YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG"

Transkript

1 YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG LIONS UNGDOMSUDVEKSLING 2013

2 August 2012 Version 1 Kære Klub-YCE Vi har her fornøjelsen at give dig og dine medløver i klubbens YCE-udvalg oplysninger og informationer, så I let og overskueligt kan løse opgaven i forbindelse med YCE-arbejdet i det netop påbegyndte klubår. I YCE-gruppen ser vi frem til at samarbejde med dig om en af de vigtigste aktiviteter i Lions. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker råd og idéer til dit arbejde. I tilfælde af en ændring, et uheld, en ulykke, eller andet der kræver speciel opmærksomhed, bedes du altid kontakte din YCEC eller YCED. Denne håndbog kan du finde på LionsOffice/Fagområder/Youth Camp & Exchange. På den næstsidste side finder du håndbøger, foldere og links der medgår i YCE arbejdet. Igen i år vil vi løbende bringe ajourførte informationer på lionsoffice.dk og yce.lions.dk Med venlig løvehilsen Søren G. Klingemann Youth Camp & Exchange Director Tur med vikingeskib på Roskilde fjord Lions Danmark, Telefon , lions.dk yce.lions.dk lionsclubs.org Ungdomsudveksling 2013 yce.lions.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Lions Danmark YCE vision:... 4 YCE-gruppens målsætning:... 4 Sådan er Lions Danmarks YCE-gruppe organiseret... 5 Hvorfor ungdomsudveksling... 6 YCE-arbejdets 3 områder ) Ungdomslejre i Danmark... 7 Økonomisk støtte til afholdelse af ungdomslejrene... 7 Bliv lejrarrangør ) Værtsfamilier i Danmark... 7 Behovet for værtsfamilier i klubåret Oplysningsskema om værtsfamilier... 8 Folder og håndbog Bliv YE værtsfamilie og Værtsfamilie ) Udsendelse af danske YES... 8 Forsikringer... 9 Ønskeseddel for ungdomsudveksling... 9 Accept til klubben YCE-pakken Ansøgning Sådan udfyldes den elektroniske ansøgning Ingen håndskrevne applikationer Husk ALLE oplysninger Udfyld applikationen elektronisk Øvrige dokumenter Når applikationen er sendt til YCEC Godkendelse af YES Bestilling af rejse Samarbejde med My Planet og Kilroy Travels Kontaktperson hos My Planet International Kontaktperson hos Kilroy Travels Denmark Ungdomsudvekslingstilbud Danmark Informationsmøder Europa og omliggende lande Oversøiske lande

4 Klub-YCE s tidsplan & huskeliste Håndbøger, foldere og links der medgår i YCE arbejdet: YCE-gruppen Lions Danmark YCE vision: Alle Lions klubber i Danmark deltager aktivt i YCE-arbejdet for at hjælpe med til at skabe og opretholde en atmosfære af gensidig forståelse mellem verdens folkeslag. YCE-gruppens målsætning: At alle danske Lions klubber - er opfordret til at sende mindst en ung person på international ungdomsudveksling - er opfordret til at modtage mindst en udenlandsk ung person i homestay - er opfordret til at være arrangør eller medarrangør af en distrikts-ungdomslejr - er opfordret til at medvirke i udviklingen af YCE-arbejdet i Danmark - bidrager med aktivitetsmidler til medfinansiering af distriktsungdomslejrene 4

5 Sådan er Lions Danmarks YCE-gruppe organiseret YCED SØREN G. KLINGEMANN YCE Director 106 YCECD Verner Skaarup YCE Co-Director 106 YCEC-A Chantal Dyhrberg YCE Chairperson 106A YCEC-B Lene Lund Bendix YCE Chairperson 106B YCEC-C Willi Nielsen YCE Chairperson 106C YCEC-D Susanne Hjort Pedersen YCE Chairperson 106D YCECC-A Keld Aaboe Lavesen YCE Co-Chairperson 106A YCECC-B Ivan Oht YCE Co-Chairperson 106B YCECC-C Helge B. Møller YCE Co-Chairperson 106C YCECC-D Ole Rubach YCE Co-Chairperson 106D YCECC-A YCECC-B YCECC-C YCECC-D YCE Youth Camp & Exchange er den betegnelse, som Lions internationalt anvender for organisationens ungdomslejr og ungdomsudvekslingsprogram. Klub-YCE Den lokale lionsklubs kontaktperson i ungdomsudvekslingsarbejdet. Alle lionsklubber bør have en klub-yce. YES YCEC YCECC YCED YCECD Youth Exchange Students er de unge, der deltager i Lions YCE Distriktets Youth Camp & Exchange Chairperson. Der er 4 YCEC er pr. distrikt A, B, C og D. YCEC er den overordnede kontaktperson i distriktet, når det gælder ungdomsudveksling. Det er YCEC s opgave at få forhandlet pladser på udenlandske lejre og koordinere arbejdet. Håndterer de danske YES ud opdelt i lande. Distriktets Youth Camp & Exchange Co-Chairperson. Der kan være 1-2 YCECC er pr. distrikt A, B, C og D. YCECC assisterer YCEC og kommunikerer til de unge der kommer til Danmark og sørger for værtsfamilier til de unge, der skal indkvarteres i forbindelse med ungdomslejre. Koordinerer informationer til den enkelte ungdomslejr om de YES, der kommer til lejren. Multipeldistriktets (=hele Danmarks) Youth Camp & Exchange Director. YCED er Lions Danmarks overordnede ansvarlige i alt, der vedrører YCE-arbejdet. Multipeldistriktets (=hele Danmarks) Youth Camp & Exchange Co-Director. Assisterer YCED og fordeler de udenlandske YES på de 5 danske lejre og samarbejder med distrikternes YCECC er for tildeling af danske værtsfamilier til de udenlandske YES. 5

6 Hvorfor ungdomsudveksling En af Lions Clubs International grundidéer er: At skabe og opretholde en atmosfære af gensidig forståelse blandt verdens folk. For 52 år siden opfandt Lions i Sverige idéen om ungdomsudveksling, og året efter fulgte Danmark med. I den forløbne periode har mere end unge på verdensplan deltaget i Lions ungdomsudveksling, og vi kan med stolthed sige, at Lions ungdomsudveksling har medvirket til at fremme internationalt samarbejde og forståelse. Der er ingen tvivl om, at danske unge i de senere år har rejst væsentlig mere, end hvad der var normalt for blot år siden. Men de færreste har prøvet at være sammen med 30 unge fra forskellige nationer i 14 dage. Youth Camp & Exchange er ikke et rejsebureau, der blot skal sørge for, de unge kommer ud at rejse. YCE er aktiviteten, hvor Lions tilbyder og medvirker til - at bringe unge mennesker i kontakt med unge og voksne fra andre lande - at dele familie- og dagligliv med en anden kultur - at fremme international forståelse og goodwill gennem Lionismens verden - at skabe relationer og venskaber på tværs af grænser, sprog, trosretninger, farve etc. Og dermed skabe forståelse og eftergivenhed overfor andre mennesker Disse målsætninger gælder de deltagende unge, Lions sponsor- og værtsklubber og værtsfamilier og alle deltager i programmet uden nogen form for egen vinding. Der er meget stor forskel på rejser, hvor unge tager på ferie sammen med deres venner eller familie, og så de arrangementer, Lions står for. Forskellen består i, at unge fra mange lande / kulturer / folkeslag placeres i samme lejr og tvinges til at være og virke sammen i den periode, lejren er aktiv. Det er i modsætning hertil de færreste rejsebureauer, der tvinger deres gæster til at være sammen døgnet rundt. Sagt på en anden måde, Lions tilbyder de unge at være deltagere i den kultur, de besøger, frem for at være tilskuere som turister på charterrejse. Et berømt ordsprog siger, at kæden er ikke stærkere end det svageste led. Sådan er det også i YCEarbejdet. YCE-arbejdet er et samarbejde mellem dig som Klub-YCE, YCE-gruppen og de andre landes YCEfolk. God kommunikation og overholdelse af deadline er af yderste vigtighed for YCE-programmet. Det er alle parters pligt at holde alle involverede informeret og at reagere omgående på kommunikation af enhver art. Ikke alle lande har tradition for at overholde deadline, så du må være forberedt på overraskelser. Tag dem med et smil - det gør vi i YCE-gruppen. Vi ser frem til at samarbejde med dig i de næste 12 måneder! 6

7 YCE-arbejdets 3 områder 1) Ungdomslejre i Danmark Hvert år afholder Lions Danmark 5 ungdomslejre: De 4 distrikter er vært for en hver, og den 5. lejr arrangeres og drives p.t. i et samarbejde mellem distrikt B og C samt alle LEO klubber i Danmark. Vi har valgt at kalde denne lejr Camp E. På hver af disse lejre deltager ca. 30 unge fra hele verden. Normalt er der ca. 25 nationer repræsenteret på hver lejr. Ungdomslejrene i Danmark er en forudsætning for, at vi overhovedet kan deltage i ungdomsudveksling. På det næste europæiske YCE-møde, der finder sted i forbindelse med Lions Europa Forum i efteråret 2012, sælger YCE-gruppen de ca. 150 pladser, der er på de danske lejre, for at skaffe ca. lige så mange udvekslingspladser til danske unge i udlandet i sommeren Hvis ikke vi havde de danske lejre, ville vi ikke kunne skaffe de nødvendige pladser i udlandet. Økonomisk støtte til afholdelse af ungdomslejrene Din klubs støtte til de danske ungdomslejre er uhyre vigtig! Vi vil her opfordre din klub til at støtte ungdomslejren i jeres distrikt med det beløb, som er godkendt på jeres distriktsmøde, idet en ungdomslejr alene finansieres ved klubberne betaling. Den økonomiske støtte varierer fra distrikt til distrikt, men fælles for alle 5 lejre er, at lejren er godkendt på distriktsmødet. Lions Danmark har gennem mange år arbejdet for, at der ikke opkræves lejrgebyr for deltagelse på danske ungdomslejre. Det forventes, at alle klubber indbetaler det aftalte beløb til distriktskassereren 106A 210,- kr. pr. medlem 106B op til 120,- kr. pr. medlem 106C 3.500,- kr. pr. klub 106D 175,- kr. pr. medlem Hvorfor er der forskel på beløbene? Det skyldes antal klubber og antal medlemmer i distrikterne. Husk, at den lejr-arrangerende klub har lagt budget og fået det godkendt på distriktsmødet. Klubben regner derfor med bidrag fra alle klubber i distriktet, på ca ,- pr. lejr, alt efter bestemmelsen i det enkelte distrikt. I distrikterne A og D afholdes hvert år 2 lejre og i distrikterne B og C afholdes hvert år 3 lejre. Bliv lejrarrangør Betaling er ikke den eneste måde at støtte ungdomslejren på. Nogle distrikter er langt fremme med listen over klubber, der er godkendt som kommende arrangører af distriktslejrene, andre kender kun arrangøren næste år, så derfor: Har din klub interesse i at være lejrarrangør, så kontakt jeres YCEC som kan oplyse, hvornår næste ledige lejr er. Lejrperioden er fastlagt af YCE-gruppen. 2013: 20. juli til 3. august 2014: 19. juli til 2. august 2015: 25. juli til 8. august 2016: 23. juli til 6. august 2017: 22. juli til 5. august 2018: 21. juli til 4. august 2) Værtsfamilier i Danmark Ungdomslejrene kædes altid sammen med et ophold i danske hjem, normalt før lejren. Der skal derfor til hver distriktsungdomslejr bruges ca. 30 værtsfamilier. I perioden op til lejren tager nogle klubber eller værtsfamilier initiativ til at samle værtsfamilierne til et fællesmøde, så de unge og værtsfamilierne kan mødes før lejren og sludre sammen. 7

8 De krav, vi i YCE-gruppen stiller til familierne, er ganske simple. Familien skal være velfungerende, have overskud til en eller to gæster, de skal kunne tale engelsk, og hjemmeboende børn er bestemt ingen ulempe. Er der ingen hjemmeboende børn kan vi anbefale at modtage to gæster, hvis der er plads. Det forlanges derimod ikke, at familien skal fare land og rige rundt for at vise den unge gæst alle Danmarks seværdigheder. Vi opfordrer derimod til at vise gæsten, hvordan en dansk normal familie fungerer. Spørg ikke kun i klubben - prøv også venner, naboer, familie, tidligere udsendte unge og skoler m.m. Det er en oplevelse for livet! Erfaringer viser, at det ofte er praktisk og nemmere for værtsfamilien at have 2 YES boende samtidigt. Vi ser frem til, at du gør dit yderste for at finde én eller to værtsfamilier Der er en regel: Klubber, der sender unge danskere ud, SKAL samtidig stille et tilsvarende antal værtsfamilier til rådighed. 1 YES ud = 1 dansk værtsfamilie Applikationer bliver ikke endeligt godkendt, før der er indsendt værtsfamilieoplysninger på samme antal værtsfamilier, som det antal YES, klubben ønsker at sende ud. Behovet for værtsfamilier i klubåret juli 2013: 150 unge fra hele verden (1 eller 2 ugers ophold) 3. august 2013: i ca. 3 uger kommer 4-6 unge fra Japan Samlet skal de danske Lionsklubber finde værtsfamilier til ca. 155 unge mennesker fra godt 45 forskellige nationer. Oplysningsskema om værtsfamilier mailer du til YCECC, jo før jo bedre. Deadline er senest 1. februar Skemaet findes på under Fagområder/Youth Camps & Exchange (Husk at vælge "Gem" i stedet for "Åbn") Folder og håndbog Bliv YE værtsfamilie og Værtsfamilie Folder og håndbog ligger på under Fagområder/Youth Camp & Exchange Du kan også rekvirere folder og håndbog hos din YCEC og på Lionskontoret. 3) Udsendelse af danske YES Her er lidt facts: Hvis din klub ønsker at sende et eller flere unge ud på en oplevelse for livet, skal du og klubben overveje følgende: - Hvordan finder vi den unge? - Hvor vil I gerne sende den/de unge hen? - Ansøger skal være mellem 17 og 21 år - Ansøger skal kunne begå sig på engelsk, dog er der lejre, hvor der kun tales tysk, fransk eller spansk - Nogle klubber vælger at give lidt lommepenge - Er rejsen i den dyre ende, kan ansøgeren måske selv betale en del af omkostningerne - Længere rejser betyder ikke nødvendigvis bedre oplevelser, der tilbydes også pladser på de danske lejre - Alle unge, der skal på en lejr, skal have en YCE-pakke Bliv inspireret, se under LionsOffice/Fagområder/Youth Camp & Exchange Hvervefolderen Youth Camp & Exchange program Folder kan bestilles på Lionskontoret. 8

9 Forsikringer Alle unge der skal rejse med Lions, skal være dækket af nedenstående forsikringer. Sygeforsikring (Health insurance) Vil ofte være dækket i en rejseforsikring. Kontroller hos forsikringsselskab, at forsikringen dækker ved sygdom, ulykkestilfælde og hjemtransport. Det gule sygesikringskort dækker ikke udenfor EU. Inden for EU dækker det kun i begrænset omfang. Få eventuelt udstedt et blåt kort, der dækker personen som derboende, men det dækker ikke en eventuel hjemtransport. På denne hjemmeside beskrives dækningen af såvel det gule som det blå kort. https://www.sundhed.dk/borger/valg-af-laege-og-sygehus/sygesikring-og-laegevalg/det-blaa-eusygesikringskort/ Ansvarsforsikring (Liability insurance) Vil ofte være dækket af familiens indboforsikring. Kontroller hos forsikringsselskabet. Ansvarsforsikring kan ofte tegnes kombineret med en rejseforsikring. Lions Clubs International har en worldwide dækning af ansvar, men her er der tale om amerikanske regler og summer, og hvis det går galt er det godt med sit eget selskab, for det kan man kommunikere med. Det anbefales at tegne en Privat ulykkesforsikring (Der er ikke et felt i applikationen til denne forsikring) Opmærksomhed henledes på de forskellige selskabers regler omkring farlig sport. Undersøg dækningsomfang i eget selskab. Tag altid en kopi af police og betingelser med på rejsen. LIONS eller noget medlem af Lions eller LEO kan ikke drages til ansvar for hændelser forårsaget af YES overfor tredjemand. Ønskeseddel for ungdomsudveksling På LionsOffice under Fagområder/Youth Camps & Exchange, kan du se de pladser vi forventer, der er til rådighed på sommerens lejre i Listen vil være til rådighed medio september Når du og klubben har fundet ud af, hvor mange pladser I kunne tænke jer, mailes Ønskeseddel for Ungdomsudveksling i 2013 til YCEC i dit distrikt. Ønskeseddel kan hentes på Lionsoffice under Fagområder/Youth Camps & Exchange. (Husk at vælge "Gem" i stedet for "Åbn"). Sæt kryds ud for den/de ønskede destinationer, gerne prioriteret. Vi vil så i YCE-gruppen gøre os de største anstrengelser for at opfylde jeres ønsker. Deadline: Skemaet skal være din distrikt YCEC i hænde senest den 1. november Du kan læse om de internationale lejre på den amerikanske LIONS hjemmeside. Listen bliver løbende opdateret og først omkring november er listen brugbar. På den amerikanske LIONS hjemmeside finder du beskrivelsen af Youth Camp & Exchange 9

10 Accept til klubben Så snart ønskerne er sendt til den person i YCE-gruppen der varetager netop det land I ønsker plads i, vil personen i YCE-gruppen sende dig en foreløbigt dansk accept med information om den enkelte lejr. Ofte mangler vi specifikke oplysninger på nogle af lejrene, disse kommer som regel først i løbet af vinteren og somme tider direkte til de unge. YCE-pakken Alle danske YES skal have en YCE-pakke. Pakken består af en solid rygsæk med påtryk af et dansk Lions logo. På denne måde kan de unge genkende hinanden på rejsen og få følelsen af fællesskab allerede undervejs mod destinationen. Rygsækken indeholder: 2 stk. T-shirts med Lions YCE logo og årets danske Lions Danmark mærke, 25 stk. Lions Danmark pins, 2 stk. Lions Danmark YCE-pins, 5 dogtags, 1 stk. brochure: Meet the world in Denmark, 1 stk. infoblad: Flypassagerers rettigheder samt Confirmation letter. YCE-pakken udleveres til de enkelte YES er i forbindelse med informationsmøderne i maj YCE-pakken koster 850,- kr. og betales med aktivitetsmidler. Betaling for YCE-pakken opkræves af distriktets YCEC og indbetales direkte til distriktskassereren. Ansøgning Når du/i har fundet jeres deltager(e), skal ansøgningen - Application - udfyldes. Vi beder dig indtrængende om NØJE at følge den fremgangsmåde, der er beskrevet her. Sådan udfyldes den elektroniske ansøgning Der kan kun anvendes den Excel Applikation-blanket, som findes på under Fagområder/Youth Camps & Exchange. Når du skal downloade blanketten, så husk at trykke "GEM" og ikke "ÅBN", således at du gemmer blanketten på din egen PC inden den udfyldes. Ingen håndskrevne applikationer Da vi har forpligtet os til at overholde de kvalitetsnormer, der er aftalt internationalt for YCE arbejdet, kan vi derfor ikke godkende applikationer, der er udfyldt i hånden - de vil blive returneret til klubben. Husk ALLE oplysninger Alt foregår på engelsk. Gør dig selv og os den tjeneste at besvare alle de stillede spørgsmål. Det vil sige: Udfyld ALLE punkter i applikationen. Bemærk, at YES navn skal være fulde navn, identisk med det, der står i passet. Den oplysning, som du måske springer over, kan være afgørende for den udenlandske lejrarrangør. De eneste felter i applikationen, som YES og du ikke skal udfylde er de rubrikker, der er reserveret til den respektive YCEC s oplysninger på side 1 og side 2. Udfyld applikationen elektronisk Applikationen udfyldes på din PC og fremsendes som en vedhæftet fil direkte til distriktets YCEC. Alle oplysninger skal således fremsendes til videre bearbejdning, så YCE-gruppen kan forberede arbejdet med at tildele plads til jeres YES(er). Send gerne den elektroniske excel applikation til YCEC, så snart den er klar! Det SKAL være som en excel-fil! Vellignende portrætfoto kan indsættes på side 1 og vedhæft gerne billedet som en billedefil. 10

11 Øvrige dokumenter Endelig godkendelse af jeres YES i modtagerlandet kræver, at I - også elektronisk - til YCEC fremsender: Side 3 af applikationen med underskrifter af YES, YES forældre/værge (også selv om YES er fyldt 18 år), og klub-yce, scannet som pdf-fil. Vellignende portrætfoto af YES, som jpg-fil Kopi af pas (den side med navn, foto og pasnummer) Dear host family brev, på engelsk, gerne med flere fotos af YES og YES familie, som word- eller pdffil. (Dear host family brev skal ikke laves af YES til danske lejre) Til de franske lejre skal brev udfærdiges på fransk. Send alle dokumenter samtidigt, som vedhæftede filer i en . I emnefeltet på en skriver du Destination, Navnet på din YES, Klubbens navn. Vær opmærksom på, at de vedhæftede filer ikke fylder for mange MB. Deadline for modtagelse af mail med ovenstående dokumenter hos YCEC er 1. februar Hvis vi modtager dokumenterne senere end ovennævnte deadline, kan vi ikke garantere, at pladsen fortsat er til rådighed for klubben. Jo før du sender jo bedre. Nogle lejre bliver allerede fyldt op omkring 15. januar. Når applikationen er sendt til YCEC Efterhånden som distrikt YCEC modtager applikationer fra de klubber, der ønsker at udsende YES, sender YCEC straks applikationen videre til YCE-gruppen der kontakter lederne af Lions YCE over hele verden og for at få de ansøgende YES godkendt på de enkelte lejre. Når applikationen er godkendt i modtagerlandet, får Klub-YCE en endelig acceptformular. Denne formular sender du videre til din YES Læs acceptformularen grundigt igennem, her står også noget om eventuelt betaling af camp fee. Nogle få lande, herunder Australien og USA, beder om at der udfyldes yderligere dokumenter. Med YES ens godkendelse i modtagerlandet vil der nu blive en kommunikation mellem modtagerlandet og Klub-YCE og YES - og omvendt. Og her et lille hjertesuk: Gør gerne jer selv og os den store tjeneste at sende en kopi til YCEC af alt det, du og/eller YES modtager fra udlandet. Det er nemlig ikke sikkert, at vi i YCE-gruppen har modtaget det. Ofte kender de unge deres værtsfamilier, lejrprogrammer m.m., før vi andre gør. Så husk en kopi til din YCEC. Godkendelse af YES Applikationen er udelukkende at betragte som en ansøgning. Det er derfor meget væsentligt, at I ikke garanterer de unge en plads på den pågældende lejr, før vi har fået deres applikation godkendt i modtagerlandet og har modtaget en acceptformular. Det kan nogle gange tage lidt tid, men i de fleste tilfælde er det kun en formssag at få den endelige godkendelse af YES. YCEC tilstræber, at alle YES har fået svar på deres applikation senest 1. april

12 Bestilling af rejse Vi kan ikke kraftigt nok understrege, at der ikke bør bestilles flybillet, før der foreligger endelig godkendelse af applikationen - og, ikke mindst, endelig afklaring af ankomst- og afrejsedato samt ankomst- og afrejsedestination. Værtsfamilien kan bo i en anden by og dermed en anden lufthavn, end der hvor lejren afholdes. Til gengæld kan vi anbefale, at rejsen bestilles så hurtigt som muligt efter, at disse oplysninger er kendt, da rejser typisk bliver dyrere, jo tættere man komme på afrejsetidspunktet. Vi anbefaler, at Klub-YCE bestiller rejsen. Samarbejde med My Planet og Kilroy Travels YCE-gruppen samarbejder med My Planet og Kilroy Travels, der som speciale arrangerer ungdomsrejser. De tilbyder rejser og rejseforsikring til konkurrencedygtige priser. Den store fordel ved at booke rejsen hos disse er, at danske YES til samme destination så vidt muligt kommer med samme fly. Endvidere er det vores erfaring, at disse arrangører er særdeles hjælpsomme i tilfælde af, at der opstår problemer under rejsen. Det skal dog understreges, at tilbuddet er en service til klubberne, der er frit stillet til at vælge alternative rejseformer og arrangører. Kontaktperson hos My Planet International Helle Fredenslund Søren Frichsvej 34 A, 8230 Åbyhøj Tlf Åbningstid kl mandag-fredag Kontaktperson hos Kilroy Travels Denmark Britta Bjerre, Skindergade 28, 1159 København K Tlf mobil

13 Ungdomsudvekslingstilbud 2013 Danmark Som omtalt tidligere afholder de 4 danske distrikter tilsammen 5 ungdomslejre i sommeren Det overordnede motto for disse lejre er Meet the world in Denmark. Et væsentligt bidrag til at efterleve dette motto er, at der også er danskere med som deltagere på lige fod med øvrige deltagere. Der indgår dog ikke noget homestay for dem, så det er således den billigste form du som klub kan tilbyde for udveksling. Det koster kun en togbillet samt en YCE-pakke. Vi forventer derfor, at der deltager 2 danske deltagere på hver lejr. Lions Camp A - 20/7 3/ Sejlerlejr. Klubberne i Niels Juul zonen er arrangør af lejren. 24 pladser Lions Camp B - 20/7 3/ B LC Purhus er arrangør af lejren. 35 pladser Lions Camp C - 20/7 3/ LC Horsens Bygholm er arrangør af lejren. 35 pladser Lions Camp D - 20/7 3/ LC Gribskov er arrangør af lejren. 30 pladser Lions Camp E - 20/7 3/ LC LEO Danmark er arrangør af lejren. 25 pladser OBS! Applikationer til danske lejre mailes til din YCEC. Underskrevne applikationer skal være YCEC i hænde senest 1. februar Informationsmøder I maj 2013 afholdes der informationsmøder for alle YES, der rejser med Lions Danmark ud i sommeren På dette møde udleveres YCE-pakken. De YES, der skal på danske lejre, deltager også i mødet. Der udsendes separat invitation til disse møder i god tid før afholdelsen. Europa og omliggende lande Vi forventer i lighed med tidligere år at skaffe pladser på de fleste ungdomslejre i Norden og det øvrige Europa. På Europa Forum i september 2012 kommer de fleste udvekslingsaftaler på plads. Erfaringen siger os dog, at der er flere om buddet end tidligere. Det skyldes, at vores lionsvenner i Østeuropa søger om flere pladser, end de selv kan tilbyde. Mange af landene i Østeuropa er først nu ved at forsøge sig med enkelte lejre. Rejseomkostningerne til de europæiske lejre ligger typisk på mellem og kroner. Udvekslingsperioden er forskellig fra land til land og ligger med et 3-4 ugers ophold i perioden 22. juni til 10. august. For alle lejre gælder det, at man skal kunne tale og forstå engelsk, dog er sproget på de franske og spanske lejre nationalsproget. Nærmere oplysninger om de enkelte europæiske destinationer kan fås ved henvendelse til en person i YCEgruppen, som er ansvarlig for det specifikke land, og disse informationer findes på Lions Office/fagområder/YCE. For alle destinationer gælder det: Bliv inspireret på 13

14 Oversøiske lande Til nogle oversøiske destinationer har vi et begrænset antal pladser. Jo før YCEC modtager klubbens ønsker om pladser, jo større er chancen for, at ønskerne kan opfyldes. Vi skal gøre opmærksom på, at der i nogle tilfælde er alderskrav, som er lidt afvigende fra de normale (17-21 år). For alle nedenstående ophold gælder det, at prisniveauet er baseret på oplysninger fra Til de oplyste priser kommer rejseforsikring, og YCE-pakken og i en del tilfælde et lejrgebyr (Camp fee). AUSTRALIEN Vi håber at få 8 pladser til rådighed fordelt på 4 forskellige lejre. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca. 700 AUSD. Udvekslingsperiode ca. 3. juli til ca. 10. august. BRASILIEN Vi forventer at få aftaler om 4 pladser i homestay og lejr. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca. 500 USD. Udvekslingsperiode ca. 29. juni til ca. 3. august. CANADA Vi forventer at få aftale om 8 pladser Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca CND Udvekslingsperiode ca. 29. juni til 12. august. USA/ALASKA Vi forventer at få aftale med ca. 20 stater om i alt ca. 20 pladser i homestay og lejr. Prisniveau for rejsen ca til ca kr. alt efter, hvilken stat udvekslingen foregår til. Lejrgebyr på nogle lejre fra 100 til 800 USD. Spørg YCEC. Udvekslingsperiode ca. 29. juni til ca. 10. august. HONG KONG/MONGOLIET/TAIWAN Vi forventer at få 4 pladser i homestay og lejr. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca USD. Udvekslingsperiode formentlig fra ca. 3. juli til ca. 17. august. JAPAN Der vil formentlig være 6 pladser til rådighed med homestay og lejr. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr på nogle lejre ca. 350 USD. Spørg YCEC. Udvekslingsperiode ca. 6. juli til ca. 10. august. MEXICO Vi forventer at få 2 pladser. Homestay efter lejren. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr 350 USD. Udveklslingsperiode ca. 6. juli til ca. 27. juli TUNESIEN En nyere destination, hvor vi håber at få tildelt 2 pladser. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca. 200 USD. Udvekslingsperiode ca. 13. juli til 3. august. Nærmere oplysninger om de enkelte destinationer kan fås ved henvendelse til den person i YCE-gruppen, som er ansvarlig for det specifikke land, og disse informationer findes på Lions Office/fagområder/YCE. 14

15 Klub-YCE s tidsplan & huskeliste August september 2012 Klubben beslutter, om man vil sende en eller flere ud, og om det er til Danmark, øvrige Europa eller oversøisk. September - oktober 2012 Der findes kandidater og værtsfamilier 1. november 2012 December 2012 Januar 2013 Seneste aflevering af elektronisk Ønskeseddel for ungdomsudveksling i 2013 samt bekræftelse af, at klubben stiller et tilsvarende antal værtsfamilier til rådighed Ønskesedler mailes til distriktets YCEC Klub-YCE modtager foreløbigt godkendelse fra YCEC over tildelte kendte pladser eller alternativt et foreløbigt tilsagn om land/region Datoer på tilsagn kan kun betragtes som foreløbige! Klub-YCE mailer elektronisk applikation Applikation på YES til danske lejre mailes til distriktets YCEC Applikation på YES til udenlandske lejre mailes til distriktets YCEC 1. februar 2013 Sidste frist for mail med underskrevet applikation Applikation mailes til distriktets YCEC Sidste frist for indsendelse af oplysningsskema om værtsfamilier til distriktets YCEC Primo april 2013 April 2013 Invitationer til informationsmøderne udsendes af distrikternes YCEC Sidste frist for indbetaling af tilskud til årets ungdomslejr. Tilskud betales af aktivitetsmidlerne og opkræves af distriktskassereren eller YCEC. Betaling foregår til distriktskassereren. Klub-YCE bestiller rejse til YES. Kopi af rejseplan mailes til YCEC med henblik på information til modtagerlandet. Distrikternes kasserer eller YCEC udsender betalingsanmodning til klubberne på YCEpakken. Betaling foregår til distriktskassereren. April-Maj 2013 Juni 2013 Juli-august 2013 Sidste frist for tilmelding og betaling til informationsmøder er anført i invitationen. Informationsmøder afholdes rundt i landet. Løbende kommer der informationer fra værtslandene om værtsfamilier og lejrene. Værtsfamilier, YES ind, lejrassistenter, lejrledere samt YES ud udfylder evalueringsskema. I udvekslingsperioden skal Klub-YCE, distriktets YCEC og YCED kunne kontaktes af YES i forbindelse med udveksling. 15

16 Håndbøger, foldere og links der medgår i YCE arbejdet: Dette dokument, Lions ungdomsudveksling 2013, ligger på LionsOffice under Fagområder/YCE Hvervefolder Youth Camp & Exchange program bestilles på Lionskontoret. Folderen Bliv YE værtsfamilie bestilles på Lionskontoret. Håndbogen Værtsfamilie bestilles på Lionskontoret. Håndbogen Meet the world in Denmark bestilles på Lionskontoret. Forklaring og oversigt over lejre på den amerikanske hjemmeside: Insurance information: Om ungdomsarbejdet på den amerikanske hjemmeside: Lions Danmark YCE hjemmeside 16

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS KÆRE FORÆLDRE I har taget beslutningen om at sende Jeres barn på en sprogrejse med STS. I den forbindelse vil jeg gerne give Jer et reelt indblik i hvad

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

om rollen som værtsfamilie

om rollen som værtsfamilie Vejledning om rollen som værtsfamilie Tak fordi I vil være værtsfamilie Allerførst vil vi gerne sige jer tak, fordi I vil være værtsfamilie for en af de mange unge udvekslingsstudenter fra hele verden,

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Indkvarteringsmuligheder

Indkvarteringsmuligheder Indkvarteringsmuligheder Typen af din indkvartering har naturligvis stor betydning for dit ophold i værtslandet. Der er mange muligheder at vælge imellem, og herunder kan du læse om de forskellige typer

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Husk at tage ABC-håndbogen med på din rejse! ABC HÅNDBOG. Navn:...

Husk at tage ABC-håndbogen med på din rejse! ABC HÅNDBOG. Navn:... SPROGREjseR Husk at tage ABC-håndbogen med på din rejse! ABC HÅNDBOG Navn:... Indhold FØr og under DIN rejse Inden din afrejse... 5 Din bagage... 8 Huskeliste... 9 Pakning til STS camp og STS 2+1... 10

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Team Rynkeby Deltagermanual

Team Rynkeby Deltagermanual Team Rynkeby Deltagermanual Team Rynkeby Deltagermanual Velkommen på Team Rynkeby 3 Om Team Rynkeby 4 Værdigrundlag 4 Organisationen 6 Tidslinje 7 Kampen mod børnekræft 9 Skaf sponsorer 10 Guldsponsorer

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere