Kunsten at arbejde og udvikle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten at arbejde og udvikle"

Transkript

1 Kunsten at arbejde og udvikle Kunsten at arbejde og udvikle af Lene Bornemann, Arts in Business og Gerda Hempel, Artlab Lederudvikling: Konflikter og forandringer 1.case Efter mødet med kunstnerne kom en af vores ledere, gav mig hånden som kursusleder og sagde, at oplevelsen simpelthen havde ændret hans syn på sig selv som leder, og at hvis han havde prøvet det her for 25 år siden, havde hans lederliv set helt anderledes ud. Eva Hertz, udviklingschef i REGION HOVEDSTADEN Klar kommunikation i ledergruppen 2.case Jeg synes, de aktive øvelser har givet god læring. Det var en utrolig positiv oplevelse. Nogle af lederne kommer på utrolig mange seminarer og får de samme historier. Her fik de en anden dimension, og det gjode, at alle syntes, de havde haft en god dag. Det har været utrolig positivt. Flemming Jensen, funktionschef i DONG ENERGY Kreativitet og samarbejde i lederteamet 3.case De kunstneriske processer er yderst relevante for den måde, hvorpå man løser opgaver i en videnvirksomhed. Jeg synes, at den form for øvelser er langt mere brugbar end de såkaldte overlevelseskurser. De kunstneriske processer tilbyder en unik mulighed for at træne personlige og sociale kompeten- 1/Februar 2007 Human Resource Management 1

2 Kunsten at arbejde og udvikle cer, såsom samarbejde, kommunikation, kreativitet og evnen til at tænke nyt og agere i forandrings-processer. Michael Nielsson, projektkoordinator i LANGEBÆK KOMMUNE Handlingsplaner via medarbejderinvolvering 4.case Det var et utrolig vellykket seminar. Seminaret fik ved evalueringen en score på 4.6 af medarbejderne på en skala fra 1-5 (1 er dårligt og 5 rigtig godt). Svarprocenten var tæt på 100 %, så det er et yderligere tegn på, at det har været en succes. Vi nedsatte efterfølgende arbejdsgrupper, der har fulgt op på handlingsplanerne med flotte resultater til følge. Lene Ljungqvist, afd.leder i NOVO NORDISK/ FACTOR VII QC LABORATORY Udviklingsprocesser Citaterne stammer fra ledere i forskellige typer virksomheder, der har entreret med professionelle kunstnere til at gennemføre udviklingsprocesser med deres ledere og ansatte. Kunstnerne har udviklet specialiserede ydelser til forskellige typer tidstypiske udfordringer i virksomheder. Kunstnerne i eksemplerne (skuespillere, instruktører, musikere, scenografer, performere) har det til fælles, at de alle har været tilknyttet kursusvirksomheden Artlab, enten som ansatte eller er blevet uddannet der. Og alle fire cases, og mange flere, beskrives yderligere i en casesamling, som findes på (medio januar 2007). Nogle af kunstnerne fungerer som selvstændige konsulenter, andre er tilknyttet konsulentfirmaet Arts in Business, som Artlab har haft et strategisk samarbejde med siden Eksemplerne uddyber vi her i artiklen, både hvad der i hovedtræk blev arbejdet med, og hvordan virksomhedens og kunstnerens efterfølgende kommentarer lød. Eksempler Derpå fortæller vi om Artlabs og Arts in Business s visioner og arbejde for at skabe yderligere udvikling i feltet til gavn for både kunstner og virksomhed som henholdsvis uddannende institution med anker i den professionelle kunst og som kommerciel virksomhed med udgangspunkt i virksomhedsperspektivet. 2 Human Resource Management 1/Februar 2007

3 Kunsten at arbejde og udvikle Men først et par perspektiverende ord på, hvorfor kunstnerne i disse år nu også når virksomheder på helt nye måder, som konsulenter og ikke kun som traditionelle kunstnere, der primært styrker virksomhedens repræsentative sider, dvs. malerier og skulpturer i omkring bygninger, musik til fester, skuespilleroplæsning til jubilæer mv. Hvilket fortsat er vigtigt for begge parter, men som ikke skal omtales yderligere i denne sammenhæng. 1. Kunstnerrollen og virksomheder under forandring Behov forstærkes Kunstnerne er på mange måder kommet på ny omgangshøjde med samfundet. Som man kan læse af eksemplerne, rammer kunstnernes arbejdsmetoder ifølge virksomhedslederne plet i forhold til nye udviklingsbehov og -processer. Behov som bare forstærkes, efterhånden som globalisering og udviklings- og forandringskrav trappes op. Så kunstnerne kan levere kunst til scenen den ene dag og deltage med kunstneriske ydelser til virksomheder den anden. Begge steder handler det om at skabe oplevelse og engagement, refleksion og nytænkning. En virksomhed er ikke et sted, hvor man bare modtager instrukser den enkelte ansatte må være konstant medskabende af en dynamisk og udviklingsrettet virksomhed. Og ledelsen har brug for nye metoder, der kan bibringe alle en fælles oplevelse af, hvad det vil sige, når det faktisk fungerer. Funktionelle sindbilleder, oplevelser, som man har tilegnet sig sammen og bagefter ejer i fællesskab i virksomheden. Hvor den enkelte får erfaring med løbende at kunne indgå i og etablere nye sammenhænge i virksomheden. Sammenhæng I vores optik handler det om, at mange flere har behov for at lære at skabe: at skabe sammenhæng, mening, forståelse, nærvær, øjeblikke af tidsløshed, samarbejde, fordybelse, flow, sanselighed, udsagn, erkendelse. Skabe nyt med fokus på mit helt eget samspil med omverdenen. At forstå sig selv som kommunikerende individ i foranderlige kontekster. Budskabet om altings foranderlighed er sivet helt ind. Og behovet for løbende at genskabe og genforstå sig selv, for at kunne følge med og for at føle sig motiveret, er lige så klart et behov, om end endnu ikke altid klart formuleret af den enkelte. 1/Februar 2007 Human Resource Management 3

4 Kunsten at arbejde og udvikle Derfor har kunstnerne fået fornyede roller i arbejdslivet: Som vejledere igennem kaotiske processer, som coaches i at kunne udtrykke sig personligt og engagerende, som rollemodeller i at kunne stimulere engageret samarbejde og vække specifikke følelser, og som specialister i at vække sanser, opnå nye erkendelser gennem oplevelser og som mestre i åben tænkning og foranderlighed. Involvering Mange virksomheder er allerede på. De forstår, at kunstnerne kan levere involverende produkter og processer, der fylder det behov for kreativitet, innovation, kommunikation og individuelt engagement og konstruktivt samarbejde, som både ledere og ansatte i private og offentlige virksomheder har brug for at træne. Globalisering og innovationspres, strukturreform og sammenlægninger betyder behov for nye værktøjer, som man kun sjældent har fået med sig fra sin uddannelse: Kunsten at håndtere stort forandringspres, at udvikle i flok, at finde frem til originale og produktive ideer at overvinde forskelle, at bruge sig selv som ressource og hinanden som sparringspartnere, at visionere og udarbejde produkter og samarbejdsformer, som den enkelte aldrig ville have kunnet udtænke alene. For rigtig mange mennesker giver det arbejdsglæde og engagement. Træne Her tilbyder kunsten en tradition, hvor den enkelte kan træne sine evner og derefter overføre til sit arbejde enten helt konkret eller i oversat form. Arts in Business og Artlabs mission er at udbrede kendskabet til de nye ydelser. Både til virksomheder, der skal have indsigt i, præcis hvilken palet af deres udfordringer, som kunstnerne kan arbejde med. Og til kunstnere, der har lyst til at specialuddanne sig til konsulenter med virksomheder som opdragsgiver. Derfor har vi blandt andet valgt sammen at udarbejde en ny samling cases, hvoraf vi her bringer de fire, der hører til de indledende citater. 4 Human Resource Management 1/Februar 2007

5 Kunsten at arbejde og udvikle 2. Fire cases om kunstnere i virksomheder 1. case: Lederudvikling konflikter og forandringer med personalet HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB, H:S Eva Hertz, udviklingschef i Region Hovedstaden (tidl. chef for H:S Lederprogram, Ph.d.) Birgitte Ohsten, skuespiller og Joost Alexander, skuespiller Udfordringen Lederudvikling 250 ledere skulle på et udviklingsforløb om konflikthåndtering og forandringsledelse som del af et internt skræddersyet lederudviklingsprogram for klinikchefer, ledende oversygeplejersker, ledende terapeuter og driftsledere i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Lederprogrammet hænger sammen med strategien for H:S. Eva Hertz: De 250 ledere er på næsthøjeste ledelsesniveau, svarende til ledere i mellemstore danske virksomheder, med op til 300 medarbejdere under sig og med tilsvarende store budgetter. Det er højt placerede ledere, der sidder lige under direktionerne. Aktiviteten Træning Eva Hertz: Det ene modul en hel dag handler om Konflikthåndtering. Vores ledere trænes i at tage udfordrende 1 til 1-samtaler med medarbejderne. De medbringer selv konfliktfyldte cases som relevant brændstof til undervisningen. I grupper på otte træner lederne deres individuelle case igennem efter en model, hvor skuespillere spiller forskellige typer medarbejdere overfor lederen. Birgitte Ohsten: Først viste vi en pilotscene med en case, der var relateret til deres arbejdsplads: en scene, hvor der var mange uafklarede konflikter, skjulte dagsordener og dårlig eller ingen konflikthåndtering. Ikke konflikter, der udelukkende var strukturelt betingede, men netop konflikter, hvor kommunikationen var dårlig og ubearbejdet. Deltagerne arbejdede derefter i netværksgrupper med en individuel case, som var aktuel eller havde været det inden for 1/Februar 2007 Human Resource Management 5

6 Kunsten at arbejde og udvikle de sidste par år. Casene var på forhånd ukendte for os, så konsulenten og skuespilleren interviewede først lederen om casen og hjalp med målsætningen for, hvad han/hun gerne ville arbejde med vedrørende sin egen kommunikation og evne til at håndtere konflikten. Det blev så gennemspillet og erfaringerne bearbejdet med den enkelte leder. Eva Hertz: Det andet modul handler om Forandringskommunikation. Vi har udarbejdet en kommunikationsmodel, hvor lederne skal formidle de væsentligste organisationsforandringer og samtidig opfatte/forstå og reagere på, hvad der sker i medarbejderne. Personalereaktion Skuespillernes rolle er at agere forskellige typer personalereaktioner på lederens kommunikation. Og det gør de så godt, at vores ledere bagefter siger: jeg kunne helt klart genkende, jeg kom helt op og køre eller det er ligesom ham i min afdeling. Det kører i to forløb: I det første skal lederen formidle et forandringsprojekt til én enkelt medarbejder. I det andet skal han holde et afdelingsmøde, og i afdelingsmødet er skuespilleren en medarbejder og har forinden coachet de øvrige kursister i hvilken rolle, de må spille, for at få forskellige reaktioner repræsenteret. Det bliver meget levende, og det er igen den følelsesmæssige erfaring og indsigt, lederne går hjem med bagefter. Røde ører og varme kinder, for de kan mærke, hvor svært det er, og hvor meget mere, de skal tænke igennem og forberede sig, før de hopper ud i de her situationer. Kropssprog Ting går sommetider meget hurtigt i sundhedsvæsnet, hvor man lige springer ind til møder og siger nogle meget, meget vigtige ting. På de her casegennemspilninger bliver det helt tydeligt, hvor vigtigt det er at forholde sig til, hvordan den enkelte vil tage imod forandringsbudskaber, og også at kunne aflæse deres reaktioner. Oplevelse & effekt Eva Hertz: Forløbet har kørt tyve gange. Det har været super, super godt, og jeg ved, at nogle af lederne efterfølgende har overført arbejdet med skuespillere til udvikling af deres egne mellemledere. Lige præcis i det her meget intellektualiserende miljø, er det utrolig værdifuldt, at skuespillerne bruger deres følelser så meget, fordi følelser og fornemmelser ikke er til at komme 6 Human Resource Management 1/Februar 2007

7 Kunsten at arbejde og udvikle udenom. Skuespillerne giver os den væsentligste feedback, fordi de er så dygtige til at være i kontakt med det, de mærker. Den feedback glider meget godt ned hos vores ledere. Selvforståelse En af vores ledere kom bagefter, gav mig hånden som kursusleder og sagde, at oplevelsen simpelthen havde ændret hans syn på sig selv som leder, og at hvis han havde prøvet det her for 25 år siden, havde hans lederliv set helt anderledes ud. Han havde fået en aha-oplevelse af, hvordan han virkede på andre. Sur og afvisende. Han fik det faktisk at vide på en pæn måde. Og det tog han til sig. Og det var man ikke sluppet godt fra, hvis man ikke havde været skuespiller, der havde brugt sin profession til at give den her slags feedback. Hvorfor kunstnere? Eva Hertz: Lederne er meget beærede og glade for at arbejde med skuespillere, og de synes, det virker mere professionelt end fx managementkonsulenter. Det særlige er, at skuespillerne hele tiden tager fat i det affektive og ikke kun taler kommunikationsteori. Så det er en helt anden form for læring. Vi har lavet et evalueringsskema hver eneste gang. Man kan score fra 1 [intet udbytte] til 5 [meget højt udbytte], og skuespillernes gennemsnit ligger altid over 4,5. Det er der intet andet, der har kunnet konkurrere med. 2. case: Klar kommunikation i ledergruppen DONG A/S Flemming Jensen, funktionschef, DONG ENERGY Birgitte Dam Jensen, teaterinstruktør Anne Friland, proceskonsulent (ARTS in BUSINESS) Udfordringen Flemming Jensen: DONG ligger geografisk to forskellige steder, på Sjælland og i Jylland. Og både fordi vi har meget travlt, og fordi vi er meget fokuseret på virksomhedens mål og resultater, har vi glemt at pleje vores relationer. Vi har haft nogle sammenstød. Derfor var det vigtigt, at vi fik ud- 1/Februar 2007 Human Resource Management 7

8 Kunsten at arbejde og udvikle viklet ledergruppen til at være indbyrdes mere nærværende og anerkendende end kommanderende også i forhold medarbejderne. Det, vi ville fokusere på, var kommunikation: Nærvær, dialog og kropssprog. Det var hovedopgaven. Aktiviteten Erfare Birgitte Dam Jensen: Vi havde valgt, at ledergruppen i stedet for få fortalt lange teorier om kropssprog og lytning, skulle erfare det på egen krop. De skulle have lejlighed til at mærke og erkende, hvordan nærvær og åbenhed påvirker kommunikationen. Det er måske i virkeligheden den eneste måde at lære, hvad kropssprog og lytning egentlig drejer sig om: at opleve effekten og erkende, om man har lyst til at blive og fortsætte dialogen, eller om man dybest set bare har lyst til at gå sin vej. Vores ambition var som sagt, at de både skulle mærke og erkende og derfor tog Anne Friland, proceskonsulenten, sig af, at de også fik snakket om deres oplevelser og fik dem sat i perspektiv til deres daglige samarbejde. Oplevelse & effekt Flemming Jensen: Efter workshoppen definerede vi nogle spilleregler i forhold til nærvær, forventninger og konfliktløsninger. Vi lavede et kort med en grøn og gul side, som vi bruger ved vores møder. Hvis man synes, at en af de andre gør det godt, viser man den grønne side, så ved vi alle sammen, at det er en anerkendelse af vedkommende. Og modsat, hvis det er den gule side af kortet. På den ene side af kortet har vi lavet den kommunikationsmodel, vi lærte på workshoppen. Vi har erfaret, at det er vigtigt for os at fastholde et fælles verdensbillede. Derfor arbejder vi nu på at få en fælles adfærd og følge de aftalte spilleregler, sådan at vi har fortsat fokus på anerkendelse af hinanden. Det koster jo ikke det store, men man vinder meget. Det har vi før i tiden ikke været så gode til. Hvorfor kunstnere? Flemming Jensen: Jeg synes, de aktive øvelser givet god læring. Det var en utrolig positiv oplevelse. Nogle af lederne kommer på utrolig mange seminarer og får de samme historier. Her fik de en anden dimension, og det gjorde, at alle syntes, de havde haft en god dag. Det har været utrolig positivt. Det kunne jeg tænke mig at prøve igen. 8 Human Resource Management 1/Februar 2007

9 Kunsten at arbejde og udvikle 3. case: Kreativitet og samarbejde i lederteamet LANGEBÆK KOMMUNE Michael Nilsson, projektkoordinator, Langebæk Kommune Mia Martinez, sanger og orkesterleder Gitte Klitgaard, proceskonsulent (ARTS in BUSINESS) Udfordringen Kommunen ønskede at styrke lederteamet før kommunalreformen. Vi valgte at afholde en workshop for de 27 ledere i Langebæk Kommune. Målet var at styrke ledernes kreativitet, forandringsparathed og samarbejde. Aktiviteten Improvisation Mia Martinez: I al slags teamwork har den enkelte et stort ansvar for, at helheden fungerer. I musik bliver dette gjort klart for enhver. Alle de mekanismer, der kan ligge under overfladen kommer op, så kan alle og enhver kan følge dem, når man skaber musik. Derfor er musik et genialt medie, hvis man ønsker at arbejde med den tavse viden. På workshoppen valgte vi at arbejde med improvisation, kreativitetsøvelser, korsang og den ultimative samarbejdsudfordring: at skabe en helt ny musical sammen på alt for lidt tid. I programmet var afsat tid til refleksion, dialog og forankring af de nye erkendelser i det fremtidige samarbejde. Michael Nilsson: Musicalopgaven gav deltagerne mulighed for at arbejde sammen på en anden måde, end man plejer at gøre. Der skulle samarbejdes efter improvisationens spilleregler, der kan sammenfattes som: Få det bedste ud af det, der er til stede. Det gav konkret og praktisk erfaring med, at det kan betale sig at være positiv og åben overfor hinanden og hinandens ideer. En erfaring, som deltagerne direkte kan tage med sig i deres daglige arbejde. Oplevelse & effekt Michael Nilsson: Den kunstneriske indfaldsvinkel til en forandringsproces gjorde, at ledere, der ikke er vant til at 1/Februar 2007 Human Resource Management 9

10 Kunsten at arbejde og udvikle forholde sig til en diffus størrelse som samspil, fik en meget værdifuld erfaring i de simple musikalske øvelser. Kunstneren greb nogle meget udfordrende processer an på en meget nænsom måde. Alle kan være med i et forløb, som har meget med virkeligheden at gøre. I den forstand er de kunstneriske processer yderst relevante for den måde, hvorpå man løser opgaver i en videnvirksomhed. Jeg synes, at den form for øvelser er langt mere brugbar end de såkaldte overlevelseskurser. De kunstneriske processer tilbyder en unik mulighed for at træne personlige og sociale kompetencer, såsom samarbejde, kommunikation, kreativitet og evnen til at tænke nyt og agere i forandringsprocesser. Hvorfor kunstnere? Leg Michael Nilsson: Der er meget leg, og det er jo for længst dokumenteret som en effektiv læringsmetode. Det er noget, som andre konsulenter ikke har med på samme måde som kunstnerne. Det er også et meget spændende aspekt, at de opgaver, kunstnerne stiller, udfordrer folks samarbejde omkring kreative processer. Og det kræver jo mere mod at overvinde psykiske barrierer end fysiske grænser. Nogle elsker forandringer og udfordringer, andre er dybt skeptiske, når man sætter en sådan proces i gang. Jeg synes, det var interessant at se, at skepsisen kunne vendes til accept. Vi har faktisk nogle udtalelser fra evalueringen, som viser, at nogle af dem, der på forhånd var mest skeptiske, efterfølgende var dem, der var mest positive. De syntes virkelig, at kurset kunne bruges til noget. 10 Human Resource Management 1/Februar 2007

11 Kunsten at arbejde og udvikle 4. case: Resultatgivende handlingsplaner via medarbejderinvolvering NOVO NORDISK, FACTOR VII QC LABORATORY Lene Ljungqvist, afdelingsleder Hanna Tyge Nylev, scenograf og Adam Løwert, performer Udfordringen I alt 60 medarbejdere fra Novo Nordisk Factor VII QC Laboratory var på 2-dages seminar for at behandle resultaterne af den årlige Q12 engagementmåling fra Gallup (Q=question). Lene Ljungqvist: Det var første gang vi brugte Q12, og det var derfor vigtigt for mig, at seminaret blev skræddersyet til formålet, og at vi fik lavet motiverende handlingsplaner. Beslutninger Da jeg kendte både Adam og Hanna fra tidligere opgaver, var jeg sikker på, at vi i fællesskab kunne lave et godt forløb. Vi startede op med tre små workshops á 30 minutters varighed i afdelingen, hvor kunstnerne var med til to. Den ene workshop handlede om feedback og anerkendelse, og den anden workshop handlede om betydningsfulde beslutninger. Efterfølgende var vi på afdelingsseminar på Helenekilde, et 2-dages internatforløb. Hanna Tyge Nylev: Jeg ville lægge ud med en stærk visuel oplevelse, som tog deltagerne igennem kunstneriske fordybelsesmetoder. Et miljøskifte med stærke sanseindtryk og plads til refleksion: At se noget nyt for at tænke noget nyt. At beslutninger skal føles rigtige. At forkælelse, ros og anerkendelse føles fantastisk begge veje! Og at forandring starter inderst inde hos sig selv, hvis man virkelig vil, tør, tror på det, lytter til det og handler på det. Og endelig: At det er så meget bedre med glæde og lyst inkluderet. Engagement I samarbejde med Lene Ljungqvist besluttede vi, at engagement og ejerskab skulle i centrum for at de forslag, der måtte komme på turen, rent faktisk også ville blive til noget, når de var hjemme igen. Aktiviteten Hanna Tyge Nylev: Selve seminariet havde jeg valgt skulle foregå på Helenekilde, et gammelt badehotel i Tisvilde. Ho- 1/Februar 2007 Human Resource Management 11

12 Kunsten at arbejde og udvikle tellet er smukt og ligger i en skøn natur. Førstedagen startede med en gåtur i små grupper i naturen. Vind, vand, sol, skov, strand og skrænt blev rutelagt med scenografiske tilføjelser på 12 udlagte poster med spørgsmål relateret til temaet. Her havde grupperne tid til refleksion og fælles dialog om Q12-resultaterne, og forbedringsforslag blev nedfældet i notesbøger. Hjemme igen på hotellet ventede en overraskelse. For hvordan tager man de bedste beslutninger? Hvordan sikres engagement og ejerskab for langvarige valg? Vores løsning: En time til at beslutte sig for den vigtigste forandring/beslutning med fødderne i fodbad og en engel som massøse, mens man skuer udover havet. Faglig vinkel Andendagen fulgte op med en mere faglig vinkel. Her skulle medarbejderne udarbejde konkrete handlingsplaner til at opnå de ønskede mål, de havde defineret dagen før. Støttet op med udarbejdelse af små animerede historier, som vi klippede sammen til en film, en fælles dokumentation af målsætningerne, af internatet og af stemningen. Oplevelse & effekt Lene Ljungqvist: Det var et utrolig vellykket seminar. Seminaret fik ved evalueringen en score på 4.6 af medarbejderne på en skala fra 1-5 (1 er dårligt og 5 rigtig godt). Svarprocenten var tæt på 100 %, så det er et yderligere tegn på, at det har været en succes. Forløbet har haft positiv betydning for vores videre arbejde med Q12. Vi nedsatte efterfølgende arbejdsgrupper, der har fulgt op på handlingsplanerne med flotte resultater til følge. Hvorfor kunstnere? Diversitet Lene Ljungqvist: Det er væsentlig for mig at arbejde sammen med kunstnere eller andre, der har et andet syn på tingene end jeg selv. Diversitet fremmer gode resultater. Jeg har en god forståelse for kunstnernes processer og synes, det er inspirerende at arbejde sammen dem. Kunstnerne kan være med til at udfordre mig på, om man ikke kan gøre tingene på en anderledes og sjovere måde. Jeg har formidlet konceptet videre til flere andre afdelinger på Novo Nordisk, som har været meget positive. Vi har brugt samme koncept for nylig for en gruppe ledere på Novo Nordisk. 12 Human Resource Management 1/Februar 2007

13 Kunsten at arbejde og udvikle Kunstnerne på vej Virksomhederne har tidligere udelukkende været aftagere af kunstnernes færdige produkter, primært til repræsentative sammenhænge. Som det fremgår af eksemplerne, er det nu også kunstnerne selv og det at arbejde med de kunstneriske processer, som både private og offentlige virksomheder finder stor værdi i. Den kunstner, der har dyb professionel kompetence og samtidig forstår at transformere sin indsigt og metode til en ny kontekst, kan levere noget helt unikt. Alejandra Mørk, Senior Vice President for International Product Development i Nycomed, har aftaget mere end tredive kunstneriske konsulentydelser og har samarbejdet med Artlab siden Hun udtrykker i koncentreret form noget af det, som afspejles af virksomhedernes mange positive egenevalueringer efter mødet med kunstnerne, og hvad mange ledere har sagt på forskellig vis om kunstnernes særkender: De kunstneriske tilgange gør, at mennesker bliver interesserede. De åbner for medarbejdernes nysgerrighed, for de menneskelige relationer og for opgaven, som medarbejderne står over for. [ ] Kunstnernes styrke er deres evne til hurtigt at gå ind i en problemløsning, frasortere de unødvendige informationer og nå frem til et løsningsforslag. Alejandra Mørk understreger også følgende pointe om de kunstnere, der skal arbejde med virksomheder: Det nytter ikke noget at bruge halvgode kunstnere som kunstneriske konsulenter. Det skal være kompetente professionelle kunstnere, der har noget erfaring og er 100 % inde i sit fagområde. Vores erfaring er, at efteruddannelse indenfor dette område skærper kvaliteten på de ydelser, kunstnere udbyder. Dels fordi kunstnerne får et større kendskab til virksomheders behov og udfordringer. Dels fordi kunstnerne finder frem til deres egne specialer og særlige ydelser inden for dette område og ikke mindst til, hvordan det bedst kommunikeres til andre faggrupper. Ikke alle kunstnere kan, skal eller ønsker at arbejde med dette felt. Vi anslår på Artlab, at cirka 20 % af de professionelle kunstnere efter efteruddannelse kan arbejde med konsulentydelser, der ligger tæt på deres primære kompetencer. Mens under 5 % vil kunne arbejde med mere komplekse processer. Under alle omstændigheder stiller det 1/Februar 2007 Human Resource Management 13

14 Kunsten at arbejde og udvikle høje krav til kunstneren evne til at formidle sit stof på engagerende, relevant og meningsskabende vis. Med de rette forudsætninger er kunstnerne i den grad på vej ind i mange nye funktioner og roller i forhold til virksomheder. Kunstnernes potentiale fremover Kunstneres arbejde med private og offentlige virksomheder er kun lige startet. De sidste 5 år har betydet udvikling og professionalisering af en række nye produkter og ydelser. Udover de nævnte cases er der en lang række af kunstneriske konsulentydelser, som har fundet fodfæste, for eksempel: Eksempler Forumteater (den mest veletablerede form i DK, med Dacapo Teatret som spydspids), hvor særlige virksomhedsproblematikker tages op i designede interaktive stykker på virksomheden med efterfølgende debat. Musikeren, der i samarbejde med en erhvervspsykolog, illustrerer og løser samarbejdsproblemer. Specialuddannede kunstnere, der faciliterer original idéudvikling med borgere og virksomheder i en region. Billedkunstneren, der faciliterer samarbejdsøvelser via maleprocesser. Instruktøren, der træner militæret i at klare gidselsituationer. Scenografen, der via en proces med kundens ansatte om individuelle præferencer leverer innovativ rumindretning med fokus på fælles værdier. Forfatteren, der forløser kreativitet og motivation via skriveprocesser. Vi er kun 5 minutter inde i timen, og mange nye produkter er undervejs. Potentialet er langt, langt større. Det kan vi mærke af den feedback, kunstnerne får på professionelle leverancer og ved praktikopgaver under efteruddannelse, hvor nye koncepter afprøves, og hvor den praktiske grundforskning finder sted. Hvad vil vi? Både Arts in Business og Artlab arbejder for koncepter og interaktionsformer imellem virksomheder og kunstnere, hvor der ikke er tvivl om, at det handler om at ar- 14 Human Resource Management 1/Februar 2007

15 Kunsten at arbejde og udvikle bejde med virksomhedens specifikke udfordringer, som direkte eller indirekte har med virksomhedens bundlinie at gøre herunder ledernes og medarbejderne udvikling. Koncepterne fokuserer på erhvervslivets muligheder for at styrke sine kompetencer og de enkelte medarbejderes ressourcer gennem anvendelse af kunstneriske processer og teknikker. Vi arbejder for, at området skal fungere på markedsvilkår, og at udvikling af nye produkter og processer skal stimuleres ved særlige initiativer. Vi ønsker, at virksomhederne skal opnå egentlig læring af de leverede processer. Underholdning er godt, og det må godt være sjovt, men både vores og virksomhedernes ambition er højere. Målet er at komme længere ind i virksomhedernes maskinrum. Vi arbejder for tværfaglig efteruddannelse af professionelle kunstnere, så de evner at omsætte deres kompetencer til faktisk læring i virksomhederne og kan agere på professionelt konsulentniveau. Vi arbejder for en national og international platform for alle typer kunstnere, der arbejder i virksomheder. Artlab på vej Artlab er Dansk Musiker Forbunds kursuscenter, der drives i fagligt samarbejde med Dansk Skuespillerforbund. Siden 2001 har Artlab arbejdet for at skabe nye efteruddannelser til professionelle kunstnere, der ønsker at arbejde med at løse bestemte opgavetyper for private og offentlige virksomheder. Vi har ønsket at stimulere en slags praktisk grundforskning i udviklingen af kunstneres tilbud til virksomheder. Vi har udviklet to pilotprojekter med støtte fra EU s Socialfond på i alt 6,2 millioner, ArtBizz og MAB: Moving Arts & Business. Uddannelserne involverede i alt 40 kunstnere og mere end 500 ledere og ansatte har været i berøring med projektet. Vi har herudover uddannet over 2000 kunstnere til nye jobs i og uden for kunsten, afholdt kurser for ledere og akademikere i kunstnerisk metode: improvisation, præsentationsteknik og skriv med power. 1/Februar 2007 Human Resource Management 15

16 Kunsten at arbejde og udvikle VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE: Artlab samarbejder med Arts In Business, Have PR og andre aktører i kunst & erhverv, og har siden 2001 samarbejdet med private og offentlige virksomheder omkring studieopgaver og kommercielle ydelser og produkter: Nycomed/Chr. Hansen/Novo Nordisk/DSB/Nokia/Telia /Kompan/Bispebjerg Hospital/Symphogen/Nesa/Nykredit/Coloplast/BIG/Geoteknisk Institut/Lundbeck/Gentofte politi/aalborg zoo/forbrugerrådet/aalborg Erhvervsråd/DJØF/Rambøll/Dansk Farmaceutforening/Ernst & Young/Jubii.com/H:S Apoteket/Topdanmark/Birkerød Kommune/Niraz/Unicon/DONG/Kommunernes Landsforening /Synoptik/m.fl. Desuden har vi udviklet og ledet en 2-dages oplevelseskonference med over 600 deltagere i Nordjylland fra de skandinaviske lande. Og er i 2007 på vej til at etablere et Artlab i Letland, som skal arbejde med kunstnere, virksomheder og oplevelsesøkonomi. SAMARBEJDE OM INNOVATION: I 2006 fik vi flere priser i Innovation Cup, og i 2007 udvider vi vores virksomhed med et landsdækkende innovationskorps af professionelle kunstnere, der skal stimulere virksomheders innovationskraft via langt stærkere inddragelse af brugere og medarbejdere. Vi er i gang med at finde samarbejdspartnere til dette udviklingsprojekt. Interesserede kan henvende sig til Gerda Hempel: Læs mere om Artlab på: Her kan du også hente den fulde casesamling og tilmelde dig vores nyhedsbrev. Arts in Business på vej ARTS in BUSINESS udvikler personlige og kreative talenter for kommunikation, ledelse og innovation hos ledere og medarbejdere. Derved skaber vi levende arbejdspladser med større arbejdsglæde! Vi træner ledere og medarbejdere på workshopforløb, der tilfører deltagerne en mere direkte adgang til egne ressourcer, nye handlemuligheder og personligt lederskab. 16 Human Resource Management 1/Februar 2007

17 Kunsten at arbejde og udvikle Vores faglige udgangspunkt er de kunstneriske arbejdsprocesser, hvis styrke er, at de inddrager både rationalitet, følelser, sanser og intuition. Hermed gives en unik mulighed for en talentudvikling, der integrerer kreative, personlige og sociale kompetencer i de faglige. Vi tilpasser vores læringsforløb efter hver enkelt kundes behov. Vi afholder løbende inspirationsarrangementer, hvor man kan opleve hvordan de kunstneriske arbejdsmetoder anvendes i ledertræning og udviklingsopgaver. Vi inviterer også tænkere og praktikere, der bidrager til forståelsen af de kunstneriske arbejdsprocessers roll e i vidensvirksomheder. Vi har bl.a. haft besøg af Alfred Josefsen, adm. direktør for Irma, Steen Hildebrandt, professor ved Handelshøjskolen i Århus, og senest af psykoterapeut Marianne Bentzen, der forsker i, hvordan hjernens funktioner påvirker vores måde at arbejde på. Lene Bornemann er stifter og leder af Arts in Business. Med baggrund i en lang lederkarriere i erhvervslivet senest som koncern marketing director i Deloitte har hun kastet sig over at skabe bro mellem kunst og erhverv så erhvervslivet kan få glæde af de mange ressourcer der ligger gemt i de kunstneriske processer. Læs videre her: 1/Februar 2007 Human Resource Management 17

18 Kunsten at arbejde og udvikle 18 Human Resource Management 1/Februar 2007

15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER. mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi

15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER. mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi 15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi MENNESKET I INNOVATION & OPLEVELSESØKONOMI virksomheder og kunstnere flytter virkeligheden Udfordres din virksomhed af globalisering

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

KONSULENTER. Med dette blad i hånden er KUNSTNEREN

KONSULENTER. Med dette blad i hånden er KUNSTNEREN Musikere tænker anderledes end andre. Det er videnskabeligt bevist. Og kunstnere griber generelt ofte tingene an på andre, mere kreative måder end fx folk fra erhvervslivet. Det potentiale musikere og

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Kreative alliancer. Kreative alliancer

Kreative alliancer. Kreative alliancer Alliance ML Bosch & Fjord OG Ordrup SkolE Bosch & Fjord er et samarbejde mellem billedkunstnerne Rosan Bosch & Rune Fjord Jensen. Bosch og Fjord har specialiseret sig i at udvikle koncepter og formgive

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere