Brugerstyring i Digital Post

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerstyring i Digital Post"

Transkript

1 Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til myndighedens modtagelse af digital post på Virk.dk. Version: 4 Udarbejdet: Juli 2013 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen ligger på: Post/Kom-godt-i-gang/Loesninger-og-teknik/Digitalpost/Vejledninger

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Introduktion til roller og rettigheder i Digital Post Roller og rettigheder i Administrationsportalen Myndighedens brug af Digital Post Postadministrator Myndighedsmedarbejder Myndighedens administration af Digital Post NemID administrator (tidligere LRA) Administrator Systemadministrator Superadministrator Brugeroprettelse og tildeling af rolle Administrationsportalen Opret bruger Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X Medarbejdersignatur Eksport af medarbejdersignatur til Base64-kodet X S i d e 2

3 1. Indledning og læsevejledning Denne vejledning beskriver de roller og rettigheder som myndigheder kan anvende i deres brug og administration af Digital Post. Fokus for vejledningen er roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen, men roller og rettigheder i Digital Post på Virk.dk berøres også kort. Vejledningen er opdelt i følgende afsnit: Introduktion til roller og rettigheder i Digital Post: Beskriver de forskellige roller og rettigheder der anvendes i Digital Post, i hvilken kontekst de anvendes og hvordan de hænger sammen. Roller og rettigheder i Administrationsportalen: giver en nærmere beskrivelse af de Digital Post-roller og rettigheder der oprettes og anvendes i Digital Post Administrationsportalen. Brugeroprettelse og tildeling af rolle: beskriver, hvordan man tildeler en rolle til en bruger i Administrationsportalen. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X.509: beskriver, hvordan man finder en medarbejdersignatur (certifikat) og eksportere dette til det rette format for at certifikatet kan uploades til Digital Post Målgruppe for vejledningen Vejledningen er målrettet ansatte: Der har behov for at danne sig et overblik over de forskellige roller og rettigheder, der findes i Digital Post. Der har ansvaret for at vedligeholde myndighedens digitale postløsning primært administratorer og superadministratorer Yderligere hjælp Der findes vejledninger direkte i Administrationsportalen, som du med fordel kan benytte dig af. Yderligere har Digitaliseringsstyrelsen oprettet en række vejledninger, som du finder på Direkte link: S i d e 3

4 2. Introduktion til roller og rettigheder i Digital Post Myndighedernes håndtering og administration af Digital Post foregår primært via en række roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Imidlertid har introduktionen af obligatorisk Digital Post for virksomheder betydet, at der er blevet oprettet en række nye roller og rettigheder, som både private og offentlige virksomheder kan benytte i Digital Post på Virk.dk. Da der samtidig, fra tid til anden, sniger sig en NemID administrator rolle ind i håndteringen af Digital Post, kan man let blive en smule forvirret. Vi har derfor valgt at indlede denne vejledning med en oversigt over af de forskellige roller og rettigheder, der benyttes af Digital Post i forskellig kontekst, og i hvilket system de har relevans, oprettes og vedligeholdes. NemID Rolle Rettighed Oprettelse og vedligehold NemID administrator (tidligere LRA) Figur 1. Det er kun medarbejdere med denne rolle/rettighed, der kan oprette myndigheden i Digital Post Administrationsportalen og myndighedens digital postkasse på Virk.dk. Medarbejdere der har denne rettighed tildeles automatisk administrator rettigheder i Administrationsportalen og i Digital Post på Virk.dk. NemID administration. Selv om denne rolle ikke er en decideret Digital Post-rolle, er den så central for administrationen af Digital Post, at den er beskrevet yderligere i afsnit: Digital Post på Virk.dk Rolle Rettighed Oprettelse og vedligehold Administrator med adgang til alle Kan alt i løsningen. Digital Post på Virk.dk mapper Administrator uden mappeadgang Kan opsætte og administrere løsningen, men ikke læse og sende meddelelser. Almindelig postbruger med adgang til alle mapper Almindelig postbruger med adgang til udvalgte mapper Postfordeler med læseadgang Postfordeler uden læseadgang Figur 2. Kan læse alle meddelelser og sende meddelelser. Kan læse meddelelser i udvalgte mapper og sende meddelelser. Kan fordele post til mapper og læse post. Kan fordele posten til mapper, men ikke læse den (kan kun se afsender og emne på meddelelse). S i d e 4

5 Figur 3. Figur 3 viser det modul i Digital Post på Virk.dk, hvor din myndighed kan vedligeholde de roller og rettigheder, som I ønsker at anvende i forbindelse med håndteringen af den digitale post i modtager som virksomhed. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger, der adresserer administrationen af Digital Post på Virk.dk. Du kan finde dem på eller via dette link: Digital Post Administrationsportalen Rolle Rettighed Oprettelse og vedligehold Postadministrator Se afsnit: Administrationsportalen Myndighedsmedarbejder Se afsnit: Administrator Se afsnit: Systemadministrator Se afsnit: Superadministrator Se afsnit: Figur 4. I resten af denne vejledning vil vi koncentrere os om de roller og rettigheder, der oprettes i Administrationsportalen, og som benytter Administrationsportalen som brugerinterface for de opgaver, de skal løse. S i d e 5

6 3. Roller og rettigheder i Administrationsportalen I dette afsnit beskrives de roller som myndigheden kan oprette i Digital Post Administrationsportalen. Det er nyttigt at dele disse roller op i: Myndighedens brug af Digital Post: Roller, der understøtter myndighedens brug af Digital Post i det daglige arbejde. Myndighedens administration af Digital Post: Roller, der benyttes i forbindelse med opsætning og vedligehold af Digital Post samt oprettelse af nye brugere i Administrationsportalen Myndighedens brug af Digital Post Til at håndtere brugen af Digital Post findes to roller: 1. Postadministrator 2. Myndighedsmedarbejder Postadministrator En Postadministrator rolle har følgende rettigheder Rolle Postadministrator Figur 5. Rettigheder Fremsøge og se egne afsendelser til borgere eller virksomheder. Postadministrator rollen bruges ikke, som man kunne tro, i forbindelse med myndighedens modtagelse af post (hverken som virksomhed eller myndighed) men til at overvåge, hvad der er sendt fra myndigheden til borgerne/virksomhederne. Figur 6. I figur 6 er den del af Administrationsportalen, som postadministratoren får adgang til vist. Det er herfra, postadministratoren kan fremfinde sendte dokumenter. S i d e 6

7 Det anbefales at: I det omfang det vurderes, at postadministratorer er relevante for myndigheden, udpeges der postadministratorer i et sådant antal, at organisationen er dækket godt ind. Dette kunne være mindst én pr. afdeling. Postadministratorerne er ansatte, der i forvejen har superbrugeransvar Myndighedsmedarbejder En myndighedsmedarbejder rolle har følgende rettigheder Rolle Myndighedsmedarbejder Rettigheder Oprettelse af alle servicebeskedmodtagere. Oprettelse af alle sikre bokse til at modtage meddelelser (foreløbig oprettelse der skal godkendes af slutbruger). Oprette og slette tilmeldinger for alle slutbrugere til myndighedens egne tilmeldingsgrupper. Registrere slutbrugere der har opnået fritagelse for obligatorisk Digital Post. Figur 7. Give læseadgang til slutbrugeres digitale postkasse. Myndighedsmedarbejderne rolle har traditionelt været at hjælper borgerne med at blive tilsluttet servicebeskeder og brevkommunikation. Det er ikke en rolle der har været meget anvendt i myndighederne. Dette kan selvfølgelig skyldes manglende kendskab til rollen, men det er nok snarer udtryk for at disse har vurderet, at det var langt lettere at hjælpe borgerne til selv at tilmelde sig Digital Post via borger PCer. Hvor denne rolle altså tidligere ikke var vital for administrationen af myndigheden i Administrationsportalen er den blevet det for kommunerne, i forbindelse med ikrafttrædelsen af obligatorisk Digital Post, fordi det er den rolle der skal anvendes når opgaven med at registrere fritagelse for obligatorisk Digital Post skal løses. Ligeledes kan det forudses at rollen vil blive anvendt til at give borgere læseadgang til andre borgers digitale postkasse. Eksempel på tildeling af læseadgang: En borger Jens Jensen får oprettet sin Digitale postkasse i forbindelse med ikrafttrædelse af obligatorisk Digital Post for borgere. Jens har i forvejen en aftale med sin datter Belinda Jensen om at Belinda læser Jens officielle breve igennem. Jens er ikke digital stærk, men i stedet for at søge om fritagelse for Digital Post bliver Jens og Belinda enige om, at Belinda får adgang til Jens Digitale postkasse. Men da Jens jo ikke er digital stærk, kan han ikke selv give læseadgang til Belinda. Jens og Belinda møder derfor op i deres kommunes Borgerservice og får her en sagsbehandler til at etableret læseadgang for Belinda. Det anbefales at: S i d e 7

8 Hvis myndigheden anser det for relevant, udpeges et antal myndighedsmedarbejdere. For kommuner gælder særligt, at der skal udpeges et antal myndighedsmedarbejdere der kan varetage fritagelsesopgaven. Disse medarbejdere skal selvsagt være fysisk placeret på de adresser, hvor kommunen vælger at virksomheder og borgere kan anmode om fritagelse. Myndighedsmedarbejderne bør være ansatte med hyppig borger og virksomhedskontakt. Dette vil typisk være ansatte i borgerservice-centre, jobcentre, biblioteker etc. Hvis myndigheden i forvejen har udpeget ansatte, der har ansvaret for at hjælpe borgerne med NemID udstedelse, vil det være praktisk, at der er tale om samme medarbejdere Myndighedens administration af Digital Post Til at håndtere administrationen af Digital Post findes der en række administrationsroller. Disse er: 1. NemID administrator (tidligere LRA) 2. Administrator 3. Systemadministrator 4. Superadministrator NemID administrator (tidligere LRA) En NemID administrator rolle har følgende rettigheder i Digital Post Administrationsportalen Rolle NemID administrator Rettigheder Tilslutte myndigheden til Digital Post / NemSMS og angive administrator eller superadministratorer. Figur 8. Oprette nye brugere i Administrationsportalen. NemID administratoren er den eller de personer (normalt placeret i myndighedens ITfunktion), der har bemyndigelse til at udstede medarbejdersignaturer. Som nævnet i afsnit 2 er NemID administratoren ikke en rolle, der kan oprettes i Digital Post Administrationsportalen, da det i princippet slet ikke er en Digital Post, men en NemID rolle. Imidlertid er NemID administratoren helt central i opsætningen af din myndighed i Administrationsportalen da det kun er NemID administratoren, der vil kunne få initial adgang til Administrationsportalen og basisoprette myndigheden som bruger af Digital Post. 1 De trin NemID administratoren skal igennem for at tilslutte myndigheden til Digital Post Administrationsmodulet er beskrevet i vejledningen: Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen 1 Dette gælder også for adgang til myndighedens digitale postkasse på Virk.dk. Se afsnit: 2. S i d e 8

9 Du kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: 1.2. Ud over rettigheden til at basisoprette myndighed har NemID administratoren også rettigheder til løbende at oprette nye brugere. Dette skyldes at NemID administratoren fødes med Administrator rettigheder, når myndigheden får adgang til Administrationsmodulet. Dette er en nødvendighed fordi der selvsagt fra start skal være en medarbejder, der kan oprette andre medarbejdere med forskellige roller. Denne rettighed kan imidlertid også være nyttigt senere, hvis det skulle vise sig at myndigheden ved en fejl, ikke har nogen administratorer eller superadministratorer (f.eks. fordi medarbejderen(erne) er fratrådt) der kan oprette nye brugere eller ændre eksisterendes roller. Bemærk! Det er ikke kun den medarbejder der oprettede myndigheden i Administrationsportalen der har denne rettighed. Alle medarbejdere med NemID administrator rettigheder, har automatisk administrator rettigheder i Digital Post Administrationsportalen Administrator En administrator rolle har følgende rettigheder Rolle Administrator Rettigheder Se, oprette, redigere og slette myndighedens postkasser. Tilslutte afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (dvs. oprette men ikke opsætte). Se statistik forbrug for myndighedens anvendelse. Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette Figur 9. Bemærk at administrator-rollen også har administrator rettigheder i Digital Post på Virk.dk (det er den samme rolle). Administrator rollen har været helt central i administrationen af både brug og opsætning af myndighedens Digital Post men er lang hen af vejen blevet overflødiggjort af superadministrator rollen se afsnit Ud over at kunne oprette nye brugere, er administratorens vigtigste opgave at kunne oprette og vedligeholde myndighedens postkasser. Se: vejledningen: Opret postkasser i Digital Post Du kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: 1.2. Det anbefales, at: Myndigheden benytter superadministratorer i stedet for administratorer. Der udpeges mindst to administratorer eller superadministratorer. Administratorerne er ansatte med et stort kendskab til systemadministration. S i d e 9

10 Der er personsammenfald mellem mindst én af de ansatte, der vedligeholder myndighedens sikre postkasser og mindst én af administratorerne i Digital Post. Dette er vigtigt, at der altid finder en tæt koordinering sted mellem oprettelse og (især) nedlæggelse af sikre postkasser postkasserne i Digital Post Systemadministrator En systemadministrator rolle har følgende rettigheder Rolle Systemadministrator Rettigheder Oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper Uploade bilag. Figur 8. Opsætning af afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (ikke oprettelse). Systemadministrator rollen har været helt central i administrationen af Digital Post. Systemadministratorer rollen er en meget teknisk rolle, hvis primære funktion er at oprette, redigere og slette myndighedernes egne tilmeldingsgrupper. Rollen er lang hen af vejen blevet overflødiggjort af superadministrator rollen se afsnit Figur 9. I figur 9 er en af systemadministratorens rettigheder vist. Systemadministratoren kan tilføje en svarpostkasse og emne til de forskellige materialer i det omfang, det ønskes. Systemadministratorens væsentligste funktion er at oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper. Det vil føre for vidt, at beskrive systemadministratorens rolle i større detaljer her og i stedet henvises til vejledningen: Skriv til Digital Post Du kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: 1.2. S i d e 10

11 Det anbefales, at: Myndigheden benytter superadministratorer i stedet for systemadministratorer. Der udpeges mindst to systemadministratorer eller superadministratorer, Systemadministratorerne er ansatte med et stort kendskab til systemadministration Superadministrator En superadministrator rolle har følgende rettigheder Rolle Systemadministrator Rettigheder Se, oprette, redigere og slette myndighedens postkasser. Tilslutte afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (dvs. oprette men ikke opsætte). Se statistik forbrug for myndighedens anvendelse. Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette Bemærk at superadministrator rollen også har rettigheder i myndighedens egen sikre boks (det er den samme rolle). Oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper Uploade bilag. Figur 10. Opsætning af afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (ikke oprettelse). Superadministratoren en ny rolle, der ikke fandtes da Digital Post blev lanceret. Som det fremgår af figur 10, har superadministratoren administrator og systemadministratorens rettigheder samlet på én rolle. Rollen er oprettet som følge af en konstatering af, at det i mange tilfælde er uhensigtsmæssigt med opdelingen af rettigheder på administrator og systemadministrator. Det anbefales, at: Myndigheden erstatter rollerne administrator og systemadministrator med superadministratorrollen. Hvis ovennævnte roller erstattes af superadministratorrollen anbefales det at der udpeges mindst to superadministratorer. Superadministrator rollen tildeles ansatte, der arbejder med test og udvikling af Digital Post. Hvis myndigheden vælger at lade rollerne administrator og systemadministrator erstattes af superadministratorrollen, bør der være personsammenfald mellem mindst én af de ansatte, der vedligeholder myndighedens sikre postkasser, og mindst én super- S i d e 11

12 administrator. Det er vigtigt, at der altid finder en tæt koordinering sted mellem oprettelse og (især) nedlæggelse af sikre postkasser postkasserne i Digital Post. S i d e 12

13 4. Brugeroprettelse og tildeling af rolle 4.1. Administrationsportalen Det sted man vedligeholder roller og rettigheder, og administrerer de øvrige dele af Digital Post, hedder Administrationsportalen. Du finder Administrationsportalen her: Du logger på Administrationsportalen og møder her en velkomstside. Dette er vist i figur 11. Her det også markeret med rødt, hvor du finder vejledninger til oprettelse og indhold af roller i Administrationsportalen. Figur 11. Når du står på velkomstsiden, går du ind i det faneblad, der hedder Brugerstyring, og kommer her ind i den del af Administrationsportalen, der benyttes, når du skal oprette brugere og roller. Dette er vist i figur 12. S i d e 13

14 Figur 12. Som det fremgår af figur 12, finder du under Brugerstyring linket Opret ny bruger. Du klikker på dette link og åbner nu en side Opret brugere Opret bruger Figur 13. Når du kommer ind på Opret bruger skal du tage stilling til tre ting: 1. Brugeren skal defineres. S i d e 14

15 2. Brugerens rolle skal defineres. 3. Det skal afklares om brugeren skal aktiveres med det samme. I figur 13 er der indrammet fire områder. Disse forklares ét for ét nedenfor. Rød indramning i figur 13: Måden man styrer adgangen til Administrationsportalen, er ved at identificere en bruger ud fra vedkommendes medarbejdersignatur (certifikat) 2. Det betyder også, at alle der skal have adgang til Administrationsportalen, skal have en medarbejdersignatur. Det vil ofte være en medarbejder i IT-funktionen i din myndighed, der vil have beføjelser til at udstede sådanne certifikater (NemID administrator rollen). Medarbejdercertifikatet, til den medarbejder der skal have tildelt en rolle, skal uploades via knappen Vælg fil i et bestemt format Base64-kodet X.509(.CER)-fil. Da konverteringen af et certifikat til dette format er et sidespring i forhold til opgaven at oprette en bruger, beskrives denne opgave i et særskilt afsnit. Se afsnit: 5. Når du klikker på Vælg fil, får du adgang til dine drev, og kan finde det relevante certifikat i den mappe, hvor det er gemt. Figur Du vil møde betegnelserne medarbejdersignatur, medarbejdercertifikat eller blot certifikat i flæng. For en nærmere beskrivelse af den sikkerhedsarkitektur PKI der benytter certifikater se vejledningen Skriv til Digitalt Post. S i d e 15

16 Figur 14 viser processen med at finde et medarbejdercertifikat. Her er det gemt i en mappe Certifikat til Digital Post. Marker certifikatet og tryk på knappen Åbn du har nu uploadet certifikatet til Administrationsportalen. Grøn indramning i figur 13: Feltet Brugers -adresse er næsten selvforklarende. Her skriver du brugerens -adresse. Blå indramning i figur 13: I området Brugerens rolle defineres brugerens rolle og rettigheder. Dette sker ved at klikke af i ét af de runde afkrydsningsfelter ud for den rolle, du ønsker at tildele brugeren. En bruger kan kun have én rolle. Turkis indramning i figur 13: I feltet Status kan man sætte flueben, hvis man ønsker, at brugeren skal have adgang med det samme. Når du har udfyldt alt på siden, trykker du på knappen OK og brugeren er oprettet. Du kan se en liste over brugere og deres rettigheder ved at gå ind i Vis brugere. Oversigten er vist i figur 15. Figur 15. S i d e 16

17 5. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X Medarbejdersignatur Forudsætningen for at blive oprettet som bruger i Administrationsportalen er, at man har en medarbejdersignatur. Hvis man ikke allerede har en sådan kan man få det via myndighedens NemID administrator. Læs mere om NemID administrator rollen i afsnit: Når en bruger har fået tildelt en medarbejdersignatur, vil den blive installeret i brugerens browser. For at medarbejdersignaturen kan benyttes i Administrationsportalen, skal den være på formen Base64-kodet X.509. I det følgende beskrives, hvordan du eksporterer en medarbejdersignatur til Base64-kodet X.509. De fleste myndigheder benytter Microsoft Explorer som standardbrowser, og det vil være denne browsertype, der er beskrevet i nedenstående vejledning. Fra andre browsere kan du via hjælpefunktionen se, hvordan du eksportere certifikater Eksport af medarbejdersignatur til Base64-kodet X.509 Figur 16. Først skridt i at eksportere en medarbejder signatur er at: Åbne Internet Explorer på den pc, hvor du har installeret certifikatet. Klik på Funktioner i Internet Explorer og klik derefter på Internetindstillinger. Dette er vist i figur 16. S i d e 17

18 Figur 17. Der kommer nu en dialogboks frem. Klik på Certifikater under fanen Indhold. Dette er vist i figur 17. Figur 18. Marker det relevante certifikat og klik på Eksporter. Som det fremgår af figur 18, kan der være mere end et certifikat. Her er der ét udløbet og ét aktivt certifikat. Vær sikker på at du vælger det rigtige, før du klikker på eksporter. S i d e 18

19 Figur 19. Du kommer nu ind i certifikat eksportguiden, som er vist i figur 19. Du klikker på Næste > Figur 20. Du vælger Nej, eksporter ikke privatnøglen og klik Næste >. Dette er vist i figur 20. S i d e 19

20 Figur 21. Vælg Base64-kodet X.509(.CER)-fil og klik Næste >. Dette er vist i figur 21. Figur 22. Klik på Gennemse for at vælge den mappe du ønsker at eksportere certifikatet til. Dette er vist i figur 22. S i d e 20

21 Figur 23. Giv certifikatet et navn efter eget valg og klik derefter på Gem. Dette er vist i Figur 23. BEMÆRK! Det er vigtigt, du gemmer filen på enten: Et fællesdrev som NemID administratoren eller administratoren/superadministratoren kan få adgang til, og at du giver NemID administratoren eller administratoren/superadministratoren rettigheder til at få adgang til den mappe, du gemmer certifikatet i. På et USB stik og selv medbringe det. Det vil have den fordel, at der ikke kan opstå problemer med adgang til drev og mapper. Du kommer nu tilbage til den dialogboks, der er vist i figur 22. Blot er stien nu skrevet ind i feltet Filnavn. Du klikker Næste >. Figur 24. S i d e 21

22 Du har nu næsten gennemført eksporten og kan afslutte forløbet ved at klikke på Udfør for at gemme certifikat-filen. Dette er vist i figur 24. S i d e 22

Brugerstyring i Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen August 2019

Brugerstyring i Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen August 2019 Brugerstyring i Digital Post Digitaliseringsstyrelsen August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er målrettet ansatte, der har behov for at danne sig et overblik over de forskellige roller

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen August 2019

Introduktion til Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen August 2019 Introduktion til Digital Post Digitaliseringsstyrelsen August 2019 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. August 2019

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. August 2019 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én af

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. August 2019

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. August 2019 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning i at oprette sikker adresse. August 2019

Vejledning i at oprette sikker  adresse. August 2019 Vejledning i at oprette sikker e-mailadresse August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en sikker e-mail adresse i Digital Post. Du skal have en

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. August 2019

Vejledning i at anvende åbningskvittering. August 2019 Vejledning i at anvende åbningskvittering August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. August 2019

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. August 2019 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. August 2019

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. August 2019 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. August 2019

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. August 2019 Vejledning i at anvende besvarelsesformular August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder 1 Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Tilføjelse af administrator for myndighed

Tilføjelse af administrator for myndighed Side 1 af 7 Udpegning af administrator i NemLog-in 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan udpege en administrator, som kan administrere myndighedens selvbetjeningsløsninger

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige...

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. August 2019

Vejledning om dybe links i Digital Post. August 2019 Vejledning om dybe links i Digital Post August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodning om læseadgang til tredjemand i Digital Post. August 2019

Vejledning til sagsbehandling af anmodning om læseadgang til tredjemand i Digital Post. August 2019 Vejledning til sagsbehandling af anmodning om læseadgang til tredjemand i Digital Post August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det personale, der skal

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Introduktion til NemSMS. August 2019

Introduktion til NemSMS. August 2019 Introduktion til NemSMS August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Offentlig Digital Post: Sådan giver du andre læseadgang. August 2019

Offentlig Digital Post: Sådan giver du andre læseadgang. August 2019 Offentlig Digital Post: Sådan giver du andre læseadgang August 2019 I denne vejledning kan du læse om 1. Hvad er Digital Dost? 2 2. Hvorfor benytte læseadgang? 3 3. Sådan giver du læseadgang til din digitale

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Side 1 af 5 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan tilslutte sig NemLogin, som udbyder af en selvbetjeningsløsning, der

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Tildeling af rettigheder. VandData. Vejledning

Tildeling af rettigheder. VandData. Vejledning Tildeling af rettigheder i VandData Vejledning Marts 2019 Tildeling af rettigheder i VandData Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Vejledning. Administrator for Betalingsservice kundeportal

Vejledning. Administrator for Betalingsservice kundeportal Vejledning Administrator for Betalingsservice kundeportal Version 1.4 24. august 2018 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 INDHOLD Indledning... 3 1. Adgang som første administrator...

Læs mere

Data import Excel Line til IDEP.web

Data import Excel Line til IDEP.web Data import Excel Line til IDEP.web Oktober 2018 Denne guide beskriver, hvordan man importerer Intrastat Excel Line filformatet til IDEP.web. Find flere guides på www.dst.dk/intraidep Medarbejdersignatur

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN GÆLDENDE FRA 1. FEBRUAR 2015 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/19 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet.

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet. NOTAT Hjælp til at løse problemer ved adgang til Virk.dk At der nu skal bruges NemID-signatur i stedet for Digital Medarbejdersignatur som Log-In til VirkDK, har desværre vist sig at give nogle problemer.

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

TrailerService Online elektronisk typetilmelding

TrailerService Online elektronisk typetilmelding TrailerService Online elektronisk typetilmelding Indholdsfortegnelse Forside... 3 Login... 4 Sagsoversigt... 5 Opret typetilmelding... 6 Rediger typetilmelding... 7 Vis sagsoplysninger... 10 Tilmeld til

Læs mere