Når svage læsere bruger hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når svage læsere bruger hjemmesiden"

Transkript

1 Når svage læsere bruger hjemmesiden Et bud på guidelines til webredaktører i det offentlige om at gøre hjemmesider brugbare for svage læsere Masterafhandling af Peter Iversen Vejleder Helle Frederiksen Master i Computer-mediated Communication - MCC Roskilde Universitetscenter - Maj 2007

2 Forord Inspirationen til denne masterafhandling kommer fra min dagligdag som webredaktør i Region Midtjylland. En af opgaverne er, at regionens hjemmeside - skal være brugbar for så mange af borgerne som muligt. Arbejdet med afhandlingen har givet god ballast til den opgave. Undervejs har jeg fået god hjælp og inspiration, så jeg vil gerne takke de fire svage læsere, som fortalte om deres besvær med at læse samt Erik Østergaard Jakobsen på VUC Århus, Lars Ballieu Christensen fra Sensus, mine kolleger i Region Midtjylland og min altid optimistiske vejleder, Helle Frederiksen. Også tak for forståelse og tålmod på hjemmefronten, når far lavede lektier. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til afhandlingen, er du velkommen til at kontakte mig på

3 1 Indhold 1 Indhold English summary Indledning Læsevejledning Begreber Analyse af problemfelt Vigtigheden af læsefærdigheder stiger Funktionelle læsefærdigheder Svage læsere Offentlige hjemmesider Webredaktør-rolle Plads er et paradoks på hjemmesider Hvad er ikke med i denne opgave Metode Interview Designproces Teori Personas og scenarier Brugervenlighed Mundtlighed kontra skriftlighed Brugbarhed Kontekst og svage læsere Interview med svage læsere Valg af interview-personer Analyse af interview Kort beskrivelse af interview-personerne Hvordan læser de Hvordan bruger de en pc Hvordan bruger de hjemmesider Net-test Resultaternes validitet...46 Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 3

4 7.9 Konklusion på interview Design og produkt Hjælpeværktøjer til hjemmesider til svage læsere Test af guidelines og web-facilitet Konklusion Litteratur Bilag...63 Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 4

5 2 English summary While much is being done in Danish public homepages to ensure accessibility for groups of disabled readers, not much attention has been paid to low literacy readers and their specific needs. Research indicates that between 12 and 46 percent of the population may be categorized as low literacy readers. This thesis focuses on how the web editors 1 can fascilitate comprehension of public web pages for the low literate user. The scope of the thesis is limited to the textual content of web pages. Theories of personas and scenarios, usability, orality and literacy, usefulness and context and interaction designs are looked into. The thesis addresses the question of how this theoretical input may contribute to the creation of web pages with improved readability. Furthermore, qualitative interviews with low literacy readers has been conducted. The theoretical contributions in combination with the analysis of the interviews are used to design a homepage functionality benefitting low literacy readers, also acting as guideline to assist public web managers in the communication with low literacy users. A central consideration is that public web managers should be ensured a greater understanding and empathy for low literacy readers and their situation where one major obstacle is the fact that low literacy readers are also slow readers. 1 the term public web editor is used about web managers in local or central positions in public organisations, responsible for web pages and content, updated through a content management system or similar, but not necessarily responsible for the organisation s total web site management system or similar, but not necessarily responsible for the organisation s total web site Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 5

6 3 Indledning For mange danskere vrimler internettet med informationstilbud. Det kræver adgang til computer, en netadgang og at man er god til at læse og skrive. Andre kan have det svær med hjemmesider. Fx kan mennesker med dårlig syn eller motoriske problemer have svært ved at bruge nettet. Men det er også svært at bruge for mennesker, som af en eller anden grund ikke læser eller skriver godt. Alt efter definitioner af læsebegreb har mellem 12 og 46 % af danskerne problemer med at læse godt nok til at klare dagligdags læsekrav i et moderne samfund. Nettet byder på mange billeder, grafik og video, men er alligevel i høj grad båret af tekst. Hvis man skal hen på en hjemmeside, skal man skrive adressen eller urlen på hjemmesiden, hvis ikke siden står blandt ens foretrukne. De allerfleste hjemmesider kræver, at man læser en menu eller skriver ord i en søgemaskine for at finde rundt. Tidens mest besøgte hjemmeside, søgemaskinen Google, er i udpræget grad præget af skrift. Den eneste grafiske illustration er Googles logo. Den offentlige sektor i Danmark er stærkt repræsenteret på nettet. Der er på godt nydansk døgnåbent i den offentlige forvaltning med selvbetjeningsløsninger, et væld af informationer og muligheder for at bidrage til den politiske proces. Med mus og net kan man tage hånd om sit eget liv, løse sine opgaver og påvirke sin fremtid. I min dagligdag er jeg webredaktør i en stor offentlig organisation. Her er det teknisk enkelt (selvom det kan koste tid) at sikre tilgængelighed for mennesker med fx dårligt syn eller dårlig mo- Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 6

7 torik. Det er desuden nemt at finde anvisninger på, hvordan man skaber den tilgængelighed. Til gengæld kan jeg ikke finde hjælp til at skabe hjemmesider, som svage læsere kan få udbytte af. Det har ført mig frem til følgende problemformulering: Formålet med projektet er at opstille realistiske guidelines for, hvordan webredaktører for offentlige hjemmesider gør indholdet mere tilgængeligt for svage læsere. 3.1 Læsevejledning Denne afhandling rummer Uddybning af begreberne læsning, svage læsere og offentlige hjemmesider. Analyse af problemfeltet Diskussion af projektets overordnede metode og de analysemetoder, der er valgt i undersøgelses- og designprocessen. Gennemgang af de relevante teoretisk afsæt Analyse af interview med fire svage læsere Design af guidelines om at skabe brugbare hjemmesider for svage læsere, samt en web-facilitet, der understøtter guidelines Konklusion og perspektiver Web-facilitet, der understøtter mine guidelines kan ses i en prototype på 3.2 Begreber For at undgå begrebsmæssigt forvirring, vil jeg lige kort definere hvordan jeg har valgt at bruge nogle begreber i opgaven. Webside bruger jeg om enkeltstående sider på nettet, fx en underside til Regions Midtjylland hjemmesider. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 7

8 Hjemmeside bruger jeg synonymt med det engelske begreb website altså en større eller mindre samling websider, der hænger sammen og har samme afsender (om det så er en privatperson, virksomheder, organisationer, grupper, foreninger mm.). Webredaktører dækker over dem, der har ansvaret for at lægge information på en, flere eller mange websider Tilgængelighed og brugervenlighed Ofte bliver begreberne tilgængelighed (accessibility) og brugervenlighed (usability) brugt i flæng, når man snakker hjemmesider. Opgaven med at gøre hjemmesider brugbare for svage læsere rummer elementer fra både brugervenlighed og tilgængelighed. Tilgængelighed Tilgængeligheden på Internettet er et spørgsmål om at give flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browserteknologier adgang til webbaseret information. Informationen skal være tilgængelig for brugerne uanset eventuelle funktionsnedsættelser og uanset hvilken teknologi, brugerne anvender (Sensus 2004). Tilgængelighed handler mest om grafisk design og den kode, der ligger bag hjemmesiden. Overholder fx koden en række definerede standarder fra W3C 2 så kan både blinde, motoriske hæmmede og andre handicap-grupper bruge hjemmesiden. Samtidig kan brugere med fx Mac er eller pc er med andre styresystemer end Windows eller med særlige browsere typisk kunne bruge hjemmesiden, når den overholder kodestandarderne. 2 W3C World Wide Web Consortium - er et internationalt standarddiserings-organisation, der udvikler standarder og teknologier til brug på nettet og blandt andet. Organisationen sørger også for, at standarderne er sikrer tilgængelighed. Man kan læse mere om organisationen på Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 8

9 Med tilgængelige hjemmesider har nogle handicap-grupper fået nye muligheder for at hente information lettere. Når den daglige avis kan hentes online, kan fx et menneske med synsproblemer nemt få den læst op via oplæsningsværktøjer. Overholdelse af retningslinjer for tilgængelighed giver svage læsere mulighed for at tilpasse hjemmesider til deres behov, fx ved at sætte skriftstørrelsen op og bruge værktøjer til oplæsning. Brugervenlighed Brugervenligheden handler om at gøre det nemt for brugerne at bruge sitet. At de kan forstå ordene, at de kan finde ud af, hvor de skal klikke, at de kan finde det, de søger osv. Brugervenlighed i forbindelse med internettet kan defineres som, at et netsted er let at bruge, let at læse og let at huske for typiske brugere, under typiske forhold og med typisk udstyr (Christensen 2003). Der er krav om tilgængelighed, men ikke om brugervenlighed på statslige hjemmesider (Telestyrelsen 2000). De krav er samtidig anbefalinger til andre offentlige hjemmesider Læselig, læsbar og læseværdig Skriften på skærmen er ikke bare et spørgsmål om at finde de rigtige bogstaver. Jeg har valgt at dele spørgsmålet om det, der står på skærmen op i læseværdien - er indholdet den tid værd, det koster at læse teksten. læsbarheden - er teksten til at forstå? Det afhænger først og fremmest af sprog, sætningsstruktur og ordvalg. læseligheden - er teksten til at læse, rent fysisk?. Det afhænger bl.a. af typografien og udseende, opsætning og farvevalg på skærmen. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 9

10 4 Analyse af problemfelt En kort analyse over samfundets behov for læsekyndige borgere, over hvad en svag læser er, samt over særlige forhold, der gør sig gældende for offentlige hjemmesider. 4.1 Vigtigheden af læsefærdigheder stiger Med stigende kompleksitet i vores verden, globalisering og en produktion, hvor fokus er flyttes fra fysiske genstande til videnindhold, stiger kravene til læsefærdigheder. Banalt set skal man i dag være en dygtigere læser for at honorere kravene på arbejdsmarkedet end man skulle for tyve år siden. Cand.phil. Elisabeth Arnbak fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), der har skrevet en ph.d.-afhandling om utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksnes (Arnbak 2002), siger om manglende læsefærdigheder i en artikel fra ugebrevet A4 Det er et af vores allerstørste samfundsproblemer. Det eneste, vi i Danmark kan sælge, er know-how, og det kræver, at alle uddanner sig. Det er muligt, at mange af de læsesvage klarer sig godt på arbejdsmarkedet, men hvis de vil have et nyt job eller bliver tvunget til forandringer, får de store problemer. Som samfund har vi slet ikke råd til at tabe disse mennesker Hun peger også på andre konsekvenser af de store læsevanskeligheder. Det er en trussel mod demokratiet. Hvis ikke folk kan læse, har de heller ikke adgang til den informationsstrøm, som er en nødvendighed for at deltage aktivt og engageret i demokratiet. De ryger helt uden for beslutningsprocesserne og kan i øvrigt meget let manipuleres med. (Birkemose 2003) Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 10

11 En rapport(institut 2007) fra Teknologisk Institut om danskerne IKT-færdigheder 3 finder at 38 % af befolkningen har ingen eller svage IKT-færdigheder. Der er tydelig sammenhæng mellem IKT-færdigheder og uddannelsesniveau. Rapporten anbefaler at udvikle uddannelsestilbud, der kobler træning i IKTfærdigheder med træning i læse-, skrive og regnefærdigheder. Rapporten viser også, at 76 % af dem med svage IKTfærdigheder bruger internettet mindst en gang om ugen. Sammenlagt tyder de oplysninger på, at der er et potentiale blandt svage læsere for at hente information på fx offentlige hjemmesider. Der er, ifølge rapporten, også en potentielt økonomisk gevinst for samfundet på 79 milliarder kroner om året, hvis borgerne kunne gøre bedre brug af IKT. En lille eksempel fra rapporten er, at Greve Kommune har beregnet at hvis omkostningen ved en digital borgerhenvendelse er X, så er omkostningen ved en telefonhenvendelse 4X og omkostningen ved en personlig eller skriftlig henvendelse 20X. Samtidig fortæller den statiske redegørelse Informationssamfundet Danmark(Statistik and Telestyrelsen 2006) at 83 % af danskerne har adgang til internettet hjemmefra. 80 % af befolkningen har indenfor den seneste måned benyttet internettet til at søge information og benytte online service. 48 % af dem, der har været på internettet den seneste måned, brugte det til at finde information på offentlige myndigheders hjemmesider. 4.2 Funktionelle læsefærdigheder På dansk florerer begrebet funktionelle analfabeter uden en egentlig definition og afgrænsning af ordets betydning. Elisa- 3 IKT står for Informations- og Kommunikations Teknologi Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 11

12 beth Arnbak (Arnbak 2002) bruger i stedet begrebet funktionel læsefærdighed og henviser blandt andet til denne definition af begrebet. Funktionel læsefærdigheder er at være i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for gennem dette at opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og være i stand til at deltage i samfundslivet (Arnbak 2002)(side 8) Hun har set på undersøgelser af voksnes læsefærdigheder. En undersøgelse fra 1990 viser, at 12 % vurderes at have utilstrækkelige læsefærdigheder. I 2000 viste en undersøgelse (Jensen, Holm et al. 2000) at 46 % af de voksne danskeres læsefærdigheder er utilstrækkelige til at klare dagligdags læsekrav i et moderne samfund. Elisabeth Arnbak noterer, at årsagen til tal-forskellene kan ligge i forskellig brug af begrebet utilstrækkelige læsefærdigheder (Arnbak 2002). 4.3 Svage læsere Jeg har valgt at bruge betegnelsen svage læsere om opgavens målgruppe. Jeg har valgt det begreb, fordi jeg mener, det dækker bredt og giver en umiddelbar forståelse uden at kollidere med andre begreber. Desuden har jeg som webredaktør i det offentlige ikke behov for at sætte mine brugere i nogle bestemte kasser, mere at erkende at en del af de potentielle brugerne på den hjemmeside, jeg arbejder med, har problemer med at læse. Der kan være mange årsager til at mennesker er svage læser. En række handicap kan give læseproblemer fx blindhed og svagsynede motorisk handicappede Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 12

13 kognitivt handicappede ordblindhed (dysleksi) hørehæmmede (medfødt) For andre stammer læseproblemerne fra, at de aldrig har været specielt motiveret til at læse. Det kan skyldes problemer i skolen eller helt banalt at de ikke haft lyst eller behov for at læse. Dermed har de aldrig fået øvet læsningen tilstrækkeligt. (Jansen, Kulpa et al. 1993) Atter andre har en sproglig baggrund, som gør, at de ikke har lært at læse dansk, eller først sent har lært at læse dansk. Der er to sider af læsevanskelighederne. Det ene er at afkode skriften og identificere de enkelte ord, det andet er at få ordene til at give en samlet mening (Arnbak 2002). Læseproblemerne kan forstærkes når flere af ovenstående faktorer spiller ind. For eksempel kan en ordblind, der har svært ved læse, mangle incitamentet til at blive øvet læser. Mange handicapgrupper har egne interesseorganisationer, fx Dansk Blindesamfund og Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark. De er med til at sætte fokus på hjemmesideproblemer for den pågældende handicap-gruppe. Til gengæld er svage læsere som helhed ikke en veldefineret gruppe og slet ikke en velorganiseret gruppe og dermed en overset og ofte usynlig gruppe. De har ingen interesseorganisation, der tager fat på deres hjemmeside-problemer. 4.4 Offentlige hjemmesider Når jeg som webredaktør i en stor offentligt virksomhed sammenligner offentlige hjemmesider med hjemmesider fra virksomheder gælder der nogle særlige betingelser for de offentlige hjemmeside. Efter min erfaring er det at Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 13

14 en offentlig hjemmeside kan ikke tillade sig at se bort fra handicappede og svage læsere. De offentlige tilbud er til for alle borgere, uanset handicap og læseevne. Det gælder også for offentlige hjemmesider. en virksomhed kan vælge at se bort fra handicappede og svage læsere på sin hjemmeside, fordi omkostninger ved at sikre, at de kan bruge hjemmesiden er højere end det potentielle økonomiske udbytte af at have dem som brugere. Offentlige organisationer løser ofte en lang række meget forskellige opgaver. I de større offentlige organisationer jeg kender til, er hjemmesiderne meget komplekse og skal afspejle organisationernes bredde. Det har derfor mange steder været oplagt at dele ansvaret for indholdet ud i organisation og styre visning af indhold via et CMS-system 4. Min erfaring er at med mange webredaktører og en ressourceknap organisation er det svært at prioritere oplæring og professionalisering. Der er mange ildsjæle blandt de lokale redaktører, men der er også ansatte, der får web-arbejdet som ekstra opgave oven i en arbejdsdag, der i forvejen er klemt. Det kan betyde, at web-opgaven skal overstås på begrænset tid. Dermed bliver der ikke altid puslet om indholdet på siderne, så det er let tilgængeligt. Samtidig har indholdet en tendens til at blive produceret ud fra organisationens behov og chefens ønsker til, hvad der bliver lagt ud, i stedet for et konsekvent fokus på brugernes behov. Man kan også med stor ret spørge til det rimelige i at bruge mange ressourcer på at kommunikere og formidle via nettet, 4 CMS Content Management System - populært sagt et it-system, hvor man lægger indhold ind eller redigere indhold på en hjemmeside. Systemet styrer så designet og placerer siderne i navigationen. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 14

15 når der er pres på ressourcerne til patientpleje, børnepasning, omsorg for beboere og brugere på institutioner. Samlet set har det offentlige på den ene side en opgave i at nå alle borgere med sine hjemmesider, på den anden side er ikke realistisk, at der bliver afsat store ressourcer til at nå alle borgere. Delkonklusion Guidelines til webredaktører i det offentlige må tage hensyn til ressourcerne i deres daglighed. Det skal være handlingsanvisninger, der ikke stiller utopiske krav til den enkelte redaktør. 4.5 Webredaktør-rolle Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den webredaktør-rolle, jeg ser i min egen organisation. Her dækker begrebet over store forskelle både i ansvar og uddannelse. Jeg har ikke undersøgt, hvordan rollen er defineret i forskellige offentlige virksomheder, så analysen bygger på mine egne erfaringer. Jeg forventer at Region Midtjylland får op mod 400 lokale webredaktører 5. En lokal webredaktør har fået ansvaret for de websider, der hører under den del af regionen, hvor vedkommende er ansat. Det kan være hjemmesider for fx en social institution, en afdeling på et hospital eller en af stabsfunktionerne. Hvis webredaktøren har ansvaret for en overordnet del af regions website, betyder det en del kontakt til webredaktører for underliggende dele af sitet. Den overordnede webredaktør har dog ikke et ledelsesmæssigt ansvar for webredaktører i underliggende dele af organisationen. 5 Organisationen er under opbygning og pt. er der uddannet knap 200 i at bruge CMSsystemet. Desuden er der et lignende antal webredaktører på sygehusene, som lige nu bruger en anden platform og et andet CMS-system. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 15

16 Den medarbejder, der er tæt på informationen, skal typisk have ansvaret for informationen på nettet. Det ansvar kan være uddelegeret til en lokal webredaktør. Det er op til den enkelte del af organisationen, hvor mange ressourcer den vil bruge på webarbejdet. Her er den ledelsesmæssige bevågenhed væsentlig. Den kan til dels afhænge af, hvor vigtig hjemmesiden er for afdelingens opgaveløsning. En serviceafdeling uden brugerkontakt har ikke et stort behov for at synliggøre sig på nettet, mens en institutions fremtidige overlevelse kan afhænge af synligheden. Det afspejler sig fx i hvilke faggrupper, der bliver sat til opgaven, og hvor mange ressourcer vedkommende har til det. Det kan fx være HK ere, lægesekretærer, pædagoger, medhjælpere, sygeplejersker, akademikere eller kommunikationsuddannede. Nogle har ansvar for enkelte sider, andre for mange sider. Nogle har meget begrænsede ressourcer til opgaven, andre har afsat større eller måske hele deres arbejdstid til det. Nogle er ildsjæle, mens det for andre kan være en pålagt og måske lidt sur pligt. Som overordnet webredaktør er det mit ansvar at opstille rammer for webarbejdet, sikre at de tekniske ressourcer er i orden, samt koordinere og inspirere til at regionen får gode hjemmesider. Min oplevelse er, at en af de sværeste opgaver for webredaktører er at sætte sig i brugernes sted. Jeg ser følgende årsager til det: manglende evne til at forstå kommunikation ud fra modtagerens præmis. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 16

17 fokus på organisationens behov for at kommunikere ud i stedet for det brugerne har behov at modtage. manglende kendskab (og forestillingsevne) om modtagerne manglende kendskab til modtagerens situationen, når vedkommende bruger hjemmesiden manglende evne til at sætte sig ud over a) sit eget fagsprog, b) organisationens sprogbrug manglende kompetence til at beslutte. Konsekvensen kan være, at webredaktør skriver på en måde, som vedkommende forventer, at en overordnet vil godkende uden problemer. 4.6 Plads er et paradoks på hjemmesider Der er en lang række problemstillinger, man skal forholde sig til når man skaber hjemmesider. Nogle handler om teknik og udseende, andre om ophavsretsregler, målgrupper mm. Jeg vil trække et enkelt paradoks frem, som jeg oplever har stor indflydelse på muligheden for at skabe hjemmesider, der kan læses af svage læsere. Det er spørgsmålet om plads på websiden. I princippet er en websiden uendelig, man kan scrolle lige så lang ned, som det skal være. Og skulle det være problematisk kan man fordele indholdet på et ubegrænset antal sider. I det første skærmbillede på en typisk webside, skal man have både noget indhold (i al fald den første del af indholdet), man skal vise hjemmesidens grafiske identitet, der skal være en navigation. Og så skal der være en række faciliteter som udskriftfunktion, søgning, sitemap og lignende. Alt det koster plads, og man må nøje prioritere elementerne, for hvis navigation, faciliteter og indhold er udenfor skærmbilleder, er det ikke sikker, at brugerne overhovedet opdager det. Derfor er det begrænset, hvor mange faciliteter man kan stille til rådig- Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 17

18 hed for at gøre side lettere at benytte for svage brugergrupper. Faciliteterne kunne fx være ordbøger, muligheder for at ændre i tekstens udseende, oplæsningsfunktioner, forskellige sitemaps mm. 4.7 Hvad er ikke med i denne opgave Når man arbejder med en hjemmeside og brugen af den, skal man blandt andet overveje hjemmesidens udseende og design navigation indhold faciliteter Denne opgave ser udelukkende på selve websidens indhold og formidlingen af indholdet, samt faciliteter til at understøtte forståelsen af indhold. Desuden ser den udelukkende på formidlingen af indholdet via tekst. Jeg har valgt den begrænsning af to årsager: 1) At megen formidling fra offentlige hjemmeside består af information i form af tekst, som vanskeligt lader sig formidle via billeder, grafik eller lyd. 2) Afhandlingens omfang og de tidsmæssige rammer Dermed ser opgaven ikke på hjemmesidens design og navigation generelt. Det er selvfølgelig også af stor betydning for svage læseres mulighed for at bruge hjemmesiden. Selvom jeg udelukkende ser på tekstlig formidling af indhold, så kommer jeg dog ind på brugen af en oplæsnings-facilitet på hjemmesiden. Det er selvfølgelig lyd, men for mig stadig bundet i det tekstlige indhold. Fokuseringen på den tekstlige formidling betyder at jeg har fravalgt at se på, hvordan man via lyd og billeder kan formidle indholdet. Det fravalg har også to årsager. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 18

19 1) At det ofte er langsommere at formidle lyd og/eller billeder end via tekst og netop hastigheden i at tilegne sig indholdet kan være væsentlig. 2) At der er typisk er langt mere ressourcekrævende at formidle via lyd og billeder. Mit ærinde har netop været at pege på formidlings-løsninger, der kan bruges indenfor de begrænsede ressourcer, der er til opgaven i det offentlige. Jeg vil dog understrege, at formidling via lyd og billeder i mange situationer vil være en fremragende formidlingsform også til svage læsere. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 19

20 5 Metode Her er en oversigt over de metoder jeg har anvendt undervejs Sideløbende med at jeg har gransket den eksisterende teori og praksis på området, har jeg gennemført en forundersøgelse som grundlag for design og udvikling af guidelines. Desuden har jeg i høj grad inddraget mine egne erfaringer som overordnet webredaktør i det tidligere Århus Amt og i den nuværende Region Midtjylland. Jeg kunne have undersøgt andres erfaringer, men det ville have taget tid fra at gå i dybden med det øvrige indhold. 5.1 Interview Jeg har gennemført fire længere interview med svage læsere. Interviewene har fulgt en på forhånd fastlagt spørgeguide, som er inspireret af Kvales (Kvale 1997) arbejde med det kvalificerede forskningsinterview. Desuden bygger interviewene på mine egne erfaringer som journalist med at skabe tryghed i interview-situationen. Interviewene er optaget digitalt og senere skrevet ud. For at tilgodese analysefasen er udskriften i høj grad ordret. Et vigtigt element i analysen af interviewene ligger i en tolkning af graden af sikkerhed/usikkerhed, hvormed de interviewede udtaler sig. Derfor har det været vigtigt for mig at beholde en stor del af mundtligheden i udsagnene. Som et pragmatisk kompromis i forhold til opgavens tidsrammer har jeg dog ikke medtaget gentagelse, fortalelse, øh er og pauser i udskriften. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 20

21 Materialet er dernæst analyseret med fokus på at finde fællestræk i personernes problembeskrivelser og i deres egne forslag til forbedringer af hjemmesider. De samlede konklusioner er brugt som grundlag til at designe guidelines til webredaktører i det offentlige, samt en webfacilitet ud fra Region Midtjyllands hjemmesidedesign, som kan styrke svage læseres mulighed for at få udbytte af regionens sider. Perspektivet for projektet er naturligvis, at principperne bag den konkrete web-facilitet skal kunne bruges generelt på hjemmesider også udenfor regionens regi jvf. projektets overordnede formål. Der er lagt vægt på, at webfaciliteten generelt kan skabe merværdi på offentlige hjemmesider, så der er flere incitamenter for at tage den i brug Etiske overvejelser i forhold til interview Alle interviewpersoner blev før interviewet gjort opmærksom på, at interviewet blev optaget og derefter udskrevet og sat ind i afhandlingen i anonymiseret form. Det er sket for at skabe tryghed i interviewsituationen og åbenhed om det at være svag læser. Det kan være store mindreværds-følelser forbundet med at være svag læser. Anonymiseringen er sket ved, at navne er ændret, profession er ændret til et bredere begreb (fx ville en tømrer ændres til håndværker). Desuden er mindre stedbetegnelser og årstal, der uden betydning for sammenhængen, fjernet. 5.2 Designproces I design af forslaget til guidelines og webfacilitet har jeg metodemæssigt taget udgangspunkt i Preece, Rodgers og Sharps Interaction Design (Rogers, Sharp et al. 2002). De foreslår en iterativ designproces med følgende elementer overveje design-problemer Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 21

22 forstå brugernes behov foreslå mulige konceptuelle modeller lave prototyper på dem evaluere dem med respekt for brugbarhed og bruger oplevelses målene overveje design implikationer af evalueringsstudier lave ændringer i prototyper evaluere de ændrede prototyper overveje om ændringerne har forbedret interfacet og interaktionen Især at forstå brugernes behov har været centralt for mig, fordi jeg ikke på forhånd kendte tilstrækkeligt til, hvordan svage læsere læser og bruger hjemmesider. Den del af processen har dels bestået af at definere hvem de svage læsere er (se 4.3 side 13) og dels interview med svage brugere (se 7 fra side 42) Jeg skal dog understrege, at jeg ikke er nået hele vejen gennem processen, men er nået frem til testbare prototyper. Her ville en brugertest sætte gang i iteration-processen, for prototypen er et udtryk for min nuværende forståelse for svage læsere. Som designer har jeg behov for at se, om den forståelse passer med målgruppens behov, og udfra test-resultaterne justere og forfine produktet. Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 22

23 6 Teori Følger man den klassiske Shannon og Weawermodel(Thompson 2003) for kommunikation, kan de offentlige hjemmesiders kommunikation til svage læsere beskrives under overskrifterne Afsender, Støj, og Modtagere. Afsender En offentlig organisation, hvor en medarbejder får opgaven med at afsende budskabet. Her er problemet medarbejderens forståelse af modtageren og af formidlingsopgaven. Jeg har (se 4.5 side 16) beskrevet nogle af de forhindringer, som kan påvirke afsenderens tekst. En samlet løsning må rumme nogle bud på at overkomme disse forhindringer. Jeg har set på personas og scenarier, for at undersøge om det er et potentielt hjælpemiddel til webredaktører til at sætte sig i modtagerens sted. Desuden gør Walter J. Ong sig nogle teoretiske overvejelser om det svære i at forstå forskellene mellem en mundtlig og skriftlig tilgang. Jeg ser dem som interessante både i forhold til afsenderens forståelse for modtageren og for at se på et ofte brugt råd om at skrive mere mundtligt på nettet. Støj Den væsentlige støjkilde i denne kommunikation kommer fra hjemmeside som medie. Det kan fx være at se indhold på en skærm og måden indholdet er præsenteret på. Dermed handler det om brugervenlighed, hvor Jakob Nielsen i en årrække har været nærmest guru, men også i høj grad udskældt guru på området. Modtager Her er den store barriere er brugerens læseevne, men også den sammenhæng og situation, hvor den svage læser bruger Når svage læsere bruger hjemmesiden MCC master maj 07 Peter Iversen - 23

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Tekster til web Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Digital Markedsføring 2011 Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR, siden 1999 med

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

"Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS

Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef Guide i at bruge RSS "Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS v/ Kim Elmose, januar 2007 1 Få bedre overblik over nyhederne med RSS Forkortelsen RSS eller ikonet dukker op på stadig flere

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere