Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser"

Transkript

1 Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar er at indsamle oplysninger om handel med varer og tjenester, indkomst og ensidige overførsler Varehandlen er dækket af Intra- og Extrastat, dog med få undtagelser, som er medtaget i dette skema Afsnit A sikrer og tydeliggør en konsistent opgjort Betalingsbalance med hensyn til fordelingen på vare- og tjenestehandel Afsnit B belyser tjenestehandel og afsnit C belyser resterende poster indenfor Danmarks Statistiks ansvarsområde, som ikke i forvejen dækkes af registeroplysninger mv Indberetningsperiode og CVR nr skrives på hvert enkelt ark i felterne øverst på siderne Indberetningsperioden skrives fx som M0105 for januar måned 2005 og K0105 for 1 kvartal 2005 Im-/eksport (udgifter/indtægter) fordeles på de lande, man har handlet med Der skal derfor angives landekoder på alle ark (se liste over landekoder i medfølgende vejledning) Der er plads til to lande på hvert ark De første to lande skrives i dette hæfte, og ved mere end to lande benyttes de tilsvarende løse ark Tallene skal summeres under de fleste relaterede tjenester Hvilke, det drejer sig om, er angivet under de pågældende kategorier, og sumfelterne er markeret med fed ramme Detervigtigt,atskrivetydeligtogmedsortpenindenfordemarkeredefelter Beløbene skal angives i 1000 DKK Alle bemærkninger, som fx ændringer til adressen, CVR nr eller virksomhedens opbygning, skrives på sidste side i dette hæfte A DSt-Tryk Antal løse ark, der er udfyldt:

2 A Totale indtægter og udgifter fra/til vedr tjenester og varer Kode 1 Periodens totale indtægter og udgifter fra/til vedr tjenester og varer 20 Tjenester (inklusive varetilknyttede tjenester) 30 Varer (eksklusive varetilknyttede tjenester) heraf i forbindelse med transport i : 301 Køb af brændstof i forbindelse med transport i Køb af reservedele og tilbehør mv samt proviantering og køb til restaurant og varesalg ombord i forbindelse med transport i heraf reparationer (ekskl mindre reparationer af transportudstyr i havn, i lufthavn og på banegård samt ekskl reparationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter og reparationer i forbindelse med datatjenester) B Fordeling på tjenester Varetilknyttede tjenester Varer som ikke passerer dansk grænse (merchanting) Salg af merchanting varer Anskaffelsesværdien for periodens solgte merchantingvarer (negativ) 2002 Provisioner (ved vareformidling mv) Transporttjenester Søtransport Persontransport med skib (inkl udlejning/leje af skib med besætning) Godsfragt med skib (inkl udlejning/leje af skib med besætning) Hjælpevirksomhed i forbindelse med søtransport (inkl lager-, speditions- og transittjenester, havneog kanalafgifter samt reparation/vedligeholdelse af transportudstyr i havn)

3 Indberetningsperiode: CVR nr: Ark 1F A Totale indtægter og udgifter fra/til vedr tjenester og varer Kode 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK Disse felter skal ikke landefordeles Kode 20 er summen af alle de enkelte summer under afsnit B, samt punkterne 20161, 20171, og 2031 Kode 30 er summen af det, som er indberettet til Intra- og Extrastat i samme periode, samt punkterne 301, 302 og 303 Landekode: Landekode: B Fordeling på tjenester

4 Kode Lufttransport Persontransport ad luftvejen (inkl udlejning/leje af fly mv med besætning) Godsfragt ad luftvejen (inkl udlejning/leje af fly mv med besætning) Hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport (inkl lager-, speditions- og transittjenester, flyvepladsafgifter samt reparation/vedligeholdelse af transportudstyr i lufthavn) Jernbanetransport Persontransport med jernbane (inkl udlejning/leje af tog med besætning) Godsfragt med jernbane (inkl udlejning/leje af tog med besætning) Hjælpevirksomhed i forbindelse med jernbanetransport (inkl lager-, speditions- og stationstjenester, bro- og færgeafgifter, samt reparation/vedligeholdelse af transportudstyr på banegård) Vejtransport Persontransport på vej (inkl udlejning/leje af bil med besætning) Godsfragt på vej (inkl udlejning/leje af bil med besætning) Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport (inkl lager-, speditions- og transittjenester, vej-, bro- og færgeafgifter, samt reparation/vedligeholdelse af transportudstyr på vej) Transport ad indre vandveje (floder og kanaler) Persontransport med fartøj ad indre vandveje (inkl udlejning/leje af fartøj med besætning) Godsfragt med fartøj ad indre vandveje (inkl udlejning/leje af fartøj med besætning) Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport ad indre vandveje med fartøj (inkl havne- og kanalafgifter, samt reparation/vedligeholdelse af transportudstyr i havn)

5 Landekode: Ark 2F 1000 DKK Kode 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK Indberetningsperiode: Landekode: CVR nr:

6 Kode Rumtransport Rumtransport Rør- og ledningsført transport Rør- og ledningsført transport Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (alt der ikke kan føres på ovenstående transportkategorier) Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Rejserelaterede tjenester (logi, konferencer mv) Rejserelaterede tjenester Kommunikationstjenester Posttjenester 2042 Kurértjenester 2043 Telekommunikationstjenester

7 Indberetningsperiode: CVR nr: Ark 3F Landekode: Landekode: Kode 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK

8 Kode Bygge- og anlægsaktiviteter Nyopførelse og hovedreparationer Bygge- og anlægsaktiviteter i, indtægter Bygge- og anlægsaktiviteter i, udvalgte udgifter: Varer fra Danmark (som evt indberettes til intra-/extrastat Tjenester købt i Danmark Løn til residenter i Danmark (arbejdende i ) Varer købt i (værtslandet eller et tredje land) Tjenester købt i (værtslandet eller et tredje land) Løn til residenter i (værtslandet eller et tredje land) Bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark Vedligeholdelse mv Bygge- og anlægsaktiviteter i, indtægter Bygge- og anlægsaktiviteter i, udvalgte udgifter: Varer fra Danmark (som evt indberettes til intra-/extrastat Tjenester købt i Danmark Løn til residenter i Danmark (arbejdende i ) Varer købt i (værtslandet eller et tredje land) Tjenester købt i (værtslandet eller et tredje land) Løn til residenter i (værtslandet eller et tredje land) Bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark

9 Landekode: Ark 4F 1000 DKK Kode 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK Indberetningsperiode: Landekode: CVR nr:

10 Kode Forsikringspræmier Livs- og pensionsforsikring 2062 Fragtforsikring 2063 Øvrig skadeforsikring 2064 Genforsikring heraf genforsikringsprovision Forsikringserstatninger Livs- og pensionsforsikring 2072 Fragtforsikring 2073 Øvrig skadeforsikring 2074 Genforsikring Finansielle formidlingstjenester Forsikringstjenester (formidling, konsultation, vurdering mv) 2092 Finansielle tjenester (finansiel formidling og hjælpetjenester)

11 Landekode: Ark 5F 1000 DKK Kode 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK Indberetningsperiode: Landekode: CVR nr:

12 Kode Data- og informationstjenester Datatjenester (inkl reparationer) 2102 Nyhedsformidlingstjenester 2103 Anden informationsformidling Licenser og andre rettigheder Franchising og royalties fra registrerede varemærker 2112 Royalties og licensbetalinger i forbindelse med film, tv, radio og lysproduktion 2113 Andre royalties og licensbetalinger Audiovisuelle tjenester samt tjenester i forbindelse med uddannelse, sundhed, kultur og rekreation Audiovisuelle og lignende tjenester 2122 Uddannelsestjenester 2123 Sundhedsrelaterede tjenester 2124 Øvrige tjenester indenfor kultur og rekreation

13 Landekode: Ark 6F 1000 DKK Kode 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK Indberetningsperiode: Landekode: CVR nr:

14 Kode Øvrige forretningstjenester Operationel leasing (leje) Juridiske tjenester Bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning Virksomhedsrådgivning Reklame, markedsanalyse og meningsmåling Forsknings- og udviklingstjenester (FoU) Arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester Landbrug, minedrift og anden behandling på stedet Miljøtjenester (affaldshåndtering, genvinding, rensning mv) Tjenester mellem tilknyttede virksomheder, ian Øvrige forretningstjenester (personalerekruttering, sikkerhedstjenester, tolketjenester, rengøring mv) C Overførsler og overdragelse af rettigheder fra/til Overførsler (ensidige betalinger; fx udviklingsbistand fra NGO'er) Overførsler Direkte køb/salg af licenser og patenter mv Direkte køb/salg af licenser og patenter mv

15 Indberetningsperiode: CVR nr: Ark 7F Landekode: Landekode: Kode 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK 1000 DKK C Overførsler og overdragelse af rettigheder fra/til

16

17 Indberetningsperiode: CVR nr: Ark 8F Bemærkninger af alle slags skrives indenfor den afmærkede firkant

18

19

20 Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax wwwdstdk/betalingsbalance

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Rapport om Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Afgivet til Økonomiministeren den 14. december 1999 Udenrigshandel December 1999 2 Forord På finansloven for

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Kørebogen. Indholdsfortegnelse Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere.... 5 Opret biler... 5 Efter at de fornødne

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for erhvervsvirksomheder Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber mellemværender

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere