YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG"

Transkript

1 YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG LIONS UNGDOMSUDVEKSLING 2013

2 August 2012 Version 1 Kære Klub-YCE Vi har her fornøjelsen at give dig og dine medløver i klubbens YCE-udvalg oplysninger og informationer, så I let og overskueligt kan løse opgaven i forbindelse med YCE-arbejdet i det netop påbegyndte klubår. I YCE-gruppen ser vi frem til at samarbejde med dig om en af de vigtigste aktiviteter i Lions. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker råd og idéer til dit arbejde. I tilfælde af en ændring, et uheld, en ulykke, eller andet der kræver speciel opmærksomhed, bedes du altid kontakte din YCEC eller YCED. Denne håndbog kan du finde på LionsOffice/Fagområder/Youth Camp & Exchange. På den næstsidste side finder du håndbøger, foldere og links der medgår i YCE arbejdet. Igen i år vil vi løbende bringe ajourførte informationer på lionsoffice.dk og yce.lions.dk Med venlig løvehilsen Søren G. Klingemann Youth Camp & Exchange Director Tur med vikingeskib på Roskilde fjord Lions Danmark, Telefon , lions.dk yce.lions.dk lionsclubs.org Ungdomsudveksling 2013 yce.lions.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Lions Danmark YCE vision:... 4 YCE-gruppens målsætning:... 4 Sådan er Lions Danmarks YCE-gruppe organiseret... 5 Hvorfor ungdomsudveksling... 6 YCE-arbejdets 3 områder ) Ungdomslejre i Danmark... 7 Økonomisk støtte til afholdelse af ungdomslejrene... 7 Bliv lejrarrangør ) Værtsfamilier i Danmark... 7 Behovet for værtsfamilier i klubåret Oplysningsskema om værtsfamilier... 8 Folder og håndbog Bliv YE værtsfamilie og Værtsfamilie ) Udsendelse af danske YES... 8 Forsikringer... 9 Ønskeseddel for ungdomsudveksling... 9 Accept til klubben YCE-pakken Ansøgning Sådan udfyldes den elektroniske ansøgning Ingen håndskrevne applikationer Husk ALLE oplysninger Udfyld applikationen elektronisk Øvrige dokumenter Når applikationen er sendt til YCEC Godkendelse af YES Bestilling af rejse Samarbejde med My Planet og Kilroy Travels Kontaktperson hos My Planet International Kontaktperson hos Kilroy Travels Denmark Ungdomsudvekslingstilbud Danmark Informationsmøder Europa og omliggende lande Oversøiske lande

4 Klub-YCE s tidsplan & huskeliste Håndbøger, foldere og links der medgår i YCE arbejdet: YCE-gruppen Lions Danmark YCE vision: Alle Lions klubber i Danmark deltager aktivt i YCE-arbejdet for at hjælpe med til at skabe og opretholde en atmosfære af gensidig forståelse mellem verdens folkeslag. YCE-gruppens målsætning: At alle danske Lions klubber - er opfordret til at sende mindst en ung person på international ungdomsudveksling - er opfordret til at modtage mindst en udenlandsk ung person i homestay - er opfordret til at være arrangør eller medarrangør af en distrikts-ungdomslejr - er opfordret til at medvirke i udviklingen af YCE-arbejdet i Danmark - bidrager med aktivitetsmidler til medfinansiering af distriktsungdomslejrene 4

5 Sådan er Lions Danmarks YCE-gruppe organiseret YCED SØREN G. KLINGEMANN YCE Director 106 YCECD Verner Skaarup YCE Co-Director 106 YCEC-A Chantal Dyhrberg YCE Chairperson 106A YCEC-B Lene Lund Bendix YCE Chairperson 106B YCEC-C Willi Nielsen YCE Chairperson 106C YCEC-D Susanne Hjort Pedersen YCE Chairperson 106D YCECC-A Keld Aaboe Lavesen YCE Co-Chairperson 106A YCECC-B Ivan Oht YCE Co-Chairperson 106B YCECC-C Helge B. Møller YCE Co-Chairperson 106C YCECC-D Ole Rubach YCE Co-Chairperson 106D YCECC-A YCECC-B YCECC-C YCECC-D YCE Youth Camp & Exchange er den betegnelse, som Lions internationalt anvender for organisationens ungdomslejr og ungdomsudvekslingsprogram. Klub-YCE Den lokale lionsklubs kontaktperson i ungdomsudvekslingsarbejdet. Alle lionsklubber bør have en klub-yce. YES YCEC YCECC YCED YCECD Youth Exchange Students er de unge, der deltager i Lions YCE Distriktets Youth Camp & Exchange Chairperson. Der er 4 YCEC er pr. distrikt A, B, C og D. YCEC er den overordnede kontaktperson i distriktet, når det gælder ungdomsudveksling. Det er YCEC s opgave at få forhandlet pladser på udenlandske lejre og koordinere arbejdet. Håndterer de danske YES ud opdelt i lande. Distriktets Youth Camp & Exchange Co-Chairperson. Der kan være 1-2 YCECC er pr. distrikt A, B, C og D. YCECC assisterer YCEC og kommunikerer til de unge der kommer til Danmark og sørger for værtsfamilier til de unge, der skal indkvarteres i forbindelse med ungdomslejre. Koordinerer informationer til den enkelte ungdomslejr om de YES, der kommer til lejren. Multipeldistriktets (=hele Danmarks) Youth Camp & Exchange Director. YCED er Lions Danmarks overordnede ansvarlige i alt, der vedrører YCE-arbejdet. Multipeldistriktets (=hele Danmarks) Youth Camp & Exchange Co-Director. Assisterer YCED og fordeler de udenlandske YES på de 5 danske lejre og samarbejder med distrikternes YCECC er for tildeling af danske værtsfamilier til de udenlandske YES. 5

6 Hvorfor ungdomsudveksling En af Lions Clubs International grundidéer er: At skabe og opretholde en atmosfære af gensidig forståelse blandt verdens folk. For 52 år siden opfandt Lions i Sverige idéen om ungdomsudveksling, og året efter fulgte Danmark med. I den forløbne periode har mere end unge på verdensplan deltaget i Lions ungdomsudveksling, og vi kan med stolthed sige, at Lions ungdomsudveksling har medvirket til at fremme internationalt samarbejde og forståelse. Der er ingen tvivl om, at danske unge i de senere år har rejst væsentlig mere, end hvad der var normalt for blot år siden. Men de færreste har prøvet at være sammen med 30 unge fra forskellige nationer i 14 dage. Youth Camp & Exchange er ikke et rejsebureau, der blot skal sørge for, de unge kommer ud at rejse. YCE er aktiviteten, hvor Lions tilbyder og medvirker til - at bringe unge mennesker i kontakt med unge og voksne fra andre lande - at dele familie- og dagligliv med en anden kultur - at fremme international forståelse og goodwill gennem Lionismens verden - at skabe relationer og venskaber på tværs af grænser, sprog, trosretninger, farve etc. Og dermed skabe forståelse og eftergivenhed overfor andre mennesker Disse målsætninger gælder de deltagende unge, Lions sponsor- og værtsklubber og værtsfamilier og alle deltager i programmet uden nogen form for egen vinding. Der er meget stor forskel på rejser, hvor unge tager på ferie sammen med deres venner eller familie, og så de arrangementer, Lions står for. Forskellen består i, at unge fra mange lande / kulturer / folkeslag placeres i samme lejr og tvinges til at være og virke sammen i den periode, lejren er aktiv. Det er i modsætning hertil de færreste rejsebureauer, der tvinger deres gæster til at være sammen døgnet rundt. Sagt på en anden måde, Lions tilbyder de unge at være deltagere i den kultur, de besøger, frem for at være tilskuere som turister på charterrejse. Et berømt ordsprog siger, at kæden er ikke stærkere end det svageste led. Sådan er det også i YCEarbejdet. YCE-arbejdet er et samarbejde mellem dig som Klub-YCE, YCE-gruppen og de andre landes YCEfolk. God kommunikation og overholdelse af deadline er af yderste vigtighed for YCE-programmet. Det er alle parters pligt at holde alle involverede informeret og at reagere omgående på kommunikation af enhver art. Ikke alle lande har tradition for at overholde deadline, så du må være forberedt på overraskelser. Tag dem med et smil - det gør vi i YCE-gruppen. Vi ser frem til at samarbejde med dig i de næste 12 måneder! 6

7 YCE-arbejdets 3 områder 1) Ungdomslejre i Danmark Hvert år afholder Lions Danmark 5 ungdomslejre: De 4 distrikter er vært for en hver, og den 5. lejr arrangeres og drives p.t. i et samarbejde mellem distrikt B og C samt alle LEO klubber i Danmark. Vi har valgt at kalde denne lejr Camp E. På hver af disse lejre deltager ca. 30 unge fra hele verden. Normalt er der ca. 25 nationer repræsenteret på hver lejr. Ungdomslejrene i Danmark er en forudsætning for, at vi overhovedet kan deltage i ungdomsudveksling. På det næste europæiske YCE-møde, der finder sted i forbindelse med Lions Europa Forum i efteråret 2012, sælger YCE-gruppen de ca. 150 pladser, der er på de danske lejre, for at skaffe ca. lige så mange udvekslingspladser til danske unge i udlandet i sommeren Hvis ikke vi havde de danske lejre, ville vi ikke kunne skaffe de nødvendige pladser i udlandet. Økonomisk støtte til afholdelse af ungdomslejrene Din klubs støtte til de danske ungdomslejre er uhyre vigtig! Vi vil her opfordre din klub til at støtte ungdomslejren i jeres distrikt med det beløb, som er godkendt på jeres distriktsmøde, idet en ungdomslejr alene finansieres ved klubberne betaling. Den økonomiske støtte varierer fra distrikt til distrikt, men fælles for alle 5 lejre er, at lejren er godkendt på distriktsmødet. Lions Danmark har gennem mange år arbejdet for, at der ikke opkræves lejrgebyr for deltagelse på danske ungdomslejre. Det forventes, at alle klubber indbetaler det aftalte beløb til distriktskassereren 106A 210,- kr. pr. medlem 106B op til 120,- kr. pr. medlem 106C 3.500,- kr. pr. klub 106D 175,- kr. pr. medlem Hvorfor er der forskel på beløbene? Det skyldes antal klubber og antal medlemmer i distrikterne. Husk, at den lejr-arrangerende klub har lagt budget og fået det godkendt på distriktsmødet. Klubben regner derfor med bidrag fra alle klubber i distriktet, på ca ,- pr. lejr, alt efter bestemmelsen i det enkelte distrikt. I distrikterne A og D afholdes hvert år 2 lejre og i distrikterne B og C afholdes hvert år 3 lejre. Bliv lejrarrangør Betaling er ikke den eneste måde at støtte ungdomslejren på. Nogle distrikter er langt fremme med listen over klubber, der er godkendt som kommende arrangører af distriktslejrene, andre kender kun arrangøren næste år, så derfor: Har din klub interesse i at være lejrarrangør, så kontakt jeres YCEC som kan oplyse, hvornår næste ledige lejr er. Lejrperioden er fastlagt af YCE-gruppen. 2013: 20. juli til 3. august 2014: 19. juli til 2. august 2015: 25. juli til 8. august 2016: 23. juli til 6. august 2017: 22. juli til 5. august 2018: 21. juli til 4. august 2) Værtsfamilier i Danmark Ungdomslejrene kædes altid sammen med et ophold i danske hjem, normalt før lejren. Der skal derfor til hver distriktsungdomslejr bruges ca. 30 værtsfamilier. I perioden op til lejren tager nogle klubber eller værtsfamilier initiativ til at samle værtsfamilierne til et fællesmøde, så de unge og værtsfamilierne kan mødes før lejren og sludre sammen. 7

8 De krav, vi i YCE-gruppen stiller til familierne, er ganske simple. Familien skal være velfungerende, have overskud til en eller to gæster, de skal kunne tale engelsk, og hjemmeboende børn er bestemt ingen ulempe. Er der ingen hjemmeboende børn kan vi anbefale at modtage to gæster, hvis der er plads. Det forlanges derimod ikke, at familien skal fare land og rige rundt for at vise den unge gæst alle Danmarks seværdigheder. Vi opfordrer derimod til at vise gæsten, hvordan en dansk normal familie fungerer. Spørg ikke kun i klubben - prøv også venner, naboer, familie, tidligere udsendte unge og skoler m.m. Det er en oplevelse for livet! Erfaringer viser, at det ofte er praktisk og nemmere for værtsfamilien at have 2 YES boende samtidigt. Vi ser frem til, at du gør dit yderste for at finde én eller to værtsfamilier Der er en regel: Klubber, der sender unge danskere ud, SKAL samtidig stille et tilsvarende antal værtsfamilier til rådighed. 1 YES ud = 1 dansk værtsfamilie Applikationer bliver ikke endeligt godkendt, før der er indsendt værtsfamilieoplysninger på samme antal værtsfamilier, som det antal YES, klubben ønsker at sende ud. Behovet for værtsfamilier i klubåret juli 2013: 150 unge fra hele verden (1 eller 2 ugers ophold) 3. august 2013: i ca. 3 uger kommer 4-6 unge fra Japan Samlet skal de danske Lionsklubber finde værtsfamilier til ca. 155 unge mennesker fra godt 45 forskellige nationer. Oplysningsskema om værtsfamilier mailer du til YCECC, jo før jo bedre. Deadline er senest 1. februar Skemaet findes på under Fagområder/Youth Camps & Exchange (Husk at vælge "Gem" i stedet for "Åbn") Folder og håndbog Bliv YE værtsfamilie og Værtsfamilie Folder og håndbog ligger på under Fagområder/Youth Camp & Exchange Du kan også rekvirere folder og håndbog hos din YCEC og på Lionskontoret. 3) Udsendelse af danske YES Her er lidt facts: Hvis din klub ønsker at sende et eller flere unge ud på en oplevelse for livet, skal du og klubben overveje følgende: - Hvordan finder vi den unge? - Hvor vil I gerne sende den/de unge hen? - Ansøger skal være mellem 17 og 21 år - Ansøger skal kunne begå sig på engelsk, dog er der lejre, hvor der kun tales tysk, fransk eller spansk - Nogle klubber vælger at give lidt lommepenge - Er rejsen i den dyre ende, kan ansøgeren måske selv betale en del af omkostningerne - Længere rejser betyder ikke nødvendigvis bedre oplevelser, der tilbydes også pladser på de danske lejre - Alle unge, der skal på en lejr, skal have en YCE-pakke Bliv inspireret, se under LionsOffice/Fagområder/Youth Camp & Exchange Hvervefolderen Youth Camp & Exchange program Folder kan bestilles på Lionskontoret. 8

9 Forsikringer Alle unge der skal rejse med Lions, skal være dækket af nedenstående forsikringer. Sygeforsikring (Health insurance) Vil ofte være dækket i en rejseforsikring. Kontroller hos forsikringsselskab, at forsikringen dækker ved sygdom, ulykkestilfælde og hjemtransport. Det gule sygesikringskort dækker ikke udenfor EU. Inden for EU dækker det kun i begrænset omfang. Få eventuelt udstedt et blåt kort, der dækker personen som derboende, men det dækker ikke en eventuel hjemtransport. På denne hjemmeside beskrives dækningen af såvel det gule som det blå kort. https://www.sundhed.dk/borger/valg-af-laege-og-sygehus/sygesikring-og-laegevalg/det-blaa-eusygesikringskort/ Ansvarsforsikring (Liability insurance) Vil ofte være dækket af familiens indboforsikring. Kontroller hos forsikringsselskabet. Ansvarsforsikring kan ofte tegnes kombineret med en rejseforsikring. Lions Clubs International har en worldwide dækning af ansvar, men her er der tale om amerikanske regler og summer, og hvis det går galt er det godt med sit eget selskab, for det kan man kommunikere med. Det anbefales at tegne en Privat ulykkesforsikring (Der er ikke et felt i applikationen til denne forsikring) Opmærksomhed henledes på de forskellige selskabers regler omkring farlig sport. Undersøg dækningsomfang i eget selskab. Tag altid en kopi af police og betingelser med på rejsen. LIONS eller noget medlem af Lions eller LEO kan ikke drages til ansvar for hændelser forårsaget af YES overfor tredjemand. Ønskeseddel for ungdomsudveksling På LionsOffice under Fagområder/Youth Camps & Exchange, kan du se de pladser vi forventer, der er til rådighed på sommerens lejre i Listen vil være til rådighed medio september Når du og klubben har fundet ud af, hvor mange pladser I kunne tænke jer, mailes Ønskeseddel for Ungdomsudveksling i 2013 til YCEC i dit distrikt. Ønskeseddel kan hentes på Lionsoffice under Fagområder/Youth Camps & Exchange. (Husk at vælge "Gem" i stedet for "Åbn"). Sæt kryds ud for den/de ønskede destinationer, gerne prioriteret. Vi vil så i YCE-gruppen gøre os de største anstrengelser for at opfylde jeres ønsker. Deadline: Skemaet skal være din distrikt YCEC i hænde senest den 1. november Du kan læse om de internationale lejre på den amerikanske LIONS hjemmeside. Listen bliver løbende opdateret og først omkring november er listen brugbar. På den amerikanske LIONS hjemmeside finder du beskrivelsen af Youth Camp & Exchange 9

10 Accept til klubben Så snart ønskerne er sendt til den person i YCE-gruppen der varetager netop det land I ønsker plads i, vil personen i YCE-gruppen sende dig en foreløbigt dansk accept med information om den enkelte lejr. Ofte mangler vi specifikke oplysninger på nogle af lejrene, disse kommer som regel først i løbet af vinteren og somme tider direkte til de unge. YCE-pakken Alle danske YES skal have en YCE-pakke. Pakken består af en solid rygsæk med påtryk af et dansk Lions logo. På denne måde kan de unge genkende hinanden på rejsen og få følelsen af fællesskab allerede undervejs mod destinationen. Rygsækken indeholder: 2 stk. T-shirts med Lions YCE logo og årets danske Lions Danmark mærke, 25 stk. Lions Danmark pins, 2 stk. Lions Danmark YCE-pins, 5 dogtags, 1 stk. brochure: Meet the world in Denmark, 1 stk. infoblad: Flypassagerers rettigheder samt Confirmation letter. YCE-pakken udleveres til de enkelte YES er i forbindelse med informationsmøderne i maj YCE-pakken koster 850,- kr. og betales med aktivitetsmidler. Betaling for YCE-pakken opkræves af distriktets YCEC og indbetales direkte til distriktskassereren. Ansøgning Når du/i har fundet jeres deltager(e), skal ansøgningen - Application - udfyldes. Vi beder dig indtrængende om NØJE at følge den fremgangsmåde, der er beskrevet her. Sådan udfyldes den elektroniske ansøgning Der kan kun anvendes den Excel Applikation-blanket, som findes på under Fagområder/Youth Camps & Exchange. Når du skal downloade blanketten, så husk at trykke "GEM" og ikke "ÅBN", således at du gemmer blanketten på din egen PC inden den udfyldes. Ingen håndskrevne applikationer Da vi har forpligtet os til at overholde de kvalitetsnormer, der er aftalt internationalt for YCE arbejdet, kan vi derfor ikke godkende applikationer, der er udfyldt i hånden - de vil blive returneret til klubben. Husk ALLE oplysninger Alt foregår på engelsk. Gør dig selv og os den tjeneste at besvare alle de stillede spørgsmål. Det vil sige: Udfyld ALLE punkter i applikationen. Bemærk, at YES navn skal være fulde navn, identisk med det, der står i passet. Den oplysning, som du måske springer over, kan være afgørende for den udenlandske lejrarrangør. De eneste felter i applikationen, som YES og du ikke skal udfylde er de rubrikker, der er reserveret til den respektive YCEC s oplysninger på side 1 og side 2. Udfyld applikationen elektronisk Applikationen udfyldes på din PC og fremsendes som en vedhæftet fil direkte til distriktets YCEC. Alle oplysninger skal således fremsendes til videre bearbejdning, så YCE-gruppen kan forberede arbejdet med at tildele plads til jeres YES(er). Send gerne den elektroniske excel applikation til YCEC, så snart den er klar! Det SKAL være som en excel-fil! Vellignende portrætfoto kan indsættes på side 1 og vedhæft gerne billedet som en billedefil. 10

11 Øvrige dokumenter Endelig godkendelse af jeres YES i modtagerlandet kræver, at I - også elektronisk - til YCEC fremsender: Side 3 af applikationen med underskrifter af YES, YES forældre/værge (også selv om YES er fyldt 18 år), og klub-yce, scannet som pdf-fil. Vellignende portrætfoto af YES, som jpg-fil Kopi af pas (den side med navn, foto og pasnummer) Dear host family brev, på engelsk, gerne med flere fotos af YES og YES familie, som word- eller pdffil. (Dear host family brev skal ikke laves af YES til danske lejre) Til de franske lejre skal brev udfærdiges på fransk. Send alle dokumenter samtidigt, som vedhæftede filer i en . I emnefeltet på en skriver du Destination, Navnet på din YES, Klubbens navn. Vær opmærksom på, at de vedhæftede filer ikke fylder for mange MB. Deadline for modtagelse af mail med ovenstående dokumenter hos YCEC er 1. februar Hvis vi modtager dokumenterne senere end ovennævnte deadline, kan vi ikke garantere, at pladsen fortsat er til rådighed for klubben. Jo før du sender jo bedre. Nogle lejre bliver allerede fyldt op omkring 15. januar. Når applikationen er sendt til YCEC Efterhånden som distrikt YCEC modtager applikationer fra de klubber, der ønsker at udsende YES, sender YCEC straks applikationen videre til YCE-gruppen der kontakter lederne af Lions YCE over hele verden og for at få de ansøgende YES godkendt på de enkelte lejre. Når applikationen er godkendt i modtagerlandet, får Klub-YCE en endelig acceptformular. Denne formular sender du videre til din YES Læs acceptformularen grundigt igennem, her står også noget om eventuelt betaling af camp fee. Nogle få lande, herunder Australien og USA, beder om at der udfyldes yderligere dokumenter. Med YES ens godkendelse i modtagerlandet vil der nu blive en kommunikation mellem modtagerlandet og Klub-YCE og YES - og omvendt. Og her et lille hjertesuk: Gør gerne jer selv og os den store tjeneste at sende en kopi til YCEC af alt det, du og/eller YES modtager fra udlandet. Det er nemlig ikke sikkert, at vi i YCE-gruppen har modtaget det. Ofte kender de unge deres værtsfamilier, lejrprogrammer m.m., før vi andre gør. Så husk en kopi til din YCEC. Godkendelse af YES Applikationen er udelukkende at betragte som en ansøgning. Det er derfor meget væsentligt, at I ikke garanterer de unge en plads på den pågældende lejr, før vi har fået deres applikation godkendt i modtagerlandet og har modtaget en acceptformular. Det kan nogle gange tage lidt tid, men i de fleste tilfælde er det kun en formssag at få den endelige godkendelse af YES. YCEC tilstræber, at alle YES har fået svar på deres applikation senest 1. april

12 Bestilling af rejse Vi kan ikke kraftigt nok understrege, at der ikke bør bestilles flybillet, før der foreligger endelig godkendelse af applikationen - og, ikke mindst, endelig afklaring af ankomst- og afrejsedato samt ankomst- og afrejsedestination. Værtsfamilien kan bo i en anden by og dermed en anden lufthavn, end der hvor lejren afholdes. Til gengæld kan vi anbefale, at rejsen bestilles så hurtigt som muligt efter, at disse oplysninger er kendt, da rejser typisk bliver dyrere, jo tættere man komme på afrejsetidspunktet. Vi anbefaler, at Klub-YCE bestiller rejsen. Samarbejde med My Planet og Kilroy Travels YCE-gruppen samarbejder med My Planet og Kilroy Travels, der som speciale arrangerer ungdomsrejser. De tilbyder rejser og rejseforsikring til konkurrencedygtige priser. Den store fordel ved at booke rejsen hos disse er, at danske YES til samme destination så vidt muligt kommer med samme fly. Endvidere er det vores erfaring, at disse arrangører er særdeles hjælpsomme i tilfælde af, at der opstår problemer under rejsen. Det skal dog understreges, at tilbuddet er en service til klubberne, der er frit stillet til at vælge alternative rejseformer og arrangører. Kontaktperson hos My Planet International Helle Fredenslund Søren Frichsvej 34 A, 8230 Åbyhøj Tlf Åbningstid kl mandag-fredag Kontaktperson hos Kilroy Travels Denmark Britta Bjerre, Skindergade 28, 1159 København K Tlf mobil

13 Ungdomsudvekslingstilbud 2013 Danmark Som omtalt tidligere afholder de 4 danske distrikter tilsammen 5 ungdomslejre i sommeren Det overordnede motto for disse lejre er Meet the world in Denmark. Et væsentligt bidrag til at efterleve dette motto er, at der også er danskere med som deltagere på lige fod med øvrige deltagere. Der indgår dog ikke noget homestay for dem, så det er således den billigste form du som klub kan tilbyde for udveksling. Det koster kun en togbillet samt en YCE-pakke. Vi forventer derfor, at der deltager 2 danske deltagere på hver lejr. Lions Camp A - 20/7 3/ Sejlerlejr. Klubberne i Niels Juul zonen er arrangør af lejren. 24 pladser Lions Camp B - 20/7 3/ B LC Purhus er arrangør af lejren. 35 pladser Lions Camp C - 20/7 3/ LC Horsens Bygholm er arrangør af lejren. 35 pladser Lions Camp D - 20/7 3/ LC Gribskov er arrangør af lejren. 30 pladser Lions Camp E - 20/7 3/ LC LEO Danmark er arrangør af lejren. 25 pladser OBS! Applikationer til danske lejre mailes til din YCEC. Underskrevne applikationer skal være YCEC i hænde senest 1. februar Informationsmøder I maj 2013 afholdes der informationsmøder for alle YES, der rejser med Lions Danmark ud i sommeren På dette møde udleveres YCE-pakken. De YES, der skal på danske lejre, deltager også i mødet. Der udsendes separat invitation til disse møder i god tid før afholdelsen. Europa og omliggende lande Vi forventer i lighed med tidligere år at skaffe pladser på de fleste ungdomslejre i Norden og det øvrige Europa. På Europa Forum i september 2012 kommer de fleste udvekslingsaftaler på plads. Erfaringen siger os dog, at der er flere om buddet end tidligere. Det skyldes, at vores lionsvenner i Østeuropa søger om flere pladser, end de selv kan tilbyde. Mange af landene i Østeuropa er først nu ved at forsøge sig med enkelte lejre. Rejseomkostningerne til de europæiske lejre ligger typisk på mellem og kroner. Udvekslingsperioden er forskellig fra land til land og ligger med et 3-4 ugers ophold i perioden 22. juni til 10. august. For alle lejre gælder det, at man skal kunne tale og forstå engelsk, dog er sproget på de franske og spanske lejre nationalsproget. Nærmere oplysninger om de enkelte europæiske destinationer kan fås ved henvendelse til en person i YCEgruppen, som er ansvarlig for det specifikke land, og disse informationer findes på Lions Office/fagområder/YCE. For alle destinationer gælder det: Bliv inspireret på 13

14 Oversøiske lande Til nogle oversøiske destinationer har vi et begrænset antal pladser. Jo før YCEC modtager klubbens ønsker om pladser, jo større er chancen for, at ønskerne kan opfyldes. Vi skal gøre opmærksom på, at der i nogle tilfælde er alderskrav, som er lidt afvigende fra de normale (17-21 år). For alle nedenstående ophold gælder det, at prisniveauet er baseret på oplysninger fra Til de oplyste priser kommer rejseforsikring, og YCE-pakken og i en del tilfælde et lejrgebyr (Camp fee). AUSTRALIEN Vi håber at få 8 pladser til rådighed fordelt på 4 forskellige lejre. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca. 700 AUSD. Udvekslingsperiode ca. 3. juli til ca. 10. august. BRASILIEN Vi forventer at få aftaler om 4 pladser i homestay og lejr. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca. 500 USD. Udvekslingsperiode ca. 29. juni til ca. 3. august. CANADA Vi forventer at få aftale om 8 pladser Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca CND Udvekslingsperiode ca. 29. juni til 12. august. USA/ALASKA Vi forventer at få aftale med ca. 20 stater om i alt ca. 20 pladser i homestay og lejr. Prisniveau for rejsen ca til ca kr. alt efter, hvilken stat udvekslingen foregår til. Lejrgebyr på nogle lejre fra 100 til 800 USD. Spørg YCEC. Udvekslingsperiode ca. 29. juni til ca. 10. august. HONG KONG/MONGOLIET/TAIWAN Vi forventer at få 4 pladser i homestay og lejr. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca USD. Udvekslingsperiode formentlig fra ca. 3. juli til ca. 17. august. JAPAN Der vil formentlig være 6 pladser til rådighed med homestay og lejr. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr på nogle lejre ca. 350 USD. Spørg YCEC. Udvekslingsperiode ca. 6. juli til ca. 10. august. MEXICO Vi forventer at få 2 pladser. Homestay efter lejren. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr 350 USD. Udveklslingsperiode ca. 6. juli til ca. 27. juli TUNESIEN En nyere destination, hvor vi håber at få tildelt 2 pladser. Prisniveau for rejsen ca kr. Lejrgebyr ca. 200 USD. Udvekslingsperiode ca. 13. juli til 3. august. Nærmere oplysninger om de enkelte destinationer kan fås ved henvendelse til den person i YCE-gruppen, som er ansvarlig for det specifikke land, og disse informationer findes på Lions Office/fagområder/YCE. 14

15 Klub-YCE s tidsplan & huskeliste August september 2012 Klubben beslutter, om man vil sende en eller flere ud, og om det er til Danmark, øvrige Europa eller oversøisk. September - oktober 2012 Der findes kandidater og værtsfamilier 1. november 2012 December 2012 Januar 2013 Seneste aflevering af elektronisk Ønskeseddel for ungdomsudveksling i 2013 samt bekræftelse af, at klubben stiller et tilsvarende antal værtsfamilier til rådighed Ønskesedler mailes til distriktets YCEC Klub-YCE modtager foreløbigt godkendelse fra YCEC over tildelte kendte pladser eller alternativt et foreløbigt tilsagn om land/region Datoer på tilsagn kan kun betragtes som foreløbige! Klub-YCE mailer elektronisk applikation Applikation på YES til danske lejre mailes til distriktets YCEC Applikation på YES til udenlandske lejre mailes til distriktets YCEC 1. februar 2013 Sidste frist for mail med underskrevet applikation Applikation mailes til distriktets YCEC Sidste frist for indsendelse af oplysningsskema om værtsfamilier til distriktets YCEC Primo april 2013 April 2013 Invitationer til informationsmøderne udsendes af distrikternes YCEC Sidste frist for indbetaling af tilskud til årets ungdomslejr. Tilskud betales af aktivitetsmidlerne og opkræves af distriktskassereren eller YCEC. Betaling foregår til distriktskassereren. Klub-YCE bestiller rejse til YES. Kopi af rejseplan mailes til YCEC med henblik på information til modtagerlandet. Distrikternes kasserer eller YCEC udsender betalingsanmodning til klubberne på YCEpakken. Betaling foregår til distriktskassereren. April-Maj 2013 Juni 2013 Juli-august 2013 Sidste frist for tilmelding og betaling til informationsmøder er anført i invitationen. Informationsmøder afholdes rundt i landet. Løbende kommer der informationer fra værtslandene om værtsfamilier og lejrene. Værtsfamilier, YES ind, lejrassistenter, lejrledere samt YES ud udfylder evalueringsskema. I udvekslingsperioden skal Klub-YCE, distriktets YCEC og YCED kunne kontaktes af YES i forbindelse med udveksling. 15

16 Håndbøger, foldere og links der medgår i YCE arbejdet: Dette dokument, Lions ungdomsudveksling 2013, ligger på LionsOffice under Fagområder/YCE Hvervefolder Youth Camp & Exchange program bestilles på Lionskontoret. Folderen Bliv YE værtsfamilie bestilles på Lionskontoret. Håndbogen Værtsfamilie bestilles på Lionskontoret. Håndbogen Meet the world in Denmark bestilles på Lionskontoret. Forklaring og oversigt over lejre på den amerikanske hjemmeside: Insurance information: Om ungdomsarbejdet på den amerikanske hjemmeside: Lions Danmark YCE hjemmeside 16

17 YCE-gruppen YCEC 106A Chantal Dyhrberg (LC Greve) Blåhegnet 47, 2670 Greve Tlf: Mobil: YCECC 106A Keld Aaboe (LC Tune) Tinggårdslunden 28, 4030 Tune Tlf.: Mobil: YCEC 106B Lene Lund Bendix (LC Viborg Borgvold) Mimersvej 2, 8800 Viborg Tlf.: Mobil: YCECC 106B Ivan Oht (LC Aalestrup) Aaparken 80, 9620 Aalestrup Tlf.: Mobil: YCEC 106C Willi Nielsen (LC Padborg) Musvitvej 2, 6340 Kruså Tlf Mobil: YCECC 106C Helge B. Møller (LC Odense) Dragebakken 519, 5250 Odense SV Tlf Mobil: YCEC 106D Susanne Hjort Pedersen (LC Absalon Roskilde) Krakasvej 9, 3650 Ølstykke Tlf: Mobil: YCECC 106D Ole Rubach (LC Skovlunde) Lindeengen 53, 2740 Skovlunde Tlf: Mobil: YCED 106 Danmark Søren G. Klingemann (LC Karlslunde) Klostermosen 4, 2690 Karlslunde Tlf.: Mobil: YCECD 106 (Indkommende YES) Verner Skaarup (LC Mariager) Farvervænget 41, 9500 Hobro Tlf Mobil:

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Håndbog Salg af julekort 2015

Håndbog Salg af julekort 2015 Håndbog Salg af julekort 2015 Indhold Indhold... 2 Børneulykkesfondens Julekortsalg 2015... 3 Forretningsgang Julekort 2015... 3 Børneulykkesfonden - hvem er de?... 5 Børneulykkesfondens julekort... 6

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN OM ELEVEN Der ansøges om optagelse som kostelev i: klasse til august Fulde navn: Kommunenavn: Nuværende skole: Vær opmærksom på, at det er elevens folkeregisteradresse og kommune, der skal anføres her.

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32 7700 Thisted Att: Michael Søndergård Faktura / Depositum Dossier : 52385/3230 Kundenr. Dato : 0003692 : 29/08/2014 Salgskonsulent : Vibeke Arrangement Antal Stk.

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Klub: Frederikssund tennis klub Art: Jesper Friese Tlf: +45 40452574 Mail: bane@frederikssund-tennis.dk Hermed fremsendes et tilbud på rejse til Tyrkiet. Tilbuddet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 Sag.nr. 750-86T89 Jagtdistrikt: Dorchester - Sydengland Vi tilbyder her et toprevir i det naturskønne og frodige Sydengland med et samlet jagtareal på ca. 4.000 ha. der varierer

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

DVBF Transferinformation

DVBF Transferinformation Sekretariatet Turnering/cap August 2014 DVBF Transferinformation Til klubber med hold i VolleyLigaen og 1. division Denne information er delt ind i 6 afsnit. 1. Danske myndigheder - arbejds- og opholdstilladelse

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

SAS Travel Club Din klub i SAS

SAS Travel Club Din klub i SAS SAS Travel Club Din klub i SAS Office@sastravel.dk Indhold Indhold... 2 Med os kan du både ryge og rejse Vision Mission Strategi Værdier... 3 Vi hjælper dig på vej... 4 Hvordan finder du os... 5 Hjælp?...

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Lions - med Hjertet. MERL - GMT - Viden om nye medlemmer og nye klubber - Læs mere på LionsOffice

Lions - med Hjertet. MERL - GMT - Viden om nye medlemmer og nye klubber - Læs mere på LionsOffice DG s Nyhedsbrev Klubår 2009 / 2010 nr.3 I dette nummer: Årgang 09, Nummer 3 september 2009 Side 1 - DG`s leder. Side 2 / 3 / 6 / 7- Det sker i 106A Side 4 - Eventkalender Side 5 - Kabinets og Guvernør

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere