Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26

27 Side 27 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Budgetopfølgning pr. 31. juli netto Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat ,36 59,79 58,86 58, Heraf "råderumspulje" Samlet resultat - serviceudgifter ,36 60,76 60,36 60, Samlet resultat - overførselsudgifter ,92 60,39 60,09 56, Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering ,21 39,58 39,63 41, Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger ,33 91,08 108,62 93, Samlet resultat - forsyningen ,20 25,65-29, Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) ,24 62,49 60,39 60, Heraf "råderumspulje" Beboelse ######### 75,27 2,83 50, Byfornyelse ,77 50, Andre faste ejendomme ######### Driftssikring af boligbyggeri ,66 51,58 0,62 51, Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter ######### Specialpædagogisk bistand til børn i ,27 48,68 45,83 49, førskolealderen Andre kulturelle opgaver ######### 100, Fritidsaktiviteter uden for folkeopl. loven Forebyggende indsats for ældre og ######### handicappede Fælles formål ,10 54,32 49,45 100, Kommunalbestyrelsesmedlemmer ,15 67,89 57,16 60, Kommissioner, råd og nævn ,92 69,91 55,99 42, Valg m.v ######### 52,07 98,55 2, Administrationsbygninger ,28 65,88 58,04 58, Sekretariat og forvaltninger ,00 61,63 54,74 59, Fælles IT og telefoni ,86 67,38 64,06 64, Jobcentre ,06 57,20 63,65 57, Naturbeskyttelse ,69 57,54 62,04 59, Miljøbeskyttelse ,05 54,59 60,05 59, Byggesagsbehandling ,44 59,14 55,33 61, Voksen-, ældre- og handicapområdet ,32 58,56 58,58 57, Det specialiserede børneområde ,36 61,06 59,48 58, Administrationsbidrag Udbetaling Danmark ,66 49,78 58,34 57,

28 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love ,54 64,45 49,44 65, Turisme ,94 96,00 96,26 56, Udvikling af menneskelige ressourcer , Innovation og anvendelse af ny teknologi ,00 78,58 21,08 14, Erhvervsservice og iværksætteri ,96 65,44 92,62 78, Udvikling af yder- og landdistriktsområder ,81 61,74 61,41 285, Løn- og barselspuljer samt råderumspuljer ,05 65,59 59,00 66, Tjenestemandspension ,76 62,34 63,89 60, Social- og Sundhedsudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,85 54,37 55,18 55, ,14 58,60 59,86 59, ,21 39,58 39,63 41, ,33 91,08 108,62 93, ,19 56,37 56,37 60, ,03 55,04 53, ,82 61,22 60,31 62, Beboelse ,38 83,92 80,70 79, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,63 50,35 60,22 60, Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut ,97 57,26 55,71 40, Kommunal tandpleje ,37 61,81 45,53 68, Sundhedsfremme og forebyggelse ,67 30,77 29,81 38, Andre sundhedsudgifter ,87 42,47 25,97 55, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,42 62,36 61,30 63, Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,20 86,34 58,60 60, Plejehjem og beskyttede boliger , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,40 55,94 53,48 54, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning ,97 41,11 46,43 67, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ######### 54,10 62,83 65, Side 28

29 Side 29 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ,63 44,34 97,50 98, Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund ,52 60,05 51,64 53, Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh ,14 54,56 55,77 48, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,44 49,76 49,70 42, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,39 19,28 6,42 108, Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,53 58,05 59,44 60, Øvrige sociale formål ,09 97,31 87,24 83, Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,11 54,11 59,15 55, ,73 54,09 59,17 54, Andre faste ejendomme ,35 59,50 45,91 15, Specialpædagogisk bistand til voksne ,80 36,05 45,91 15, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,88 55,14 61,69 55, Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,93 50,04 58,65 58, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,15 80,16 89,74 62, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,38 50,45 55,15 48, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,47 56,15 56,12 60, Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,81 55,89 54,13 59, Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) ,98 46,16 68,36 49, Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) ,54 57, Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,65 52,67 52,67 117, Sociale formål ,65 52,67 52,67 117, Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) ,32 58,37 56,02 58, Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter ,94 52,77 52,10 47, Heraf "råderumspulje" Andre sundhedsudgifter ,75 54,47 51,74 47, Øvrige sociale formål ,21 24,75 74,20 49,

30 Side 30 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,21 56,46 56,46 59, Personlige tillæg ,42 47,93 47,93 56, Boligydelse til pensionister ,14 58,67 58,67 59, Boligsikring ,26 56,51 56,51 60, Aktivitetsbestemt medfinansiering af ,21 39,58 39,63 41, sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering ,21 39,58 39,63 41, afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt ,88 91,08 108,62 93, Sundhed og Omsorg ,89 55,23 66,83 57, Ældreboliger ,89 55,23 66,83 57, Handicap og Psykiatri , Ældreboliger ,73 45, Ældreboliger, Sundhed og Omsorg ,30 91,67 105,71 86, Ældreboliger ,30 91,67 105,71 86, Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc ,44 63,12 74,19 78, Ældreboliger ,44 63,12 74,19 78, Beskæftigelsesudvalget - i alt Heraf "råderumspulje" Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt Beskæftigelse - i alt Beskæftigelse - serviceudgifter i alt ,50 62,21 60,30 56, ,35 68,70 66,78 73, ,96 60,54 60,21 55, ,50 62, ,35 68,70 66,78 73, Beboelse ,42 43,81 17, Produktionsskoler ,63 100,00 100,00 99, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative ,89 74,65 52,95 127, Servicejob ,00 69,50 36,12-18, Øvrige sociale formål ######### Sekretariat og forvaltninger ,99 53,42 50,43 50, Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre ,75 34,39-628,13-194,

31 Side 31 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Beskæftigelse - overførselsudgifter i alt ,96 60,54 60,21 55, Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v ,24 201,59 201, , Kontanthjælp til udlændinge omfatte af integrationsprogram ,84 53,61 53,61 53, Repatriering ######### Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere , Førtidspension med 50 pct. refusion ,59 59,43 59,43 64, Førtidspension med 65 pct. km.medfinans ######### 59, Førtidspension med 65 pct. km.medfinans ######### 58, Sygedagpenge ,91 60,22 60,22 56, Sociale formål ,06 32,90 32,90 66, Kontanthjælp ,02 55,34 55,34 62, Kontanthjælp vedr. visse grupper flygtninge ######### , Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant ######### 55, Dagpenge til forsikrede ledige ,39 61,17 61,17 48, Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse ,94 143, Revalidering ,16 45,91 45,91 70, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud ,03 70,96 70,96 54, Ressourceforløb ,34 39,91 34, Ledighedsydelse , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ,51 54,70 54,70 84, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ,68 54,32 54,32 108, Seniorjob til personer over 55 år ,83 57,60 57,60 95, Beskæftigelsesordninger ,81 54,68 54,68 77, Teknik- og Miljøudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen Land, By og Kultur i alt Heraf "råderumspulje" ,36 65,53 55,15 54, ,69 61,59 55,15 54, ,20 25,65-29,78-72, ,69 61,59 55,15 54,

32 Side 32 Teknik (ekskl. hovedkonto 01) Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,69 61,38 55,15 54, Ubestemte formål ,37 27,10-9,98 24, Grønne områder og naturpladser ,45 69,29 60,06 49, Stadion og idrætsanlæg ######### 60, Andre fritidsfaciliteter ######### 60, Naturforvaltningsprojekter ,58 51,46 39,57 9, Sandflugt ,92 0,09 0,60 0, Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb ,18 98,93 28,03 48, Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v ,38 107,25 191, Fælles formål ,15 57,21 67,18 68, Bærbare batterier ,88 100, Miljøtilsyn - virksomheder ,40-0,92-18,47-66, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v ,86 42,97 54,92 40, Skadedyrsbekæmpelse ######### 300,31 147,34 202, Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab ,55 67,78 74,80 71, Fælles formål ,34 22,06-175,78 93, Arbejder for fremmed regning ,73-737,09-510, , Driftsbygninger og -pladser ,71 75,94 58,23 55, Vejvedligeholdelse m.v ,41 52,26 49,62 47, Belægninger m.v ,53 52,76 37,21 52, Vintertjeneste ,77 58,30 52,74 71, Fælles formål ,58 69,72 66,29 66, Busdrift ,43 65,84 66,27 63, Lufthavne ,00 75,00 75,00 50, Lystbådehavne m.v ,08 111,91 228,78 214, Befordring af elever i grundskolen ,49 61,59 49,06 60, Kommunale specialskoler og interne skoler i d ######### 34, Museer ,57 24,60 30,68 100, RKSK ejendomme ,21 82, Fælles formål ,68 55,76 56,32 51, Beboelse ,15 86,99 54,23 85,

33 Side 33 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Andre faste ejendomme ,58 24,99 58,21 88, Administrationsbygninger ,94 33,53 110,81 25, Teknik - forsyningen - i alt RKSK ejendomme - udvendig vedligehold ,10 58,88 43,77 18, ,20 25,65-29,78-72, Ordninger for dagrenovation - restaffald ,88 8,89 9,50-84, Ordninger for storskrald og haveaffald ,59 64,88 62,16 46, Ordninger for glas, papir og pap ,49 40,16-4,40 36, Ordninger for farligt affald ,33-14,57-336,96 76, Genbrugsstationer ,96 42,46-8,57-21, Øvrige ordninger og anlæg ,13 69,36 41,33 83, Børne- og Familieudvalget - i alt Heraf "råderumspulje" Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt Børn og Familie - i alt Børn og Familie - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,67 61,16 60,80 60, ,54 61,08 60,74 60, ,58 69,24 69,24 58, , ,77 56,42 55,41 58, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v ,53 56,68 58,73 59, Kommunal tandpleje ,12 56,00 58,21 58, Kommunal sundhedstjeneste ,87 61,41 60,38 60, Fælles formål ######### Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge ,06 56,76 57,04 62, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,07 56,66 56,93 57, Plejefamilier , Døgninstitutioner for børn og unge ,17 51,27 43,99 49, Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge ,39 92,39 57,11 86, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ######### Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ,60 54,34 75,84 132, Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Børn og Familie - overførselsudgifter i alt ,01 63,71 63,71 49, Sociale formål ,01 63,71 63,71 49,

34 Side 34 Dagtilbud og Undervisning i alt Dagtilbud og Undervisning i alt (serviceudgifter) Heraf "råderumspulje" Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,23 62,27 62,00 61, ,19 62,20 61,95 61, Andre faste ejendomme ,56 74,26 26,91 47, Folkeskoler ,49 57,87 57,89 56, Syge- og hjemmeundervisning ######### 72, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v ,99 58,46 57,75 58, Skolefritidsordninger ,23 58,95 60,62 59, Befordring af elever i grundskolen ,79 37,65 52,32 42, Specialundervisning i regionale tilbud ,51 42,33 37,49 48, Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o ,25 57,53 54,87 56, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen ,19-14,10 14, Bidrag til statslige og private skoler ,40 100,00 99,95 100, Efterskoler og ungdomskostskoler ,74 99,85 100,00 100, Ungdommens Uddannelsesvejledning ,30 79,13 83,73 64, Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen ######### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ,76 57,44 48,74 53, Ungdomsskolevirksomhed ,53 66,76 60,62 57, Fælles formål ,46 56,95 57,98 59, Dagpleje ,28 63,99 61,19 61, Integrerede institutioner ,00 61,67 65,29 60, Daginstitutioner ,05 57,64 52,83 59, Klubber og andre socialpædg.fritidstilbud ######### Særlige dagtilbud og særlige klubber ######### 55, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, ,89 59,21 58,31 51, private fr Særlige dagtilbud og særlige klubber , Dagtilbud og Undervisning - overførselsudgifter i alt ,67 97,46 97,46 96, Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold ,67 97,46 97,46 96, Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Heraf "råderumspulje" Land, By og Kultur ,00 67,90 67,14 65, ,26 67,90 67,14 65,

35 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Stadion og idrætsanlæg ,88 68,56 64,35 61, Andre fritidsfaciliteter ,57 59,82 48,99 57, Folkebiblioteker ,51 62,80 64,93 67, Museer ,58 99,84 75,90 71, Biografer ,00 100, Teatre ,50 71,61 75,42 52, Musikarrangementer ,08 59,54 77,87 71, Andre kulturelle opgaver ,02 64,70 64,72 59, Fælles formål ,68 97, Folkeoplysende voksenundervisning ,33 59,14 64,22 68, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ,26 74,30 74,73 66, Lokaletilskud ,59 67,09 65,29 65, Turisme ,66-230,00 0 0,00 Direkte sammenlignning mellem forbrugsprocent 2016, 2015 og 2014 kan være forbundet med en vis usikkerhed. Side 35

36

37 Regnskabsopgørelse, halvårsregnskab 30. juni kr. (- = udgifter) Budget Korrigeret Halvårsregnskab Forventet 2016 budget juni 2016 regnskab 2016 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning generelt Betinget balancetilskud Udlodning vedr. Forsyningsvirksomhed (afgift) Udligning vedr. selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til generelt løft på ældreområdet Tilskud til kvalitetsløft på ældreområdet Tilskud til omstilling af folkeskoleområdet Tilskud til styrkelse af likviditeten Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed) Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning) Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældreboliger (Social- og Sundhedsudvalget) Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager (ØEU) Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget (excl.ældre/handicapboliger) Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning) Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Skattefinansierede anlægsudgifter i alt Ældre og handicapboliger Jordforsyning Salg af jord Køb af jord incl. byggemodning Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster (salg af ejendomme) Ekstraordinære poster (generelle reserver) RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Ordinære anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED C. RESULTAT I ALT (A+B) Side 37

38

39 Oversigt over akkumulerede forbrugsprocenter ex. overførsler og forsyningen sammenlignet med den gennemsnitlige akkumuleret forbrugsprocent for årene 2014 og 2015 Juli ,00 Økonomi- og Erhvervsudvalget 120,00 Social- og Sundhedsudvalget 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og ,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og ,00 80,00 Procent 60,00 Titel 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 Måneder Måneder 120,00 Beskæftigelsesudvalget 120,00 Teknik- og Miljøudvalget 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og ,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og ,00 80,00 Procent 60,00 Procent 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 Måneder Måneder 120,00 Børne- og Familieudvalget 120,00 Kultur- og Fritidsudvalget 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og ,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og ,00 80,00 Procent 60,00 Procent 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 Måneder Måneder Side 39

40

41 Side 1 RESULTATOPGØRELSE Ringkøbing den 26. august 2016 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. Negative tal angiver nettoudgift i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag A. Skattefinansieret område Indtægter (løbende priser): Skatter Tilskud og udligning, generelt Afledt virkning af tilskudsreform fra 2018/refusionsomlægning - skøn Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Betinget tilskud (drift) Betinget tilskud (anlæg) Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Udviklingsbidrag, Regionen Indtægter i alt Driftsudgifter: Økonomi- og erhvervsudvalget: Social- og sundhedsudvalget: Beskæftigesesudvalget: Teknik- og Miljøudvalget: Børne- og Familieudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Tværgående finansieringsforslag Ældreboliger (SSU) lejeindtægt Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Driftsudgifter i alt (løbende priser) Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger Renter (løbende priser) ældreboliger Resultat af ordinær driftsvirksomhed Serviceudgifter i alt (2017-priser) Beregnet serviceramme i Difference i forhold til servicerammen i (- = mindreforbrug, + = merforbrug) Side 41

42 Side 2 RESULTATOPGØRELSE RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. Negative tal angiver nettoudgift i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Uspecificeret anlægspulje Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg i alt (løbende priser) Anlægsudgifter, Ældreboliger: Social- og Sundhedsudvalget Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) Anlægsudgifter i alt (2017-priser) Jordforsyning: Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Jordforsyning i alt (løbende priser) Ekstraordinære poster (salg af ejendomme) A. Resultat af skattefinansieret område B. Forsyningsvirksomheder *) Nettodriftsindtægter Nettoanlægsudgifter Pris- og lønregulering (kun overslagsår) B. Resultat af forsyningsvirksomheder C. Resultat i alt (A + B) *) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser. Side 42

43 Side 3 RESULTATOPGØRELSE RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Negative tal angiver nettoudgift i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Tilgang af likvide aktiver: Ny låneoptagelse Låneramme Lån til energioptimering af bygninger Tilgang af likvide aktiver i alt Anvendelse af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) Afdrag på lån ekskl. ældreboliger Afdrag på lån vedr. ældreboliger Indskud i støttet byggeri Indskud Ringkøbing K Øvrige balanceforskydninger Anvendelse af likvide aktiver i alt Ændring af likvide aktiver LIKVIDITETSUDVIKLING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Brugerfinansieret kassebeholdning: Forventet likviditet primo Likviditetsændring Forventet likviditet ultimo Skattefinansieret kassebeholdning: Startlikviditet 1/ Restrefusion for Afregning af pulje fra EU's globaliseringsfond - 3. pulje Budgetteret likviditetsændring, skattefinans Midtvejsregulering af bloktilskud Efterregulering af medfinansiering af sygehusvæsenet Mindre overførsel fra Vækstpuljen anvendes til finansiering af folkeskolen Midtvejsregulering af overførselsudgifter Efterregulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud Forventet likviditet primo Likviditetsændring fra resultatopgørelsen Forventet likviditet ultimo Deponeret likviditet primo frigivelse Deponeret ultimo Side 43

44 Budgetkonference august DUT-sager Indstilles Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 2 IT-system til Børne- og Ungeydelsen (Udbetaling DK) samt afledt virkning af kontanthjælpsloft 1 Adm BBR data - registreringer 1 Adm Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 4 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 1 DAG/UND Økonomisk friplads 1 DAG/UND Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 6 National lungesatsning 1 S og O Forløbsplaner for kronisk syge 1 S og O Faste læger på plejecentrene 1 S og O Den ældre medicinske patient 1 S og O Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Hele 1000 kr. Hele 1000 kr. 10 Boligstøtte - afledt af diverse lovændringer 1 S og O Kommunal medfinansiering - øget kapacitet, lungesatsning, bedre patientforløb 1 S og O Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Forslag i alt oprindelig heraf DUT-sager på overførselsudgifter heraf DUT-sager på serviceudgifter heraf DUT-sager på finansiering Side 44 Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget

45 Indstilles Fagområde Bemærkninger I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget Summen af alle indstillede forslag Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag Side

46 Budgetkonference august Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter Indstilles Fagområde Bemærkninger Side 46 Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Byggesagsgebyrer - lovændring for opkrævning 1 ADM Opnormering med 2 ansatte i Handicap og Psykiatri 1 ADM Byfornyelse - reduktion til delvis finansiering af byggesagsgebyrer 1 ADM Driftssikring støttet byggeri - reduktion til delvis finansiering af byggesagsgebyrer 1 ADM ØEU's budgetbuffer - finansiering af opnormering i H&P 1 ADM Ny Madlejrskolen - foreløbig placering Ny Husleje vedr. Smed Sørensens Vej - efter 3 års reglen Ny Tilbagerulning af besparelser vedr. RKSK Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 NY Merudgifter til serviceudgifter (flygtningeboliger m.v.) finansieret af besparelse på overførselsudgifter 1 Beskæft Nr. Børne- og Familieudvalget 1 10 Tilskud til skolebørn i private institutioner 1 DA/UND Folkeskolereform - afledte økonomiske konsekvenser 1 DA/UND NY Opprioritering folkeskoleområdet NY Folkeskolen - projekt Makerspace - erhvervsrettet projekt Opnormering Alkjær Børneunivers og Fredensgades 15 børnehave 1 DA/UND Mere pædagogisk personale i Dagtilbud (ansøgningspulje omlagt til bloktilskud) 1 DA/UND Anbringelser - udvidelse af budgetrammen 1 Børn/Fam Psykologhjælp til unge 1 Børn/Fam Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 18 Vestjyllands Kunstpavillon - forøgelse driftstilskud 1 KUL/FRI Hvide Sande Masterclass - driftsstøtte 1 KUL/FRI Ringkøbing Svømmehal - regulering af driftsbudgettet 1 KUL/FRI Statstilskud Teatret OM - regulering af indtægtsbudget 1 KUL/FRI NY Yderligere tilskud til Teatret OM Hele 1000 kr. Kulturpuljen - reduktion til finansiering af Vestjyllands kunstpavillon og Hvide Sande Masterclass 1 KUL/FRI Ramme til idrætshaller - reduktion til finansiering af Ringkøbing Svømmehal og statstilskud Teatret OM 1 KUL/FRI NY Minus 0-fremskrivning - skolernes svømmeundervisning NY Minus 0-fremskrivning - teatret OM Nr. Social og Sundhedsudvalget

47 Indstilles Fagområde Bemærkninger 24 Forøgelse af budgettet til hjælpemidler 1 SUND/OM Hjerterehabilitering - overførsel til kommunerne 1 SUND/OM Abonnementsudgifter i.f.m. nødkald 1 SUND/OM Normering til nødkald 1 SUND/OM Ambulant specialiseret træning 1 SUND/OM Partnerskab for sundhedsinnovation 1 SUND/OM Betaling for hospiceophold 1 SUND/OM Elever i plejen 1 SUND/OM Klippekort til ældre (ansøgningspulje omlagt til bloktilskud) 1 SUND/OM A Korrektion af demografiberegning til hjemmeplejen 1 SUND/OM A Pulje afledt af konvertering af plejeboliger til ældreboliger 1 SUND/OM NY GPS trackere - ingen brugerbetaling Brugerkort til seniorcenter 1 SUND/OM Social faglig medarbejder til Priorgården 1 HAN/PSY Ledsagelse til ferier 1 HAN/PSY Regulering af specialteamets budgetramme 1 HAN/PSY Sovende nattevagt til fleksible boliger 1 HAN/PSY Finansiering af social faglig medar. til Priorgården - delvis gennem ydelsespakker på dagtilbud 1 HAN/PSY Finansiering af sovende nattevagt - reduk. køb af pladser 1 HAN/PSY Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 41 Renovering af stier og p-pladser 1 LBK Finansiering af renovering af stier og p-pladser - overskud på kollektiv trafik 1 LBK Hold Naturens Rige rent 1 LBK Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov 1 LBK Ny toiletbygning i Skjern midtby - afledt drift 1 LBK Ny toiletbygning i Skjern midtby - finansiering af drift af ramme for kollektiv trafik 1 LBK Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Hele 1000 kr. I alt Forslag i alt oprindelig heraf nye tiltag på overførselsudgifter heraf nye tiltag på serviceudgifter - netto Bruttoudgift til nye tiltag før finansiering og evt. indtægter Side 47 Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget

48 Indstilles Fagområde Bemærkninger I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget Summen af alle indstillede forslag Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag Side

49 Budgetkonference august RKSK Finansieringsforslag Indstilles Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Hele 1000 kr. NY Administrative besparelser, jf. Økonomiaftalen NY Vækstpuljen - finansieringspost NY Vækstpuljen - løft af folkeskoleområdet Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 NY Annullere budgetbuffer Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 NY Annullere budgetbuffer Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Nr. Tværgående forslag 1 NY Effektiviserings- og moderniseringskrav, jf. Økonomiaftale NY Byrådets budgetbuffer Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 NY Forventet udgiftsreduktion på Beskæftigelse ekskl. andel til serviceudgifter på 3 mio. kr. pr år 1 Beskæft NY Nettobesparelse afledt af model på sygedagpenge 1 Beskæft Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Forslag i alt oprindelig heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter heraf finansieringsforslag på serviceudgifter Side Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet vedr. Tværgående Summen af alle indstillede forslag

50 Indstilles Fagområde Bemærkninger Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag Side

51 Beløbene i 2016 kolonnen er oprindelig budget 2016 Budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Anlægsoversigt Indstilles Drift Efter 2020 Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Pulje til byfornyelsesprojekter Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v VE-midler, fælles omk Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) Anlægstilskud til KRAFT Udbygning af Tim Hallen (vækstpuljeansøgning) Vedligeholdelse af administrationsbygninger Vedligeholdelsespuljen (LBK) A Landsbyfornyelsespuljen 2016, udgifter A Landsbyfornyelsespuljen 2016, statstilskud Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning - gruppeformandsmøde Beløb til imødegåelse af APV krav - gruppeformandsmøde Social- og Sundhedsudvalget: 1 Skjern Seniorcenter Pulje til mindre anlægsprojekter Køb af hjemmeplejebiler Køb af hjemmeplejebiler Mobile enheder i plejen Cykler til hjemmeplejen Holmehusene, hus 28 - ombygning Vorgod Ældrecenter Kølemadbil til Åkanden - udskiftning af eksisterende bil Udskiftning af pakkemaskine på Åkanden Mødelokaler til Rosengården i Skjern Fleksible boliger Teknik- og Miljøudvalget: 1 Side 51 Energioptimering af kommunale bygninger Pulje til gennemførelse af skovhandleplan Gearingspulje Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring Naturområder

52 Side 52 Kystsikring - Vesterhavet Pulje til fornyelse af belysningsanlæg Pulje til belægningsarbejder - prioriteres løbende Pulje til vedligehold af bygværker Pulje til byforskønnelsesprojekter Pulje til diverse småprojekter Pulje til stianlæg Dobbeltrettet cykelsti Videbæk-Sønderup Cykelsti fra No til Ringkøbing skole Belægning Gågaden i Ringkøbing Storegade Tarm - byforskønnelse Skolevænget/Nygade/Nørregade/Vestergade Ringkøbing Trafiksikkerhedsprojekter Imødekommenhedspulje Pulje til havneprojekter Bagges Dæmning Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune LED-udskiftning i Videbæk by Opfølgende vejanlæg Ringkøbing K Sti mellem Skjern Å og Tarmvej Vestergade Hvide Sande - ombyg./etablering rundkørsel Sti Stauning-Velling og Klitvejen Anlægspulje Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov X 11 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov Ny toiletbygning i Skjern midtby X 14 Stauning Havn - kajanlæg og broer Børne- og Familieudvalget 1 Anlægsramme, Børne og Familieudvalget IT-strategi, Undervisning Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering Tim skole og Fresiahaven - forventet indtægt fra energilånepuljer Etablering af vuggestuer Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering - forhøjelse af den tidligere afsatte ramme IT-strategi for dagtilbud og skoler Kultur- og Fritidsudvalget: 1 Lysmaster og forbedringer Green Arena Anlægstilskud til idrætshaller Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse lån Struktursprøjtning Ringkøbing Atletik stadion

53 26 Dræning/omlægning af opvisningsbanen i Hvide Sande Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet Sml. ønsker Tidligere indregnet og ønsker - i alt I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet tværgående forslag I alt indstillet Udmeldt ramme fra ØEU Afvigelse (merforbrug = +, mindreforbrug = -) Side

54 Budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Anlægsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET Indstilles (1) Drift Efter 2020 Etablering af døgnstationer Information, markedsføring, skiltning m.v Renovering af Lem Genbrugsplads Skjern genbrugsplads - renovering Videbæk genbrugsplads - udvidelse/renovering I alt forsyningsområdet - tidligere indregnet Ønsker: Ringkøbing genbrugsplads - udbygning af gren- og nedknusningsplads I alt ønsker til forsyningsområdet I alt forsyningsområdet Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet til Forsyningsområdet Sml. ønsker til Forsyningsområdet Budgetramme til Forsyningsområdet Afvigelse (merforbrug = -, mindre forbrug = +) I alt indstillet vedr. Forsyningsområdet Side

55

56 Det fælles fremtidige arbejde på integrationsområdet August 2016 Side 56

57 Klik her for at angive tekst. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Nationale initiativer på flygtninge- og integrationsområdet og 3-partsaftaler om integration Ekstraordinære statslige tilskud til integration af flygtninge Den politiske retning for integrationsindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune Status på flygtningesituationen i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsindsats i dag Økonomi Finansieringsordninger på integrationsområdet Status på udmøntning af statslige tilskud samt tildeling på skoleområdet Forslag til fremtidig tildeling af midler til integrationsindsatsen på fagområderne Det fremtidige samarbejde på integrationsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune // Klik her for at angive en dato. 2 Side 57

58 Klik her for at angive tekst. 1. Indledning Det seneste års store tilstrømning af flygtninge til Europa betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan forvente en øget tilgang af flygtninge i den kommende tid. Senest har Udlændingestyrelsen dog nedjusteret forventningerne til, hvor mange flygtninge, der skal boligplaceres i år fra til mellem og På baggrund af den forventede større tilstrømning af flygtninge er der igangsat et arbejde, der skal styrke Ringkøbing-Skjern Kommunes fælles fremtidige indsats på integrationsområdet. Dette notat er således udarbejdet i et samarbejde mellem Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg, Børn og Familie, Dagtilbud og Undervisning samt Viden og Strategi. I afsnit 2 omtaler notatet en række nationale initiativer på flygtninge- og integrationsområdet, herunder de 2- og 3-partsaftaler om integration, som blev indgået i marts 2016, samt de ekstraordinære statslige tilskud til integration af flygtninge. I afsnit 3 beskrives den politiske retning for integrationsindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune som angivet i bl.a. Naturens Rige og Integrationspolitikken. I afsnit 4 giver notatet en status på flygtningesituationen i Ringkøbing-Skjern Kommune, og hvilken betydning denne har på de enkelte fagområder. Afsnit 5 giver en kort beskrivelse af kommunens integrationsindsats i dag. Afsnit 6 omhandler økonomien på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune og indeholder et oplæg til fremtidig tildeling af midler til integrationsindsatsen på fagområderne. Endelig beskriver afsnit 7 det fremtidige samarbejde på integrationsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Nationale initiativer på flygtninge- og integrationsområdet og 3-partsaftaler om integration I marts 2016 blev der indgået henholdsvis en 2- og en 3-partsaftale om integration. 2-partsaftalen er indgået mellem regeringen og KL. Aftalen er en tillægsaftale til aftalen om kommunernes økonomi for 2016 og vedrører således kommunernes integrationsindsats i partsaftalen er indgået mellem regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter og har fokus på integration på arbejdsmarkedet. Det centrale element i 3-partsaftalen er en ny toårig integrationsuddannelse (IGU). IGU-forløbet skal give flygtninge og familiesammenførte mellem år mulighed for at få ansættelse i særlige elevstillinger. Det forløb skal gøre dem klar - fagligt og sprogligt - til et job på det ordinære arbejdsmarked eller fortsat uddannelse. IGU-eleverne vil blive aflønnet efter de overenskomster, der gælder for EGU-elever inden for det relevante overenskomstområde. IGU-forløbet er et værktøj, som virksomhederne og de faglige organisationer får ansvaret for. Det er deres ansvar, at ordningen bliver til en succes og brugt i stor skala. Det understreges i 3-partsaftalen, at indsatsen i integrationsprogrammet skal have et klart fokus på, at den enkelte skal ud på en virksomhed for at lære arbejdsmarkedet og derigennem sproget at kende og hurtigst muligt levere et bidrag til det danske samfund. Link til 3-partsaftalen: 2-partsaftalen mellem regeringen og KL indeholder følgende hovedelementer: Tidlig indsats Det er afgørende for resultatet af integrationsindsatsen, at der iværksættes en tidlig og effektiv integrationsindsats. Derfor skal ventetiden i asylfasen udnyttes bedre til tidligere aktivering og til afklaring af asylansøgeres kompetencer såvel formelle som realkompetencer. Styrkede muligheder for boligplacering // Klik her for at angive en dato. 3 Side 58

59 Klik her for at angive tekst. Der afsættes 640 mio.kr i 2016 til 75% statslig medfinansiering af kommunalt grundkapitalindskud til nye almene boliger. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne. Med puljen forventes det at kunne etablere op til boliger. Denne løsning betyder en aflastning af kommunernes boligudfordring. Der etableres derudover en anlægspulje til medfinansiering af midlertidige boliger. Der afsættes derfor en statslig pulje på 150 mio.kr. i 2016 og 2017 til medfinansiering af etableringen af midlertidige boliger og ombygning af eksisterende boliger til flygtninge. Regeringen vil refundere 50% af de udgifter kommunerne har afholdt til midlertidig indkvartering - op til 2000 pr. måned pr. flygtning. Der afsættes ca. 40 mio.kr i 2016 og Grundtilskuddet Grundtilskuddet til flygtninge hæves med 50% fra 2017 og Fordelingen af grundtilskuddet målrettes de kommuner, der har flytningsudfordringer. Det er samlet set et bidrag på netto 225 mio.kr. Virksomhedsrettet indsats Der skal være et øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen, herunder at flygtninge og familiesammenførte fremover som udgangspunkt skal mødes som jobparate. I lyset af at der nu kommer markant flere flygtninge og familiesammenførte, og at en styrket beskæftigelsesindsats er kernen i 3-partsaftalen, afsættes 25 mio.kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til kommunernes virksomhedsrettede indsats. Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats regelforenklinger Flygtningesituationen stiller kommunerne overfor store udfordringer i forbindelse med modtagelsen af nytilkomne flygtninge og den efterfølgende integrationsindsats. Aftalen indeholder en række initiativer, der sikrer en større grad af fleksibilitet i kommunernes opgaveløsning. Dette betyder bl.a., at kommunerne får mulighed for at etablere et særligt undervisningstilbud som alternativ til modtagerklasser. Ordningen indebærer, at kommunerne ikke skal leve op til krav om klasseloft, timetal, lærerkvalifikationer m.v. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette tiltag blev vedtaget af Folketinget den 3. juni Link til 2-partsaftalen: Afsnit 5 nedenfor giver en aktuel status på Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsindsats i dag Ekstraordinære statslige tilskud til integration af flygtninge I januar 2015 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge i Af disse statslige midler modtog Ringkøbing-Skjern Kommune kr. Aftalen om kommunernes økonomi for 2016 indebar, at det ekstraordinære tilskud til kommunerne blev videreført i Ringkøbing-Skjern Kommune blev således tildelt kr. i tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i De statslige tilskud til integration af flygtninge blev ikke videreført i aftalen om kommunernes økonomi for Regeringen og KL drøfter dog flygtningesituationen igen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for Afsnit 6 nedenfor giver en status på udmøntningen af de statslige midler i Ringkøbing-Skjern Kommune samt et oplæg til fremtidig tildeling af den resterende del af disse midler. // Klik her for at angive en dato. 4 Side 59

60 Klik her for at angive tekst. 3. Den politiske retning for integrationsindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturens Rige udstikker en politisk retning om, at vi som kommune skal fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget liv, og at vi skal sætte borgernes behov i centrum. Dette afspejles også i visionen for Integrationspolitikken: Sammen med borgerne skabes rammer for god integration, hvor alle uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med de samme rettigheder og forpligtelser og muligheder for at bidrage og deltage i samfundslivet. Integrationspolitikken sætter bl.a. fokus på, at flygtninge og indvandrere skal blive en del af arbejdsmarkedet, og at de er underlagt samme rettigheder og forpligtelser som den øvrige befolkning. Ringkøbing-Skjern Kommune har da også allerede i dag et stærkt beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen og er derfor i høj grad på forkant i forhold til initiativerne i 2- og 3- partsaftalerne vedrørende beskæftigelsesfokus i kommunernes integrationsarbejde. Ringkøbing- Skjern Kommunes integrationsindsats er beskrevet nærmere i afsnit 5 nedenfor. Beskæftigelsesudvalget drøftede på mødet i november 2015, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune mest hensigtsmæssigt kan boligplacere flygtninge i lyset af den øgede tilgang af flygtninge. Kommunen har hidtil først og fremmest boligplaceret flygtninge i Skjern og Ringkøbing byer. Beskæftigelsesudvalget besluttede, at der fremadrettet sker en større spredning af flygtningene. Og for at sikre et godt udbud af midlertidige boliger samt muligheden for at planlægge inddragelsen af lokalområdet, besluttede udvalget, at der arbejdes med en vejledende kvote for, hvor i kommunen der kan etableres midlertidige boliger. Følgende byer har fået tildelt en vejledende kvote for 2016: Ringkøbing, Skjern, Tarm, Hvide Sande, Videbæk, Lem, Troldhede, Borris, Spjald, Grønbjerg og Tim. Børne- og Familieudvalget drøftede udfordringerne på tosprogsområdet på udvalgsmødet i marts Udvalget drøftede bl.a. mulige tiltag, der kan sikre en større spredning af de tosprogede børn på dagtilbud og skoler i kommunen. Børne- og Familieudvalget besluttede at undersøge muligheden for at arbejde videre med særlige undervisningshold som supplement til de nuværende modtageklasser. Som nævnt ovenfor vedtog Folketinget dette tiltag den 3. juni Der udarbejdes administrativt oplæg i løbet af efteråret Status på flygtningesituationen i Ringkøbing-Skjern Kommune Nedenstående tabel og figur viser tilgangen af flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune i de første seks måneder af I denne periode er der i alt ankommet 106 flygtninge til kommunen. I samme periode i 2015 modtog Ringkøbing-Skjern Kommune ligeledes 106 flygtninge. Der er dog tale om en betydelig stigning i forhold til de foregående år. I hele 2014 modtog kommunen således 70 flygtninge, og det var endnu færre de foregående år. // Klik her for at angive en dato. 5 Side 60

61 Klik her for at angive tekst. Nedenfor beskrives flygtningesituationens betydning for henholdsvis fagområderne Dagtilbud og Undervisning samt Børn og Familie. Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri vurderer, at flygtningesituationen i de kommende år ikke har nævneværdig betydning på disse fagområder. Dagtilbud og Undervisning Udfordringerne for skoler og dagtilbud handler i høj grad om, at flygtningebørnene (og andre tosprogede børn) i dag er koncentreret på få institutioner og skoler. På 0-6 årsområdet er følgende opgjort pr. 1. februar 2016: Ringkøbing: I Alkjærhaven er der 67% tosprogede børn i vuggestueafdelingen og 64% i børnehavegruppen. I Trinbrættet er der 21% i børnehavegruppen. Skjern: I Bækkehøj Børneunivers er der 47% tosprogede børn i vuggestueafdelingen, og 33% i børnehavegruppen. I Fredensgades Børnehave er der 41% i børnehavegruppen. Det er Dagplejen i Skjern, der har det største antal børn med flygtningestatus, 9%. På folkeskoleområdet dækker Kirkeskolen og Alkjærskolen i dag kommunens basisundervisning i dansk som andetsprog. Tilbuddet om basisundervisning skal i henhold til lovgivningen gives i op til 2 år. I Ringkøbing-Skjern Kommune går eleverne 2 år i modtageklassen. Hvis det vurderes, at barnet har de sproglige kompetencer, overføres det til almen undervisning tidligere. Eleverne udsluses enten til distriktsskolen eller fortsætter på modtageskolen, alt efter forældrenes ønske. Kirkeskolen har for nuværende 8 modtageklasser, der rummer elever fra årgang. Alkjærskolen // Klik her for at angive en dato. 6 Side 61

62 Klik her for at angive tekst. har 5 modtageklasser i klasse. Begge skoler udtrykker, at elevernes undervisningsmiljø og det sociale miljø er positivt. Procenten af tosprogede børn på de 2 modtageskoler er pr. 10. februar 2016 henholdsvis 16% på Kirkeskolen og 12% på Alkjærskolen. Antallet af tosprogede elever har i 2015 været jævnt stigende, og dette forventes at fortsætte i 2016 som følge af den forøgede tilgang af flygtninge. Det kan oplyses, at der fra januar 2016 er tildelt ekstra midler til de to skolers SFO'er med henblik på at yde indsats for tosprogede børn. Kirkeskolen og Alkjærskolen har begge fysisk pladsmangel. Samtidig skal det bemærkes, at flere og flere tosprogede - som følge af bosætningsproblemstillingen og det øgede elevtal - får behov for befordring til skolerne. Social og Integration udtaler et ønske om, at skolerne, der tilbyder modtageundervisning i faget dansk som andetsprog, får en større geografisk spredning. Dette både af hensyn til bosætningsproblematikken, men også et ønske om at børnene får lokale relationer i de byer, de er bosat i. Samtidig kan skole-hjemsamarbejdet på den lokale skole begynde tidligt i forløbet. Det skal bemærkes, at der ikke er retsgrundlag for, at kommunerne anvender friskoler som modtageskoler. Lovgrundlaget henviser til folkeskoleloven. Børn og Familie Nedenfor er udfordringerne for Børn og Families aftaleenheder beskrevet hver for sig. Da Familiecentret får sine opgaver som en følge af Socialrådgivningens arbejde, er disse opgaver ikke beskrevet for sig. Tandplejen: Tandpleje til flygtningebørn er vanskeligere og dermed mere omkostningstung en tandpleje til etniske danske børn. Dette skyldes sproglige og kulturelle faktorer, tandsundhedsmæssige faktorer samt udfordringer i forhold til samarbejdet på baggrund af deres mere eller mindre traumatiske fortid. Det er nødvendigt at anvende tolk i forbindelse med langt de fleste konsultationer og behandlinger. Telefontolkning er ikke tilstrækkeligt, da vi i høj grad skal vise, prøve og mærke og for at opnå forståelse, kooperation og accept fra både forældre og børn. Tolkningen giver anledning til ekstra administrativt arbejde, og det sker, at en tandbehandling må aflyses, fordi tolken ikke møder frem. Familierne kender ikke til forebyggende tandpleje, som vi har det i Danmark. I løbet af foråret vil Tandplejen derfor i samarbejde med integrationsafdelingen invitere forældrene til et informationsmøde på klinikken i Skjern, inden de bliver indkaldt til undersøgelse og behandling med deres børn. Det har vist sig nødvendigt med en forventningsafstemning, og vi har nogle generelle budskaber, vi gerne vil ud med. Tandplejen underviser i modtageklasserne, for også via børnene selv at gøre familierne opmærksomme på vigtigheden af tandbørstning og tandvenlig kost. Børnenes tandsundhed er generelt dårligere end tandsundheden hos etnisk danske børn. Dette skyldes manglende mulighed for kvalificeret tandbehandling i hjemlandet eller under rejsen til Danmark, manglende viden om årsager til dårlig tandsundhed hos børn (kost og tandbørstning med tandpasta) og i nogle tilfælde også en holdning/kultur, hvor tandpleje til børn ikke prioriteres. Den dårligere tandsundhed kræver flere timer på klinikken, både til tilvænning, behandling og opfølgning/forebyggelse. Behovet for behandling med præmedicinering er højt, og der vil være en højere andel af børn med behov for behandling i narkose i forhold til andelen hos etniske danske børn. // Klik her for at angive en dato. 7 Side 62

63 Klik her for at angive tekst. Endelig vil der være en større andel børn og unge med behov for tandreguleringsbehandling end andelen hos etnisk danske børn. Dels fordi de syriske børn ikke haft mulighed for at modtage rettidig tandreguleringsbehandling i deres hjemland, dels fordi den dårlige tandsundhed kan give anledning til tab af blivende tænder, hvorefter tyggefunktionen skal genoprettes via en tandreguleringsbehandling. Tandregulering, der udføres for sent i forhold til det optimale tidspunkt, er mere kompliceret og omkostningstung, end hvis den kunne udføres på rette tidspunkt i forhold til tandskifte og kæbevækst. Samarbejdet med forældrene er præget af begge parters gode vilje, men sproglige og kulturelle forskelle giver anledning til misforståelser, som det tager tid og kræfter at rede ud. Forældrene er ofte præget af stress og traumer og har derfor mindre overskud til at bekymre sig om børnenes tandpleje eller støtte op om børnene i vanskelige behandlingssituationer. Vi mærker vi også, at børnene har vanskeligere ved at magte tandbehandling end etnisk danske børn. Da de samtidig har et stort behov for omfattende tandbehandling, er det en udfordrende opgave for Tandplejens medarbejdere. Sundhedsplejen: Spæd- og småbørn: Generelt er en større andel af spæd-og småbørnsfamilier behovsfamilier. Dvs. at de ikke kan nøjes med standardbesøgene i sundhedsplejen, som er 6 besøg for førstegangsfødende og 4 besøg for flergangs fødende inden for det første leveår. Førstegangsfødende får også tilbudt 2½ års besøg. Behovsbesøgene er nødvendige pga. familiens problematikker, kulturelle forskelle og usikkerhed på hvordan de skal forholde sig til mad, søvn, omsorg, påklædning, lægebesøg, forhold ved sygdomme, vaccinationer etc. Dertil kommer det helt særlige, at i disse familier er der børn og forældre der er traumatiserede i et vist omfang, som gør man sundhedsplejerske ikke kan tage samme udgangspunkt, som hvis det var en dansk familie. Besøgene kræver ekstra planlægning pga. omfattende tolkebehov og evt. besøg sammen med integrationsmedarbejdere. Det er vanskeligt for dem at benytte åben rådgivning pga. sprogbarriere. Ved hjemmebesøgene er der ofte større søskende, hvor der er åbenlyst behov for sundhedsfaglig bistand. Ligeledes modtager Sundhedsplejen flere henvendelser fra integrationsmedarbejdere, der har brug sundhedsfaglig vejledning i familier med børn mellem 1 og 5 år. Samarbejdet vægtes højt, men der modtages ikke kompensation herfor. Skolebørn: Indtil skoleåret 2015/2016 blev der udført indskolingsundersøgelse på nye børn i modtagerklasserne* Men pga. af det øgede antal børn prioriteres således, at børn der har været længst i modtagerklassen undersøges først. Der er ca. 75 børn klasse, der endnu ikke har modtaget en indskolingsundersøgelse. *Normalt laves indskolingsundersøgelsen i 0. klasse ved danske børn, men børn og unge der kommer til landet har ikke tidligere været i vores system. Vi har fagligt vurderet at der er behov for en grundigere undersøgelse på alle der starter op i modtagerklassen. Udfordringer i øvrigt i forbindelse med skolebørnene: Samarbejde om hvert barn med flere faggrupper integrationsmedarbejder, egen læge, tolke, skolen og øvrige samarbejdspartnere i Børn og Familie. De sproglige vanskeligheder er en udfordring, hvor tolkning er nødvendigt. Undersøgelsen tager længere tid end vanligt, pga. sundhedsmæssige problematikker sprogbarrierer. Vi skal spørge ind til helbred og sundhed, lægekontakt og vaccinationer, ligesom barnet får synsprøver, høreprøver Vi tilbyder pubertets og seksualundervisning (ligesom til normalklasserne) undervisningsmaterialet skal hver gang tilpasses og forenkles til målgruppen. Der ses en særlig udfordring for flygtningebørn i institutioner, som ikke nødvendigvis kun hører ind under sundhedsplejen. Sundhedsplejersker er konsulenter i institutioner og har oplevet følgende: // Klik her for at angive en dato. 8 Side 63

64 Klik her for at angive tekst. De små børn der kommer i institution, (ofte ret hurtigt efter at de er kommet til landet), har ofte aldrig været adskilt fra deres mor. Vi har mødt børn, der aldrig har fået andet end bryst, men som nu skal være i institution/dagplejen. Det er svært for disse børn og for pasningsordningen. Hvordan kan vi samarbejde bedre om det? Pædagogisk Psykologisk Fagenhed (PPF): Første kontakt til PPF er oftest gennem Fase2Netværk, som er det tværfaglige konsultative tilbud fra Børn og Familie. Relevante faggrupper fra PPF i den sammenhæng er pædagogiske konsulenter, talehørekonsulenter og psykologer. Alle faggrupper oplever i den forbindelse udfordringer på det sproglige og forståelsesmæssige område hos forældrene, så brug af tolk er helt afgørende i forhold til kommunikation til og med forældre. Brug af tolk og uddybninger i forhold til den gensidige forståelse tager længere tid, og derfor er det svært at overholde tidsrammen på fem kvarter. Der afsættes ofte længere tid til disse møder. De indstillede sager bliver fordelt til psykolog og/eller tale-hørekonsulent, afhængig af problemstilling. Psykologerne oplever almindelig eller manglende udvikling, kompleksiteten er dog større eller der er tale om en massiv fejludvikling og/eller reaktioner på traumer. Der er store kulturelle forskelle i forhold til hvornår der bedes om hjælp, og derfor svært at tale om tidlig forebyggende indsats. Mange forældre anerkender ikke et handicap, og vil derfor ikke have deres barn visiteret til et specialtilbud. Lærere og pædagoger er voldsomt udfordrede og efterspørger supervision (Ikke p.t. en PPF ydelse). Tale-hørekonsulenterne oplever, at sprog og sprogtilegnelsen kan være mangelfuld og langsom, hvilket kræver en særlig indsats, ud over den almindelige sprogtilegnelse der foregår i dagtilbud og skoler. De er udfordrede i forhold til kommunikation med de andre børn og dermed legefællesskaber, hvilket også gælder i modtagerklasserne. Børn med særlige behov er som hos psykologerne en udfordring i forhold til den kulturelle baggrund og dermed forældrenes erkendelsesproces. Det er for begge faggruppers områder svært at foretage en faglig vurdering (test er standardiserede ud fra danske børn), undersøgelse og tilbagemelding tager væsentlig længere tid, da der er brug for observationer af barnet for at vurdere samspil med såvel børn som voksne. Oversættelse og længere forklaringer til forældre i forhold til vanskeligheder og indsats, ikke kun ved tilbagemeldingen, men også i den fortsatte rådgivning og vejledning. I alle sager er der brug for en tværfaglig og koordineret indsats på tværs af fagenheder i Børn og Familie og afdelinger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Socialrådgivningen: Oplevelsen er at Flygtningeområdet er ressourcekrævende rent personalemæssigt. Pt. er der ud af Socialrådgivningens samlede sager, integrationssager svarende til 1. fuldtidsstilling. Der er refusion på disse sager de første 3 år på foranstaltningsdelen, men sagerne kræver ekstra ressource i forhold til sagsbehandlingsdelen, grundet brug af tolke, kulturbarrierer som gør at disse møder og generel sagsbehandling ofte tager længere tid, samt der ofte er et ekstra koordineringsarbejde i forhold til indsatsen i disse sager. Der savnes mere viden på det etniske område samt ressourcer til at varetage opgaven. 5. Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsindsats i dag Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsindsats er i dag lagt an på, at integrationen sker bedst og hurtigst ved, at de ankomne flygtninge hurtigt opnår tilknytning til arbejdsmarkedet, da det er den mest effektive vej til selvforsørgelse og etablering af et nyt liv i Danmark. // Klik her for at angive en dato. 9 Side 64

65 Klik her for at angive tekst. Beskæftigelse har et meget tæt samarbejde med de lokale virksomheder om praktik, oplæring, uddannelse og ansættelse af de nyankomne flygtninge. Senest 4 uger efter ankomst til kommunen, skal den enkelte flygtning være i gang med et praktikforløb på en arbejdsplads. Efter modtagelse i kommunen og etablering i midlertidig eller permanent bolig, opstartes pasnings/skoleforløb for eventuelle børn og den/de voksne, starter op på kommunens arbejdsmarkedsrettede tilbud Ny i Danmark. Ny i Danmark, er et 3 ugers introduktionsforløb til det danske arbejdsmarked med vægt på arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern. På forløbet screenes den enkelte flygtnings skolemæssige og faglige baggrund og i samarbejde med vejleder på forløbet, udarbejdes CV. Såfremt det vurderes, at en flygtning er jobparat, lægges CV ud på Jobnet, så jobparate flygtninge med det samme kan indgå i jobkonsulenternes udsøgning af arbejdskraft til indkomne jobordrer. Sideløbende med opstart på Ny i Danmark, opstartes sprogundervisning på LærDansk i Skjern. Omkring procent af de ankomne flygtninge har så gode faglige og sprogmæssige færdigheder med sig fra hjemlandet, at de visiteres videre til en individuelt tilpasset indsats, baseret på at de skal opnå job gennem godkendelse/effektuering og videreudvikling af de færdigheder og kompetencer, som de allerede har opnået. Typiske eksempler er læger, sygeplejersker, tandlæger, ingeniører og fagligt uddannede indenfor metal, transport og håndværk. Denne indsats sker oftest i tæt samarbejde med en virksomhed og en eller flere uddannelsesinstitutioner. Omkring 5-10 procent af de ankomne flygtninge har så store fysiske/psykiske udfordringer, at de skal gennem behandlingsforløb inden det giver mening at opstarte en målrettet jobindsats. De resterende procent vurderes arbejdsmarkedsparate. De har i overvejende grad en arbejdsidentitet, dvs. de har været vant til at gå på arbejde fra deres hjemland, typisk som ufaglært indenfor landbrug, handel, håndværk eller lettere industri. Deres skolemæssige baggrund er ikke god og en del må reelt betragtes som analfabeter. Til denne store gruppe, er udviklet branchepakke konceptet, som Ringkøbing-Skjern Kommune startede op med i februar Branchepakke-konceptet baserer sig på de 7-8 brancher i et lokalområde, hvor ufaglærte har størst mulighed for at opnå beskæftigelse. Udvælgelsen af brancher baserer sig på en forudgående markedsanalyse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune og tilgrænsende opland. De brancher, der arbejdes med i Ringkøbing-Skjern Kommune, er: Landbrug, industri med vægt på metal, handel og service med vægt på turisterhvervet, rengøring/social og sundhed, håndværk, transport/entreprenør og køkken/kantine/levnedsmiddel. Tilgangen er, at kommunens indsats skal rette sig mod de brancher, hvor der er størst behov for arbejdskraft og dermed de bedste jobmuligheder for de nyankomne flygtninge. Tankegangen i branchepakker er, at der sker en sidemandsoplæring af den enkelte flygtning, så de efter endt forløb kan betegnes som tillært ufaglært indenfor den specifikke branche. Forløbet i branchepakke kan vare op til 10 måneder og fordeler sig på 3 praktikker i én eller op til 3 virksomheder. Oplæringen sker i tæt samarbejde mellem praktikvirksomhed, jobkonsulent og den enkelte praktikant. Der arbejdes med personlig udviklingsplan og progressionsmål for den læring, som den enkelte praktikant skal opnå for at blive en god arbejdskraft indenfor den pågældende branche. Konceptet har vist sig meget effektivt og der er i 1. halvår 2016 opnået gode resultater med 14 flygtninge der har opnået selvforsørgelse i ustøttet job og 6 flygtninge, der har opnået selvforsørgelse i løntilskudsjob. // Klik her for at angive en dato. 10 Side 65

66 Klik her for at angive tekst. Fra 2017 budgetteres med, at der hver måned er 4 flygtninge, der opnår selvforsørgelse. 6. Økonomi 6.1. Finansieringsordninger på integrationsområdet Finansieringsmæssigt kan udgifterne til flygtningeområdet opdeles i: Overførselsindkomster der finansieres over statsrefusioner/-tilskud og bloktilskud. Serviceudgifter der er en del af servicerammen i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Overførselsindkomsterne på flygtningeområdet, omfatter alle udgifter inden for den 3-årige integrationsperiode på Beskæftigelsesudvalgets område, bortset fra boligudgifter. Overførselsindkomsterne omfatter først og fremmest: Integrationsydelse Beskæftigelsesmæssige tiltag Sprogundervisning Tolkeudgifter En del af kommunernes udgifter til de nævnte overførselsindkomster indenfor den 3-årige integrationsperiode dækkes af forskellige former for refusion og direkte tilskud: Statsrefusion Grundtilskud pr. flygtning Resultattilskud, bl.a. i forbindelse med at flygtninge kommer i beskæftigelse Nettoudgifter (brutto med fradrag af statsrefusion, grundtilskud, resultattilskud) for disse typer af udgifter bliver for kommunerne under ét, finansieret via bloktilskuddet, og er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, der omfatter en stor del af kommunernes samlede overførselsindkomster. Serviceudgifterne omfatter udgifter til: Sagsbehandling Undervisning Dagpasning Tandlæge Sundhedsordninger Boligudgifter Disse typer af udgifter er som nævnt en del af den årlige aftalte serviceramme i økonomiaftalerne, og det er således op til den enkelte kommune selv at foretage de nødvendige prioriteringer inden for den samlede økonomi. KL og regeringen har som følge af det stigende flygtningepres aftalt ekstraordinære puljer til kommunerne i 2015 og 2016, rettet mod kommunernes merudgifter til serviceområderne, som følge af det ekstraordinære flygtningepres. Indtil videre er der ikke aftalt noget ekstraordinært tilskud for 2017, men KL og regeringen mødes i begyndelsen af 2017 for at tage bestik af udviklingen. For så vidt angår boligudgifter, omfatter 2-parts aftalen forskellige tiltag, der betyder forbedrede finansieringsmuligheder for kommunerne, jf. side 3 og 4 i nærværende notat. Det forudsættes i det videre, at der ikke bliver behov for yderligere finansiering på boligområdet via de ekstraordinære puljer Status på udmøntning af statslige tilskud samt tildeling på skoleområdet Kommunerne har modtaget ekstraordinært tilskud 3 gange i løbet af 2015/16 i henhold til særlige aftaler mellem KL og regeringen. For RKSK har tilskuddenes størrelse udgjort følgende: 2015-pulje: kr. (aftalt foråret 2015) 2016-pulje: kr. (aftalt i økonomiaftalen for 2016) // Klik her for at angive en dato. 11 Side 66

67 Klik her for at angive tekst pulje: kr. (forhøjelse af 2016-puljen i forbindelse med 2-parts aftalen) I alt ekstraordinært tilskud: kr. Der er hidtil bevilget følgende fra de ekstraordinære tilskud: Stillinger i Beskæftigelse 2015 ultimo 2016: kr. Stillinger i Beskæftigelse 2016 ultimo 2017: kr. Ombygning Rindum Plejehjem til flygtningeboliger: kr. I alt anvendt / disponeret: kr. Der resterer således kr. som ikke er disponeret pt. Udover ovennævnte bevillinger / disponeringer fra de ekstraordinære puljer, blev der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 bevilget midler til 3 ekstra modtageklasser i såvel 2016 som overslagsårene Forslag til fremtidig tildeling af midler til integrationsindsatsen på fagområderne Det forudsættes i det videre, at der ikke skal anvendes flere midler fra de ekstraordinære puljer i 2016 end der allerede er bevilget, herunder inklusiv de ovennævnte 3 modtageklasser. Det forudsættes således, at den resterende del af puljerne på kr. er til disposition for 2017 og fremad. Det forudsættes, at de ekstraordinære puljer alene skal anvendes til merudgifter relateret til flygtningepresset. Der foreslås følgende: Forlængelse af 2 sagsbehandler stillinger i Beskæftigelse som udløber ultimo 2016 til ultimo 2017: kr. Undervisningsområdet: Der er pt. ressourcer til 13 modtageklasser. Når der opstår behov for yderligere ressourcer til oprettelse af modtageklasser eller alternative løsninger, tildeles der midler fra de ekstraordinære puljer. Det vurderes pt. at der sandsynligvis bliver behov for oprettelse af yderligere 1-2 modtageklasser / alternative løsninger i løbet af Merudgiften til en modtageklasse ligger pt. på kr. årligt. Dagpasningsområdet: Det er tidligere besluttet, at der ikke tildeles ekstra ressourcer til dagtilbuddene i forbindelse med modtagelse af flygtningebørn. Det forudsættes derfor, at der ikke skal anvendes midler fra de ekstraordinære puljer hertil. Fripladser: Indførelse af integrationsydelsen mv. vil forventeligt medføre en stigning i udgifterne til økonomiske fripladser. Der modtages imidlertid DUT-kompensation herfor med ca kr. fra og med Derfor vil merudgifter til fripladser ikke skulle finansieres af de ekstraordinære puljer. Tandplejen: Det er Tandplejens vurdering, at tandbehandling af flygtningebørn gennemsnitligt kræver et tidsforbrug der er 3 gange længere end øvrige børn. Et realistisk bud er, at antallet af flygtningebørn i 2017 vil være ca. 56 større end pt. Den gennemsnitlige udgift pr. tandbehandling af et barn ligger omkring kr. Det foreslås derfor, at Tandplejen i 2017 tilføres kr. finansieret af de ekstraordinære puljer. De kr. svarer til 56 børn á 2x1.800 kr. Sundhedsplejen: Det er Sundhedsplejens vurdering, at der er en ekstra tidsforbrug på 16 timer pr. flygtningebarn 0-5 årig end til øvrige børn, samt et ekstra tidsforbrug på 2,5 timer vedrørende flygtningebørn i skolealderen. Timeprisen ligger omkring 280 kr. Det er som nævnt en realistisk vurdering, at der i 2017 vil være ca. 56 børn mere end pt., fordelt med årige og 35 i skolealderen. Det foreslås derfor, at Sundhedsplejen i 2017 tilføres kr. finansieret af de ekstraordinære puljer. De kr. svarer til 21 børn á 16 timer á 280 kr børn á 2,5 timer á 280 kr. For så vidt angår 2018 og fremadrettet, foreslås det, at der frem mod budgetkonferencen i august 2017, foretages en fornyet vurdering af udviklingen, herunder omfanget af flygtningepresset og hvad // Klik her for at angive en dato. 12 Side 67

68 Klik her for at angive tekst. der eventuelt måtte være tilbage i de ekstraordinære puljer. Et eventuelt yderligere finansieringsbehov i 2018 og fremadrettet foreslås derfor at indgå i budgetdrøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for 2018 m/overslagsår. 7. Det fremtidige samarbejde på integrationsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Med henblik på at koordinere det fremtidige arbejde på integrationsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune er der nedsat en styregruppe bestående af: Anette Ørbæk Andersen, direktør Kim Ulv Christensen, fagchef for Beskæftigelse Claus Friis Lange, fagchef for Børn og Familie Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning John Christensen, fagchef for Sundhed og Omsorg Styregruppen indkaldes i det omfang, at der skønnes at være et behov. Oplevelsen i Ringkøbing-Skjern Kommunes organisation er, at det tværgående samarbejde på integrationsområdet generelt fungerer godt. Med henblik på en yderligere styrkelse af dette samarbejde arrangeres en temaeftermiddag den 1. september 2016 for medarbejdere, der på forskellig vis arbejder med integration på de forskellige fagområder. Temaeftermiddagen har fokus på at styrke gensidig viden om opgaver og samarbejdsflader på integrationsområdet. // Klik her for at angive en dato. 13 Side 68

69

70 Ringkøbing-Skjern Kommune Land By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing Tlf.: www.rksk.dk Vedr.: Biogasprojekt på Egvadvej 29, Tarm - Foersum Dato: Målforhold: 1:25000 J.nr.: Sagsbeh.: MORLN Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brug Side 70

Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016

Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 Ringkøbing den 26. august 2016 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017

Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2018-2021 Ringkøbing den 25. august 2017 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Korrigeret Overførsler

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere