Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartphone SGH-i600. Brugervejledning"

Transkript

1 Smartphone SGH-i600 Brugervejledning

2 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken? Lær telefonen at kende Installation af SIM-kortet Installation af batteriet Opladning af telefonen Sådan tændes og slukkes telefonen Grundlæggende funktioner Brug af startskærmen Menuen Start Indtastning af tekst Tilpasning af telefonen Brug af hurtigstarter Søgning efter objekter Låsning af tasterne Brug af et hukommelseskort (ekstraudstyr) Sådan tilføjes og fjernes programmer Administrere certifikater Nulstilling af telefonen Bruge onlinehjælp Synkronisering Installation af ActiveSync Tilpasning af forbindelsesindstillinger Tilslutning af telefonen til en computer Synkroniseringsoplysninger Tilpasning af synkroniseringsindstillinger

3 Indhold KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 Opkaldsfunktioner Sådan slås telefonfunktionerne til og fra Brug af opkaldsskærmen Foretage et opkald Avancerede opkaldsfunktioner Sådan besvares eller afvises et opkald Muligheder under et opkald Opkaldsrelaterede funktioner Tilpasning af telefonfunktioner Meddelelser og internettet Meddelelser Internet Explorer Pocket MSN RSS-læser Planlægning Kontaktpersoner Kalender D-Dag Opgaver Notesblok Talebesked Alarmer Verdensur Multimedier Kamera Windows Media Player Podcast Indholdshåntering

4 Indhold KAPITEL 8 KAPITEL 9 KAPITEL 10 KAPITEL 11 Ekstra programmer Spil Lommeregner Smart Converter Stopur Picsel Viewer Overførselsagent Filoversigt Opgavestyring Sådan oprettes en forbindelse Overførsel med Bluetooth Oprette forbindelse til en computer via USB Deling af internetforbindelse Oprette forbindelse til internettet eller dit netværk Brug af hurtige forbindelser via Wi-Fi Fejlsøgning Generelle problemer Opkaldsproblemer Problemer med strømforsyning og opladning Programproblemer Love og bestemmelser Oplysninger om SAR-certificering EU-oplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsforanstaltninger for strømforsyningsenhed Pleje og vedligeholdelse Microsoft-slutbrugerlicensaftale

5 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Læs disse forholdsregler, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, mens du kører. Parker først køretøjet. Sluk telefonen under tankning Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk telefonen ombord på fly Mobilenheder kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem ombord på fly. Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende signaler. Følg alle gældende retningslinjer og regler. 5

6 Forstyrrelser Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen. Vær opmærksom på særlige regler Overhold særlige regler, der er gældende for et område, og sluk altid telefonen i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan forårsage forstyrrelser eller fare. Vand Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd. Fornuftig brug Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt. Nødopkald Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten. Opbevar telefonen utilgængeligt for børn Opbevar telefonen og alle dens dele, herunder tilbehør, så det er utilgængeligt for små børn. 6

7 Tilbehør og batterier Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af ikkegodkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt. FORSIGTIG: Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger. Brug af høretelefoner ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader. Autoriseret service Telefonen må kun installeres og repareres af autoriseret personale. Hvis dette ikke overholdes, kan garantien bortfalde. Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under Vigtige sikkerhedsoplysninger" på side

8 1 Kom godt i gang Tillykke med din nye Smartphone! Dette kapitel hjælper dig med at konfigurere telefonen, oplade batteriet og lære dens forskellige elementer at kende. Hvad indeholder æsken? Æsken indeholder følgende: Telefon Datakabel til pc Batteri Oplader Cd-rom 1 Hurtigstart Du kan desuden købe følgende tilbehør til telefonen hos din lokale Samsung-forhandler: Biloplader/oplader Oplader Datakabel til pc Bluetooth-sæt med monoog stereohøretefoner Standardbatteri Almindelige høretelefoner Bluetooth-sæt med USB-dongle Håndfrit Bluetooth-sæt til bilen Bemærk: Æskens indhold og tilbehør fra din Samsungforhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder. 1. Indeholder Microsoft ActiveSync-software, tilføjelsessoftware og programmer. 8

9 Kom godt i gang Lær telefonen at kende Set forfra Følgende tegning viser telefonens vigtigste elementer: Tænd/sluk (langt tryk)/ Genvejsliste (kort tryk) Lydstyrketaster Høretelefoner/ strømadapter/stik til USB- eller datakabel OK Venstre funktionstast (VF) Startside (kort tryk)/ Opgavestyring (langt tryk) Send (kort tryk)/ Højtalertelefon (langt tryk under et opkald) Forreste kameraobjektiv Højtaler Skærm 4-vejs navigationstast Højre funktionstast (HF) Tilbage/slet Afslut (kort tryk)/ lås tast (langt tryk) Indbygget komplet tastatur Mikrofon Bemærk: Tastaturets udseende afhænger af dit land. 9

10 Kom godt i gang Set bagfra Port til microsd -kort Hjul/hurtigstarter (langt tryk) Tilbage/slet (kort tryk)/ kameratast (langt tryk) Ekstern højtaler Bageste kameraobjektiv Spejl Batterilåg Telefonens taster Tast Beskrivelse Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Åbner skærmen Genvejsliste. Skifter til startskærmen fra et program. Holdes nede for at åbne Opgavestyring. Udfører den kommando, der vises på skærmen umiddelbart over tasten. Lukker den aktuelle menu og vender tilbage til den forrige menu eller skærm. Sletter tegn under indtastning at tekst. 10

11 Kom godt i gang Tast Beskrivelse Ruller gennem en liste. Flytter markøren under indtastning af tekst. Bekræfter et valg eller en indtastning. Åbner opkaldsskærmen. Foretager eller besvarer et opkald. Holdes nede for at aktivere højtalerfunktionen under et opkald. Afslutter et opkald. Lukker den aktuelle menu og vender tilbage til den forrige menu eller skærm. Holdes nede for at låse tasterne. ~ Bruges til at indtaste tal, tegn og symboler. Sletter tegn. Bruger tegnene på den øverste del af tasterne under indtastning af tekst. Bekræfter et valg eller en indtastning. Indsætter en ny linje under indtastning af tekst. Skifter mellem store og små bogstaver under indtastning at tekst. Skifter fra teksttilstand til 123-tilstand og tilbage igen eller skifter indtastningstilstand. Indsætter et mellemrum mellem tegn. Holdes nede for at indsætte en international landekode. 11

12 Kom godt i gang Tast Beskrivelse Holdes nede for at aktivere eller deaktivere profilen Lydløs fra startskærmen. Åbner programmet Meddelelser. Justerer lydstyrken. Slår ringefunktionen fra under et indgående opkald. Holdes nede for at afvise et opkald. Holdes nede for at åbne Voice Assist. (Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af din tjenesteudbyder.) Vender tilbage til den forrige skærm. Holdes nede for at åbne et bestemt program. Ruller gennem en liste, når der drejes på hjulet. Bekræfter et valg eller en indtastning. Holdes nede for at åbne hurtigstarter. Installation af SIM-kortet Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester og meget andet. Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for små. SIM-kortet og dets kontakter kan let tage skade af ridser og må ikke bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer det. Når du sætter SIM-kortet i, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, før du tager batteriet ud. 12

13 Kom godt i gang Isætte SIM-kortet 1. Tag låget til batteriet af. 2. Skub SIM-kortet på plads som vist, og sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen. Fortsæt med at isætte batteriet. Se næste side. Fjerne SIM-kortet SIM-kortet tages ud ved at skubbe det ud af holderen som vist. 13

14 Kom godt i gang Installation af batteriet Telefonen får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Isætte batteriet 1. Tag låget til batteriet af, hvis det er nødvendigt. 2. Sæt batteriet i batterirummet som vist. 3. Sæt låget til batteriet på igen. 14

15 Kom godt i gang Fjerne batteriet 1. Hvis telefonen er tændt, skal du holde nede (i øverste venstre hjørne), indtil telefonen slukker. 2. Tag låget til batteriet af. 3. Tag batteriet ud af telefonen. Opladning af telefonen Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Brug opladeren til at lade batteriet op, og brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger en forkert oplader, kan telefonen tage skade, og den dækkes ikke af garantien. Bemærk: Før du bruger telefonen første gang, skal batteriet lades helt op. Det tager ca. 200 minutter at lade et afladt batteri helt op. Du kan bruge telefonen, mens batteriet lader op, men det giver en langsommere opladning. 1. Slut opladeren til stikket i venstre side af telefonen. 15

16 Kom godt i gang Bemærk: På nedenstående tegning ses, hvordan adapteren tilsluttes korrekt. Sørg for, at pilen på opladeren er synlig og peger mod telefonen for korrekt tilslutning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan porten tage skade, og telefonens garanti kan falde bort. 2. Slut opladeren til en almindelig stikkontakt. Når opladningen er færdig, skal du tage opladeren ud af stikkontakten. 3. Tag opladeren ud af telefonen. Bemærk: Batteriet må ikke fjernes under opladning. Dette kan medføre funktionsfejl og beskadige telefonen. 16

17 Kom godt i gang Advarsel om lavt batteriniveau Når batteriet er ved at være tomt, og der kun er få minutters taletid tilbage, høres en advarselstone, og meddelelsen "Meget lavt niveau, batteri 1" vises med jævne mellemrum på skærmen, og batteriikonet ( ) vises. Baggrundslyset slukkes for at spare på batteriet. Når batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Sådan tændes og slukkes telefonen Hold nede for at tænde telefonen. Telefonen opretter forbindelse til nettet og modtager et signal. Du kan nu foretage og besvare opkald og bruge telefonens programmer. Hold nede for at slukke telefonen. 17

18 2 Grundlæggende funktioner Dette kapitel indeholder grundlæggende oplysninger om brug af telefonen, f.eks. tilpasning af telefonen og brug af onlinehjælpen. Brug af startskærmen Når du tænder for telefonen, vises den inaktive skærm kaldet startskærmen. Du kan få adgang til denne skærm ved at trykke på i et vilkårligt program. Statuslinje Øverst på skærmen vises statuslinjens ikoner, der angiver telefonens aktuelle status. Følgende er eksempler på de statusikoner, der vises: Ikon Beskrivelse Viser signalstyrken. Du kan også få vist følgende servicestatus: : Du er uden for dækningsområdet. : Telefonfunktionerne er slået fra. Vises under et opkald. Vises under et dataopkald. Vises, når det aktuelle opkald er parkeret. Vises, når en GPRS-forbindelse er tilgængelig på netværket. Når en GPRS-forbindelse er aktiv, vises. 18

19 Grundlæggende funktioner Ikon Beskrivelse Vises, når du roamer uden for dit eget net og er logget på et andet GPRS-netværk. Vises, når en 3G-forbindelse (UMTS) er tilgængelig på netværket. Vises, når Wi-Fi er slået til. Viser også Wi-Fiforbindelsens status: : Telefonen opretter forbindelse til et Wi-Finetværk. : Et dataopkald er i gang via en Wi-Fiforbindelse. Viser batteriniveauet. Jo flere søjler, der vises, jo mere strøm er der tilbage. Når batteriniveauet er meget lavt vises. Vises når ringetypen er indstillet til Stille i den aktuelle profil, eller ringetonen er indstillet til Ingen i Lyde. Yderligere oplysninger findes på side 27. Vises når ringetypen er indstillet til Vibrer i den aktuelle profil, eller ringetonen er indstillet til Vibrer i Lyde. Vises også, når profilen Lydløs er aktiveret. Yderligere oplysninger findes på side 27. Angiver, at du kan foretage opkald med telefonlinje 1 eller 2 (netværkstjeneste). Vises, når du roamer uden for dit eget netværk og er logget på et andet netværk. 19

20 Grundlæggende funktioner Ikon Beskrivelse Vises, når Bluetooth er aktiveret. Yderligere oplysninger findes på side 146. Vises, når et par Bluetooth-høretelefoner er sluttet til telefonen. Vises, når der opstår en fejl under synkroniseringen. Vises, når der er modtaget en SMS eller MMS. Vises, når der er modtaget en onlinemeddelelse. Vises, når der er modtaget en ny stemmemeddelelse. : En ny stemmemeddelelse på linje 1. : En ny stemmemeddelelse på linje 2. : En ny stemmemeddelelse på begge linjer. Vises, når der er et ubesvaret opkald. Vises, når du har valgt at viderestille indgående opkald til et andet nummer. Få vist oplysninger fra startskærmen Du kan gøre følgende fra startskærmen: Få vist servicestatus og aktuel tid og dato Få vist kommende aftaler Få vist ulæste meddelelser Åbne listen over kontaktpersoner Åbne de senest brugte programmer Skifte indstilling for en profil 20

21 Grundlæggende funktioner Sådan får du vist oplysninger fra startskærmen: 1. Brug navigationstasterne eller hjulet til at rulle til det ønskede objekt på startskærmen, og tryk på. 2. Åbn objekter i det valgte program. Yderligere oplysninger om disse objekter findes under de pågældende afsnit i denne vejledning. 3. Tryk på eller for at vende tilbage til startskærmen. Tilpasse startskærmen Du kan tilpasse startskærmen efter dine ønsker. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Skærm Startskærm. 3. Tryk på navigationstasten Op eller Ned for at rulle til en funktion, og tryk på navigationstasten Venstre eller Højre for at skifte indstilling. Følgende funktioner er tilgængelige: Startskærmlayout: Vælg det udseende, der skal bruges til startskærmen. Bemærk: Layouten Drejehjul viser muligvis ikke al information, og kan give begrænset adgang til visse filer. Farveskema: Vælg det farveskema, der skal bruges til startskærmen. Baggrundsbillede: Vælg et billede, der skal bruges som baggrundsbillede på startskærmen. Timeout: Angiv, hvor længe der skal gå, før telefonen vender tilbage til startskærmen, når den ikke bruges. 21

22 Grundlæggende funktioner 4. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. Menuen Start Menuen Start giver adgang til alle programmer på telefonen. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen for at åbne menuen Start. Du kan skifte visningstype for menuen Start. Tryk på funktionstasten Start, og vælg Indstillinger Skærm Start Menustil. Vælg den ønskede indstilling. Åbne programmer eller mapper Rul til et program eller en mappe ved at trykke på navigationstasterne, og tryk på for at åbne. Skifte mellem programmer Telefonen understøtter multitasking. Du kan køre flere programmer samtidig og skifte fra et program til et andet. Tryk på eller fra et program for at skifte til startskærmen. Åbn derefter et andet program via menuen Start eller hurtigstarter. Bemærk: Telefonen understøtter flere PDP'er, så du kan aktivere flere dataforbindelser samtidig. Du kan f.eks. bruge MMS-tjenesten, mens du browser på internettet. Hvis et netværk ikke understøtter flere PDP'er, skal du afslutte den aktuelle dataforbindelse for at kunne etablere en ny dataforbindelse. 22

23 Grundlæggende funktioner Lukke programmer Du kan bruge Opgavestyring til at afslutte åbne programmer. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen, og vælg funktionstasten Flere. 2. Vælg Værktøjer Opgavestyring. 3. Rul til et program, og tryk på funktionstasten Stop. Hvis du vil lukke alle kørende programmer, skal du trykke på funktionstasten Menu og vælge Stop alt. Indtastning af tekst Telefonen er udstyret med et komplet tastatur, der gør det hurtigt og let at indtaste tekst. Du kan indtaste tekst på samme måde som med et computertastatur. Tasterne er påtrykt alfabetet på den nederste halvdel og tal og symboler på den øverste halvdel. Tryk på den tast, der svarer til det tegn, som du vil indtaste. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Du kan flytte markøren ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på for at slette et tegn. Du kan også bruge følgende taster: : Sletter tegn. : Begynder på en ny linje. : Skifter mellem små og store bogstaver. 23

24 Grundlæggende funktioner : Bruges til at skifte indtastningstilstand. Du kan skifte mellem ABC-tilstand og T9-tilstand, der viser mulige ordvalg for dine indtastninger. Du kan også indtaste tal og symboler ved at vælge 123-tilstand og symboltilstand. Med funktionen Sprog, kan du skifte sprog for T9-tilstand. Tilpasning af telefonen Du kan tilpasse telefonens indstillinger efter dine behov. Operatørindstillinger Brug denne menu til at angive en tjenesteudbyder ifølge det USIM/SIM-kort, som du bruger. Når du har valgt en tjenesteudbyder, slukkes og tændes telefonen automatisk. Derefter kan du se de profiler, der svarer til tjenesteudbyderen i forbindelsesmenuerne. Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne funktion vises. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Operatørindstillinger. 3. Vælg den ønskede indstilling i hvert felt. 4. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. 24

25 Grundlæggende funktioner Regionale indstillinger Du kan ændre formatet for tal, valuta, Tid og dato, så det passer til det aktuelle land. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Flere... International. 3. Vælg den ønskede indstilling i hvert felt. 4. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. 5. Hvis du ændrede indstillingen for Sprog eller Landestandard, skal du trykke på funktionstasten OK. Derefter skal du slukke telefonen og tænde den igen, før ændringerne træder i kraft. Indstillinger for tid og dato Indstillingen Dato og klokkeslæt gør det muligt at indstille datoen, klokkeslættet og tidszonen. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Dato og klokkeslæt. 3. Vælg tidszone, aktuel dato og aktuel tid. Du kan også slå Opdatering af tidszone til med Venstre eller Højre navigationstast. 4. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. Bemærk: Du kan ændre det klokkeslæt- og datoformat, der vises under International. 25

26 Grundlæggende funktioner Indstillinger for strømforbrug Du kan spare strøm ved at tilpasse timeout-indstillingerne for skærmen og baggrundslyset på tastatur og skærm samt justere skærmens lysstyrke. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Strømstyring. 3. Vælg indstillinger for strøm: Batteri: Du kan se, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Baggrundslys-timeout på batteri: Du kan vælge, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, når du ikke bruger telefonen. Baggrundslys-timeout på strøm: Du kan vælge, hvor længe baggrundslyset skal være tændt under opladning. Skærm-timeout: Du kan vælge, hvor længe skærmen skal være tændt. Under standby går telefonen i dvaletilstand efter en bestemt periode uden aktivitet, hvilket begrænser strømforbruget til et minimum. Skærmens lysstyrke: Du kan justere skærmens lysstyrke. Baggrundslys for tastatur til: Vælg Altid eller Brugerdefineret tid. Hvis du har valgt Brugerdefineret tid, skal du indtaste et starttidspunkt og et sluttidspunkt. 4. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. 26

27 Grundlæggende funktioner Indstillinger for tilgængelighed Du kan konfigurere indstillingerne for at øge tilgængeligheden af telefonens funktioner. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Tilgængelighed. 3. Vælg de ønskede indstillinger. Systemskriftstørrelse: Du kan indstille skærmens skriftstørrelse. Bekræftelsestimeout: Du kan indstille en forsinkelse for timeout af en ubekræftet handling. 4. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. Lydindstillinger Du kan tilpasse lydindstillinger for forskellige handlinger på telefonen. Indstille lyde og meddelelser Telefonen har forskellige måder at gøre dig opmærksom på ting, der skal gøres, indgående meddelelser eller tastetryk. Hvis du f.eks. har oprettet en aftale, får du meddelelse på en af følgende måder: Der afspilles en lyd, som du kan vælge. Telefonen vibrerer. Du kan ændre telefonens lyde ved at vælge typer eller lyde for hver hændelse. 27

28 Grundlæggende funktioner Sådan vælges en ringetone for opkald: 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Lyde Ringetone. 3. Vælg den ønskede ringetone. 4. Tryk på funktionstasten Udført. Sådan vælges påmindelsestyper og -lyde: 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Lyde Andre lyde. 3. Vælg den hændelse, der skal angives en lyd til. 4. Vælg påmindelsestype eller ringetone. 5. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. Bemærk: Du kan oprette forbindelse til internettet og overføre ringetoner i.wav- eller.mid-format. Hvis du vil bruge en.mp3- eller.wma-fil som ringetone, skal den gemmes i en mappe på Lager eller Lagerkort. Skifte lydprofil Du kan bruge Profiler til at justere og tilpasse telefonens toner for forskellige hændelser eller miljøer og derefter bruge indstillingerne som en gruppe. Den aktuelt valgte profil vises på startskærmen. 28

29 Grundlæggende funktioner Sådan ændres en profil: 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Profiler. Listen over profiler åbnes. 3. Vælg den ønskede profil. Hvis du vælger Automatisk, skifter profilen automatisk mellem Normal og Møde afhængigt af dine kalenderaktiviteter. Bemærk: Du kan hurtigt ændre profilen. Tryk på, og vælg den ønskede profil på genvejslisten. Hold nede på startskærmen for hurtigt at slå profilen Lydløs til eller fra. Sådan tilpasses en profil: 1. Rul til den ønskede profil på skærmen Profiles. 2. Tryk på funktionstasten Menu, og vælg Rediger. 3. Rediger indstillingerne i hvert felt. De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte profil. 4. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. Bemærk: Hvis du vil ændre alle profilindstillinger til deres standardindstillinger, skal du trykke på funktionstasten Menu på profillisten og vælge Nulstil til standard. Hvis du indstiller ringetypen til Lydløs eller Vibrer for profilen Hovedtelefon, skal du besvare opkald manuelt, selvom funktionen Autosvar efter er slået til. 29

30 Grundlæggende funktioner Ejeroplysninger Ejeroplysninger identificerer telefonens ejer eller bruger. Indstil dine kontaktoplysninger, hvis du skulle miste telefonen. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Flere... Ejeroplysninger. 3. Udfyld tekstfelterne. 4. Tryk på funktionstasten Udført, når du er færdig. Indstille fejlrapportering Telefonen har en funktion til rapportering af fejl, der gør dig opmærksom på fejl i et program, der kan medføre systemfejl på telefonen. Du kan slå denne funktion til og fra. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Flere... Fejlrapportering. 3. Vælg Aktiver eller Deaktiver, og tryk på funktionstasten Udført. Sikkerhedsindstillinger Indstillingerne i Sikkerhed gør dig i stand til at beskytte telefonen og dit SIM-kort mod uautoriseret brug. 30

31 Grundlæggende funktioner Låse telefonen Du kan beskytte telefonen ved at bruge låsefunktionen. Når funktionen er aktiveret, låses telefonen automatisk efter et bestemt tidsrum uden aktivitet. Bemærk: Selvom telefonen er låst, kan du stadig modtage opkald. Sådan låses telefonen: 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Sikkerhed Enhedslås. 3. Vælg Giv besked, hvis enheden ikke anvendes i, og angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den låser sig selv, når den ikke bruges. 4. Rul til feltet Adgangskodetype, og vælg en type adgangskode. Enkel pinkode: Brug en numerisk adgangskode. Adgangskoden skal mindst indeholde 4 tegn. Stærk alfanumerisk: Brug en alfanumerisk adgangskode. Adgangskoden skal mindst indeholde 7 tegn, hvoraf mindst 3 skal være med store eller små bogstaver, tal eller tegnsætning. 5. Indtast en adgangskode i feltet Adgangskode. 6. Indtast den samme adgangskode i feltet Bekræft adgangskode for at bekræfte den. 7. Tryk på funktionstasten Udført. 31

32 Grundlæggende funktioner 8. Tryk på funktionstasten Ja. Bemærk: Tryk på, og vælg Enhedslås fra genvejslisten for at låse telefonen manuelt. Sådan låses telefonen op: 1. Tryk på funktionstasten Lås op på startskærmen. 2. Indtast adgangskoden, og tryk på funktionstasten Udført. Aktivere PIN-kode til SIM Når SIM PIN er aktiveret, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med telefonen, hver gang du tænder telefonen eller sætter SIM-kortet i en anden telefon. Det betyder, at personer, der ikke har PIN-koden, ikke kan bruge telefonen uden din tilladelse. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Sikkerhed Aktiver SIM-pinkode. 3. Indtast PIN-koden, og tryk på funktionstasten Udført. Låse SIM-kortet Når SIM-låsen er aktiveret, kan telefonen kun bruges med det aktuelle SIM-kort. Hvis du vil bruge et andet SIM-kort, skal du indtaste adgangskoden til SIM-låsen. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Sikkerhed Aktiver SIM-lås. 32

33 Grundlæggende funktioner 3. Indtast en adgangskode til SIM-kortet, og tryk på funktionstasten Udført. 4. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte den, og tryk på funktionstasten Udført. Ændre PIN2-koden PIN 2-koden bruges til bestemte funktioner, der understøttes af SIM-kortet. Du kan ændre den PIN2-kode, der fulgte med SIM-kortet til en ny. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Sikkerhed Skift pinkode2. 3. Indtast den aktuelle PIN2-kode i feltet Gammel pinkode og den nye PIN-kode i feltet Ny pinkode. Indtast derefter den nye PIN-kode igen i feltet Bekræft ny pinkode. 4. Tryk på funktionstasten Udført. Skifte adgangskode for opkaldsspærring Du kan ændre den standardadgangskode til opkaldsspærring, som du fik af tjenesteudbyderen. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Flere... Sikkerhed Skift adgangskode til opkaldsspærring. 3. Indtast den gamle adgangskode, derefter den nye, og bekræft til sidst den nye. 4. Tryk på funktionstasten Udført. 33

34 Grundlæggende funktioner Indstille sidetasten Du kan ændre det program, der er tildelt den brugervenlige funktionstast,, til dit yndlingsprogram. 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Vælg Indstillinger Indstillinger for sidetast. 3. Vælg det ønskede program. 4. Tryk på funktionstasten Udført. Indstillinger for menugenveje Hvis du har indstillet Start Menustil til Liste, kan taltasterne bruges som genvejstaster, der giver direkte adgang til bestemte programmer i menuen Start. Bemærk: Du kan også tildele telefonnumre, -adresser eller websider i Kontaktpersoner til taltaster som hurtigopkaldsnumre. Yderligere oplysninger om indstilling af hurtigopkaldslisten findes på side 61. Tildele en tast en genvej 1. Tryk på funktionstasten Start på startskærmen. 2. Rul til det program, som du vil tildele en tast. 3. Tryk på funktionstasten Menu, og vælg Nyt hurtigopkald. 4. Indtast eventuelt et navn i feltet Navn. 5. Vælg en placering i feltet Tastaturtildeling, og tryk på funktionstasten Udført. 34

35 Grundlæggende funktioner Åbne en menu via en genvejstast Du kan bruge følgende fremgangsmåder fra startskærmen: Hold taltasten nede for encifrede genvejstaster. Tryk på den første taltast, og tryk derefter på den anden taltast og hold den nede for tocifrede genvejstaster. Brug af hurtigstarter Telefonen indeholder en hurtigstarter, der gør det muligt at oprette genveje til foretrukne programmer, websteder, filer og mapper og åbne dem hurtigt. Sådan åbnes hurtigstarteren: I inaktiv tilstand: Tryk på hjulet og hold det nede. Hurtigstartervinduet vises i højre side af skærmen. Føje objekter til hurtigstarteren 1. Vælg ikonet Rediger ( ) i hurtigstartervinduet. 2. Tryk på funktionstasten Menu, og vælg Tilføj den objekttype, der skal tilføjes. 3. Vælg et program, et bogmærke, en fil eller en mappe. 4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje andre objekter. 5. Tryk på funktionstasten Udført. Åbne objekter fra hurtigstarteren I hurtigstartervinduet: Tryk på navigationstasten Op eller Ned for at rulle til det ønskede objekt, og tryk på. 35

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Serenata. Vejledning

Serenata. Vejledning Serenata Vejledning 2 Om denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner. Før du læser vejledningen, bør du kende betydningen af følgende symboler:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opsætning af forbindelse til UC Lillebælts Exchange server på en mobiltelefon med Windows Mobile

Opsætning af forbindelse til UC Lillebælts Exchange server på en mobiltelefon med Windows Mobile Opsætning af forbindelse til UC Lillebælts Exchange server på en mobiltelefon med Windows Mobile Denne vejledning beskriver hvordan din mobiltelefon skal sættes op så du får forbindelse til UC Lillebælts

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Indhold HTC Desire S... 1

Indhold HTC Desire S... 1 HTC Desire S Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire S, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING

SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING SmartVision & SmartVision Plus Brugervejledning (Rev. 2.6 version SW 1826) 1 Introduktion Tillykke med din nye SmartVision eller SmartVision Plus smartphone.

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk DANSK 3 Kortfattet Instruktion - Dansk Velkommen til en verden af Android TM NGM. Tak for dit køb af NGM Dynamik Stylo. Med denne enhed kan du få adgang til de mange funktioner i Android TM OS 4.2.1 Jelly

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere