Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brugervejledning T280i

2 Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på Besøg hvis du har brug for produktsupport. Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: > Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk på navigeringstasten til venstre. Tryk på navigeringstasten til venstre. Bemærk Tip Advarsel Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Det er ikke sikkert, at alle menuerne og funktionerne er tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. 2

3 Klargør telefonen Sådan isætter du SIM-kortet og batteriet 1 Fjern batteridækslet. Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 2 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. Tving ikke batteridækslet på plads. Lad batteridækslet glide forsigtigt på telefonen, og luk det. 3

4 Oplad batteriet 1 Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Slut laderen til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at tænde skærmen. 2 Vip stikket opad, hvis du vil fjerne opladeren. Telefonen kan anvendes under opladningen. Du kan oplade batteriet i mere eller mindre end 2,5 timer. Batteriet bliver ikke beskadiget, selvom opladningen afbrydes. 4

5 Sådan tænder du telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Angiv din PIN-kode, hvis du bliver bedt om det. Vælg Slet for at rette fejl. 3 Vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5 Indtast klokkeslættet og datoen, og vælg Gem. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn på skærmen. Dette kaldes standby. Nu kan du foretage eller modtage opkald. 5

6 SIM og PIN SIM-kort Det SIM-kort (Subscriber Identity Module), du modtager fra din netoperatør, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren, inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen. Kontakterne kan også gemmes i telefonens hukommelse. Se Kontakter på side 17. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, medmindre den starter med et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange i træk, vises PIN spærret. Tast PUK-koden, operatøren gav dig. Du kan låse telefonen op ved at indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). 6

7 Menuoversigt Ekstra Internet FM-radio Kamera Beskeder Alarmer Opkald Kontakter Kalender, Timer, Stopur, Regnemaskine, Spil, Mine filer Webside, Bogmærker, Gå til URL, Vis, Avanceret Tag billede, Kamerabill., Diasshow, Indstillinger Skriv ny, Indbakke, Ring talemedd., Kladder, Sendte medd., Gemte meddel., Skabeloner, Slet meddelelser, Indstillinger, Hukommelsesstatus Opkaldsliste, Tid og beløb, Opkaldsindst. Vis kontakter, Find kontakt, Tilføj kontakt, Mit nummer, Talemeddelelse, Slet kontakter, Hurtigkald, Kopier kontakter, Send kontakter, Indstillinger Indstillinger Lyde og alarmer, Baggrund, Tema, Tid og dato, Sprog, Bluetooth, Vælg net, Internetindst., Avanceret, Telefonstatus Nogle menuer og ikoner i dette dokument kan variere afhængigt af operatør, net og abonnement. 7

8 Oversigt over telefonen Stik til håndfri stereo og batterioplader Navigeringstast med genveje Valgtast Opkaldstast Lydstyrketaster Afslut opkald-tast/ afbrydertast Tastelås 8

9 Netdækning Netdækning Batteristatus Netsøjlerne viser styrken af GSM-nettet i dit område. Prøv at gå til et andet sted, hvis du har problemer med at ringe op, og netdækningen er dårlig. Intet net betyder, at du ikke er inden for et nets rækkevidde. = God netdækning = Gennemsnitlig netdækning Batteristatus = Telefonens batteri er fuldt opladet = Telefonens batteri er tomt 9

10 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Batteriikon. Et helt grønt ikon betyder, at batteriet er helt opladet Du har mistet et opkald Viderestil opkald er aktiveret Telefonen er indstillet til lydløs Tastaturet er låst Du har modtaget en SMS Du har modtaget en MMS En alarm er aktiveret Igangværende opkald Højttaleren er slået til FM-radioen spiller Bluetooth funktionen er aktiveret 10

11 Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasterne til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at skrive en SMS eller MMS. Tryk på for at gå til kameraet. Tryk på for at afspille FM-radio. Tryk på for at gå til dine kontakter. Sådan navigerer du i menuerne 1 Vælg Menu fra standby. 2 Tryk på,,,, og vælg en menu. Sådan går du et niveau tilbage imenuen Vælg Tilbage. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan låses tastaturet Tryk på, og vælg Lås taster. Sådan låses tastaturet op Tryk på, og vælg Lås op. Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. 11

12 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 Tryk på. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan besvares et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Vælg Lydløs for at slå ringesignalet fra uden at besvare opkaldet. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Indstill. > Slå højttaler til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på eller. 12

13 Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede i standby, indtil tegnet +vises på skærmen. 2 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Sådan viser du et mistet opkald Når Mistede opkald vises, skal du vælge Oplysninger. Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Rul til navnet eller nummeret, og tryk på. Sådan sletter du et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Rul til navnet eller nummeret, og vælg Indstill. > Slet > Ja. Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer. 13

14 Kamera Telefonen har et digitalkamera, som du kan bruge til at tage billeder, der kan gemmes eller sendes. Billeder taget med kameraet gemmes i Menu > Kamera > Kamerabill. Formatet er JPEG. Billeder, der er overført via MMS'er, internettet eller Bluetooth, gemmes i Ekstra > Mine filer > Mine billeder. Sådan aktiverer du kameraet og tager et billede 1 Tryk på fra standby. Du kan få motivet vist på telefonens skærm. 2 Vælg Tag billede for at tage billedet. 3 Vælg Gem eller Slet. Sådan sletter du et billede 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. fra standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Slet > Ja. Sådan sender du et kamerabillede som MMS 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. fra standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Send meddelelse > Indstill. > Send medd. > Til:. 4 Vælg Tast telefonnr. eller -adresse. 5 Vælg OK > Indstill. > Send medd. Se Sådan sendes et objekt ved hjælp af Bluetooth på side

15 Meddelelser SMS'er Du skal have et servicecenternummer, som leveres af tjenesteudbyderen og er gemt på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. Se Fejlfinding på side 36. Se Indtastning af tekst på side 23. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Tryk på i standby. 2 Vælg SMS. Skriv meddelelsen, og vælg Indstill. > Send medd. 3 Vælg en indstilling. 4 Vælg Send. Sådan viser du en modtaget SMS 1 Ny meddelelse Læs nu? vises. Vælg Vis. 2 Vælg den ulæste meddelelse. Sådan får du vist meddelelser i indbakken Vælg Menu > Beskeder > Indbakke. Sådan får du vist leveringsstatus for en sendt meddelelse 1 Vælg Menu > Beskeder > Indstillinger > Leveringsrapport fra standby. 2 Vælg Til. Du vil få besked, når en meddelelse er blevet leveret. 15

16 MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, lyd og billeder. De sendes via MMS til en mobiltelefon. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 32. Sådan oprettes en MMS 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg MMS'er > Indstill., og vælg en indstilling, du vil bruge til at oprette meddelelsen. Sådan sendes en MMS 1 Vælg Indstill. > Send medd. > Til:, når meddelelsen er færdig. 2 Vælg Tast telefonnr. eller -adresse. 3 Vælg OK > Indstill. > Send medd. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. 16

17 Kontakter Du kan gemme kontakter i telefonhukommelsen eller på SIMkortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonhukommelsen. Se Indtastning af tekst på side 23. Sådan tilføjer du en kontakt 1 Vælg Kontakt > Tilføj kontakt fra standby. 2 Vælg Gem på SIM eller Gem i telefonen. 3 Indtast navnet, og vælg Indstill. > OK. 4 Rul til ikonet under navnet. 5 Indtast nummeret, og vælg OK. 6 Vælg Gem kontakt. Du kan indtaste tegnet + og landekoden sammen med alle numre i telefonbogen. De kan herefter bruges både hjemme og i udlandet. Se Sådan foretages internationale opkald på side 13. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Telefonkontakter vælges som standard, viser dine kontakter alle de oplysninger, der er gemt i telefonen. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges visning af kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Vis kontakter fra standby. 2 Vælg en indstilling. 17

18 Sådan ringer du til en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Rul til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn. 3 Tryk på. Sådan redigerer du en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Rediger. 4 Rediger oplysningerne, og vælg Indstill. > Gem kontakt. Sådan sletter du en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Slet kontakt. Sådan kopierer du alle kontakter til SIM-kortet Vælg Menu > Kontakter > Kopier kontakter > Kopier alt til SIM fra standby. Sådan får du vist dit eget telefonnummer Vælg Menu > Kontakter > Mit nummer fra standby. 18

19 Hukommelse til kontakter Det antal poster, du kan gemme i Kontakter, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du status for hukommelsen til kontakter Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Hukommelsesstatus fra standby. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position 2-9. Position 1 er som indstillet til nummeret på din talemeddelelsestjeneste. Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Kontakt > Hurtigkald fra standby. 2 Vælg et positionsnummer. 3 Vælg en kontakt. Sådan ringer du hurtigt op Indtast positionsnummeret fra standby, og tryk på. 19

20 FM-radio Sådan kan du høre FM-radio 1 Slut det håndfri udstyr til telefonen. 2 Tryk på fra standby. Sådan betjener du radioen Tryk på eller for at søge efter FM-radiokanaler. Tryk på eller for at ændre lydstyrken. Sådan gemmer du en FM-radiokanal Tryk på og hold nede. FM-radiokanalen gemmes i Indstill. > Kanaler. Du kan gemme du op til 20 forudindstillede kanaler. Sådan lytter du til en gemt FM-radiokanal Tryk på, mens FM-radioen er tændt. Sådan slukker du FM-radioen Vælg Tilbage eller tryk på. Sådan minimerer du FM-radioen på skærmen Vælg Indstill. > Minimer. Tryk på for at minimere FM-radioen på skærmen. Sådan slukker du FM-radioen, når den er minimeret Tryk på, og vælg Tilbage. Sådan viser du indstillingerne for FM-radioen Vælg Indstill., når du afspiller FM-radioen. 20

21 Kalender Sådan tilføjer du en aftale i kalenderen 1 Vælg Menu > Ekstra > Kalender fra standby. 2 Rul til en dato, og vælg Indstill. > Tilføj en note. 3 Indtast dine oplysninger, og vælg Indstill. > OK. 4 Vælg OK for at bekræfte datoen og klokkeslættet. 5 Vælg, om telefonen skal afspille et påmindelsessignal: Påmindelse der afspilles et påmindelsessignal på notens tidspunkt. Deaktiver intet påmindelsessignal. Sådan redigerer eller sletter du en note 1 Vælg Menu > Ekstra > Kalender fra standby. 2 Rul til dagen med noten, og vælg Indstill. > Vis i dag. Rul til den ønskede note, hvis der er flere noter. 3 Vælg Indstill. 4 Vælg, om noten skal Slet eller Rediger. 21

22 Flere funktioner Alarm Alarmen lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs eller slukket. Sådan indstiller du alarmen 1 Vælg Menu > Alarmer fra standby. 2 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem. 3 Vælg en indstilling. Vælg et alarmsignal, hvis Alarm er valgt. Vælg den eller de dage, hvor alarmen skal aktiveres, hvis Tilbagevendende alarm er valgt. Rul til afkrydsningsfelterne, og vælg Marker eller Fjern mrk, og vælg derefter Udført, og vælg et alarmsignal. Du skal have et håndfrit sæt isat, når du vælger radio som alarmsignal. Lyden fra radioen vil blive afspillet i højttaleren. Sådan slukker du alarmen Vælg Udskyd eller Stop, når alarmen lyder. Sådan indstiller du alarmsignalet Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Alarmlyd i standby, og vælg en indstilling. 22

23 Indtastning af tekst Du kan angive tekst på to måder: flere tryk eller T9 Text Input. Sådan skiftes tekstindtastningsmetoder Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indsætte punktum og komma. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på for at indsætte +-tegnet. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Sådan indtastes tekst vha. T9 Text Input 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 2 Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Hvis du vil indtaste punktum eller komma, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. 23

24 Sådan tilføjer du objekter i en SMS Vælg Indstill. > Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. Sådan tilføjer du symboler i en SMS Vælg Indstill. > Tilføj symbol, mens du skriver meddelelsen. Sådan slettes tegn Vælg Ryd. Sådan skifter du skrivesprog Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Nødnr. fra standby. 24

25 Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Sådan viderestiller du opkald 1 Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Viderestil alle opk. i standby, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver. Sådan annullerer du viderestilling af opkald Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Viderestil alle opk. > Deaktiver alle fra standby. Flere opkald Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du tjenesten Opkald venter Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Opkald venter > Aktiver fra standby. Sådan besvarer du opkald nr. 2 Vælg Svar under opkaldet. Det igangværende opkald parkeres. 25

26 Sådan afviser du opkald nr. 2 Vælg Optaget under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan foretager du et nyt opkald 1 Vælg Indstill. > Parker opkald > Indstill. > Kald op til kont. under opkaldet. Det igangværende opkald parkeres. 2 Vælg Vis kontakter. 3 Gå til kontakten, og vælg Indstill. > Kald op. Sådan skifter du mellem to opkald Vælg Skift under opkaldet. Sådan forbinder du to opkald Vælg Indstill. > Forbind opkald under opkaldet. Sådan afslutter du begge opkald Tryk på to gange. Opkaldstid og -pris Sådan kontrollerer du opkaldstiden og opkaldsprisen Vælg Menu > Opkald > Tid og beløb fra standby. 26

27 Talemeddelelse De personer, der ringer til dig, kan lægge en talemeddelelse, hvis du ikke kan besvare opkaldet. Du kan få dit talemeddelelsesnummer fra din netoperatør. Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Opsæt talemed. > OK fra standby. 2 Vælg Talemedd.nr., og skriv telemeddelelsesnummeret, som du kan få oplyst hos din tjenesteudbyder. 3 Vælg Gem. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Sådan kontrollerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Vælg Menu > Kontakter > Talemeddelelse fra standby. Ringetoner og temaer Temaer bruges til at ændre skærmens udseende. Sådan vælger du et ringesignal Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringesignal fra standby, og vælg et ringesignal. Sådan indstiller du ringesignalets styrke Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringevolumen i standby, og vælg en indstilling. 27

28 Sådan indstiller du vibratoren Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Vibrator i standby, og vælg en indstilling. Sådan vælger du en tastelyd Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Tastelyd i standby, og vælg en indstilling. Sådan vælger du et tema Vælg Menu > Indstillinger > Tema i standby, og vælg et tema. Sådan bruger du et kamerabillede som baggrundsbillede 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. fra standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Vælg baggrund. Dato og tid Sådan indstilles klokkeslættet 1 Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Tid > Indstil tid fra standby. 2 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem. Sådan indstiller du tidsformatet Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Tid > Tidsformat i standby, og vælg en indstilling. 28

29 Sådan indstilles datoen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Dato > Indstil dato i standby. 2 Indtast datoen, og vælg Gem. Sådan angiver du datoformatet Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Dato > Datoformat i standby, og vælg en indstilling. Sprog Du kan vælge sproget til telefonmenuerne. Sådan ændres telefonens sprog 1 Vælg Menu > Indstillinger > Sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. Bluetooth trådløs teknologi Bluetooth trådløs teknologi gør det muligt at oprette forbindelse til andre Bluetooth enheder, f.eks. et Bluetooth headset. Du kan: Oprette forbindelse til flere enheder samtidigt. udveksle objekter Det anbefales, at afstanden mellem to Bluetooth enheder ikke overstiger 10 m (33 fod), og at der ikke er faste genstande mellem enhederne. 29

30 Sådan aktiveres Bluetooth funktionen Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Aktiver fra standby. Kontroller, om lokale love og bestemmelser begrænser brugen af Bluetooth trådløs teknologi. Hvis det ikke er tilladt, skal du sørge for, at Bluetooth funktionen er slået fra. Sådan viser eller skjuler du din telefon Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon eller Skjul telefon fra standby. Hvis du vælger at skjule den, kan andre enheder ikke identificere din telefon ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Sådan parrer du en enhed med telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed fra standby for at søge efter tilgængelige enheder. 2 Vælg en enhed på listen. Indtast en passcode, hvis det kræves. 30

31 Sådan parrer du din telefon med en håndfri Bluetooth enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Håndfri fra standby. 2 Vælg Ja, hvis du tilføjer håndfrit Bluetooth udstyr for første gang, eller vælg Håndfri > Min håndfri enhed > Ny håndfri enhed, hvis du parrer med andet håndfrit Bluetooth udstyr. Kontroller, at det håndfri udstyr er klar til at blive parret. Sådan modtages et objekt 1 Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon fra standby. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et objekt. Sådan sendes et objekt ved hjælp af Bluetooth 1 Vælg f.eks. Menu > Kamera > Kamerabill. fra standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Via Bluetooth. 31

32 Internet Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger. Hvis indstillingerne ikke er i telefonen, kan du: Få dem i en SMS fra netoperatøren. Gå til på en computer, og anmod om at få en SMS med indstillingerne. Sådan vælger du en internetprofil Vælg Menu > Indstillinger > Internetindst. > Internetprofil fra standby. Vælg en profil. Sådan starter du browsing Vælg Menu > Internet i standby, og vælg en indstilling: Webside Gå til den foruddefinerede startside. Bogmærker Gå direkte til en gemt webside. Gå til URL Gå til de foruddefinerede sider eller bogmærker, angiv en webadresse, eller få vist tidligere besøgte sider. Vis Vælg alt indhold eller kun tekst. Avanceret Vælg indstillinger som f.eks. vis billeder, tillad cookies, slet cookies, ryd cache-lager og internetstaus. Sådan stopper du browsing Tryk på og hold Tilbage nede, mens du browser. 32

33 Låse SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort. De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette angives med meddelelsen PIN spærret. Tast PUK-koden, operatøren gav dig. Indtast PUK-koden (Personal Unblocking Key) for at ophæve spærringen. PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Hvis meddelelsen Forkert kode. Resterende forsøg: vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet PIN- eller PIN2-koden forkert. Sådan ophæver du spærring af SIM-kortet 1 Når PIN spærret. Tast PUK-koden, operatøren gav dig. vises, skal du indtaste PUK-koden og vælge OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 33

34 Sådan aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Beskyttelse > Til fra standby. 2 Indtast din PIN-kode, og vælg OK. Sådan redigerer du din PIN-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Skift PIN fra standby. 2 Indtast din PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan ændrer du din PIN2-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Skift PIN2 fra standby. 2 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN2-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN2-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonens låsekode (der som standard er 0000) til en hvilken som helst anden firecifret personlig kode. 34

35 Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen. Sådan aktiverer du telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Beskyttelse > Til fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Skift kode fra standby. 2 Indtast den nuværende kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson-forhandler. Sådan låser du telefonen op 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Beskyttelse > Fra fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. 35

36 Fejlfinding Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men du kan klare de fleste problemer selv. Fjern SIM-kortet, inden telefonen indleveres til reparation. Hukommelseskapacitet og -hastighed Hvis du ikke har haft slukket og tændt for telefonen i et stykke tid, kan du opleve problemer med dens hukommelseskapacitet og -hastighed. Du kan slukke og tænde for telefonen for at forbedre dens kapacitet. 1 Sluk telefonen, og fjern batteridækslet. 2 Tag telefonbatteriet ud, og sæt det tilbage på plads. 3 Sæt batteridækslet på plads, og tænd telefonen. Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser, samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Nulstil alt i standby, og vælg en indstilling. Nulstil indstillinger nulstiller alle ændringer, du har foretaget i telefonen, til standard. Nulstil alt sletter alle brugerdata såsom kontakter, meddelelser, billeder og lyde i telefonen. 36

37 Telefonen slukker af sig selv Hvis telefonen slukker af sig selv under transport, skyldes det, at noget i lommen eller tasken har aktiveret afbrydertasten. Du skal slå den automatiske tastelås til. Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Auto tastelås > Til fra standby. Jeg kan ikke tænde telefonen. Hvad skal jeg gøre? Forsøg at oplade telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Indsæt opladeren (sørg for, at strømikonet på opladeren vender opad), og oplad telefonen i 2.5 timer. Batteriikonet på skærmen vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Hvad er min telefons låsekode? En telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Hvis der sættes et andet SIM-kort i telefonen, skal telefonens låsekode indtastes. Standardlåsekoden er

38 Jeg kan ikke sende SMS'er Sørg for, at du har et gyldigt servicecenternummer i din telefon. 1 Vælg Menu > Beskeder > Indstillinger > SMS > Servicecenter fra standby. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke vises noget nummer, skal du indtaste servicecenternummeret og medtage det internationale + -tegn og landekoden. 3 Vælg OK. Jeg kan ikke bruge internettet eller MMS Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter dataoverførsel, samt de korrekte indstillinger i telefonen. Hvad betyder disse fejlmeddelelser? PIN spærret Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Dit SIM-kort er nu låst. Lås SIM-kortet op med PUK-koden, som følger med PIN-kode fra din netoperatør. 1 Indtast PUK-koden, og vælg OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 38

39 Isæt SIM-kort Dit SIM-kort sidder ikke korrekt, eller SIM-kortet er beskadiget eller snavset. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder: Fjern SIM-kortet, og isæt det korrekt. Rengør stikkene på SIM-kortet og telefonen med en blød børste, et stykke stof eller en bomuldsklud. Kontroller, om SIM-kortet er beskadiget. Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort. Ugyldigt SIM Denne fejlmeddelelse vises i to tilfælde: Telefonen fungerer kun sammen med visse SIM-kort. Indsæt det korrekte SIM-kortet. Du har indtastet din personlige nøgle (PUK-kode) forkert 10 gange i træk. Kontakt operatøren. Ophæv spærringen ved at se SIM-kortlås på side 33. Koderne er ikke ens Du har indtastet PIN- eller PIN2-koden forkert. Indtast den korrekte PIN- eller PIN2-kode, og vælg OK. Se Låse på side 33. Telefon er låst Telefonen er låst. For at låse telefonen op skal du indtaste din kode (som er 0000, hvis du ikke har ændret den) og vælge OK. Gå til for at få flere oplysninger. 39

40 Declaration of conformity for T280i We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAA BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, December 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 40

41 Sony Ericsson T280i GSM 900/1800 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: DA/LZT R1A. Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Det gælder også for GSM-nettets internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. T9 -tekstindtastning er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. Bluetooth betegnelsen og logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. 41

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere