Referat af Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen, Næstformand Kurt Espesen, kasserer Jan Agerskov, tekniker Peter Rasmussen, sekretær (referent) 19 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for Aflæggelse af regnskab for Fastsættelse af medlemsbidrag for Eventuelle forslag - vedtægtsændringer (forslag fra bestyrelsen) 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisorer og suppleanter 8. Eventuelt Referat: Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Svend Erik Bech Andersen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2 stemmetællere blev valgt (Lars og Susanne). Dirigenten fortsatte dagsordenen. Ad 2. Formandens beretning for 2014 Medlemmer Ved årets slutning havde vi 510 medlemmer, hvilket er en netto tilbagegang på 13 medlemmer fra sidste år. I 2014 har vi haft 6 nye tilslutninger til foreningen. Èn af årsagerne til udmeldelserne af foreningen er at husejere der vil sælge melder sig ud af foreningen, da husene har lang liggetid i modsætning til før krisen. Derfor vil ejerne ikke betale, når husene står tomme. Det samme gør sig gældende for udlejningsejendommene. I området har vi ca. 70 lejligheder og huse, der er udbudt til salg. Det gør at nogle af husene ikke er beboet eller under større ombygning. Endvidere har vi en håndfuld grund og 1

2 der er nybygninger på andre. Det giver os grundlag for også i 2015 at få nye medlemmer. Vi har allerede fået de første par stykker. Vores 510 medlemmer fordeler sig på de tre TV-pakker på følgende måde: 85 har valgt Grund pakken 223 har valgt Mellem pakken 5 har valgt Mellem pakken med Bland Selv 190 har valgt Fuld pakke 2 har valgt Fuld pakke med Bland Selv Et medlem bemærkede at Vælg selv -produktet ikke levede op til forventningen, mere herom under eventuelt. Af foreningens medlemmer har 170 Bredbånd/ Internet - en fremgang på 14 kunder fra sidste år 30 har fastnet-telefoni fremgang på 4 kunder fra sidste år 80 har mobiltelefoni vi har ikke fået oplyst tallet før 108 YouSee Plus en fremgang på 2 Så der er flere der har tilkøbt YouSee s forskellige produkter idet forgangne år. Hvis nogen ønsker at vide mere om de forskellige pakker, så er der gode muligheder til at spørge til det efter generalforsamlingen da vi vil præsentere de forskellige produkter vi kan tilbyde i samarbejde med YouSee. Jeg har en opfordring til de medlemmer der i dag modtager girokort. Vi vil stærkt opfordre til at de tilmelde sig opkrævning via PBS. Vi har en alt for lille andel medlemmer, der er tilmeldt træk via PBS. Årsagen til at vi ønsker opkrævning via PBS er at det er billigere for foreningen og det letter vores administration. Medlemsinformation Hjemmesiden er fortsat den primære informationskilde til foreningens medlemmer. Vi gav for år tilbage medlemmerne mulighed for at opretholde papirinformationen, men det krævede en tilbagemelding til vores kasserer. Antallet af papirmodtagere er faldende og vi er nu nede på 17 medlemmer, der modtager papirinformation. Samtidig med faldet i papirinformation har vi set en stigning i tilmeldingen til modtagelse af digital information ( ). Tilmeldingen til denne service kan ske på hjemmesiden. Af omkostningsmæssige hensyn har vi valgt selv at stå for vedligeholdelsen af Hjemmesiden. Vi håber at medlemmerne vil bruge hjemmeside og vi modtager gerne forslag til forbedring og udbygning af hjemmesiden. Økonomi Vi har i 2014 haft den glæde at komme ud med et overskud på ca kr. hvor vi havde budgetteret med ca kr. Det er glædeligt at vi hvert år kan have et lille overskud så vi kan være selvfinansierende og dermed opspare midler til de investeringer der vil kommer. På den måde forventer vi ikke at skulle komme og bede om ekstra indbetalinger næste gang vi står overfor en udbygning af vores antenneanlæg. Under aflæggelse af regnskabet vil kassereren nærmere redegøre for regnskabet. 2

3 Kanalvalg Vores kanal udbud fra YouSee s regionspakke omfatter 5 forskellige pakker UDEN du skal have en ekstra boks: En Grundpakke med 25 kanaler En Mellempakke i form af Grundpakken plus 10 yderligere kanaler (i alt 35 kanaler) Mellem pakken med Bland Selv. Her kan du selv vælge hvilke 10 kanaler du ønsker blandt 100 kanaler En Fuld pakke, som består af 64 kanaler: Grundpakken plus Mellempakken og yderligere 29 kanaler En Fuld pakke med Bland Selv. Her kan du selv vælge hvilke 39 kanaler du ønsker blandt 100 kanaler. 20 radio kanaler, der er ens for alle 5 pakker Der følgende ændringer i TV pakkerne: Fuld Pakken blev i maj 2014 udvidet med Boomerang og pr. 2. december yderligere med tre HD kanaler: Comedy Central, Nat. Geografic People og Nat. Geografic Wild. Endvidere erstattes 7 eren af ID investigation. Fra den 2. december blev der slukket for det analoge signal på DR2, DRK og TV2 Zulu de kanaler kan nu kun ses digitalt. Kanal 4 blev lanceret i HD kvalitet her i januar måned. Endelig kom TV2 s nye sportskanal i HD kvalitet med i Fuld pakken fra den 9. januar. Denne kanal er kommet med uden prisstigninger i 2015 for Fuld pakken. YouSee har løbende kommet med nye initiativer og forbedring af deres produkter. Senest har de medlemmer med den Fulde pakke fået gratis WEB-TV UDEN at man har internet via YouSee. Kanalpriser Med hensyn prisen på vores TV pakker, så synes vi at der er varslet for store stigninger fra YouSee og KODA og Copydan. Det vil vi gennemgå nærmere under dagsordens punkt 4 når vi fremlægger forslag til medlemsbidrag for På sidste års generalforsamling omtalte jeg at det var vores forventning at vi kunne undgå prisstigninger, hvis de udefra kommende prisstigninger blev holdt på normalt niveau. Det har vi selvfølgelig ikke glemt og kassereren vil gennemgå det om lidt. Større vedligeholdelses opgave Som jeg optalte på sidste års generalforsamling har vi i første halvdel af 2014 gennemført en større renovering af vores anlæg. Vi har udskiftet en række komponenter på grund af alder. Vi har nu et helt tidssvarende anlæg der til fulde kan klare de behov vi hører fra jer medlemmer. Den teknologiske udviklingen står jo ikke stille så kravene til vores anlæg øges hele tiden. Vores samarbejdspartnere har orienteret os om at vi skal forvente at der bliver behov for en udbygning af vores anlæg i slutningen af 2016 eller i Det er bl.a. på den baggrund at vi har behov for at have en mindre overskud hvert eneste år så vi har den nødvendige kapital til en kommende udbygning. 3

4 Kvalitet i anlægget Den støj vi har haft i anlægget har stort set kun ramt nogle få medlemmer af gangen. Støjen er løbende blevet afhjulpet. Det er bestyrelsens opfattelse at vores vedligeholdelses arbejdet har båret frugt, da det klart har øget kvaliteten i anlægget. Vi følger antallet af henvendelser til vores servicepartner Dansk Kabel TV. Ud fra den statistik vi har adgang til kan vi se at henvendelser i 2. halvår kun er halvdelen af henvendelserne i 1. halvår (fra 77 i første halvår til 40 i 2.halvår). I 4. kvartal var der kun 15 henvendelser. Så ud fra de tal må vi sige at der er en klar forbedret driftskvalitet. Vi ser med spænding på om disse flotte tal holder i I 2014 har vi haft 4 graveskader ved: Brønsoddevej 5 Fjordtoften 6 Tagesvej 7 Forupsvej/Strandvejen Her ud over har vi gravet og udbedret 4 skader i forbindelse med den større vedligeholdelsesopgave. Endvidere har vi haft 2 påkørsler af vores standere. Den ene skadevolder har meldt sig og deres forsikring betaler. Den anden må vi selv bære. Samlet løb udbedringerne af skaderne op i godt kr. Samarbejdspartnerne YouSee og Dansk Kabel TV Det er bestyrelsens opfattelse at samarbejdet med Dansk Kabels TV generelt er under det ønskede. Vi har enkeltsager hvor vi ikke er tilfreds med opgavens løsning. Vi får ikke den dokumentation der er aftalt osv. Det følger vi naturligvis op på overfor Dansk Kabel TV. Så vil jeg gøre opmærksom på, at Dansk Kabel TV ikke sidder og overvåger vores antennenet og dermed TV- og bredbåndssignalerne. De reagerer på baggrund af henvendelser fra os medlemmer. Jeg vil derfor gerne opfordre til hvert enkelt medlem om at kontakte Dansk Kabel TV, hvis I skulle få problemer (tlf eller Se vores hjemmeside bsanet.dk Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen har nogle forslag til vedtægtsændringer, som kassereren vil gennemgå under punkt 5 på dagsordenen. I den forbindelse har vi husstands omdelt både de nuværende vedtægter og forslag til ændringer, da vedtægterne foreskriver dette. Kampagne for flere medlemmer Som omtalt på sidste års Generalforsamling er det bestyrelsens opfattelse at vi skal forsøge at få stoppet afgangen af medlemmer (ca. 50 i løbet af de sidste 4-5 år). Vi har derfor valgt at gennemføre en kampagne i første halvår Materiale om hvilke muligheder og produkter I har via antenneforeningen har vi derfor vedlagt i den husstands omdelte kuvert. Vi har endvidere vedlagt en lille konkurrence. Hvis du synes at du har gode erfaringer med foreningen vil vi bede dig fortælle det til naboer, bekendte og venner i vores område. Hvis du skaffer et nyt medlem får du som tak en gave. 4

5 Åbent Hus Et led i kampagnen er at vi den 9. marts inviterede til et Åbent hus arrangement i Sognegården kl til Åbent Hus arrangementet er både for medlemmer og andre interesserede. YouSee ønskede at fortælle om de muligheder de tilbyder medlemmerne. Vi håber at se jer alle den 9. marts hvor I også har mulighed for at høre om tjek af hus installationer og få svar på tekniske spørgsmål. Ser vi på året 2015 Foreningens vigtigste opgaver vil i 2015 fortsat være at sikre en god og stabil forsyning af TV, bredbånd og telefoni til medlemmerne OG til en konkurrence-dygtig pris. Bestyrelsen vil derfor have fokus på en god og tilfredsstillende kvalitet i anlægget. Samtidig vil vi have fokus på omkostningsstyring så vi kan holde så lave priser som muligt. Vi vil bruge nogle kræfter på at øget vores medlemsantal og håber at I vil henvise nogle naboer og bekendte til os. Jo flere vi er, jo bedre tilbud har vi mulighed for at give dig. Konklusion Set fra bestyrelsens side har vi i 2014 haft godt et år. Der kommer stadig en del kundehenvendelser da mange kanaler digitaliseres og 4G nettet medføre støj hos en række medlemmer osv. Den større vedligeholdelsesopgave har medført at vi har et helt tidssvarende anlæg med en forbedret driftskvalitet. Ud fra kanaludbud og pris i forhold til andre foreninger, er det bestyrelsens vurdering, at vi har grund til at være tilfredse med vores forening. Vi håber på fremadrettet at kunne have en mindre prisstigning end de udefra kommende og vi glæder os over at vi fortsat får nye medlemmer. Der blev efter beretningen stillet spørgsmål til om bestyrelse overvejede sammenlægning med andre foreninger. Af tekniske årsager, og forskellige valg af udbyder overvejes der ikke sammenlægning med andre foreninger pt. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad 3. Regnskab Kasseren gennemgik resultatopgørelse og balancen for Året udviser et overskud på kr. i forhold til budgettet på kr. En af de positive poster i regnskabet er at vedligeholdelsen af anlægget (graveskader) blev realiseret ca kr. under budgettet. Egenkapitalen er på ca kr. Det blev foreslået og vedtaget at regnskabet fremover lægges på foreningens hjemmeside umiddelbart inden generalforsamlingen. Der blev spurgt til bindingsperiode med Yousee. Kasseren forklarede at aftalen løber fra september 2013 og 5 år frem. 5

6 Der blev spurgt til hvor mastelejen indgår i regnskabet. Kassereren oplyste at mastelejen indgår i posten kontingent mv., da det er aftalebestemt med teleselskaberne at vi ikke må offentliggøre prisen for mastelejen som en særskilt post. Der blev bemærket at regnskabet var velorganiseret og at de administrative omkostninger var meget lave. Der blev spurgt til momstilgodehavende. Kasseren forklarede de regnskabstekniske detaljer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Kasseren opfordrede til at flest muligt benytter pbs til betaling, da det letter administration og omkostninger. Ad 4. Fastsættelse af medlemsbidrag for 2015 Kasseren fremlagde budget for 2015 og bestyrelsen forslog følgende medlemsbidrag for 2015: Grundpakken stiger med 24 kr. til 2340,- Mellempakken stiger med 204 kr. til 4620,- Fuldpakken stiger med 240 kr. til 5820,-. Det blev bemærket at mellempakken steg markant sidste år (kr. 400,-) Det blev bemærket at stigningerne var væsentlig højere end inflationen. Kasseren henviste til prisstigninger fra Yousee og Koda/Copydan som fremgik af regnskab og budget. Der blev spurgt til foreningens indflydelse på pakkesammensætninger. Bestyrelsen forklarede at den alene er styret af Yousee. Der blev spurgt til hvorledes øvrige produkter som data og telefoni bliver opkrævet. Kasseren forklarede at dette sker direkte fra Yousee, og at dette som sådan ikke influerer på opkrævning af antenne. Jan bemærkede at udbydelse af disse øvrige produkter dog havde givet anledning til en mindre rabat på foreningens pakkepriser fra Yousee. Det blev bemærket at det budgetterede overskud på lyder af meget. Bestyrelsen forklarede at kabelskader og graveskader er meget svære at budgettere og at man ved at sigte efter et årligt overskud på har en rimelig sikkerhed, og samtidigt en god mulighed for at forberede foreningen på kommende investeringer i opgraderinger af anlægget uden ekstraordinære medlemsbidrag. Medlemsbidrag for 2015 blev enstemmigt vedtaget. Ad 5. Eventuelle forslag Bestyrelsen har udsendt forslag til ændringer af vedtægterne. Kasseren gennemgik de enkelte tekstændringer. Alle forslag til ændring af vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen. 6

7 Ad 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsesmedlemmer på valg: Jesper Aagaard, Bjarne Kristensen og Jan Agerskov. Bestyrelsen foreslog genvalg. Der blev ikke foreslået andre kandidater. Alle modtog genvalg. Bestyrelsessuppleanter på valg: Ilse Kidmose Jensen og Benny Kristensen. Der blev ikke opstillet nye kandidater og bestyrelsen foreslog genvalg. Begge modtog genvalg. Ad 7. Valg af revisorer og suppleanter Bestyrelsen foreslog genvalg af de to revisorer Jørgen Nielsen og Per Olesen. Der blev ikke opstillet nye kandidater, begge modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af de to revisorsuppleanter Hans Peder Olesen og Svend Erik Bech Andersen. Der blev ikke opstillet nye kandidater, begge modtog genvalg. Ad 8. Eventuelt Det blev tidligt på mødet bemærket at bestyrelsen ikke blev præsenteret ved mødets opstart. Bestyrelsen noterede kritikken og fra næste generalforsamling startes med en præsentation. Det blev undervejs bemærket at Web-tv kun er inklusive i fuldpakken. Bestyrelsen anerkendte at fuldpakken er for-fordelt på dette punkt. Det har hidtil været en betingelse for Web-tv, at medlemmerne skulle have tilkøbt Bredbånd. Forhåbentlig spreder Yousee det videre ud på øvrige pakker senere. Der blev undervejs foreslået en BSA infokanal. Bestyrelsen noterede forslaget men agtede ikke at administrere en sådan infokanal. Der blev stillet spørgsmål til om foreningen er skattepligtig. Kasseren oplyste at det er den ikke, og at dette i øvrigt er undersøgt nærmere af foreningens revisorer i forbindelse med opførelse af foreningens mast. Det blev bemærket at vælg selv til mellempakken ikke havde levet op til forventninger, da 25 kanaler(grundpakken) af de 35 kanaler er fast. De 10 valgfrie kanaler omfatter også de ekstra kanaler i mellempakken. Forventningen om frit at kunne vælge 10 nye kanaler er ikke blevet opfyldt. Desuden kræver det en kortlæser pr. tv til ca. kr. 500,-. Bestyrelsen noterede og anerkendte kritikken. Produktet er nyt og i hastig udvikling, bestyrelsen følger op på medlemmernes oplevelser med produktet overfor Yousee. Foreningens strategi med at skaffe flere medlemmer blev spredt drøftet undervejs. Medlemspotentialet er ca. 660, hvoraf foreningen tæller 510 medlemmer pt. Bestyrelsen oplyste at den ikke har opsat et forventet medlemstal efter forårskampagnen, men at der bliver gjort alt hvad der kan gøres for at vi kan blive så mange som muligt. Der er netop omdelt materiale til alle medlemmer, ikke-medlemmer og lokale ejendomsmæglere, for at tiltrække nye medlemmer Referent Peter Rasmussen 7

8 Referatet godkendt og bekræftet Bredballe den / 2015 Svend Erik Bech Andersen Dirigent 8

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Formanden Eskild Keller bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 29 inkl. bestyrelsen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere