Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter."

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32) stemmeberettigede medlemmer Dagsorden iflg. vedtægterne: ad punkt 1: Valg af dirigent Fmd. Mogens Enger bød velkommen og foreslog Torben Smith til dirigent valgt med akklamation. Torben S takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det i vedtægterne ( 6, stk. 5) anførte varsel på mindst 8 dage, og at de på generalforsamlingen trufne beslutninger således var at betragte som lovlige. Annoncen i Midtfyns Posten 19. februar vedlagt hardcoverversionen af referatet som bilag ad punkt 2: Beretning ved formanden: Planche 1: Der er i det forgange år sket følgende ting som jeg her vil fortælle om. Bestyrelsen har igen deltaget i flere møder og arrangementer, blandt andet med FDA s afdelingsmøde, FDA s Landsmøde i Billund, Ledningsejer møder i forbindelse med nybyggerier, C-More, samt flere møder med YouSee for prisfastsættelse af de programmer, som leveres til os. Planche 2: Andre møder med YouSee gik ud på overflyttelse af internettet fra Dansk Kabel-TV, da det var forretningsbestemt, at vi skulle være under YouSee; samtidig ville vi sikre os at vore medlemmer fik det bedste og billigste internet samt udnyttelse af de goder, YouSee kan tilbyde. Den 12. december skete overflyttelsen så, og det gik godt med meget få fejlmeldinger. Planche 3: Der blev igen afholdt brugerafstemning, som er afgørende for hvilke tv- programmer der skal være i udbuddet 2013, samt hvorledes tv- programmerne skal ligge i de forskellige pakker. Planche 4: Jeg skal understrege, at det ikke er bestyrelsen der bestemmer, hvorledes de skal ligge, men medlemmernes afgivne stemmer. I 2011 blev der afgivet 458 stemmer, i år blev der kun afgivet 300. Vi kan ikke forstå hvorfor der er afgivet så få stemmer, da vi er ca 2600 medlemmer, og der er sendt ca.500 ud til de medlemmer, der er tilmeldt denne service; her skulle men bare følge linket og afgive sin stemme på de programmer, man gerne ville have. Søgningen til biblioteket var under 10 over to gange, hvorimod i 2011 stod man i kø for at komme til at stemme. 1

2 Bestyrelsen har så efterfølgende fået skudt i skoene at det er for dårligt, at vi ikke ud fra afgivne stemmer har lagt nogle børneprogrammer ind i fuldpakken. Men hvilke programmer skulle vi så tage ud for at tilgodese børnefamilierne? Men hvor er børnefamilierne henne i dette sammenhæng? For nogle af disse familier, som gjorde mest vrøvl, har slet ikke stemt. Havde disse stemt, var der kommet en udenlandsk børnekanal ind der var kun et par stemmer der skilte. Ud fra de afgivne stemmer valgte bestyrelsen så at lægge TV 2 News i mellempakken, men så kun digitalt, og hvorfor så kun digitalt? Grunden er, at der ikke var plads til en analog kanal også; vi bestemte samtidig også - for at få plads fremadrettet at de 3 nye programmer kun blev lagt på som digitale programmer. Jeg vil også slå et slag for at vore medlemmer tilmelder sig de nye tiltag som Klaus Veltzé har gjort et stort stykke arbejde i at oprette. En service, hvor han sender alle relevante meddelelser ud. Planche 5: Her må jeg også komme med et surt opstød: man tilmelder sig en service, men man lukker dem ikke op for at se hvad der bliver sendt ud. Så ringer man hellere til bestyrelsen og gør vrøvl: at det har de da ikke modtaget oplysninger om, at der var en eller anden fejl på anlægget. Og som noget nyt, nu også en SMS service: her vil man modtage alle oplysninger vedrørende større udfald på internettet, kanal nedbrud, og evt. service på anlægget. Denne service havde Dansk Kabel-TV, men YouSee har ikke oprettet en sådan endnu, men det kommer, lover man. Planche 6: Den 23 januar i år blev der afholdt et møde her i centeret som var arrangeret af YouSee i samarbejde med Expert Ringe og RFA. Der var sendt indbydelser ud til alle, som ikke havde internet gennem foreningen. Planche 7: Dansk Kabel-TV deltog også, og de havde et super tilbud med et service tjek af ens forbindelser til kun kr.195,- mod normalpris på kr.495,- Mødet var godt besøgt; der var omkring 135 besøgende, og der var en livlig snak ved de 4 udbyderes stande. Jeg vil stadigvæk opfordre til, at man får efterset sine interne kabelforbindelser, da der stadig er mange fejl ved disse: f.eks. forkerte stik, dårlige samlinger, dårlige kabler, og ikke mindst gamle hjemmeforstærkere. Bestyrelsen har også været ude ved nogle af vore medlemmer for at kontrollere forbindelserne/stille tv ind. Her er der nogen som ikke ønsker at få deres installationer tilpasset tidens krav, da det jo har virket hele tiden. Men det er måske heller ikke dem selv det går ud over, men andre, da deres dårlige forbindelser tiltrækker støj, som så sendes ud i anlægget og generer andre. Hvad fremtiden bringer, ved vi ikke, men kræfterne arbejder hen mod, at der skal lægges mere og mere ind i de bånd, hvor tv signalerne ligger. Vi må nok også se i øjnene, at vi inden for få år skal opgradere vores anlæg op over 1000 MHz. for at følge med udviklingen, så antenneforeningen forsat kan bestå. Planche 8: Vi har lige udvidet anlægget med flere øer, således at der vil være færre medlemmer på hver ø, som skulle give mere stabile internet hastigheder og samtidig gøre at YouSee vil kunne tilbyde højere hastigheder, det bliver et tilbud senere på foråret. Udvidelsen kostede kr ,- 2

3 Så er der afgivet et tilbud på tilslutning af den nye bygning ved Fakta, samt lagt tomrør ned på hele Villavej for at sikre en senere udvidelse med fiberkabler. Planche 9: Som man også kan se, skete der i går d. 4.marts en omlægning af visse kanaler, DR Update er udgået og ændret til DR Ultra, som er rettet mod større børn, og Ramasjang er til mindre børn i alderen 3-6 år. TV 3 lanceres i en HD version, Canal 8 lanceres i en HD version, TV2 Fri vil komme på nettet i begyndelsen af maj måned. Der ligger brochurer fremme på bordene, og den (= TV2 Fri) vil være gratis resten af året for herefter at skulle stemmes ind, hvis den fremover skal blive på anlægget. Prisen vil så være kr.8,95 pr. md. + CopyDan afgift. Planche 10: I hele marts måned vil alle HD programmerne være ukrypterede (= ikke-kodede), således at man kan se om ens fjernsyn er korrekt indstillet. Til sidst skal jeg gøre opmærksom på, at d 2. april vil der blive lukket for signalet i MPEG2, dette gør, at TV programmer kun vil blive udsendt i MPEG4 signaler, altså Digitalt HD. De medlemmer, der kun har MPEG2 fladskærme, skal have en boks foran for at tage de samme programmer som før. Vi har så efterfølgende været nødt til kun at sende RTL digitalt og HD samt flytte NDR fra S16 til S10 p.gr.af at bredbåndet kommer til at fylde mere, og så YouSee kan tilbyde højere hastigheder. Og hermed slutter min beretning. På dirigentens opfordring kom kun spørgsmål om betydning af en teknisk term ('krypteret'). Hvorefter dirigenten kunne konstatere, at beretningen var godkendt. ad punkt 3: Regnskab ved kassereren: Jan J. gennemgik regnskabet og opfordrede til at skele lidt til budgettet og også sammenligne med (Regnskab vedlagt hard-cover-version af referat i hardcover. Internet-læsere kan afhente et eksemplar hos kasserer eller skriverka'l). Dirigenten henviste til at hverken revisor eller kritiske revisorer havde givet kritisk påtegning. Kaj Henriksen spurgte efter antal medlemmer. Jan J svarede, at medlemstallet ligger rimeligt stabilt på o medlemmer og situationen ændrer sig ikke nævneværdigt. Evan Larsen: Hvorfor er udgiften til INFO-kanal så høj? Jan J: Udgift til nødvendig digitalisering Dirigenten forespurgte om regnskabet kunne godkendes hvilket det blev. ad punkt 4: Forelæggelse af næste års budget: Selvsamme Jan J gennemgik budgettet. På dirigentens opfordring om spm. / kommentarer: 3

4 Martin K. Hansen: Hvor længe må penge henlægges? Jan J: Ingen regel herom Martin K.: Har hørt, at hvis pengene ej bruges. skal de tilbage til medlemmerne Revisor Korsgaard: Der er ingen regler herom Jan J: Belært af bitre erfaringer fra begyndelsen af 1990'erne, hvor der blev krævet et HF (=støj)tæt net og hvor medlemmerne måtte betale ekstra kontingent for at kunne betale for opgradering af nettet, opkræves der nu et par hundrede kr. ekstra om året pr. medlem for at have et beredskab. Revisor Korsgaard: Se Regnskabet s. 5, note 1 vedr. benyttelse af henlagte midler. Evan L: Det bliver 1.000,- kr. pr. medlem? Jan J: Jf. regnskabets s. 5, note 2 er de ca. 2 mio. kr. nok omkring 7-800,00 kr. pr. medlem. Man må betænke, at der skal benyttes likvide midler til drift der skal således årligt betales for tv-kanaler m. v. før der sker en opkrævning (i april måned?) Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at gen.forsamlingen havde godkendt budgettet. ad punkt 5: Indkomne forslag: Dirigenten indledte med at 'tolke' forslaget og bemærkede, at der jo så skulle være nogen der definerede hvilke kanaler der var 'kvalitet': FORSLAG fra Evan Larsen: Jeg vil gerne foreslå at vedtægterne for kanalsammensætningen i pakkerne ændres, med focus på at kvaliteten i kanaludvalget i mellempakken forbedres. Mellempakken er efterhånden de senere år blevet mere og mere "udvandet", og man kan se at nogle af de populære kanaler hvert år flyttes til storpakken på grund af afstemningen. Jeg tror ikke på at jeres afstemningsform er repræsentativ for medlemmernes ønsker, og dette stemme også overens med hvad jeg hører, der bliver talt om i byen. Der kunne f. eks. være flere øremærkede faste kanaler i mellempakken og evt. kun 1/3 på valg. Dette kunne give et meget bedre sammensætning. Evan L præciserede, at der kun er tale om mellempakken, hvor udbuddet efter hans mening var blevet ringere og måske skyldtes det afstemningsformen? Jan J forklarede hvordan de valgte kanaler fordeltes: I Grundpakken kommer gratis danske kanaler og udenlandske kanaler (dog + CopyDan afgift, der i 2013 er ca. 265,00 kr.) Eneste betalingskanal er TV2, som medlemmerne ved sidste afstemning krævede placeret i grundpakken. Når de gratis danske DR-kanaler var kommet i grundpakken, suppleredes op efter opnået stemmetal med gratis udenlandske kanaler indtil den til rådighed værende frekvensbredde var opbrugt. Derpå fordeltes betalingskanaler i Mellempakke efter opnået stemmetal indtil den her til rådighed værende frekvensbredde var opbrugt, og slutteligen kom betalingskanaler i Fuldpakken efter opnået stemmetal indtil frekvensbredden var opbrugt. 4

5 Copy Dan skal også lægges til Mellempakken (ca. 319,00 kr.) og Fuldpakken (ca. 360,00 kr.). Stemmefordelingen ved kanalvalget oktober 2012 blev gennemgået på planche. Evan L: Bestyrelsen kritiserer selv afstemningen hvad med en anden afstemningsform? Spm. 'et-eller-andet-sted-fra': Hvem definerer kvalitet? Frode Troldvad: Hvornår kan vi selv vælge programmer: Jan J: Man kan leje en YouSee-boks og så 'nøjes' med at tilkøbe op til 4 kanaler (referentens kommentar: men skal dog have mindst grundpakke først). Men p. gr. af betalingen for disse kanaler + boks kan det ikke betale sig i forhold til RFApakkepriser. Den pris, RFA skal betale for tv-kanaler, ligger fast den kan der ikke 'pruttes om' Frode T: Et kartel, der udbyder...? Jan J: Prisen er alle udbydere enige om... RFA kan købe hos forskellige forskellen er kun servicen. Mogens E: Udbyderne udvider deres kanaludbud. Eksemplet med TV3 der blev til TV3+ er 'knopskudt' med Kanal 4, Kanal 5 og 6'eren. De ligger nu i Mellempakken skal de, iflg. stemmetal, flyttes op i Fuldpakken, bliver de nogle kroner + moms + CopyDan dyrere pr. måned fordi udbyderen vil ha' dem i Mellempakken marts skal jeg (Mogens E) til YouSee messe i København, hvor der måske løftes lidt af sløret om det bliver muligt kun at tilkøbe 2 og ikke 4 ekstrakanaler. Evan L: Viasat tilbyder 6 mdr. abonnement til 2793,00 kr. (inkl. kortafgift) (referentens kommentar: prisen er fundet på nettet). Carsten L: Det er lovbestemt, at prisen for det første halvår oplyses. Efter de 6 mdr. stiger prisen og man har måske ikke læst det med småt.. Mogens E: Man bør være opmærksom på, at vælger man f. eks. Viasat binder man sig for 1 år. Evan L: Håber på en anden metode til valg af kanaler. Carsten L: Når RFA møder udbydere på messer beskyldes vi for at have en mellempakke der er for god. Udbyderne ønsker at gøre fuldpakkerne så attraktive som muligt for at sælge disse til en højere pris og dermed større fortjeneste. RFA er ikke interesseret i at tjene penge men i at give medlemmerne så gode og billige tilbud som muligt. Martin K: Hvad med flere pakker? Sports- børne etc. etc. pakker. Jan J: De tilgængelige filtre tillader det ikke. Der er også andre signaler i nettet analoge, digitale og bredbånd. Hele MHz spektret fra MHz er udnyttet. Kaj H: Der er kun 300 der har stemt hvad med en tilfredshedsundersøgelse? Jan J: Alle har fået buddet og de der ikke har adgang til pc er tilbudt hjælp på biblioteket i forbindelse med afstemningen. Alle har haft mulighed for at stemme. Kaj H: Hvad med at prøve direkte henvendelse papirstemmeseddel skal man tage stilling. Jan J: Der er sendt mails ud vedr. afstemning hvor man blot skulle klikke på et link for at stemme til ca Vi kommer ikke tilbage til papir. Lidt parlamenteren om hvad der kræves for at iværksætte og gennemføre en papirafstemning og hvad det koster såfremt brevudsendelse. Men selv ved brevudsendelse resterer der bl. a. indplotning af stemmer. 5

6 Mogens E: Viser på planche hvor stor / lille procentdel der åbner og ikke-åbner tilsendte Nyhedsmails. RFA havde annonceret kanalafsteming på INFO-kanal og hjemmeside. Derudover annonce i Midtfyns Posten (16. oktober) hvor familierne var opfordret til at sætte sig sammen (i efterårsferien) for at stemme (efter efterårsferiens udløb). Resultat? De 300 afgivne stemmer.. Måske kunne det være en mulighed med en pakke 'allerøverst'. Men for hver filtrering (= inddeling i pakker) koster det frekvensmæssigt 2 programmer før en grænse og 2 programmer efter en grænse fordi pakkerne skal være skarpt og rent adskilte for at forhindre 'overlapninger' = at man kan se tv fra en pakke, man ikke abonnerer på. Der er tendens til at analoge kanaler fjernes idet der lægges mere og mere ud i nettet (ex. mobiltelefoni). RFAs anlæg skal nok om et par år opgraderes til 1000 MHz og det vil nok koste o. 6-7 mio. kroner, da der skal lægges fiber. Martin K: En årsag til at folk ikke åbner Nyhedsmails tror måske det er spam (referentens kommentar: Folk har selv bestilt Nyhedsmailen..) Dirigenten spørger gen.forsamlingen, om den vil opfordre bestyrelsen til at arbejde videre med intentionen i Evan L's forslag? Martin K: Falder antallet af medlemmer der abonnerer på Fuldpakken? Jan J: Ca. 150 medlemmer pr. år og det er sikkert p. gr. af prisen. Mogens E: Viasat laver en pengemaskine: Det startede med TV3, blev så udvidet med TV3+ (= der kom ca. 200 den aften til generalforsamlingen fordi folk ville ha' den kanal). Viasat har nu købt TV2 Sport som så er delt op i 3 kanaler. Prisen pr. kanal fordyrer Fuldpakken men så ka' man jo vælge Mellempakken. Martin K: Det ender med kun 10 abonnenter i Fuldpakken Jan J.: Hvis kun 10 medlemmer, så må vedtægterne ændres Martin K: Så gør det nu.. Mogens E: Såfremt der sker en sammenlægning af Mellempakken og Fuldpakken bliver abonnementet dyrere. Jørgen Jensen: Skal bestyrelsen arbejde på en anden (kanalsammensætnings)løsning kræver det vedtægtsændring. Dirigenten opfordrede til at overveje andre principper der kan ikke vedtages noget. Jørgen Kofoed: Papirafsteming Mogens E: Fortalte om hvordan han var blevet beskyldt for at snyde ved denne afstemningsform at han snød ved indplotning af afgivne stemmer. Dirigenten opfordrede gen.forsamlingen til at tilkendegive, om man jf. indsendte forslag skulle: Øremærke bestemte kanaler til Mellemnpakken? 1 (en) stemte for forslaget Fortsætte afstemning som hidindtil? Mange stemte for dette forslag. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at arbejde på at inddrage flere i afstemningen. ad punkt 6: Vedtagelse af honorar til formand og kasserer: Honorarstørrelsen bibeholdtes uændret: 18 kr. pr. medlem til formand 22 kr. pr. medlem til kasserer 6

7 ad punkt 7: Vedtagelse af næste års kontingent: Kontingent for Grundpakken = Driftsomkostningerne + CopyDan-afgift (cas. 265,00 kr.) Pakkepriser: Grundpakke: 1000,00 pr. medlem/år (2012: 800,00 / 2011: 950,00 / 2010: 800,00) Mellempakke: 3.100,00 pr. medlem/år (2012: 2.900,00 / 2011: 2.850,00 / 2010: 2.600,00) Fuldpakke: 4.500,00 pr. medlem/år (2012: 4.300,00 / 2011: 4.410,00 / 2010:3.500,00) Dirigenten erklærede kontingentet for vedtaget. ad punkt 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter (1 vælges hvert år) Dirigenten orienterede om, at Jan J, Lonnie N og Asmund N fra den siddende bestyrelse var blevet valgt i 2011 og således var på valg, og at disse tre var villige til at modtage genvalg. Dirigenten forespurgte derefter forsamlingen, om der var andre til stede, der ønskede at stille op. Dette var ikke tilfældet, og således skete der genvalg med applaus af de tre nævnte. På valg: Næstformand Jan Jørgensen modtager genvalg Kasserer Lonnie Nielsen modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Asmund Nielsen modtager genvalg Suppleant Erling Nielsen modtager genvalg punkt 9: Valg af registreret / statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer valgt af og blandt medlemmerne: På valg: Revisionsfirmaet Erling Korsgaard modtager genvalg Kritiske revisorer: John Madsen modtager genvalg Jørgen Jensen modtager genvalg Genvalgt med applaus. punkt 10: Eventuelt: Henrik Birkholm: Hvor længe beholdes analogt signal? Mogens E: Pladsen i de tre pakker bliver mindre og mindre. Men så længe YouSee bibeholder deres analoge signal, så gør RFA det også. Vil nok være næsten forsvundet indenfor 10 år 'gætter' man på nu. I hvert fald ikke ret mange kanaler tilbage ud over DR1 og DR2. Det analoge signal berettiger RFA Frode T: Hvad koster DR1 og 2? Mogens E: CopyDan 7

8 Henrik Birkholm: Hvordan ser fremtiden ud for RFA med frit kanalvalg 'lige om hjørnet' og udsigter til store investeringer? Jan J: Refererer til møder med Energi Fyn, der ville lægge fiber i Ringe by og udbyde tv. Det viste sig imidlertid, at Energi Fyn prismæssigt ikke kunne hamle op med RFA og derfor trak sig. YouSee er både distributør og konkurrent ligesom man har mulighed med parabol og f. eks. Bokser-TV. Men RFA vil forblive stærk. Kurt Mogensen: Hvad med den sidste nye sportskanal? Mogens E: Har just fået tilbudt den gratis til ultimo august. Derefter ca. 150,- kr. pr. medlem pr. år. 'Fra salen': Hvad er 'SD'? Asmund definerer Hvilken forskel på TV2 og TV2 HD? Flere og flere kanaler sendes i HD kvalitet. Jørgen Kofoed: Hvor er Dansk Kabel-TV placeret i antennesammenhæng? Mogens E definerer, at fejl ved TV meldes til antenneforening. Men YouSee kan godt bede Dansk Kabel-TV om f. eks. at levere modem. Og så har RFA servicekontrakt med Dansk Kabel TV. Mogens E meddelte, at kanalen TV2 Fri kommer på 5. maj. DR HD er nu DR3 / DR2 er nu nyheder. Dirigenten rundede herefter generalforsamlingen og Mogens E takkede dirigent og de fremmødte. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig i sin bestående funktionsfordeling Ringe, 5. marts 2013 (sign) Torben Smith Torben Smith, dirigent 8

Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog. Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog. Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog. Dagsorden iflg. vedtægterne. Referat fra generalforsamling 04. marts 2014 i Midtfyns Fritidscenter Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog. Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamlingen deltog 25 (2013: 32)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Fra bestyrelsen mødte: Mogens E / Jan J / Asmund N / Carsten L / Klaus V Suppl.: Karsten Richardt / Erling N Afbud: Else F

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 24. februar 2009 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 24. februar 2009 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel.

Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel. Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel. Formand Søren Skaarup bød velkommen. De fremmødte fyldte ikke meget i Carl Nielsen-salen.

Læs mere

Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus

Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 25. MAJ 2005, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. august 2003, Tune Menighedscenter TUNE KABELNET Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 3.

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010 Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010 Tune Menighedscenter, 22. april 2010 kl. 19.30 21.00 Beslutningsreferat Formanden Bernt Freiberg bød velkommen. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere