Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brugervejledning T280i

2 Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på Besøg hvis du har brug for produktsupport. Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: > Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk på navigeringstasten til venstre. Tryk på navigeringstasten til venstre. Bemærk Tip Advarsel Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Det er ikke sikkert, at alle menuerne og funktionerne er tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. 2

3 Klargør telefonen Sådan isætter du SIM-kortet og batteriet 1 Fjern batteridækslet. Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 2 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. Tving ikke batteridækslet på plads. Lad batteridækslet glide forsigtigt på telefonen, og luk det. 3

4 Oplad batteriet 1 Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Slut laderen til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at tænde skærmen. 2 Vip stikket opad, hvis du vil fjerne opladeren. Telefonen kan anvendes under opladningen. Du kan oplade batteriet i mere eller mindre end 2,5 timer. Batteriet bliver ikke beskadiget, selvom opladningen afbrydes. 4

5 Sådan tænder du telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Angiv din PIN-kode, hvis du bliver bedt om det. Vælg Slet for at rette fejl. 3 Vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5 Indtast klokkeslættet og datoen, og vælg Gem. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn på skærmen. Dette kaldes standby. Nu kan du foretage eller modtage opkald. 5

6 SIM og PIN SIM-kort Det SIM-kort (Subscriber Identity Module), du modtager fra din netoperatør, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren, inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen. Kontakterne kan også gemmes i telefonens hukommelse. Se Kontakter på side 17. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, medmindre den starter med et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange i træk, vises PIN spærret. Tast PUK-koden, operatøren gav dig. Du kan låse telefonen op ved at indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). 6

7 Menuoversigt Ekstra Internet FM-radio Kamera Beskeder Alarmer Opkald Kontakter Kalender, Timer, Stopur, Regnemaskine, Spil, Mine filer Webside, Bogmærker, Gå til URL, Vis, Avanceret Tag billede, Kamerabill., Diasshow, Indstillinger Skriv ny, Indbakke, Ring talemedd., Kladder, Sendte medd., Gemte meddel., Skabeloner, Slet meddelelser, Indstillinger, Hukommelsesstatus Opkaldsliste, Tid og beløb, Opkaldsindst. Vis kontakter, Find kontakt, Tilføj kontakt, Mit nummer, Talemeddelelse, Slet kontakter, Hurtigkald, Kopier kontakter, Send kontakter, Indstillinger Indstillinger Lyde og alarmer, Baggrund, Tema, Tid og dato, Sprog, Bluetooth, Vælg net, Internetindst., Avanceret, Telefonstatus Nogle menuer og ikoner i dette dokument kan variere afhængigt af operatør, net og abonnement. 7

8 Oversigt over telefonen Stik til håndfri stereo og batterioplader Navigeringstast med genveje Valgtast Opkaldstast Lydstyrketaster Afslut opkald-tast/ afbrydertast Tastelås 8

9 Netdækning Netdækning Batteristatus Netsøjlerne viser styrken af GSM-nettet i dit område. Prøv at gå til et andet sted, hvis du har problemer med at ringe op, og netdækningen er dårlig. Intet net betyder, at du ikke er inden for et nets rækkevidde. = God netdækning = Gennemsnitlig netdækning Batteristatus = Telefonens batteri er fuldt opladet = Telefonens batteri er tomt 9

10 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Batteriikon. Et helt grønt ikon betyder, at batteriet er helt opladet Du har mistet et opkald Viderestil opkald er aktiveret Telefonen er indstillet til lydløs Tastaturet er låst Du har modtaget en SMS Du har modtaget en MMS En alarm er aktiveret Igangværende opkald Højttaleren er slået til FM-radioen spiller Bluetooth funktionen er aktiveret 10

11 Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasterne til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at skrive en SMS eller MMS. Tryk på for at gå til kameraet. Tryk på for at afspille FM-radio. Tryk på for at gå til dine kontakter. Sådan navigerer du i menuerne 1 Vælg Menu fra standby. 2 Tryk på,,,, og vælg en menu. Sådan går du et niveau tilbage imenuen Vælg Tilbage. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan låses tastaturet Tryk på, og vælg Lås taster. Sådan låses tastaturet op Tryk på, og vælg Lås op. Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. 11

12 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 Tryk på. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan besvares et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Vælg Lydløs for at slå ringesignalet fra uden at besvare opkaldet. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Indstill. > Slå højttaler til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på eller. 12

13 Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede i standby, indtil tegnet +vises på skærmen. 2 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Sådan viser du et mistet opkald Når Mistede opkald vises, skal du vælge Oplysninger. Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Rul til navnet eller nummeret, og tryk på. Sådan sletter du et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Rul til navnet eller nummeret, og vælg Indstill. > Slet > Ja. Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer. 13

14 Kamera Telefonen har et digitalkamera, som du kan bruge til at tage billeder, der kan gemmes eller sendes. Billeder taget med kameraet gemmes i Menu > Kamera > Kamerabill. Formatet er JPEG. Billeder, der er overført via MMS'er, internettet eller Bluetooth, gemmes i Ekstra > Mine filer > Mine billeder. Sådan aktiverer du kameraet og tager et billede 1 Tryk på fra standby. Du kan få motivet vist på telefonens skærm. 2 Vælg Tag billede for at tage billedet. 3 Vælg Gem eller Slet. Sådan sletter du et billede 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. fra standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Slet > Ja. Sådan sender du et kamerabillede som MMS 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. fra standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Send meddelelse > Indstill. > Send medd. > Til:. 4 Vælg Tast telefonnr. eller -adresse. 5 Vælg OK > Indstill. > Send medd. Se Sådan sendes et objekt ved hjælp af Bluetooth på side

15 Meddelelser SMS'er Du skal have et servicecenternummer, som leveres af tjenesteudbyderen og er gemt på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. Se Fejlfinding på side 36. Se Indtastning af tekst på side 23. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Tryk på i standby. 2 Vælg SMS. Skriv meddelelsen, og vælg Indstill. > Send medd. 3 Vælg en indstilling. 4 Vælg Send. Sådan viser du en modtaget SMS 1 Ny meddelelse Læs nu? vises. Vælg Vis. 2 Vælg den ulæste meddelelse. Sådan får du vist meddelelser i indbakken Vælg Menu > Beskeder > Indbakke. Sådan får du vist leveringsstatus for en sendt meddelelse 1 Vælg Menu > Beskeder > Indstillinger > Leveringsrapport fra standby. 2 Vælg Til. Du vil få besked, når en meddelelse er blevet leveret. 15

16 MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, lyd og billeder. De sendes via MMS til en mobiltelefon. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 32. Sådan oprettes en MMS 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg MMS'er > Indstill., og vælg en indstilling, du vil bruge til at oprette meddelelsen. Sådan sendes en MMS 1 Vælg Indstill. > Send medd. > Til:, når meddelelsen er færdig. 2 Vælg Tast telefonnr. eller -adresse. 3 Vælg OK > Indstill. > Send medd. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. 16

17 Kontakter Du kan gemme kontakter i telefonhukommelsen eller på SIMkortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonhukommelsen. Se Indtastning af tekst på side 23. Sådan tilføjer du en kontakt 1 Vælg Kontakt > Tilføj kontakt fra standby. 2 Vælg Gem på SIM eller Gem i telefonen. 3 Indtast navnet, og vælg Indstill. > OK. 4 Rul til ikonet under navnet. 5 Indtast nummeret, og vælg OK. 6 Vælg Gem kontakt. Du kan indtaste tegnet + og landekoden sammen med alle numre i telefonbogen. De kan herefter bruges både hjemme og i udlandet. Se Sådan foretages internationale opkald på side 13. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Telefonkontakter vælges som standard, viser dine kontakter alle de oplysninger, der er gemt i telefonen. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges visning af kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Vis kontakter fra standby. 2 Vælg en indstilling. 17

18 Sådan ringer du til en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Rul til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn. 3 Tryk på. Sådan redigerer du en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Rediger. 4 Rediger oplysningerne, og vælg Indstill. > Gem kontakt. Sådan sletter du en kontakt 1 Tryk på fra standby. 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Slet kontakt. Sådan kopierer du alle kontakter til SIM-kortet Vælg Menu > Kontakter > Kopier kontakter > Kopier alt til SIM fra standby. Sådan får du vist dit eget telefonnummer Vælg Menu > Kontakter > Mit nummer fra standby. 18

19 Hukommelse til kontakter Det antal poster, du kan gemme i Kontakter, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du status for hukommelsen til kontakter Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Hukommelsesstatus fra standby. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position 2-9. Position 1 er som indstillet til nummeret på din talemeddelelsestjeneste. Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Kontakt > Hurtigkald fra standby. 2 Vælg et positionsnummer. 3 Vælg en kontakt. Sådan ringer du hurtigt op Indtast positionsnummeret fra standby, og tryk på. 19

20 FM-radio Sådan kan du høre FM-radio 1 Slut det håndfri udstyr til telefonen. 2 Tryk på fra standby. Sådan betjener du radioen Tryk på eller for at søge efter FM-radiokanaler. Tryk på eller for at ændre lydstyrken. Sådan gemmer du en FM-radiokanal Tryk på og hold nede. FM-radiokanalen gemmes i Indstill. > Kanaler. Du kan gemme du op til 20 forudindstillede kanaler. Sådan lytter du til en gemt FM-radiokanal Tryk på, mens FM-radioen er tændt. Sådan slukker du FM-radioen Vælg Tilbage eller tryk på. Sådan minimerer du FM-radioen på skærmen Vælg Indstill. > Minimer. Tryk på for at minimere FM-radioen på skærmen. Sådan slukker du FM-radioen, når den er minimeret Tryk på, og vælg Tilbage. Sådan viser du indstillingerne for FM-radioen Vælg Indstill., når du afspiller FM-radioen. 20

21 Kalender Sådan tilføjer du en aftale i kalenderen 1 Vælg Menu > Ekstra > Kalender fra standby. 2 Rul til en dato, og vælg Indstill. > Tilføj en note. 3 Indtast dine oplysninger, og vælg Indstill. > OK. 4 Vælg OK for at bekræfte datoen og klokkeslættet. 5 Vælg, om telefonen skal afspille et påmindelsessignal: Påmindelse der afspilles et påmindelsessignal på notens tidspunkt. Deaktiver intet påmindelsessignal. Sådan redigerer eller sletter du en note 1 Vælg Menu > Ekstra > Kalender fra standby. 2 Rul til dagen med noten, og vælg Indstill. > Vis i dag. Rul til den ønskede note, hvis der er flere noter. 3 Vælg Indstill. 4 Vælg, om noten skal Slet eller Rediger. 21

22 Flere funktioner Alarm Alarmen lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs eller slukket. Sådan indstiller du alarmen 1 Vælg Menu > Alarmer fra standby. 2 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem. 3 Vælg en indstilling. Vælg et alarmsignal, hvis Alarm er valgt. Vælg den eller de dage, hvor alarmen skal aktiveres, hvis Tilbagevendende alarm er valgt. Rul til afkrydsningsfelterne, og vælg Marker eller Fjern mrk, og vælg derefter Udført, og vælg et alarmsignal. Du skal have et håndfrit sæt isat, når du vælger radio som alarmsignal. Lyden fra radioen vil blive afspillet i højttaleren. Sådan slukker du alarmen Vælg Udskyd eller Stop, når alarmen lyder. Sådan indstiller du alarmsignalet Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Alarmlyd i standby, og vælg en indstilling. 22

23 Indtastning af tekst Du kan angive tekst på to måder: flere tryk eller T9 Text Input. Sådan skiftes tekstindtastningsmetoder Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indsætte punktum og komma. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på for at indsætte +-tegnet. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Sådan indtastes tekst vha. T9 Text Input 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 2 Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Hvis du vil indtaste punktum eller komma, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. 23

24 Sådan tilføjer du objekter i en SMS Vælg Indstill. > Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. Sådan tilføjer du symboler i en SMS Vælg Indstill. > Tilføj symbol, mens du skriver meddelelsen. Sådan slettes tegn Vælg Ryd. Sådan skifter du skrivesprog Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Nødnr. fra standby. 24

25 Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Sådan viderestiller du opkald 1 Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Viderestil alle opk. i standby, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver. Sådan annullerer du viderestilling af opkald Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Viderestil alle opk. > Deaktiver alle fra standby. Flere opkald Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du tjenesten Opkald venter Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Opkald venter > Aktiver fra standby. Sådan besvarer du opkald nr. 2 Vælg Svar under opkaldet. Det igangværende opkald parkeres. 25

26 Sådan afviser du opkald nr. 2 Vælg Optaget under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan foretager du et nyt opkald 1 Vælg Indstill. > Parker opkald > Indstill. > Kald op til kont. under opkaldet. Det igangværende opkald parkeres. 2 Vælg Vis kontakter. 3 Gå til kontakten, og vælg Indstill. > Kald op. Sådan skifter du mellem to opkald Vælg Skift under opkaldet. Sådan forbinder du to opkald Vælg Indstill. > Forbind opkald under opkaldet. Sådan afslutter du begge opkald Tryk på to gange. Opkaldstid og -pris Sådan kontrollerer du opkaldstiden og opkaldsprisen Vælg Menu > Opkald > Tid og beløb fra standby. 26

27 Talemeddelelse De personer, der ringer til dig, kan lægge en talemeddelelse, hvis du ikke kan besvare opkaldet. Du kan få dit talemeddelelsesnummer fra din netoperatør. Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Opsæt talemed. > OK fra standby. 2 Vælg Talemedd.nr., og skriv telemeddelelsesnummeret, som du kan få oplyst hos din tjenesteudbyder. 3 Vælg Gem. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Sådan kontrollerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Vælg Menu > Kontakter > Talemeddelelse fra standby. Ringetoner og temaer Temaer bruges til at ændre skærmens udseende. Sådan vælger du et ringesignal Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringesignal fra standby, og vælg et ringesignal. Sådan indstiller du ringesignalets styrke Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringevolumen i standby, og vælg en indstilling. 27

28 Sådan indstiller du vibratoren Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Vibrator i standby, og vælg en indstilling. Sådan vælger du en tastelyd Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Tastelyd i standby, og vælg en indstilling. Sådan vælger du et tema Vælg Menu > Indstillinger > Tema i standby, og vælg et tema. Sådan bruger du et kamerabillede som baggrundsbillede 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. fra standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Vælg baggrund. Dato og tid Sådan indstilles klokkeslættet 1 Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Tid > Indstil tid fra standby. 2 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem. Sådan indstiller du tidsformatet Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Tid > Tidsformat i standby, og vælg en indstilling. 28

29 Sådan indstilles datoen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Dato > Indstil dato i standby. 2 Indtast datoen, og vælg Gem. Sådan angiver du datoformatet Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Dato > Datoformat i standby, og vælg en indstilling. Sprog Du kan vælge sproget til telefonmenuerne. Sådan ændres telefonens sprog 1 Vælg Menu > Indstillinger > Sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. Bluetooth trådløs teknologi Bluetooth trådløs teknologi gør det muligt at oprette forbindelse til andre Bluetooth enheder, f.eks. et Bluetooth headset. Du kan: Oprette forbindelse til flere enheder samtidigt. udveksle objekter Det anbefales, at afstanden mellem to Bluetooth enheder ikke overstiger 10 m (33 fod), og at der ikke er faste genstande mellem enhederne. 29

30 Sådan aktiveres Bluetooth funktionen Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Aktiver fra standby. Kontroller, om lokale love og bestemmelser begrænser brugen af Bluetooth trådløs teknologi. Hvis det ikke er tilladt, skal du sørge for, at Bluetooth funktionen er slået fra. Sådan viser eller skjuler du din telefon Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon eller Skjul telefon fra standby. Hvis du vælger at skjule den, kan andre enheder ikke identificere din telefon ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Sådan parrer du en enhed med telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed fra standby for at søge efter tilgængelige enheder. 2 Vælg en enhed på listen. Indtast en passcode, hvis det kræves. 30

31 Sådan parrer du din telefon med en håndfri Bluetooth enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Håndfri fra standby. 2 Vælg Ja, hvis du tilføjer håndfrit Bluetooth udstyr for første gang, eller vælg Håndfri > Min håndfri enhed > Ny håndfri enhed, hvis du parrer med andet håndfrit Bluetooth udstyr. Kontroller, at det håndfri udstyr er klar til at blive parret. Sådan modtages et objekt 1 Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon fra standby. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et objekt. Sådan sendes et objekt ved hjælp af Bluetooth 1 Vælg f.eks. Menu > Kamera > Kamerabill. fra standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Via Bluetooth. 31

32 Internet Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger. Hvis indstillingerne ikke er i telefonen, kan du: Få dem i en SMS fra netoperatøren. Gå til på en computer, og anmod om at få en SMS med indstillingerne. Sådan vælger du en internetprofil Vælg Menu > Indstillinger > Internetindst. > Internetprofil fra standby. Vælg en profil. Sådan starter du browsing Vælg Menu > Internet i standby, og vælg en indstilling: Webside Gå til den foruddefinerede startside. Bogmærker Gå direkte til en gemt webside. Gå til URL Gå til de foruddefinerede sider eller bogmærker, angiv en webadresse, eller få vist tidligere besøgte sider. Vis Vælg alt indhold eller kun tekst. Avanceret Vælg indstillinger som f.eks. vis billeder, tillad cookies, slet cookies, ryd cache-lager og internetstaus. Sådan stopper du browsing Tryk på og hold Tilbage nede, mens du browser. 32

33 Låse SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort. De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette angives med meddelelsen PIN spærret. Tast PUK-koden, operatøren gav dig. Indtast PUK-koden (Personal Unblocking Key) for at ophæve spærringen. PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Hvis meddelelsen Forkert kode. Resterende forsøg: vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet PIN- eller PIN2-koden forkert. Sådan ophæver du spærring af SIM-kortet 1 Når PIN spærret. Tast PUK-koden, operatøren gav dig. vises, skal du indtaste PUK-koden og vælge OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 33

34 Sådan aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Beskyttelse > Til fra standby. 2 Indtast din PIN-kode, og vælg OK. Sådan redigerer du din PIN-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Skift PIN fra standby. 2 Indtast din PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan ændrer du din PIN2-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Skift PIN2 fra standby. 2 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN2-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN2-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonens låsekode (der som standard er 0000) til en hvilken som helst anden firecifret personlig kode. 34

35 Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen. Sådan aktiverer du telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Beskyttelse > Til fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Skift kode fra standby. 2 Indtast den nuværende kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson-forhandler. Sådan låser du telefonen op 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Beskyttelse > Fra fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. 35

36 Fejlfinding Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men du kan klare de fleste problemer selv. Fjern SIM-kortet, inden telefonen indleveres til reparation. Hukommelseskapacitet og -hastighed Hvis du ikke har haft slukket og tændt for telefonen i et stykke tid, kan du opleve problemer med dens hukommelseskapacitet og -hastighed. Du kan slukke og tænde for telefonen for at forbedre dens kapacitet. 1 Sluk telefonen, og fjern batteridækslet. 2 Tag telefonbatteriet ud, og sæt det tilbage på plads. 3 Sæt batteridækslet på plads, og tænd telefonen. Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser, samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Nulstil alt i standby, og vælg en indstilling. Nulstil indstillinger nulstiller alle ændringer, du har foretaget i telefonen, til standard. Nulstil alt sletter alle brugerdata såsom kontakter, meddelelser, billeder og lyde i telefonen. 36

37 Telefonen slukker af sig selv Hvis telefonen slukker af sig selv under transport, skyldes det, at noget i lommen eller tasken har aktiveret afbrydertasten. Du skal slå den automatiske tastelås til. Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Auto tastelås > Til fra standby. Jeg kan ikke tænde telefonen. Hvad skal jeg gøre? Forsøg at oplade telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Indsæt opladeren (sørg for, at strømikonet på opladeren vender opad), og oplad telefonen i 2.5 timer. Batteriikonet på skærmen vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Hvad er min telefons låsekode? En telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Hvis der sættes et andet SIM-kort i telefonen, skal telefonens låsekode indtastes. Standardlåsekoden er

38 Jeg kan ikke sende SMS'er Sørg for, at du har et gyldigt servicecenternummer i din telefon. 1 Vælg Menu > Beskeder > Indstillinger > SMS > Servicecenter fra standby. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke vises noget nummer, skal du indtaste servicecenternummeret og medtage det internationale + -tegn og landekoden. 3 Vælg OK. Jeg kan ikke bruge internettet eller MMS Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter dataoverførsel, samt de korrekte indstillinger i telefonen. Hvad betyder disse fejlmeddelelser? PIN spærret Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Dit SIM-kort er nu låst. Lås SIM-kortet op med PUK-koden, som følger med PIN-kode fra din netoperatør. 1 Indtast PUK-koden, og vælg OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 38

39 Isæt SIM-kort Dit SIM-kort sidder ikke korrekt, eller SIM-kortet er beskadiget eller snavset. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder: Fjern SIM-kortet, og isæt det korrekt. Rengør stikkene på SIM-kortet og telefonen med en blød børste, et stykke stof eller en bomuldsklud. Kontroller, om SIM-kortet er beskadiget. Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort. Ugyldigt SIM Denne fejlmeddelelse vises i to tilfælde: Telefonen fungerer kun sammen med visse SIM-kort. Indsæt det korrekte SIM-kortet. Du har indtastet din personlige nøgle (PUK-kode) forkert 10 gange i træk. Kontakt operatøren. Ophæv spærringen ved at se SIM-kortlås på side 33. Koderne er ikke ens Du har indtastet PIN- eller PIN2-koden forkert. Indtast den korrekte PIN- eller PIN2-kode, og vælg OK. Se Låse på side 33. Telefon er låst Telefonen er låst. For at låse telefonen op skal du indtaste din kode (som er 0000, hvis du ikke har ændret den) og vælge OK. Gå til for at få flere oplysninger. 39

40 Declaration of conformity for T280i We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAA BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, December 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 40

41 Sony Ericsson T280i GSM 900/1800 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: DA/LZT R1A. Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Det gælder også for GSM-nettets internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. T9 -tekstindtastning er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. Bluetooth betegnelsen og logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. 41

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

X10. Udvidet brugervejledning

X10. Udvidet brugervejledning X10 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7 Sådan tænder

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738237

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738237 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva Brugervejledning 13.01.2012 dk/dk (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Indholdsfortegnelse Ibrugtagning...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere