Socialdemokraterne. S-nyt Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, 31. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialdemokraterne. S-nyt 2015.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 31. marts 2015"

Transkript

1 Socialdemokraterne S-nyt Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, 31. marts 2015 Politiske tilkendegivelser fra regionsrådsgruppen I dette nummer af nyhedsbrevet skriver nogle af vores politikere om særligt udvalgte politiske emner. Hele regionsrådsgruppen vises på side 2. Regionsbestyrelsens formand Ida Marker har et indlæg på side 8. side 1

2 Vores regionsrådsgruppe Her vises vores 11 repræsentanter i regionsrådet. Du kan læse mere om Region Sjælland på hjemmesiden side 2

3 Patienten som Partner Af Kirsten Rask, regionsrådsmedlem, formand for udvalget Patienten som Partner Vi skal gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre Det er med stor tilfredshed at udvalget, Patienten som Partner hvor jeg er udvalgsformand, har fået vedtaget visionen klik her for at hente den, eller gå til Det vil betyde, at sundhedsvæsenet i højere grad skal være patientens guide ved at fortælle om muligheder for behandling og om konsekvenser på kort og langt sigt. Så kan patienten evt. sammen med sine pårørende tage den beslutning, der er bedst for ham/hende lige nu. Det skal dog ikke forstås sådan at der bliver tale om et "tag-selvbord", hvor patienterne kan kræve både undersøgelser og behandlinger som der ikke er fagligt belæg for. Så ville det hurtigt blive både dyrt og give lange ventetider - det er ingen af os tjent med. Det skal derimod forstås sådan, at patienten og evt. de pårørende er dem der kender den personlige sygdomshistorie bedst - og så er det lægen og sundhedspersonalet, der ved mest om selve behandlingen. Sammen kan de så træffe de bedste valg i hvert enkelt tilfælde. Det vil blive til stor gavn for patienterne. De patienter som ikke selv kan deltage i beslutningerne - måske fordi de er demente eller bevidstløse - vil der naturligvis blive taget vare på, gerne sammen med de pårørende. Der er allerede forskellige gode initiativer i gang, og der skal sættes endnu mere i gang for at vi kan blive endnu bedre. Det skal systematiseres og der skal læres af hinanden, så de gode resultater kan brede sig. Noget af det foregår allerede, noget vil I kunne opleve snart - andet kan først realiseres efter 2017, når der er IT-teknik som kan understøtte f.eks. at patienterne kan booke deres tider i ambulatorierne hjemmefra. Jeg ser frem til at visionen kommer ud og arbejde. side 3

4 Alle skal have en uddannelse! Af Susanne Lundvald, regionsrådsmedlem, gruppeformand Vi hører det hver dag - men er det nu rigtigt? Og hvad med alle de ledige nyuddannede akademikere vi hører om? Der er ingen tvivl om, at viden giver adgang til job i Danmark. Det er dog vigtigt, at vi også styrer lidt efter hvilke uddannelser, der efterspørges ude i virksomhederne. Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har lagt loft over hvor mange studerende, der må tages ind på de forskellige studier. Det er bare irriterende, når undersøgelserne bygger på gamle tal for arbejdsløshed og at udviklingen går så stærkt, at det når at ændre sig inden reformen træder i kraft. Men det er trods alt bedre end at uddanne for mange unge til arbejdsløshed. Der må ikke være noget værre end at have brugt 3-5 år og mange penge på en uddannelse for så at slutte op i køen af arbejdsløse. I Region Sjælland har vi store udfordringer på grund af vores spredte geografi og centraliseringen af uddannelsesinstitutionerne. Vi har taget initiativ til at Vækstforum udfører en kortlægning af hvor uddannelserne er placeret, og vi har startet en debat med de 17 kommuner om, hvordan man bedst sikrer at alle vore unge mennesker kan få let adgang til et studie. Der er store udfordringer i, at vi ønsker uddannelserne skal være der, hvor de unge bor - dvs. spredt ud i regionen, samtidig med at vi mødes med krav om øget kvalitet og fleksibilitet, som kræver større og færre uddannelsesmiljøer. Vi er stadig mærket af, at USCJ lukkede læreruddannelsen i Holbæk, som var den sidste mulighed for videregående uddannelse i det nordvestsjællandske område. Vi har forsøgt at afbøde lukningen ved at igangsætte projekter, som skal afdække muligheden for fjernundervisning (det såkaldte E-læring) i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Odsherred komuner og USCJ. Vi håber at udvikle en model, som kan bruges på andre uddannelser og i andre kommuner. Politisk arbejder vi for Campus miljøer, som samler flere uddannelser i nærheden af hinanden. Så må vi sikre, at der bliver let adgang med offentlig transport til disse uddannelsessteder fra den øvrige del af regionen. Samtidig skal vi styrke ideer og udvikle systemer og lokaler, hvor mindre grupper studerende kan følge forelæsninger fra de øvrige uddannelser og universiteterne. Debatten er svær, men det er vigtigt at vi går ind i den sammen og forsøger at finde alternativer til at vore unge skal tvinges til at flytte til hovedstaden for at få sig en uddannelse. Det er nemlig vigtigt at alle skal have en uddannelse! side 4

5 Region Sjælland og de røde faner?? Af Annemarie Knigge, regionsrådsmedlem Det kan godt være svært at få den daglige politik om ambulanceudbud, kvalitet i behandlingen, økonomi og sygehusbyggeri til at hænge sammen med de politiske visioner og de røde faner. Derfor er det meget godt en gang imellem at tænke på, hvad det er for politiske ideer og mål, der driver arbejdet for os socialdemokrater i regionsrådet. Jeg ser (mindst) fire vigtige, overordnede mål: 1) Vi skal bevare et frit tilgængeligt, deltagerbetalingsfrit sundhedsvæsen med ydelser af høj kvalitet. 2) Vi skal bevare sygehusvæsenet på offentlige hænder og undgå private monopoler. 3) Patienten er det centrale omdrejningspunkt, og det er patienten, der bestemmer eller inddrages i behandlingen. Patienterne og deres pårørende skal i langt højere grad end i dag betragtes som ressourcer og partnere. 4) Vi skal bekæmpe ulighed i sundhed. Det gælder både den geografiske ulighed og den sociale ulighed i sundhed, som Region Sjælland desværre har alt for meget af. Og det betyder blandt andet, at vi for at behandle folk lige, skal behandle dem forskelligt. Også selv om det betyder at der er nogle, der får mindre service og nogle, der får mere end i dag. I alle undersøgelser om hvad danskerne lægger mest vægt på, er sundhed altid med i top 3. Borgerne interesseret sig vildt meget for sundhed både deres egen og andres. Det skal vi forstå at leve op til ved at have et godt, skattefinansieret sundhedsvæsen. Sundhedsminister Nick Hækkerup sagde det i lørdags i Landstingssalen til de forsamlede socialdemokrater sådan: Socialdemokraternes mål er et stærkere og mere solidarisk sundhedsvæsen. Det kan jeg kun tilslutte mig. side 5

6 Skæbnevalg for regionerne Af regionsmedlem Nicolai Nicolaisen, formand for Udvalg for vækst og udvikling. Om få uger eller måneder står vi i stemmeboksen og afgør, i hvilken retning Danmark skal udvikles. De 4 borgerlige partier har alle et ønske om at nedlægge regionerne. I stedet skal styringen overgå til Sundhedsstyrelsen eller direkte under Folketinget. Begge dele vil være en katastrofe for et stærkt offentligt sundhedsvæsen, dels vil Sundhedsstyrelsen kraftigt centralisere og dermed skabe afstand til borgerne. DSB, der direkte er underlagt Folketinget, kan ikke kaldes en stormende succes. De mere tænksomme hos de borgerlige indrømmer da også på tomandshånd, at det bestemt ikke er noget, de er interesseret i eller sympatiserer med, men hvad hjælper det, når deres partier vil nedlægge og dermed afvikle et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Til dato er der ingen, som har kunnet påvise en bedre styringsmodel end regionerne. Når vi ser på regionernes resultater er det slående, at prisen på ydelserne rasler ned samtidig med at kvaliteten fortsat stiger. Overlevelse og livslængde er to sikre parametre, som entydigt peger i positiv retning. Et andet forhold som ofte bliver overset, er forankringen i lokalområderne. Selv om der sker en samling af specialerne, er regionerne meget aktive medspillere i lokalt forankrede sundhedsydelser. Regionerne burde frigøres fra Sundhedsstyrelsens jerngreb. I andre skandinaviske lande foregår udviklingen i dialog og gensidig respekt. Det eneste sygehus, der er fredet, er Nykøbing F. sygehus. Det vil ikke være sandsynligt, at Akutafdelingen i Holbæk vil eksistere fem år efter at regionen er nedlagt, og mange andre lokale funktioner vil blive centraliseret. Uddannelsesinstitutioner vil blive samlet til store campus og samlet vil det betyde en yderligere centralisering omkring de største byer. Et sådant Danmark kan ikke hænge sammen, og virksomheder samt handel ville være endnu mere truet i yderområderne. Bogen Udkantsmyten af Kaare Dybvad gør op med den forestilling, at centraliseringen og dermed affolkningen er en uundgåelig udvikling. Vi skal ikke langt ud fra Storkøbenhavn, før man møder døde landsbyer. Ingen skole, ingen købmand og ingen virksomheder. De er lukket inden for de sidste år. Ungdommen er for længst rejst til storbyen for at uddanne sig eller finde et job. Regionen gør en forskel, men indsatsen bør forstærkes. Det er en kamp at fastholde uddannelsesinstitutionerne og sundhedstilbuddene i lokalområderne. Kort sagt medvirke til, at udviklingen foregår på lige fod over hele regionen, som beskrevet i regionens udviklingsstrategi. Jeg kan på det varmeste anbefale Udkantsmyten af Kaare Dybvad. Den er dokumenteret og velskrevet, og den giver næring til at styrke sammenhængskraften. God påske med en god bog. side 6

7 Ny politik for forskning i Region Sjælland Af Ole Marqweis, formand for Kompetence- og forskningsudvalget Regionsrådet skal i junimødet tage stilling til en ny Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland. Der er tale om 2. generation af politik på området. Der er i den nye politik lagt op til stærkere og bredere forskning samt en tættere tilknytning til det innovative element inden for sundheds- og velfærdsområdet. Politikken fastlægger for de mål og ambitioner, som regionen står over for ved en fortsat udvikling af det forskningsfaglige miljø. Der tages afsæt i 6 temaer: Regionale satsninger - De 5 sygehuses ambitioner - Samarbejde om forskning - Forskningsmæssige karriereveje - Finansiering og infrastruktur - Styrket formidling. Som eksempler på regionale satsninger kan nævnes at der skal være fokus på forskning i folkesygdomme, kroniske lidelser, multisyge patienter og sygdomme med betydelig tyngde i antallet af patienter. Hvert sygehus, de 4 akutsygehuse samt psykiatrien, skal formulere en politik der tager afsæt i sygehusets afdelinger, befolkningsgrundlaget, ambitioner og forskningsaktivitet. Det er vigtigt for rekruttering af fagligt dygtigt personale til sygehusene, at der er mulighed for forskning på alle sygehusene. Samarbejdet med offentlige og private parter skal styrkes, så sundhedsforskningen udvikles i en ønsket retning til styrkelse af sygehusene og primær sektoren. Forskning er tæt forbundet med innovation, hvorfor det er målet, at også sundhedsforskningen er med til at fremme samarbejdet med private virksomheder f.eks. gennem brugen af offentlige og private samarbejder. Regionen deltager i den nationale portal En indgang for virksomheder og arbejder herigennem for et samarbejde med erhvervslivet om udvikling af f.eks. behandling og medicinsk udstyr. For regionen er det væsentligt at kunne tilbyde attraktive stillinger og karriereveje som led i professionalisering af sundhedsfaglige medarbejdere for at kunne matche kravene til behandling og pleje. Det er målsætningen, at regionen i 2018 har ansat en lærestolsprofessor, en klinisk professor eller en klinisk forskningslektor ved alle regionens specialer. Der ønskes årligt iværksat mindst 25 nye ph.d.-forløb i regionen. Ph.d.-forløb inden for MVU området (mellemlange videregående uddannelser) vil blive vurderet efter samme kriterier som tildeling af regionale ph.d.-forløb inden for LVU området (lange videregående uddannelser). Med bygningen af universitetssygehuset i Køge og regionens ambitioner for udvikling af forskningen er det afgørende, at forskningsfinansieringen styrkes gennem tilvejebringelse af såvel egne som eksterne midler. Det gøres dels ved indgåelse af samarbejdsaftaler om forskning og dels ved at søge eksterne finansieringskilder med henblik på gennemførelse af konkrete projekter. I 2013 har regionen brugt 200 mio. kr. i forskningens tjeneste. Det er målet, at der i 2018 er suppleret med 200 mio. kr. fra eksterne kilder. Regionens finansiering af forskning fra de forskellige kilder skal være synlig. Regionens somatiske og psykiatriske forskning skal komme borgerne til gode i form af forbedret behandling og pleje. Det er målet, at resultater fra forskningsprojekter hurtigere end tidligere indarbejdes i behandling og pleje - og det uafhængigt af, hvor forskningen er gennemført geografisk. Derfor skabes der et behov for formidling af forskningens resultater internt blandt regionens sundhedspersonale. Det er væsentligt, at der løbende formidles resultater af forskningen til regionens borgere det vil bidrage til at skabe tryghed og tillid til behandling og pleje. Der kan læses meget mere om forskningen i Region Sjælland på: side 7

8 Vi holder repræsentantskabsmøde den 5. maj Af Ida Marker, formand for regionsbestyrelsen For mig bliver det særligt, da det er mit første repræsentantskabsmøde som formand for regionens socialdemokrater. Jeg håber ikke, at det bliver det sidste. Det har været et utroligt spændende år med masser af udfordringer, for der er (som jeg har skrevet i et tidligere nyhedsbrev) stor forskel på at være formand i en stor kommunekreds og på at være organisatorisk formand for hele regionen. Jeg vil sige, at der er mindre direkte kontakt med medlemmerne, mindre direkte politisk arbejde og til gengæld væsentligt mere diplomati og mere pressekontakt involveret, end jeg havde forestillet mig fra starten. Det har altid været vigtigt for mig, at være i kontakt med de såkaldte almindelige medlemmer og jeg vil også fortsat gerne have tid og mulighed for at gå med på gadekampagner. Nu er man jo aldrig almindeligt medlem. Alene det at være medlem af et politisk parti er ikke almindeligt. Det gælder uanset om man er aktiv politiker, organisationsmenneske, deltager i diskussioner eller bare tror, man er almindelig. Derfor er vi alle sammen noget særligt og vores indsats er meget vigtig. Vi er alle sammen en form for ambassadører og meningsdannere, der hvor vi er. Men jeg vil også sige, at hverken kandidater, kredsformænd eller regionsrådspolitikere er kedelige! I er en fantastisk farverig flok af engagerede mennesker med masser af holdninger og vi vil alle det bedste. Til gengæld er vi ikke altid enige om, hvad det bedste er for borgerne og for vores parti. Så er det godt at der stadig er højt til loftet og plads til diskussioner og animeret samtale. Og jeg garanterer, at det går ikke altid stille af undervejs. PS: Repræsentantskabsmødet afholdes i Ringsted Kongrescenter den 5. maj fra kl Alle medlemmer kan deltage med taleret men det er kun delegerede, der har stemmeret. Vores statsminister Helle Thorning-Schmidt kommer og aflægger den landspolitiske beretning ved mødets start. side 8

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1 Fredag den 7. november 2014 (D) 1 15. møde Fredag den 7. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ændring af apotekerloven. (Friere adgang til oprettelse

Læs mere

DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ

DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ DE NØDVENDIGE HÆNDER TILLÆG TIL KOMMUNALBLADET NR. 18 1 FREDAG 19. OKTOBER 2007 HK/Kommunal præsenterer AVIS på disse 12 sider projektet De nødvendige hænder / GOD LÆSNING HK/Kommunal vil hvert år PRIS

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen FOA: Social- og sundhedssektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Det gode sundhedsvæsen med fokus på sygehusene Det gode sundhedsvæsen. er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere