleverne. Det skal derfor ikke være nogen hemmelighed, at lærerstaben endvidere er et vigtigt punkt på dagsordenen for den nye reforms tvivlsomme effektivitet. Når vejlederne er frustrerede, smitter det af på eleverne og omvendt. Uenigheden blandt vejlederne om forskellige nye krav og regler til det pågældende fag har bestemt ikke syntes lige let at finde rundt i. Det har i den forbindelse været bemærkelsesværdigt svært at få svar på simple faktuelle spørgsmål som eksempelvis, hvor mange eksamener hver enkelt elev skal have været eksamineret i, inden 3.g afsluttes, hvordan man skriver en studieretningsopgave, og hvordan eksamen i det enkelte fag kommer til at forløbe. For nogle fags vedkommende har man således valgt at indføre 24-timers eksamen, mens man i andre fag fastholder den gamle eksamensform med 1/2-1 times forberedelse. Noget der har været yderst forvirrende at finde en reel sammenhæng i! Sidste skridt på vejen for den nuværende 3.g årgang er at få overstået den obligatoriske eksamen i det tværfaglige fag AT. Ideen om et tværfagligt fag er med sikkerhed ikke dårlig, men som elev har man i højere grad ønsket sig tydeligere og fastere regler for, hvilke specifikke krav dette fag implicerer. Det har siden reformens start vist sig at være svært at nå at bearbejde den enkelte AT-uges tema, fordi 7 dage ikke har været tilstrækkeligt, når også et produkt skulle afleveres i slutningen af ugen. Den nye problematik vedrørende den obligatoriske mundtlige AT-eksamen lyder, at der tilsyneladende ikke er ressourcer til, at begge vejledere kan være til stede ved eksamensbordet, hvilket betyder, at censor nu lige pludselig skal til at spille en aktiv rolle som erstatning for den manglende vejleder. Som elev kan man derfor heller ikke længere vide sig sikker på, at dialogen kommer til at udspille sig over præcis de ideer, som man selv har gået og grublet over siden afleveringen af synopsen i marts i år. Tvivlen bliver således altoverskyggende for de fleste af denne reforms spændende aspekter. Mem håbet om, at tvivlen må komme eleven til gode, er stadig til stede. Julie Pi Engelsbak, 3e 8 9

6 VALG INTRO-GRILL ÅRETS GANG.G REVY HARDERS CUP IDRÆTSDAG FORÅRS- KONCERT 10 11

7 ELITEKLASSENS TRÆNERPROFILER: MICHAEL KRØL, KARATE OG JAKOB POULSEN, BADMINTON Michael Krøl og Jakob Poulsen ser således frem til at møde de unge sportsfolk og glæder sig over, at det er blevet muligt at styrke idrætten på denne måde, for som de er enige om, kan samarbejdet mellem netop de to sportsgrene kun blive inspirerende og godt. Styrketræningen er langt hen ad vejen den samme, eftersom det er de samme benbevægelser, de udfører, og de fysiske rammer i Solrød Idrætscenter er de bedst tænkelige, lige som samarbejdet med de to stærke Solrød-klubber, Solrød Karate Klub og Solrød Badmintonklub, giver det bedste grundlag for eliteidrætseleverne. Michael Krøl og Jakob Poulsen Når eleverne i eliteidrætsklassen starter på Solrød Gymnasium efter sommerferien, bliver de mødt af to særdeles kompetente trænere, Jakob Poulsen og Michael Krøl, som skal stå for træningen i henholdsvis badminton og karate. Jakob Poulsen har spillet i 1. division i Herning, før han blev træner i Team Danmark Centret Hjørring, og han bruger nu meget af sin trænertid på U17- landsholdet og i Solrød Badmintonklub. Desuden er Jakob cand.mag. i historie og samfundsfag og skal som sådan undervise på Solrød Gymnasium. Michael Krøl har trænet karate i de sidste 20 år og har det sorte bælte i 4. dan, lige som han har været dansk og nordisk mester i sin klasse. Michael stiler mod verdensmesterskabet i 2009, hvis han ikke bliver ramt af skader. Han er med på landsholdet og er endvidere tilknyttet Solrød Karateklub som træner. Michael er uddannet civilingeniør fra DTU men har igennem det seneste år opnået undervisningskompetence i matematik. I det kommende år skal han sideløbende med sine timer på Solrød Gymnasium læse fysik. Både Jakob og Michael er meget begejstrede for den nye studieretning med eliteidræt, fordi den, som Jakob siger, følger visionerne op med handling. Der er afsat langt flere ressourcer til projektet, end det tidligere er set i tilsvarende forsøg i gymnasieskolen. På den måde ser de begge dette tiltag som en mulighed for, at eleverne kan nå et sportsligt niveau, der peger frem mod landsholdskvalifikation. Begge peger endvidere på det faktum, at træningen er knyttet til skolegangen, hvilket bevirker, at de unge sportsfolk sammen når et højere niveau i hvert deres speciale, samtidig med at de kan få deres liv til at hænge sammen. De mange timers træning, som er lagt ind i skoleskemaet, medfører, at de både kan passe deres skole, nå de formkurver, som er en forudsætning for at dyrke sport på eliteniveau, restituere sig og også få tid til vennerne. Ud over den daglige træning ligger der træning eller stævne om lørdagen, så kun søndagen opfattes som hviledag. Tre gange om ugen har eleverne endvidere træningspas til Solrød Karate klub subsidiært Solrød Badmintonklub, så der står idræt på mange timer i eliteidrætsklassens hverdag. Det, der også adskiller denne studieretning fra eksempelvis Team Danmarkordningen er, at der i denne klasse er samlet en række elever, som har samme motivation og fascination ved sport. Det medfører, at de dermed har stor empati for hinanden og kan styrke hinanden, når der kommer dage, hvor det er surt at træne så hårdt og surt at leve i en strengt struktureret hverdag. Men netop denne følelse kender såvel klassekammerater som trænere og kan støtte og hjælpe den enkelte igennem krisen. Michael fremhæver endvidere, at der med denne studieretning bliver skabt en mulighed for en styrket talentudvikling. Landstrænerne i såvel badminton Jakob Poulsen ses her ved et stævne sammen med (fv) Louise Grebak, Louise Seiersen og Caroline Ploug Nielsen, alle elever på Solrød Gymnasium som karate er opmærksomme på talenterne i klubberne, men denne studieretning kunne komme til at fungere som en mere direkte fødekæde til landsholdene i de to sportsgrene. Endvidere peger Jakob på, at det bliver muligt for sportsudøverne at matche de asiatiske hold, som har en meget stram træning, hvorfor de konditionsmæssigt ligger foran vore spillere på det internationale plan. Også Michael ser nødvendigheden af den intense træning som forudsætning for at kunne blande sig med de professionelle karatekæmpere, som i dag vinder på fysikken og rutinen. Solrød Gymnasium har allerede flere elever, som dyrker sport på et meget højt niveau. Således har Michael trænet Erik Gräs fra 2e, der i begyndelsen af marts vandt henholdsvis guld og sølv i Mænd kumite åben klasse og i Mænd kumite 75 kg. Jakob er sammen med Louise Grebak, Caroline Ploug Nielsen og Louise Seiersen netop vendt tilbage fra en international turnering i Tyskland, hvor de vandt såvel holdmesterskab som individuelle præmier. Eva Klein Seligmann: Afmægtig KUNSTUDSTILLING 12 13

8 GOLFHANDICAP PÅ, KRÆVER SELVDISCIPLIN Det har ikke altid været så nemt at få tid nok til både golfspillet og skolearbejdet, men det har vi heldigvis arbejdet meget med i klubben, hvor vi blandt andet har fået kursus i at organisere vores tid, siger Daniel Petersen fra 3e, der har klaret sig igennem de tre gymnasieår, samtidig med at han har forbedret sit golfhandicap fra 5 til 3,9. Hvis jeg havde haft en mulighed for at vælge en eliteidrætsstudieretning med golf svarende til den studieretning, der starter på skolen til næste år, ville jeg nok have valgt den for at få træning, skolearbejde og fritid med vennerne til at hænge sammen. Af samme grund har Daniel været meget glad for Lectio, så han har kunnet planlægge sit skolearbejde, herunder især afleveringen af de skriftlige opgaver, som mange gange er blevet lavet i toget på vej til en turnering eller om aftenen efter en lang kursusdag på golfbanen. Også hverdagen er stramt struktureret. Umiddelbart efter en 7-timers skoledag tager Daniel ud på banen i Harrebæk Golfklub og spiller i ca. 2 timer, hvorefter han styrketræner 1 time 3 gange om ugen. Først derefter er der tid til lektier, og når han ikke at læse dem alle, er han stået 1 time tidligere op om morgenen, så de fleste lektier bliver klaret. Det vigtigste er imidlertid at få lavet afleveringerne og at være til stede i alle timerne, for man har ikke tid til at samle en opgave op sammen med alle de daglige lektier og afleveringer siger Daniel. Det er ikke så tit, at Daniel tager med klassen i byen, for det går ud over grundformen, og så er der i øvrigt slet ikke tid til det. Om sommeren spiller vi mindst to turneringer om ugen, så i den periode er der ingen alkohol overhovedet - men man kan jo sagtens have det sjovt alligevel, og klassen har forstået, at jeg altid er den første, der tager hjem, lige som de også forstår, at jeg siger nej tak til at drikke hjernen ud. Daniel og Rune under gruppearbejde i dansktimen Egentlig ville Daniel bruge det næste år som et sabbatår, hvor han prøvede sine evner som golfspiller af, men så fik han et tilbud om at bliv pro-elev, hvilket vil sige, at han gennemgår en 3 årig uddannelse som golftræner. Denne uddannelse er udarbejdet af Dansk Golf Union, Idrætsskolerne i Ikast og Proffessional Golf Association, og Et sådant tilbud siger man ikke nej til, siger han, hvilket betyder, at han i de næste tre år skal undervise i golfklubben om sommeren og uddanne sig i om vinteren. Daniel får løn under uddannelsen og er i de først 3 år tilknyttet klubben, hvorefter han selv vælger de golfklubber, han gerne vil ansættes i. Det er en international uddannelse skabt i samarbejde med Professional Golf Association, hvilket gør det muligt for Daniel at søge ansættelse i golfklubber verden over. Det er imidlertid vigtigt at have spillerkarrieren kørende sideløbende med, for dermed er der stadig en mulighed for at prøve, om golftalentet holder til en professionel karriere, og så kan jeg jo altid vende tilbage til trænerrollen igen. Selv om det undertiden har været en kamp at få afleveret den danske stil til tiden, har det været det hele værd. Men det vil helt sikkert være en stor fordel for eleverne på den nye eliteidrætsstudieretning, at de har træning og skolegang så stærkt sammenvævet. Det giver energi og god samvittighed at træne midt på dagen, og så er det desforuden godt for talentudviklingen, når elitesportsfolk er samlet på et sted. De inspirerer og hjælper hinanden, hvilket helt sikkert vil smitte af på hele skolen, så det også sportsligt bliver et spændende sted at være slutter Daniel. 1d s biologiekskursion til Karlstrup Kalkgrav 14 15

9 MODERNE KUNST PROVOKERER DIMISSIONSFESTEN Hvad er kunst? er altid et godt spørgsmål, som vi har brugt en del tid på at tale om og diskutere i faget billedkunst C i 1.g. Et besøg på Statens Museum for Kunst og Arne Haugen Sørensens udstilling Mens vi venter, var en god introduktion til moderne, provokerende kunst. Skal beskueren virkelig selv deltage i en gætteleg om, hvad de enkelte udstillede figurer forestiller? Og er det i orden at vise vold, sex og død i lange baner? Det fik tankerne i gang til selv at fortsætte med at lave oplæg til værker, der kan skubbe til vante forestillinger. Mange emner kom på banen: Anoreksi, krig, utroskab, materialisme, skønhedsdyrkelse, sult, den tredje verden og det rige vesteuropa, unge og seksuel orientering, eksamen og stress og meget mere. Skolens udsmykning og farvesætning er også en udfordring for unge med kunstnerisk sans. Er det stadig en spændende, moderne arkitektur vi til daglig færdes i? Eller kunne det hele godt trænge til nye og lysere farver og aktuel graffitikunst? Det gav også anledning til fine og indimellem provokerende forslag, hvor flower power inspirationen fra 70 erne blomstrede op igen. Alligevel er landskabsmalerier i impressionistisk og ekspressionistisk stil stadig en udfordring for begyndere i billedkunst. Flotte, farvestærke billeder er blevet frembragt, og sådanne billeder kunne der sagtens være flere af på skolen, hvis vi vil give plads for farven og kunsten som en del af inspirationen i hverdagen. ÅRETS FESTER IDRÆTSFESTEN Vinderne jubler GALLAFEST LES LANCIERS INTRO HYGGEAFTEN Pernille Andreasen, billedkunstlærer 16

10 MAN KUNNE KALDE BILLEDET OVERRASKELSER MØDER SKUFFELSER - siger Ahmad Siyar Qasimi fra 1p, idet han kigger på det store billede af Rummet Solrød Gymnasium. Lige efter jul foreslog Ahmad sit billedkunsthold, at de skulle male et billede, hvor processen og ikke produktet var i fokus. Ideen var at skabe en stemning, hvor man kunne inspirere hinanden på en spontan måde kommunikation uden ord, inspiration uden ord, og hvor det handlede om at aflæse hinandens idéer. Lærredet blev sat op på scenen i kantinen, hvorefter holdet gik i gang. I starten lidt tøvende, men da Ahmad definerede et rum på lærredet suppleret af billedkunstlærer Jette Gustavsens forslag om at kalde rummet Solrød Gymnasium, affødte det straks en række spændende input. Men, siger Ahmad, billedet fungerer alligevel ikke. Det er blevet fladt, hvilket skyldes, at kammeraternes mange input kommer fra de meget forskellige farveholdninger, som hver enkelt elev bringer med sig. Det skaber forvirring i billedet, når de blandes sammen. Så på baggrund af dette eksperiment kan man altså konkludere, siger Ahmad, at kunst er en kontrolleret proces. Det kræver megen kontrol og en lang række beslutninger, før man kan komme i gang PROCESSEN -IKKE PRODUKTET- I FOKUS med at male billedet. Denne proces adskiller netop kunstneren fra amatøren. Der var både spændende overraskelser, som man kunne male videre på, men også skræmmende idésammenstød, som slet ikke kunne glide ind i helheden. Men processen var fantastisk spændende, og selv om vi ikke har nået at tale så meget om den, er jeg sikker på, at de andre fra holdet har den samme oplevelse som jeg. Denne konceptrelaterede tilgang til kunst har Ahmad fået inspiration til gennem sit møde med den naivistisk, figurative maler Lars Ravn, hvis assistent han var i 3 måneder. Efterfølgende har Ahmad mødt videokunstneren Peter Land, der har bekræftet ham i, at han skal forfølge sine kunstneriske idéer. Mødet med Peter Land og hans videokunst var som et mirakel, der åbnede mine øjne for moderne kunstformer - samtidskunsten, hvilket gav mig mod til at søge optagelse på Kunstakademiet i København, siger Ahmad. Ahmads første møde med kunsten fandt sted i Iran, hvortil han var flygtet sammen med sin afghanske familie. Her sendte moderen ham på kunstskole, hvor han lærte om traditionel persisk kunst, herunder miniaturekunst og klassisk europæisk kunst. Han modtog undervisning i kunsthistorie og lærte de gammeldags teknikker såsom modeltegning og har således det klassiske grundlag på plads. Disse færdigheder tager han med sig til Akademiet, som dog slet ikke arbejder på samme måde i dag. Man arbejder mere idérelateret. ELEVKUNST Idéen, ikke produktet er det centrale. Derfor har idéen også flere udtryksformer, hvilket Ahmad er meget tilfreds med. Og han glæder sig, for han har netop fået at vide, at han er blevet optaget på Kunstakademiet, hvilket er helt fantastisk. Omkring 1000 søger optagelse hvert år. Ud af dem kommer 50 ansøgere til samtale, og heraf optager man 30, 4 kommer på venteliste og de sidste 16 får afslag. Men selv om han nu er blevet optaget, er Ahmad helt klar over, at det kræver hårdt slid at uddanne sig som kunstner. For, som han siger, ikke alle er så talentfulde som P.S. Krøyer, der havde hele billedets komposition i hovedet og kunne skabe flere af sine værker i én proces. Med henvisning til Eric Fromm sammenligner han kunst med kærlighed, der kræver overvejelser, viden og erfaring, eller rettere at man skal udvikle sig som menneske for at kunne skabe god kunst. Det gør man ikke ved at sidde hjemme og vente på inspirationen. Verden skaber, kunsten formidler det skabte, hvorfor Ahmad ser sig som et medium, igennem hvilket de indtryk, han får i verden, kan bringes videre. En opringning i mandags har nu åbnet dørene for ham, så han i de næste 3 år skal samle den viden og erkendelse, han efterfølgende skal bruge til at skabe sit bud på ny samtidskunst

11 FORÅRS- KONCERTEN TEATERKONCERTEN ENJOY THE SILENCE 20 21

12 KUNSTUDSTILLING FEIREPLAN - SOMMERFERIE Mandag den 30. juni Mandag den 11. aug. EFTERÅRSFERIE Mandag den 13. okt. Fredag den 17.okt. JULEFERIE Mandag den 22. dec. Fredag den 2. jan. VINTERFERIE Mandag den 16. feb. Fedag den 20. feb. PÅSKEFERIE Mandag den 6. apr. Mandag den 13. apr. HVEM ER HVEM? ØVERST FRA VENSTRE: 1. RÆKKE ANNIE CHRISTENSEN,MA,DL, INSPEKTOR, WEBMASTER SØREN BACH JENSEN, FY, MA, NA FINN LINDKVIST LYSELL, KE, FY, NA CHRISTINA TØRNQUIST, DA, PS ANNE-MARIE R. OLSEN, FY, MA, DL, AS ERLING MICHELSEN, FY, MA, NA, INSPEKTOR BJARNE SKOV, DA, ME NIELS ANDERSEN, MA. 2. RÆKKE JENS GRAVERSEN SUND, HI, ID, STUDIEVEJLEDER MOGENS HARTINGTON, GE, ID, DATAVEJLEDER HANS-CHRISTIAN PEDERSEN, SA, TY, LEDENDE INSPEKTOR FLEMMING LINDQUIST HANSEN, ID, SA, IN NIELS DREYER SØRENSEN, GE, FY POUL KRUUSE-JENSEN, FRATRÅDT GEERT ALEX NIELSEN, DA, HI ALLAN LIND JENSEN, FRATRÅDT. 3. RÆKKE CLAUDIA GIRNTH-DIAMBA, BI, KE, PS LISBET LINDE, TY, EN, STUDIEVEJLEDER ROSA ORTVED, SP, ÅRSVIKAR FRATRÅDT LINDA SØNDERGARD PEDERSEN, MA, OL, PÅ BARSEL INGER BLOM-HANSSEN, HI, EN, PÆD. DATAVEJLEDER, WEBMASTER LILLI BUDTZ, DA, RE ANNE MARGRETHE HEISTER, BI, ID INGE KOLDITZ HANSEN, TY, ID LISE HEUSCHKEL, FR, DA BENTE MONDRUP TOPP, EN, ID, RE AYTEN USLU, RENGØRINGEN PERNILLE ANDREASEN, LA, FR, OL, DA, BK JONNA LARSEN, SEKRETÆR. 4. RÆKKE HENRIK AXEL SCHEIBY, EN, TY TROELS WOLF, BI, ID NIELS SCHOU, HI, ID, KURSUSLEDER BJARNE HARTOFT, EN, FR TRINE PEDERSEN, MA, FY UDDANNELSESSTILLING BIRGIT NIELSEN, RENGØRINGEN MONA BETH STEGEAGER, SP, ID SØREN OTTO, SA, PS FLEMMING ORTH, FRATRÅDT. 5. RÆKKE ALLAN SIMONSEN, MA, FI, STUDIEVEJLEDER LISBETH STEENSTRUP JENSEN, DA, HI JETTE GUSTAVSEN, DA, BK METTE KOUSTRUP PEDERSEN, MU, BK HANNE POULSEN, DA, ID ANJA LYKKE JENSEN, EN, OL ANDERS SØDING SØRENSEN, SA, HI, ME. ST. BEDEDAG Fredag den 8. maj KR. HIMMELFARTSDAG Torsdag den 21. maj PINSEDAG Mandag den 1. juni SOMMERFERIE FRA Mandag den 29. juni DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER Tirsdag den 12. aug. kl for 1.g- og 1.hf-eleverne og lærerne. 22 Steffen Kindt Onsdag den 13. aug. kl for 2.hf-, 2.gog 3.g-eleverne.

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM Tid til talent? Har du talent for sport, og vil du gerne have tid til at udvikle det samtidig med, at skolegangen passes? Bagsværd Kostskole & Gymnasium tilbyder fra 7. kl. et skema, der gør det muligt

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere