På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune."

Transkript

1 DATO: TIL: JØRGEN, OLE, CHRISTIAN, JESPER OG ERIK CC: FRA: VEDR.: LEO HOLM ENERGISTYRING I ÆRØ KOMMUNE På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune. Baggrunden er at der i mange kommunale bygninger ikke er nogen form for kontrol med forbruget af energi, og at der nu også fra december 2005 er krav til større bygninger skal registrere bygningernes forbrug af energi og vand mindst en gang i måneden, og desuden kan energikonsulenter sågar anbefale hyppigere registrering ved særlige forhold. Se bekendtgørelsen: Da mange at de kommunale bygninger ikke har nogen for tekniskmedarbejder/pedel er og vil aflæsning af forbrugsmålere ikke blive udført, hvilket gør at et øget energiforbrug ikke bliver opdaget i tide. Skal man opdage et øget energiforbrug er det nødvendigt at alle forbrugsmålere aflæses, og at forbruget kontrolleres, og her er det ikke nok at aflæse forbruger, det skal også vurderes ud fra vind, vejr og årstid, og ikke mindst benyttelses graden af bygningen. Fordelen ved at indføre energistyring er at synliggøre forbrugsmønstret for de personer, der bruger energien. Det er derfor vigtigt at give så mange mennesker som muligt adgang til information om forbruget, f.eks. udskrifter af forbrugssøjlerne grafer m.m.. Det store besparelsespotentiale ligger i at gøre folk bekendte med deres forbrugsvaner og hjælpe dem til at forstå, hvor stor forskel på forbruget små ændringer i deres hverdag kan medføre. De fleste oplever en permanent besparelse på % af forbruget af el, vand og varme. Og dette kan de fleste steder sagtens ske, uden at det går ud over komfort eller effektivitet. Når man taler om energistyring så findes der mange løsningsmodeller, og jeg vil her komme med mine bud på et par modeller. 1. Lederen af bygningen sørger for at forbrugsmålere aflæses uge-/ månedligt 2. En energiansvarlig ved kommunen indsamler selv alle aflæsninger uge-/månedligt. 3. Laver en aftale med forsyningsselskaberne om at står for aflæsningerne 4. Indfører et egentligt energistyringssystem med manuel eller automatisk aflæsninger

2 1. Lederen af bygningen sørger for at forbrugsmålere aflæses uge-/ månedligt Ved at uddelegere aflæsningerne til lederne får man aflæst, men mange vil ikke være i stand vurdere aflæsningerne, og dermed får man ikke sikkerhed for at evt. merforbrug bliver opdaget En løsning som jeg ikke vil anbefale. Økonomisk den billigste løsning 2. En energiansvarlig ved kommunen indsamler alle aflæsninger uge-/månedligt. Ved denne løsning sikre man, en tjekket at alle får aflæst, eller den energiansvarlige selv kører rundt og aflæser og dermed også tilser bygninger. Denne løsningsmodel vil tage meget tid af den medarbejder der afsætte til dette. Man kunne kombinere model 1 og 2, på den måde at den energiansvarlige en gang i måneden eller hver ½ år, besøger bygningerne og at lederne selv sørger for at der er aflæst min. en gang i ugen. Derefter behandler den energiansvarlige de aflæste data i et regneark, og melder tilbage med bemærkningerne til lederne. Evt. med udbygning af radio- netaflæsning direkte til den energiansvarlige En mulig løsning. Økonomisk billig løsning dog ikke i tilfælde af fjernaflæsning 3. Laver en aftale med forsyningsselskaberne om at står for aflæsningerne Forsyningsselskaberne aflæser og vurdere forbruget, der vil dog være et problem i de områder med privat vandværk, idet de ikke har personale til at udfører aflæsningerne. Man kan ikke forvente at man kan få ugentlige aflæsninger, så evt. merforbrug vil kunne forekomme i op til en måned, men til gengæld får man en professionel rådgivning. Det kræver dog accept fra de enkelte forsyningsvirksomheder, men da alle forsyningsvirksomheder skal udføre energirådgivning kunne man tage denne del med ind, som en form for energirådgivning. Jeg kan oplyse at Marstal Fjernvarme for år tilbage aflæste alle stor kunder og tjekkede deres forbrug, dette gøres ikke mere ide vi nu kan gå ind i måleren og aflæse månedsværdier 36 mdr. tilbage. Grunden til aflæsningerne var også at de gamle målere ikke kunne huske data ved evt. batterisvigt. En mulig løsning, men med problemer. Økonomisk billig løsning under forudsætning af at forsyningsselskaberne udfører arbejdet gratis. 4. Indfører et egentligt energistyringssystem med manuel eller automatisk aflæsninger Der er mange måder at lave en energistyring af kommunale bygninger på og der findes på det danske marked mange programmer der kan løse disse opgaver. Jeg har gennem mit arbejde og ved at deltage i forskellige konferencer set en del programmer der kan løse opgaven, og har valgt at præsentere to programmer som jeg ved brugerne er glade for og det er også programmer som rådgivende ingeniører også anbefaler. De to programmer jeg vil omtale er Energyguard og Omegaenergi Jeg har taget en kopi fra deres hjemmesider der viser hvad programmerne kan, og det første er Energyguard

3 Udskrift fra hjemmeside start. EnergyGuard konceptet Konceptet bag EnergyGuard er simpelt: Hvis du ved, hvornår og hvordan du bruger energi, er det meget lettere at spare på forbruget. Et uhensigtsmæssigt forbrugsmønster er den vigtigste årsag til overforbrug, og det er her, at EnergyGuard kommer ind i bil- ledet: EnergyGuard produktserien er designet specifikt til at give dig et detaljeret indblik i størrelsen og beskaffenheden af dit energiforbrug. EnergyGuard Web Software-delen af vores EnergyGuard produktserie hedder Energy- Guard Web. Det er en hjemmeside, som alle EnergyGuard kunder kan logge sig ind på for at følge med i deres energiforbrug. EnergyGuard Web er Danmarks første forbrugsoversigt på nettet, og det er stadig det førende produkt til automatisk måleraflæsning med hundredevis af brugere hver dag. Automatik og visualisering Der ligger avanceret automatik bag de simple og let forståelige præsentationer i EnergyGuard Web: En EnergyGuard datalogger er tilkoblet dine el-, vand-, varme- eller gasmålere, hvor den læser forbruget. Hver dag sender den forbrugsdata via telefonnettet, GSM-nettet eller internettet til vores centrale EnergyGuard server. Herefter præsenteres dit forbrug i EnergyGuard Web i let forståelige diagrammer og kurver. Visninger og værktøjer EnergyGuard Web giver dig mulighed for at se dit forbrug med en times nøjagtighed, men du kan også zoome ud og se dit samlede ugesmåneds- eller årsforbrug. Specielle visninger udregner dit daglige standby-forbrug, og har du fjernvarme, kan systemet beregne din afkøling, altså hvor god udnyttelse du har af dit fjernvarmevand. De specielle ugedags snitkurver er særligt velegnede til at finjustere eventuel automatik, timere eller CTS-anlæg. Spar på energien med EnergyGuard Web Princippet bag EnergyGuard er at synliggøre forbrugsmønstret for de personer, der bruger energien. Det er derfor vigtigt at give så mange mennesker som muligt adgang til EnergyGuard Web eller alternativ information om forbruget, f.eks. udskrifter af forbrugssøjlerne fra EnergyGuard Web. Det store besparelsespotentiale ligger i at gøre folk bekendte med deres forbrugsvaner og hjælpe dem til at forstå, hvor stor forskel på forbruget små ændringer i deres hverdag kan medføre. De fleste oplever en permanent besparelse på % af forbruget af el, vand og varme. Og dette kan de fleste steder sagtens ske, uden at det går ud over komfort eller effektivitet. Et andet stort besparelsespotentiale ligger i forbrugsalarmer, som kan oprettes på alle målere med EnergyGuard. Alarmerne kan udløses af f.eks. ekstra højt varmeforbrug, et sprunget vandrør eller sågar sivende vandhaner - det er helt op til dig. Udskrift fra hjemmeside slut

4 Udskrift fra Omega energis hjemmeside Udskrift fra hjemmeside start Omega energi Omega Energi er et moderne energistyringsredskab, der giver mulighed for frit at strukturere målere, budgetter, rapporter, brugere med mere. En hierarkisk inddelt folderstruktur gør det muligt at tilpasse systemet til forholdene i den enkelte organisation. Energimålere og budgetter kan oprettes på et hvilket som helst sted i hierarkiet, uden at dette begrænser mulighederne i forbindelse med eksempelvis rapporteringen. På alle væsentlige områder håndterer Omega Energi historik på stamdata - eksempelvis på bygningsdata og energipriser. Energimålere kan konfigureres som målere med automatisk dataopsamling, manuel indtastning f.eks. via internet) eller somen sammensætning af andre målere (beregningsmålere). Sidstnævnte giver blandt andet mulighed for at oprette kunstige bimålere, afkølingsmålere og nøgletal eksempelvis til brug og benchmarking. Budgetter kan baseres på én eller flere målere, og budgetmål kan valgfrit opsættes på årsbasis eller procentvis på månedsbasis. Brugervenlig forbrugsinformation og budgetforslag sikrer en effektiv budgetplanlægning. Et prismodul gør det muligt at omregne de enkelte energiforbrug/budgetter til både brutto- og nettoomkostninger. Beregningsmodellerne er baseret på de prisstrukturer, der i dag anvendes af forsyningsselskaberne, herunder hensyn til fastprisdel og forbrugsafhængige enhedspriser. Desuden håndteres beregninger af henholdsvis grønne afgifter og moms. Formidlingen af energidata sker primært via rapporteringen i Omega Energi. Ved hjælp af rapportskabeloner designet i Microsoft Excel sikres en præcis information selv i en organisation med meget forskelligartede modtagergrupper. Rapportskabeloner kan genanvendes på tværs af folderhierarkiet, og de fungerer som et slagkraftigt værktøj, der med en minimal indsats giver mulighed for at tilpasse formidlingen af energidata til en bred skare af modtagere. Adgangen til Omega Energis Internet-brugerflade styres ved hjælp af et fleksibelt rettighedssystem. Brugere tilknyttes brugergrupper og rettigheder defineres for disse, eksempelvis for teknisk personale og energiansvarlige. Ved at kombinere dette med hierarkiet af målere og bygninger opnås en detaljeret brugerstyring, uden at administrationen bliver tung og uoverskuelig. De væsentligste faciliteter, som er tilgængelige via Internet/Intranet, er: Bruger-login. Udskrivning af aflæsningsskemaer. Registrering af måleraflæsninger/påfyldninger. Ret historiske indtastninger. Registrering af målerskift. Budgettering. Læsning/skrivning i logbog. Udskrift fra hjemmeside slut Data til begge systemet kan indtastes manuelt eller automatisk, og det må helt klart anbefales at det gøres automatisk, og det gør så også at man kan komme ned på at man får timeværdier på alle forbrugsmålere

5 Desuden kan begge systemer også udbygges til grønne regnskaber. Så er der jo det med hvad koster det, og det er jo ikke væsentligt og jeg har fået oplyst følgende priser fra Energyguard: Til automatisk aflæsning koster det et sted mellem 13 til 22 tkr pr. installation alt efter hvad der skal måles og hvilke målere der er i forvejen. Derud over skal betale for et abonnement på 550 kr. pr. målepunkt det vil sige min 4 målepunkter pr. bygning. Udgifter i år 1 vil for en bygning blive: Installation af udstyr kr. målepunkt vandmåler 550 kr. målepunkt elmåler 550 kr. 2 målepunkter varmemåler kr. Udgifter første år kr. udgifter efterfølgende år: kr. Energistyring koster penge, men det gør energi også. Dem bedste løsning, men økonomisk den dyreste løsning Som afslutning vil jeg sige at jeg mener vi skal arbejde på to måske tre modeller og det er følgende: Kommunen ansætter en energiansvarlig, som samtidig kan være bygnings ansvarlig, og vedkommende styre energiforbruget i alle kommunale bygninger. Målerdata kan så hentes via manuel aflæsning eller via radiomoduler, idet at alle fjernvarmeområderne har varmemålere der kan udbygges til også kan sende data fra el og vand måler. Forsyningsvirksomhederne byder ind på opgaven med at registrere forbrug Indkøb af energistyringsprogram til kommunen hvor man også kan udvide med grønt regnskab. Jeg vil foreslå at vi invitere et af firmaerne eller dem begge til at præsenter deres systemer for os på et udvalgsmøde, eller måske bedre lave en tema dag om energistyring i kommunen, hvor også vores medarbejdere og forsyningsselskaber deltager. En tema dag kunne jeg godt anbefale og som oplæg til det kunne jeg foreslå følgende program: 1. Erfaringer med en kommune der bruger energistyring. (Michael Petersen energiansvarlig i Skive kommune) 2. Energistyring set fra en energikonsulents side (Flemming Ulbjerg fra Rambøll, der er ELO konsulent på Ærø) 3. Præsentation fra evt. to firmaer der har energistyringsprogrammer 4. Hvad skal man se efter i hverdagen (oplæg fra forsyningsselskaberne, hvad er krav inden for de enkelte selskabers område, og evt. indlæg fra Flemming Ulbjerg da han har undervist mange forsyningsfolk i blandt andet afkøling m.m. i varmeinstallationer)

6 Jeg håber med dette lille oplæg at have sat nogle tanker i gang hos jer, og håber vi kan få lejlighed til at drøfte dette på et kommende møde og tale om hvorvidt vi evt. skal afholde en tema dag, som jeg har foreslået her oven for. Grunden til i fik oplægget nu var at der lige var en fredag aften, hvor jeg ikke rigtigt viste hvad jeg skulle lave, unger lå syg og konen på arbejde, så hvorfor så ikke komme med oplægget nu. Det eneste jeg mangler er faktisk kun priser fra Omega Energi så jeg klædt på til næste møde. Er der spørgsmål eller kommentar, god som dårlige, så hører jeg gerne fra jer, så send en mail eller ring. Med venlig hilsen Leo Holm

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Alt om EnergiData og MinEnergi Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Om EnergiData Danmarks førende inden for energistyring og realiserede energibesparelser Energistyring = grøn økonomistyring... Det

Læs mere

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger AlmenVejledning Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - 4 forsøg med synliggørelse

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter August 2006 Udarbejdet med tilskud bevilget fra ELFOR af: EnergiMidt A/S Powerlynx A/S Embedit A/S ELFOR Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Jyllandsgade

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Få din kunst på Che Bello Galleri

Få din kunst på Che Bello Galleri Få din kunst på Che Bello Galleri På Che Bello Galleri kan du helt gratis få præsenteret og solgt dine malerier. Det koster ikke noget at blive oprettet og du betaler kun provision når dit maleri bliver

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ClinicCare Web - Moduloversigt... 2. ClinicCare Web Grundmodul... 3. EDIFACT/breve... 4. Regnskab... 4. ClinicCare Web - Kalendermodul...

ClinicCare Web - Moduloversigt... 2. ClinicCare Web Grundmodul... 3. EDIFACT/breve... 4. Regnskab... 4. ClinicCare Web - Kalendermodul... Indhold ClinicCare Web - Moduloversigt... 2 ClinicCare Web Grundmodul... 3 EDIFACT/breve... 4 Regnskab... 4 ClinicCare Web - Kalendermodul... 5 ClinicCare Web - Journalmodul... 6 ClinicCare Facility -

Læs mere