Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter."

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32) stemmeberettigede medlemmer Dagsorden iflg. vedtægterne: ad punkt 1: Valg af dirigent Fmd. Mogens Enger bød velkommen og foreslog Torben Smith til dirigent valgt med akklamation. Torben S takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det i vedtægterne ( 6, stk. 5) anførte varsel på mindst 8 dage, og at de på generalforsamlingen trufne beslutninger således var at betragte som lovlige. Annoncen i Midtfyns Posten 19. februar vedlagt hardcoverversionen af referatet som bilag ad punkt 2: Beretning ved formanden: Planche 1: Der er i det forgange år sket følgende ting som jeg her vil fortælle om. Bestyrelsen har igen deltaget i flere møder og arrangementer, blandt andet med FDA s afdelingsmøde, FDA s Landsmøde i Billund, Ledningsejer møder i forbindelse med nybyggerier, C-More, samt flere møder med YouSee for prisfastsættelse af de programmer, som leveres til os. Planche 2: Andre møder med YouSee gik ud på overflyttelse af internettet fra Dansk Kabel-TV, da det var forretningsbestemt, at vi skulle være under YouSee; samtidig ville vi sikre os at vore medlemmer fik det bedste og billigste internet samt udnyttelse af de goder, YouSee kan tilbyde. Den 12. december skete overflyttelsen så, og det gik godt med meget få fejlmeldinger. Planche 3: Der blev igen afholdt brugerafstemning, som er afgørende for hvilke tv- programmer der skal være i udbuddet 2013, samt hvorledes tv- programmerne skal ligge i de forskellige pakker. Planche 4: Jeg skal understrege, at det ikke er bestyrelsen der bestemmer, hvorledes de skal ligge, men medlemmernes afgivne stemmer. I 2011 blev der afgivet 458 stemmer, i år blev der kun afgivet 300. Vi kan ikke forstå hvorfor der er afgivet så få stemmer, da vi er ca 2600 medlemmer, og der er sendt ca.500 ud til de medlemmer, der er tilmeldt denne service; her skulle men bare følge linket og afgive sin stemme på de programmer, man gerne ville have. Søgningen til biblioteket var under 10 over to gange, hvorimod i 2011 stod man i kø for at komme til at stemme. 1

2 Bestyrelsen har så efterfølgende fået skudt i skoene at det er for dårligt, at vi ikke ud fra afgivne stemmer har lagt nogle børneprogrammer ind i fuldpakken. Men hvilke programmer skulle vi så tage ud for at tilgodese børnefamilierne? Men hvor er børnefamilierne henne i dette sammenhæng? For nogle af disse familier, som gjorde mest vrøvl, har slet ikke stemt. Havde disse stemt, var der kommet en udenlandsk børnekanal ind der var kun et par stemmer der skilte. Ud fra de afgivne stemmer valgte bestyrelsen så at lægge TV 2 News i mellempakken, men så kun digitalt, og hvorfor så kun digitalt? Grunden er, at der ikke var plads til en analog kanal også; vi bestemte samtidig også - for at få plads fremadrettet at de 3 nye programmer kun blev lagt på som digitale programmer. Jeg vil også slå et slag for at vore medlemmer tilmelder sig de nye tiltag som Klaus Veltzé har gjort et stort stykke arbejde i at oprette. En service, hvor han sender alle relevante meddelelser ud. Planche 5: Her må jeg også komme med et surt opstød: man tilmelder sig en service, men man lukker dem ikke op for at se hvad der bliver sendt ud. Så ringer man hellere til bestyrelsen og gør vrøvl: at det har de da ikke modtaget oplysninger om, at der var en eller anden fejl på anlægget. Og som noget nyt, nu også en SMS service: her vil man modtage alle oplysninger vedrørende større udfald på internettet, kanal nedbrud, og evt. service på anlægget. Denne service havde Dansk Kabel-TV, men YouSee har ikke oprettet en sådan endnu, men det kommer, lover man. Planche 6: Den 23 januar i år blev der afholdt et møde her i centeret som var arrangeret af YouSee i samarbejde med Expert Ringe og RFA. Der var sendt indbydelser ud til alle, som ikke havde internet gennem foreningen. Planche 7: Dansk Kabel-TV deltog også, og de havde et super tilbud med et service tjek af ens forbindelser til kun kr.195,- mod normalpris på kr.495,- Mødet var godt besøgt; der var omkring 135 besøgende, og der var en livlig snak ved de 4 udbyderes stande. Jeg vil stadigvæk opfordre til, at man får efterset sine interne kabelforbindelser, da der stadig er mange fejl ved disse: f.eks. forkerte stik, dårlige samlinger, dårlige kabler, og ikke mindst gamle hjemmeforstærkere. Bestyrelsen har også været ude ved nogle af vore medlemmer for at kontrollere forbindelserne/stille tv ind. Her er der nogen som ikke ønsker at få deres installationer tilpasset tidens krav, da det jo har virket hele tiden. Men det er måske heller ikke dem selv det går ud over, men andre, da deres dårlige forbindelser tiltrækker støj, som så sendes ud i anlægget og generer andre. Hvad fremtiden bringer, ved vi ikke, men kræfterne arbejder hen mod, at der skal lægges mere og mere ind i de bånd, hvor tv signalerne ligger. Vi må nok også se i øjnene, at vi inden for få år skal opgradere vores anlæg op over 1000 MHz. for at følge med udviklingen, så antenneforeningen forsat kan bestå. Planche 8: Vi har lige udvidet anlægget med flere øer, således at der vil være færre medlemmer på hver ø, som skulle give mere stabile internet hastigheder og samtidig gøre at YouSee vil kunne tilbyde højere hastigheder, det bliver et tilbud senere på foråret. Udvidelsen kostede kr ,- 2

3 Så er der afgivet et tilbud på tilslutning af den nye bygning ved Fakta, samt lagt tomrør ned på hele Villavej for at sikre en senere udvidelse med fiberkabler. Planche 9: Som man også kan se, skete der i går d. 4.marts en omlægning af visse kanaler, DR Update er udgået og ændret til DR Ultra, som er rettet mod større børn, og Ramasjang er til mindre børn i alderen 3-6 år. TV 3 lanceres i en HD version, Canal 8 lanceres i en HD version, TV2 Fri vil komme på nettet i begyndelsen af maj måned. Der ligger brochurer fremme på bordene, og den (= TV2 Fri) vil være gratis resten af året for herefter at skulle stemmes ind, hvis den fremover skal blive på anlægget. Prisen vil så være kr.8,95 pr. md. + CopyDan afgift. Planche 10: I hele marts måned vil alle HD programmerne være ukrypterede (= ikke-kodede), således at man kan se om ens fjernsyn er korrekt indstillet. Til sidst skal jeg gøre opmærksom på, at d 2. april vil der blive lukket for signalet i MPEG2, dette gør, at TV programmer kun vil blive udsendt i MPEG4 signaler, altså Digitalt HD. De medlemmer, der kun har MPEG2 fladskærme, skal have en boks foran for at tage de samme programmer som før. Vi har så efterfølgende været nødt til kun at sende RTL digitalt og HD samt flytte NDR fra S16 til S10 p.gr.af at bredbåndet kommer til at fylde mere, og så YouSee kan tilbyde højere hastigheder. Og hermed slutter min beretning. På dirigentens opfordring kom kun spørgsmål om betydning af en teknisk term ('krypteret'). Hvorefter dirigenten kunne konstatere, at beretningen var godkendt. ad punkt 3: Regnskab ved kassereren: Jan J. gennemgik regnskabet og opfordrede til at skele lidt til budgettet og også sammenligne med (Regnskab vedlagt hard-cover-version af referat i hardcover. Internet-læsere kan afhente et eksemplar hos kasserer eller skriverka'l). Dirigenten henviste til at hverken revisor eller kritiske revisorer havde givet kritisk påtegning. Kaj Henriksen spurgte efter antal medlemmer. Jan J svarede, at medlemstallet ligger rimeligt stabilt på o medlemmer og situationen ændrer sig ikke nævneværdigt. Evan Larsen: Hvorfor er udgiften til INFO-kanal så høj? Jan J: Udgift til nødvendig digitalisering Dirigenten forespurgte om regnskabet kunne godkendes hvilket det blev. ad punkt 4: Forelæggelse af næste års budget: Selvsamme Jan J gennemgik budgettet. På dirigentens opfordring om spm. / kommentarer: 3

4 Martin K. Hansen: Hvor længe må penge henlægges? Jan J: Ingen regel herom Martin K.: Har hørt, at hvis pengene ej bruges. skal de tilbage til medlemmerne Revisor Korsgaard: Der er ingen regler herom Jan J: Belært af bitre erfaringer fra begyndelsen af 1990'erne, hvor der blev krævet et HF (=støj)tæt net og hvor medlemmerne måtte betale ekstra kontingent for at kunne betale for opgradering af nettet, opkræves der nu et par hundrede kr. ekstra om året pr. medlem for at have et beredskab. Revisor Korsgaard: Se Regnskabet s. 5, note 1 vedr. benyttelse af henlagte midler. Evan L: Det bliver 1.000,- kr. pr. medlem? Jan J: Jf. regnskabets s. 5, note 2 er de ca. 2 mio. kr. nok omkring 7-800,00 kr. pr. medlem. Man må betænke, at der skal benyttes likvide midler til drift der skal således årligt betales for tv-kanaler m. v. før der sker en opkrævning (i april måned?) Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at gen.forsamlingen havde godkendt budgettet. ad punkt 5: Indkomne forslag: Dirigenten indledte med at 'tolke' forslaget og bemærkede, at der jo så skulle være nogen der definerede hvilke kanaler der var 'kvalitet': FORSLAG fra Evan Larsen: Jeg vil gerne foreslå at vedtægterne for kanalsammensætningen i pakkerne ændres, med focus på at kvaliteten i kanaludvalget i mellempakken forbedres. Mellempakken er efterhånden de senere år blevet mere og mere "udvandet", og man kan se at nogle af de populære kanaler hvert år flyttes til storpakken på grund af afstemningen. Jeg tror ikke på at jeres afstemningsform er repræsentativ for medlemmernes ønsker, og dette stemme også overens med hvad jeg hører, der bliver talt om i byen. Der kunne f. eks. være flere øremærkede faste kanaler i mellempakken og evt. kun 1/3 på valg. Dette kunne give et meget bedre sammensætning. Evan L præciserede, at der kun er tale om mellempakken, hvor udbuddet efter hans mening var blevet ringere og måske skyldtes det afstemningsformen? Jan J forklarede hvordan de valgte kanaler fordeltes: I Grundpakken kommer gratis danske kanaler og udenlandske kanaler (dog + CopyDan afgift, der i 2013 er ca. 265,00 kr.) Eneste betalingskanal er TV2, som medlemmerne ved sidste afstemning krævede placeret i grundpakken. Når de gratis danske DR-kanaler var kommet i grundpakken, suppleredes op efter opnået stemmetal med gratis udenlandske kanaler indtil den til rådighed værende frekvensbredde var opbrugt. Derpå fordeltes betalingskanaler i Mellempakke efter opnået stemmetal indtil den her til rådighed værende frekvensbredde var opbrugt, og slutteligen kom betalingskanaler i Fuldpakken efter opnået stemmetal indtil frekvensbredden var opbrugt. 4

5 Copy Dan skal også lægges til Mellempakken (ca. 319,00 kr.) og Fuldpakken (ca. 360,00 kr.). Stemmefordelingen ved kanalvalget oktober 2012 blev gennemgået på planche. Evan L: Bestyrelsen kritiserer selv afstemningen hvad med en anden afstemningsform? Spm. 'et-eller-andet-sted-fra': Hvem definerer kvalitet? Frode Troldvad: Hvornår kan vi selv vælge programmer: Jan J: Man kan leje en YouSee-boks og så 'nøjes' med at tilkøbe op til 4 kanaler (referentens kommentar: men skal dog have mindst grundpakke først). Men p. gr. af betalingen for disse kanaler + boks kan det ikke betale sig i forhold til RFApakkepriser. Den pris, RFA skal betale for tv-kanaler, ligger fast den kan der ikke 'pruttes om' Frode T: Et kartel, der udbyder...? Jan J: Prisen er alle udbydere enige om... RFA kan købe hos forskellige forskellen er kun servicen. Mogens E: Udbyderne udvider deres kanaludbud. Eksemplet med TV3 der blev til TV3+ er 'knopskudt' med Kanal 4, Kanal 5 og 6'eren. De ligger nu i Mellempakken skal de, iflg. stemmetal, flyttes op i Fuldpakken, bliver de nogle kroner + moms + CopyDan dyrere pr. måned fordi udbyderen vil ha' dem i Mellempakken marts skal jeg (Mogens E) til YouSee messe i København, hvor der måske løftes lidt af sløret om det bliver muligt kun at tilkøbe 2 og ikke 4 ekstrakanaler. Evan L: Viasat tilbyder 6 mdr. abonnement til 2793,00 kr. (inkl. kortafgift) (referentens kommentar: prisen er fundet på nettet). Carsten L: Det er lovbestemt, at prisen for det første halvår oplyses. Efter de 6 mdr. stiger prisen og man har måske ikke læst det med småt.. Mogens E: Man bør være opmærksom på, at vælger man f. eks. Viasat binder man sig for 1 år. Evan L: Håber på en anden metode til valg af kanaler. Carsten L: Når RFA møder udbydere på messer beskyldes vi for at have en mellempakke der er for god. Udbyderne ønsker at gøre fuldpakkerne så attraktive som muligt for at sælge disse til en højere pris og dermed større fortjeneste. RFA er ikke interesseret i at tjene penge men i at give medlemmerne så gode og billige tilbud som muligt. Martin K: Hvad med flere pakker? Sports- børne etc. etc. pakker. Jan J: De tilgængelige filtre tillader det ikke. Der er også andre signaler i nettet analoge, digitale og bredbånd. Hele MHz spektret fra MHz er udnyttet. Kaj H: Der er kun 300 der har stemt hvad med en tilfredshedsundersøgelse? Jan J: Alle har fået buddet og de der ikke har adgang til pc er tilbudt hjælp på biblioteket i forbindelse med afstemningen. Alle har haft mulighed for at stemme. Kaj H: Hvad med at prøve direkte henvendelse papirstemmeseddel skal man tage stilling. Jan J: Der er sendt mails ud vedr. afstemning hvor man blot skulle klikke på et link for at stemme til ca Vi kommer ikke tilbage til papir. Lidt parlamenteren om hvad der kræves for at iværksætte og gennemføre en papirafstemning og hvad det koster såfremt brevudsendelse. Men selv ved brevudsendelse resterer der bl. a. indplotning af stemmer. 5

6 Mogens E: Viser på planche hvor stor / lille procentdel der åbner og ikke-åbner tilsendte Nyhedsmails. RFA havde annonceret kanalafsteming på INFO-kanal og hjemmeside. Derudover annonce i Midtfyns Posten (16. oktober) hvor familierne var opfordret til at sætte sig sammen (i efterårsferien) for at stemme (efter efterårsferiens udløb). Resultat? De 300 afgivne stemmer.. Måske kunne det være en mulighed med en pakke 'allerøverst'. Men for hver filtrering (= inddeling i pakker) koster det frekvensmæssigt 2 programmer før en grænse og 2 programmer efter en grænse fordi pakkerne skal være skarpt og rent adskilte for at forhindre 'overlapninger' = at man kan se tv fra en pakke, man ikke abonnerer på. Der er tendens til at analoge kanaler fjernes idet der lægges mere og mere ud i nettet (ex. mobiltelefoni). RFAs anlæg skal nok om et par år opgraderes til 1000 MHz og det vil nok koste o. 6-7 mio. kroner, da der skal lægges fiber. Martin K: En årsag til at folk ikke åbner Nyhedsmails tror måske det er spam (referentens kommentar: Folk har selv bestilt Nyhedsmailen..) Dirigenten spørger gen.forsamlingen, om den vil opfordre bestyrelsen til at arbejde videre med intentionen i Evan L's forslag? Martin K: Falder antallet af medlemmer der abonnerer på Fuldpakken? Jan J: Ca. 150 medlemmer pr. år og det er sikkert p. gr. af prisen. Mogens E: Viasat laver en pengemaskine: Det startede med TV3, blev så udvidet med TV3+ (= der kom ca. 200 den aften til generalforsamlingen fordi folk ville ha' den kanal). Viasat har nu købt TV2 Sport som så er delt op i 3 kanaler. Prisen pr. kanal fordyrer Fuldpakken men så ka' man jo vælge Mellempakken. Martin K: Det ender med kun 10 abonnenter i Fuldpakken Jan J.: Hvis kun 10 medlemmer, så må vedtægterne ændres Martin K: Så gør det nu.. Mogens E: Såfremt der sker en sammenlægning af Mellempakken og Fuldpakken bliver abonnementet dyrere. Jørgen Jensen: Skal bestyrelsen arbejde på en anden (kanalsammensætnings)løsning kræver det vedtægtsændring. Dirigenten opfordrede til at overveje andre principper der kan ikke vedtages noget. Jørgen Kofoed: Papirafsteming Mogens E: Fortalte om hvordan han var blevet beskyldt for at snyde ved denne afstemningsform at han snød ved indplotning af afgivne stemmer. Dirigenten opfordrede gen.forsamlingen til at tilkendegive, om man jf. indsendte forslag skulle: Øremærke bestemte kanaler til Mellemnpakken? 1 (en) stemte for forslaget Fortsætte afstemning som hidindtil? Mange stemte for dette forslag. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at arbejde på at inddrage flere i afstemningen. ad punkt 6: Vedtagelse af honorar til formand og kasserer: Honorarstørrelsen bibeholdtes uændret: 18 kr. pr. medlem til formand 22 kr. pr. medlem til kasserer 6

7 ad punkt 7: Vedtagelse af næste års kontingent: Kontingent for Grundpakken = Driftsomkostningerne + CopyDan-afgift (cas. 265,00 kr.) Pakkepriser: Grundpakke: 1000,00 pr. medlem/år (2012: 800,00 / 2011: 950,00 / 2010: 800,00) Mellempakke: 3.100,00 pr. medlem/år (2012: 2.900,00 / 2011: 2.850,00 / 2010: 2.600,00) Fuldpakke: 4.500,00 pr. medlem/år (2012: 4.300,00 / 2011: 4.410,00 / 2010:3.500,00) Dirigenten erklærede kontingentet for vedtaget. ad punkt 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter (1 vælges hvert år) Dirigenten orienterede om, at Jan J, Lonnie N og Asmund N fra den siddende bestyrelse var blevet valgt i 2011 og således var på valg, og at disse tre var villige til at modtage genvalg. Dirigenten forespurgte derefter forsamlingen, om der var andre til stede, der ønskede at stille op. Dette var ikke tilfældet, og således skete der genvalg med applaus af de tre nævnte. På valg: Næstformand Jan Jørgensen modtager genvalg Kasserer Lonnie Nielsen modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Asmund Nielsen modtager genvalg Suppleant Erling Nielsen modtager genvalg punkt 9: Valg af registreret / statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer valgt af og blandt medlemmerne: På valg: Revisionsfirmaet Erling Korsgaard modtager genvalg Kritiske revisorer: John Madsen modtager genvalg Jørgen Jensen modtager genvalg Genvalgt med applaus. punkt 10: Eventuelt: Henrik Birkholm: Hvor længe beholdes analogt signal? Mogens E: Pladsen i de tre pakker bliver mindre og mindre. Men så længe YouSee bibeholder deres analoge signal, så gør RFA det også. Vil nok være næsten forsvundet indenfor 10 år 'gætter' man på nu. I hvert fald ikke ret mange kanaler tilbage ud over DR1 og DR2. Det analoge signal berettiger RFA Frode T: Hvad koster DR1 og 2? Mogens E: CopyDan 7

8 Henrik Birkholm: Hvordan ser fremtiden ud for RFA med frit kanalvalg 'lige om hjørnet' og udsigter til store investeringer? Jan J: Refererer til møder med Energi Fyn, der ville lægge fiber i Ringe by og udbyde tv. Det viste sig imidlertid, at Energi Fyn prismæssigt ikke kunne hamle op med RFA og derfor trak sig. YouSee er både distributør og konkurrent ligesom man har mulighed med parabol og f. eks. Bokser-TV. Men RFA vil forblive stærk. Kurt Mogensen: Hvad med den sidste nye sportskanal? Mogens E: Har just fået tilbudt den gratis til ultimo august. Derefter ca. 150,- kr. pr. medlem pr. år. 'Fra salen': Hvad er 'SD'? Asmund definerer Hvilken forskel på TV2 og TV2 HD? Flere og flere kanaler sendes i HD kvalitet. Jørgen Kofoed: Hvor er Dansk Kabel-TV placeret i antennesammenhæng? Mogens E definerer, at fejl ved TV meldes til antenneforening. Men YouSee kan godt bede Dansk Kabel-TV om f. eks. at levere modem. Og så har RFA servicekontrakt med Dansk Kabel TV. Mogens E meddelte, at kanalen TV2 Fri kommer på 5. maj. DR HD er nu DR3 / DR2 er nu nyheder. Dirigenten rundede herefter generalforsamlingen og Mogens E takkede dirigent og de fremmødte. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig i sin bestående funktionsfordeling Ringe, 5. marts 2013 (sign) Torben Smith Torben Smith, dirigent 8

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009 07Á la carte/tilvalgspakker hos 08 glentevejs antennelaug 08GENERALFORSAMLING 2009 23pakkeskiftskupon Husk! Der er ny programguide midt i bladet

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere